Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.05.2007., Nr. 79 https://www.vestnesis.lv/ta/id/157291

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dokumentu, zīmogu atsaukumi

Vēl šajā numurā

17.05.2007., Nr. 79

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums

Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes reģionālā iestāde paziņo, ka ir veikta nodokļu revīzija (audits) un pieņemts lēmums, kas uzliek pienākumu šādam nodokļu maksātājam iemaksāt nodokļu budžetā papildus noteiktos maksājumus:

Nr.

p.k.

Nodokļu maksātāja

nosaukums, NMR kods

Lēmuma

datums,

numurs

Papildu aprēķinātais

nodoklis vai maksājums

Summa

(Ls)

1.

SIA “Belteh”,

NMR kods 41203011493

23.02.2007.

Nr.5.1. 1-8/26

Pievienotās vērtības

nodoklis

616205,49

Soda nauda

924308,30

Kopā

1540513,79

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta trīspadsmito daļu lēmums stājas spēkā paziņojuma publicēšanas dienā.

Papildu aprēķinātās summas iemaksājamas budžetā 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 37.panta otrās daļas 1.punktu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu pieņemto lēmumu SIA “Belteh” ir tiesības 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas rakstveidā apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes reģionālās iestādes direktoram. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams Liepājas ielā 48, Kuldīgā, LV-3300.


Paziņojums nekustamā īpašuma, kas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 67, Rīgā, ar kadastra nr.0100 024 0084 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr.8474), kopīpašniekiem par pirmpirkuma tiesībām

2007.gada 14.maijā Ilze LEJNIECE, pers. kods 1911XX-XXXXX, kā pārdevēja ir noslēgusi pirkuma līgumu ar Tomu EINAUSU, pers. kods 0101XX-XXXXX, kā pircēju par nekustamā īpašuma – zemesgabala, kurš aptver 897 kv.m kopplatību un uz kura atrodas sešstāvu dzīvojamā ēka ar jumta izbūvi (lit. nr.1) un pagalma izbūves, kurš atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 67, Rīgā, ar kadastra nr.0100 024 0084 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr.8474) – 12/327 domājamo daļu atsavināšanu par pirkuma maksu EUR 268 000, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā konvertējamo valūtu kursa latos šī līguma noslēgšanas dienā (EUR 1,00 = LVL 0,702804) nacionālajā valūtā ir LVL 188351,47 (simt astoņdesmit astoņi tūkstoši trīssimt piecdesmit viens Latvijas lati un 47 santīmi), nododot lietošanā arī dzīvokli nr.22.

Ja vēlaties izlietot pirmpirkuma tiesības uz iepriekš minēto atsavināmo kopīpašuma daļu, lūdzam rakstveidā pieteikties Tomam EINAUSAM, paziņojumu par piekrišanu nosūtot uz Bruņinieku ielu 67-7 Rīgā, LV-1011.

Ar iepriekš minēto pirkuma līgumu var iepazīties Bruņinieku ielā 67-7, Rīgā, LV-1011, iepriekš saskaņojot laiku ar Tomu EINAUSU, zvanot uz mobilo tālr.+371 29177115.

Ja 2 (divi) mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas pirmpirkuma tiesība netiks izlietota vai tiks saņemts atteikums no tās izlietošanas, tad pirmpirkuma tiesība izbeidzas.


Galveno būvuzņēmēju darbu vērtēšana

pēc kvalitātes melno segumu būvdarbos 2006.aprēķina gadā

KOPSAVILKUMS

Būvuzņēmējs

Kvalitātes rādītājs %

AS “Ceļu pārvalde”

100,0

SIA “Union Asphalttechnik”

100,0

Pilnsabiedrība (“Š&SC”)

99,6

AS “8.CBR”

99,5

SIA “A.C.B.”

99,4

SIA “Saldus ceļinieks”

99,4

SIA “Limbažu ceļi”

99,4

SIA “VIA”

99,3

SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”

99,1

SIA “Aizputes ceļinieks”

98,9

SIA “Šlokenbeka”

98,9

SIA “Binders”

98,8

Pilnsabiedrība “Lemminkainen Lemcon”

97,8

SIA “Igate”

97,5

SIA “Latgales ceļdaris”

97,4

SIA “Ceļi un tilti”

97,3

SIA “Lemcon Latvija”

94,6

SIA “Krustpils”

94,1

SIA “Lemcon Latvija”, SIA “VIA”

93,8

SIA “Gādība”

89,3

Kvalitātes rādītāji noteikti atbilstoši LR Satiksmes ministrijas 2001.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par galveno būvuzņēmēju darbu vērtēšanu pēc kvalitātes melno segumu būvdarbos”.


Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādi

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas ielā 10-8, Rīgā, LV-1010, tālr. 7242411, www.environment.lv) paziņo, ka tiek uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde īpaši aizsargājamai dabas teritorijai – dabas liegumam “Puzes smilšu krupja atradne”. Teritorija atrodas Ventspils rajona Puzes pagastā.

Uzaicinām visus, kam ir interese par dabas lieguma aizsardzību un apsaimniekošanu, piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvajā sanāksmē, kura notiks 2007.gada 5.jūnijā pulksten 11 Puzes pagasta padomes telpās.

