• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.1999., Nr. 446/451 https://www.vestnesis.lv/ta/id/15042

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Protokols Eiropas līgumam, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu, ņemot vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

30.12.1999., Nr. 446/451

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 06.10.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

 

Latvijas Republikas valdība un Singapūras Republikas valdība (turpmāk — Līgumslēdzējas Puses),

atzīstot, ka palielinās starptautisko ceļojumu nozīme starp abu valstu teritorijām, un vēloties noslēgt nolīgumu, kas nodrošinātu turpmāku sabiedrības labklājības attīstību, un

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīta Čikāgā 1944.gada 7.decembrī, dalībnieces,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

DEFINĪCIJAS

Šajā Nolīgumā:

a) "aviācijas institūcijas" Latvijas Republikas gadījumā nozīmē Satiksmes ministriju vai tās tiesību pārņēmēju, vai jebkuru citu personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt visas minētās ministrijas funkcijas vai citas līdzīgas funkcijas; un Singapūras Republikas gadījumā — Komunikāciju ministriju, Singapūras civilās aviācijas institūciju, vai tās tiesību pārņēmēju, vai jebkuru citu personu vai institūciju, kas ir pilnvarota veikt visas minētās ministrijas funkcijas vai citas līdzīgas funkcijas;

b) "Nolīgums" nozīmē šo Nolīgumu, tā Pielikumu un jebkurus to grozījumus;

c) "Nolīgumā paredzētā satiksme" nozīmē satiksmi, kas izveidota saskaņā ar šo Nolīgumu;

d) "aviokompānija" nozīmē jebkuru gaisa transporta uzņēmumu, kas piedāvā vai veic gaisa satiksmi, un atkarībā no konteksta atsauce uz šo vārdu vienskaitlī ietver arī šā vārda daudzskaitļa formu, un atsauce uz šo vārdu daudzskaitlī ietver arī šā vārda vienskaitļa formu;

e) "gaisa satiksme" nozīmē regulāru gaisa satiksmi, kuru publiski veic gaisa kuģis, lai par atlīdzību vai saskaņā ar īres līgumu kopā vai atsevišķi pārvadātu pasažierus, kravu vai pastu;

f) "nozīmētā aviokompānija" nozīmē aviokompāniju, kas ir nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šā Nolīguma 3.pantu;

g) "pārvadājumu atļauja" nozīmē atļauju, kuru saskaņā ar šā Nolīguma 3.pantu vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas izsniegušas otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai;

h) "noteiktie maršruti" nozīmē maršrutus, kuri noteikti šā Nolīguma Pielikumā iekļautajos sarakstos;

i) "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" nozīmē nosēšanos, kas nav saistīta ar pasažieru uzņemšanu un izsēdināšanu, kravas vai pasta iekraušanu vai izkraušanu;

j) "Konvencija" nozīmē Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai Čikāgā 1944.gada 7.decembrī un ietver jebkuru pielikumu, kas pieņemts saskaņā ar šīs Konvencijas 90. pantu, un jebkuru šā pielikuma vai Konvencijas grozījumu, kas pieņemts saskaņā ar 90. un 94.pantu;

k) "tarifs" nozīmē pasažieru, bagāžas un kravas regulāro publisko pārvadājumu cenu, ieskaitot nosacījumus, kuri nosaka šīs cenas pieejamību vai piemērošanu, un maksu un nosacījumus par šā transporta palīgpakalpojumu izmantošanu; un

l) "teritorija" nozīmē Līgumslēdzējas Puses suverēno, sizerēno, protektorātā esošo vai aizbilstamo sauszemes teritoriju un tai piegulošos teritoriālos ūdeņus.

2. pants

TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

1. Lai vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas veiktu gaisa satiksmi, otra Līgumslēdzēja Puse piešķir tai šādas tiesības:

a) bez nosēšanās šķērsot šīs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju;

b) apstāties minētajā teritorijā nekomerciālos nolūkos.

