• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.06.2008., Nr. 92 https://www.vestnesis.lv/ta/id/176769

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.407

Noteikumi par rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi

Vēl šajā numurā

13.06.2008., Nr. 92

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 396

Pieņemts: 02.06.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.396

Rīgā 2008.gada 2.jūnijā (prot. Nr.36 4.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti “Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.aktivitātes “Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.1.apakš­aktivitāti “Sociālo partneru administra­tīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – apakš­aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp šīm iestādēm, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.
2. Apakšaktivitātes mērķis ir veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.
3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir institūcijas, kas nodrošina darba devēju un darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī darba devēji un darba ņēmēji un to organizācijas.
4. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 19.punktā minētās darbības un izpildot šo noteikumu 45.1.7.apakš­punktā minētos uzrau­dzības rādītājus.
5. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
6. Apakšaktivitātes īstenošanas laikā ierobežota projektu iesniegumu atlase notiek ne vairāk kā divas reizes.
7. Apakšaktivitātes īstenošanas periods ir no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2015.gada 30.jūnijam.
II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde
8. Ar apakšaktivitātes īstenošanu sais­tītos atbildīgās iestādes pienākumus un tiesības īsteno Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments (turpmāk – atbildīgā iestāde).
9. Ar apakšaktivitātes īstenošanu sais­tītos sadarbības iestādes pienākumus un tiesības īsteno Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts (turpmāk – sadar­bības iestāde).
10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pakļautībā.
11. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde:

11.1. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

11.2. veic apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzību, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 15.punktā noteiktais apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un piemēro n+3 un n+2 principu apakšaktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

11.3. sniedz vadošajai iestādei un šo noteikumu 69.punktā minētajai pasākuma uzraudzības komitejai priekšlikumus par apakš­aktivitātes īstenošanas pilnveidošanu;

11.4. izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzībai;

11.5. pieprasa no sadarbības iestādes un Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja (turpmāk – finansējuma saņēmējs) informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzību un kontroli.
12. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestāde:

12.1. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums);

12.2. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

12.3. izstrādā projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku;

12.4. sniedz projekta iesniedzējam informāciju projekta iesnieguma sagatavošanas laikā;

12.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

12.6. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem un projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības infor­mācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

12.7. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju, kā arī sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

12.8. izskata un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu;

12.9. sniedz budžeta veidošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai;

12.10. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

12.11. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo un iesniedz maksājumu iestādē maksājuma uzdevumus, sagatavo un nosūta vadošajai iestādei izdevumu deklarācijas pārbaudei;

12.12. apstiprina grozījumus projektā;

12.13. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

12.14. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina projektu īstenošanas publicitāti.
III. Finansējuma sniegšanas nosacījumi
13. Projekta iesniedzējs var būt valsts līmeņa sociālais partneris, kas nodrošina darba devēju vai darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas Savienības līmenī.
14. Projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partnerus – valsts tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādes.
15. Projektu finansē no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzek­ļiem. Apakš­aktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85 procenti no projekta kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas, bet 15 procentus veido valsts budžeta finansējums. Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums ir 2 259 310 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 1 920 414 latu un valsts budžeta finansējums 338 896 lati.
16. Minimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšaktivitātē ir 1 000 000 latu. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšaktivitātē ir 1 300 000 latu.
17. Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā noteikto termiņu.
18. Apakšaktivitātes ietvaros finansē projektus, kas paredz reģionālā sociālā dialoga attīstības veicināšanu un sociālo partneru līdzdalības iespējas paaugstināšanu rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.
19. Projekta ietvaros tiek atbalstītas šādas darbības:

19.1. projekta administrēšana;

19.2. to institūciju reģionālo struktūru izveide, kuras nodrošina darba devēju un darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas Savienības līmenī;

19.3. apmācības;

19.4. pieredzes apmaiņas pasākumi un ekspertīzes;

19.5. semināru un konferenču organizēšana;

