• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2008. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr. 122 "Rīgas pilsētas teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.06.2008., Nr. 98 https://www.vestnesis.lv/ta/id/177292

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes lēmums Nr.3818

Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Reģionālais sporta centrs "Anniņmuiža"" sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem

Vēl šajā numurā

27.06.2008., Nr. 98

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 122

Pieņemts: 27.05.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.122

Rīgā 2008.gada 27.maijā (prot. Nr.101, 8.§)

Rīgas pilsētas teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un 14.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

ģeodēziskais atbalsta tīkls – tādu punktu apkopojums, kuriem ir plaknes un/vai augstuma koordinātas kādā no noteiktām koordinātu sistēmām ar precizitāti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, un kuri nostiprināti apvidū ar noteikta veida centriem;

globālās navigācijas satelītu sistēma (GNSS) – augstas precizitātes koordinātu un augstuma noteikšanas sistēma jebkuram zemes virsmas un atmosfēras punktam vai objektam, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu raidītos signālus;

topogrāfiskais plāns – samazināts apvidus attēlojums (mērogs 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:250) uz papīra vai elektroniskiem informācijas nesējiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

topogrāfiskās informācijas pārbaude – topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli;

topogrāfiskās informācijas datu bāze – strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām;

datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot digitālo topogrāfisko uzmērīšanu (turpmāk – topogrāfiskā uzmērīšana) Rīgas pilsētas teritorijā, iegūtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi, saskaņošanu, ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē, datu bāzes uzturēšanu un informācijas izsniegšanu no datu bāzes.

3. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Rīgas pilsētā izpilda, ievērojot ar Ministru kabineta 02.05.2000. noteikumiem Nr.168 apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 1. un 2.nodaļā (turpmāk – Būvnormatīvs) noteikto, kā arī šo noteikumu prasības.

4. Topogrāfisko uzmērīšanu un topo­grāfiskā plāna sastādīšanu Rīgas pilsētas teritorijā veic atbilstoši mērogam 1:500. Pilsētas vēsturiskajā centrā, kā arī teritorijās, kuru situācijas elementus topogrāfiskajā plānā nav iespējams attēlot mērogā 1:500, topogrāfisko uzmērīšanu veic un plānu sastāda mērogā 1:250.

5. Topogrāfiskā uzmērīšana, izmantojot citu mērogu, atbilstoši konkrētā mēroga uzmērījuma noteiktībai var notikt tikai ar SIA “Rīgas ĢeoMetrs” atļauju.

6. Šie noteikumi saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām un licencētām personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Rīgas pilsētas teritorijā, kā arī Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem), fiziskām un juridiskām personām, kas pasūta topogrāfiskās uzmērīšanas darbus.

II. Papildu prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

7. Topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskais pamatojums:

7.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmanto Valsts ģeodēziskā tīkla un Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktus. Informāciju par Valsts ģeodēziskā tīkla punktu koordinātām un augstumiem, kā arī Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktu koordinātām un augstumiem mērniecības darbu izpildītāji saņem SIA “Rīgas ĢeoMetrs”;

7.2. mērniecības darbu izpildītājiem ir pienākums apsekot uzmērāmā objekta teritorijā esošos Valsts ģeodēziskā tīkla un Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktus, par kuriem SIA “Rīgas ĢeoMetrs” ir izsniedzis informāciju. Izgatavojot topogrāfiskos plānus, tajos jāattēlo dabā esošie Valsts ģeodēziskā tīkla, Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla un izveidotā uzmērīšanas tīkla punkti;

7.3. ja esošo ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu nepietiek objekta topogrāfiskajai uzmērīšanai, mērniecības darbu izpildītāji veido sabiezinošo uzmērīšanas tīklu, punktus numurējot un izveidotā uzmērīšanas tīkla punktus nostiprinot dabā ar metāla tapām vai iekalumiem un ieurbumiem stabilos apvidus priekšmetos;

7.4. ja, ierīkojot uzmērīšanas tīkla punktus, tiek izmantots Rīgas pilsētas stacionārais GNSS tīkls, mērniecības darbu izpildītājiem uzmērīšanas tīklam jāpiesaista arī vismaz divi uzmērāmā objekta tuvumā dabā esošie poligonometrijas punkti, par kuriem informāciju sniegusi SIA “Rīgas ĢeoMetrs”;

7.5. piekļuves paroli Rīgas pilsētas stacionārā GNSS tīkla izmantošanai uzmērīšanas vajadzībām pēc mērniecības darbu izpildītāju rakstiska pieprasījuma izsniedz un reģistrē SIA “Rīgas ĢeoMetrs”;

7.6. izvērtējot iegūtos rezultātus, ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji nedrīkst pārsniegt Būvnormatīva 32. un 33.punktā noteiktos lielumus. Ja ģeodēzisko punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji pārsniedz noteiktos lielumus, tad pirms topogrāfiskās uzmērīšanas darbu uzsākšanas mērījuma rezultāti jāiesniedz SIA “Rīgas ĢeoMetrs” izvērtēšanai;

7.7. mērniecības darbu izpildītāji par uzmērīšanas vajadzībām izmantotiem Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem, Rīgas pilsētas poligonometrijas tīkla punktiem un ierīkotā uzmērīšanas tīkla punktiem noformē atskaiti, lietā iekļaujot šādus dokumentus:

– topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmantoto Valsts ģeodēziskā tīkla un Rīgas pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

– uzmērīšanas tīkla projekta shēmu;

– ar pastāvīgām zīmēm nostiprinātu uzmērīšanas tīkla punktu kroku oriģinālus, koordinātas un augstumus;

– mērījumu rezultātus un to apstrādes dokumentus;

– darba pārbaudes aktu.

8. Informācijas izsniegšana mērniecības darbu izpildītājiem:

8.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām SIA “Rīgas ĢeoMetrs” mērniecības darbu izpildītājiem izsniedz šādu informāciju:

– Rīgas pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

– topogrāfiskās informācijas datu bāzē glabātos topogrāfiskās informācijas failus;

– spēkā esošās ceļu, ielu, brauktuvju un inženierkomunikāciju koridoru sarkanās līnijas, to pagrieziena punktu koordinātas;

8.2. informācijas saņemšanai mērniecības darbu izpildītāji iesniedz SIA “Rīgas ĢeoMetrs” Klientu apkalpošanas centrā pasūtījumu (saskaņā ar 1.pielikumu), kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. Pasūtījumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to pa e-pas­tu (adrese: rgm@riga.lv);

8.3. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” Klientu apkalpošanas centrs 5 darba dienu laikā sagatavo pieprasīto informāciju un nosūta to uz mērniecības darbu izpildītāja norādīto adresi. Informācijas sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums.

9. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu izpilde, topogrāfisko plānu zīmēšana un plāna izdrukas veikšana:

9.1. mērniecības darbu izpildītājiem ir pienākums:

9.1.1. uzmērāmās teritorijas robežās uzmērīt visus apvidū esošos virszemes situācijas objektus, reljefu un esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, nodrošinot to uzmērīšanas un attēlošanas precizitāti, ievērojot Būvnormatīva 2.3. un 2.4.apakšnodaļā noteikto;

9.1.2. nodrošināt objektu, reljefa un esošo apakšzemes inženierkomunikāciju attēlošanu izgatavotajā topogrāfiskajā plānā atbilstoši 2.pielikumā noteiktajam objektu klasifikatoram un to elementu apzīmējumiem, kā arī 3.pielikumā noteiktajiem apzīmējumu pierakstu standartiem. Izdrukājot krāsainos topogrāfiskos plānus, jāievēro 4.pielikumā noteiktie izdrukas krāsu standarti;

9.1.3. uzmērot un attēlojot akciju sabiedrības “Rīgas siltums” siltumtrases, ievērot 5.pielikumā norādīto cauruļvadu diametru atbilstību kanāla un bezkanāla trases platumam;

9.2. izpildot topogrāfiskās uzmērīšanas darbus, mērniecības darbu izpildītājiem teritorijas robežās jāuzmēra visi atsevišķi augošie koki, t.sk. parkos, skvēros un tiem pielīdzināmās teritorijās augošie koki ar diametru virs 15cm. Minētā prasība nav attiecināma uz Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā atzīmētām apstādījumu un dabas teritorijām, ja vien topogrāfiskajai uzmērīšanai vai projektu izstrādei nav izvirzītas īpašas prasības;

9.3. uzmērīšanas darbu izpildei saņemtie topogrāfiskās informācijas datu bāzē glabātie topogrāfiskās informācijas faili izmantojami kā informatīvs izziņas materiāls dabā esošo virszemes un apakšzemes objektu uzmērīšanai;

9.4. topogrāfisko plānu zīmēšanā, izmantojot grafiskās programmatūras (MicroStation, AutoCad), mērniecības darbu izpildītājiem jānodrošina attēloto līnijveida un punktveida elementu attēlojuma (līmenis, krāsa, līnijas stils, biezums, tips) atbilstība 2.pielikumā noteiktajām prasībām. Pārejot no vienas programmatūras uz otru, attiecīgajiem objektu attēlojuma parametriem jāsaglabājas; atbilstības tabula – 6.pielikumā. Topogrāfisko plānu zīmēšanas programmatūru MicroStation un AutoCad resursu faili ir pieejami SIA “Rīgas ĢeoMetrs”.

10. Topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko plānu izgatavošanas darbu kvalitāti nodrošina mērniecības darbu izpildītājs, kas ir atbildīgs par veikto darbu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām.

III. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana topogrāfiskās informācijas datu bāzē

11. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītāji SIA “Rīgas ĢeoMetrs” Klientu apkalpošanas centrā iesniedz:

11.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu; uz plāna jābūt apliecinājumam (ar parakstu un zīmogu), ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes inženierkomunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi un apakšzemes inženierkomunikācijas atbilst attiecīgā inženierkomunikāciju turētāja arhīva materiāliem;

11.2. topogrāfisko plānu ar uzmērāmās teritorijas robežās esošo inženierkomunikāciju, t.sk. apakšzemes inženierkomunikāciju, turētāju saskaņojumiem;

11.3. vienlaikus ar topogrāfisko plānu šī plāna digitālo versiju .dgn vai .dwg failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus (CD vai Flach disks) vai nosūtot to uz SIA “Rīgas ĢeoMetrs” pa e-pastu (adrese: rgm@riga.lv);

11.4. šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minēto atskaiti.

12. Mērniecības darbu izpildītājiem Rīgas pilsētā pirms topogrāfisko plānu iesniegšanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” tie jāsaskaņo ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem).

13. Inženierkomunikāciju turētājiem mērniecības darbu izpildītāji topogrāfisko plānu iesniedz izdrukas (papīra) un digitālā (.dgn vai .dwg failu formāts) formātā.

14. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus, inženierkomunikāciju turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem digitālajiem datiem un arhīvu materiāliem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženierkomunikāciju turētāji savas kompetences ietvaros ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem digitālajiem datiem un arhīvu materiāliem, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu un zīmogu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

15. Inženierkomunikāciju turētāji 5 darba dienu laikā uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna:

15.1. izsniedz apliecinājumu (ar atbildīgās personas parakstu un zīmogu) par plāna atbilstību arhīva datiem, ja topogrāfiskajā plānā attēlotā informācija par inženierkomunikācijām ir korekta;

15.2. raksta piezīmes par labojumiem topogrāfiskajā plānā un papildu uzmērīšanu, ja topogrāfiskajā plānā attēlotā informācija par inženierkomunikācijām ir nekorekta.

16. Pēc konstatēto kļūdu novēršanas un, ja nepieciešams, papildu uzmērījumu veikšanas mērniecības darbu izpildītājs inženierkomunikāciju turētājam iesniedz topogrāfisko uzmērījumu jauno versiju (papīra un digitālā formātā) un iepriekšējo versiju ar piezīmēm (papīra formātā) atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu.

17. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā, nodrošinot Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulas publisku pieejamību un ievietojot to SIA “Rīgas ĢeoMetrs” mājas lapā (www.rigasgeometrs.lv).

18. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma pirmreizējo izvērtēšanu, SIA “Rīgas ĢeoMetrs” ne ilgāk kā 15 darba dienu laikā kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai topogrāfiskās informācijas datu bāzē jau iepriekš uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no topogrāfiskās informācijas datu bāzē esošās informācijas (pārsniedz Būvnormatīvā un šajos noteikumos noteiktos precizitātes rādītājus vai nav uzmērīti un attēloti), SIA “Rīgas ĢeoMetrs” veic arī uzmērījuma pārbaudi dabā.

19. Pēc izvērtēšanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna veic atzīmes, uzrādot konstatētās neatbilstības Būvnormatīvā un šajos noteikumos minētajām prasībām (ja tādas izvērtējuma rezultātā konstatētas). Topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumu paraksta pārbaudes veicējs, norādot amatu un datumu, sniedzot paraksta atšifrējumu. Topogrāfisko plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības darbu izpildītājam.

20. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju, kā arī topogrāfisko plānu ar SIA “Rīgas ĢeoMetrs” pārbaudes veicēja atzīmēm atkārtoti iesniegt šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā SIA “Rīgas ĢeoMetrs” atkārtotai izvērtēšanai un saskaņošanai.

21. Ja pēc topogrāfiskā plāna atkārtotas iesniegšanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” konstatē, ka iesniedzējs nav novērsis šo noteikumu 19.punktā minētajā, iepriekš izsniegtajā topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumā minētās neatbilstības, SIA “Rīgas ĢeoMetrs” atbilstoši šo noteikumu 19.punktā noteiktajam sagatavo atkārtotu topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumu, bet uz nākamo saskaņošanu šo noteikumu 20.punktā minētie dokumenti no mērniecības darbu izpildītājiem tiek pieņemti un reģistrēti kā no jauna iesniegti.

22. Tikai pēc visu konstatēto nepilnību novēršanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” 2 darba dienu laikā iekļauj mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtos datus topogrāfiskās informācijas datu bāzē, apliecinot to ar attiecīgu spiedogu un parakstiem uz precizētā topogrāfiskā plāna oriģināla un izsniedzot saskaņoto topogrāfisko plānu mērniecības darbu izpildītājiem.

23. Mērniecības darbu izpildītāju izgatavoto topogrāfisko plānu izvērtēšana iekļaušanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē ir maksas pakalpojums. Izdevumus, kas saistīti ar plānu izvērtēšanu, kā arī šo noteikumu 8.1.apakšpunktā paredzētās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu, sedz mērniecības darbu izpildītāji.

IV. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana

24. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” nodrošina topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju LKS-92 koordinātu sistēmā atbilstoši šajos noteikumos minētajām objektu attēlojuma prasībām, saglabājot tās rīcībā esošos uzkrātos vēsturiskos datus. Topogrāfiskās informācijas datu bāze tiek uzturēta, izmantojot MicroStation pro­grammatūru .dgn failu formātā, nodrošinot objektu attēlojumu atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes prasībām. 

25. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datu avoti ir:

25.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

25.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes objektos un apakšzemes inženierkomunikācijās;

25.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu un šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem inženierkomunikācijas raksturojošiem elementiem;

25.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālizpētes darbu rezultātā.

26. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē uzkrātos datus izmanto:

26.1. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” tai noteikto uzdevumu izpildei;

26.2. Rīgas pašvaldības struktūrvienības tām noteikto uzdevumu izpildei;

26.3. Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētāji (kā pamatu to darbībai nepieciešamo datu bāzu veidošanai);

26.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu teritorijas topo­grāfiskajai uzmērīšanai;

26.5. Valsts zemes dienests tam noteikto uzdevumu izpildei;

26.6. projektēšanas komercsabiedrības un individuālie komersanti, kas nodarbojas ar teritoriju plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcību un būvniecību saistīto projektu izstrādi;

26.7. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās informācijas izmantojumu.

27. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus SIA “Rīgas ĢeoMetrs” sagatavo un izsniedz:

27.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas vai kadastra grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā;

27.2. nestandartizētā apjomā un veidā, datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus;

27.3. datu apmaiņas formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, savstarpēji sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības līgumus.

28. Izdevumi, kas saistīti ar topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu, tiek segti no Rīgas pašvaldības struktūrvienībām ieplānotiem līdzekļiem, kuri paredzēti SIA “Rīgas ĢeoMetrs” uzdoto uzdevumu izpildei, un ieņēmumiem, kas gūti, sniedzot maksas pakalpojumus šo noteikumu 26.4., 26.6. un 26.7.apakšpunktā minētajām personām.

29. Informācijas apmaiņa starp SIA “Rīgas ĢeoMetrs”, Rīgas pašvaldību un Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem notiek bez maksas.

30. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Noslēguma jautājumi

31. SIA “Rīgas ĢeoMetrs” un inženierkomunikāciju turētāji līdz 31.12.2009., izmantojot to rīcībā esošo informāciju, nodrošina topogrāfiskās informācijas datu bāzes sinhronizāciju.

