• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 260 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.04.2007., Nr. 65 https://www.vestnesis.lv/ta/id/156127

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.261

Noteikumi par izglītības statistikas pārskatu veidlapu paraugiem

Vēl šajā numurā

20.04.2007., Nr. 65

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 260

Pieņemts: 17.04.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.260

Rīgā 2007.gada 17.aprīlī (prot. Nr.24 9.§)
Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Detektīvdarbības likuma 3.panta trešo daļu un 13.pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka speciālas atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai (turpmāk - licence) un sertifikāta detektīvdarbības veikšanai (turp­māk - sertifikāts) izsniegšanas, darbības laika (turpmāk - derīguma termiņš) pagarināšanas, licences un sertifikāta anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību, kā arī par licences un sertifikāta izsniegšanu un derīguma termiņa pagarināšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
2. Iekšlietu ministrija izveido Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā. Komisija pieņem lēmumus par licences un sertifikāta izsniegšanu, to derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī licences un sertifikāta anulēšanu vai darbības apturēšanu.
II. Licences un sertifikāta izsniegšana
3. Individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kas vēlas saņemt licenci (1.pielikums) (turpmāk - licences pretendents), iesniedz Iekšlietu ministrijā iesniegumu licences saņemšanai.
4. Licences pretendents iesniegumam pievieno:

4.1. komercreģistra izsniegtu reģistrācijas apliecības kopiju;

4.2. telpu īres līguma vai dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kuras atrodas licences pretendenta norādītajā juridiskajā adresē;

4.3. psihiatra un narkologa atzinumu par to personu veselības stāvokli, kuras ieņem amatus licences pretendenta pārvaldes institūcijās, vai licences pretendenta - individuālā komersanta - veselības stāvokli;

4.4. darba līguma kopiju, kas noslēgts ar fizisku personu, kura saņēmusi sertifikātu (turpmāk - detektīvs). Licences pretendents - individuālais komer­sants - darba līguma kopiju iesniedz, ja darbā pieņemts cits detektīvs.
5. Fiziskā persona, kas vēlas saņemt sertifikātu (2.pielikums) (turpmāk - sertifikāta pretendents), iesniedz Iekšlietu ministrijā iesniegumu sertifikāta saņemšanai.
6. Sertifikāta pretendents iesniegumam pievieno:

6.1. fotogrāfiju (3 x 4 cm);

6.2. izglītības dokumenta kopiju vai tiesīb­aizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina praktiskā juridiskā darba pieredzi attiecīgajā iestādē (ja sertifikāta pretendentam ir šāda darba pieredze) un iemeslu atbrīvošanai (atlaišanai) no darba;

6.3. psihiatra un narkologa atzinumu par personas veselības stāvokli.
III. Licences un sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
7. Lai pagarinātu licences derīguma termiņu, individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi licenci (turpmāk - detektīvsabiedrība), ne vēlāk kā 30 dienas pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz Iekšlietu ministrijā iesniegumu licences derīguma termiņa pagarināšanai.
8. Detektīvsabiedrība iesniegumam pievieno:

8.1. psihiatra un narkologa atzinumu par to personu veselības stāvokli, kuras ieņem amatus detektīvsabiedrības pārvaldes institūcijās;

8.2. citus šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus, ja norādītā informācija ir mainījusies vai beidzies dokumenta derīguma termiņš;

8.3. detektīvdarbības pārskatu, kurā norāda:

8.3.1. līgumu skaitu, kas pārskata periodā noslēgti detektīvdarbības pakal­pojumu sniegšanai;

8.3.2. detektīva vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru, tā darba līgumā noteikto termiņu un detektīvdarbības pakalpojuma veidu.
9. Ja detektīvsabiedrība šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā nav iesniegusi licences pārreģistrācijas iesniegumu, kā arī šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus, iesniegumu licences saņemšanai iesniedz vispārējā kārtībā.
10. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, detektīvs ne vēlāk kā 30 dienas pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Iekšlietu ministrijā iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai.
11. Detektīvs iesniegumam pievieno:

11.1. fotogrāfiju (3 x 4 cm);

11.2. psihiatra un narkologa atzinumu par personas veselības stāvokli;

11.3. detektīvdarbības pārskatu, kurā norāda:

11.3.1. līgumu skaitu, kas noslēgti detektīvdarbības pakalpojumu snieg­šanai;

11.3.2. darba līgumā noteikto darbības termiņu un detektīvdarbības pakalpojumu veidu.
12. Ja detektīvs šo noteikumu 10.punktā minētajā termiņā nav iesniedzis sertifikāta pārreģistrācijas iesniegumu, kā arī šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus, iesniegumu sertifikāta saņemšanai iesniedz vispārējā kārtībā.
IV. Iesnieguma iesniegšana un izskatīšana
13. Iesniegumu un šo noteikumu 4., 6., 8. un 11.punktā minētos dokumen­tus iesniedz valsts valodā. Iesniedzot dokumenta kopiju, uzrāda tā oriģinālu.
14. Licences pretendents, sertifikāta pretendents, detektīvsabiedrība un detektīvs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu. Ja apzināti sniegta nepatiesa informācija, Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai sertifikātu vai lēmumu par atteikumu pagarināt licences vai sertifikāta derīguma termiņu. Šādā gadījumā iesniegumu atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā pēc gada.
15. Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 3., 5., 7. un 10.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