19.6. informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana.
20. Viens projekta iesniedzējs apakšaktivitātes ietvaros var iesniegt vairāk nekā vienu projekta iesniegumu, nepārsniedzot šo noteikumu 15. un 16.punktā minētos ierobežojumus.
21. Projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas tiek sadalītas četrās izmaksu pozīcijās:

21.1. projekta administrēšanas izmaksas – to apmērs nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā minētās izmaksu kop­summas. Projekta administrēšanu organizē, pamatojoties uz uzņēmuma vai pakalpojumu līgumu;

21.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas. Tajās var pare­dzēt inventāra izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai, ja vienas vienības vērtība nepārsniedz 150 latu un tā kalpošanas ilgums ir mazāks par gadu;

21.3. pārējās attiecināmās izmaksas:

21.3.1. konsultantu, ekspertu un speciālistu atalgojums;

21.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuru izmaksa ir obligāta saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem;

21.3.3. ar semināru, konferenču un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas;

21.3.4. transporta izmaksas – degviela, noma, pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana;

21.3.5. komandējumu izmaksas Latvijas Republikā un ārvalstīs atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē komandējumus un darba braucienus;

21.3.6. telpu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksas;

21.3.7. telpu, materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma uzturēšanas izmaksas;

21.3.8. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības struktūrfondu vadību;

21.3.9. ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītu pakalpojumu izmaksas;

21.4. neparedzētie izdevumi, kuru apmērs nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas. Tie izlietojami šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā noteikto izmaksu segšanai.
22. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus projekta ietvaros var plānot kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokļa summu nevar atgūt kā priekšnodokli atbilstoši nodokļu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
23. Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr.1784/1999 atcelšanu 11.panta otrās daļas nosacījumiem par neattiecināmām uzskata šādas izmaksas:

23.1. visu veidu prēmijas, naudas balvas un materiālos stimulus pēc ikgadējās novērtēšanas;

23.2. atvaļinājuma pabalstu darbiniekiem;

23.3. pabalstu darbinieka ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā (darbiniekiem);

23.4. citus materiālos stimulus, kas nav noteikti darba samaksu regla­mentējošajos normatīvajos aktos;

23.5. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;

23.6. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu.
24. Projekta iesniegumā paredzētajām attiecināmajām izmaksām jābūt reālām, pamatotām, atbilstošām projekta specifikai, mērķim un šo noteikumu 21. un 22.punktam.
25. Projekta īstenošanas gaitā izmaksas tiek uzskatītas par attiecināmām, ja tās:

25.1. radušās periodā, ko nosaka vienošanās ar finansējuma saņēmēju;

25.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai, paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības principu – ekonomiskuma un efektivitātes principu;

25.3. veiktas un iegrāmatotas finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un ir nodalītas no pārējām izmaksām;

25.4. iespējams identificēt un pārbaudīt un tās apliecina attiecīgu maksājumu pamatojošu dokumentu oriģināli.
IV. Projekta iesnieguma iesniegšana
26. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi, pamatojoties uz šo noteikumu 13.punktu, nosūta projekta iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).
27. Uzaicinājumā norāda:

27.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

27.2. apakšaktivitātē pieejamo finansējumu;

27.3. projekta iesnieguma iesniegšanas adresi;

27.4. mājaslapas adresi internetā, kur ievietotas šādas ziņas:

27.4.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;

27.4.2. projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie materiāli (šie noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).
28. Ievērojot šo noteikumu 6.punktu, ierobežotu projektu iesniegumu otro atlasi sadarbības iestāde organizē tikai tad, ja iestājies šo noteikumu 54.2. vai 59.2.apakš­punktā minētais nosacījums.
29. Projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē līdz uzaicinājumā norādītajam iesniegšanas termiņam. Iesniegšanas termiņš nav mazāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas. Projekta iesniegumu noraida, ja tas saņemts pēc norādītā iesniegšanas termiņa.
30. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veid­lapas (1.pielikums) un tās pielikumiem:

30.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV);

30.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms);

30.3. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms);

30.4. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās.
31. Projekta iesniegumu aizpilda latviešu valodā datorrakstā.
32. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

32.1. papīra formā piecos eksemplāros (viens oriģināls un četras kopijas) – sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrā­dāšanu un noformēšanu;