2. Lai veiktu regulāru gaisa satiksmi noteiktajos maršrutos un apstātos attiecīgajā sarakstā šim maršrutam paredzētajos punktos, kuros kopā vai atsevišķi uzņemtu un izsēdinātu pasažierus, iekrautu un izkrautu kravu un pastu, katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Nolīgumā paredzētās tiesības.

3. Visas tiesības, kuras šajā Nolīgumā piešķir viena Līgumslēdzēja Puse, var izmantot tikai un vienīgi otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas labā.

4. Neņemot vērā šajā Nolīgumā minēto, katras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas papildus aviokompānijām, kas nozīmētas saskaņā ar šā Nolīguma 3. pantu, var izmantot šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētās tiesības.

5. Ja bruņota konflikta, politisku nemieru vai notikumu, vai īpašu un ārkārtēju apstākļu gadījumā vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija nespēj veikt satiksmi tās parastajā maršrutā, otra Līgumslēdzēja Puse velta visas pūles, lai, veicot attiecīgus pārkārtojumus maršrutos, tajā skaitā piešķirot tiesības uz nepieciešamo laika periodu, atvieglotu satiksmes turpināšanu.

3. pants

NOZĪMĒŠANA UN PILNVAROŠANA

1. Lai veiktu Nolīgumā paredzēto satiksmi, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības nozīmēt tik daudz aviokompāniju, cik tā vēlas, kā arī anulēt šos nozīmējumus vai nomainīt nozīmēto aviokompāniju. Par šo nozīmēšanu otrai Līgumslēdzējai Pusei paziņo rakstiski un norāda, ka aviokompānija ir pilnvarota veikt Nolīgumā paredzētās gaisa satiksmes veidu.

2. Saņemot vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmējumu un nozīmētās aviokompānijas noteiktas formas un veida iesniegumu par pārvadājumu atļaujas un tehniskās atļaujas (turpmāk — "pārvadājumu atļaujas") izsniegšanu, otra Līgumslēdzēja Puse pēc iespējas ātrāk izsniedz pārvadājumu atļauju, ja:

a) satiksme netiek veikta līdz brīdim, kad saskaņā ar 12.pantu šiem pārvadājumiem apstiprināti tarifi;

b) reālās īpašuma tiesības uz nozīmēto aviokompāniju un tās efektīvā kontrole ir Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi aviokompāniju, tās pilsoņiem vai tiem abiem;

c) aviokompānija spēj pildīt likumu un normatīvo aktu nosacījumus, kurus iesniegumu izskatošā Līgumslēdzēja Puse parasti piemēro gaisa satiksmei; un

d) aviokompāniju nozīmējusī Līgumslēdzēja Puse ievēro un izpilda standartus, kuri minēti 8.pantā.

4. pants

PĀRVADĀJUMU ATĻAUJAS ATCELŠANA VAI ANULĒŠANA

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atcelt, anulēt, ierobežot otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai izsniegto pārvadājumu atļauju vai pieprasīt izpildīt noteikumus, ja:

a) šī aviokompānija nespēj pildīt 7.pantā minēto likumu un normatīvo aktu noteikumus; vai

b) reālā īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju un tās efektīvā kontrole nav Līgumslēdzējai Pusei, kas to nozīmējusi, vai tās pilsoņiem, vai abiem; vai

c) otra Līgumslēdzēja Puse neievēro un nepilda 8.pantā minētos drošības standartus.

2. Ja nekavējoša rīcība, lai novērstu 7.pantā minēto likumu un normatīvo aktu pārkāpšanu, nav nepieciešama, tiesības atcelt pārvadājumu atļauju tiek izmantotas tikai pēc konsultācijām ar otru Līgumslēdzēju Pusi.