32. Pēc SIA “Rīgas ĢeoMetrs” un konkrētā inženierkomunikāciju turētāja veiktās topogrāfiskās informācijas datu bāzes sinhronizācijas pabeigšanas un sadarbības līguma par informācijas apmaiņu noslēgšanas SIA “Rīgas ĢeoMetrs” informē mērniecības darbu izpildītājus par izgatavoto topogrāfisko plānu saskaņošanas ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju pārtraukšanu.

33. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, bet informācija par saistošo noteikumu pieņemšanu – laikrakstā “5 min”; saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2008.gada 2.jūnijā


 

1.pielikums

Rīgas domes 27.05.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.122

Pasūtījuma veidlapa

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks


 

2.pielikums

Rīgas domes 27.05.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.122

Digitālajos topogrāfiskajos plānos (mērogs 1:500) attēloto objektu klasifikators un to elementu apzīmējumu specifikācija

 

 

Digitālajos topogrāfiskajos plānos (mērogs 1:500) attēloto objektu klasifikators un to elementu apzīmējumu specifikācija

 

Kods

 

Objekta nosaukums

Objekta apzīmējums

M 1:500

 

Elementa tips

MS LV

Krāsas Nr.

Līnijas platums

Līnijas stils

Simbola nosaukums

MS līnijas stila nosaukums, MS “GeoGraphics” elementa nosaukums

Fonts

Teksta lielums

Teksta novietojums

 

Paskaidrojumi

1000000000

Ģeodēziskie punkti

1100000000

Horizontālā ģeodēziskā tīkla punkti

1101000000

Triangulācijas punkts

Simbols

19

4

1

0

TRIANG

TRIANGULACIJAS_PUNKTS

Pastāvīgi gruntī vai uz būvēm nostiprināts ģeodēziska tīkla (ĢT) punkts, kura koordinātas noteiktas ar triangulācijas metodi.

1102000000

Orientierpunkts

Simbols

19

4

1

0

ORENTP

ORENTIERPUNKTS

Pastāvīgi gruntī vai uz būvēm nostiprināts punkts, kurš fiksē virzienu no triangulācijas punkta.

1103000000

Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) punkts

Simbols

19

4

1

0

GPS

GPS_PUNKTS

Pastāvīgi gruntī nostiprināts ĢT punkts, kura koordinātas noteiktas ar GPS.

1104000000

Poligonometrijas punkts

Simbols

19

4

1

0

POL

POLIGONOM_PUNKTS

Pastāvīgi gruntī nostiprināts ĢT punkts, kura koordinātas noteiktas ar poligonometrijas metodi.

1105000000

Sienas poligonometrijas punkts

Simbols

19

4

1

0

SPOL

SIENAS_POL_PUNKTS

Pastāvīgi būves sienā nostiprināts ĢT punkts, kura koordinātas noteiktas ar poligonometrijas metodi. Var būt nostiprināti grupās pa 2-3 punktiem.

1107000000

Ģeodēziskā punkta numurs

Teksts

19

4

1

0

GEOD_TIKL_NR

1

1

LB

1108000000

Ģeodēziskā punkta augstums

Teksts

19

4

1

0

GEOD_TIKL_H

1

0,8

LT

1200000000

Uzmērīšanas punkti

1201000000

Uzmērīšanas tīkla punkts

Simbols

19

4

0

0

STP

ST_PTS

Gruntī vai cietā segumā nostiprināts punkts, kura koordinātas noteiktas apvidus uzmērīšanai, tai skaitā ar GPS metodēm uzmērīti viegli nostiprināti punkti.

1202000000

Koordinēts ēkas stūris

Simbols

19

4

0

0

BUVKOR

KOORD_EKAS_STURIS

Asi izteikts ēkas stūris, kura koordinātas noteiktas ne mazāk kā no 3 uzmērīšanas vai ģeodēziskā tīkla punktiem.

1204000000

Uzmērīšanas punkta numurs

Teksts

19

4

0

0

UZM_TIKL_NR

1

1

LB

1205000000

Uzmērīšanas punkta augstums

Teksts

19

4

0

0

UZM_TIKL_H

1

0,8

LT

1206000000

Situācijas punkta numurs

Teksts

54

3*

0

0

KOORD_SIT_NR

1

0,5

LB

*Krāsas var lietot pēc brīvas izvēles.

Lauka kods

Teksts

55

4

0

0

LAUKA_KODS

1

0,5

LB

*Krāsas var lietot pēc brīvas izvēles (standarts 4).

1300000000

Nivelēšanas punkti

Fundamentālais repers

Simbols

19

4

1

0

FUNDRP

FUNDAM_REPERS

Pastāvīgi gruntī nostiprināts ĢT punkts, kura augstuma atzīme noteikta ar ģeometrisko nivelēšanu. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts.

Dziļumu repers

Simbols

19

4

1

0

DZILRP

DZILUMU_REPERS

Pastāvīgi gruntī ar stīgu līdz pamatiezim nostiprināts ĢT punkts, kura augstuma atzīme noteikta ar ģeometrisko nivelēšanu. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts.

1301000000

Grunts repers

Simbols

19

4

1

0

GREP

GRUNTS_REPERS

Pastāvīgi gruntī nostiprināts ĢT punkts, kura augstuma atzīme noteikta ar ģeometrisko nivelēšanu. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts.

1302000000

Sienas repers

Simbols

19

4

1

0

REP

SIENAS_REPERS

Pastāvīgi būves sienā nostiprināts ĢT punkts, kura augstums noteikts ar ģeometrisko nivelēšanu, paredzēts nivelēšanas latas uzlikšanai. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts.

1303000000

Sienas marka

Simbols

19

4

1

0

SMARKA

SIENAS_MARKA

Pastāvīgi būves sienā nostiprināts ĢT punkts. Augstums noteikts ar ģeometrisko nivelēšanu. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts.

1307000000

Pagaidu grunts repers

Simbols

19

4

1

0

PGRREP

PAGAIDU GRUNTS REPERIS

Gruntī nostiprināts punkts, kura augstums noteikts ar trigonometrisko vai tehnisko nivelēšanu un izmantojams būvniecības vajadzībām.

Pagaidu sienas repers

Simbols

19

4

1

0

PAGSREP

PAGAIDU SIENAS REPERIS

Būves sienā vai citā apvidus elementā nostiprināts punkts, kura augstums noteikts ar trigonometrisko vai tehnisko nivelēšanu un izmantojams būvniecības vajadzībām.

1305000000

Nivelēšanas punkta numurs

Teksts

19

4

0

0

REPERA_NR

1

1

LB

1306000000

Nivelēšanas punkta augstums

Teksts

19

4

0

0

REPERA_H

1

0,8

LT

1500000000

Koordinātu tīkls

Simbols

30

0

0

0

KRUSTS

KOORD_KRUSTS

1600000000

Koordinātu tīkla teksts

Teksts

30

0

0

0

KOORD_TEXT

1

1,0

LB

LT

Lieto tikai izdrukas plānos. Norāda X un Y koordinātas veselos skaitļos.

2000000000

Reljefs

2100000000

Augstumlīknes

2101000000

Augstumlīkne

Līkne

32

54

0

0

AUGSTUMLIKNE

Attēlo cauri visiem apvidus objektiem bez pārrāvumiem, izņemot caur ēkām, ceļiem ar segumu, dzelzceļiem, ūdenstilpēm, mākslīgas izcelsmes reljefa formām – karjeriem, dambjiem, pagalmiem u.c. Mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000 izzīmē ik pēc 0,5 metriem.

2102000000

Paresnināta augstumlīkne

Līkne

32

54

1

0

PARESN_AUGSTUMLIKNE

Lieto, lai paaugstinātu kopējo reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000 paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem).

22103000000

Pushorizontāle

Līkne

32

54

0

3

PUS_AUGSTUMLIKNE

Lieto līdzenuma reljefā raksturīgu formu attēlošanai. Izzīmē starp pamathorizontālēm (0,25). Lieto tikai īpašos gadījumos.

2110000000

Kritumrādis

Līnija

32

54

0

0

BERGSTRIKS

Kritumrādi (nogāzes slīpuma rādītāju) pievieno horizontālēm ap pauguru virsotnēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plāna malās. Lieto tikai pamata augstumlīknēm, nepieciešamības gadījumā paresninātām līknēm ar 1 līnijas platumu.

2107000000

Augstumlīkņu teksts

Teksts

32

54

1

0

AUGSTUMLIKNES_TEXT

1

0,7

CC

Vesels skaitlis, kas raksturo horizontāles augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto paresninātām (pāra) horizontālēm, nepieciešamības gadījumā ar 0 līnijas platumu pārējām līknēm.

2106000000

Augstuma atzīmes punkts

Simbols

58

16

1

0

PKT

AUGSTUMA_ATZ_PUNKTS

Punkts, kurš raksturo zemes virsmas augstumu.

2107000000

Augstuma atzīmes punkta augstums

Teksts

58

16

0

0

AUGST_ATZ_TEXT

1

0,7

LT

Skaitlis, kas raksturo zemes virsmas augstumu virs jūras līmeņa norādītajā vietā.

2108000000

Augstuma atzīmes punkts, kurš atšķiras no zemes virsmas

Simbols

58

16

1

0

PKTH

AUGSTUMA_ATZ_VIRS_ZEMES

Punkts, kurā raksturo objekta virsmas augstumu (sliedes, mūra u.c. virsma).

2109000000

Augstumlīkne ar negatīvu vērtību

Līkne

32

0

2

0

NEGAT_AUGSTUMLIKNE

Lieto pārkaru veida nogāzēs (slīpums lielāks par 90o).

2200000000

Stāvās reljefa formas

2201000000

Nogāzes

2201010000

Nogāze

Līnija

31

54

0

0

NOGAZE

Slīpa zemes virsmas daļa (slīpums lielāks par 40o), kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība lielāka par 0,5 m, atsevišķos gadījumos arī 0,25 m. Līniju attiecība 1:3. Visas nogāzes jāzīmē mērogā.

2201020000

Nogāzes apakša

Līnija

31

54

1

1

NOGAZE_APAKSA

2201040000

Nostiprināta nogāze

Līnija

41

0

1

0

NOSTIPR_NOGAZE

Slīpa, nostiprināta zemes virsmas daļa, kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība lielāka par 0,5m dabā, atsevišķos gadījumos arī 0,25m. Līniju attiecība 1:3.

2201050000

Nostiprinātas nogāzes apakša

Līnija

41

0

1

1

NOSTIPR_NOGAZE_APAKSA

2203000000

Krauja

Līnija

31

54

0

0

KRAUJA

Pauguru un ieleju stāvas nogāzes, kas veidotas no irdeniem iežiem.

2204000000

Grava

Līnija

31

54

1

0

GRAVA

Gravas pazīme ir stāva, savstarpēji vērsta, konusu veidojoša nogāze. Gravas, kuru platums plānā 1,5 mm un lielāks, attēlo pa ārējo kontūru ar kraujas apzīmējumu. Gravas ar dibena platumu plānā 3 mm un lielāku dibena reljefu attēlo ar horizontālēm, kuras noslēdz pa sateces līniju. Plānā ik pēc 5–8 cm pieraksta gravas dziļumu (ar precizitāti līdz 0,1 m), kas noteikts attiecīgā posma dziļākajā vietā.

2205000000

Klints

Līnija

41

54

1

C

KLINTS

Klinšaina nogāze mērogā (piem., smilšakmens atsegums), norāda augstumu metros ar precizitāti līdz 0,1m.

2300000000

Mikroformas

2301000000

Ala

Simbols

41

54

1

0

ALA

ALA

Alas un grotas attēlo tikai ar ieejas apzīmējumu, kura pamatne paralēla lapas dienvidu rāmim. Ja ir apakšzemes uzmērīšanas materiāli, pēc papildu pieprasījuma attēlo arī alas vai grotas kontūru.

2302000000

Bedre

Simbols

31

54

0

0

BEDRE

BEDRE

Dabiskas izcelsmes un mākslīgi veidotas. Bedres dziļumu uzrāda ar negatīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m.

2303000000

Atsevišķs akmens, dabas piemineklis

Simbols

41

0

1

0

AKMENS

AKMENS

Akmeņi ar orientiera, dabas pieminekļa vai kultūrvēsturisku nozīmi. Ja ir, tad norāda nosaukumu (izmantojot ģeogrāfiskā teksta kodu). Lieliem akmeņiem (virs 0,5m) uzrāda tā augstumu ar pozitīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m.

Atsevišķs akmens mērogā

Līnija

41

0

1

0

AKMENS_LINIJA

Attēlo akmeni mērogā ar līniju, līkni vai kontūru.

2304000000

Akmeņu grēda

Līnija

41

0

1

C

AKMGRD

AKMENS_GREDA

Garens, mākslīgi veidots vai dabisks akmeņu krāvums, kā arī akmeņu grēda ar orientiera vai kultūrvēsturisku nozīmi.

2305000000

Akmeņu krāvums

Simbols

41

0

1

0

AKMKRV

AKMENS_KRAVUMS

Dabisks vai mākslīgi veidots akmeņu krāvums.

Mikroformu teksts

-0.7

Teksts

41

0

0

0

1

0,7

LT

3000000000

Hidrogrāfija un hidrotehnika

3100000000

Hidrogrāfija

3101000000

Dabīgās ūdensteces

3101010000

Ūdenstilpes

3101020100

Pastāvīga krasta līnija

Līkne

36

17

0

0

UDENS_LIKNE

Jūras krasta, ezera, ūdenskrātuves, upes, strauta vai kanalizētas ūdensteces krasta līnija uzmērīšanas brīdī. Ūdens līmeņa līknei jābūt saskaņotai ar ūdens līmeņa atzīmi.

3101020200

Nenoteikta un nepastāvīga krasta līnija

Līkne

36

17

0

3

UDENS_LIKNE_MAINIGA

Periodiski izžūstošas ūdenstilpes un ūdensteces, vecupes, kas savienotas vai atdalītas no galvenās ūdensteces; ūdenskrātuves to piepildīšanas stadijā; zemi, applūstoši jūras krasti; ūdensteces un ūdenstilpes purvos.

3101050000

Avots

Simbols

36

17

0

0

AVOTS

AVOTS

Dabiskā stāvoklī esoši un ar betona vai koka grodiem, renēm u.c. ierīcēm izbūvēti avoti. Dabiskā avota apzīmējumam jābūt orientētam atbilstoši tā iztekai apvidū. Avotiem ar parasto ūdeni pieraksta paskaidrojošu uzrakstu “avots”, bet avotiem ar miniralizētu ūdeni – “min. avots”. Apzīmējumam pieraksta zemes virsmas absolūto augstumu, kas noteikts pie avota.

3101040000

Hidrogrāfijas paskaidrojošie teksti

Teksts

36

17

0

0

HIDR_APR_TEXT

1

0,7

CC

Paskaidrojošie un raksturojošie teksti, piem. ,dīķis, karjers.

Ūdens līmeņa atzīmes vieta

Simbols

36

17

0

0

UDLIM

1

0,7

LB

LT

Ūdens līmeņa atzīme un datums.

3101040200

Hidrogrāfiskie nosaukumi

Teksts

36

17

0

0

HIDR_NOSAUKUMS_TEXT

1

2

LB

Nosaukumi ar ģeogrāfisku nozīmi, piem., Daugava, Juglas kanāls, Mārupīte.

3101040300

Ūdens tecēšanas virziens

Simbols

36

17

0

0

UDTEC

UDENS_TEC_VIRZIENS

Ūdens tecēšanas vai straumes pastāvīgais vai valdošais virziens ūdenstilpē. Apzīmējumu izvieto ik pēc 10–15 cm plāna mērogā paralēli ūdenstecei.

3102000000

Hidrogrāfiskais reljefs

3102010100

Ūdenskritums

Līnija

2

17

1

C

UDENSKRITUMS

Ūdenskrituma un rumbas augstumu uzrāda ar precizitāti līdz 0,1 m . Norāda nosaukumu (izmantojot hidrogrāfijas paskaidrojošā teksta kodu).

3102020000

Krāces

Krāce

Teksts

62

17

0

0

KRACES

1

1

CC

Cietu pamatiežu izvirzījumi vai akmeņu sablīvējumi upēs un strautu gultnēs.

3102020200

Krāces_izdr

Simbols izdrukā (Simb. izdr.)

23

17

0

0

KRACES

Laukuma aizpildījums izdrukā.

3102030000

Sēklis

sēklis

Teksts

62

17

0

0

SEKLIS

1

1

CC

Zemūdens sanesumu joslas – krasta sēres un straumju sēkļi.

3102030100

Sēklis_izdr

Simb. izdr.

23

17

9

0

SEKLIS

Laukuma aizpildījums izdrukā.

3102050000

Izobata

Līkne

2

87

0

0

IZOBATA

Attēlo ūdenstilpju dibena reljefa formu Baltijas augstumu sistēmā. Mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000 izzīmē ik pēc 0,5 metriem.

