• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 29. jūlija noteikumi Nr. 613 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.08.2008., Nr. 119 https://www.vestnesis.lv/ta/id/179298-atkritumu-apsaimniekosanas-atlauju-izsniegsanas-pagarinasanas-parskatisanas-un-anulesanas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.354

Par I.Purnes komandējumu

Vēl šajā numurā

05.08.2008., Nr. 119

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 613

Pieņemts: 29.07.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.613

Rīgā 2008.gada 29.jūlijā (prot. Nr.54 9.§)
Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 11.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju (turpmāk – atļauja) izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtību, atļaujās izvirzāmās prasības, kā arī apstiprina atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju veidlapas.
2. Atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauja personai nav jāsaņem, ja tai ir A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, kurā noteikti atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas nosacījumi.
II. Iesniegums atļaujas saņemšanai
3. Atļaujas pieprasītājs (persona, kura veic vai vēlas veikt atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu vai pārvadāšanu) pirms attiecīgās darbības uzsākšanas vai atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē vienu no šādiem iesniegumiem:

3.1. iesniegumu atkritumu pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas saņemšanai (1.pielikums);

3.2. iesniegumu atkritumu savākšanas atļaujas saņemšanai (2.pielikums);

3.3. iesniegumu atkritumu pārvadāšanas atļaujas saņemšanai (3.pieli­kums).
4. Iesniegumā norādītās informācijas patiesumu apstiprina persona, kas atbilstoši dibināšanas dokumentos noteiktajām vai saskaņā ar attiecīgu pilnvaru piešķirtajām tiesībām ir pilnvarota pārstāvēt komersantu.
5. Lai saņemtu atkritumu savākšanas atļauju (4.pielikums), pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju (5.pielikums), atļaujas pieprasītājs iesniegumam pievieno šādu informāciju:

5.1. ziņas par atkritumu savākšanu:

5.1.1. plānotais atkritumu savākšanas sistēmas veids un apraksts;

5.1.2. atkritumu savākšanā izmantojamo specializēto transportlīdzekļu saraksts;

5.2. ziņas par atkritumu pārkraušanu:

5.2.1. atkritumu pārkraušanas vietu adreses;

5.2.2. atkritumu pārkraušanā izmantotā tehnika (norāda katrai pārkrau­šanas vietai);

5.2.3. plānotie pārkraujamo atkritumu veidi un daudzums (kubikmetri vai tonnas) gada laikā (norāda katrai pārkraušanas vietai);

5.3. ziņas par atkritumu šķirošanu:

5.3.1. atkritumu šķirošanas vietu adreses;

5.3.2. atkritumu šķirošanā izmantoto tehnisko paņēmienu un aprīkojuma apraksts;

5.3.3. plānotie šķirojamo atkritumu veidi un daudzums (kubikmetri vai tonnas) gada laikā (norāda katrai šķirošanas vietai);

5.4. ziņas par atkritumu uzglabāšanu:

5.4.1. atkritumu uzglabāšanas vietu adreses;

5.4.2. atkritumu uzglabāšanai izmantotā aprīkojuma raksturojums (norāda katrai atkritumu uzglabāšanas vietai);

5.4.3. plānotie uzglabājamo atkritumu veidi un daudzums (kubikmetri vai tonnas) gada laikā (norāda katrai uzglabāšanas vietai);

5.5. ziņas par plānotajiem pasākumiem nodarbināto drošības un veselības aizsardzībā;

5.6. valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” atļaujas kopiju, ja darbība tiek veikta 15 km rādiusā no lidlauka kontrolpunkta un var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas).
6. Lai saņemtu atkritumu pārvadāšanas atļauju (6.pielikums), atļaujas pieprasītājs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. ja tiek pārvadāti bīstamie atkri­tumi:

6.1.1. bīstamo atkritumu pārvadājumiem izmantoto transportlīdzekļu sarakstu;

6.1.2. sertifikātu, kas apliecina transportlīdzekļu piemērotību bīstamo kravu pārvadājumiem, kā arī papildus norāda informāciju par sertifikāta numuru, izdošanas laiku un vietu, institūciju, kas izdevusi sertifikātu (ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu bīstamo atkritumu pārvadājumiem ir nepieciešami šādi sertifikāti);

6.1.3. paziņojumu par drošības konsultanta norīkošanu (ja paziņojums nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem par drošības konsultantu norīkošanu, drošības konsultantu kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā);

6.1.4. ar atkritumu saņēmējiem noslēgto līgumu kopijas. Līgumu oriģinālus uzrāda pēc Valsts vides dienesta darbinieku pieprasījuma;

6.1.5. autovadītāju sarakstu, kuriem ir bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja apliecība un kuri atļaujas pieprasītāja uzdevumā veiks bīstamo kravu pārvadāšanu (ja šāda apliecība ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu);

6.2. ja tiek pārvadāti sadzīves atkri­tumi:

6.2.1. izmantojamo specializēto transportlīdzekļu sarakstu;