5. pants

MUITA UN CITAS NODEVAS

1. Katra Līgumslēdzēja Puse atbrīvo otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju no importa ierobežojumiem, muitas nodevām, akcīzes nodokļiem, pārbaudes maksājumiem un citiem maksājumiem, kuri attiecas uz degvielu, smērvielām, patērējamiem tehniskiem krājumiem, rezerves daļām (ieskaitot dzinējus), parasto aprīkojumu, aprīkojumu apkalpošanai uz zemes, krājumiem un citām lietām, kuras paredzēts izmantot tikai sakarā ar satiksmi vai lai apkalpotu otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģi. Šajā punktā paredzētie atbrīvojumi attiecas uz lietām, kuras:

a) vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ievedusi otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai kuras ievestas tās uzdevumā, ja šīs lietas tiek glabātas muitas uzraudzībā vai kontrolē;

b) paliek vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī laikā, kad tas ierodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā vai to atstāj; vai

c) uzņemtas vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģī otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, lai tās izmantotu gaisa satiksmes veikšanā.

2. Šajā pantā paredzētos atbrīvojumus piemēro arī tad, ja vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ir vienojusies ar kādu citu aviokompāniju par 1. punktā minēto lietu aizdošanu vai nodošanu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un ja šī cita aviokompānija tāpat izmanto otras Līgumslēdzējas Puses piešķirtos atbrīvojumus.

6. pants

TIEŠĀ TRANZĪTA SATIKSME

Pasažieri, bagāža un krava, kas tiešā tranzītā šķērso vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un neatstāj šim nolūkam paredzētu lidostas zonu, tiek pakļauti tikai ļoti vienkāršotai kontrolei. Tiešā tranzīta bagāža un krava ir atbrīvota no muitas nodevām un citiem līdzīgiem nodokļiem.

7. pants

LIKUMU PIEMĒROŠANA

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumus un normatīvos aktus, kuri regulē gaisa kuģa ierašanos tās valsts teritorijā un tās atstāšanu, vai šā gaisa kuģa lidojumus un navigāciju minētajā teritorijā, piemēro otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģim, kuram tie jāievēro, ierodoties minētās valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumus un normatīvos aktus, kas regulē pasažieru, apkalpes, kravas vai pasta ierašanos šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pagaidu uzturēšanos tajā un tās atstāšanu, piemēram, formalitātes, kuras attiecas uz ieceļošanu, aizceļošanu, emigrāciju un imigrāciju, pasēm, muitu un karantīnu, ievēro arī otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija un tās pārvadātie pasažieri, apkalpe, krava un pasts, ierodoties minētās valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā.

3. Piemērojot šajā pantā minētos likumus un normatīvos aktus, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neradīt nekādas priekšrocības savai aviokompānijai salīdzinājumā ar otras Līgumslēdzējas Puses nozīmēto aviokompāniju.

8. pants

GAISA KUĢA DERĪGUMS LIDOJUMIEM

1. Apliecības par derīgumu lidojumiem, kvalifikācijas apliecības un licences, kuras izsniegusi vai atzinusi par derīgām viena Līgumslēdzēja Puse, to derīguma termiņa laikā par derīgām šajā Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai atzīst arī otra Līgumslēdzēja Puse, ja prasības, saskaņā ar kurām minētās apliecības vai licences izsniegtas vai atzītas par derīgām, atbilst vai nav zemākas par Konvencijā noteiktajām. Katra Līgumslēdzēja Puse tomēr saglabā tiesības atteikties atzīt par derīgām lidojumiem pāri tās teritorijai kvalifikācijas apliecības un licences, kuras tās pilsoņiem izsniegusi otra Līgumslēdzēja Puse.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas var pieprasīt konsultācijas par lidojumu drošības un aviācijas drošības standartiem un prasībām, kas attiecas uz aeronavigācijas iekārtām, gaisa kuģa apkalpēm, gaisa kuģi un otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas veikto satiksmi.

