• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 10. jūnija noteikumi Nr. 425 "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.06.2008., Nr. 96 https://www.vestnesis.lv/ta/id/177104

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.435

Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām

Vēl šajā numurā

20.06.2008., Nr. 96

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 425

Pieņemts: 10.06.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.425

Rīgā 2008.gada 10.jūnijā (prot. Nr.38 7.§)
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam (turpmāk – programma) ietvaros izveidotā Ārējo robežu fonda (2007.–2013.gadam), Eiropas Atgriešanās fonda (2008.–2013.gadam) un Eiropas Bēgļu fonda (2008.–2013.gadam) (turpmāk – fondi) projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību.
2. Fondu ietvaros atbalstāmo projektu atlases organizēšanu attiecībā uz Ārējo robežu fondu un Eiropas Atgriešanās fondu nodrošina fondu vadošā iestāde – Iekšlietu ministrija (turpmāk – vadošā iestāde), attiecībā uz Eiropas Bēgļu fondu – minētā fonda deleģētā iestāde Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – deleģētā iestāde).
3. Lēmumu par fondu projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesnie­gums) apstiprināšanu vai noraidīšanu, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem, pieņem vadošā iestāde.
4. Fondu ietvaros atbalstāmos projektus atlasa divos veidos:

4.1. organizējot atklātu projektu konkursu (turpmāk – atklāts konkurss), kurā starp projektu iesniegumu iesniedzējiem (turpmāk – projekta iesniedzējs) notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu;

4.2. organizējot ierobežotu projektu atlasi (turpmāk – ierobežota atlase), kurā iepriekš ir zināms ierobežots projektu iesniedzēju loks, ko uzaicina iesniegt projekta iesniegumu. Šajā gadījumā apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst projektu iesniegumu administratīvajiem, kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem.
5. Projektu atlases veidu un potenciālos finansējuma saņēmējus katrai aktivitātei nosaka fonda gada programmā (turpmāk – gada programma).
6. Projekta iesniegums iesniedzams par programmas fondu gada pro­grammā iekļautajām prioritātēm un atbalstāmajām aktivitātēm, ievērojot gada programmā noteiktos termiņus projekta pasākumu īstenošanai un maksājumu veikšanai.
7. Projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, vadību, ieviešanu un projekta rezultātiem.
8. Projekta iesniedzējam ir jābūt pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu projekta ieviešanas nepārtrauktību un spētu nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu apjomu.
9. Uz fonda finansējumu nevar pretendēt projekta iesniedzējs, kuram pašam vai kura atbildīgajai amatpersonai vai citai personai, kas darbojas projekta iesniedzēja uzdevumā, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir noteikts kriminālsods saistībā ar projekta iesniedzēja darbību.
10. Uz fonda finansējumu nevar pretendēt projekta iesniedzējs, kura atbildīgā amatpersona vai cita persona, kas darbojas projekta iesniedzēja uzdevumā, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu krāpšanas, kukuļošanas vai citu darbību veikšanā, kas kaitē Eiropas Kopienas vai Latvijas Republikas finansiālajām interesēm.
11. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu viens vai kopā ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem.
12. Sadarbības partneris projektā var līdzdarboties gan kā tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan kā finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību projekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām.
13. Lai pretendētu uz fonda finansējumu, projekta iesniedzējs paraksta projekta iesniedzēja apliecinājumu (1.pielikums).
14. Ja projekts paredz partnerības veidošanu, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris paraksta partnerības apliecinājumu (2.pielikums).
15. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, vadošajai iestādei vai deleģētajai iestādei ir tiesības apturēt projekta iesnieguma tālāku virzību.
16. Projektu atlasē ir šādi posmi:

16.1. atklāta konkursa izsludināšana vai aicinājuma nosūtīšana ierobežotai atlasei;

16.2. projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana;

16.3. projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana;

16.4. civiltiesiska līguma vai vienošanās noslēgšana par fonda projekta ieviešanu (turpmāk – granta līgums).
II. Atklāta konkursa izsludināšana vai aicinājuma nosūtīšana ierobežotai atlasei
17. Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde par katru gada programmu sagatavo nolikumu. Nolikumā norāda gada programmā izvirzītās prioritātes un atbalstāmās aktivitātes, paredzēto finansējumu, projektu īstenošanas maksimālos termiņus, aktivitātes projektu atlases veidu, projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņus un vietu, kontaktinformāciju, ja radušies jautājumi par projektu atlases norisi, kā arī citu informāciju, ko vadošā iestāde vai deleģētā iestāde uzskata par nepieciešamu.
18. Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde aicina potenciālos finansējuma saņēmējus iesniegt projekta iesniegumus. Atklātu konkursu vadošā iestāde vai deleģētā iestāde izsludina, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – sludinājums) un savā mājaslapā internetā. Organizējot ierobežotu atlasi, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde potenciālajam finansējuma saņēmējam nosūta aicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – aicinājums) un ievieto informāciju par to savā mājaslapā internetā.
19. Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir:

19.1. divi mēneši no atklāta konkursa izslu­dināšanas dienas;

19.2. viens mēnesis no aicinājuma izsūtīšanas dienas, ja organizēta ierobežota atlase.
20. Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde savā mājaslapā internetā publicē šos noteikumus, nolikumu, metodiskos norādījumus projektu iesniegumu aiz­pildīšanai, kā arī granta līguma projektu. Sludinājumā vai aicinājumā iekļauj norādi par minēto dokumentu publicēšanu.
21. Visām ieinteresētajām personām ir tiesības saņemt papildu in­formāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu nosūta vadošajai iestādei vai deleģētajai iestādei uz elektroniskā pasta adresi vai pasta adresi, kas norādīta nolikumā.
22. Ja vadošā iestāde vai deleģētā iestāde ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms projektu iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa saņem ieinteresētās personas rakstisku vēstuli ar jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu, tā piecu darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to elektroniski vai pa pastu ieinteresētajai personai uz tās norādīto adresi. Ja jautājums saņemts elektroniskā veidā, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde atbildi ieinteresētajai personai nosūta elektroniski.
23. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde tās publicē savā mājaslapā internetā, nenorādot jautājuma autoru.
III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana
24. Projekta iesniegums ir dokuments, kurā projekta iesniedzējs detalizēti apraksta sagatavoto projektu. Lai pieteiktos dalībai atklātā konkursā vai ierobežotā atlasē, projekta iesniegumu iesniedz vadošajai iestādei vai deleģētajai iestādei.
25. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesnie­gumu skaitu, ja viņš spēs izpildīt un nodrošināt šajos noteikumos noteiktās prasības.
26. Aizliegts iesniegt vienu un to pašu projekta iesniegumu par dažādām gada programmas aktivitātēm. Viens projekta iesniegums var būt vērsts uz vairākām aktivitātēm. Šādā gadījumā finansējumu sadala atsevišķi katrai aktivitātei.
27. Projekta iesniedzējs var atsaukt projekta iesniegumu jebkurā brīdī līdz granta līguma noslēgšanai.
28. Projekta iesniegumu sagatavo latviešu valodā datorrakstā, norādot projekta iesnieguma veidlapā pieprasīto informāciju (3.pielikums).
29. Projekta iesniegums sastāv no:

29.1. projekta apraksta;

29.2. projekta budžeta tāmes;

29.3. projekta finansējuma plāna;

29.4. projekta iepirkumu plāna;

29.5. projekta ieviešanas kalendāra plāna;

29.6. papildus projekta iesniegumam pievienotajiem dokumentiem (turpmāk – pavaddokumenti).
30. Projekta iesniegumam pievieno satura rādītāju. Satura rādītājā norāda projekta iesnieguma nodaļas, pielikumus un pievienotos pavaddokumentus, kā arī kopējo lapu skaitu.
31. Projekta iesniegumu (šo noteikumu 29.1., 29.2., 29.3., 29.4. un 29.5.apakšpunkts) cauršuj (caurauklo) un iesniedz vadošajai iestādei vai deleģētajai iestādei divos oriģināleksemplāros. Šo noteikumu 29.6.apakš­punktā minētos pavaddokumentus iesniedz vienā eksemplārā.
32. Projekta iesniegums atbilst normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. Projekta iesniegumu apzīmogo un paraksta, parakstu atšifrē, kā arī norāda lappušu skaitu un cauršūšanas (caurauklošanas) datumu.
33. Projekta iesniegumu iesniedz vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs vai kastēs. Ja aploksnes vai kastes ir vairākas, tās numurē.
34. Iesniedzot projekta iesniegumu, uz aploksnes vai kastes norāda šādu informāciju:

34.1. adresātu – vadošā iestāde vai deleģētā iestāde, “adrese”;

34.2. uzrakstu “attiecīgā fonda <......> gada programma”;

34.3. pilnu projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

34.4. projekta nosaukumu;

34.5. norādi “neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.
35. Projekta iesniegumam pievieno elektronisko versiju kompaktdiskā (CD), uz kura norāda šādu informāciju:

35.1. uzrakstu “attiecīgā fonda <......> gada programma”;

35.2. pilnu projekta iesniedzēja nosaukumu;

35.3. projekta nosaukumu.
36. Projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona projekta iesniegumu (vai tā precizējumus un papildinājumus atbilstoši vadošās iestādes vai deleģētās iestādes pieprasījumam) iesniedz vadošajai iestādei vai deleģētajai iestādei personīgi vai nosūta pa pastu (pasta zīmogs).
37. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata vadošās iestādes vai deleģētās iestādes reģistrācijas žurnālā norādīto saņemšanas datumu un laiku.
38. Ja projekta iesniegumu iesniedz ar pasta starpniecību, par iesnieguma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums.
39. Projekta iesniegumu var iesniegt elektroniskā formā, ja dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām.
40. Ja projekta iesniegumu iesniedz, sūtot pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas elektroniska dokumenta formā, par tā iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas ir nosūtīts.
41. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā, tad netiek piemērotas šo noteikumu 31., 32., 33., 34. un 35.punktā minētās prasības.
42. Projektu iesniegumi netiek pieņemti pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām.
43. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs ņem vērā šādus nosacījumus:

43.1. projekts atbilst fonda daudzgadu un gada programmai;

43.2. projekta izpildes rādītāji ir sasniedzami projekta izpildes gaitā;

43.3. projekta iesniegumā finanšu aprēķini ir veikti latos;

43.4. projektam ir atmaksājamas tikai attiecināmās izmaksas;

43.5. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu, nav uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām;

43.6. projekta iesniedzējs drīkst iesniegt projekta iesniegumu, kura budžets pārsniedz gada programmā norādīto aktivitātes summu, ja projekta iesniedzējs apņemas segt daļu, kas pārsniedz fonda gada programmā norādīto aktivitātes summu, no saviem, partneru vai citu piesaistīto līdzfinansētāju finanšu līdzekļiem;