32.2. elektroniska dokumenta formā – sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (izmanto XML datņu formātu).
33. Papīra formā iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju (elektroniskajā datu nesējā). Uz datu nesēja norāda šādu informāciju:

33.1. apakšaktivitātes numurs un nosaukums;

33.2. projekta iesniedzēja nosaukums;

33.3. projekta nosaukums.
34. Iesniedzot projekta iesniegumu papīra formā, visus dokumentus (oriģināls, četras kopijas un elektroniskā versija) ievieto slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda:

34.1. vārdus “Ierobežotas pieejamības informācija”;

34.2. sadarbības iestādes nosaukumu un adresi;

34.3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

34.4. apakšaktivitātes numuru un nosaukumu;

34.5. projekta nosaukumu.
35. Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar projekta iesniedzēja pavad­vēstuli. Pavadvēstulē norāda projekta iesniedzēja nosaukumu, apakšaktivitātes numuru un nosaukumu un projekta nosaukumu.
36. Sadarbības iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā iesniegšanas dienā, piešķir tam identifikācijas numuru un projekta iesniedzējam projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī izsniedz vai piecu darbdienu laikā nosūta pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu.
37. Šo noteikumu 27.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad sadarbības iestāde pieņem un reģistrē projektu iesniegumus. Projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtīt pa pastu:

37.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad tas iesniegts un reģistrēts sadarbības iestādē;

37.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad tas reģistrēts sadarbības iestādes elektroniskā pasta informācijas sistēmā. Projekta iesnie­gumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

37.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā vai nosūta pa pastu, projekta iesniedzējs nodrošina savlaicīgu projekta iesnieguma nosūtīšanu, lai tas tiktu saņemts sadarbības iestādē ne vēlāk kā šo noteikumu 27.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

37.4. ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai ir iesniegts pēc noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.
V. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana
38. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidotā ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.
39. Komisijas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus.
40. Komisijas sastāvā novērotāja statusā var iekļaut vadošās iestādes pārstāvi.
41. Komisijas locekļa prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.
42. Komisija apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu izvērtēšanai var pieaicināt ekspertus.
43. Lai noteiktu projekta iesnieguma tehnisko atbilstību, projekta iesnie­gumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem:

43.1. projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā (ja attiecināms);

43.2. projekta iesniegums ir aizpildīts latviski;

43.3. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts;

43.4. ir iesniegts šajos noteikumos noteiktais projekta iesnieguma eksem­plāru skaits (viens oriģināls un četras atbilstoši apliecinātas kopijas) (ja attiecināms);

43.5. projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (ja attie­cināms);

43.6. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai;

43.7. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas atbildīgā amatpersona vai pilnvarotā persona;

43.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šajos noteikumos noteiktie pielikumi:

43.8.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV);

43.8.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms);

43.8.3. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms);

43.9. projekta finanšu aprēķins ir veikts nacionālajā valūtā;

43.10. projekta attiecināmie izdevumi atbilst šajos noteikumos noteik­tajām attiecināmajām izmaksām;

43.11. pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par 1 000 000 latiem un nepārsniedz 1 300 000 latu;

43.12. projektā plānotās attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus;

43.13. projekta īstenošanas termiņš nav ilgāks par 2015.gada 30.jūniju.
44. Lai noteiktu projekta iesnieguma iesniedzēja atbilstību noteiktajām prasībām un projekta iesnieguma atbilstību apakšaktivitātē definētajiem nosa­cījumiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem:

44.1. iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

44.2. projekta iesniegums atbilst noteiktajam mērķim – veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.
45. Lai noteiktu projekta iesnieguma nozīmīgumu identificēto problēmu risināšanā un projekta iesniedzēja spēju projektu īstenot, kā arī atlasītu prioritāri atbalstāmos projektu iesniegumus, kas projekta iesniegumam ļautu gūt lielāku atbalstu, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem:

45.1. projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritēriji:

45.1.1. cik lielā mērā projekta īstenošana spēs risināt 1.darbības programmā “Cilvēkresursi un nodarbinātība” minētās problēmas sociālā dialoga attīstības jomā;

