• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 500 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.07.2007., Nr. 117 https://www.vestnesis.lv/ta/id/160678

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

20.07.2007., Nr. 117

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 500

Pieņemts: 17.07.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.500

Rīgā 2007.gada 17.jūlijā (prot. Nr.41 32.§)
Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - Eiropas Savienības fonds) projektu (turpmāk - projekts) ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.
2. Neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir jebkura Eiropas Savienības fondu vadību reglamentējošā Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akta pārkāpums, kas radies vadošās iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, maksājumu iestādes, atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes darbinieku vai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja (turpmāk - finansējuma saņēmējs) darbības vai bezdarbības dēļ un kuram ir vai varētu būt negatīva ietekme uz Eiropas Kopienu vispārējo budžetu.
II. Neatbilstības izvērtēšana un ziņošana par konstatēto neatbilstību
3. Vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, maksājumu iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde izvērtē katru tās konstatēto iespējamo neatbilstību.
4. Vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, maksājumu iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde ceturkšņa ziņojumā par neatbilstību Eiropas Savienības fonda ieviešanā saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 4.iedaļas 28.panta 1.punktu, 29.pantu un 30.panta 1.punktu (pielikums) (turpmāk - ceturkšņa ziņojums) informē par:

4.1. neatbilstību, kuras kopējā summa latos, piemērojot Komisijas vienreiz mēnesī noteikto maiņas kursu saskaņā ar Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu Nr.1260/1999 (turpmāk - Padomes regula (EK) Nr.1083/2006) 81.panta 3.punktu, ir ekvivalenta 10000 eiro vai lielāka par to, ja izdevumi ir atmaksāti finansējuma saņēmējam un vēlāk atzīti par neatbilstoši veiktiem izdevumiem (turpmāk - neatbilstoši veikti izdevumi);

4.2. neatbilstību, kuras kopējā summa latos, piemērojot Komisijas vienreiz mēnesī noteikto maiņas kursu saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 81.panta 3.punktu, ir mazāka par 10000 eiro ekvivalentu, ja neatbilstība atkārtojas konkrētā projekta ietvaros un ir atmaksāti neatbilstoši veikti izdevumi;

4.3. sistēmiskām neatbilstībām, kas var rasties citu projektu ieviešanā;

4.4. aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību;

4.5. neatbilstību, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tās radīšanā ir iesaistītas ārvalstu juridiskās vai fiziskās personas;

4.6. neatbilstību, kura saskaņā ar ceturkšņa ziņojuma iesniedzēja rīcībā esošo informāciju radusies, izmantojot metodes, kas iepriekš nav novērotas
5. Vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde un maksājumu iestāde divu nedēļu laikā pēc tam, kad projektā konstatēta neatbilstība, kuras kopējā summa latos, piemērojot Eiropas Komisijas vienreiz mēnesī noteikto maiņas kursu saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 81.panta 3.punktu, ir mazāka par 10000 eiro ekvivalentu, ja finansējuma saņēmējam ir atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi, informē par to atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi, kas ar finansējuma saņēmēju noslēgusi civiltiesisko līgumu vai vienošanos par projekta ieviešanu (turpmāk - līgumslēdzējs), kā arī norāda projekta numuru un nosaukumu, līguma numuru, izdevumu pozīciju, neatbilstoši veikto izdevumu summu (tai skaitā attiecināmo Eiropas Savienības fonda finansējumu un attiecināmo valsts finansējumu) un saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 3.2.apakšpunktu apraksta darbības, kas radījušas neatbilstību. Līgumslēdzējs, ņemot vērā tā rīcībā esošo papildu informāciju, izvērtē no attiecīgās institūcijas saņemto informāciju par tās konstatēto neatbilstību. Ja konkrētais gadījums nav uzskatāms par neatbilstību, tad neatbilstības gadījums uzskatāms par slēgtu un līgumslēdzējs par to divu nedēļu laikā pēc informācijas saņemšanas informē iesniedzēju.
6. Ja atbildīgā iestāde nav līgumslēdzējs, tā informē sadarbības iestādi atbilstoši šo noteikumu 5.punktam.
7. Līgumslēdzējs var neziņot vadošajai iestādei par konstatēto neatbilstību, par kuru brīvprātīgi ziņo finansējuma saņēmējs, ja attiecīgo neatbilstību nav konstatējusi vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, maksājumu iestāde, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde, Eiropas Komisija, Valsts kontrole vai cita iestāde, kas veic Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas pārbaudes, un ja neatbilstība ir novēršama, kā arī ir iespējama neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana.
8. Šo noteikumu 4.punktā minētajos gadījumos revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, maksājumu iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde atbilstoši šo noteikumu 7.punktam par katru konstatēto neatbilstību ziņo vadošajai iestādei, iesniedzot sākotnējo ceturkšņa ziņojumu papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts (kopiju iesniedz sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē, kā arī attiecīgajam līgumslēdzējam) šādos termiņos:

8.1. par kārtējā gada I ceturksni - līdz kārtējā gada 1.maijam;

8.2. par kārtējā gada II ceturksni - līdz kārtējā gada 1.augustam;

8.3. par kārtējā gada III ceturksni - līdz kārtējā gada 1.novembrim;

8.4. par kārtējā gada IV ceturksni - līdz nākamā gada 1.februārim;

8.5. par šo noteikumu 4.5. vai 4.6.apakš­punktā minēto neatbilstību - triju darbdienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas.
9. Ja vadošā iestāde konstatē neatbilstību, kas minēta šo noteikumu 4.punktā, tā šo noteikumu 8.punktā minētajā termiņā attiecīgajam līgumslēdzējam iesniedz ceturkšņa ziņojumu (kopiju nosūta sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei).
10. Līgumslēdzējs izvērtē vadošās iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes iesniegtajā sākotnējā ceturkšņa ziņojumā iekļauto informāciju par katru konstatēto neatbilstību un, ņemot vērā līgumslēdzēja rīcībā esošo papildu informāciju, divu nedēļu laikā pēc informācijas saņemšanas informē vadošo iestādi un sākotnējā ceturkšņa ziņojuma iesniedzēju par to, ka:

10.1. gadījums nav uzskatāms par neatbilstību un neatbilstības gadījums ir uzskatāms par slēgtu;

10.2. ir piemērojams šo noteikumu 7.punkts, ar kuru saskaņā līgumslēdzējs neziņos par neatbilstības gadījumu atbilstoši šo noteikumu 14.punktam.
11. Vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, maksājumu iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde nodrošina informācijas uzskaiti par katru neatbilstību, ko tā konstatējusi 2007.-2013.gada plānošanas periodā.
12. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt, lai revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, maksājumu iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde septiņu darbdienu laikā papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, iesniedz uzkrāto šo noteikumu 11.punktā minēto informāciju par visām 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz informācijas pieprasīšanas brīdim konstatētajām neatbilstībām.
13. Ja attiecīgajā ceturksnī nav konstatētas neatbilstības, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, maksājumu iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde šo noteikumu 8.punktā minētajos termiņos rakstiski informē par to vadošo iestādi, bet līgumslēdzējs par to informē arī sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi.
14. Līgumslēdzējs šo noteikumu 8.punktā minētajos termiņos papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, iesniedz vadošajā iestādē aktualizētu ceturkšņa ziņojumu (kopiju iesniedz sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē, kā arī sākotnējā ceturkšņa ziņojuma iesniedzējam) šādos gadījumos:

14.1. līgumslēdzēja iepriekš sagatavotajā un vadošajā iestādē iesniegtajā ceturkšņa ziņojumā nav minēta visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija vai to ir nepieciešams aktualizēt un papildināt;

14.2. revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde vai maksājumu iestāde iesniegusi vadošajā iestādē sākotnējo ceturkšņa ziņojumu, un nav piemērojams šo noteikumu 7.punkts;

14.3. vadošā iestāde šo noteikumu 9.punktā minētajā kārtībā ir informējusi attiecīgo līgumslēdzēju, un nav piemērojams šo noteikumu 7.punkts.
15. Ja līgumslēdzējs, pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestādes sniegto atzinumu vai veicot papildu pārbaudes pasākumus, vai ņemot vērā citus Eiropas Savienības fonda vadības pasākumus vai iegūto papildu informāciju, uzskata attiecīgajā ceturkšņa ziņojumā minēto neatbilstības gadījumu par slēgtu, līgumslēdzējs par to informē vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi noslēguma ceturkšņa ziņojumā. Noslēguma ceturkšņa ziņojumā norāda pamatojumu, kāpēc neatbilstības gadījums ir uzskatāms par slēgtu.
16. Vadošā iestāde nodrošina visu sertifikācijas iestādes, maksājumu iestādes, revīzijas iestādes, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes iesniegto ceturkšņa ziņojumu un vadošās iestādes rīcībā esošās citas informācijas izvērtēšanu, kā arī, ja nepieciešams, ierosina vai veic kontroli un revīziju, lai gūtu pārliecību par neatbilstību konstatēšanas, novēršanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas pasākumu efektivitāti un pietiekamību, kā arī ierosina papildu kontroles un revīzijas pasākumus sertifikācijas iestādē, maksājumu iestādē, revīzijas iestādē, atbildīgajā iestādē, sadarbības iestādē vai pie finansējuma saņēmēja.
17. Vadošā iestāde Finanšu ministriju informē par neatbilstībām, par kurām nosūtāmi ceturkšņa ziņojumi Eiropas Komisijai un Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam.
18. Finanšu ministrija par ceturkšņa ziņojuma nosūtīšanu Eiropas Komisijai un Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam informē vadošo iestādi.
19. Vadošā iestāde par Finanšu ministrijas nosūtīto ziņojumu Eiropas Komisijai un Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam informē sertifikācijas iestādi, maksājumu iestādi un revīzijas iestādi, kā arī līgumslēdzēju, kas sagatavoja ceturkšņa ziņojumu, un iestādi, kura saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu sagatavoja sākotnējo ceturkšņa ziņojumu.
III. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde
20. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība (neatkarīgi no tās finansējuma apjoma), ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde (turpmāk - valsts iestāde), līgumslēdzējs:

20.1. ja iespējams, pamatojoties uz vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanu, nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas finansējuma saņēmējam vai valsts budžeta ieņēmumos;

20.2. izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, pamatojoties uz vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanu, var veikt neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu izdevumos, ja atgūstamā summa vienam projektam vienas neatbilstības gadījumā nepārsniedz 50 latu;

20.3. ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 20.1. un 20.2.apakšpunktam:

20.3.1. līgumslēdzējs par to papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, informē vadošo iestādi, iesniedzot ceturkšņa ziņojumu par neatbilstību (kopiju nosūta neatbilstošus izdevumus veikušās valsts iestādes augstākās iestādes vadītājam);

20.3.2. vadošā iestāde rakstiski informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem (norāda fonda, darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes un projekta numuru un nosaukumu, kopējo neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu un tās sadalījumu pa finansēšanas avotiem).
21. Ja līgumslēdzējs veic šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minēto neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu izdevumos, līgumslēdzējs papildus sagatavo grāmatvedības izziņu, kurā norādīts datums, kad neatbilstoši veiktie izdevumi norakstīti izdevumos. Minēto datumu uzskata par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu.
22. Līgumslēdzējs grāmatvedības izziņas kopiju kopā ar informāciju par šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minēto neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu izdevumos (norāda fonda, darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes un projekta numuru un nosaukumu, kopējo neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu un tās sadalījumu pa finansēšanas avotiem) triju darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanas izdevumos nosūta Finanšu ministrijai, vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei, revīzijas iestādei un maksājumu iestādei, kā arī nodrošina informācijas uzskaiti par izdevumu norakstīšanu izdevumos (uzkrāšanu elektroniskā veidā).
23. Līgumslēdzējs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētās neatbilstoši veikto izdevumu faktiskās ieturēšanas informē par to finansējuma saņēmēju, kura īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība, kā arī sertifikācijas iestādi, maksājumu iestādi, revīzijas iestādi un vadošo iestādi.
24. Šo noteikumu 20.3.apakšpunktā minētajos gadījumos par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad vadošā iestāde informē Ministru kabinetu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.
IV. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja finansējuma saņēmējs nav valsts iestāde
25. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība (neatkarīgi no tās finansējuma apjoma), nav valsts iestāde, līgumslēdzējs:

25.1. ja iespējams, pamatojoties uz noslēgto civiltiesisko līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanu, ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no nākamā vai kārtējā maksājuma finansējuma saņēmējam, par ko triju darbdienu laikā pēc faktiskās ieturēšanas informē finansējuma saņēmēju;

25.2. izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti. Ja atgūstamā summa vienam projektam vienas neatbilstības gadījumā nepārsniedz 50 latu un administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, līgumslēdzējs, pamatojoties uz noslēgto civiltiesisko līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanu, neatbilstoši veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos un triju darbdienu laikā pēc norakstīšanas informē par to finansējuma saņēmēju;

25.3. ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 25.1. un 25.2.apakšpunktam, līgumslēdzējs vienojas ar finansējuma saņēmēju civiltiesiskā kārtībā saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu vai pieņem administratīvo aktu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un triju darbdienu laikā to kopā ar brīdinājumu par piespiedu izpildi iesniedz finansējuma saņēmējam (administratīvā akta un brīdinājuma kopiju nosūta vadošajai iestādei, revīzijas iestādei, sertifikācijas iestādei un maksājumu iestādei).
26. Ja līgumslēdzējs pieņem šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minēto administratīvo aktu un finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minētajā brīdinājumā noteiktajā termiņā:

26.1. finansējuma saņēmējs rakstiski informē līgumslēdzēju, kurš izdevis administratīvo aktu, par nepieciešamību mainīt brīdinājumā noteikto termiņu;

26.2. līgumslēdzējs izvērtē iesniegto informāciju un, ja nepieciešams, septiņu darbdienu laikā pēc tās saņemšanas izdod jaunu brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi;