6.2.2. ar tām personām noslēgto līgumu kopijas, kurām tiek vesti atkritumi (ja tādi ir). Līgumu oriģinālus uzrāda pēc Valsts vides dienesta amatpersonu pieprasījuma.
7. Iesniegumu atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļaujas saņemšanai iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši atļaujas pieprasītāja juridiskai adresei, bet iesniegumu atkritumu pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas saņemšanai iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši plānotajai darbības vietai.
8. Ja šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā minētos dokumentus iesniedz elektroniski, tos apstiprina ar drošu elektronisko
parakstu.
III. Atļaujas izsniegšana, pagarināšana un atļaujā izvirzāmās prasības
9. Lai pārbaudītu iesniegumā sniegto ziņu atbilstību, Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes amatpersona pirms atļaujas izsniegšanas apmeklē iesniegumā minēto atkritumu šķirošanas, pārkraušanas vai uzglabāšanas vietu.
10. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga, Valsts vides dienests septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē iesniedzēju un norāda, kāda informācija nepieciešama. Par iesnieguma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad ir saņemta visa nepieciešamā informācija.
11. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesniedzēju.
12. Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas, kā arī atkritumu pārvadāšanas atļaujas pielikumā norāda:

12.1. prasības vides piesārņojuma samazināšanai, kurš rodas, savācot, pārkraujot, šķirojot, uzglabājot vai pārvadājot atkritumus;

12.2. prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai, pārkraušanai, šķiro­šanai, uzglabāšanai vai pārvadāšanai;

12.3. prasības atkritumu apsaimniekošanas kontroles pasākumiem;

12.4. pienākumu sniegt informāciju vides aizsardzības un citām valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai par attiecīgajā atļaujā minēto atkritumu apsaimniekošanas darbībām.
13. Atļauju izsniedz uz 10 gadiem vai īsāku laikposmu, ja tāds norādīts atļaujas pieprasītāja iesniegumā.
14. Atkritumu pārvadāšanas atļauju izsniedz, ja atkritumu saņēmējs ir saņēmis A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju atkritumu pārstrādei vai apglabāšanai vai citas nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.
15. Atļauju noformē divos eksemplāros. Vienu atļaujas eksemplāru izsniedz atļaujas pieprasītājam, otru eksemplāru glabā 10 gadus Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde piecu darbdienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas nosūta atļaujas kopiju pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir plānots šķirot, pārkraut vai uzglabāt atkritumus vai kuras administratīvajā teritorijā atrodas atkritumu pārvadājumu galamērķis.
16. Atļauju, attiecīgi pamatojot, neizsniedz šādos gadījumos:

16.1. ja iesniegumā minētā atkritumu apsaimniekošana rada epidēmijas draudus vai būtiskus draudus sabiedrības veselībai, var pasliktināt vides kvalitāti vai lidojumu drošību 15 km rādiusā no lidlauka kontrolpunkta;

16.2. ja atļaujas pieprasītājs iesniegumā ir sniedzis nepatiesu vai maldi­nošu informāciju;

16.3. ja iesniegumā minētā atkritumu apsaimniekošanas kārtība neatbilst normatīvo aktu prasībām atkritumu apsaimniekošanas jomā.
17. Lai pagarinātu atļaujas derīguma termiņu, atļaujas pieprasītājs ne vēlāk kā mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu un šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto informāciju, kura ir mainījusies pēc iepriekšējā iesnieguma iesniegšanas.
IV. Atļaujas pārskatīšana un anulēšana
18. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde pārskata atļaujas nosacījumus šādos gadījumos:

18.1. ja atļautā atkritumu apsaimniekošana rada epidēmijas draudus vai būtiskus draudus sabiedrības veselībai, pasliktina vides kvalitāti vai apdraud lidojumu drošību 15 km rādiusā no lidlauka kontrolpunkta;

18.2. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgas prasības atkritumu apsaimniekošanā;

18.3. pirms izmaiņu izdarīšanas atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas, uzglabāšanas vai pārvadāšanas procesā vai apjomā.
19. Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde anulē atļauju šādos gadījumos:

19.1. atļaujas saņēmējs neievēro atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos vai atļaujā noteiktās prasības;

19.2. atļaujas saņēmējs ir iesniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

19.3. atļaujas saņēmējs ir iesniedzis informāciju par komercdarbības izbeigšanu;

19.4. atļautā atkritumu apsaimniekošana rada epidēmijas draudus vai būtiskus draudus sabiedrības veselībai vai pasliktina vides kvalitāti;

19.5. tiek apdraudēta lidojumu drošība 15 km rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.
20. Atkritumu pārvadāšanas atļauju anulē arī tādā gadījumā, ja atkritumu saņēmējam ir anulēta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja atkritumu pārstrādei vai apglabāšanai vai cita nepieciešamā atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju anulē arī tādā gadījumā, ja ir saņemta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, kurā ir iekļauti nosacījumi attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai.
21. Lai pārskatītu atļaujas nosacījumus, atļaujas pieprasītājs iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu par atļaujas pārskatīšanu. Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem attiecīgu lēmumu.
22. Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde par pieņemto lēmumu – anulēt vai pārskatīt atkritumu pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju – rakstiski informē atļaujas saņēmēju un pašvaldību, kuras teritorijā tiek veiktas attiecīgās darbības. Lēmumā par atļaujas anulēšanu ietver arī nosacījumus, kādi jāievēro, veicot sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu vai uzglabāšanu līdz dienai, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar citu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kas izraudzīts atbilstoši iepirkuma procedūrai, kā arī nosacījumus par atkritumu uzglabāšanas vietas sakārtošanu atbilstoši vides kvalitātes prasībām. Informāciju par anulētajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām ievieto Valsts vides dienesta mājaslapā internetā un nosūta Latvijas Pašvaldību savienībai.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/689/EEK par bīstama­jiem atkritumiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem.
Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.613

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.613

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.613

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.613

Vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.613

Vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.613

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!