45.1.2. cik lielā mērā projekta īstenošana risinās 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes “Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķa grupas vaja­dzības;

45.1.3. projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu īstenošanā:

45.1.3.1. vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienādu iespēju horizontālo prioritāti;

45.1.3.2. vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti;

45.1.4. cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (projekta sadaļu savstarpējā atbilstība un papildinātība);

45.1.5. projekta aktivitāšu izvērtējums (aktivitāšu formulējums, aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība projekta mērķu un sagaidāmo rezultātu sasnieg­šanā, laika grafika novērtējums);

45.1.6. projekta ilgtspējas izvērtējums (projekta rezultātu finansiālā, institucionālā un politiskā ilgtspēja);

45.1.7. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji vai rezultātu rādītāji sekmē šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

45.1.7.1. iznākuma rādītāji: izveidotas Latvijas Darba devēju konfede­rācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības reģionālās struktūras – 10 (bā­zes vērtība 2004.gadā – 0, rādītājs 2009.gadā – 0);

45.1.7.2. rezultāta rādītāji: darbinieku īpatsvars, kurus aptver darba koplīgums, – 21 procents no kopējā darbinieku skaita (bāzes vērtība 2004.gadā – 18 procentu, mērķis 2009.gadā – 19 procentu);

45.1.8. vai projektā plānotie publicitātes un informācijas pasākumi nodrošina projekta publicitāti un ir atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm;

45.2. projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritēriji:

45.2.1. projekta administrēšanā iesaistītā personāla pieredze projektu vadībā;

45.2.2. projekta iesniedzēja un projekta īstenošanā iesaistītā personāla tehniskā vai profesionālā kapacitāte (projekta personāla pieredze un zināšanas 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes “Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprinā­šana” darbības jomā);

45.2.3. projekta īstenošanas materiāltehniskā nodrošinājuma plānojums;

45.2.4. projekta iesniegumā paredzētais projekta funkciju un pienākumu sadalījums ir atbilstošs (skaidri definēts funkciju un pienākumu sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un projekta administrēšanā iesaistīto personālu, funkcijas un pienākumi ir sadalīti atbilstoši kompetencei un pieredzei);

45.2.5. projekta iesniegumā paredzētais projekta vadības un uzraudzības mehānisms ir atbilstošs (vadības, kontroles, uzraudzības un kvalitātes kontroles mehānismu izvērtējums);

45.2.6. projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamato­ta (norādīts plānotais sadarbības modelis; sadarbības partnera loma definēta atbilstoši tā kompetencei un pieredzei);

45.3. projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritēriji:

45.3.1. projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir pamatotas un nepiecie­šamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai;

45.3.2. projekta budžetā paredzētās izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām;

45.3.3. projekta izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem;

45.4. specifiskie kvalitātes kritēriji:

45.4.1. projekta iesniedzējs nodrošina darba devēju un (vai) darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā nacionālā un Eiropas Savienības līmenī;

45.4.2. projekta iesniedzējs nodrošina sociālo partneru kapacitātes paaugstināšanu dalībai nacionālās un Eiropas Savienības nodarbinātības, darba lietu, sociālās un izglītības politikas izstrādāšanā un īstenošanā;

45.4.3. projekta iesniedzējam ir pieredze darba devēju un arodbiedrību organizāciju veidošanā reģionālā un valsts līmenī.
46. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 43. un 44.punkta kritēri­jiem vērtē ar “Jā” vai “Nē”. (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst).
47. Atbilstību kvalitātes kritērijiem (to kopējā vērtējuma īpatsvars veido 80 procentus no kvalitātes kritērijos maksimālā iespējamā punktu skaita) nosaka šādi:

47.1. projekta iesnieguma atbilstību katram no šo noteikumu 45.1., 45.2. un 45.3.apakš­punktā minētajiem kritērijiem vērtē ar punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši vai neitrāli, 4 – labi, 5 – ļoti labi (izņemot šo noteikumu 45.1.3.apakšpunktā minētos kritērijus);