Ja šo konsultāciju laikā vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pārliecinās, ka otra Līgumslēdzēja Puse neefektīvi piemēro un izpilda lidojumu drošības un aviācijas drošības standartus un prasības šajās jomās, kas atbilst vai nav zemākas par Konvencijā noteiktajām, tās paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par iegūtajām ziņām un pasākumiem, kuri jāveic, lai šīs otras Līgumslēdzējas Puses lidojumu drošības un aviācijas drošības standarti un prasības atbilstu vismaz Konvencijā noteiktajām, un otrai Līgumslēdzējai Pusei jāveic attiecīgi pasākumi, lai novērstu pieļautos pārkāpumus. Katra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šā Nolīguma 4. pantu saglabā tiesības apturēt, ierobežot, anulēt, atcelt pārvadājumu atļauju vai pieprasīt, lai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija izpildītu noteikumus, ja šī otra Līgumslēdzēja Puse saprātīgā termiņā nav veikusi nepieciešamos pasākumus.

9. pants

DROŠĪBA

1. Saskaņā ar savām tiesībām un pienākumiem, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, Līgumslēdzējas Puses apliecina, ka to savstarpējie pienākumi aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgu iejaukšanos veido šā Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu. Neierobežojot to tiesību un pienākumu, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, vispārējo raksturu, Līgumslēdzējas Puses īpaši darbojas saskaņā ar Konvenciju par noziegumiem un dažām citām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, kura parakstīta Tokijā 1963. gada 14. septembrī, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta Hāgā 1970.gada 16.decembrī, Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību, kura parakstīta Monreālā 1971.gada 23.septembrī vai jebkuru citu aviācijas drošības konvenciju, kuras dalībnieces ir Līgumslēdzējas Puses.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma sniedz tai visu iespējamo palīdzību, lai novērstu civilā gaisa kuģa nelikumīgu sagrābšanu un citas nelikumīgas darbības, kas vērstas pret šā gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, kā arī jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpējās attiecībās darbojas saskaņā ar aviācijas drošības noteikumiem, kurus pieņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija un kuri kā pielikumi pievienoti Konvencijai, ciktāl šie drošības noteikumi ir attiecināmi uz Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasa, lai to reģistros reģistrēto gaisa kuģu ekspluatanti vai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru pamatdarbības vieta vai pastāvīgā mītne ir to teritorijās, un to teritorijās esošo lidostu ekspluatanti darbotos saskaņā ar minētajiem aviācijas drošības noteikumiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka tās gaisa kuģu ekspluatantiem var pieprasīt ievērot šā panta 3. punktā minētos aviācijas drošības noteikumus, kurus otra Līgumslēdzēja Puse prasa ievērot, ierodoties tās valsts teritorijā, to atstājot vai uzturoties tajā. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, ka tās teritorijā tiek veikti efektīvi pasākumi, lai aizsargātu gaisa kuģi un pārbaudītu pasažierus, apkalpes, pasažieriem klātesošo bagāžu, bagāžu, kravu un gaisa kuģa krājumus pirms iekāpšanas vai iekraušanas vai tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse ar sapratni uztver jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses saprātīgu lūgumu veikt īpašus drošības pasākumus, lai novērstu konkrētus draudus.

5. Ja ir noticis nelikumīgas gaisa kuģa sagrābšanas incidents vai ir tā draudi, vai veiktas citas nelikumīgas darbības, kas vērstas pret šā gaisa kuģa, tā pasažieru un apkalpes, lidostu vai aeronavigācijas iekārtu drošību, Līgumslēdzējas Puses palīdz viena otrai, atvieglojot sakaru līdzekļu izmantošanu un veicot citus atbilstošus pasākumus, lai ātri un droši novērstu šo incidentu vai tā draudus, ciktāl tas attiecīgajos apstākļos ir iespējams.