43.7. projekta iesniegumā iekļauj un aizpilda visas projekta iesnieguma sadaļas, sniedzot pēc iespējas pilnīgāku informāciju, vai norāda, ka attiecīgā sadaļa nav attiecināma.
44. Sagatavojot projekta budžeta tāmi un projekta finansējuma plānu, projekta iesniedzējs ņem vērā šādus nosacījumus:

44.1. izstrādājot projekta finansējuma plānu, ievēro fonda finansējuma (75 %) un nacionālā līdzfinansējuma no valsts budžeta (25 %) attiecināmo izmaksu proporciju, kā arī sagaidāmos projekta radītos ieņēmumus un citu pušu ieguldījumus projektu finansēšanā;

44.2. fondu atbilstības nosacījumos (4.pielikums) ir minēti gadījumi, kad pieļaujamas atkāpes no šo noteikumu 44.1.apakš­punktā minētās proporcijas;

44.3. projekta finansējuma plānā uzrādītie ienākumi ir līdzsvaroti ar budžeta tāmē uzrādītajiem plānotajiem izdevumiem. Projekts nedrīkst radīt peļņu finansējuma saņēmējam;

44.4. projekta budžeta tāmē iekļauj tiešās attiecināmās izmaksas, netiešās attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;

44.5. projekta netiešās attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Ja projekts tiek ap­stiprināts ierobežotās atlases kārtībā vai projekta iepirkumu (apakšlīgumu) kopsumma pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, projekta netiešo attiecināmo izmaksu proporcija samazinās līdz 10 %;

44.6. ja projekta budžeta tāmē ir paredzētas izmaksas, kas fondu at­bilstības nosacījumos ir noteiktas kā neattiecināmās izmaksas, šo izmaksu seg­šanai drīkst izmantot tikai projekta iesniedzēja piesaistīto līdzfinansējumu un to atspoguļo projekta finansējuma plānā;

44.7. projekta budžeta tāmē paredzētajām izmaksām jābūt reālām, pa­matotām un jāatbilst projekta specifikai un mērķim;

44.8. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par izmaksu pareizu aritmētisko aprēķinu;

44.9. ja projekta finansējuma plānā paredzēts līdzfinansējums, projekta iesniedzējs norāda precīzu summu, kāda tiek prasīta no vadošās iestādes.
45. Sagatavojot projekta iepirkumu plānu un projekta ieviešanas kalendāra plānu, projekta iesniedzējs ņem vērā šādus nosacījumus:

45.1. projekta pasākumiem ir jābūt pabeigtiem un maksājumiem ir jābūt veiktiem nolikumā noteiktajos termiņos;

45.2. projekta iesniedzējs var paredzēt projekta īstenošanas beigu termiņu agrāk, nekā noteikts nolikumā;

45.3. projekta iesniedzējs paredz laiku iepirkumu procedūru veikšanai, kā arī ņem vērā riskus attiecībā uz iespējamām pārsūdzībām;

45.4. projekta iepirkumu (apakšlīgumu) kopsumma nedrīkst pārsniegt 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot īpaši pamatotus gadījumus, kad to apstiprina vadošā iestāde. Ja projekta iepirkumu (apakš­līgumu) kopsumma pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, projekta iesniedzējs iesniedz pamatojumu vadošajai iestādei (3.pielikums);

45.5. projekta iesniedzējs apzinās, ka izdevumi var tikt atzīti par neatbilstošiem, ja netiek ievēroti nolikumā noteiktie projektu īstenošanas beigu termiņi;

45.6. projekta iesniedzējs apzinās, ka izdevumi, kas veikti, neievērojot Latvijas Republikas iepirkumu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, var tikt atzīti par neatbilstošiem.
46. Sagatavojot projekta iesnieguma pavaddokumentu sarakstu, saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu ņem vērā projekta specifiku un projekta iesniedzēja juridisko statusu.
IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana
47. Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde reģistrē saņemtos projektu iesniegumus to iesniegšanas secībā un:

47.1. ja izsludināts atklāts konkurss – līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām tos uzglabā neatvērtus. Projektu iesniegumus atver un virza vērtēšanai nākamajā darbdienā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

47.2. ja organizēta ierobežota atlase – projektu iesniegumus atver un virza vērtēšanai uzreiz pēc saņemšanas.
48. Projektu iesniegumus vērtē ne ilgāk kā sešus kalendāra mēnešus no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.
49. Projekta iesniegumus vērtē trijos posmos:

49.1. administratīvo kritēriju (5.pielikums) vērtēšana (projekta iesniedzēja atbilstība un projekta iesnieguma pilnīgums un pareizība);

49.2. kvalitātes kritēriju (6.pielikums) vērtēšana (projekta atbilstība fonda mērķiem un nosacījumiem, projekta pamatojums un piedāvāto pasākumu un izdevumu atbilstība projekta mērķim, kā arī projekta gatavība un nodrošinājums ar personālu un materiāltehnisko bāzi);

49.3. specifisko kritēriju (7.pielikums) vērtēšana (piemēram, projekta analīze saistībā ar attiecīgās nozares politiku, projekta aktualitāte, cik efektīvs problēmas risinājums ir piedāvāts un cik ilgtspējīgi būs projekta rezultāti).
50. Ja projekta iesniegums atbilst administratīvajiem kritērijiem, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde virza to tālākai vērtēšanai, lai noteiktu atbilstību kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem.
51. Projekta iesniegumu uzskata par neatbilstošu administratīvo kritēriju prasībām un to noraida uzreiz, tālāk nevērtējot, ja tas neatbilst kaut vienam administratīvajam kritērijam (5.pielikuma 1., 2., 3., 4. vai 5.punkts).
52. Projekta iesniegumi, kas nav noraidīti saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu, tiek vērtēti atbilstoši administratīvajiem kritērijiem (5.pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.punkts).
53. Ja projekta iesniegums neatbilst 15 vai vairāk administratīvajiem kritērijiem (5.pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.punkts), to noraida un tālāk nevērtē.
54. Ja projekta iesniegums neatbilst 14 vai mazāk administratīvajiem kritērijiem (5.pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.punkts), vadošā iestāde vai deleģētā iestāde rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju termiņā, kas nav mazāks par 10 darbdienām, nosūtot pieprasījumu pa pastu uz projekta iesniedzēja norādīto juridisko adresi.
55. Ja projekta iesniedzējs vadošās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā laikā iesniedz precizēto projekta iesniegumu vai nepieciešamo papildinformāciju, projekta iesniegumu vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvajiem kritērijiem.
56. Ja projekta iesniedzējs vadošās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizēto projekta iesniegumu vai nepieciešamo papildinformāciju vai arī atkārtoti vērtētais projekta iesniegums neatbilst kaut vienam administratīvajam kritērijam (5.pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.punkts), to noraida un tālāk nevērtē.
57. Ja atkārtoti iesniegtais projekta iesniegums atbilst administratīvajiem kritērijiem, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde virza to tālākai vērtēšanai atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem.
58. Deleģētā iestāde piecu darbdienu laikā pēc vērtēšanas pabeigšanas iesniedz vadošajai iestādei informāciju par projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem un atbilstību administratīvajiem kritērijiem.
59. Vadošā iestāde 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no deleģētās iestādes vai izvērtēšanas pabeigšanas pieņem lēmumu par administratīvajiem kritērijiem neatbilstoša projekta iesnieguma noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju.
60. Pēc tam, kad izvērtēta projektu iesniegumu atbilstība kvalitātes kritērijiem, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde iesniedz projektu iesniegumus fonda vadības komitejā vērtēšanai atbilstoši specifiskajiem kritērijiem.
61. Kopējo punktu skaitu projekta iesniegumam iegūst, summējot kvalitātes kritēriju punktu skaitu ar specifisko kritēriju punktu skaitu. Ja projekta iesniegumu precizē saskaņā ar vadošās iestādes vai deleģētās iestādes pieprasījumu, kopējo iegūto punktu skaitu nemaina.
62. Pēc tam, kad pabeigta projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde apkopo projektu iesniegumu sarakstu. Iesniegumus sakārto prioritārā secībā atbilstoši šo noteikumu 61.punktā noteiktajā vērtēšanas procesā iegūtajam kopējam punktu skaitam.
63. Deleģētā iestāde piecu darbdienu laikā pēc vērtēšanas pabeigšanas iesniedz vadošajai iestādei informāciju par projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem un atbilstību kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem.
64. Vadošā iestāde 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no deleģētās iestādes vai vērtēšanas pabeigšanas pieņem attiecīgu lēmumu un informē projekta iesniedzēju:

64.1. par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja vērtējumā iegūtais kopējais punktu skaits ir līdz 40 % no maksimāli iespējamā punktu skaita;

64.2. par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja vērtējumā iegūtais kopējais punktu skaits ir no 41 līdz 75 % no maksimāli iespējamā punktu skaita;

64.3. par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja vērtējumā iegūtais kopējais punktu skaits ir vairāk par 76 % no maksimāli iespējamā punktu skaita. Vadošā iestāde, to attiecīgi pamatojot, var izvirzīt papildu no­sacījumus šāda projekta iesnieguma apstiprināšanai.
65. Šo noteikumu 64.2. un 64.3.apakš­punktā minētajā lēmumā var iekļaut šādus nosacījumus:

65.1. projekta iesniegumā norādītā projekta finansējuma plāna precizēšana;

65.2. projekta iesniegumā norādītā projekta budžeta tāmes precizēšana;

65.3. projekta iesnieguma precizēšana, ja tas neatbilst projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem (6.pielikuma 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3.punkts) vai specifiskajiem kritērijiem (7.pielikuma 2. un 5.punkts).
66. Apstiprina tos projektu iesniegumus, kuri attiecīgajā aktivitātē ir ieguvuši lielāko punktu skaitu, izņemot šo noteikumu 64.1.apakšpunktā noteikto gadījumu. Apstiprināšanai atbalstāmo projektu iesniegumu skaits katrā aktivitātē ir atkarīgs no attiecīgajai aktivitātei piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
67. Ja, ņemot vērā projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultātus, kādā no aktivitātēm ir nepieciešama mazāka summa nekā piešķirtais finanšu līdzekļu apmērs, fonda vadības komiteja var pieņemt lēmumu pārdalīt atlikušo summu citās aktivitātēs iesniegto projekta iesniegumu finansēšanai.
68. Ja pēc projektu iesniegumu apstiprināšanas gada programmas ietvaros paliek nesadalīti fonda finanšu līdzekļi, vadošā iestāde var papildus organizēt atklātu konkursu minēto līdzekļu sadalīšanai.
69. Ja projektu iesniegumi attiecīgajā aktivitātē ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kas ieguvis lielāko punktu skaitu atbilstoši specifiskajiem kritērijiem. Ja vērtējumā atbilstoši specifiskajiem kritērijiem punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kas ieguvis lielāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes kritērijiem. Ja kvalitātes kritēriju punktu skaits ir vienāds, gala lēmumu pieņem vadības komiteja.
70. Ja projekta iesniegumu apstiprina, vadošā iestāde piedāvā projekta iesniedzējam noslēgt granta līgumu.
71. Ja projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde informē projekta iesniedzēju par nepieciešamību veikt projekta iesniegumā precizējumus termiņā, kas nav mazāks par 10 darbdienām.
72. Ja projekta iesniedzējs vadošās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktajā laikā:

72.1. neiesniedz vadošajai iestādei vai deleģētajai iestādei precizētu projekta iesniegumu, granta līgumu neslēdz;

72.2. iesniedz precizēto projekta iesniegumu, vadošā iestāde vai deleģētā iestāde pārbauda, vai ir izpildīts izvirzītais nosacījums, un, ja pēc atkārtotas vērtēšanas tiek konstatēts, ka:

72.2.1. nepieciešamie precizējumi nav veikti vai nav veikti pilnā apmērā, granta līgumu neslēdz;

72.2.2. nepieciešamie precizējumi ir veikti pilnā apmērā, vadošā iestāde piedāvā projekta iesniedzējam noslēgt granta līgumu.
73. Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde desmit darbdienu laikā pēc atkārtotās vērtēšanas informē projekta iesniedzēju par šo noteikumu 72.2.1. vai 72.2.2.apakšpunktā minēto situāciju.
74. Ja atklāta konkursa uzvarētājs atsakās noslēgt granta līgumu, vadošā iestāde piedāvā noslēgt granta līgumu tam projekta iesniedzējam, kas ir saņēmis nākamo lielāko punktu skaitu attiecīgajā aktivitātē.
V. Granta līguma slēgšana
75. Pēc granta līguma noslēgšanas atklāta konkursa uzvarētājs vai ierobežotas atlases pretendents tiek uzskatīts par finansējuma saņēmēju.
76. Granta līguma pielikumā pievieno apstiprināto projekta iesniegumu (izņemot pavaddokumentus).
77. Noslēgtajā granta līgumā pieļaujami grozījumi, ja to mērķis ir precizēt projekta īstenošanas nosacījumus.
78. Ja projekta īstenošanas laikā ir nepieciešamas projekta izmaiņas, tās saskaņo ar vadošo iestādi. Finansējuma saņēmējs iesniedz vadošajai iestādei granta līguma grozījumu projektu un nepieciešamo izmaiņu pamatojumu.
79. Projekta izmaiņas ir pieļaujamas, ja:

79.1. saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem nepieciešams veikt grozījumus projektā;

79.2. ir veiktas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecas uz projekta īstenošanas jomu;

79.3. iekļautā informācija projektā vairs neatbilst situācijai;

79.4. vadošā iestāde atbalsta vai pieprasa veikt izmaiņas projektā;

79.5. granta līguma grozījumu projekts ir iesniegts vadošajā iestādē ne vēlāk kā divus mēnešus līdz projekta īstenošanas beigām.
80. Vadošā iestāde 20 darbdienu laikā izvērtē finansējuma saņēmēja iesniegto granta līguma grozījumu projektu un pamatojumu un informē par pieņemto lēmumu.
81. Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde izbeidz atklātu konkursu vai ierobežotu atlasi, neslēdzot granta līgumu, šādos gadījumos:

81.1. visi iesniegtie projekta iesniegumi ir atzīti par neatbilstošiem projektu vērtēšanas kritērijiem un ir noraidīti;

81.2. ir objektīvs pamatojums (nepārvaramas varas apstākļi, finanšu līdzekļu trūkums, specifiski apstākļi valstī, kas liedz īstenot projektu), kāpēc vadošā iestāde nevar noslēgt granta līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju vai ierobežotas atlases pretendentu.
VI. Kārtība, kādā īsteno tehniskās palīdzības aktivitāti
82. Fondu tehniskās palīdzības aktivitāti īsteno šādas fondu vadībā, kontrolē un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas (turpmāk – atbildīgās iestādes):

82.1. vadošā iestāde;

82.2. revīzijas iestāde;

82.3. sertificēšanas iestāde.
83. Deleģētās iestādes tehniskās palīdzības pasākumus iekļauj vadošās iestādes tehniskās palīdzības projektā.
84. Fondu tehniskās palīdzības aktivitātes projektus atlasa ierobežotas atlases veidā.
85. Fondu tehniskās palīdzības aktivitātes maksimāli pieejamo fondu finansējumu, kā arī tā sadalījumu starp atbildīgajām iestādēm norāda fonda gada programmā.
86. Tehniskās palīdzības aktivitātes ieviešanas attiecināmos izdevumus sedz 100 % apmērā no fonda finansējuma.
87. Tehniskās palīdzības aktivitātes ieviešanas izdevumus, ko veic atbildīgā iestāde, kas darbojas vairāku fondu ietvaros, attiecina uz konkrēto fondu, ņemot vērā konkrētajai atbildīgajai iestādei pieejamā tehniskās palīdzības finansējuma proporciju starp fondiem.
88. Fondu tehniskās palīdzības aktivitātes atbalstāmās darbības, kā arī attiecināmās izmaksas ir noteiktas fondu atbilstības nosacījumos.
89. Lai nodrošinātu vadošās iestādes tehniskās palīdzības projekta sagatavošanu, apstiprināšanu un īstenošanu, kā arī pienācīgu šo funkciju nodalīšanu, vadošā iestāde izdod iekšējo normatīvo aktu. Minētajā normatīvajā aktā nosaka par tehniskās palīdzības projekta sagatavošanu un īstenošanu atbildīgo struktūrvienību vai amatpersonu.
90. Lai nodrošinātu tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanu, vadošā iestāde nosūta aicinājumu iesniegt fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu (turpmāk – tehniskās palīdzības projekta iesniegums) šo noteikumu 82.2. un 82.3.apakšpunktā minētajām institūcijām un šo noteikumu 89.punktā minētajai struktūrvienībai vai amatpersonai (turpmāk – tehniskās palīdzības projekta iesniedzējs).
91. Šo noteikumu III nodaļas noteikumi attiecībā uz projektu iesniegumu sagatavošanu ir piemērojami arī attiecībā uz tehniskās palīdzības projektu iesniegumiem, izņemot šo noteikumu 44.1.apakšpunktā minētos nosacījumus. Atbildīgā iestāde, kas darbojas vairāku fondu ietvaros, projekta iesniegumu sagatavo vienu par visiem fondiem.
92. Vadošā iestāde nodrošina tehniskās palīdzības projekta iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši administratīvajiem kritērijiem.
93. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam administratīvajam kritērijam, vadošā iestāde rakstiski pieprasa tehniskās palīdzības projekta iesniedzējam precizēt tehniskās palīdzības projekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju termiņā, kas nav mazāks par 10 darbdienām. Pieprasījumu nosūta pa pastu uz tehniskās palīdzības projekta iesniedzēja norādīto juridisko adresi.
94. Ja sākotnēji vai atkārtoti iesniegtais tehniskās palīdzības projekta iesniegums atbilst administratīvajiem kritērijiem, vadošā iestāde virza to tālākai vērtēšanai atbilstoši kvalitātes kritērijiem.
95. Vadošā iestāde 10 darbdienu laikā pēc izvērtēšanas pabeigšanas pieņem lēmumu un informē par to tehniskās palīdzības projekta iesniedzēju:

95.1. par tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja vērtējumā iegūtais kopējais punktu skaits ir līdz 75 % no maksimāli iespējamā punktu skaita;

95.2. par tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja vērtējumā iegūtais kopējais punktu skaits ir vairāk par 76 % no maksimāli iespējamā punktu skaita. Vadošā iestāde, to pamatojot, var izvirzīt papildu nosacījumus šāda projekta iesnieguma apstiprināšanai.
96. Šo noteikumu 95.1. un 95.2.apak­š­punktā minētajā lēmumā var iekļaut šādus nosacījumus:

96.1. tehniskās palīdzības projekta iesniegumā norādītā projekta finansējuma plāna precizēšana;

96.2. tehniskās palīdzības projekta iesniegumā norādītā projekta budžeta tāmes precizēšana;

96.3. tehniskās palīdzības projekta iesnieguma precizēšana, ja tas neatbilst projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem (6.pielikuma 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 4.1., 4.2. un 4.3.punkts).
97. Ja tehniskās palīdzības projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, vadošā iestāde informē tehniskās palīdzības projekta iesniedzēju par nepieciešamību veikt tehniskās palīdzības projekta iesniegumā precizējumus termiņā, kas nav mazāks par 10 darbdienām.
98. Pēc lēmuma pieņemšanas par tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu vai tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pēc attiecīgo nosacījumu izpildes vadošā iestāde ar fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai izsniedz iekšējo normatīvo aktu attiecībā uz vadošās iestādes tehniskās palīdzības projektu par tehniskās palīdzības projekta īstenošanas kārtību.
99. Šo noteikumu 98.punktā minēto vienošanos slēdz vai iekšējo normatīvo aktu izsniedz par visu programmas fondu īstenošanas periodu. Katru gadu, sākot ar 2009.gadu, līdz 1.septembrim tehniskās palīdzības projekta iesniedzējs iesniedz vadošajai iestādei aktualizēto tehniskās palīdzības projektu vai tā attiecīgās sadaļas par nākamajā kalendāra gadā plānotajiem pasākumiem.
100. Vienošanās grozījumus vai iekšējā normatīvā akta grozījumus attiecībā uz vadošās iestādes tehniskās palīdzības projektu saskaņo un apstiprina šo noteikumu 76., 77., 78., 79. un 80.punktā noteiktajā kārtībā.
Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.425
Projekta iesniedzēja apliecinājums

Nr.
p.k.

Apliecinu, ka:

Jā, Nē,
N/A1

1.

Projekta īstenošanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām.


2.

Esmu iepazinies ar visiem <fonds> finansējuma saņemšanas nosacījumiem (tai skaitā ar projekta īstenošanas termiņiem un fondu atbilstības nosacījumiem), un projekta īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot. Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts bez kļūdām, un projekta īstenošanas laikā tas nebūs jāprecizē vai jālabo.


3.

Projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa.


4.

Projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs, un tas neradīs peļņu.


5.

Projekta iesniedzēja institūcija vismaz astoņus gadus pēc projekta pabeigšanas uzglabās visu ar fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju (ja nepieciešams, varēs to uzrādīt), kā arī piekrīt Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas.


6.

Tiks izpildītas visas fonda finansējuma saņemšanas prasības, lai izdevumi, kas veikti pirms granta līguma noslēgšanas ar vadošo iestādi, tiktu attiecināti attiecīgā fonda ietvaros2.


7.

Projekta iesniedzēja institūcija nav pasludināta par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā), tās darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par tās darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu3.


8.

Nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Eiropas Kopienas vai Latvijas Republikas finanšu intereses.


9.

Nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv lēmums, ar ko esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību.


10.

Neesmu apzināti sniedzis nepatiesu vai sagrozītu informāciju, kā arī neesmu slēpis ar projektu saistītu informāciju.


11.