Paresnināta izobata

Līkne

2

87

1

0

PARESN_IZOBATA

Lieto, lai paaugstinātu dibena reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000 paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem).

3102050100

Izobatas kritumrādis

Līnija

2

87

0

0

IZOB_BERGSTR

Pievieno izobatām ap iedobēm, pie izobatām, kas attēlo vāji izteiktas zemūdens reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie izobatām plānu malās. Lieto tikai pamata izobatām, nepieciešamības gadījumā paresninātām līknēm ar 1 līnijas platumu.

3102050200

Izobatas teksts

Teksts

2

87

1

0

IZOB_TEXT

1

0,7

CC

Vesels skaitlis, kas raksturo izobatas augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto paresninātām (pāra) izobatām, nepieciešamības gadījumā ar 0 līnijas platumu pārējām līknēm.

3102060000

Dziļuma atzīme

Simbols

2

87

0

0

DZILUM

DZILUMA_ATZIME

Punkts, kurā raksturo ūdenstilpes dziļumu.

3102070000

Dziļuma atzīmes teksts

Teksts

2

87

0

0

DZILUMA_ATZ_TEXT

1

0,7

LT

Skaitlis, kas raksturo ūdenstilpes dziļumu norādītajā vietā.

3103000000

Atsevišķi hidrogrāfiskie objekti

3103010000

Akmeņu grupa virs ūdens

akmeņu-grupa

Teksts

62

17

0

VIRSUD_AKM_GRUPA

1

1

CC

Akmeņu grupas, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa.

3103010200

Akmeņu grupa virs ūdens

Simb. izdr.

23

87

0

0

VUDAKG

Laukuma aizpildījums izdrukā.

3103020000

Atsevišķs virsūdens akmens

Simbols

2

87

1

0

VUDAKM

VIRSUD_AKMENS

Akmens, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa.

Atsevišķs virsūdens akmens mērogā

Līnija

2

87

1

0

VIRSUD_AKM_MER

Akmens, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa, parādīts mērogā ar līniju, līkni vai kontūru.

3103030000

Atsevišķs redzams zemūdens akmens

Simbols

2

87

0

0

ZUDAKM

ZEMUD_AKMENS

Akmens, kas atrodas nelielā dziļumā un apdraud kuģošanas drošību.

3103040000

Periodiski redzams zemūdens akmens

Simbols

2

87

0

0

PERAKM

PERIOD_AKMENS

Akmens, kas atkarībā no ūdenslīmeņa svārstībām periodiski ir redzams virs ūdens. Attēlojot atsevišķus zemūdens un periodiski redzamos akmeņus, obligāti jāizmanto hidrogrāfiskie dati un paskaidrojošais teksts.

3103050000

Ūdensaugi

Ūdensaugi

Teksts

62

17

0

0

UDENSAUGI

1

1

CC

Ūdensaugu koncentrācijas vietas jūras piekrastē, ezeros, dīķos, upēs un citās ūdenstilpēs.

3103050100

Ūdensaugi_izdr

Simb. izdr.

23

87

9

UDAUGI

Laukuma aizpildījums izdrukā.

3200000000

Hidrotehnika

3201000000

Ūdens rezervuāra, nosēdbaseina mala

Līnija

36

145

1

0

UDENS_REZERVUARS_LIN

3202000000

Krasta nostiprinājumi

3202010000

Nostiprināta krastmala

Līnija

3

129

2

0

NOSTIPRINATA_KRASTMALA

Ūdensteču un ūdenstilpju krasti, kuri nostiprināti ar betona vai akmens plātnēm, dzelzsbetona konstrukcijām ar akmens pildījumu. Nostiprinājums (atbalstsiena) ir vertikāls.

Nostiprināta slīpa krastmala

Līnija

3

129

1

0

NOSTIPR_SLIP_KRASTMALA

Ūdensteču un ūdenstilpju krasti, kuri nostiprināti ar betona vai akmens plātnēm, dzelzsbetona konstrukcijām ar akmens pildījumu. Nostiprinājums (atbalstsiena) ir slīps.

3202020000

Dambis, aizsargvalnis

Līnija

3

47

0

0/2

Ar apzīmējumu dambis, aizsargvalnis attēlo hidrotehniskas nozīmes būves, kas veic hidroregulējošu, ekoloģiski aizsargājošu vai citu tehnisku funkciju. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem. Ar 0 līnijstilu zīmē sauszemes daļu, ar 2 līnijstilu zemūdens.

3202030000

Mols, viļņlauzis

Līnija

3

47

0

0/2

Ar apzīmējumu mols, viļņlauzis attēlo hidrotehniskas būves, kas atrodas ūdenstilpē vai ūdenstecē un nodrošina ūdenstransporta pietauvošanos, kā arī aizsargā ostu vai citas hidrotehniskās būves no viļņiem un ledus. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem. Ar 0 līnijstilu zīmē sauszemes daļu, ar 2 līnijstilu zemūdens.

3202040000

Pāļu kopa ūdenī

Līnija

3

87

0

C

PALU_LIN

No pāļiem veidotas bijušo dambju, tiltu balstu, piestātņu un krastmalu paliekas. Ar paskaidrojošu tekstu raksturo pāļu materiālu. Ja pāļu grupa nav liela, tad pāļus var attēlot katru atsevišķi kā stabus ar atbilstošu staba apzīmējumu (to nosaka materiāls, no kā tie veidoti).

3203000000

Aizsprosts, aizsprosta mehānisms

Slūžas, meniķis, aizsprosts

Līnija

3

87

0

0

Attēlo aizsprostus (hidrotehniska būve ūdens plūsmas aizturēšanai un ūdens līmeņa celšanai) un slūžas (ierīce ūdens aizsprostu būvēs ūdens līmeņa regulācijai). Sastāv no vairākiem apzīmējumiem.

3203020000

Ūdens dzirnavas, ģeneratora rats

Simbols

3

87

0

0

UDDZIR

UDENS_DZIRNAVAS

Hidrotehniska ierīce ūdens spēka pārvēršanai tautsaimnieciskiem mērķiem.

3203030000

Ūdensteces aizsprostojums

Līnija

3

87

0

C

AIZSPROSTS_DABIGS

Bebru veidots u.tml.

3204000000

Pludmale

Simbols

62

87

0

0

PLUDMA

PLUDMALE

Labiekārtotas vietas ūdenstilpju krastos, pie dabīgām vai mākslīgām peldvietām.

3205000000

Irigācijas, meliorācijas objekti

3205010000

Grāvis

Līnija

36

33

0

0

GRAVIS

Ar grāvja līniju zīmē ūdens atrašanās vietas kontūras. Lielajos novadgrāvjos sānu malu nostiprinājumu, kurš platāks par 1 metru, zīmē ar nogāzes apzīmējumu, bet ūdenslīniju - ar grāvja apzīmējumu. Sausos grāvjus zīmē ar nogāzes līnijām.

3205030000

Grāvja teksts

Teksts

36

33

0

0

GRAVJA_TEXT

1

0,7

LB

teksts „grāvis” un tā dziļums Baltijas augstumu sistēmā.

3205040000

Caurtekas

3205040100

Caurteka

Līnija

11

17

0

C

CAURTEKA

Hidrotehniskas būves, kas izvada ūdens plūsmas zem ceļiem un uzbērumiem.

3205040200

Caurtekas kontūra mērogā (0,5 m un vairāk)

Līnija

11

17

0

3

CAURTEKA_VIRS_05M

Ja diametrs ir 0,5m un lielāks, tad caurtekas horizontālās projekcijas ārējo kontūru attēlo mērogā, saglabājot caurtekas ass līnijas apzīmējumu.

3205040300

Caurteku raksturojošais teksts

Teksts

11

17

0

0

CAURTEKA_TEXT

1

0,7

LB

Teknes augstums, diametrs, materiāls.

3205050000

Ūdens padeves, novades tekne (rene)

Līnija

48

118

0

0

RENE

Atklātu virszemes ūdeņu un šķidrumu padevei, savākšanai un novadīšanai. Attēlo ar paralēlām līnijām renes platumā.

3206000000

Ūdens transporta objekti

3206010000

Navigācijas objekti

3206010100

Bāka

Simbols

16

47

0

0

BAKA

BAKA

Ja bāka ir kapitālas konstrukcijas būve, to attēlo kā būvi, pievienojot bākas apzīmējumu.

3206010200

Bāka (peldoša)

Simbols

16

47

0

0

BAKAPE

BAKA_PELDOSA

3206010300

Bāka (spīdoša)

Simbols

16

47

0

0

BOJA

BOJA

Peldoša navigācijas zīme, kas norāda uz kuģojamiem ūdeņiem un brīdina par kuģošanai bīstamām vietām.

3206010400

Apgaismota krasta navigācijas zīme

Simbols

16

47

0

0

NAVZIM

NAVIGACIJAS_ZIME

Vaduguns un vadlīnijas zīme, kas aprīkota ar mākslīgu gaismas avotu.

3206010500

Krasta signalizācijas zīme

Simbols

16

47

0

0

KRSIGN

KRASTA_SIGN_ZIME

Vieglas konstrukcijas torņi, masti un zīmes, kuras kalpo kā krasta atpazīšanas zīmes un vadlīniju zīmes.

3206020000

Piestātnes

3206020100

Enkurvieta

Simbols

3

47

0

0

ENKURV

ENKURVIETA

Pastāvīga kuģu apstāšanās vieta pie krasta (ūdenstilpē), kā arī piestātne pie neierīkotiem moliem.

3206020200

Piestātne, laipa

Līnija

3

47

0

0

PIESTATNE_LAIPA

Ūdens transportlīdzekļiem (laivām, kuģiem) ierīkota piestāšanās vieta – krasta piestātne ar fundamentālu pamatu vai balstīta uz pāļiem. Pievieno paskaidrojošo tekstu “Piest.”.

3206020300

Peldoša piestātne, doks

Līnija

3

47

1

2

PIESTATNE_DOKS_PELD

Peldoša piestātne un peldoša konstrukcija ostā – kuģu remontam; līniju zīmē pa konstrukcijas ārējo robežu.

3206020400

Pārceltuve

Līnija

3

47

1

0

PARCELTUVE

Tehniski aprīkota ūdenstilpes šķērsošanas vietas ass līnija.

3206020500

Kuģu pietauvošanās knehts

Simbols

3

47

0

0

KNEHTS

KNEHTS

Speciāli nostiprināts objekts, pie kura piesien kuģa tauvu.

3207000000

Hidrogrāfiskais postenis

Simbols

19

4

0

0

HIDROP

HIDROGR_POSTENIS

Pašreģistrējošos attēlo kā parastās būves, pievienojot paskaidrojošu tekstu “hidr. post.”. Virs svītras pieraksta ūdens līmeņa augstumu un zem svītras - mērīšanas datumu.

3208000000

Hidrotehnikas paskaidrojošais teksts

Teksts

3

47

0

0

HIDROTEHN_TEXT

1

0.7

LB

Paskaidrojošais teksts un seguma veids (piem., ja seguma veids ir cements, tad pielieto burtu „c”).

4000000000

GRUNTIS UN VEĢETĀCIJA

4100000000

Grunts

4101000000

Smiltājs

Smilts

Teksts

62

147

0

0

SMILTAJS

1

1

CC

4101020000

Smiltājs_izdr

Simb.izdr.

23

147

0

0

SMILTS

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4102000000

Akmeņaina grunts (akmenājs)

Akmenājs

Teksts

62

147

0

0

AKMENAJS

1

1

CC

4102010000

Akmeņaina grunts (akmenājs)_izdr

Simb.izdr.

23

147

0

0

AKMGRU

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4200000000

Veģetācija

4201000000

Meža veģetācija

4201010000

Mežs

Mežs

Bērzs

Teksts

62

34

0

0

MEZS

1

1

CC

Pēc sastāva izšķir lapkoku, skujkoku un jauktu mežu. Jauktu mežu attēlo, kombinējot lapkoku un skujkoku apzīmējumus. Apzīmējumus izvieto kontūrā pārsvarā esošās sugu grupas secībā. Meža iedalījumam pēc koku sugas lieto paskaidrojošu uzrakstu pa kreisi no grafiskā apzīmējuma. Ja mežā viena koku suga ir 80% un vairāk, dod vienu sugas nosaukumu, pārējos gadījumos divus vai vairākus.

4201010400

Mežs_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

MEZS

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4201020000

Jaunaudze

Jaunaudze

Priede

Teksts

62

34

0

0

JAUNAUDZE

1

1

CC

Mežs ar koku augstumu, kas mazāks par 4 m. Ja vidējais koku augstums mazāks par 1 m, tad to pieraksta ar precizitāti 0,1 m. Uzmērot meliorācijas vajadzībām, uzrāda arī koku caurmēru (diametru), bet jauktai jaunaudzei – lapkoku un skujkoku apzīmējumu un divu valdošo sugu nosaukumus.

Jaunaudzi izcirtumā ar nesapuvušiem celmiem attēlo ar apvienotu jaunaudzes un izcirtuma apzīmējumu.

4201020100

Jaunaudze_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

JAUNAU

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4201030000

Rets mežs

rets-mežs

Teksts

62

34

0

0

RETS_MEZS

1

1

CC

Kokaudzes ar vainagu sakļaušanos līdz 20% un ar atstarpēm starp koku vainagiem līdz 2 – 5 vainagu diametriem. Reta meža apzīmējums obligāti jāattēlo kopā ar kontūras pamatapzīmējumu (krūmāju, sūnāju u.c.) vai arī ar grunts apzīmējumu. Reta meža apzīmējums jāizvieto atbilstoši koku sabiezinājumam vai retinājumam attiecīgajā kontūras daļā.

4201030200

Rets mežs_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

RETMEZ

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4201040000

Vējgāze

Vējgāze

Teksts

62

34

0

0

VEJGAZE

1

1

CC

Mežs, kurā vairāk kā puse nogāztu koku. Ja nogāztu koku ir mazāk kā puse, tad apzīmējumu kombinē ar meža apzīmējumu, izvietojot abus apzīmējumus atbilstoši stāvoklim apvidū. Meža masīvā vējgāzes ar kontūrām norobežo tikai tad, ja to robežas ir nosakāmas.

4201040100

Vējgāze_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

VEJGAZ

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4201050000

Izdegums

Izdegums

Teksts

62

34

0

0

IZDEGUMS

1

1

CC

Izdedzis un nokaltis mežs. Vietas, kur pēc degšanas saglabājušās koku grupas ar veseliem vainagiem, attēlo ar kombinētu izdeguma un pieauguša meža apzīmējumu, izvietojot zīmes atbilstoši faktiskajam stāvoklim apvidū.

4201050100

Izdegums_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

IZDEGU

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4201060000

Izcirtums

Izcirtums

Teksts

62

34

0

0

IZCIRTUMS

1

1

CC

Meža platības, kurās pēc koku nociršanas palikuši celmi. Izcirtumu parāda uz citu audžu vai lauksaimniecības zemju fona.

4201060100

Izcirtums_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

IZCIRT

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4201070100

Stiga

Līnija

21

2

0

2

STIGA

Stigas attēlo ar dubultu svītrlīniju. Svītrām jābūt novietotām vienai pret otru. Stigu krustojumam jābūt fiksētam ar svītrām. Stigas, kuru platums kartes vai plāna mērogā 5 mm un lielāks, atdala ar kontūru, parādot audzes apzīmējumu uz stigas.

Vizūrstigas, kuru platums kartē vai plānā mazāks par 0,5 mm, attēlo ar vienu svītrlīniju.

Ja atsevišķas stigas posmi no vienas vai abām pusēm norobežoti ar grāvjiem, žogiem u.c., tad stigas apzīmējuma vietā attēlo šo norobežojumu apzīmējumus. Ja pa stigu iet ceļš, cauruļvads, elektrolīnija vai sakaru gaisvadu līnija, tad pie pietiekama stigas platuma parāda kā stigas, tā arī šo elementu apzīmējumus. Ja abus apzīmējumus nevar attēlot, tad stigas apzīmējumu neparāda, bet sakaru gaisvadu līnijas vai elektrolīnijas pārtraukumā uzrāda stigas platumu. Takas uz stigām neparāda.

4201010100

Skuju koku meža raksturojums

Simbols

62

34

0

0

SMEZRA

SKUJU_MEZA_RAKST

1

0.7

CB

CT

LC

Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru (caurmēru krūšu augstumā) un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma uzrādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu dod 1 – 2 vietās uz katru kv.dm, ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Kombinētajos gadījumos, kad koki tiek uzmērīti katrs atsevišķi, virs diametra 15cm pameža raksturojumā koka simbols jāaizstāj ar tekstu (piem., ).

4201010200

Lapu koku meža raksturojums

Simbols

62

34

0

0

LMEZRA

LAPU_MEZA_RAKST

1

0,7

CB

CT

LC

Skatīt skuju koku meža raksturojuma paskaidrojumu.