47.2. atbilstoši šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2. un 45.2.2.apakšpunktam iegūtos punktus reizina ar koeficientu 2;

47.3. atbilstību šo noteikumu 45.1.3.1.apakš­punktā minētajiem kritērijiem vērtē ar 0, 3 vai 5 punktiem saskaņā ar šādu vērtējumu: 0 – projekts šo jomu neskar, 3 – projektam ir netieša pozitīva ietekme, 5 – projektam ir tieša pozitīva ietekme;

47.4. atbilstību šo noteikumu 45.1.3.2.apakš­punktā minētajiem kritērijiem vērtē ar 0, 3 vai 5 punktiem saskaņā ar šādu vērtējumu: 0 – projektā nav paredzētas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai, 3 – projektā paredzētas aktivitātes (apakšaktivitātes) mērķa grupas apmācības par informācijas komunikāciju tehnoloģiju iespējām vai paredzēts palielināt mērķa grupas iespējas piedalīties politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā, izmantojot informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, 5 – projektā paredzēts attīstīt vai pilnveidot informācijas sistēmas vai uzlabot elektronisko pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību;

47.5. ja projekta īstenošanā netiek iesaistīti sadarbības partneri, atbilstību šo noteikumu 45.2.6.apakšpunktā minētajam kritērijam vērtē ar 3 punktiem.
48. Atbilstību kvalitātes kritērijiem (to kopīgā vērtējuma īpatsvars veido 20 procentu no maksimāli iespējamā punktu skaita) vērtē šādi:

48.1. projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minē­tajam kritērijam vērtē ar 0 vai 1 (0 – nosacījums nav izpildīts, 1 – nosacījums ir izpildīts);

48.2. atbilstoši šo noteikumu 45.4.1. un 45.4.2.apakšpun­ktam iegūtos punktus reizina ar koeficientu 9, atbilstoši 45.4.3.apakš­punktam iegūtos punktus reizina ar koeficientu 8.
49. Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu:

49.1. projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritērijiem (45.1.apakš­punkts), ja kopējais punktu skaits nav mazāks par 33 punktiem;

49.2. projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritērijiem (45.2.apakš­punkts), ja kopējais punktu skaits nav mazāks par 21 punktu;

49.3. projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritērijiem (45.3.apakš­punkts), ja kopējais punktu skaits nav mazāks par 10 punktiem.
50. Ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība vismaz vienam šo noteikumu 43. un 44.punktā minētajam kritērijam vai šo noteikumu 49.1., 49.2. vai 49.3.apakš­punktā minētajiem nosacījumiem, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka projekta iesniegumu noraidīt.
51. Projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju vērtēšanā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts kopējais punktu skaits.
52. Komisija projekta iesniegumu virza apstiprināšanai vai apstiprināšanai ar nosacījumu, izņemot, ja tiek konstatēts vismaz viens šo noteikumu 50.punktā minētais gadījums.
53. Projekta iesniegumu komisija virza apstiprināšanai ar nosacījumu, ja nepieciešami precizējumi šo noteikumu 45.1.5. vai 45.3.apakšpunktā minētajā kritērijā atbilstoši šo noteikumu 57.punktam.
54. Pamatojoties uz komisijas ieteikumu, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par:

54.1. projekta iesnieguma apstiprināšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ir ieteikusi projekta iesniegumu apstiprināt vai apstiprināt ar nosacījumu;

54.2. projekta iesnieguma noraidīšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ir ieteikusi projekta iesniegumu noraidīt.
55. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē projekta iesniedzēju.
56. Lēmumam par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde pievieno informāciju par nosacījumiem, ar kuriem saskaņā tiks noslēgta vienošanās.
57. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadar­bības iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus, kas var ietvert:

57.1. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 45.1.5.apakš­punktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (laika grafika izmaiņas, nepārsniedzot plānoto projekta īstenošanas laiku, aktivitāšu sadalīšana vai izslēgšana);

57.2. projekta budžeta precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 45.3.apakš­punktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (samazināšana vai izslēgšana, aritmētiskas atbilstības nodrošināšana), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 21.1. vai 21.4.apakšpunktā minētos ierobežojumus;