Neesmu ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmējis projekta vērtēšanas procesā iesaistītās personas.


12.

Projekta iesniedzēja institūcijai ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību un īstenošanu paredzētajā termiņā.


13.

Projekta iesniedzēja institūcija var nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēku skaitu, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze.


14.

Projekta iesniedzēja institūcija nav iesniegusi vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tā nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai. Projekta ietvaros īstenojamās darbības nav jau īstenotas, un to īstenošana nav uzsākta no citiem fondiem.


15.

Projekta iesniedzēja institūcija ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.


16.

Projekta iesniedzēja institūcija ir tieši atbildīga par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nav starpnieks.


17.

Projekta ietvaros iegādājamais vai nomājamais nekustamais īpašums pirms projekta īstenošanas nekad nav ticis iegādāts ar Eiropas Kopienas finansējuma atbalstu, un projekta iesniedzēja institūcija vai sadarbības partnera institūcija (ja projekts paredz partnerības veidošanu) projekta ieviešanas gaitā iegūtos nekustamos īpašumus izmantos atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.425 “Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.– 2013.gadam Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība” minēto fondu atbilstības nosacījumiem.


18.

Projekta iesniedzēja institūcija ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.


19.

Projekta iesniedzējs apliecina, ka tiks nodrošināta sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības ieguldījumu fonda projekta īstenošanā, kā arī publicitātes un vizuālās identitātes vadlīnijas.


20.

Pēc vadošās iestādes vai deleģētās iestādes pieprasījuma projekta iesniedzēja institūcija iesniegs nepieciešamo papildu vai labotu informāciju un dokumentāciju.


21.

Vadošajā iestādē vai deleģētajā iestādē iesniegtā projekta iesnieguma elektroniskā versija kompaktdiskā (CD) pilnībā atbilst iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam.


22.

Apliecinu, ka

(projekta iesniedzēja institūcija)

nodrošinās finansējumu Ls__________ apmērā projektam “ ”,

(projekta nosaukums)

ja projekta iesniegums tiks apstiprināts4.


Piezīmes.

1 Norāda atbilstošo ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, N/A – nav attiecināms).

2 Attiecināms, ja izdevumi veikti pirms granta līguma noslēgšanas ar vadošo iestādi.

3 Nav attiecināms uz Latvijas Republikas tiešajām vai pastarpinātajām valsts pārvaldes iestādēm.

4 Attiecināms, ja projekta iesniedzējs plāno piedalīties projekta īstenošanā ar savu finansējumu (saskaņā ar projekta finansējuma plāna 2.1.apakšpunktu).


Apzinos – ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, man tiks liegta iespēja saņemt fonda finansējuma atbalstu, un vadošā iestāde vai deleģētā iestāde var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.


Projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vārds, uzvārds


Amats


Paraksts*

Z.v.*

Datums* un vieta


* Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “z.v.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.425
Projekta partnerības apliecinājums

(ja projekts paredz partnerības veidošanu)

Nr.
p.k.

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta ieviešanu, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris piekrīt šādiem labas partnerības prakses principiem:

Jā, Nē,
N/A1

1.

Projekta īstenošanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām.

2.

Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vadošajā iestādē vai deleģētajā iestādē sadarbības partneris ir izlasījis projekta iesniegumu un izprot savu lomu projekta īstenošanā.

3.

Sadarbības partneris pilnvaro projekta iesniedzēju parakstīt granta līgumu ar vadošo iestādi un pārstāvēt to visos ar projekta īstenošanu saistītajos darījumos.

4.

Projekta iesniedzējam regulāri jākonsultējas ar sadarbības partneri un jāsniedz pilnīga informācija par projekta īstenošanas gaitu.

5.

Ja izdevumus veic sadarbības partneris, projekta iesniedzējs uzglabā visu sadarbības partnera ar fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu apliecinātas kopijas vismaz astoņus gadus pēc gada programmas ieviešanas perioda beigām.

6.

Projekta iesniedzējs nodos sadarbības partnerim projekta iesniedzēja sastādīto projekta pārskatu kopijas.

7.

Projekta iesniedzējs pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām projektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm vai partneriem) panāks vienošanos ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, projekta iesniedzējs par to informē vadošo iestādi un iesniedz tai attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

8.

Sadarbības partneris un projekta iesniedzējs noslēdz rakstisku vienošanos par projekta īstenošanas sadarbību. Viens no vienošanās nosacījumiem ir, ka sadarbības partneris vismaz astoņus gadus pēc projekta pabeigšanas uzglabās savas institūcijas ar fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju (ja nepieciešams, varēs to uzrādīt), kā arī piekrīt Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas.

9.

Ja izdevumus veic sadarbības partneris un ja projekta iesniegums būs apstiprināts līdzfinansējuma saņemšanai no fonda finanšu līdzekļiem, sadarbības partneris garantē finansējumu šādā apmērā: Ls _______________ (tas ir, ________ % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām2).

Piezīmes.

1 Norāda atbilstošo ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, N/A – nav attiecināms).

2 Attiecināms, ja projekta iesniedzējs plāno piedalīties projekta īstenošanā ar savu finansējumu (saskaņā ar projekta finansējuma plāna 2.2.apakšpunktu).


Sadarbības partneris ir izlasījis vadošajā iestādē vai deleģētajā iestādē iesniegtā projekta iesniegumu un piekrīt tā saturam.


Projekta iesniedzējs: Sadarbības partneris:

Projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vārds, uzvārds

Amats

Amats

Paraksts*

Z.v.

Paraksts*

Z.v.*

Datums* un vieta

Datums* un vieta

* Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “z.v.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.425
Iekšlietu ministrs M.Segliņš
Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.425
Fondu atbilstības nosacījumi

Nosacījums

Eiropas Bēgļu fonds

Eiropas Atgriešanās fonds

Ārējo robežu fonds

I 1. Pamatprincipi

Visiem fondiem identiski nosacījumi ar izņēmumu attiecībā uz Ārējo robežu fondu - nav attiecināms f) apakšpunkts (norāde uz mērķgrupu):

1. Lai izdevumi būtu attiecināmi, tiem jābūt:

a) atbilstošiem fonda mērķiem;

b) atbilstošām darbībām, kas uzskaitītas fondu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumos (turpmāk - pamatdokumenti);

c) atbilstošiem daudzgadu un gada programmā noteiktajam vai attiecināmiem uz ārkārtas pasākumiem, ja tie veido attiecīgās gada programmas grozījumus;

d) saprātīgiem un atbilstošiem pareizas finanšu pārvaldības principiem, jo īpaši attiecībā uz izdevīgumu un izmaksu lietderību;

e) tādiem, kas radušies finansējuma saņēmējam vai sadarbības partnerim, kas darbojas un ir reģistrēti Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot gadījumus attiecībā uz starptautiskām starpvaldību organizācijām, kuras nodarbojas ar tādu pašu mērķu sasniegšanu, kas noteikti pamatdokumentā. Noteikumus par izdevumu atbilstību piemēro finansējuma saņēmējam un mutatis mutandis arī sadarbības partnerim;

f) saistītiem ar pamatdokumentā definētajām mērķgrupām;

g) tādiem, kas radušies saskaņā ar granta līguma īpašajiem noteikumiem.

2. Daudzgadu projektu gadījumos, kur fondu finanšu atbalstu piešķir uz laiku līdz trīs gadiem, fondu atbilstības nosacījumi attiecināmi tikai uz to projekta daļu, ko finansē gada programmas ietvaros.

3. Fonda atbalstītos projektus nevar finansēt no citiem Eiropas Kopienas budžeta līdzekļiem. Fonda atbalstītos projektus var līdzfinansēt no valsts vai privātā sektora līdzekļiem.

I 2. Projekta budžets

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

1. Budžetam ir jābūt sabalansētam, t.i., attiecināmo izmaksu kopsummai ir jābūt vienādai ar ienākumu kopsummu.

2. Projekta izmaksas iedala:

- projekta tiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras tieši saistītas ar projekta īstenošanu;

- projekta netiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras nav tieši saistītas ar konkrēto projektu;

- projekta neattiecināmajās izmaksās.

I 3. Ienākumu un bezpeļņas nosacījums

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

1. Fonda atbalstītajiem projektiem jābūt bezpeļņas projektiem. Ja projekta noslēgumā ienākumi (finansēšanas avotu ienākumi), ieskaitot ieņēmumus (projekta radītie ieņēmumi), pārsniedz izdevumus (faktiski veiktie atbilstošie izdevumi), attiecīgi samazina fonda ieguldījumu projektā. Visiem projekta ienākumu avotiem jābūt reģistrētiem finansējuma saņēmēja grāmatvedībā un tiem jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem.

2. Projekta ienākumus veido finansiālie ieguldījumi, kas projektam piešķirti no fonda, valsts vai privātajiem līdzekļiem, ieskaitot paša finansējuma saņēmēja ieguldījumu, kā arī paša projekta ieņēmumi, ko projekts iegūst šī pielikuma I.4.sadaļā aprakstītajā atbilstības periodā no pārdošanas, nomas, pakalpojumiem, reģistrēšanās nodevām vai citiem tamlīdzīgiem ienākumiem.

3. Fonda un nacionālā finansējuma no valsts budžeta ieguldījumu, piemērojot bezpeļņas principu aprēķina: no „kopējām attiecināmajām izmaksām” atņemot „trešo personu ieguldījumu” (finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru ieguldījums) un atņemot „projekta paša ieņēmumus”. Fonda ieguldījumu iegūst, reizinot minēto starpību ar 75%, attiecīgi nacionālā finansējuma no valsts budžeta ieguldījums ir 25%.

I 4. Atbilstības periods

1. Projekta izmaksām jārodas un attiecīgajiem maksājumiem jābūt izdarītiem (izņēmums ir nolietojuma norakstījumi) pēc tā gada 1.janvāra, kas minēts finansēšanas lēmumā, ar kuru apstiprināta Latvijas Republikas gada programma. Atbilstības periods ir līdz N1+1 gada 31.decembrim, kas nozīmē, ka projekta izdevumiem ir jārodas pirms šī datuma. Maksājumi var tikt veikt arī pēc N2+1 gada 31.decembra.

2. Izņēmums no šī pielikuma I 4. sadaļas 1.punktā minētā atbilstības perioda ir:

a) ārkārtas pasākumi, kuriem fonda finanšu atbalsts pasākumiem nevar būt ilgāks par sešiem;

b) tehniskā palīdzība Latvijas Republikai.

2. Izņēmums no šī pielikuma I 4. sadaļas 1.punktā minētā atbilstības perioda ir tehniskā palīdzība Latvijas Republikai.

2. Izņēmums no šī pielikuma I 4. sadaļas 1.punktā minētā atbilstības perioda ir:

a) atbalstītie projekti, kas attiecas uz 2007.gada programmu (izdevumus var uzskatīt par atbilstošiem no fonda, vienīgi tad, ja tie ir faktiski veikti, agrākais, tā gada 1. janvārī, kurš norādīts finansēšanas lēmumā, ar ko apstiprina gada programmu. Fonda finansētas darbības nedrīkst būt pabeigtas pirms atbilstības sākuma dienas);

b) tehniskā palīdzība Latvijas Republikai.