4201010300

Jauktu koku meža raksturojums

Simbols

62

34

0

0

JMEZRA

JAUKTA_MEZA_RAKST

1

0,7

CB

CT

LC

Skatīt skuju koku meža raksturojuma paskaidrojumu.

4202000000

Koku un krūmu veģetācija

4202010000

Atsevišķi koki

Atsevišķi augošus kokus iedala lapu kokos un skuju kokos. Lapu kokus iedala platlapjos un šaurlapjos, bet skujkokus apzīmē ar katrai sugai pieņemtu apzīmējumu (priede, egle). Uzmērot atsevišķus kokus biezās audzēs, pieļaujama apzīmējuma neliela novirze no vertikāla stāvokļa.

4202010100

Platlapu koks

Simbols

1

2

0

0

LAPUKO

LAPUKOKS

Ozols, skābardis, kļava, goba, vīksna, osis, liepa, kastanis u.c. Koka apkārtmēra diametrs obligāts.

4202010200

Šaurlapu koks

Simbols

1

2

0

0

SAURLA

SAURLAPU_KOKS

Bērzs, vītols, alksnis, apse, papele, pīlādzis u.c. Koka apkārtmēra diametrs obligāts.

4202010300

Priede

Simbols

1

2

0

0

PRIEDE

PRIEDE

Koka apkārtmēra diametrs obligāts.

4202010400

Egle

Simbols

1

2

0

0

EGLE

EGLE

Koka apkārtmēra diametrs obligāts.

4202010500

Lapegle

Simbols

1

2

0

0

LEGLE

LAPEGLE

Koka apkārtmēra diametrs obligāts.

4202010600

Tūja

Simbols

1

2

0

0

TUJA

TUJA

4202010700

Augļu koks

Simbols

1

2

0

0

AUGLU

AUGLUKOKS

Ķirši, ābeles, bumbieres, plūmes u.c. Plānā neuzrāda to diametrus.

4202010800

Koka diametrs, paskaidrojošais teksts

Teksts

1

2

0

0

KOKA_DIAMETRS

1

0,5

LB

Izmērs pierakstāms pie koka apzīmējuma labā augšējā malā. Pēc papildpieprasījuma katra koka apzīmējumam var pierakstīt paskaidrojošu pierakstu (piem., sugu (saīsinājumus skatīt tālāk)).

4202010900

Koku, stādījuma rinda

Līnija

1

2

0

C

KOKU_RINDA

Rindas malējo koku vietā parāda atsevišķi augošu koku apzīmējumus. Koku stādījumu joslas ar platumu mazāku par 2 mm plānā attēlo ar attiecīga diametra riņķīšu rindu, joslas ar platumu 2–10 mm – ar riņķīšu rindu, kura iekonturēta ar punktlīniju, bet joslas, kas platākas par 10mm plānā, attēlo mērogā ar kontūru, kurā izvieto stādīta meža apzīmējumu.

4202011000

Koku rindas raksturojums

Teksts

1

2

0

0

KOKA_RINDAS_TEXT

1

0,7

LB

Parāda tikai sākuma un beigu koku diametrus stādījumu joslā, ja tās platums plānā ir līdz 10 mm. Koku raksturojumu pilnā apjomā dod stādījumu joslām ar platumu lielāku par 10 mm plānā. Uzrakstu šajā gadījumā novieto paralēli plāna dienvidu rāmim.

4202011100

Celms

Simbols

1

2

0

0

CELMS

CELMS

Nozāģēta koka celms. Uzrāda pēc pasūtītāja pieprasījuma. Celma apkārtmēra diametrs obligāts, ja diametrs >=50cm.

Sauss, nokaltis koks

Simbols

1

2

0

0

SAUSSKO

SAUSS_KOKS

Nokaltis vai sauss koks. Uzrāda, ja diametrs virs 50cm. Koka apkārtmēra diametrs obligāts.

4202020000

Krūmi

4202020100

Atsevišķs krūms (krūmu puduris)

Simbols

1

2

0

0

KRUMS

ATSEVISKS_KRUMS

Atsevišķs krūms vai atsevišķs krūmu puduris, kura laukums mazāks par 4 kv.m.

4202020200

Krūmājs

krūmi

Teksts

62

34

0

0

KRUMAJS

1

1

CC

Laukumu, kas lielāks par 4 kv.m, vai joslu platumā virs 10mm plānā attēlo ar punktlīnijas kontūru, kurā izvieto krūma apzīmējumus.

4202020201

Krūmājs_izdr

Simb.izdr.

23

18

0

0

KRUMI

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4202020202

Krūmāja simbols

Simbols

23

18

0

0

KRUM1

KRUMAJS_SIMB

Lieto mazu laukumu apzīmēšanai topogrāfiskā kartē un plānā.

4202020300

Dzīvžogs

Līnija

1

18

0

C

DZIVZOGS

Šauras (koptas) krūmu stādījumu joslas viena krūma platumā gar parka celiņiem.

4202020400

Krūmu rinda

Līnija

1

18

0

C

KRUMU_RINDA

Šauras (platumā līdz 2 mm plānā) krūmu joslas.

4203000000

Pārmitras teritorijas

4203010000

Purvs

Kā purvus topogrāfiskajās kartēs un plānos attēlo platības ar pastāvīgu lieku mitrumu, specifiskiem purvu augiem un kūdras slāni (30 cm un biezāku). Purva dziļuma rādītāji raksturo kūdras slāņa biezumu līdz minerālgruntij un nav saistīti ar purva pārejamības kritēriju. Vidēji uz 1kv dm plānā jāparāda divi dziļuma rādītāji mērījumu vietās. Maziem purviem dziļumu parāda kontūras centrā. Apzīmējumu papildina ar dažādiem audžu apzīmējumiem, kurus izvieto vienmērīgi, bet bez grafējuma.

4203010100

Pārejams purvs

purvs

Teksts

62

98

0

0

PURVS

1

1

CC

Pie pārejamiem purviem pieskaitāmi purvi, pa kuriem gājēji var brīvi pārvietoties jebkurā virzienā. Purvus norobežo ar kontūrlīniju un sadala daļās ar dažādu pārejamības pakāpi, ja to laukums plānā 1kv.cm un lielāks.

4203010103

Pārejams purvs_izdr

Simb.izdr.

23

98

0

0

C_PUR

Laukuma aizpildījums izdrukā. Pie nenoteiktas purva un pārpurvotas zemes kontūras saduras kontūrlīnijas vietā jāparāda pakāpeniskas pārejas josla, kuras svītru gali aptuveni attēlo attiecīgo robežu.

4203010200

Nepārejams purvs

Nepārejams purvs

Teksts

62

98

0

0

NEPAREJAMS_PURVS

1

1

CC

Nepārejams vai grūti pārejams purvs.

4203010201

Nepārejams purvs_izdr

Simb.izdr.

23

98

0

0

N_PURV

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4203010300

Pārpurvojusies vieta (izmirkums)

pārpurvojusies vieta

Teksts

62

98

0

0

PARPURVOJUSIES_VIETA

1

1

CC

Pārpurvotas zemes ar mazāku mitruma pakāpi nekā pārejami purvi, ar mitrummīlošiem zālaugiem un plānāku kūdras slāni vai arī bez tā.

4203010301

Pārpurvojusies vieta (izmirkums)_izdr

Simb.izdr.

23

98

0

0

V_PURV

Laukuma aizpildījums izdrukā. Mazām kontūrām lieto vienu apzīmējumu (trīs svītras) attiecīgā apvidus vietā, lineārām kontūrām – svītrojumu joslas veidā ar vienmērīgu apzīmējumu izvietojumu, bet lielām kontūrām – visā aizņemtā platībā bez grafējuma. Pārpurvotas zemes apzīmējumu kombinē ar audžu apzīmējumiem, kurus attēlo grafējumā (izņemot kokaudžu un krūmaudžu apzīmējumus).

4204000000

Zālāji

4204010000

Pļava

Pļava

Teksts

62

34

0

0

PLAVA

1

1

CC

Zemes virsma, uz kuras aug dažādas pļavas zāles. Apzīmējumu lieto gan atsevišķi, gan kopā ar lauksaimniecības zemju, grunts un zemes mikroformu apzīmējumiem. Laukuma kontūrās zālāja apzīmējumu attēlo grafējumā (regulāri), bet šaurās joslās – pa līniju, kas atbilst joslas asij.

4204010100

Pļava_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

PLAVA

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4204010001

Pļava simbols

Simbols

23

34

0

0

PLAVA1

PLAVA_SIMB

Lieto mazu laukumu apzīmēšanai un ievietots topogrāfiskā kartē un plāna izdrukā.

4204020000

Meldrājs, niedrājs

Meldrājs

Teksts

62

34

0

0

MELDRAJS

1

1

CC

Parāda kā uz sauszemes, tā arī aizaugušās ūdenstilpēs un upēs. Krastiem pieguļošās audzes norobežo ar kontūrlīniju, bet ūdenī atrodošās attēlo bez kontūras ar tādu apzīmējumu izvietojumu, lai malējie apzīmējumi atbilstu audzes robežai.

4204020100

Meldrājs, niedrājs_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

MELDRI

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4204020200

Meldrājs, niedrājs (simbols)

23

34

0

0

MELDR1

Lieto mazu laukumu apzīmēšanai un tiek ievietots topogrāfiskā kartē un plāna izdrukā.

4204030000

Sūneklis

Sūneklis

Teksts

62

34

0

0

SUNEKLIS

1

1

CC

Ar sūnām pārklāts zemes virsmas laukums.

4204030200

Sūneklis_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

SUNEKL

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4205000000

Kultūraugu veģetācija

4205010000

Tīrums

Tīrums

Teksts

62

34

0

0

TIRUMS

TIRUMS

1

1

CC

Ārpus apdzīvotām vietām esošie, sistemātiski apstrādātie un lauksaimniecības kultūru sējumiem izmantotie zemesgabali, arī ilggadīgo zālāju sējumi un papuves. Zemesgabalus, kuri uzarti dabisko zālāju uzlabošanas nolūkā un apsēti ar attiecīgām priekškultūrām, kā arī zemesgabalus, kurus izmanto sējumiem starp koku rindām dārzos, neuzskata par tīrumiem.

4205020000

Ganības

Ganības

Teksts

62

34

0

0

GANIBAS

1

1

CC

Zemesgabali, kurus sistemātiski izmanto lopu ganīšanai, kā arī zemesgabali ar lopbarībai derīgu zelmeni, bet kuri nav atmatas un pļavas.

4205020100

Ganības_izdr.

Simb.izdr.

23

34

0

0

GANIBA

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4205030000

Atmata

Atmata

Teksts

62

34

0

0

ATMATA

1

1

CC

Zemesgabali, kas iepriekš izmantoti kā tīrumi, bet vairāk kā vienu gadu (sākot no rudens) netiek apsēti ar lauksaimniecības kultūraugiem un netiek sagatavoti papuvei. Pie atmatām nepieder citas uzartas zemes, kas atstātas dabiskai aizaugšanai.

4205030100

Atmata_izdr.

Simb.izdr.

23

34

0

0

ATMATA

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4205040000

Zāliens

Zāliens

p.d.

Teksts

62

34

0

0

ZALIENS

1

1

CC

Zemesgabals, kurā iesēts vai saglabāts dekoratīviem mērķiem zālājs (apdzīvotās vietās, pie transporta u.c. būvēm). Lielām zāliena kontūrām attālumu starp apzīmējumiem atļauts palielināt. Zāliena un puķu dobju kontūras attēlo ar kontūru vai arī ar ceļa, laukumu līniju, ja to norobežo apmales. Puķu dobes attēlo ar zāliena apzīmējumu vai lieto teksta saīsinājumu “p.d.”.

4205040100

Zāliens_izdr

Simb.izdr.

23

34

0

0

MAURS

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4205040100

Zāliens (simbols)

Simbols

23

34

0

0

MAURS1

ZALIENS_SIMB

Lieto mazu laukumu apzīmēšanai un tiek ievietots kopējā topogrāfiskā kartē un plāna izdrukā.

4205050000

Dārzs

Dārzs

Teksts

62

34

0

0

DARZS

DARZS

1

1

CC

Lieto, ja atsevišķi neizdala ogu, sakņu un augļu dārzus.

4205050300

Augļu dārzs

augļu dārzs

a.d.

Teksts

62

34

0

0

AUGLU_DARZS

1

1

CC

Apzīmējums paredzēts dārza attēlošanai, kurā audzē dažādu sugu kokus. Šauras uzartas joslas starp koku rindām plānos neparāda. Dārzus ar dekoratīviem kokiem apzīmē tāpat kā augļu dārzus, ar paskaidrojošu uzrakstu “dekor.”.

4205050400

Ogu dārzs

ogu dārzs

o.d.

Teksts

62

34

0

0

OGU_DARZS

1

1

CC

Zemesgabali, kuros audzē krūmaugus un lakstaugus ar ēdamām ogām ( jāņogas, upenes, ērkšķogas, avenes, kazenes un zemenes). Ja ogaugi iestādīti starp augļu kokiem atsevišķās vietās, tad to apzīmējumu parāda tikai šajās vietās.

4205050500

Augļu–ogu dārzs

augļu ogu dārzs

a.o.d.

Teksts

62

34

0

0

AUGLU_OGU_DARZS

1

1

CC

Augļu–ogu dārzu parasti attēlo ar kombinētu augļu un ogu dārzu apzīmējumu. Mazām augļu–ogu dārzu kontūrām lieto saīsinājumu “a.o.d.”.

4205050700

Kokaudzētava

kokaudzētava

Teksts

62

34

0

0

KOKAUD

KOKAUDZETAVA

1

1

CC

Zemesgabali, kuros audzē koku stādus.

4205050600

Sakņu dārzs

sakņu dārzs

s.d.

Teksts

62

34

0

0

SAKDAR

SAKNU_DARZS

1

1

CC

Piemājas zemesgabali apdzīvotās vietās, kurus izmanto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanai, izņemot tie, kuriem piešķirti atsevišķi apzīmējumi (ogu dārzs). Mazām sakņu dārza kontūrām lieto saīsinājumu “s.d.”.

4205050800

Tehnisko kultūraugu plantācija

kultūraugu plantācija

Teksts

62

34

0

0

KULTURAUGU_PLANT

1

1

CC

4205050801

Tehnisko kultūraugu plantācija_izdr.

Simb.izdr.

23

34

0

0

TEHKUL

Laukuma aizpildījums izdrukā.

4206000000

Kontūru ierobežojošā līnija

Līnija

21

0

1

1

KONTURA

Audžu, grunts seguma vai citas nepastāvīgas situācijas kontūra.

5000000000

APBŪVE, RŪPNIECISKIE UN SAIMNIECISKIE OBJEKTI

5100000000

Apbūve

5200000000

Būves

5201010000

Ēka

Līnija

40

0

1

0

EKA

Kapitālas konstrukcijas dzīvojamās būves; būves, kuras paredzētas saimnieciskai un rūpnieciskai izmantošanai; vieglas, slēgtas celtnes. Ēkas kontūra jāzīmē pilno stāvu skaita aprisēs.

5204000000

Palīgbūve, pagaidu būve

Līnija

39

32

0

0

PALIG_PAGAIDU_BUVE

Vieglas konstrukcijas būves bez kapitāliem pamatiem (kioski, metāla garāžas, koka šķūņi). Būves nozīmi paskaidro ar būves raksturojuma tekstu.

Siltumnīca

Līnija

39

32

0

0

PALIG_PAGAIDU_BUVE

Vieglas konstrukcijas siltumnīcas bez kapitāliem pamatiem. Nepieciešamības gadījumā būves nozīmi paskaidro ar būves raksturojuma tekstu.

5208010100

Tunelis, pazemes būve

Līnija

34

83

0

2

TUNELIS_PAZEMES_BUVE

Apakšzemes būvju, pagrabu apakšzemes kontūra; paskaidro ar būves raksturojuma tekstu.

5202010000

Drupas, pamati

Līnija

42

111

0

2

DRUPAS_PAMATI

Fundamentāli pamati, sabrukušas, daļēji demontētas kapitālas konstrukcijas; paskaidro ar būves raksturojuma tekstu.

5208170000

Tornis

Līnija

42

0

1

0

TORNIS

Kapitālas un vieglas konstrukcijas torņveida būves (ūdenstornis, skābbarības tornis, novērošanas tornis u.c.). Pievieno paskaidrojošu saīsinājumu ar būves raksturojuma tekstu.

5207050000

Adrese

Teksts

5

0

0

0

ADRESE

2

1

LB

Mājas numurs, novietots paralēli ielai, uz kuru adrese attiecas. Mājas numuram tiek lietota burta lielā litera, korpusam mazā. Numurus novieto ielas adresācijas sākumam tuvākajam ēkas stūrim.