57.3. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesniegu­ma tehnisko atbilstību.
58. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina sadarbības iestādes noteiktajā termiņā (kas nepārsniedz 30 darbdienas) un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai.
59. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 58.punktā minēto informāciju, sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam un:

59.1. ja atzinums ir pozitīvs, divu darbdienu laikā informē projekta iesniedzēju par nosacījumiem, ar kādiem tiks slēgta vienošanās;

59.2. ja atzinums ir negatīvs, jo projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nav to nodrošinājis šo noteikumu 58.punktā minētajā termiņā, projekta iesniegumu noraida. Ja lēmums tiek apstrīdēts, atzinuma tiesiskumu izvērtē vienlaikus ar pieņemtā lēmuma tiesiskuma izvērtējumu.
60. Ja projekta iesniegums ir noraidīts, sadarbības iestāde rīkojas šo noteikumu 55. un 61.punktā noteiktajā kārtībā.
61. Lēmumā par projekta iesnieguma noraidīšanu sadarbības iestāde iekļauj informāciju par projekta iesnieguma noraidīšanas iemesliem un projekta iesniedzējam izsniedz četras projekta iesnieguma kopijas.
62. Šo noteikumu 43., 44. un 45.punktā minētie projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji un šajos noteikumos noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanas sistēma apkopota projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju kopumā (2.pielikums), kas apstiprināts Uzraudzības komitejā.
VI. Projekta īstenošanas nosacījumi
63. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos, kurā atrunāti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.
64. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un sniedz sadarbības iestādei pārskatu par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar vienošanos.
65. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu uzsāk tikai pēc tam, kad noslēgta vienošanās.
66. Projekta īstenošanai atver atsevišķu kontu Valsts kasē, no kura tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi.
67. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.
68. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
VII. Apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzība
69. Apakšaktivitātes uzraudzības funkcijas veic pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komiteja (turpmāk – pasākuma uzrau­dzības komiteja).
70. Pasākuma uzraudzības komitejai ir šādi uzdevumi:

70.1. izskatīt atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja sniegto informāciju par apakšaktivitātes īstenošanu;

70.2. izskatīt atbildīgās iestādes priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentos un lemt par to virzību izskatīšanai Uzraudzības komitejā;

70.3. sniegt priekšlikumus par pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības procesa pilnveidošanu.
71. Pasākuma uzraudzības komitejai ir šādas tiesības:

71.1. pieprasīt un saņemt no atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja informāciju, kas saistīta ar apakšaktivitātes īstenošanu;

71.2. pasākuma uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām pieaicināt nozaru speciālistus un ekspertus.
72. Pasākuma uzraudzības komiteju vada Valsts kancelejas direktors. Sekretariāta funkcijas veic atbildīgā iestāde.
73. Pasākuma uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumu apstiprina atklātā balsošanā ar balsu vairākumu, piedaloties vismaz divām trešdaļām pasākuma uzraudzības komitejas balsstiesīgo locekļu.
74. Pasākuma uzraudzības komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.
75. Pasākuma uzraudzības komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj to ministriju un pašvaldību pārstāvjus, kuras ir iesaistītas cilvēkresursu politikas plānošanā un īstenošanā, kā arī Valsts kancelejas, atbildīgās iestādes un sociālo partneru pārstāvjus.
76. Pasākumu uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes, sadarbības iestādes pārstāvji un to nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuras ir iesaistītas cilvēkresursu politikas plānošanā un īstenošanā. Šo noteikumu ietvaros nevalstiskās organizācijas ir biedrības un nodibinājumi atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam.
77. Pasākumu uzraudzības komitejas personālsastāvu, pamatojoties uz iestāžu un organizāciju pilnvarojumiem, apstiprina Ministru prezidents.
Ministru prezidents I.Godmanis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.396

KN396P1_PAGE_01.JPG (78730 bytes)

KN396P1_PAGE_02.JPG (56032 bytes)

KN396P1_PAGE_03.JPG (113934 bytes)