15.1. pārbauda, vai uz licences un sertifikāta pretendentu, detektīvsabied­rību un detektīvu neattiecas Detektīvdarbības likuma 4. un 5.pantā vai attiecīgi 6.pantā noteiktie licences un sertifikāta izsniegšanas ierobežojumi;

15.2. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta ziņas par to, vai licences pretendentam, sertifikāta pretendentam, detektīvsabiedrībai un detektīvam, ja detektīvs ir pašnodarbinātā persona, nav nodokļu parādu;

15.3. pieņem lēmumu par licences vai sertifikāta izsniegšanu, to derīguma termiņa pagarināšanu vai par atteikumu izsniegt licenci vai sertifikātu.
16. Ja nepieciešams pieprasīt no ārvalsts tiesībaizsardzības iestādes informāciju par ārvalsts pilsoni, kas ieņem amatu licences pretendenta vai detektīvsabiedrības pārvaldes institūcijā vai ir sertifikāta pretendents vai detektīvs, un informācija noteiktajā termiņā nav saņemta, Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija var atlikt lēmuma pieņemšanu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai no attiecīgajām ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, bet ne ilgāk par Administratīvā procesa likumā noteikto termiņu. Par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija sniedz rakstisku informāciju.
17. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza vai nepieciešama ziņu pārbaude, lai objektīvi pieņemtu lēmumu par licences vai sertifikāta izsniegšanu vai licences vai sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija atliek jautājuma izskatīšanu un pieprasa, lai licences pretendents, detektīvsabiedrība, sertifikāta pretendents vai detektīvs 15 darbdienu laikā iesniegtu nepieciešamo informāciju, vai veic nepieciešamo ziņu pārbaudi un par to paziņo licences pretendentam, detektīvsabiedrībai vai sertifikāta pretendentam, vai detektīvam. Iesniegumu izskata 15 dienu laikā pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas.
18. Licences pretendents, sertifikāta pretendents, detektīvsabiedrības pilnvarotais pārstāvis un detektīvs ir tiesīgs piedalīties Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijas sēdē, kurā tiek izskatīts attiecīgais iesniegums.
19. Licences un sertifikāta derīguma termiņu nosaka ar dienu, kad Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences vai sertifikāta izsniegšanu vai lēmumu par licences vai sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu. Licences un sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem. Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē komersantu.
V. Licences un sertifikāta saņemšana
20. Licences pretendents, detektīvsabiedrība, sertifikāta pretendents vai detektīvs, saņemot licenci vai sertifikātu, Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijā iesniedz kvīts kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu.
21. Saņemot atkārtotu licenci vai sertifikātu, detektīvs vai detektīvsabied­rība nodod iepriekš izsniegto licenci vai sertifikātu Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijai.
22. Detektīvs, kas nav pieņemts darbā detektīvsabiedrībā un nav individuālais komersants, pirms detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātā persona. Triju darbdienu laikā pēc reģistrēšanās Valsts ieņēmumu dienestā detektīvs par to iesniedz informāciju Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijā.
23. Ja mainās informācija, kas iesniegta Iekšlietu ministrijā licences vai sertifikāta saņemšanai vai licences vai sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai, izņemot šo noteikumu 8.3. un 11.3.apakšpunktā minēto informāciju, detektīvsabiedrība vai detektīvs triju darbdienu laikā par to rakstiski paziņo Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijai un iesniedz šo noteikumu 4.punktā vai attiecīgi 6., 8. un 11.punktā minētos dokumentus.
24. Detektīvsabiedrība, kas saņēmusi licenci, vai detektīvs, kas saņēmis detektīva sertifikātu (vai tiem pielīdzināmu dokumentu) citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Detektīvdarbības likumā noteiktos detektīvdarbības pakalpojumus Latvijā sniedz bez Iekšlietu ministrijas izsniegtās licences vai sertifikāta, par to rakstiski informējot Iekšlietu ministriju un iesniedzot Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtā dokumenta kopiju (oriģināls jāuzrāda) un tā tulkojumu.
25. Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija, ja nepieciešams, pieprasa no attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās institūcijas, kas izsniegusi attiecīgo dokumentu, apstiprinā­jumu par tā izsniegšanas likumību.
VI. Atkārtota licences un sertifikāta, kā arī dublikāta izsniegšana
26. Licenci detektīvsabiedrībai izsniedz atkārtoti, ja:

26.1. mainīta detektīvsabiedrības juridiskā adrese;

26.2. mainīts detektīvdarbības veids vai nosaukums (firma);

26.3. licencē norādītais detektīvs atbrīvots no darba vai darbā pieņemts cits detektīvs.
27. Sertifikātu detektīvam izsniedz atkārtoti, ja mainīts detektīva vārds vai uzvārds.
28. Ja licence vai sertifikāts ir nozaudēts vai bojāts, detektīvsabiedrība vai detektīvs piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisiju. Komisija, pamatojoties uz iesniegumu, izsniedz licences vai sertifikāta dublikātu.
VII. Licences un sertifikāta anulēšana, darbības apturēšana un atjaunošana
29. Licenci un sertifikātu anulē Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija Detektīvdarbības likumā noteiktajos gadījumos, par to pieņemot attiecīgu lēmumu.
30. Licences un sertifikāta darbību aptur, ja:

30.1. detektīvsabiedrības vadītājs vai detektīvs saukts pie krimināl­atbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, - uz laiku, līdz stājies spēkā tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu vai pret viņu izbeigts kriminālprocess;

30.2. Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijā ir saņemts detektīv­sabiedrības vadītāja iesniegums par licences darbības apturēšanu sakarā ar visu licencē norādīto detektīvu atbrīvošanu no darba, - uz laiku, līdz detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemts darbā vismaz viens detektīvs.
31. Lai atjaunotu licences vai sertifikāta darbību pēc tam, kad pieņemts prokurora lēmums vai stājies spēkā tiesas nolēmums, kas reabilitē detektīv­sabiedrības vadītāju vai detektīvu krimināllietā, kurā viņš tika saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, detektīvsabied­rības vadītājs vai attiecīgi detektīvs iesniedz Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijā šādus dokumentus:

31.1. iesniegumu licences darbības atjaunošanai;

31.2. prokurora lēmuma vai tiesas nolēmuma kopiju, kas pieņemts attiecīgajā krimināllietā.
32. Lai atjaunotu licences darbību, kas pārtraukta sakarā ar visu licencē norādīto detektīvu atbrīvošanu no darba, detektīvsabiedrības vadītājs iesniedz Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijā:

32.1. iesniegumu licences darbības atjaunošanai;

32.2. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka darbā ir pieņemts detektīvs.
33. Iesniegumu licences vai sertifikāta darbības atjaunošanai Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija izskata mēneša laikā pēc iesnieguma un attiecīgā prokurora lēmuma vai tiesas nolēmuma kopijas saņemšanas.
34. Ja licences vai sertifikāta darbība ir atjaunota attiecīgi pēc šo noteikumu 7. un 10.punktā minētā termiņa vai pēc licences vai sertifikāta derīguma termiņa beigām ir pieņemts prokurora lēmums vai stājies spēkā tiesas nolēmums, kas reabilitē detektīvsabiedrības vadītāju vai detektīvu krimināllietā, iesniedz iesniegumu licences vai sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai.
35. Ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt licenci vai sertifikātu, pagarināt to derīguma termiņu vai anulēt licenci vai sertifikātu, komersants, kas izveidojis jaunu komercsabiedrību, vai fiziskā persona atkārtoti iesniegumu jaunas licences vai sertifikāta saņemšanai var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
36. Ja Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt licenci vai sertifikātu, nepagarināt to derīguma termiņu, apturēt vai anulēt licences vai sertifikāta darbību, tā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē licences vai sertifikāta pretendentu, detektīvsabiedrību vai detektīvu un norāda, ka lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
37. Ja beidzies licences vai sertifikāta derīguma termiņš, licence vai sertifikāts ir anulēts, licences vai sertifikāta derīguma termiņš nav pagarināts vai to darbība ir apturēta vai ir izbeigta detektīvdarbība, licenci vai sertifikātu piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas vai detektīvdarbības izbeigšanas nodod Iekš­lietu ministrijas licencēšanas komisijā.
VIII. Valsts nodevas apmērs par licences un sertifikāta izsniegšanu un maksāšanas kārtība
38. Par licences un sertifikāta izsniegšanu, derīguma termiņa pagarinā­šanu, atkārtotu licences un sertifikāta un to dublikāta izsniegšanu maksā valsts nodevu šādā apmērā:

38.1. par licences izsniegšanu - 200 latu;

38.2. par sertifikāta izsniegšanu - 100 latu;

38.3. par licences derīguma termiņa pagarināšanu - 20 latu;

38.4. par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu - 10 latu;

38.5. par licences un sertifikāta dublikāta izsniegšanu - piecus latus;

38.6. par atkārtotu licences un sertifikāta izsniegšanu - trīs latus.
39. Valsts nodevu maksā pirms licences un sertifikāta saņemšanas.
40. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.
41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumus Nr.98 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 38.nr.; 2005, 56.nr.).
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.260

03.JPG (35469 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.260

04.JPG (43135 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!