10. pants

LIDOJUMU SARAKSTI, INFORMĀCIJA UN STATISTIKA

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms Nolīgumā paredzētās satiksmes (kas ir regulāra satiksme) uzsākšanas iesniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām apstiprināšanai paredzētos lidojumu sarakstus. Šajos sarakstos tiek iekļauta visa nepieciešamā informācija, tajā skaitā izmantojamā gaisa kuģa tips, satiksmes biežums un lidojumu saraksts.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas pēc otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju lūguma sniedz tām periodiskus vai cita veida statistikas datus, kurus saprātīgā apjomā var pieprasīt, lai tos uzskaitītu. Šajos statistikas datos iekļauj informāciju par nozīmētās aviokompānijas pārvadājumiem, veicot Nolīgumā paredzēto satiksmi, un šīs satiksmes sākuma un galapunktiem.

11. pants

KAPACITĀTES NOTEIKUMI

1. Gaisa transporta iekārtas, kuras izmanto pasažieri, ir cieši saistītas ar pasažieru pieprasījumu pēc šā transporta.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas veikt satiksmi jebkurā Nolīgumā paredzētajā maršrutā starp abu Līgumslēdzēju Pušu teritorijām.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse ņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas intereses, lai nenodarītu kaitējumu tās iespējām veikt šajā Nolīgumā paredzēto satiksmi.

4. Satiksmes, kuru saskaņā ar šo Nolīgumu veic nozīmētā aviokompānija, galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai kapacitāte atbilstu pieprasījumam pēc pārvadājumiem starp aviokompāniju nozīmējušo valsti un valsti, kas ir pārvadājumu galapunkts. Tiesības uzņemt starptautiskās satiksmes pasažierus un iekraut kravu, kā arī izsēdināt pasažierus un izkraut kravu, kas tiek pārvadāti uz šajā Nolīgumā noteikto maršrutu punktiem trešajās valstīs vai no tiem, tiek izmantotas atbilstoši starptautiskās gaisa satiksmes organizētas attīstības pamatprincipiem, ko atbalsta abas Līgumslēdzējas Puses, un tās ir pakļautas pamatprincipam, ka kapacitāte ir atkarīga no:

a) pieprasījuma pēc pārvadājumiem starp valsts teritoriju, kura ir pārvadājumu sākuma punkts un valstu teritorijām, kurās ir to galapunkti;

b) pieprasījuma pēc aviokompāniju tiešajiem pārvadājumiem; un

c) pieprasījuma pēc pārvadājumiem teritorijā, pār kuru aviokompānija veic satiksmi, ja ir ņemta vērā vietējā un reģionālā satiksme.

12. pants

GAISA PĀRVADĀJUMU TARIFI

1. Nolīgumā paredzētās satiksmes tarifi tiek noteikti pieņemamā līmeni, pienācīgu uzmanību veltot visiem attiecīgajiem faktoriem, tajā skaitā pārvadājumu izmaksām, saprātīgai peļņai, pakalpojumu raksturam (piemēram, ātrumam un ērtībām) un citu aviokompāniju tarifiem jebkurā noteiktā maršruta posmā. Minētos tarifus nosaka saskaņā ar šā panta noteikumiem.

2. Par šā panta 1. punktā minētajiem tarifiem un līdz ar tiem arī par aģentu komisijas pakalpojumu likmēm attiecībā uz noteiktajiem maršrutiem, ja iespējams, vienojas nozīmētās aviokompānijas pēc konsultācijām ar citām aviokompānijām, kas veic satiksmi tajā pašā maršrutā vai tā posmā, un, ciktāl tas iespējams, šo vienošanos panāk, izmantojot Starptautiskās gaisa transporta asociācijas izstrādāto tarifu noteikšanas mehānismu.

3. Jebkuru tarifu, kas paredzēts pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, nozīmētā aviokompānija vai kāds tās uzdevumā iesniedz abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms paredzētās tā spēkā stāšanās dienas (vai īsākā laika periodā, ja to pēc savstarpējas vienošanās noteikušas abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas).