KN396P1_PAGE_04.JPG (54291 bytes)

KN396P1_PAGE_06.JPG (101764 bytes)

KN396P1_PAGE_07.JPG (79699 bytes)

KN396P1_PAGE_08.JPG (103465 bytes)

KN396P1_PAGE_09.JPG (21029 bytes)

KN396P1_PAGE_10.JPG (81546 bytes)

KN396P1_PAGE_11.JPG (71909 bytes)

KN396P1_PAGE_12.JPG (41036 bytes)

KN396P1_PAGE_13.JPG (47187 bytes)

KN396P1_PAGE_14.JPG (156498 bytes)

KN396P1_PAGE_15.JPG (28001 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.396
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums

1.

CILVĒKRESURSI UN NODARBINĀTĪBA

Prioritātes numurs un nosaukums

1.5.

Administratīvās kapacitātes stiprināšana

Pasākuma numurs un nosaukums

1.5.2.

cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

Aktivitātes numurs un nosaukums

1.5.2.2.

sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums

1.5.2.2.1.

sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana

Projektu iesniegumu atlases veids

ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde

VALSTS KANCELEJA


1. KVALITĀTES KRITĒRIJI
(Punktu skala no 1 līdz 5: 1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši (neitrāli), 4 – labi, 5 – ļoti labi)

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

1.1. Projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritēriji

Maksimālais skaits –
55 punkti

1.

Cik lielā mērā projekta īstenošana spēs risināt 1.darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība" minētās problēmas sociālā dialoga attīstības jomā

5 x 2

2.

Cik lielā mērā projekta īstenošana risinās 5.2.2.1.apakšaktivitātes "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana" mērķa grupas vajadzības

5 x 2

3.

Projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu īstenošanā:

3.1.

vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienādu iespēju horizontālo prioritāti

– projektam ir tieša pozitīva ietekme (5 punkti)

– projektam ir netieša pozitīva ietekme (3 punkti)

– projekts šo jomu neskar (0 punktu)

5

3.2.

Vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti

– projektā paredzēts attīstīt vai pilnveidot informācijas sistēmas vai uzlabot elektronisko pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību (5 punkti)

– projektā paredzētas aktivitātes (apakšaktivitātes) mērķa grupas apmācības par informācijas komunikāciju tehnoloģiju iespējām vai paredzēts palielināt mērķa grupas iespējas piedalīties politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā, izmantojot informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus (3 punkti)

– projektā nav paredzētas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai (0 punktu)

5

4.

Cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (projekta sadaļu savstarpējā atbilstība un papildinātība)

5

5.

Projekta aktivitāšu izvērtējums (aktivitāšu formulējums, aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība projekta mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā, laika grafika novērtējums)

5

P*

6.

Projekta ilgtspējas izvērtējums (projekta rezultātu finansiālā, institucionālā un politiskā ilgtspēja)

5

7.

Vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji vai rezultātu rādītāji sekmē šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

Iznākuma rādītājs. Izveidotas Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības reģionālās struktūras – 10 (bāzes vērtība 2004.gadā – 0, rādītājs 2009.gadā – 0)

Rezultāta rādītājs. To darbinieku īpatsvars, kurus aptver darba koplīgums, – 21 % no kopējā darbinieku skaita (bāzes vērtība 2004.gadā – 18 %, mērķis 2009.gadā – 19 %)

5

8.

Vai projektā plānotie publicitātes un informācijas pasākumi nodrošina projekta publicitāti un ir atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm

5

Ja vērtējumā par atbilstību 1.–8.kritērijam saņemts mazāk par 33 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.2. Projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritēriji

Maksimālais skaits –
35 punkti

9.

Projekta administrēšanā iesaistītā personāla pieredze projektu vadībā

5

10.

Projekta iesniedzēja un projekta īstenošanā iesaistītā personāla tehniskā (profesionālā) kapacitāte (projekta personāla pieredze un zināšanas 5.2.2.1.apakšaktivitātes "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana" darbības jomā)

5 x 2

11.

Projekta īstenošanas materiāltehniskā nodrošinājuma plānojums

5

12.