5102000000

Apdzīvotas vietas nosaukums

Teksts

5

0

1

0

APDZ_VIET_NOSAUKUMS

2

2

LB

5102030000

Viensētas nosaukums

Teksts

5

0

0

0

VIENSETAS_NOSAUKUMS

2

1

LB

5207010000

Būves raksturojuma teksts

Teksts

4

0

0

0

STAVU_SKAITS_MAT

1

1

LB

Stāvu skaits, sienu materiāls, kas raksturo ugunsdrošības pakāpi (mūra, koka, metāla), dzīvojama vai nedzīvojama ēka.

Ēku raksturojumu novieto kontūru iekšpusē paralēli ielai vai garākai malai tā, lai katrai kontūrai atbilstu viens raksturojums. Lietojami šādi saīsinājumi: MDz – mūra dzīvojama, MN – mūra nedzīvojama, Dz – koka, plastikāta materiāla un citu līdzīgu materiālu dzīvojama, N – koka, plastikāta materiāla un citu līdzīgu materiālu nedzīvojama, JDz – jaukta materiāla dzīvojama, JN – jaukta materiāla nedzīvojama, Met. – metāla. Saīsinājumā „dzīvojama” burtam z lieto mazo literu. Pusstāvu apzīmē ar decimālskaitli (piem. , 2,5MDz).

5207020000

Ēkas funkcionālās izmantošanas veids

Teksts

4

0

1

0

EKAS_IZMANT_VEIDS

1

1

LB

Paskaidrojošs teksts pie atsevišķi stāvošām sabiedriskām vai rūpnieciskām būvēm ar darbības sfēru norādi (skola, kokzāģētava, veikals u.c.).

5207030100

Cokola atzīmes vieta

Simbols

42

111

0

0

COKOLS

COKOLS_H_SIMB

1

0,7

LB

Vieta, kur uzmērīta būves mūra pamata augstuma atzīme. Ja nav speciālu prasību, ēkas cokola augstuma atzīmi uzmēra vienā ēkas stūrī. Visām ēkām uzrāda pēc pasūtītāja pieprasījuma.

5207030200

Cokola, grīdas augstuma atzīmes

Teksts

42

111

0

0

COK_GRD_H_TEXT

1

0,7

LT

Cokola vai grīdas augstuma atzīme, lieto kopā ar cokola vai grīdas simbolu.

5207030300

Grīdas atzīmes vieta

Simbols

42

111

0

0

GRIAUG

GRIDAS_H_SIMB

1

0,7

LB

Vieta, kur uzmērīta būves grīdas augstuma atzīme. Uzrāda pēc pasūtītāja pieprasījuma.

5206000000

Būves elementi

5206010000

Būvdetaļas

Līnija

42

111

0

0

BUVDETALA

Trepes, kolonnas, puķu kastes, terases un piemājas baseini, lūkas, ventilācijas šahtas un citi elementi, kuri atrodas pie ēkām vai ir to daļa. Trepju vidējo pakāpienu lietot ar soli 0,3m.

Virziens uz leju

Simbols

42

111

0

0

VIRZIENS UZ LEJU

Trepes, kolonnas, puķu kastes, terases un piemājas baseini, lūkas, ventilācijas šahtas un citi elementi, kuri atrodas pie ēkām vai ir to daļa. Trepju vidējo pakāpienu lietot ar soli 0,3m.

Aizsargapmale

Līnija

42

111

2

0

AIZSARGAPMALE

Aizsargapmales tiešā būves tuvumā – būvdetaļas, kas aizsargā pamatus un izpilda citas palīgfunkcijas. Atrodas zemes virsmas līmenī.

Aizsargapmales seguma veids

Teksts

42

111

0

0

AIZSAPM_TEKSTS

1

0,5

CC

Aizsargapmales un citu būvdetaļu seguma veida teksts.

5206020100

Dūmenis līnija

Līnija

42

0

1

0

DUMENIS_LIN

Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi zīmēti mērogā. Paskaidrojošs pieraksts ar ēkas funkcionālās izmantošanas tekstu.

5206020200

Dūmenis simbols

Simbols

42

0

0

0

DUMENI

DUMENIS_SIMBOLS

Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi, izmantojot ārpusmēroga apzīmējumu.

5206030000

Ēku stāvu skaita atdalošā līnija

Līnija

42

48

0

0

EKUSTAVI

Atdala vienas ēkas atšķirīgu stāvu skaitu.

Caurbrauktuve

Līnija

42

48

0

2

CAURBRAUKTUVE

Vietas zem arkām, caur kurām var iebraukt ēku pagalmos vai pārbraukt no vienas ielas uz otru.

5206040000

Pārkare, balkons, galerija starp divām ēkām

Līnija

42

64

0

3

GALERIJA

Būves vai to detaļas, kuras atrodas virs zemes augstāk par 1 m. Apraksta ar būves raksturojuma tekstu.

Nojume

Līnija

42

64

0

3

NOJUME

Nojumes zīmē ar līnijām. Nepieciešamības gadījumā apraksta ar būves raksturojuma tekstu.

5208020000

Atbalstsienas

5208020100

Vertikāla atbalstsiena (mūra, betona)

Līnija

41

0

1

C

ATBALSTSIENA_MURA

Vertikāla mūra vai betona atbalstsiena uz sauszemes, kurai katrā pusē ir dažāds zemes virsmas augstums. Augstumu starpību parāda augstuma atzīmes.

5208020200

Slīpa atbalstsiena (mūra, betona)

Līnija

41

0

1

0

ATBALSTSIENA_SLIPA

Slīpa mūra vai betona atbalstsiena uz sauszemes, kurai katrā pusē ir dažāds zemes virsmas augstums un kas kalpo kā nostiprinājums. Augstumu starpību parāda augstuma atzīmes.

5208020300

Vertikāla koka atbalstsiena

Līnija

41

0

0

C

ATBALSTSIENA_KOKA

Vertikāla koka atbalstsiena uz sauszemes, kurai katrā pusē ir dažāds zemes virsmas augstums un kas kalpo kā nostiprinājums. Augstumu starpību parāda augstuma atzīmes.

5208020400

Slīpa koka atbalstsiena

Līnija

41

0

0

0

ATBALSTSIENA_SLIPA_KOKA

Slīpa koka atbalstsiena uz sauszemes, kurai katrā pusē ir dažāds zemes virsmas augstums un kas kalpo kā nostiprinājums. Augstumu starpību parāda augstuma atzīmes.

5206060000

Margas

5206060100

Mūra betona margas

Līnija

42

111

0

C

MARGA_BET

Zemi (vidēji līdz 1 m) mūra vai betona norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c.

Mūra betona margas ar stabiem

Līnija

42

111

0

C

MARGA_BET_ST

Zemi (vidēji līdz 1 m) mūra vai betona norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem u.c. ar mūra stabiem.

5206060200

Metāla margas

Līnija

42

111

0

C

MARGA_MET

Zemi (vidēji līdz 1 m) metāla, ar pamatiem norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c.

Metāla barjeras zemās

Līnija

42

111

0

C

BARJ_ZEMA

Zemas (vidēji līdz 0,5 m) metāla barjeras autoceļiem, tiltiem, krastmalām, slūžām, aizsprostiem u.c.

Metāla gājēju barjeras

Līnija

42

111

0

C

BARJ_GAJEJU

Zemas (vidēji līdz 1 m) metāla barjeras gar ietvēm gājēju drošības nodrošināšanai.

5206060300

Koka margas

Līnija

42

111

0

C

MARGA_KOKA

Zemi (vidēji līdz 1 m) koka norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c.

5208030000

Brandmūris

Līnija

42

111

0

0

BUVDETALA

Ugunsdroša materiāla siena, kas paredzēta vienas ēkas blakus telpu vai blakus ēku norobežošanai ugunsgrēka gadījumā. Attēlo ar būvdetaļas līniju mērogā.

5208040000

Žogi

5208040100

Koka žogs

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_KOKA

5208040200

Koka žogs ar mūra stabiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_KOKA_AR_MURA_ST

Koka žogs ar mūra vai betona stabiem.

Koka žogs ar metāla stabiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_KOKA_MET_ST

Koka žogs ar metāla stabiem.

5208040700

Koka žogs ar mūra pamatu

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_KOKA_AR_BET_PAM

Koka žogs ar kapitālas konstrukcijas pamatu.

Koka žogs ar mūra stabiem uz pamatiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_KOKA_ST_PAM

Koka žogs ar mūra vai betona stabiem uz mūrētiem vai lietiem pamatiem.

Koka žogs ar metāla stabiem uz pamatiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_KOKA_MET_PAM

Koka žogs ar metāla stabiem uz mūrētiem vai lietiem pamatiem.

5208040300

Stiepļu žogs

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_STIPLU

5208040400

Stiepļu žogs ar mūra stabiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_STIPLU_AR_MURA_ST

Stiepļu žogs ar mūra vai betona stabiem.

Stiepļu žogs ar metāla stabiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_STIE_AR_MET_ST

Stiepļu žogs ar metāla stabiem.

Stiepļu žogs ar mūra stabiem uz pamatiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_STIE_AR_MUR_ST_PAM

Stiepļu žogs ar metāla stabiem uz mūrētiem vai lietiem pamatiem.

Stiepļu žogs ar metāla stabiem uz pamatiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_STIE_AR_MET_ST_PAM

Stiepļu žogs ar metāla stabiem uz mūrētiem vai lietiem pamatiem.

5208040500

Dzeloņstiepļu žogs

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_DZELONSTIPLU

5208040600

Mūra, betona žogs

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_MURA

Mūrēta siena vai valnis, kas veidots no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem, betona žogs un arī vēsturiskas nozīmes mūris.

5208040900

Metāla žogs

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_METALA

Kalts metāla žogs.

5208041000

Metāla žogs ar mūra stabiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_MET_AR_BET_ST

Kalts metāla žogs ar mūra vai betona stabiem.

5208040800

Metāla žogs ar mūra pamatu

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_MET_AR_BET_PAM

Kalts metāla žogs ar kapitālas konstrukcijas pamatu.

Metāla žogs ar mūra stabiem uz pamatiem

Līnija

35

36

0

C

ZOGS_MET_AR_BET_ST_PAM

Kalts metāla žogs ar mūra vai betona stabiem uz mūrētiem vai lietiem pamatiem.

5208041100

Žogs augstumā līdz 1m (ganu žogs)

Līnija

35

36

0

C

SETINA

5208041200

Žogu detaļas

5208041201

Mūra žoga kontūra mērogā

Līnija

35

36

0

0

MURA_ZOGA_DET_LIN

Mūrētas sienas vai vaļņi, kuri veidoti no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem; mūra žogi un arī vēsturiskas nozīmes mūri, ja platums ir lielāks par 50 cm.

5208041202

Metāla žoga stabs

Simbols

35

36

0

0

ZMST

ZOGA_METALA_STABS

Atsevišķi uzmērīts metāla žoga stabs.

5208041203

Mūra žoga stabs

Simbols

35

36

0

0

ZBST

ZOGA_BETONA_STABS

Atsevišķi uzmērīts mūra vai betona žoga stabs.

5208041300

Vārti

5208041301

Vārtu līnija

Līnija

35

36

0

C

VARTI

Vārti iebraukšanai un ieiešanai sētās un māju iekšpagalmos.

5208041302

Barjera

Līnija

35

36

0

C

BARJERA

Stacionāras barjeras ielu malās, pie dzelzceļa pārbrauktuvēm u.c.

5208041303

Paceļamā barjera

Līnija

35

36

0

C

BARJERA_PACELAMA

Paceļamas barjeras iebraukšanai sētās un māju iekšpagalmos.

5208230000

Saimnieciskie objekti

5208060000

Derīgo izrakteņu ieguves vieta

5208060100

Karjers (māls, smiltis, grants)

Derīgo izrakteņu atklātas ieguves vietas. Karjera ārējo kontūru, ja tam nav dabīgu norobežojumu, attēlo ar kontūru ierobežojošo līniju.

5208060200

Kūdras ieguves vieta

kūdra

Teksts

62

147

0

0

kudra

Kudras_ieguves_vieta

1

1

CC

Nosusinātas purva teritorijas, kurās notiek rūpnieciska kūdras ieguve. Attēlo kūdras ieguves vietas grāvjus, kas sadala teritoriju atsevišķos laukos. Reljefu ar horizontālēm kūdras ieguves vietās attēlo pēc pasūtītāja speciāla pieprasījuma. Kūdras ieguves vietas ārējo kontūru, ja tai nav dabīgu norobežojumu, parāda ar kontūru ierobežojošo līniju.

5208230100

Izrakņāta vieta

5208230101

Izrakņāta vieta

izrakņāts

Teksts

62

147

0

0

IZRAKNATA_VIETA

1

1

CC

Zemesgabali, kuriem cilvēka darbības rezultātā bojāta zemes virskārta (pamesti karjeri, armijas poligoni u.c.). Izrakņātas vietas ārējo kontūru, ja tai nav dabīgu norobežojumu, attēlo ar kontūru ierobežojošo līniju.

Izrakņāta vieta

Simbols

23

147

0

0

IZRAKN

IZRAKNATS

Zemesgabali, kuriem cilvēka darbības rezultātā bojāta zemes virskārta (pamesti karjeri, armijas poligoni u.c.).

5208070000

Izgāztuve

izgāztuve

Teksts

62

147

0

0

1

1

CC

Atkritumu uzglabāšanai pielāgota teritorija, kurai dabā ir noteikta ārējā robeža. Izgāztuves ārējo kontūru, ja tai nav dabīgu norobežojumu, attēlo ar kontūru ierobežojošo līniju.

5208230300

Krautne (ogles, kūdra, celmi, akmeņi)

uzb.

Teksts

62

147

0

0

UZBERU

UZBERUMS

1

1

CC

Uzbērts veidojums, kas radies, novietojot izmantotos iežus, derīgos izrakteņus un rūpniecības atkritumus. Krautni attēlo ar tās pamatnes kontūrlīniju un paskaidrojošu uzrakstu, kā arī parāda atsevišķas virsotnes ar augstumu un noteikšanas datumu.

5208130000

Tvertne

5208130100

Tvertne

Līnija

42

0

1

0

TVERTNE_LIN

Stacionāras virszemes naftas produktu, degvielas, gāzes, ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes, kuru platība plāna mērogā pārsniedz 4 kv.mm; apzīmējumam pievieno paskaidrojošo tekstu.

Tvertne pazemes

Līnija

42

0

1

2

TVERTNE_LIN_PAZ

Stacionāras pazemes naftas produktu, degvielas, gāzes, ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes, kuru platība plāna mērogā pārsniedz 4 kv.mm; apzīmējumam pievieno paskaidrojošo tekstu.

5208130200

Tvertne (simbols)

Simbols

42

0

0

0

TVERTNE

TVERTNE

Stacionāras naftas produktu, degvielas, gāzes, ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes, kuru platība plāna mērogā nepārsniedz 4 kv.mm.

5208000000

Inženierbūves

5208220100

Vēja ģenerators

Simbols

14

0

0

0

VEJGEN

VEJA_GENERATORS

Attēlo pēc to faktiskās kontūras plāna mērogā, izmantojot būves apzīmējumu, kura laukuma centrā iezīmēts simbols.

5208220200

Vējdzirnavas

Simbols

14

0

0

0

VEJDZI

VEJDZIRNAVAS

Attēlo pēc to faktiskās kontūras, izmantojot būves apzīmējumu, kurā iezīmēts simbols.

5208220300

Sakaru antenas masts

Simbols

14

0

0

0

ANTENA

SAKARU_ANTENA

Attēlo radio, televīzijas, radioreleju, radio retranslatoru antenas un torņus. Visiem šiem objektiem pieraksta saīsinātu nozīmes raksturojumu (piem., radio, TV) un augstumu, ja tas lielāks par 50 m.

5208220400

Lokators

Simbols

14

0

0

0

LOKATO

LOKATORS

Attēlo pēc to faktiskās kontūras, izmantojot būves apzīmējumu, kura laukuma centrā iezīmēts simbols.

5208220500

Meteopostenis

Simbols

14

0

0

0

METPOS

METEO_POSTENIS

Meteoroloģiskās novērošanas posteņi.

5208220600

Zibens novedējs

Simbols

14

0

0

0

ZIBNOV

ZIBENS_NOVEDEJS

5208160000

Celtņi

5208160100

Celtņa, tehnoloģiskā un iekraušanas estakāde

Līnija

42

75

0

0

CELTNIS

Stacionārs celtnis un celtnis uz sliedēm, kas paredzēts kravas pārcelšanai un pārvietošanai (piem., ostās). Tiek attēlots pēc tā horizontālas projekcijas. Ja uz vienām sliedēm uzstādīts vairāk kā viens celtnis, attēlo arī visus pārējos.

5208160200

Celtņa sliede

Līnija

42

75

1

0

CELTNJA_SLIEDE

Attēlo celtņu sliedes.