4. Šādā veidā iesniegto tarifu aviācijas institūcijas var apstiprināt jebkurā laikā. Tomēr attiecībā uz turpmākajiem diviem punktiem tarifs tiek uzskatīts par apstiprinātu divdesmit pirmajā (21.) dienā pēc tam, kad aviācijas institūcijas to saņēmušas, ja abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas divdesmit (20) dienu laikā pēc tarifa saņemšanas nav rakstveidā paziņojušas viena otrai, ka tās iesniegto tarifu neapstiprina.

5. Nekas 4. punktā neaizliedz Līgumslēdzējai Pusei vienpusēji neapstiprināt jebkuru tarifu, kuru tai iesniegusi kāda no tās nozīmētajām aviokompānijām. Tomēr šī vienpusējā darbība tiek veikta tikai tad, ja minētās Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas uzskata, ka tā piemērošana var izraisīt konkurenci ierobežojušu rīcību, kas nodarītu būtisku kaitējumu jebkurai citai nozīmētajai aviokompānijai.

6. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas uzskata, ka otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas iesniegtais tarifs ir pārmērīgs vai arī ka tā piemērošana var izraisīt konkurences ierobežošanu, nodarot būtisku kaitējumu jebkurai citai nozīmētajai aviokompānijai, tās divdesmit (20) dienu laikā pēc tarifa saņemšanas var pieprasīt konsultācijas ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām. Minētās konsultācijas tiek pabeigtas divdesmit vienas (21) dienas laikā pēc to pieprasīšanas un tarifs stājas spēka šā perioda beigās, ja vien abas Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par ko citu.

7. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas uzskata, ka tarifs, kas stājies spēkā saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, var nodarīt būtisku kaitējumu jebkurai nozīmētajai aviokompānijai, šīs aviācijas institūcijas var pieprasīt konsultācijas ar otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

8. Pēc tarifu noteikšanas saskaņā šā panta prasībām tie ir spēkā līdz tādu jaunu tarifu spēkā stāšanās dienai, kas noteikti saskaņā ar šā panta noteikumiem.

13. pants

Komercdarbība

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija vai aviokompānijas saskaņā ar otras Līgumslēdzējas Puses likumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē ierašanos, uzturēšanos un nodarbinātību šīs valsts teritorijā, var ievest un nodarbināt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā administratīvo, tehnisko, pārvadājumu veikšanai nepieciešamo un citu speciālistu personālu, kas nepieciešams gaisa satiksmes veikšanai.

2. a) Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai tiesības tieši vai, pēc aviokompānijas ieskatiem, ar aģentu starpniecību iesaistīties gaisa satiksmes pakalpojumu pārdošanā. Katrai aviokompānijai ir tiesības pārdot šos pakalpojumus un katrai personai ir tiesības šos pakalpojumus pirkt par šīs valsts valūtu vai par citu valstu brīvi konvertējamu valūtu.

b) katra cena, kas noteikta saskaņā ar vienas Līgumslēdzējas Puses valsts valūtas noteikumiem, tiek noteikta tādā apjomā, kurš atspoguļo reālo valūtas maiņas kursu (ieskaitot maksu par valūtas maiņu vai citus maksājumus), saskaņā ar kuru katras Līgumslēdzējas Puses aviokompānijas var konvertēt un pārsūtīt ienākumus, kurus tās ieguvušas par gaisa satiksmes veikšanu otras Līgumslēdzējas Puses valsts valūtā.

3. Katrai nozīmētajai aviokompānijai ir tiesības konvertēt un pārsūtīt uz savas valsts teritoriju naudas summas, kas iegūtas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ienākumiem pārsniedzot izdevumus. Konvertēšana un pārsūtīšana tiek atļauta nekavējoties un bez ierobežojuma saskaņā ar spēkā esošo valūtas kursu, kas attiecas uz gaisa satiksmes pakalpojumu pārdošanu laikā, kad minētie ienākumi tiek iesniegti konvertēšanai un pārsūtīšanai, un šie ienākumi saskaņā ar valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem pēc iespējas mazāk tiek aplikti ar nodokļiem. Ja Līgumslēdzējai Pusei nav konvertējamas valūtas un tā pieprasa iesniegt pieteikumus konvertēšanai un pārsūtīšanai, otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija var iesniegt šos pieteikumus vienu reizi nedēļā un tai nepieprasa iesniegt apgrūtinošus vai diskriminējošus dokumentus.

