Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.07.2007., Nr. 113 https://www.vestnesis.lv/ta/id/160370

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.483

Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība

Vēl šajā numurā

13.07.2007., Nr. 113

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 482

Pieņemts: 10.07.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.482

Rīgā 2007.gada 10.jūlijā (prot. Nr.40 12.§)
Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 6.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka ceļu drošības auditoru (turpmāk - auditors) sertificēšanas kārtību.
2. Ceļu drošības auditu ir tiesības veikt personai, kurai ir piešķirts auditora sertifikāts.
3. Auditora sertifikātu var iegūt persona, kas ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu atbilstoši auditoru apmācības programmai (pielikums).
II. Sertifikācijas komisija
4. Personu, kas vēlas iegūt auditora sertifikātu (turpmāk - pretendents), vērtē un sertifikāciju veic satiksmes ministra izveidota Ceļu drošības auditoru sertifikācijas komisija (turpmāk - komisija).
5. Komisijas sastāvā ir divi valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD) pārstāvji - personas, kurām ir vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze ceļu drošības audita jomā, un pa vienam pārstāvim no Satiksmes ministrijas, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" un Rīgas Tehniskās universitātes. Komisijai ir sekretārs. Komisijas personālsastāvu, komisijas priekšsēdētāju un sekretāru apstiprina satiksmes ministrs.
6. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi un vienam no tiem ir praktiskā darba pieredze ceļu drošības audita jomā.
7. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
8. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.
9. Komisijas sekretārs:

9.1. informē pretendentu par sertifikācijas eksāmena prasībām un kārtību;

9.2. informē pretendentu par sertifikācijas eksāmena norises laiku un vietu;

9.3. organizē auditora sertifikātu izgatavošanu un izsniegšanu;

9.4. uztur sertificēto auditoru reģistru, kurā norāda informāciju par izsniegtajiem auditoru sertifikātiem.
10. Sertificēto auditoru reģistra pārzinis ir CSDD.
III. Auditoru apmācība
11. Lai pretendents iegūtu vai padziļinātu zināšanas ceļu drošības audita jomā, institūcijas organizē ceļu drošības auditoru apmācības kursus (turpmāk - apmācības kurss) atbilstoši auditoru apmācības programmai.
12. Apmācības kursa noklausīšanās ir obligāts priekšnoteikums, lai pretendents varētu kārtot sertifikācijas eksāmenu.
13. Pēc pilna apmācības kursa noklausīšanās pretendentam izsniedz apliecību par apmācības kursa beigšanu. Apliecībā iekļauj šādu informāciju:

13.1. kursu organizētāja nosaukums;

13.2. apliecības numurs;

13.3. apliecības saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

13.4. apliecības izsniegšanas datums;

13.5. apliecības derīguma termiņš;

13.6. kursa nosaukums un stundu skaits.
14. Apliecība par apmācības kursa beigšanu ir derīga 18 mēnešus. Apliecība nedod pretendentam tiesības veikt ceļu drošības auditu.
IV. Auditora sertifikāta iegūšanai nepieciešamie dokumenti un to izvērtēšana
15. Lai kārtotu sertifikācijas eksāmenu, pretendents komisijas sekretāram iesniedz iesniegumu un šādus dokumentus:

15.1. izglītības dokumenta kopiju par iegūto augstāko izglītību ceļu nozarē vai satiksmes vadīšanas (menedžmenta) nozarē (uzrāda oriģinālu);

15.2. apliecību par apmācības kursa beigšanu;

15.3. citus kvalifikāciju vai zināšanas apliecinošus dokumentus (kopijas), ja tādi ir;

15.4. profesionālās darbības aprakstu par pēdējiem pieciem gadiem.
16. Šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus pretendents komisijas sekretāram iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Latvijā izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību.
17. Iesniegumu un dokumentus komisija izskata mēneša laikā pēc to saņemšanas.
18. Komisija pieņem lēmumu nepielaist pretendentu pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas, ja:

18.1. pretendenta kvalifikācija neatbilst normatīvajos aktos par ceļu drošības auditoriem noteiktajām prasībām;

18.2. pretendents nav iesniedzis šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus sertifikācijas eksāmena kārtošanai;

18.3. persona sniegusi nepatiesas ziņas.
19. Piecu darbdienu laikā pēc dokumentu izskatīšanas komisijas sekretārs paziņo pretendentam sertifikācijas eksāmena norises laiku, vietu un kārtību vai paziņo par atteikumu pielaist pretendentu pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas.
V. Sertifikācijas eksāmena kārtošana un auditora sertifikāta izsniegšana
20. Pretendenta zināšanas un praktiskās iemaņas sertifikācijas eksāmenā vērtē komisija.
21. Sertifikācijas eksāmena jautājumus atbilstoši auditoru apmācības programmai sagatavo komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās nozares speciālistus. Sertifikācijas eksāmena jautājumus komisija saskaņo ar Satiksmes ministriju.
22. Pretendents sertifikācijas eksāmenu var kārtot apliecības par apmācības kursa beigšanu derīguma termiņa laikā.
23. Sertifikācijas eksāmens notiek divās daļās:

23.1. teorētiskā daļa, kurā pretendents atbild uz sertifikācijas eksāmena jautājumiem;

23.2. praktiskā daļa, kurā pretendents veic iepriekš sagatavota uzdevuma (projekta, būvprojekta vai esoša ceļa) auditu norādītajā audita stadijā.
24. Lēmumu par sertifikācijas eksāmena rezultātiem komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena.
25. Komisijas sekretārs komisijas lēmumu pretendentam paziņo piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. Ja ir pieņemts lēmums par auditora sertifikāta izsniegšanu, paziņojumā norāda sertifikāta saņemšanas laiku un vietu.
26. Personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, Satiksmes ministrija izsniedz auditora sertifikātu.
27. Ja pretendents nav nokārtojis sertifikācijas eksāmenu, viņš to var kārtot atkārtoti ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem.
28. Auditora sertifikātā iekļauj šādu informāciju:

28.1. komisijas pilns nosaukums;

28.2. sertifikāta numurs;

28.3. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

28.4. apstiprinājums, ka sertificētajai personai ir tiesības veikt ceļu drošības auditu;

28.5. sertifikāta izsniegšanas datums.
29. Auditora sertifikātu apstiprina ar komisijas priekšsēdētāja parakstu un Satiksmes ministrijas zīmogu.
VI. Auditora kvalifikācijas paaugstināšana
30. Auditoram jāpaaugstina kvalifikācija ik pēc trim gadiem.
31. Lai paaugstinātu kvalifikāciju un iegūtu tiesības arī turpmāk veikt ceļu drošības auditu, auditors noklausās ceļu drošības auditoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursu (turpmāk - kvalifikācijas paaugstināšanas kurss) un saņem apliecību par minētā kursa noklausīšanos. Pretendents apliecību kopā ar pārskatu par profesionālo darbību iepriekšējā sertifikāta darbības laikā iesniedz komisijas sekretāram.
32. Apliecībā iekļauj šādu informāciju:

32.1. kursa organizētāja nosaukums;

32.2. apliecības numurs;

32.3. apliecības saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

32.4. apliecības izsniegšanas datums;

32.5. kursa nosaukums un stundu skaits.
VII. Auditora brīdināšana, auditora sertifikāta atņemšana un anulēšana
33. Komisija pieņem lēmumu par rakstiska brīdinājuma izteikšanu un, ja nepieciešams, uzliek par pienākumu novērst konstatēto pārkāpumu šādos gadījumos:

33.1. ir iesniegta sūdzība par auditora darbību, komisija to ir izskatījusi un atzinusi par pamatotu;

33.2. auditors nepilda ceļu drošības auditu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
34. Komisija pieņem lēmumu par auditora sertifikāta anulēšanu šādos gadījumos:

34.1. ir saņemts auditora iesniegums ar lūgumu anulēt viņa sertifikātu;

34.2. auditors ir sniedzis nepatiesas ziņas.
35. Komisija pieņem lēmumu par auditora sertifikāta atņemšanu šādos gadījumos:

35.1. auditors atkārtoti nepilda ceļu drošības auditu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, par ko jau iepriekš ir ticis brīdināts;

35.2. auditors ar tiesas nolēmumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

35.3. auditors noteiktajā termiņā un kārtībā nav paaugstinājis kvalifikāciju.
36. Ja izskatāms jautājums par auditora sertifikāta atņemšanu vai anulēšanu, komisija vismaz piecas darbdienas pirms paredzētās sēdes rakstiski informē par to attiecīgo auditoru. Auditora neierašanās nav pamats, lai jautājumu neizskatītu.
37. Pieņemot lēmumu par auditora sertifikāta atņemšanu vai anulēšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt no auditora lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
38. Lēmumu par auditora sertifikāta atņemšanu vai anulēšanu komisija paziņo attiecīgajai personai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
39. Ja auditora sertifikāts ir atņemts vai anulēts, atkārtotu sertifikāciju var veikt ne agrāk kā pēc diviem gadiem no auditora sertifikāta atņemšanas vai anulēšanas dienas.
VIII. Auditora sertifikāta izsniegšana, uzskaite un atzīšana par nederīgu
40. Izsniegtos auditora sertifikātus komisijas sekretārs reģistrē auditora sertifikātu reģistrācijas žurnālā.
41. Komisija atzīst auditora sertifikātu par nederīgu šādos gadījumos:

41.1. sertifikāts ir nozagts vai nozaudēts;

41.2. sertifikāts kļuvis lietošanai nederīgs.
42. Komisija atzīst auditora sertifikātu par nederīgu, pamatojoties uz auditora iesniegumu. Ja auditora sertifikāts kļuvis lietošanai nederīgs, auditors šo sertifikātu nodod Satiksmes ministrijā.
43. Ja komisija atzīst auditora sertifikātu par nederīgu, auditoram izsniedz sertifikāta dublikātu. Dublikāta derīguma termiņš ir tāds pats kā par nederīgu atzītajam auditora sertifikātam.
IX. Lēmuma apstrīdēšana
44. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā.
45. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
X. Noslēguma jautājums
46. Personām, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai veikušas ceļu drošības auditus, izsniedz auditora sertifikātu bez apmācības kursa noklausīšanās un sertifikācijas eksāmena kārtošanas.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.482
Ceļu drošības auditoru apmācības programma
Ceļu drošības auditoru apmācības programma nodrošina zināšanu apguvi par šādām tēmām:

1. Satiksmes drošības jautājumu nozīme sabiedrības drošības jomā.

2. Ceļu satiksmes negadījumu analīze.

3. Ceļu drošības audita nepieciešamība un principi.

4. Ceļu drošības audita stadijas:

4.1. iespējamības;

4.2. priekšdarbu;

4.3. detalizētā;

4.4. pirmsatklāšanas;

4.5. monitoringa.

5. Projektu (būvprojektu) un esošo ceļu audits.

6. Ceļu drošības audita atzinuma sagatavošana.

7. Praktiskās nodarbības (arī reālajos apstākļos).

8. Ceļu drošības audita atzinuma prezentācija.
Satiksmes ministrs A.Šlesers

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!