Projekta iesniegumā paredzētais projekta funkciju un pienākumu sadalījums ir atbilstošs (skaidri definēts funkciju un pienākumu sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un projekta administrēšanā iesaistīto personālu, funkcijas un pienākumi ir sadalīti atbilstoši kompetencei un pieredzei)

5

13.

Projekta iesniegumā paredzētais projekta vadības un uzraudzības mehānisms ir atbilstošs (vadības, kontroles, uzraudzības un kvalitātes kontroles mehānismu izvērtējums)

5

 
14. Projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (norādīts plānotais sadarbības modelis; sadarbības partnera loma definēta atbilstoši tā kompetencei un pieredzei) 5  

Ja projekta īstenošanā sadarbības partneri netiek iesaistīti, 14.kritērija vērtējums ir 3 punkti

Ja vērtējumā par atbilstību 9.–14.kritērijam saņemts mazāk par 21 punktu, projekta iesniegumu noraida

1.3. Projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritēriji

Maksimālais skaits –
15 punktu

 
15. Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir pamatotas un nepieciešamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai 5 P
16. Projekta budžetā paredzētās izmaksas ir atbilstošas vidējām tirgus cenām 5 P
17. Projekta izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem 5 P
Ja vērtējumā par atbilstību 15.–17.kritērijam saņemts mazāk par 10 punktiem, iesniegumu noraida
1.1., 1.2. un 1.3.daļas kritēriju vērtējuma īpatsvars ir 80 % no kopējā projekta vērtējuma
1.4. Specifiskie kvalitātes kritēriji 0/1  

Projekta iesnieguma specifisko kvalitātes vērtēšanas kritēriju vērtē ar 0, ja attiecīgais kritērijs nav izpildīts, un 1, ja attiecīgais kritērijs ir izpildīts. Kvalitātes vērtēšanas kritērijus reizina ar koeficientu 8 vai 9

Maksimālais skaits –
26 punkti
 
18. Projekta iesniedzējs nodrošina darba devēju un (vai) darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā nacionālā un Eiropas Savienības līmenī 1 x 9  
19. Projekta iesniedzējs nodrošina sociālo partneru kapacitātes paaugstināšanu dalībai nacionālās un Eiropas Savienības nodarbinātības, darba lietu, sociālās un izglītības politikas izstrādāšanā un īstenošanā 1 x 9  
20. Projekta iesniedzējam ir pieredze darba devēju un arodbiedrību organizāciju veidošanā reģionālā un nacionālā līmenī 1 x8  
1.4.daļas kritēriju vērtējuma īpatsvars ir 20 % no kopējā projekta vērtējuma
2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI Jā/Nē  
21. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu Jā/Nē N**
22. Projekta iesniegums atbilst noteiktajam mērķim: "Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā" Jā/Nē N

Ja vērtējums par atbilstību 21. un 22.kritērijam ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē  
23. Projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā (ja attiecināms) Jā/Nē N
24. Projekta iesniegums ir aizpildīts latviski Jā/Nē N
25. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts Jā/Nē N

26.

Ir iesniegts Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"" noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru skaits (1 oriģināleksemplārs un 4 atbilstoši apliecinātas kopijas) (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

27.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

28.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"" noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai

Jā/Nē

N

29.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas atbildīgā amatpersona/pilnvarotā persona

Jā/Nē

N

30.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"" noteiktie pielikumi:

30.1.

projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla CV

Jā/Nē

N

30.2.

sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

30.3.

pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

31.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts nacionālajā valūtā

Jā/Nē

N

32.

Projekta attiecināmie izdevumi atbilst Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"" noteiktajām attiecināmajām izmaksām

Jā/Nē

N

33.

Pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par LVL 1 000 000 un nepārsniedz LVL 1 300 000

Jā/Nē

N

34.

Projektā plānotās attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus

Jā/Nē

N

35.

Projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz 2015.gada 30.jūniju

Jā/Nē

N

Ja vērtējums par atbilstību 23.–35.kritērijam ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida

Piezīmes.

* P – kritērijs ir papildināms ar nosacījumu.

** N – ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!