5208160300

Torņa stacionārs celtnis

Līnija

42

75

0

0

Attēlo arī celtņu piekarsliedes un citas palīglīnijas.

5208160400

Torņa celtnis uz sliedēm

Līnija

42

75

0

0

5208160500

Buku celtnis

Līnija

42

75

0

0

5208160600

Tilta celtnis

Līnija

42

75

0

0

Telfers

Simbols

42

75

1

0

TELFERS

Kompakts celšanas mehānisms, kas pārvietojas pa sliežu piekarceļu.

5208180000

Stabi, atsaites

5208180100

Afišu stabs

Simbols

14

0

0

0

AFISA

AFISA

Stacionāri uzstādīts afišu stabs, ja staba kontūra mērogā pārsniedz 2 kv. mm; attēlo ar būvdetaļas apzīmējumu.

5208180200

Koka stabs

Simbols

14

0

0

0

KST

KOKA_STABS

Visa veida koka stabi, elektrolīniju un sakaru līniju balsti, ja nav speciālas prasības tos šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai.

5208180300

Metāla stabs

Simbols

14

0

0

0

MST

METALA_STABS

Visa veida metāla stabi, elektrolīniju un sakaru līniju balsti, ja nav speciālas prasības tos šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai.

5208180400

Betona stabs

Simbols

14

0

0

0

BST

BETONA_STABS

Visa veida betona stabi, elektrolīniju un sakaru līniju balsti, ja nav speciālas prasības tos šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai.

5208180500

Fermveida stabs

Simbols

14

0

0

0

FERMA

FERMVEIDA_STABS

Visa veida fermveida stabi, ja nav speciālas prasības tos šķirot pēc to piederības attiecīgajai komunikācijai.

5208180600

Metāla caurule

Simbols

14

0

0

0

METCAU

METALA_CAURULE

Visa veida vertikāli uzstādītas metāla caurules, kas augstākas par 0,5 m un diametrā resnākas par 0,1 m.

5208180700

Karoga masts

Simbols

14

0

0

0

KAROGS

KAROGA_MASTS

5208180800

Balstu, stabu savienojošā līnija

Līnija

14

0

0

2

STABU_LINIJA

Attēlo konstrukciju izvietojumu, ja tās sastāv no vairākiem balstiem.

5208180900

Saites, atsaites

Līnija

14

0

0

C

ATSAITE_SAITE

Stabu, dūmeņu, karoga mastu u.c. konstrukciju saites un atsaites. Piestiprinājuma vietas gruntī tiek uzmērītas.

5208181000

Kupica

Simbols

10

0

0

0

KUPICA

KUPICA

Tiek zīmētas, ja ir uzmērītas dabā.

5208190500

Pulkstenis

Simbols

14

0

0

0

PULKST

PULKSTENIS

Pulkstenis uz staba. Pie ēku sienām piekārtos pulksteņus plānos neparāda.

5208181100

Stabu, balstu paskaidrojošais teksts

Teksts

14

0

0

0

stabu_text

1

0,5

LB

Tiek attēlots staba Nr. un uzstādīšanas gada pēdējie divi cipari (ja informācija ir pieejama).

Stabu, balstu palīglīnija

Līnija

14

0

0

0

stabu_LINIJA

5208200000

Ūdensapgādes objekti

5208200100

Artēziskais urbums (aka)

Simbols

6

87

0

0

ARTAKA

ARTEZISKA_AKA

Artēziskās akas un dziļurbumi. Pie apzīmējuma obligāti pieraksta zemes virsmas augstumu.

Ūdens urbums (spice)

Simbols

6

87

0

0

UDURB

UDENS_URBUMS

Ūdens ņemšanas akas saimnieciskām vai rūpnieciskām vajadzībām. Pie apzīmējuma obligāti pieraksta zemes virsmas augstumu.

5208200200

Dzeramā ūdens aka

Simbols

6

87

0

0

DZAKA

DZERAMA_UDENS_AKA

Pie apzīmējuma pieraksta zemes virsmas augstumu, kas noteikts pie akas. Akas raksturojumu plānos jāparāda tikai pēc papildu pieprasījuma. Akas dziļumu līdz ūdens līmenim un līdz dibenam uzrāda tikai šahtveida akām. Nojumes virs akām ar grieztuvi vai rokas sūkni nav jāparāda.

5208200300

Rokas pumpis

Simbols

6

87

0

0

PUMPIS

PUMPIS

5208200400

Ūdenssūknis ūdenstilpē, ūdenstecē

Simbols

6

87

0

0

UDSUKN

UDENSSUKNIS

5208200500

Strūklaka

Simbols

6

87

0

0

STRUKL

STRUKLAKA

Attēlo ar ārpusmēroga apzīmējumu vai mērogā kā atsevišķu kontūru, izmantojot būvdetaļas apzīmējumu, kurā parāda strūklakas apzīmējumu.

5208200600

Ūdensapgādes objekta paskaidrojošais teksts

Teksts

6

87

0

0

UDENS_APG_TEXT

1

0,7

LB

Ūdensapgādes objekta apraksts. Plānā to novieto objektam blakus (piem., nedarbojas, aizbirusi u.c.).

5208210000

Ģeoloģiskā izpēte

5208210100

Urbums

Simbols

6

87

0

0

URBUMS

GEOL_URBUMS

Ģeoloģiskās izpētes u.c. urbumi, nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošo tekstu. Pie urbuma obligāti novieto zemes virsmas augstuma atzīmi.

5208210200

Urbuma apraksts

Teksts

6

87

0

0

URBUMA_TEXT

1

0,7

LB

Urbumu raksturojošs teksts.

5209000000

Piemiņas, kultūrvēsturiskie, rekreācijas objekti

5209030100

Piemineklis, skulptūra

Simbols

42

0

1

0

PIEM

PIEMINEKLIS

Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi.

Pieminekļa, skulptūras kontūra

Līnija

42

0

1

0

PIEMINEKLA_LINIJA

Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi. Attēlo pēc to faktiskās kontūras mērogā, kurā iezīmēts simbols. Nepieciešamības gadījumā lieto paskaidrojošo tekstu.

5209030200

Mūžīgā uguns

Simbols

42

0

0

0

MUZUGU

MUZIGA_UGUNS

Pastāvīga uguns degļa vieta, piem., Brāļu kapos.

5209020000

Kapsēta

5209020100

Kapsēta

Kapsēta

Teksts

62

0

0

0

KAPSETA

1

1

CC

Parāda esošās būves, celiņus, audzes, laternas u.c. objektus. Koku un krūmu audzes attēlo atbilstoši stāvoklim apvidū. Kapsētas rezerves platības attēlo ar attiecīgo audžu apzīmējumu. Kapsētas, kurām nav žogu, konturē ar kontūru ierobežojošo līniju. Apbedījumu teritorijas attēlo, vienmērīgi izvietojot tekstu “kapsēta”.

5209020101

Kapsēta simb_izdr.

Simb. izdr.

23

0

0

0

KAPI

Laukuma aizpildījums izdrukā.

5209020300

Atsevišķs kaps

Simbols

14

0

0

0

KAPS

KAPS

5209030300

Krusts

Simbols

14

0

0

0

KAPKRU

KAPA_KRUSTS

Atsevišķs krusts kapos vai ārpus tiem, piemiņas vietās esošs krusts.

5209030400

Soliņš

Līnija

42

0

0

C

SOLINS

SOLINS

Kapitāli nostiprināts soliņš dārzos, parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietās u.c.

6100000000

Satiksmes ceļi

6101000000

Sliežu ceļi

6101010000

Dzelzceļš

6101010100

Šaursliežu dzelzceļš

Līnija

15

13

0

C

Dzelzcels_saursl_izdr

Sliežu platums ir no 600 līdz 1067 mm. Attēlo pa ass līniju. Uzmēra katru sliedi atsevišķi.

6101010200

Demontēts dzelzceļš

Līnija

15

13

1

C

DZELZC_DEMONTETS

Attēlo pa ass līniju. Uzmēra katru sliedi atsevišķi.

6101010300

Platsliežu dzelzceļš

Līnija

15

13

0

C

DZELZCELS_IZDR

Sliežu platums ir 1520 (1540) mm. Attēlo pa ass līniju. Uzmēra katru sliedi atsevišķi.

6101010400

Dzelzceļa elementi

6101010401

Atsevišķa dzelzceļa sliede

Līnija

15

13

1

0

DZELZC_SLIEDE

Katra sliede tiek parādīta atsevišķi.

6101010402

Dzelzceļa elektrolīnija

Līnija

15

43

0

C

DZELZC_ELEKTROLINIJA

Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u.c.) apzīmējumu.

Dzelzceļa 6-20 kV vidēja sprieguma elektrolīnija

Līnija

15

43

0

C

DZ_EL_LIN_AUGSPR_6_20

Gaisvadu līnijas, kuru spriegums ir 6–10 kV un 20 kV

Dzelzceļa zemsprieguma elektrolīnija

Līnija

15

43

0

C

DZ_EL_LIN_ZEMSPR

Gaisvadu līnija, kuras spriegums ir 0,4 kV.

Dzelzceļa piekarkabelis

Līnija

15

43

0

C

DZ_EL_PIEKARKABELIS

Elektrolīnijas vadu skaits, augstums

Teksts

15

43

0

0

DZ_EL_VADU_AUGST_TEXT

1

0,7

CB

Vadu skaitu un spriegumu norāda obligāti.

6101010404

Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabelis

Līnija

7

27

0

C

DZELZC_EL_KAB_ZEMSPR

Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļu apraksts

Teksts

7

27

0

0

DZ_EL_KAB_ZEMSPR_TEXT

1

0,7

CB

6101010405

Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabelis

Līnija

61

27

0

C

DZELZC_EL_KAB_AUGSPR

Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļu apraksts

Teksts

61

27

0

0

DZ_EL_KAB_VIDSPR_TEXT

1

0,7

CB

Dzelzceļa optiskais sakaru kabelis

Līnija

17

26

0

C

DZELZC_SAK_KAB_OPT

Izolētu optisko sakaru vadu apkopojums dažādu veidu apvalkos.

Dzelzceļa optiskā sakaru kanalizācija

Līnija

43

26

0

C

DZELZC_SAK_KAN_OPT

Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts optisko sakaru kabeļu izvietošanai.

Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita.

Dzelzceļa sakaru kanalizācija

Līnija

43

26

0

C

DZELZC_SAK_KAN

Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts sakaru kabeļu izvietošanai.

Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita.

Dzelzceļa sakaru kanalizācijas apraksts

Teksts

43

26

0

0

DZ_SAK_KAN_APRAKTS

1

0,7

CB

Jāuzrāda tikai augstākā kanāla augstums.

Līnija kanāla izvietojuma norādīšanai dzelzceļa sakaru kanalizācijā

Līnija

43

26

0

0

DZ_SAK_KANAL_LIN

Orientē perpendikulāri pret telefona kanalizāciju.

6101010406

Dzelzceļa sakaru kabelis

Līnija

17

26

0

C

DZELZC_SAK_KAB

Dzelzceļa sakaru kabeļu apraksts

Teksts

17

26

0

0

DZELZC_SAK_KAB_TEXT

1

0,7

CB

6101010413

Dzelzceļa zemsprieguma kabeļu aizsargcaurule

Līnija

7

27

0

C

DZ_AIZSARGCAURULE

Caurule dzelzceļa kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa.

Dzelzceļa vidēja sprieguma kabeļu aizsargcaurule

Līnija

61

27

0

C

DZ_AIZSARGCAURULE

Caurule dzelzceļa kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa.

6101010415

Dzelzceļa kabeļu piesaistes teksts

Teksts

33

27

0

0

DZELZC_PIES_APRAKSTS

1

0,7

CB

Dzelzceļa sakaru kabeļu piesaistes svītra

Līnija

33

26

0

0

DZ_SAK_KAB_PIES_SV

Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375m uz katru pusi.

Dzelzceļa sakaru kabeļu piesaistes svītra (iznesums)

Līnija

33

26

0

2

DZ_SAK_KAB_PIES_SV_IZN

Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju.

Dzelzceļa sakaru kabeļu piesaistes svītra

Līnija

33

26

0

C

PIESAISTE

Pielieto vienas piesaistes gadījumā.

6101010414

Dzelzceļa elektrokabeļu piesaistes svītra

Līnija

33

27

0

0

DZ_EL_KAB_PIES_SV

Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375m uz katru pusi.

Dzelzceļa elektrokabeļu piesaistes svītra (iznesums)

Līnija

33

27

0

2

DZ_EL_KAB_PIES_SV_IZN

Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju.

Dzelzceļa elektrokabeļu piesaistes svītra

Līnija

33

27

0

C

PIESAISTE

Pielieto vienas piesaistes gadījumā.

6101010407

Dzelzceļa elektrības transformatora skapis

Līnija

15

27

1

0

DZELZC_TRANSF

Transformatora skapis mērogā. Orientē atbilstoši situācijai dabā.

Dzelzceļa sakaru skapis

Simbols

15

26

0

0

DZSAK

DZELZC_SAKARU_SKAPIS

Dzelzceļa elektrības transformatora skapja paskaidrojošais teksts

Teksts

15

27

0

0

DZELZC_TRANSF_TEKSTS

1

1

CB

Transformatora skapja paskaidrojošais teksts.

6101010408

Dzelzceļa punktveida elektrības transformatora skapis

Simbols

15

27

0

0

DZTRAN

DZELZC_TRANSF

6101010409

Dzelzceļa elektrosadales skapis

Simbols

15

27

0

0

DZSKAP

DZELZC_SKAPIS

Tiek orientēts atbilstoši virzienam dabā.

Dzelzceļa elektrokabeļa skataka

Simbols

15

27

1

0

DZELAKA

DZELZC_ELEKT_AKA

Dzelzceļa elektrokabeļa virszemes mufe (uzmava)

Simbols

15

27

0

0

DZMUFE

DZELZC_ELEKT_MUFE

Dzelzceļa elektrības tīklu virszemes elementu paskaidrojošais teksts

Teksts

15

27

0

0

DZELZC_MUFES_TEKSTS

1

0,5

CB

Dzelzceļa elektrības tīklu virzemes elementu paskaidrojošais teksts.

Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava

Simbols

7

27

0

0

DZELZSUZ

DZ_ZEM_EL_SAV_UZMAVA

Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava

Simbols

7

27

0

0

DZELZGUZ

DZ_ZEM_EL_GALA_UZMAVA

Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa nozarojuma uzmava

Simbols

7

27

0

0

DZELZNUZ

DZ_ZEM_EL_NOZAR_UZMAVA

Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava

Simbols

61

27

0

0

DZELVSUZ

DZ_VID_EL_SAV_UZMAVA

Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa gala uzmava

Simbols

61

27

0

0

DZEVGUZ

DZ_VID_EL_GALA_UZMAVA

Dzelzceļa elektrokabeļa ievada redzamā daļa

Simbols

15

27

0

0

DZEL

DZ_KAB_IEVADS

Dzelzceļa sakaru kabeļu savienojošā uzmava

Simbols

17

26

0

0

DZSSUZM

DZ_SAK_SAVIEN_UZMAVA

Dzelzceļa sakaru kabeļu gala uzmava

Simbols

17

26

0

0

DZSGUZM

DZ_SAK_GALA_UZMAVA

Dzelzceļa sakaru kabeļu nozarojuma uzmava

Simbols

17

26

0

0

DZSNUZM

DZ_SAK_NOZAR_UZMAVA

6101010410

Dzelzceļa pārmijas

Simbols

15

5

0

0

DZPARM

DZELZC_PARMIJAS

Tiek orientēts perpendikulāri pret sliedēm.

6101010411

Dzelzceļa strupceļš

Simbols

15

5

0

0

DZSTRU

DZELZC_STRUPCELS

Tiek orientēts perpendikulāri pret sliežu galiem.

Dzelzceļa rupors

Simbols

15

5

0

0

DZRUPORS

DZELZC_RUPORS

Dzelzceļa rupors, megafons uz stabiem.

Dzelzceļa pārmijas pārvads

Simbols

15

5

0

0

DZPARV

DZELZC_PARM_PARVADS

Dzelzceļa rupors, megafons uz stabiem.

6101010500

Dzelzceļa elektrolīniju stabi

6101010501

Elektriskā dzelzceļa fermveida kontakttīkla balsts

Simbols

15

5

0

0

DZFERM

DZELZC_FERMV_STABS

Visa veida dzelzceļa fermveida stabi.

6101010502

Elektriskā dzelzceļa betona kontakttīkla balsts

Simbols

15

5

0

0

DZBST

DZELZC_BETONA_STABS

Elektriskā dzelzceļa elektrolīniju koka balsts

Simbols

15

5

1

0

DZKST

DZELZC_KOKA_STABS

Elektrolīnijas stutes stabs

Līnija

15

5

0

C

DZ_EL_STUT_STAB_LIN

Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada elektrolīnijas vadi.