26.3. līgumslēdzējs triju darbdienu laikā pēc jauna brīdinājuma izdošanas par administratīvā akta piespiedu izpildi to nosūta finansējuma saņēmējam. Kopiju nosūta vadošajai iestādei, revīzijas iestādei, sertifikācijas iestādei un maksājumu iestādei.
27. Līgumslēdzējs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētās neatbilstoši veikto izdevumu faktiskās ieturēšanas no nākamā vai kārtējā maksājuma vai šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētās neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanas informē par to vadošo iestādi, revīzijas iestādi, sertifikācijas iestādi un maksājumu iestādi.
28. Ja līgumslēdzējs šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētos neatbilstoši veiktos izdevumus noraksta izdevumos, līgumslēdzējs sagatavo grāmatvedības izziņu, kurā norādīts datums, kad neatbilstoši veiktie izdevumi norakstīti izdevumos. Minēto datumu uzskata par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu. Līgumslēdzējs veic šo noteikumu 21. un 22.punktā minētās darbības.
29. Neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas nodrošināšanai līgumslēdzējs atver kontu Valsts kasē.
30. Līgumslēdzējs uzrauga, lai finansējuma saņēmējs līgumslēdzējam atmaksātu neatbilstoši veiktos izdevumus šo noteikumu 29.punktā minētajā kontā.
31. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksāti šo noteikumu 29.punktā minētajā kontā.
32. Līgumslēdzējs iesniedz maksājumu iestādē maksājuma uzdevumu par atgūtā Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma pār­skaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos piecu darbdienu laikā pēc līdzekļu ieskaitīšanas šo noteikumu 29.punktā minētajā kontā. Maksājumu iestāde nodrošina maksājuma uzdevuma izpildi triju darbdienu laikā pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas. Maksājumu iestāde nodrošina atgūtās Eiropas Savienības fonda finansējuma summas atmaksu attiecīgajā Eiropas Savienības fonda uzskaites kontā.
33. Maksājumu iestāde līdz kārtējā gada trešajai darbdienai līgumslēdzēju informē par valsts budžeta ieņēmumu kontu, kurā atmaksājami atgūtie līdzekļi. Ja tiek mainīti valsts budžeta ieņēmumu konta rekvizīti, maksājumu iestāde triju darbdienu laikā informē par to līgumslēdzēju.
V. Neatbilstoši veikto izdevumu uzskaite
34. Līgumslēdzējs informāciju par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu uzkrāj elektroniski pēc šo noteikumu 20. vai 25.punktā minētās darbības uzsākšanas.
35. Līgumslēdzējs atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic atgūstamo un atgūto neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti un 10 darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas informē par to sertifikācijas iestādi, revīzijas iestādi, vadošo iestādi un Finanšu ministriju.
36. Sertifikācijas iestāde uzskaita atgūstamos un atgūtos neatbilstoši veiktos izdevumus un ziņo Eiropas Komisijai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par Eiropas Savienības fondu vadību un kontroli.
VI. Noslēguma jautājumi
37. Atgūto summu pārrēķina eiro, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības par eiro izmantošanas kārtību Eiropas Savienības fonda budžeta pārvaldībā.
38. Līgumslēdzējs par neatbilstoši veikto izdevumu summu samazina kopējo projekta attiecināmo izmaksu summu, kā arī nodrošina uzskaiti par šāda samazinājuma dēļ atbrīvoto finansējumu.
39. Līgumslēdzējs uzrauga neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.
40. Ja finansējuma saņēmējs, kas nav valsts iestāde, projekta ietvaros papildus Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzekļiem saņem komercdarbības atbalstu no pašvaldības budžeta līdzekļiem:

40.1. līgumslēdzējs piecu darbdienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas vai attiecīgā ceturkšņa ziņojuma saņemšanas informē par to attiecīgo pašvaldību, nosūtot attiecīgā ceturkšņa ziņojuma kopiju;

40.2. pašvaldība nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu pašvaldības finansējuma daļas atgūšanu un piecu darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu pašvaldības finansējuma daļas pārskaitīšanas attiecīgās pašvaldības budžeta ieņēmumos informē par to līgumslēdzēju.
41. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ir tiesīga izmantot atgūto neatbilstoši veikto izdevumu summu saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 98.pantu.
42. Ja neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksājami Eiropas Komisijai, maksājumu iestāde, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, atmaksā finanšu līdzekļus Eiropas Komisijai no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļiem.
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
Pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 17.jūlija noteikumiem Nr.500
01.JPG (106262 bytes)

02.JPG (26215 bytes)

03.JPG (102415 bytes)

04.JPG (90828 bytes)

06.JPG (46102 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!