I 5. Izdevumu uzskaite

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

1. Izdevumiem jāatbilst finansējuma saņēmēju veiktajiem maksājumiem. Tiem ir jābūt finanšu (skaidras naudas) transakciju veidā, izņemot nolietojuma norakstījumu izdevumus.

2. Izdevumus vienmēr jāpamato ar oficiāliem rēķiniem. Ja tas nav iespējams, izdevumus pamato ar uzskaites dokumentiem vai apliecinošiem dokumentiem, kam ir līdzvērtīgs pierādījuma spēks.

3. Izdevumiem jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem. Jo īpaši tiem jābūt:

a) norādītiem finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites dokumentos;

b) veiktiem saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem grāmatvedības standartiem un atbilstošiem finansējuma saņēmēja parastajai izdevumu uzskaites praksei;

c) deklarētiem saskaņā ar piemērojamām prasībām nodokļu un sociālajā likumdošanas jomā.

4. Atbilstošos gadījumos finansējuma saņēmējiem ir pienākums glabāt uzskaites dokumentu apliecinātas kopijas, kas pamato sadarbības partneru ienākumus un izdevumus saistībā ar attiecīgo projektu.

5. Uzskaites datu glabāšanai un apstrādei ir jāatbilst Latvijas Republikas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

6. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu analītisko datorizētu grāmatvedības uzskaiti saimnieciskiem darījumiem, kas radušies saistībā ar fonda projekta ietvaros īstenotajām darbībām.

7. Finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneri nodrošina informācijas uzkrāšanu par projekta tehnisko un finansiālo progresu, kas ir nepieciešama ziņu sniegšanai par projekta tehnisko un finansiālo progresu. Informācija tiek uzkrāta finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partneru lietvedībā un grāmatvedības uzskaitē, t. sk., elektroniskajos datu nesējos.

I 6. Teritoriālā darbības joma

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

1. Izdevumi ir attiecināmi uz tiem finansējuma saņēmējiem vai sadarbības partneriem, kuri darbojas un ir reģistrēti Latvijas Republikā, izņemot starptautiskās starpvaldību organizācijas, kuras nodarbojas ar tādu pašu mērķu sasniegšanu, kas definēti pamatdokumentā.

2. Trešo valstu sadarbības partneru izmaksas nav attiecināmas.

3. Visu fondu atbilstīgo darbību izdevumiem jābūt šī pielikuma I 1.e) apakšpunktā definēto finansējuma saņēmēju izdevumiem ar izņēmumu attiecībā uz Ārējo robežu fondu.

4. Pamatdokumenta 3. un 5.pantā aprakstīto darbību izdevumiem jārodas Latvijas Republikas teritorijā, izņemot:

a) darbības saistībā ar mītnesvietas maiņas programmas izveidi un attīstību;

b) darbības saistībā ar dalībvalstu atbildīgo iestāžu veikto iespējamo mītnesvietas maiņas gadījumu izvērtēšanu, piemēram, vizītes uzņēmējvalstī, pārrunas, medicīniskās un drošības pārbaudes;

c) veselības stāvokļa novērtēšana un medicīniska ārstēšana pirms pārvietošanas;

d) materiāla palīdzība pirms pārvietošanas;

e) informēšanas pasākumi pirms pārvietošanas;

f) ceļojumu organizēšana, tostarp pavadošā medicīniskā dienesta nodrošināšana;

g) informācijas sniegšana un palīdzība tūlīt pēc ierašanās, tostarp mutiskās tulkošanas pakalpojumi.

Iepriekšminētās darbības var veikt gan Latvijas Republikas teritorijā, gan valstī, kas uzņem pārvietotās personas.

4. Pamatdokumenta 4. un 5.pantā aprakstīto darbību izdevumiem jārodas Latvijas Republikas teritorijā vai trešajās valstīs.

4. Pamatdokumenta 4. un 6.pantā aprakstīto darbību izdevumiem jārodas Latvijas Republikas teritorijā un jābūt šī pielikuma I 1. e) apakšpunktā definēto finansējuma saņēmēju izdevumiem, izņemot:

- darbības, kuras saistītas ar īstenošanas izdevumiem, atbilstoši fonda vispārējam mērķim, kas paredz uzlabot dalībvalstu konsulāro un citu dienestu organizēto pasākumu pārvaldību trešajās valstīs attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo plūsmu uz dalībvalstu teritoriju, kā arī uzlabot dalībvalstu sadarbību šajā jomā. Šīs darbības var rasties Latvijas Republikā un trešajās valstīs;

- darbības, kuras attiecas uz ārējo robežu novērošanu. Šīs darbības var būt gan Latvijas Republikas robežās, gan aiz Latvijas Republikas teritorijas.

2. Projekta sadarbības partneri, kas reģistrēti un darbojas trešajās valstīs, var piedalīties projektā, neradot tam izmaksas, tādejādi šādu sadarbības partneru izdevumi nav attiecināmi. Iepriekšminētais neattiecas uz starptautiskajām starpvaldību organizācijām.

II Attiecināmo izmaksu kategorijas

II 1. Tiešās attiecināmās izmaksas

Tiešās attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu un tās iekļauj projekta budžeta aprēķinā.

II 1.1. Personāla izmaksas

1.1.1. Vispārīgie nosacījumi:

1. Personāla izmaksas ir attiecināmas tikai uz tām personām, kurām ir nozīmīga loma projekta īstenošanā, kā projekta vadītāji un citi personāla locekļi, kas iesaistīti projekta īstenošanas darbībās, piemēram, projekta pasākumu plānošanā, pasākumu īstenošanā (vai pārraudzībā) un tamlīdzīgi.

Izmaksas attiecībā uz citiem finansējuma saņēmēja personāla locekļiem, kuriem ir tikai atbalsta funkcijas (piemēram, iestādes vadītājs, grāmatvedis, sagādnieks (iepirkumu speciālists), personāldaļa, datortehnikas speciālists, administratīvais palīgs, sekretārs u.t.t.), nav attiecināmas kā tiešās attiecināmās izmaksas un tās uzskata par netiešajām attiecināmajām izmaksām.

2. Personāla izmaksas sīki apraksta detalizētajā izdevumu aprēķinā, norādot funkcijas, personāla locekļu skaitu un vārdus. Ja personu vārdi vēl nav zināmi vai tos nevar atklāt, sniedz norādes par tās personas profesionālo un tehnisko kvalifikāciju, kurai uzticēs īstenot nozīmīgas projekta funkcijas vai uzdevumus.

3. Projektam piešķirtas personāla izmaksas - algas, sociālās apdrošināšanas iemaksas un citas atalgojuma izmaksas, ir attiecināmas, ja tās nepārsniedz finansējuma saņēmēja parastās atalgojuma shēmas vidējas likmes. Atbilstošos gadījumos šajā skaitlī var ietilpt visas darba devēja parasti veiktās iemaksas, izņemot prēmijas, veicināšanas maksājumus vai peļņas sadales shēmas. Nodevas, nodokļi vai maksājumi (jo īpaši algām piemērojamie tiešie nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi), kas attiecas uz fonda finansētiem projektiem, uzskatāmi par attiecināmām izmaksām tikai tad, ja tie faktiski piemēroti tiešajam finansējuma saņēmējam.

1.1.2. Īpaši noteikumi attiecībā uz valsts struktūru personāla izmaksām.

Valsts struktūru, kas īsteno projektu, personāla izmaksas uzskata par attiecināmām tiešajām izmaksām tikai šādos gadījumos:

1. Finansējuma saņēmējs personu ir pieņēmis darbā uz līguma pamata tikai projekta īstenošanas vajadzībām;

2. Persona, ko finansējuma saņēmējs pastāvīgi nodarbināta uz nenoteiktu laiku:

- pilda ar projekta īstenošanu īpaši saistītus uzdevumus kā virsstundu darbu; vai

- ar pilnībā dokumentētu organizācijas lēmumu ir norīkota pildīt uzdevumus, kas ir īpaši saistīti ar projekta īstenošanu un neietilpst viņa/viņas parastajos darba pienākumos, un organizācija pieņem darbā citu personu, kas aizvieto iepriekšminēto personu un pilda viņa/viņas parastos darba pienākumus.

3. Atbilstoši tiešajiem uzdevumiem, kas tiek veikti saistībā ar projektu, kā arī atbilstoši projekta ilgumam par tiešajām attiecināmajām izmaksām tiek uzskatītas personāla izmaksas, kas strādā dalībvalstu konsulārajā dienestā un citos tādos dienestos trešajās valstīs, kuru kompetencē ir pārvaldīt trešo valstu pilsoņu pieplūdumu dalībvalstu teritorijās, piemēram, konsulāro amatpersonu, aviosabiedrību amatpersonu un imigrācijas dienesta sadarbības koordinatoru izmaksas, ar noteikumu, ka projekta mērķis ir uzlabot dalībvalstu sadarbību un projektā ir paredzēti tādi kopīgi tiešie uzdevumi un pienākumi, kuru izpilde dod labumu vairāk nekā divām projektā iesaistītajām dalībvalstīm.

2. Personāla izmaksas citās dalībvalstu iestādēs un dienestos, uz kuriem attiecināms pamatdokuments, piemēram, robežsardzes personāla izmaksas, ar noteikumu, ka

a) dominējošais projekta mērķis nav II.1.3. un II.1.4. punktā norādītais aprīkojuma vai nekustamā īpašuma iepirkums;

b) vairums projekta tiešo uzdevumu ir saistīti ar aktīvu un nepārtrauktu personāla ieguldījumu, piemēram, sanāksmju organizēšanu vai tādu procesu vadību, kuru mērķis ir informācijas apmaiņa, pieredzes apmaiņa, konsultēšanās un sadarbības mehānismu izstrādāšana, personāla apmācības vai kvalifikācijas celšana, kā arī dalība personāla norīkojumu un personāla apmaiņas programmās.

II 1.2. Komandējumu un uzturēšanās izmaksas

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

1. Komandējumu un uzturēšanās izdevumi ir attiecināmās tiešās izmaksas tikai attiecība uz:

a) finansējuma saņēmēja personāla locekļiem, kuru izmaksas ir definētas kā attiecināmas šī pielikuma II 1.1. apakšpunktā;

b) finansējuma saņēmēja personāla locekļiem, kuri pilda atbalsta funkcijas, kā definēts šī pielikuma II 1.1. apakšpunktā, tikai pamatotos izņēmuma gadījumos;

c) citām ar finansējuma saņēmēju nesaistītām personām, kas piedalās projekta pasākumos. Šajā gadījumā apmeklējumu saraksti ir jāsaglabā kā pierādījums.