Elektrolīnijas balsta atsaite

Līnija

15

5

0

C

DZ_EL_ATSAITE

6101010600

Dzelzceļa luksofori

6101010601

Luksofors

Simbols

15

5

0

0

DZLUKS

DZELZC_LUKSOFORS

6101010602

Luksofors zemais

Simbols

15

5

0

0

DZLUKZ

DZELZC_LUKSOFORS_ZEMAIS

6101010603

Luksofors piekārtais

Simbols

15

5

0

0

DZLUKP

DZELZC_LUKSOFORS_PIEKARTS

Apzīmējums jāsavieto ar saites apzīmējumu.

6101010700

Dzelzceļa zīmes

6101010701

Dzelzceļa km stabs

Simbols

15

5

0

0

DZKM

DZELZC_KM_STABS

Kilometru un tā apzīmējumu teksts obligāts.

6101010702

Dzelzceļa piketa stabs

Simbols

15

5

0

0

DZPKT

DZELZC_PKT_STABS

Kilometru daļu teksts obligāts.

6101010703

Dzelzceļa barjera

Līnija

15

5

0

C

DZELZC_BARJERA

6101010704

Dzelzceļa paceļamā barjera

Līnija

15

5

0

C

DZELZC_BARJERA_PAC

6101010705

Gabarītu vārti

Līnija

15

5

0

C

DZELZC_GABARIT_VARTI

6101010900

Dzelzceļa elementu paskaidrojošais teksts

Teksts

15

5

0

0

Dzelzc_text

1

0,7

LB

6101011000

Dzelzceļa virszemes elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija)

Līnija

15

5

0

0

Dzelzc_PALIG_LIN_visz

Dzelzceļa komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai.

Dzelzceļa pazemes elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija)

Līnija

15

5

0

2

Dzelzc_PALIG_LIN_paz

Dzelzceļa komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai.

6101020000

Tramvajs, trolejbuss

6101020100

Tramvaju sliežu ceļš

Līnija

26

21

0

C

TRAMV_SLIEDES_IZDR

Attēlo pa ass līniju (attālums starp sliedēm 1520mm). Uzmēra katru sliedi atsevišķi.

6101020200

Atsevišķa tramvaja sliede

Līnija

26

21

0

1

TRAMV_SLIEDE

6101020400

Tramvaju sliežu strupceļš

Simbols

26

21

0

0

TRSTRU

TRAMV_STRUPCELS

Tiek orientēts perpendikulāri pret sliežu galiem.

6101020500

Tramvaja, trolejbusa elementi

6101020501

Tramvaja, trolejbusa gaisvadu līnija

Līnija

26

21

0

C

TRAMV_TROLB_GAISV_LIN

Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u.c.) apzīmējumu.

6101020502

Tramvaja, trolejbusa sadales skapis

Simbols

26

21

0

0

TRSKAP

TRAMV_SKAPIS

6101020600

Tramvaja, trolejbusa kabeļi

6101020601

Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabelis

Līnija

61

29

0

C

TRAMV_TROLB_V_KAB

Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabeļu aprakstošais teksts

Teksts

61

29

0

0

TRAMV_V_KAB_TEKSTS

1

0,7

CB

6101020602

Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabelis

Līnija

7

29

0

C

TRAMV_TROLB_Z_KAB

Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļu aprakstošais teksts

Teksts

7

29

0

0

TRAMV_Z_KAB_TEKSTS

1

0,7

CB

Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma kabeļu aizsargcaurule

Līnija

61

29

0

C

TRAMV_AIZSARGCAURULE

Caurule tramvaja, trolejbusa pazemes kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa.

6101020603

Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļu aizsargcaurule

Līnija

7

29

0

C

TRAMV_AIZSARGCAURULE

Caurule tramvaja, trolejbusa pazemes kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa.

Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu līnija

Līnija

26

21

0

C

TRAMV_EL_LINIJA

Gaisvadu līnija, kuras ar spriegums ir 0,4 kV. Norāda pēc speciāla pieprasījuma.

Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu skaits, augstums

Teksts

26

21

0

0

TRAMV_EL_VADU_TEXT

1

0,7

CB

Norāda pēc speciāla pieprasījuma.

6101020604

Tramvaja, trolejbusa kabeļu piesaistes, aprakstošais teksts

Teksts

33

29

0

0

TRAMV_PIES_APRAKSTS

1

0,7

CB

6101020605

Tramvaja, trolejbusa kabeļu piesaistes svītra

Līnija

33

29

0

0

TRAMV_KAB_PIES_SV

Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375m uz katru pusi.

Tramvaja, trolejbusa kabeļu piesaistes svītra (iznesums)

Līnija

33

29

0

2

TRAMV_KAB_PIES_SV_IZN

Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju.

Tramvaja, trolejbusa kabeļu piesaistes svītra

Līnija

33

29

0

C

PIESAISTE

Pielieto vienas piesaistes gadījumā.

Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava

Simbols

7

29

0

0

TRELZSUZ

TR_ZEM_EL_SAV_UZMAVA

Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava

Simbols

7

29

0

0

TRELZGUZ

TR_ZEM_EL_GALA_UZMAVA

Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa nozarojuma uzmava

Simbols

7

29

0

0

TRELZNUZ

TR_ZEM_EL_NOZAR_UZMAVA

Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava

Simbols

61

29

0

0

TRELVSUZ

TR_VID_EL_SAV_UZMAVA

Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabeļa gala uzmava

Simbols

61

29

0

0

TREVGUZ

TR_VID_EL_GALA_UZMAVA

Tramvaja, trolejbusa elektrokabeļa ievada redzamā daļa

Simbols

26

29

0

0

TREL

TR_KAB_IEVADS

6101020700

Tramvaja, trolejbusa stabi

                       

6101020701

Tramvaja, trolejbusa fermveida balsts

Simbols

26

21

0

0

TRFERM

TRAM_FERMV_STABS

     

Attēlo tikai visa veida tramvaja un trolejbusa fermveida stabus.

6101020702

Tramvaja, trolejbusa betona stabs

Simbols

26

21

0

0

TRBST

TRAM_BETONA_STABS

       

6101020705

Tramvaja, trolejbusa metāla balsts

Simbols

26

21

0

0

TRMST

TRAM_METALA_STABS

       

6101020703

Tramvaja luksofors

Simbols

26

21

0

0

TRLUKS

TRAM_LUKSOFORS

       
 

Tramvaja luksofors piekārtais

Simbols

26

21

0

0

TRLUPIE

TRAM_LUKSOFORS_PIEK

       

6101020704

Tramvaja pārmija

Simbols

26

21

0

0

TRPARM

TRAM_PARMIJA

     

Tiek orientēts perpendikulāri pret sliedēm.

6101020800

Tramvaja, trolejbusa elementu paskaidrojošais teksts

Teksts

26

21

0

0

 

TRAM_TEXT

1

0,7

LB

 

6101020900

Tramvaja, trolejbusa elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija)

Līnija

26

21

0

0

 

TRAM_PALIG_LIN

       

6102000000

Ceļi

                       

6102010000

Ielas, ceļa mala

Līnija

37

53

0

2

 

IELAS_CELA_MALA

       

6102010500

Iela ar apmali

Līnija

37

53

1

2

 

APMALE

     

Apmalēm parāda divus to raksturojošus (bordes augša un apakša) augstumus. Izteiktās vietās (vairāk par 10cm) obligāti. Mērogā 1:250 apmales ielas daļu parāda ar APMALES līniju, iekšējo – ar IELAS_CELA_MALA. Bordes seguma veids nav obligāts.

6102010400

Ceļa klātnes, takas, zemes ceļa mala

Līnija

37

53

0

1

 

CELA_KLATNES_MALA

       

6102050100

Segumu atdalošā līnija

Līnija

37

53

1

1

 

SEG_ATDALOSA_LIN

     

Atdala segumu maiņu ielas vai ceļa robežās.

6102040200

Gājēju kāpnes

Līnija

37

53

0

0

 

GAJEJU_KAPNES

     

Kāpnes uz celiņiem (kāpnes pie būvēm attēlo ar būvdetaļas apzīmējumu). Trepju vidējo pakāpienu lietot ar soli 0,3m.

6102050200

Ceļa, laukuma seguma apraksts

Teksts

37

53

0

0

 

CELA_SEGUMA_TEXT

1

1

CC

Apzīmē ar burtu indeksiem:

a – asfaltbetons, c – cementbetons, gr. – grants, g – grunts (ceļa, laukuma virsma bez noteikta seguma), šķ – šķembas, br. – bruģis, cbr – cementbetona bruģis. Ja ceļš sastāv no lielām plāksnēm, tad dod to izmērus centimetros (c 60*120). Indeksus izvieto vienmērīgi pa ceļa asi un abās pusēs seguma maiņas robežai.

6102050400

Ielas nosaukums

Teksts

56

32

1

0

 

IELAS_NOSAUKUMS

2

1,5

LB

Ielu nosaukumi tiek novietoti paralēli uzmērīto ielu malām, kontūras vidū.

6120300000

Ceļu informatīvie objekti

                       

6102030100

Ceļazīmju un citu informatīvo elementu teksts

Teksts

16

4

0

0

 

CELUZIMJU_TEXT

1

0,6

LB

 

6102030200

Ceļa zīme

Simbols

16

4

0

0

CZIME

CELAZIME

     

Ceļazīmes nosaukumu apraksta atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 (piem., 301 – iebraukt aizliegts).

6102030300

Kilometra stabs

Simbols

16

4

0

0

KM

KILOMETRA_STABS

     

Kilometru un to apzīmējumu teksts obligāts.

6102030400

Signāla stabiņš, piketa stabiņš

Simbols

16

4

0

0

PKTST

PIKETA_STABS

     

Kilometru daļu teksts obligāts.

6102030500

Luksofors

Simbols

16

4

0

0

LUKSF

LUKSOFORS

       

6102030600

Iekārtais luksofors

Simbols

16

4

0

0

LUKIEK

LUKSOFORS_IEKARTS

     

Apzīmējums jāsavieto ar palīglīnijas apzīmējumu.

6102030700

Norāde, reklāma

Simbols

16

4

0

0

NORADE

NORADE

       

6102030800

Mērogā attēlota norāde, reklāma

Līnija

16

4

0

C

NORMER

NORADE_MEROGA

     

Liela izmēra ceļu norādes un reklāmas plakāti. Balstu materiālu parāda ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu.

6102030900

Transporta pieturas zīme

Simbols

16

4

0

0

PZIME

PIETURAS_ZIME

     

Pieturas nosaukums nav obligāts.

 

Kases aparāts

Simbols

16

4

0

0

KASESAP

KASES_APARATS

       
 

Kameras un kustību sensori

Simbols

16

4

0

0

KAMERA

KAMERA_KUST_SENS

       
 

Iekārto luksoforu palīglīnija

Līnija

16

4

0

0

 

LUKSOFORS_IEKARTS_LIN

       

6103000000

Tilti un ceļu pārvadi

                       

6103010000

Kapitālas konstrukcijas tilts

Līnija

41

43

1

0

 

TILTS_KAP_KONSTR

     

Dzelzceļa, autoceļa un gājēju tilts ar dzelzsbetona konstrukcijām.

6103020000

Vieglas konstrukcijas tilts

Līnija

41

43

0

0

 

TILTS_VIEGL_KONSTR

     

Gājēju tilti un laipas. Jāparāda to pagriezieni un manāmie izliekumi, jāpieraksta ² gāj.² ar attiecīgu materiāla nosaukuma uzrakstu. Mazos trošu tiltus attēlo ar uzrakstu ² trošu² .

6103030000

Pontontilts

Līnija

41

43

1

2

 

TILTS_PONTONA

       
 

Tiltu palīglīnijas (redzamā daļa)

Līnija

41

43

0

0

 

TILTS_PALIGL_REDZ

     

Balsti un citi elementi.

 

Tiltu palīglīnijas (projekcijā no augšas neredzamā daļa)

Līnija

41

43

0

2

 

TILTS_PALIGL_UDENI

     

Projekcijā no augšas neredzamās tilta konstrukciju daļas.

6103050000

Tiltu aprakstošais teksts

Teksts

41

43

0

0

 

TILTU_TEXT

1

1

LB

Tonnāža, segums u.c.

6200000000

Inženiertīkli

                       

6202000000

Vispārējie komunikāciju elementi

                       

6202010000

Visa veida komunikāciju skatakas

Simbols

12

15

1

0

AKA

AKA

     

Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā.

6202020000

Groda, kameras, komunikāciju kontūras (virszemes daļa)

Līnija

12

15

0

0

 

KOMUNIKACIJU_KONTURA

     

Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo virszemē redzamās daļas.

 

Groda, kameras, komunikāciju kontūras (pazemes daļa)

Līnija

12

15

0

2

 

KOMUNIK_KON_PAZ

     

Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo pazemē esošās daļas.

6202030000

Visa veida hidranti (aizbīdņi)

Simbols

12

0

1

0

HIDR

HIDRANTS

     

Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā.

6202040000

Visa veida ventiļi

Simbols

12

0

0

0

VENT

VENTILS

     

Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā.

6202050000

Kabeļu, komunikāciju informatīvais stabiņš

Simbols

12

0

0

0

KABST

KOMUNIKACIJU_STABINS

     

Gruntī ieraktā kabeļa atrašanās vietas apzīmētājs.

6202070000

Kabeļu piesaistes aprakstošais teksts

Teksts

33

51

0

0

 

KOM_PIES_APRAKSTS

1

0,7

CB

Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā.

6202080000

Pazemes komunikāciju piesaistes svītra

Līnija

33

51

0

0

 

KOMUNIKACIJU_PIES_SV

     

Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. . Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375m uz katru pusi.

 

Pazemes komunikāciju piesaistes svītra (iznesums)

Līnija

33

51

0

2

 

KOMUNIKACIJU_PIES _SV_IZN

     

Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju.

 

Pazemes komunikāciju piesaistes svītra

Līnija

33

51

0

C

 

PIESAISTE

     

Pielieto vienas piesaistes gadījumā.

6203000000

Kanalizācija

                       

6203010000

Saimnieciskā kanalizācija

                       

6203010100

Kanalizācijas vads

Līnija

47

94

0

0

 

KANALIZACIJA

       

6203010200

Kanalizācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra

Līnija

47

94

0

3

 

KANALIZACIJA_KONT

     

Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.

6203010300

Kanalizācijas aka

Simbols

38

94

1

0

KNAKA

KANAL_AKA

     

Skataka, paredzēta kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~65cm.

 

Kanalizācijas aka mazā

Simbols

38

94

1

0

KNAKAM

KAN_AKA_MAZA

     

Skataka, paredzēta kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~50cm.

6203010400

Kanalizācijas akas vāka augstums

Teksts

38

94

0

0

 

KANAL_AKAS_H_TEXT

1

0,7

LT

Akas gredzena augšas augstums. Ja gredzens ir slīps, tad augstumu nosaka gredzena augstākā punktā. Ja zemes virsmas un akas gredzena augstumu atšķirība lielāka par 10 cm, jāuzrāda zemes augstums pie akas.

 

Kanalizācijas vada gala uzmava

Simbols

47

94

0

0

KNUZMA

KANALIZ_GALA_UZMAVA

     

Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu.

6203010500

Kanalizācijas tecēšanas virziens

Simbols

47

94

0

0

KANTEC

KANAL_TEC_VIRZ

     

Norāda pēc speciāla pieprasījuma.

6203010600

Kanalizācijas apraksts

Teksts

47

94

0

0

 

KANAL_APRAKSTS

1

0,7

CB

Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvadu materiāls un iekšējais diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk kanalizācijas akai, paralēli kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus:

1) akas gredzena augstumu (a.v.);

2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai.

6203010700

Kanalizācijas palīglīnija (virszemes detalizācija)

Līnija

38

94

0

0

 

KANAL_PALIG_LIN

     

Kanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi).

 

Kanalizācijas palīglīnija (pazemes detalizācija)

Līnija

47

94

0

2

 

KANAL_PALIG_LIN_PAZ

     

Kanalizācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi).

6203010800

Rūpnieciskā kanalizācija

Līnija

47

94

0

0

 

RUPN_KANAL

     

Rūpnīcu, fabriku ražošanas šķidrumu aizvadīšana ar pašteci.

 

6203020000

Lietus kanalizācija

                       

6203020100

Lietus kanalizācijas vads

Līnija

11

118

0

C

 

LIETUS_KANAL

     

Caurule lietusūdens novadīšanai ar pašteci.

 

Lietus kanalizācijas spiedvads

Līnija

11

118

0

C

 

SPIED_KANAL

     

Vads lietus kanalizācijas ūdens novadīšanai zemspiedienā.

6203020200

Lietus kanalizācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra

Līnija

11

118

0

3

 

LIETUS_KANAL_KONT

     

Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.