Informatīvās sanāksmes dalībnieki tiks iepazīstināti ar dabas aizsardzības plāna izstrādes galvenajiem mērķiem, procedūru, iesaistītajiem ekspertiem. Tiks sniegta informācija par teritorijas dabas vērtībām un uzklausīti klātesošo ieteikumi un ierosinājumi par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu.


Lūgums atsaukties

Sakarā ar pilsones AIJAS PLEŠAS, dzim. 28.12.1965., mirusi 02.05.2007., nāvi Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tālr. 7367062 viņas piederīgos.

10 dienas pēc publikācijas nelaiķi nodos kremācijai.


IESNIEGUMS

sakarā par likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā likuma 1.pielikuma “Objekti , kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 30., 23.(3) un 23.(4) punktu.

SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu cūkaudzēšanas kompleksu paplašināšanas iecerei

Vides pārraudzības valsts birojs 2006.gada 27.jūnija ir pieņēmis lēmumu nr.445 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “NYGAARD INTERNATIONAL”(reģ.nr.42103021225, adrese: Raiņa bulvāris 6-1, Aizpute, Liepājas rajons, LV-3456) divu esošo cūkaudzēšanas kompleksu paplašināšanai Lažas pagasta zemesgabalos “Apriķu Bekons” un “Āboliņi” Liepājas rajonā, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 30., 23.(3) un 23.(4) punktu.

Paredzētās darbības īss raksturojums:

1) paplašināt nobarojamo cūku audzēšanas kompleksu “Apriķi Bacon”, izbūvējot 9 jaunas kūtis 17 820 nobarojamo cūku turēšanai, kas gadā ļautu nobarot līdz 82 000 cūku;

2) paplašināt vaislas cūku audzēšanas kompleksu “Apriķi Breeding”, izbūvējot 8 jaunas kūtis 2800 sivēnmāšu un 15 700 sivēnu svarā no 7 kg līdz 30 kg turēšanai.

Paredzētās darbības ietekmes novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks Lažas pagastā Apriķu tautas namā 2007.gada 14.jūnijā pulksten 16.

Informāciju par paredzēto darbību var iegūt un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem var:

- Lažas pagasta padomē Aizputē, Jāņa ielā 12, Liepājas rajonā, darbdienās no pulksten 10 līdz 16;

- Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē Jaunajā ostmalā 2a, Liepājā, darbdienās no pulksten 10 līdz 16.

Rakstiski priekšlikumi par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas tiks gaidīti Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045, tālr. 7321173; www.vidm.gov.lv/ivnvb.


Paziņojums

Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija nosaka, ka vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi tautas nobalsošanai par Valsts prezidentes apturēto likumu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” un “Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” atcelšanu iesniedzami šādā laikā:

28.maijā plkst. 10.00–12.00

29.maijā plkst. 10.00–12.00

30.maijā plkst. 14.00–16.00

31.maijā plkst. 14.00–16.00

1.jūnijā plkst. 16.00–18.00

Pieteikumi iesniedzami Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas telpās Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 1.kabinetā. Uzziņas pa tālr. 26512847.


Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

2007.gada 8.jūnijā pulksten 11 Ances pagasta padomes zālē notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Ar plānu var iepazīties Ances pagasta padomē. Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2007.gada 7.jūnijam Ances pagasta padomē vai plāna izstrādātājam SIA “REMM”, Dakterlejas iela 3-2, Dundaga, LV-3270, tālr. 9127455, e-pasts: remm@dundaga.lv.


Lūgums atsaukties

Sakarā ar pilsoņu ŅINAS JEMOŠOVAS, dzim. 15.08.1941., mirusi 12.04.2007., un GENĀDIJA BULOVA, dzim. 19.01.1958., miris 10.04.2007., nāvi Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tālr. 7367062 viņu piederīgos.

10 dienas pēc publikācijas nelaiķus nodos kremācijai.


 

2007.GADA 7.JŪLIJA TAUTAS NOBALSOŠANA

par likumu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā”

un “Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” atcelšanu

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija

RĪGAS PILSĒTAS VĒLĒŠANU IECIRKŅU LOCEKĻU KANDIDĀTU ANKETU IZSNIEGŠANA UN PIEŅEMŠANA NOTIEK ŠĀDOS LAIKOS UN TELPĀS RĪGAS PILSĒTAS IZPILDDIREKCIJĀS no 01.06.2007. līdz 13.06.2007.

1. CENTRA RAJONS

Rīgas Centra rajona izpilddirekcija, Pērses iela 10/12, 3.kabinets, 1. stāvs; Tālrunis 7012071

2. KURZEMES RAJONS

Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija, Dzirciema iela 26, 1.stāva vestibilā; Tālrunis 67012385

3. ZIEMEĻU RAJONS

Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija, Rūpniecības iela 21, 1.stāva vestibilā; Tālrunis 7026644

4. ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA

Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija, Ed.Smiļģa iela 46, 510.kabinets, 5.stāvs; Tālrunis 7012311

5. VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija, Brīvības gatve 266, 220.kabinets, 2. stāvs; Tālrunis 7012165

6. LATGALES PRIEKŠPILSĒTA

Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija, Daugavpils iela 31, 104.kabinets, 1.stāvs; Tālrunis 7013531, 7013594


Pirmdienās

plkst. 9.00—13.00

Otrdienās

plkst. 14.00—18.00

Trešdienās

plkst. 9.00—13.00

Ceturtdienās

plkst. 14.00—18.00

Piektdienās

plkst. 9.00—13.00

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!