2. Komandējumu izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām. Atmaksājamo izdevumu likmes nosaka, balstoties uz lētāko sabiedriskā transporta veidu, un lidojumi vienmēr ir pieļaujami tikai tad, ja ceļojums ir garāks par 800 km (turp un atpakaļ) vai ja galamērķis ģeogrāfisku īpatnību dēļ attaisno aviosatiksmes izvēli. Iekāpšanas biļetes ir jāsaglabā. Ja izmanto privāto automašīnu, atmaksājamos izdevumus aprēķina, pamatojoties uz sabiedriskā transporta izmaksām vai nobrauktā attāluma likmēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai finansējuma saņēmēja parasti izmantotiem noteikumiem.

3. Uzturēšanās izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām vai dienas naudu. Ja organizācijai ir savas dienas naudas likmes (uzturēšanās nauda), tās piemēro, ievērojot Latvijas Republikā noteikto maksimālo robežu saskaņā ar tiesību normām un praksi. Vispārējā izpratnē uzturēšanas nauda ietver vietējā transporta (ieskaitot braucienus ar taksometru), nakšņošanas, ēdienreižu, vietējo telefona sakaru un citas papildu izmaksas.

II 1.3. Aprīkojuma izmaksas

1.3.1. Vispārīgi nosacījumi:

1. Izmaksas par aprīkojuma iegādi ir attiecināmas tikai tad, ja tās ir būtiski nepieciešamas projekta īstenošanai.

2. Aprīkojumam jāpiemīt projektam nepieciešamajām tehniskajām iezīmēm un tam jāatbilst spēkā esošajām normām un standartiem.

3. Izmaksas par aprīkojuma iegādi tiek attiecinātas, pamatojoties uz iegādāto pamatlīdzekļu nolietojuma norakstījumiem, īres vai nomas izmaksām.

3. Izmaksas par aprīkojuma iegādi tiek attiecinātas, pamatojoties uz iegādāto pamatlīdzekļu nolietojuma norakstījumiem, īres vai nomas izmaksām vai iepirkumu pilno/daļējo pašizmaksu.

4. Nav attiecināms.

4. Izmaksas par aprīkojuma iegādi ir attiecināmas pamatojoties uz pirkuma pilno/daļējo pašizmaksu, ja aprīkojums tiks izmantots projekta mērķiem, arī pēc projekta īstenošanas beigām vismaz:

- 3 gadus vai vairāk attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprīkojumu;

- 5 gadus vai vairāk attiecībā uz citiem aprīkojuma veidiem, kā tehniskais aprīkojums un transportlīdzekļu vienības. Izņēmums ir attiecībā uz helikopteriem, kuģiem un lidmašīnām, kad aprīkojums jāizmanto projekta mērķiem pēc projekta īstenošanas beigām vismaz 10 gadus.

5. Izmaksas par ikdienas administratīvo aprīkojumu (piemēram, drukas ierīce, klēpja dators, kopētājs, tālrunis, kabeļi u.tml.) nav tiešās attiecināmās izmaksas, un tās uzskata par netiešajām attiecināmajām izmaksām.

6. Izvēle starp īri, nomu vai pirkumu vienmēr jāpamato ar vislētāko variantu (finansējuma saņēmējam ir jāglabā dokumenti, kas pamato, ka izvēlētais variants ir vislētākais). Tomēr, ja īre vai noma nav iespējama projekta īstermiņa rakstura dēļ vai aprīkojuma vērtības straujas krišanās dēļ, pirkums ir pieļaujams un nolietojuma norakstījumu izdevumus var uzskatīt par attiecināmiem, pamatojoties uz Latvijas Republikas noteikumiem par nolietojuma norakstījumiem.

1.3.2. Noma un īre:

Izdevumi saistībā ar nomu vai īri var pretendēt uz finansējumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un praksi, kā arī nomas vai īres termiņu saistībā ar projekta mērķiem.

1.3.3. Pirkumi:

1. Ja aprīkojumu pērk pirms projekta vai tā laikā, attiecināma ir tikai tā nolietojuma norakstījumu izdevumu daļa, kas atbilst aprīkojuma izmantošanas laikposmam un faktiskās izmantošanas apjomam projekta vajadzībām;

2. Izmaksas attiecībā uz aprīkojumu, kas pirkts pirms projekta sākšanās, bet kuru izmanto projekta vajadzībām, ir attiecināmas pamatojoties uz nolietojuma norakstījumiem. Tomēr šis izmaksas nav attiecināmas, ja aprīkojums pirkts ar Eiropas Kopienas subsīdiju palīdzību;

3. Aprīkojuma iegādes izmaksas atbilst parastajai tirgus cenai, un attiecīgajai priekšmetu vērtībai aprēķina nolietojumu norakstījumus saskaņā ar finansējuma saņēmējam piemērojamiem nodokļu un grāmatvedības noteikumiem.

1.3.4. Atsevišķiem priekšmetiem, kuru vērtība ir mazāka par 1000 eiro, visa pirkuma summa ir attiecināmās izmaksas ar noteikumu, ka aprīkojums ir nopirkts projekta pirmajos trīs mēnešos.

II 1.4. Nekustamais īpašums (ieskaitot iegādi, būvniecību un renovācijas darbus)

1.4.1. Vispārīgi nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības vai renovācijas darbu gadījumā, kā arī nekustamā īpašuma nomas gadījumā tam jāpiemīt projektam nepieciešamajām tehniskajām iezīmēm un jāatbilst spēkā esošajām normām un standartiem.

2. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības vai renovācijas darbu izmaksas tiek attiecinātas, pamatojoties uz nolietojuma norakstījumiem.

2. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības vai renovācijas darbu izmaksas tiek attiecinātas, pamatojoties uz nolietojuma norakstījumiem vai iepirkumu pilno/daļējo pašizmaksu.

3. Nav attiecināms.

3. Finansējumu pamatojoties uz pilno/daļējo pašizmaksu var saņemt, ja ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi:

a) nekustamais īpašums ir jāizmanto tikai projektā noteiktajam mērķim vismaz 10 gadus pēc projekta noslēguma datuma, ja vien Eiropas Komisija nav devusi īpašu atļauju;

b) nekustamā īpašuma iegāde ir pamatota ar ekonomiski izdevīgāko risinājumu un rentabilitāti un ir samērīga pret to kam jābūt sasniegtam projekta īstenošanas laikā.

1.4.2. Iegāde, būvniecība vai renovācijas darbi:

1. Ja nekustamā īpašuma iegāde ir nepieciešama projekta īstenošanai un ir skaidri redzama saikne ar projekta mērķiem, tas ir, jau uzceltu ēku iegādei vai nekustamā īpašuma būvniecībai var saņemt finansējumu, ja ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi:

a) no neatkarīga kvalificēta novērtētāja vai apstiprinātas oficiālas iestādes jāsaņem apliecinājums, kurā norādīts, ka cena nepārsniedz tirgus vērtību, un apstiprināts, ka nekustamais īpašums atbilst Latvijas Republikas noteikumiem vai norādītas neatbilstības, ko finansējuma saņēmējs plāno novērst projekta ietvaros;

b) nekustamais īpašums pirms projekta īstenošanas uzsākšanas nekad nav ticis iegādāts ar Eiropas Kopienas subsīdiju palīdzību;

c) nekustamais īpašums ir jāizmanto tikai projektā noteiktajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma datuma, ja vien Eiropas Komisija nav devusi īpašu atļauju;

d) attiecināma ir tikai tā nolietojuma norakstījumu izdevumu daļa, kas atbilst izmantošanas periodam un faktiskās izmantošanas apjomam projekta vajadzību ietvaros. Nolietojuma norakstījumus aprēķina saskaņā ar Latvijas Republikas grāmatvedības noteikumiem.

2. Renovācijas darbu gadījumā piemērojami ir tikai II 1.4.2. 1.c) un d) apakšpunkta nosacījumi.

1.4.3. Noma:

Nekustamā īpašuma nomai var saņemt finansējumu, ja pastāv skaidra saikne starp nomu un attiecīgā projekta mērķiem un, ja ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi:

a) nekustamais īpašums nav iegādāts ar Eiropas Kopienas subsīdiju palīdzību;

b) nekustamais īpašums jāizmanto tikai projekta īstenošanai. Pretējā gadījumā attiecināma ir tikai tā izmaksu daļa, kas ir proporcionāla projekta vajadzībām.

1.4.4. Finansējuma saņēmēja biroja telpas:

Izmaksas par finansējuma saņēmēja biroja telpu iegādi, būvniecību vai renovācijas darbu veikšanu nav tiešās attiecināmās izmaksas, bet gan netiešās attiecināmās izmaksas.

II 1.5. Palīgmateriāli un vispārīgi pakalpojumi

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

1. Palīgmateriālu, piegādes un citu vispārīgo pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir identificējamas un tieši nepieciešamas projekta īstenošanai.

2. Tomēr biroja preču piegādes izmaksas, kā arī visu veidu sīku administratīvo palīgmateriālu piegādes izmaksas, reprezentācijas izmaksas un izmaksas par vispārīgiem pakalpojumiem (piemēram, tālrunis, internets, pasts, biroja uzkopšana, komunālie pakalpojumi, apdrošināšana, personāla mācības un darbā pieņemšana un tamlīdzīgi) nav tiešās attiecināmās izmaksas. Tās ietilpst netiešajās attiecināmajās izmaksās (skat. II 2.punktu).

II 1.6. Apakšuzņēmumu līgumi (iepirkumi)

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

1. Finansējuma saņēmējiem ir jābūt spējīgiem īstenot projekta pasākumus pašiem. Tāpēc finansējuma saņēmējs nevar noslēgt apakšlīgumu par vispārēju projekta īstenošanu. Apakšuzņēmumu līgumu slēgšanai ir jābūt ierobežotai un tā nedrīkst pārsniegt 40% no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot projekta iesniedzēja īpaši pamatotus gadījumus, kad saņemta iepriekšēja vadošās iestādes piekrišana.

2. Fonda finansējumu nevar saņemt par šādiem apakšuzņēmumu līgumiem:

a) projekta vispārējās pārvaldības uzdevumu apakšlīgumi;

b) apakšlīgumi, kuri palielina projekta izmaksas, taču nerada samērīgu papildu vērtību projektam;

c) apakšlīgumi ar starpniekiem vai konsultantiem, maksājumu nosakot procentuāli no projekta kopējām izmaksām, ja vien tiešais finansējuma saņēmējs šāda veida maksājumu nav pamatojis, balstoties uz veiktā darba vai pakalpojumu faktisko vērtību.

3. Attiecībā uz visiem apakšuzņēmumu līgumiem finansējuma saņēmējs izvirza prasību, ka apakšuzņēmējs apņemas revīzijas un kontroles iestādēm sniegt visu vajadzīgo informāciju par apakšuzņēmuma darbībām.

