Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumi Nr. 313 "Meža attīstības fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.05.2007., Nr. 76 https://www.vestnesis.lv/ta/id/157021

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.75

Par Rīgas I Meža kapu IV sektora nodalījuma "Baltie krusti" slēgšanu apbedījumiem

Vēl šajā numurā

11.05.2007., Nr. 76

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 313

Pieņemts: 08.05.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.313

Rīgā 2007.gada 8.maijā (prot. Nr.28 64.§)
Meža attīstības fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.panta trešo daļu
1. Noteikumi nosaka Meža attīstības fonda (turpmāk - fonds) izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.
2. Fonda finanšu līdzekļus veido:

2.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2.2. juridisku un fizisku personu ziedojumi;

2.3. ārvalstu finanšu palīdzība.
3. Fonda finanšu līdzekļus administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests.
4. Fonda finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši fonda mērķim, kā arī pro­jektu iesniegumiem un rezultātu ekspertīzei.
5. Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija.
6. Fondu pārvalda Zemkopības ministrijas izveidota Meža attīstības fonda padome (turpmāk - padome).
7. Padomes sastāvā ir:

7.1. zemkopības ministrs;

7.2. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;

7.3. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;

7.4. Finanšu ministrijas pārstāvis;

7.5. Vides ministrijas pārstāvis;

7.6. pieci Zemkopības ministrijas pārstāvji.
8. Padomes priekšsēdētājs ir zemkopības ministrs.
9. Padomes priekšsēdētājs:

9.1. apstiprina padomes un Meža attīstības fonda konsultatīvās padomes (turpmāk - konsultatīvā padome) personālsastāvu uz trijiem gadiem un padomes priekšsēdētāja vietnieku;

9.2. apstiprina padomes sēžu izsludināšanas un informācijas izsūtīšanas termiņus un kārtību;

9.3. sasauc un vada padomes sēdes;

9.4. paraksta padomes sēžu protokolus.
10. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā padomes sēdes vada padomes priekš­sēdētāja vietnieks.
11. Padome pieņem lēmumus par šādiem jautājumiem:

11.1. ekspertu piesaistīšana zinātniskās izpētes projektu iesniegumu un projektu rezultātu izvērtēšanai;

11.2. finansēšanai iesniegto programmu un projektu atbalstīšana vai norai­dīšana, ņemot vērā ekspertu un konsultatīvās padomes vērtēšanas rezul­tātus;

11.3. finansēto programmu un projektu izpilde, ņemot vērā ekspertu un kon­sultatīvās padomes vērtēšanas rezultātus pēc pārskatu aizstāvēšanas atklā­tā konsultatīvās padomes sēdē;

11.4. piešķirto līdzekļu atmaksas apmērs:

11.4.1. ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus nav izmantojis atbilstoši programmas vai projekta mērķim un darba uzdevumam;

11.4.2. ja paredzētajā termiņā nav īstenots programmas vai projekta mērķis un izpildīti saskaņotie darba uzdevumi;

11.5. juridisku un fizisku personu ziedojumu un ārvalstu finanšu palī­dzības izlietojums.
12. Padomei ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par saņemtajiem programmu vai projektu iesniegumiem vai par programmu vai projektu izpildi un izlietotajiem finanšu līdzekļiem. Padome var izlemt jebkuru citu ar fonda darbību saistītu jautājumu, ja tas skar fonda intereses vai tā izlemšana pārsniedz fonda sekretariāta kompetenci.
13. Padome lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram pa­domes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vie­nādi, izšķirošā ir fonda padomes priekšsēdētāja balss. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā septiņi padomes locekļi.
14. Padomes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā pro­cesa likumā noteiktajā kārtībā.
15. Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, kā arī veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē un tās līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo padomi. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
16. Konsultatīvās padomes sastāvā ir:

16.1. divi meža īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupas pārstāvji, tai skai­tā viens privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju pārstāvis un viens publisko mežu (valsts un pašvaldību) pārstāvis;

16.2. divi kokrūpniecības interešu grupas pārstāvji;

16.3. viens meža nekoksnes vērtību apsaimniekotāju interešu grupas pār­stā­vis;

16.4. viens meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju interešu gru­pas pārstāvis;

16.5. divi vides un dabas aizsardzības interešu grupas pārstāvji;

16.6. viens darba ņēmēju interešu grupas pārstāvis;

16.7. viens zinātnes izpētes grupas pārstāvis;

16.8. viens izglītības grupas pārstāvis;

16.9. viens Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

16.10. viens Valsts meža dienesta pārstāvis.
17. Šo noteikumu 16.punktā minētās interešu grupas veido viena vai vai­rākas biedrības un nodibinājumi, kuri pārstāv meža īpašnieku un pārvaldītāju, kok­rūpniecības, meža nekoksnes vērtību apsaimniekotāju, meža apsaimnieko­šanas pakalpojumu sniedzēju, vides un dabas aizsardzības, kā arī darba ņēmēju intereses.
18. Konsultatīvā padome no konsultatīvās padomes locekļu vidus izvirza un ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē konsultatīvās padomes priekšsēdētāju un konsultatīvās padomes priekš­sēdētāja vietnieku.
19. Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs:

19.1. sasauc un vada konsultatīvās padomes sēdes;

19.2. paraksta konsultatīvās padomes sēžu protokolus;

19.3. ar padomdevēja tiesībām piedalās konsultatīvās padomes sēdēs.
20. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā konsultatīvās pa­domes sēdes vada priekšsēdētāja vietnieks.
21. Konsultatīvā padome:

21.1. izvērtē programmu un projektu iesniegumus saskaņā ar kārtējā gada vērtēšanas kritērijiem un sagatavoto lēmumu iesniedz fonda sekretariātam;

21.2. izvērtē programmu un projektu izpildes rezultātus un sagatavoto lēmumu iesniedz fonda sekretariātam.
22. Fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija.
23. Fonda sekretariātam ir šādi uzdevumi:

23.1. tehniski nodrošināt padomes un konsultatīvās padomes darbu;

23.2. apkopot padomes un konsultatīvās padomes locekļu priekšlikumus par sēžu darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem, kā arī sagatavot dokumentu projektus izskatīšanai sēdēs;

23.3. nodrošināt un protokolēt padomes un konsultatīvās padomes sēžu norisi, reģistrēt sēžu dalībniekus;

23.4. sagatavot un ievietot informāciju par fondu Zemkopības ministrijas mājas lapā internetā.
24. Padomes un konsultatīvās padomes locekļi par darbu padomē un kon­sul­tatīvajā padomē atalgojumu nesaņem.
25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumus Nr.456 "Meža attīstības fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 10.nr.; 2005, 60.nr.).
Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!