6203020300

Lietus kanalizācijas aka

Simbols

48

118

1

0

LKAKA

LIETUS_KANAL_AKA

     

Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~65cm.

 

Lietus kanalizācijas aka

Simbols

48

118

1

0

LKAKAM

LIET_KAN_AKA_MAZA

     

Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~50cm.

6203020400

Lietus kanalizācijas reste

Simbols

48

118

1

0

LRESTE

LIETUS_RESTE

     

Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai.

 

Lietus kanalizācijas reste līnijveida

Līnija

48

118

0

C

 

LIETUS_RESTE

     

Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai (līnijveida).

 

Lietus kanalizācijas reste apaļā

Simbols

48

118

1

0

LRESAP

LIETUS_RESTE_APALA

     

Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai.

 

Lietus kanalizācijas reste mazā

Simbols

48

118

0

0

LRESTM

LIETUS_RESTE_MAZA

     

Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai no jumtiem, pie ēkām esošas (keramiska, plastmasas u.c. materiālu).

 

Lietus kanalizācijas ievads no ēkas

Simbols

48

118

1

0

LK

LIETUS_IZVADS

     

Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai no jumtiem – ievads zemē.

6203020500

Lietus kanalizācijas akas vai restes augstums

Teksts

48

118

0

0

 

LIETUS_KANAL_AKA_H_TEXT

1

0,7

LT

 

6203020600

Lietus kanalizācijas tecēšanas virziens

Simbols

11

118

0

0

LIETEC

LIETUS_KANAL_TEC_VIRZ

     

Norāda pēc speciāla pieprasījuma.

 

Lietus kanalizācijas vada gala uzmava

Simbols

11

118

0

0

LKUZMA

LIET_KAN_GALA_UZMAVA

     

Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu.

6203020700

Lietus kanalizācijas apraksts

Teksts

11

118

0

0

 

LIETUS_KANAL_APRAKSTS

1

0,7

CB

 

6203040800

Lietus kanalizācijas palīglīnija (virszemes detalizācija)

Līnija

48

118

0

0

 

LIETUS_KANAL_PALIG_LIN

     

Lietus kanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi).

 

Lietus kanalizācijas palīglīnija (pazemes detalizācija)

Līnija

11

118

0

2

 

LIETUS_KANAL_PALIG_PAZ

     

Lietus kanalizācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi).

6203030000

Spiedienkanalizācija

                       

6203030100

Spiedienkanalizācijas vads

Līnija

53

180

0

C

 

SPIED_KANAL

     

Vads kanalizācijas ūdens novadīšanai zemspiedienā.

 

Spiedienkanalizācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra

Līnija

53

180

0

3

 

LIETUS_KANAL_KONT

     

Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.

6203030200

Spiedienkanalizācijas aka

Simbols

24

180

1

0

SKAKA

SPIED_KANAL_AKA

       

6203030300

Spiedienkanalizācijas akas augstums

Teksts

24

180

0

0

 

SPIED_KANAL_AKAS_H_TEXT

1

0,7

LT

 
 

Spiedienkanalizācijas tecēšanas virziens

Simbols

53

180

0

0

SPKTEC

SPIED_KANAL _TEC_VIRZ

     

Norāda pēc speciāla pieprasījuma.

 

Spiedienkanalizācijas vada gala uzmava

Simbols

53

180

0

0

SPKUZMA

SPIED_KAN _GALA_UZMAVA

     

Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu.

6203030400

Spiedienkanalizācijas apraksts

Teksts

53

180

0

0

 

SPIED_KANAL_APRAKSTS

1

0,7

CB

 

6203030500

Spiedienkanalizācijas palīglīnija(virszemes detalizācija)

Līnija

24

180

0

0

 

SPIED_KANAL_PALIG_LIN

     

Spiedienkanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi).

 

Spiedienkanalizācijas palīglīnija (pazemes detalizācija)

Līnija

53

180

0

2

 

SPIED_KANAL_PALIG_PAZ

     

Spiedienkanalizācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi).

6204000000

Ūdens tīkli

                       

6204010000

Ūdensvads

Līnija

9

12

0

C

 

UDENSVADS

       

6204020000

Ūdensvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra

Līnija

9

12

0

3

 

UDENSVADA_KONT

     

Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.

6204030000

Ventilis (aizbīdnis)

Simbols

51

12

1

0

UDVENT

UDENS_VENT

       

6204040000

Ūdens tīkla aka

Simbols

51

12

1

0

UDAKA

UDENS_AKA

     

Skataka, kas paredzēta ūdensvada tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~65cm.

 

Ūdens tīkla aka mazā

Simbols

51

12

1

0

UDAKAM

UDENS_AKA_MAZA

     

Skataka, kas paredzēta ūdensvada tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~50cm.

6204050000

Hidrants

Simbols

51

12

1

0

UDHIDR

UDENS_HIDRANTS

     

Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām.

6204060000

Ventiļa, ūdens tīkla akas, hidranta vāka augstums

Teksts

51

12

0

0

 

UDENS_AKAS_VENT_H_TEXT

1

0,7

CB

 

6204070000

Spiedūdens pumpis

Simbols

51

12

0

0

SPUMP

SPIED_UDENS_PUMPIS

       

6204080000

Ūdens krāns

Simbols

51

12

0

0

UDKRAN

UDENS_KRANS

       
 

Ūdensvada tecēšanas virziens

Simbols

9

12

0

0

UDVTEC

UDENS_VADA _TEC_VIRZ

     

Norāda pēc speciāla pieprasījuma.

 

Ūdensvada vada gala uzmava

Simbols

9

12

0

0

UDUZMA

UDENS_VADA _GALA_UZM

     

Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu.

6204090000

Ūdens tīkla apraksts

Teksts

9

12

0

0

 

UDENS_TIKLA_APRAKSTS

1

0,7

CB

 

6204100000

Ūdens tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija)

Līnija

51

12

0

0

 

UDENS_TIKLA_PALIG_LIN

     

Ūdensvada virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi).

 

Ūdens tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija)

Līnija

9

12

0

2

 

UDENS_TIKLA_PAL_LIN_PAZ

     

Ūdensvada pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi).

6204110000

Ūdensvada aizsargcaurule

Līnija

9

12

0

C

 

UV_AIZSARGCAURULE

       

6205000000

Siltumtīkli

                       

6205010000

Pazemes siltumtrase

Līnija

20

71

0

C

 

SILTUMTRASE_PAZ

       

6205020000

Siltumtrases pazemes kanāls, kamera

Līnija

20

71

0

2

 

SILTUMTRASE_PAZ_KAMERA

     

Attēlo pazemes kameras, kanāla malu mērogā. Siltumtrases cauruļvadu diametru un kanālu platumu atbilstību skatīt 5.pielikumā.

6205030000

Siltumtrases virszemes kanāls, kamera (detalizācija)

Līnija

60

71

0

0

 

SILTUMTRASE_VIRSZ_KAMERA

     

Siltumtrases būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi).

 

Siltumtrases bezkanālu vadu ārējā kontūra

Līnija

20

71

0

3

 

SILTUMTRASE_MALU_KONT

     

Bezkanālu virszemes un pazemes vadus (diametrā 100mm un vairāk) zīmē, attēlojot abas vadu asis un ārējo vadu malu kontūru. Siltumtrases bezkanālu vadu diametru un vadu ārējo malu platumu atbilstību skatīt 5.pielikumā.

6205040000

Virszemes siltumtrase

Līnija

60

71

1

C

 

SILTUMTRASE_VIRSZ

       

6205050000

Siltumtīkla aka

Simbols

60

71

1

0

STAKA

SILT_AKA

       

6205060000

Siltumtīkla akas augstums

Teksts

60

71

0

0

 

SILT_AKAS_H_TEXT

1

0,7

LT

 
 

Siltumtīkla gala uzmava

Simbols

20

71

0

0

STUZMA

SILT_TIKLA_GALA_UZM

     

Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu.

6205070000

Siltumtīklu apraksts

Teksts

20

71

0

0

 

SILT_APRAKSTS

1

0,7

CB

Siltumtrases cauruļvadu un kameras aprakstīšanai. Parametrus norāda pēc speciāla pieprasījuma.

 

Siltumsūkņa urbums

Simbols

60

79

0

0

STSKURB

SILT_SUKNA_URBUMS

     

Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu.

 

Siltumsūkņa vads

Līnija

20

79

0

C

 

SILTUMSUKNA_VADS

       
 

Siltumsūkņa vadu teritorijas kontūra

Līnija

20

79

1

1

 

SILTUMSUKNA_KONTURA

       

6205080000

Siltumtīklu drenāžas komunikācijas

                       

6205080100

Siltumtīklu drenāžkanalizācija

Līnija

11

71

0

C

 

SILT_DREN_KANAL

       
 

Siltumtīklu drenāžkanalizācijas apraksts

Teksts

11

71

0

0

 

SILT_DREN_APRAKSTS

1

0,7

CB

Siltumtrases cauruļvadu un kameras aprakstīšanai. Parametrus norāda pēc speciāla pieprasījuma.

 

Siltumtīkla drenāžkanalizācijas gala uzmava

Simbols

11

71

0

0

SDRUZMA

SILT_DREN_GALA_UZM

     

Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu.

6205080200

Siltumtīklu drenāžkanalizācijas aka

Simbols

48

71

1

0

SDRAKA

SILT_DREN_AKA

       
 

Siltumtīklu drenāžkanalizācijas akas augstums

Teksts

48

71

0

0

 

SILT_DREN_AKAS_H_TEXT

1

0,7

LT

 

6206000000

Gāze

                       

6206010000

Gāzes vadi

                       

6206010100

Pazemes zemspiediena gāzes vads

Līnija

8

3

0

C

 

GAZES_VADS_ZEMSP

     

Zemē ierakts gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar.

6206010200

Virszemes zemspiediena gāzes vads

 

Līnija

27

3

1

C

 

GAZES_VADS_VIRSZ_ZEMSP

     

Virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar.

6206010300

Pazemes vidēja spiediena gāzes vads

Līnija

8

3

0

C

 

GAZES_VADS_VIDSP

     

Zemē ierakts gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 3 bar.

6206010400

Virszemes vidēja spiediena gāzes vads

Līnija

27

3

1

C

 

GAZES_VADS_VIRSZ_VIDSP

     

Virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 3 bar.

6206010500

Pazemes augstspiediena gāzes vads

Līnija

8

3

0

C

 

GAZES_VADS_AUGSTSP

     

Zemē ierakts gāzes vads, kurā spiediens ir no 3 bar līdz 12 bar.

6206010600

Virszemes augstspiediena gāzes vads

Līnija

27

3

1

C

 

GAZES_VADS_VIRSZ_AUGSTSP

     

Virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 3 bar līdz 12 bar.

6206010700

Maģistrālais gāzes vads

Līnija

8

3

0

C

 

GAZES_VADS_MAGISTR

     

Gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 12 bar.

 

Maģistrālais gāzes vads (virszemes)

Līnija

27

3

0

C

 

GAZES_VADS_VIRSZ _MAGISTR

     

Gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 12 bar.

 

Gāzes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra

Līnija

8

3

0

3

 

GAZES_VADS _KONT

     

Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.

6206020000

Gāzes vada elementi

                       

6206020100

Gāzes skataka

Simbols

27

3

1

1

GZAKA

GAZES_AKA

     

Skataka paredzēta gāzes tīklu apsaimniekošanai.

 

Gāzes skataka mazā

Simbols

27

3

1

1

GZAKAM

GAZES_AKA_MAZA

     

Skataka paredzēta gāzes tīklu apsaimniekošanai.

6206020200

Gāzes ventilis, hidroslēgs

Simbols

27

3

1

0

GZVENT

GAZES_VENT

     

Gāzes vadu armatūra – noslēgierīces, kontrolierīces, kondensātsavācēji. Parasti šīs ierīces atrodas tieši virs gāzes vada.

6206020400

Gāzes skatakas, ventiļa augstums

Teksts

27

3

0

0

 

GAZES_AKAS_VENT_H_TEXT

1

0,7

LT

 

6206020500

Gāzes skapis

Simbols

27

3

0

0

GZSKAP

GAZES_SKAPIS

     

Metāla skapis, kurā ievietots gāzes regulēšanas punkts (ierīce, kura paredzēta spiediena samazināšanai) vai katodaizsardzības punkts. Ja tā platība ir lielāka par 2 kv.m, tad tā kontūras attēlo mērogā.

6206020600

Gāzes vada ievads ēkā

Simbols

27

3

0

0

GZIEVA

GAZES_IEVADS

     

Gāzes vada redzamās daļas ievads ēkā.

6206020700

Pazemes gāzes vada gala uzmava

Simbols

8

3

0

0

GZUZMA

GAZES_GALA_UZMAVA

     

Orientē perpendikulāri pret gāzes vada galu.

6206020700

Virszemes gāzes vada gala uzmava

Simbols

27

3

0

0

GZUZMV

GAZES_GALA_UZMAVA

     

Orientē perpendikulāri pret gāzes vada galu.

6206020800

Gāzes tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija)

Līnija

27

3

0

0

 

GAZES_PALIG_LIN

     

Gāzes virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces).

 

Gāzes tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija)

Līnija

8

3

0

2

 

GAZES_PALIG_PAZ

     

Gāzes pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces).

6206030000

Gāzes vada apraksts (pazemes)

Teksts

8

3

0

0

 

GAZES_APRAKSTS_PAZ

1

0,7

CB

Gāzes vada caurules materiāls, ārējais (nosacītais) diametrs, caurules ieguldīšanas dziļums.

 

Gāzes vada apraksts (virszemes)

Teksts

27

3

0

0

 

GAZES_APRAKSTS_VIRSZ

1

0,7

CB

Gāzes vada caurules materiāls, ārējais (nosacītais) diametrs, caurules ieguldīšanas dziļums.

6206030100

Gāzes vada piesaistes līnija

Līnija

33

3

0

0

 

GAZES_PIESAIST_LIN

     

Tai skaitā elektroaizsardzības kabeļa un zemējuma kontūra piesaistei. Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375m uz katru pusi. Norāda pēc speciāla pieprasījuma.

 

Gāzes vada piesaistes līnija (iznesums)

Līnija

33

3

0

2

 

GAZES_PIESAIST_IZNES

     

Tai skaitā elektroaizsardzības kabeļa un zemējuma kontūra piesaistei. Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. Norāda pēc speciāla pieprasījuma.

 

Gāzes vada piesaistes svītra

Līnija

33

3

0

C

 

PIESAISTE

     

Pielieto vienas piesaistes gadījumā. Norāda pēc speciāla pieprasījuma.

6206030200

Gāzes vada piesaistes teksts

Teksts

33

3

0

0

 

GAZES_PIESAIST_TEXT

1

0,7

CB

 

6206021200

Gāzes vada elektroaizsardzības kabelis

Līnija

8

3

0

C

 

GAZE_KABELIS

       
 

Gāzes vada zemējuma kontūrs

Līnija

8

3

0

C

 

GAZE_ZEMEJUMS

       

6206021300

Gāzes vada aizsargcaurule

Līnija

8

3

0

C

 

GAZE_AIZSARGCAURULE

     

Caurule pazemes gāzes vadu un elektrokabeļu aizsargāšanai.

6206030000

Šķidrā gāze

                       

6206040100

Šķidrās gāzes balons

Simbols

27

3

0

0

GZBALO

GAZES_BALONS

     

Tvertne sašķidrinātās gāzes glabāšanai.

6206040200

Šķidrās gāzes cisterna

Simbols

27

3

0

0

GZCIST

GAZES_CISTERNA

     

Attēlo neatkarīgi no reālā lieluma un izvieto atbilstoši situācijai dabā, ja tā nav speciāla būve.

 

Šķidrās gāzes pazemes cisterna

Simbols

8

3

0

0

GZCIST

GAZES_CISTERNA

     

Attēlo neatkarīgi no reālā lieluma un izvieto atbilstoši situācijai dabā, ja tā nav speciāla būve.

6207000000

Naftas vadi

                       

6207010000

Naftas vads

Līnija

57

77

0

C

 

NAFTAS_VADS

       

6207020000

Naftas vada aizbīdnis

Simbols

57

77

1

0

NAVENT

NAFTAS_AIZBIDN

       
 

Naftas vada gala uzmava

Simbols

57

77

0

0

NAUZMA

NAFTAS_GALA_UZMAVA

       

6207030000

Naftas vada palīglīnija – līnija (virszemes detalizācija)

Līnija

57

77

0

0

 

NAFTAS_PALIG_LIN

     

Naftas vada virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces).

 

Naftas vada palīglīnija – līnija (pazemes detalizācija)

Līnija

57

77

0

2

 

NAFTAS_PALIG_LIN_PAZ

     

Naftas vada pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces).

6207040000

Naftas vada apraksts

Teksts

57

77

0

0

 

NAFTAS_APRAKSTS

1

0,7

CB

 

6208000000

Elektroapgāde