II 1.7. Izmaksas, kas tieši izriet no nosacījumiem saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

Izmaksas, kuras nepieciešamas, lai izpildītu ar Eiropas Savienības finansējumu saistītas prasības, piemēram, izmaksas, kas saistītas ar publicitāti, pārskatāmību, projektu novērtējumu, neatkarīgu revīziju, bankas garantijām, tulkošanas izmaksas un tamlīdzīgi ir tiešās attiecināmās izmaksas (šīs izmaksas iekļaujamas pie administrēšanas izmaksām).

II 1.8. Ekspertu pakalpojumi

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

Maksa par juridiskajām konsultācijām, notāru pakalpojumiem vai tehnisko un finanšu ekspertu atalgojums ir tiešās attiecināmās izmaksas.

II 1.9. Īpašās izmaksas saistībā ar mērķgrupām

1. Finansējuma saņēmēja izdevumi, kas saistīti ar mērķgrupām ir attiecināmās izmaksas. Finansējuma saņēmējam jāuzglabā minēto izdevumu pierādījumi astoņus gadus pēc gada programmas perioda beigām.

Nav attiecināms.

2. Palīdzības sniegšanas mērķiem pirkumi, ko finansējuma saņēmējs izdara mērķgrupām, un atlīdzības, ko finansējuma saņēmējs izmaksājis, lai segtu mērķgrupām radušos izdevumus, ir attiecināmas, ievērojot šādus īpašos nosacījumus:

a) finansējuma saņēmējs glabā visu nepieciešamo informāciju un pierādījumus, par to, ka personas, kas saņēmušas minēto palīdzību atbilst mērķgrupai, kas definēta pamatdokumenta 6.pantā;

b) finansējuma glabā pierādījumus par sniegto atbalstu (piemēram, rēķinus un kvītis), kas pierāda, ka personas patiešām ir saņēmušas šo atbalstu.

2. Izmaksas ir attiecināmas, ja ievēro šādus nosacījumus:

a) finansējuma saņēmējs glabā visu nepieciešamo informāciju un pierādījumus par to, ka personas atbilst specifiskajām mērķgrupām, kas saskaņā ar pamatdokumenta 5.pantā definēto šīs izmaksas padara par attiecināmām;

b) finansējuma saņēmējs glabā visu nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz atgriežamajām personām, saņemot šo atbalstu atļauj veikt šo personu identifikāciju – viņu atgriešanas datumu uz viņu valsti un pierādījumu, ka šīs personas ir saņēmušas šo atbalstu;

c) finansējuma saņēmējs par sniegto atbalstu un par tiem gadījumiem, kad naudas summas izmaksā uzreiz glabā pierādījumus (piemēram, rēķinus un kvītis), kas pierāda, ka personas patiešām ir saņēmušas šo atbalstu.

Iepriekšminētās informācijas uzglabāšanu un apstrādi nodrošina saskaņā ar nacionālo datu aizsardzības likumu.

3. Specifiskajiem izdevumiem, kas attiecas uz mērķgrupām (saskaņā ar pamatdokumenta 5.pantu) paredz šādus atbalstus:

a) finansējuma saņēmēja paredzētās izmaksas mērķgrupām;

b) atgriežamo personu izmaksas, kuras pēc tam atmaksātas finansējuma saņēmējam;

c) neatmaksājamo izdevumu kopsummas (reintegrācijas pasākumu gadījumā atbalsta ekonomiskās aktivitātes un skaidras naudas samaksu atgriežamajām personām kā aprakstīts pamatdokumenta 5.panta 8. un 9.punktā).

4. Atbalsta pasākumi, kas saistīti ar atgriešanu uz trešajām valstīm, kā apmācības un nodarbinātības atbalsts, īstermiņa pasākumu nepieciešamie reintegrēšanas procesi un pēc atgriešanas atbalsts saskaņā ar pamatdokumenta 5.pantu 5.; 8. un 9.punktu, t.i., nepārsniedzot sešus mēnešus no pilsoņa atgriešanas datuma uz trešo valsti.

II 1.10. Ārkārtas pasākumi

Piemērojams tikai Eiropas bēgļu fondam:

1. Izdevumi, kas saistīti ar ārkārtas pasākumiem, ir pieļaujami gadījumos, kad Eiropas Komisija tos ir apstiprinājusi lēmumā, ar kuru atļauj ārkārtas pasākumus.

2. Šo noteikumu 44.1.apakšpunktā noteiktās proporcijas izņēmums ir ārkārtas pasākumi, kuriem fonda finanšu atbalsts var būt līdz 80% no katra pasākuma izmaksām.

Nav attiecināms.

II 2. Netiešās attiecināmās izmaksas

1. Netiešās attiecināmās izmaksas ir to izdevumu kategorija, kas neatbilst īpašajām ar projektu tieši saistītajām izmaksām. Fiksēta procentu likme no kopējā tiešo attiecināmo izmaksu apjoma var būt attiecinātas uz projektu kā netiešās attiecināmās izmaksas ar noteikumu, ka:

a) netiešās attiecināmās izmaksas ir minimālas;

b) netiešas attiecināmās izmaksas ir paredzētas projekta plānotajā budžetā;

c) netiešās attiecināmās izmaksas neietver izmaksas, kas iekļautas kādā citā budžeta pozīcijā;

d) netiešās attiecināmās izmaksas netiek finansētas no citiem avotiem. Organizācijas, kas no Eiropas Savienības budžeta un/vai dalībvalstīm saņem subsīdijas savas darbības nodrošināšanai, nevar projekta budžeta plānā iekļaut netiešās attiecināmās izmaksas;

e) projekta netiešās attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 20% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, savukārt, ja projekts tiek apstiprināts ierobežotās atlases kārtībā, vai projekta iepirkumu (apakšlīgumu) kopsumma pārsniedz 40% no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, projekta netiešo attiecināmo izmaksu proporcija samazinās līdz 10%.

2. Netiešajās attiecināmajās izmaksās var iekļaut šādus izdevumus:

a) personāla izmaksas, kas nav attiecināmas kā tiešās izmaksas, kā noteikts II. nodaļas 1.1.1.punkta 1.apakšpunktā;

b) administrācijas un pārvaldības izmaksas, piemēram, II nodaļas 1.5.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

c) maksa un nodevas par bankas pakalpojumiem (izņemot bankas garantijas saskaņā ar II. nodaļas 1.7.apakšpunktu);

d) nekustamā īpašuma amortizācijas un uzturēšanas izmaksas, kas saistītas ar ikdienas administratīvajām darbībām, piemēram, izmaksas, kas aprakstītas II. nodaļas 1.4.4.apakšpunktā;

e) visas izmaksas, kas ir saistītas ar projektu, bet kurām nav piemērojams II. nodaļas 1.punkts - ,,Tiešās attiecināmās izmaksas”.

III Neattiecināmās izmaksas

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

Šādas izmaksas ir neattiecināmas:

a) PVN, izņemot ja finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka viņš nespēj to atgūt;

b) kapitāla peļņa, parādi un parādu apkalpošanas izmaksas, debeta procenti, ārvalstu valūtas maiņas komisija un zaudējumi valūtas kursu svārstību rezultātā, uzkrājumi zaudējumiem vai iespējamām saistībām nākotnē, procentu maksājumi, apšaubāmi parādi, soda naudas, finansiālas sankcijas, ar tiesāšanos saistītas izmaksas un pārmērīgi vai neapdomāti izdevumi;

c) reprezentācijas izmaksas, kas attiecas tikai uz projekta darbiniekiem. Ir pieļaujamas saprātīgas reprezentācijas izmaksas saviesīgiem pasākumiem, ko attaisno projekta veids, piemēram, izmaksas projekta noslēguma pasākumam vai projekta koordinācijas grupas sanāksmēm;

d) izmaksas, ko deklarējis finansējuma saņēmējs un kas attiecas uz citu projektu vai darba programmu, kas saņem Eiropas Kopienas subsīdiju;

e) zemes iegāde;

f) personāla izmaksas ierēdņiem, kas piedalās projekta īstenošanā, veicot uzdevumus, kuri ietilpst to ikdienas darba pienākumos;

g) ieguldījumi natūrā.

IV Izmaksas, kas segtas ar piešķirtiem ienākumiem

Pamatotos gadījumos šīs izmaksas valsts sektora pamatdarbiniekiem var tikt uzskatītas, kā daļa no nacionālā līdzfinansējuma:

1. Finansējuma saņēmēja un projekta partneru ieguldījums projekta līdzfinansēšanā daļēji var izpausties kā darbs, ko veic šo struktūru nodarbinātie un projektā iesaistītie pastāvīgie ierēdņi vai darbinieki. Tādos gadījumos šīs izmaksas nav attiecināmas ne kā tiešās, ne netiešās personāla izmaksas, kā definēts šī pielikuma II 1.1. un 2.punktā, bet gan kā izmaksas, kuras attiecas uz piešķirtiem ienākumiem.

2. Šādi ieguldījumi nedrīkst pārsniegt 50% no nacionālā līdzfinansējuma ieguldījuma apjoma. Šajā gadījumā piemēro šādus nosacījumus:

a) valsts ierēdņu vai darbinieku uzdevumi ir īpaši saistīti ar projekta īstenošanu un neizriet no attiecīgiem likumā paredzētiem valsts iestādes uzdevumiem;

b) ierēdņi, kuriem ir uzticēts īstenot projektu, ir norīkoti ar oficiālu kompetentas iestādes lēmumu;

c) šo ieguldījumu vērtību var revidēt, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgi ar valsts iestādes grāmatvedības dokumentiem pierādāmās faktiskās izmaksas.

V Tehniskā palīdzība

Visiem fondiem identiski nosacījumi:

1. Pēc katras dalībvalsts ierosmes turpmāk uzskaitītie tehniskās palīdzības pasākumi ir atbilstīgi katrai gada programmai, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti katra fonda pamatdokumenta pantā „Tehniskā palīdzība pēc dalībvalstu ierosmes” nosacījumos:

a) izdevumi, kas saistīti ar priekšdarbiem, atlasi, novērtējumu, pārvaldību un uzraudzību (ieskaitot datortehniku un palīgmateriālus);

b) izdevumi, kas saistīti ar darbību vai projektu revīzijām un pārbaudēm uz vietas;

c) izdevumi, kas saistīti ar darbību vai projektu novērtēšanu;

d) izdevumi, kas saistīti ar informāciju, tās izplatīšanu un pārskatāmības nodrošināšanu attiecībā uz darbībām;

e) iegādes, uzstādīšanas un uzturēšanas izdevumi datorsistēmām, kas saistītas ar fondu pārvaldību, pārraudzību un novērtēšanu;

f) izdevumi, kas veikti attiecībā uz pārraudzības komiteju un apakškomiteju sanāksmēm saistībā ar veicamo darbību īstenošanu. Šie izdevumi var būt arī ekspertu un citu šo komiteju dalībnieku izmaksas, ieskaitot dalībniekus no trešajām valstīm, ja viņu dalība ir būtiska darbību efektīvai īstenošanai;

g) izdevumi, kas saistīti ar algām, ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas, ir attiecināmi vienīgi attiecībā uz:

- valsts civildienesta ierēdņiem vai citām valsts amatpersonām, kas ar oficiālu kompetentās iestādes lēmumu uz laiku norīkotas veikt uzdevumus, kuri minēti a) līdz f) punktā;

- pārējiem darbiniekiem, ko nodarbina a) līdz f) punktā minēto uzdevumu veikšanai;

- norīkojuma vai nodarbināšanas termiņš nedrīkst pārsniegt pēdējo izdevumu atbilstības dienu, kas noteikta lēmumā, ar kuru apstiprina tehnisko palīdzību.

2. Tehniskās palīdzības ietvaros var finansēt izdevumus, kas radušies jebkurai no šādām iestādēm: vadošā iestāde, deleģētā iestāde, revīzijas iestāde, sertificēšanas iestāde.

3. Ar tehnisko palīdzību saistītajiem pasākumiem un attiecīgajiem maksājumiem jābūt veiktiem pēc tā gada 1.janvāra, kas minēts finansēšanas lēmumā, ar kuru apstiprinātas dalībvalsts gada programmas. Atbilstības periods ir līdz N3+2 gada jūnija beigām vai līdz jebkuram vēlākam datumam, kas atbilst noslēguma ziņojuma par gada programmas īstenošanu iesniegšanas termiņam.

4. Visi publiskie iepirkumi ir jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas publisko iepirkuma likumu.

5. Tehniskās palīdzības pasākumus var īstenot vienam fondam kopā ar tehniskās palīdzības pasākumiem citiem vai visiem fondiem. Tomēr, šajā gadījumā tikai tā izmaksu daļa, kas izmantota kopīgā pasākuma īstenošanai attiecībā uz šo fondu, var būt attiecināma šā fonda finansēšanai un dalībvalstis nodrošina, ka:

a) kopīgo pasākumu izdevumu daļu finansē no atbilstošā fonda saprātīgā un pārbaudāmā veidā;

b) neveidojas izmaksu dubulta finansēšana.

6. Šo noteikumu 44.1.apakšpunktā noteiktās proporcijas izņēmums ir tehniskās palīdzības aktivitātes, kuru ieviešanas attiecināmos izdevumus sedz 100 procentu apmērā no fonda finansējuma.

1 N – fonda gada programmas uzsākšanas attiecīgais gads.

2 N – fonda gada programmas uzsākšanas attiecīgais gads.

3 N – fonda gada programmas uzsākšanas attiecīgais gads.

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.425
Projekta iesnieguma administratīvie kritēriji

 Nr.
p.k.

 Kritērijs

 Jā

 Nē

I. Projekta iesniegšanas un projekta iesniedzēja atbilstība

1.

Projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona projekta iesniegumu ir iesniegusi personīgi, nosūtījusi pa pastu vai iesniegusi elektroniskā formā atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

2.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

3.

Projekta iesnieguma iesniedzējs vai sadarbības partneris (ja attiecināms) ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātas valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiska starpvaldību organizācija, kas darbojas attiecīgā fonda jomā

4.

Projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris (ja attiecināms) ir maksātspējīgs, tai skaitā neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā

5.

Projekta iesnieguma iesniedzējam vai projekta sadarbības partnerim (ja attiecināms) nav nodokļu parādu

II. Projekta iesnieguma formālā atbilstība

6.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos caurauklotos oriģināleksemplāros (papildus vienam projekta iesnieguma oriģināleksemplāram ir pievienoti pavaddokumenti) kopā ar elektronisko versiju kompaktdiskā (CD) vai projekta iesniegums ir iesniegts elektroniskā formā atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

7.

Iesniegtie projekta iesnieguma oriģināleksemplāri atbilst viens otram un projekta iesnieguma elektroniskajai versijai kompaktdiskā (CD), izņemot papildus pievienotos dokumentus (ja attiecināms)

8.

Iesniegtie projekta iesnieguma oriģināleksemplāri ir atbilstoši noformēti (ja attiecināms)

9.

Projekta iesniegumu, projekta iesniedzēja apliecinājumu un projekta partnerības apliecinājumu (ja attiecināms) ir parakstījušas atbildīgās amatpersonas

10.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

11.

Projekta iesnieguma lapas ir numurētas (izņemot papildus pievienotos dokumentus)

12.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

III. Projekta iesnieguma saturiskā atbilstība

13.

Projekta iesniegumam ir pievienoti un pilnībā aizpildīti visi pielikumi un iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti

14.

Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (projektā ir iekļautas un aizpildītas visas uz projekta iesniegumu attiecināmās sadaļas)

15.

Pieprasītais fonda finansējuma un nacionālā līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi un tiek ievērota finansējuma proporcija

16.

Projekta finanšu aprēķini ir veikti latos un ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāti

17.

Projekta budžets ir sabalansēts (attiecināmo izmaksu kopsumma ir vienāda ar ienākumu kopsummu)

18.

Projekta budžetā paredzētās izmaksas atbilst attiecināmo izmaksu klasifikācijai

19.

Projekta netiešās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 20 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Ja projekts tiek apstiprināts ierobežotās atlases kārtībā vai projekta iepirkumu (apakšlīgumu) kopsumma pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, projekta netiešo attiecināmo izmaksu proporcija nepārsniedz 10 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām

20.

Projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir paredzēts projekta iesniedzēja piesaistītais līdzfinansējums (ja attiecināms)

21.

Projekta iepirkumu plānā norādītās atsauces uz pasākumu numuriem, izmaksu kodiem, kā arī budžeta tāmes kodiem ir atbilstošas projekta iesniegumā norādītajiem pasākumiem un budžeta tāmes pozīcijām

22.

Projekta iepirkumu plānā ir izvēlēts pareizs iepirkuma veids attiecībā pret iepirkuma priekšmetu

23.

Projekta iepirkumu plānā ir izvēlēta pareizā iepirkuma metode attiecībā pret iepirkuma veidu un paredzamo līgumcenu

24.

Projekta iepirkumu plāns atkarībā no projekta iesniedzēja juridiskā statusa atbilst iepirkuma jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam

25.

Ja projekta iesniegumā plānotais iepirkumu apjoms pārsniedz 40 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ir iesniegts attiecīgs pamatojums

26.

Projekta ieviešanas kalendāra plānā ir paredzēts iepirkuma metodei atbilstošs iepirkuma procedūras laiks

27.

Projekta iesniegumā norādītie īstenošanas termiņi nepārsniedz attiecīgā fonda gada programmas īstenošanas periodu

28.

Projekta iesniegumā ir ievērots attiecīgā fonda pasākumu īstenošanas teritoriālais darbības loks

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.425
Projekta iesnieguma kvalitātes kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

I. Projekta atbilstība

1.1.

Projekta aprakstā ir skaidri definēts projekta vispārīgais un projekta specifiskais mērķis

0–5

1.2.

Projekta atbilstība attiecīgā fonda mērķiem, izvirzītajām prioritātēm un atbalstāmajām aktivitātēm

0–5

1.3.

Projekta ietvaros veicamo darbību atbilstība attiecīgā fonda atbalstāmo darbību veidiem

0–5

P

II. Projekta pamatojums

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības vai projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

0–5

P

2.2.

Projekta aprakstā ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste starp projektā esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem projekta rezultātiem

0–5

P

2.3.

Projekta pasākumi ir skaidri definēti, samērīgi ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu projekta rezultātu sasniegšanu (t.sk. ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski/priekšnosacījumi)

0–5

P

2.4.

Sasniegšanas rādītāji sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu, sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (t.sk. rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

0–5

P

III. Projekta ieviešanas kapacitāte

3.1.

Projekta aprakstā ir skaidri parādīta administrējošā personāla kompetence, pieredze un profesionālā kvalifikācija

0–3

P

3.2.

Projekta aprakstā ir pieejama vai tiks nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze

0–3

P

3.3.

Projekta aprakstā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

0–3

P

3.4.

Projekta gatavības pakāpi uzlabo uzsāktie vai veiktie sagatavošanās darbi

0–3

3.5.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas

0–3

P

IV. Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

4.1.

Projekta budžetā paredzētās izmaksas projekta īstenošanai ir samērīgas un atbilstošas pašreizējām tirgus cenām

0–5

P

4.2.

Mērķu sasniegšanai ir izvēlēti ekonomiski izdevīgākie varianti un risinājumi (value for money – izmaksas un rezultāts)

0–5

P

4.3.

Projekta budžets ir detalizēts, skaidri sadalīts pa pozīcijām un izsekojams

0–5

P

4.4.

Projekta īstenošanai nodrošināts projekta iesniedzēja vai sadarbības partneru (ja attiecināms) pašu finansējums papildus finansējumam neattiecināmo izdevumu segšanai

0–5

Maksimālais punktu skaits

70

Piezīmes.

1. Katram kvalitātes kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu.

2. Ja maksimāli iespējamais punktu skaits ir 5, tad kritērijs jāvērtē ar punktiem no 0 līdz 5 atbilstoši šādam vērtējumam: 0 – neatbilst kritērijam, 1 – ļoti zema atbilstība, 2 – zema atbilstība, 3 – daļēja atbilstība, 4 – gandrīz pilnīga atbilstība, 5 – pilnīga atbilstība.

3. Ja maksimāli iespējamais punktu skaits ir 3, tad kritērijs jāvērtē ar punktiem no 0 līdz 3 atbilstoši šādam vērtējumam: 0 – neatbilst kritērijam, 1 – ļoti zema atbilstība, 2 – daļēja atbilstība, 3 – pilnīga atbilstība.

4. P – Ja projekta iesniegumā sniegtā informācija neatbilst attiecīgajam projektu vērtēšanas kritērijam, tā ir precizējama.

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.425
Projekta iesnieguma specifiskie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1.

Attiecīgā fonda izvirzītās prioritātes projekta ieviešana atrisina aktuālu problēmu robežapsardzības un migrācijas plūsmu pārvaldības jomā

0–5

2.

Politikas vadlīnijas, projekta iekļaušanās kopējā vīzijā, saderība un nepārklāšanās ar citiem līdzīga rakstura projektiem

0–5

P

3.

Piedāvātā problēmas risinājuma efektivitāte

0–5

4.

Projekta ilgtspēja

0–5

5.

Projekta rezultātu lietotāju vai gala labuma guvēju loks, mērķa grupas vajadzību apmierināšanas pakāpe

0–5

P

6.

Projekts paredz labās prakses pārņemšanu vai jaunas pieejas izmantošanu

0–5

Maksimālais punktu skaits

30

Piezīmes.

1. Katram specifiskajam kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 0 – neatbilst kritērijam, 1 – ļoti zema atbilstība, 2 – zema atbilstība, 3 – daļēja atbilstība, 4 – gandrīz pilnīga atbilstība, 5 – pilnīga atbilstība.

2. P – Ja projekta iesniegumā sniegtā informācija neatbilst attiecīgajam projektu vērtēšanas kritērijam, tā ir precizējama.

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!