14. pants

Maksa par iekārtu un lidostas pakalpojumu izmantošanu

Katra Līgumslēdzēja Puse var uzlikt vai atļaut uzlikt taisnīgu un saprātīgu maksu par publisko lidostu un citu tās kontrolē esošo iekārtu izmantošanu, ja šī maksa nav augstāka par to, kas par minētajiem pakalpojumiem tiek uzlikta šīs pašas valsts aviokompānijām, kas veic līdzīgu starptautisko satiksmi.

15. pants

Gaisa kuģa īrēšana

1. Ja nozīmētā aviokompānija Nolīgumā paredzētās satiksmes veikšanai vēlas izmantot gaisa kuģi, kas nav tās īpašumā, tas ir atļauts tikai tad, ja tiek ievēroti šādi noteikumi:

a) šie pasākumi nenozīmē, ka citas valsts aviokompānija, kas izīrē gaisa kuģi, iegūst gaisa satiksmes tiesības, kuras tā citādi neiegūtu;

b) finansiālie ienākumi, kurus iegūst gaisa kuģi izīrējusī aviokompānija, nav atkarīgi no attiecīgās nozīmētās aviokompānijas finansiālajiem panākumiem veicot satiksmi; un

c) Nolīgumā paredzētā satiksme, kuru veic nozīmētā aviokompānija, kas izmanto īrētu gaisa kuģi, nav saistīta ar satiksmi, kuru veic gaisa kuģi izīrējusī aviokompānija tajā pašā maršrutā vai maršrutos, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu satiksmi ar to pašu gaisa kuģi kopā ar to izīrējušās aviokompānijas satiksmi.

2. Nozīmētajai aviokompānijai nav nekādā citā veidā aizliegts veikt satiksmi, izmantojot īrētu gaisa kuģi, ja tikai īres līgums atbilst minētajiem noteikumiem.

3. Pirms gaisa kuģa īrēšanas nozīmētā aviokompānija sešdesmit (60) dienas iepriekš rakstiski paziņo par to otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām, kā arī informē par īres līguma noteikumiem un saņem iepriekšēju atļauju no minētajām aviācijas institūcijām. Ja gaisa kuģa īrēšanu ir izraisījuši neparedzēti apstākļi un īres periods nepārsniedz deviņdesmit (90) dienas, atļauju nedrīkst apturēt, par vienīgo iemeslu minot paziņojuma iesniegšanu mazāk nekā sešdesmit (60) dienas iepriekš, ja vien pirms tam ir ticis iesniegts apmierinošs iepriekšējais paziņojums.

4. Nekas no minētā nav spēkā, ja gaisa kuģa izīrētājs:

a) nav aviokompānija vai to nekontrolē aviokompānija; un

b) nav ne aviokompānijas filiāle, ne arī asociēta kompānija,

tādēļ šajā gadījumā pietiek ar vienkāršu otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju informēšanu.

16. pants

Strīdu izšķiršana

1. Katru strīdu, kas attiecas uz šā Nolīguma saturu, un kuru apmierinoši nevar izšķirt konsultācijās, pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma saskaņā ar turpmāk minēto procedūru var iesniegt šķīrējtiesai.

2. Strīdu izšķir trīs tiesnešu šķīrējtiesa, kuru izveido šādā kārtībā:

a) katra Līgumslēdzēja Puse sešdesmit (60) dienu laikā pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma par strīda izšķiršanu iesniegšanas otrai Līgumslēdzējai Pusei ieceļ vienu tiesnesi. Trīsdesmit (30) dienu laikā pēc minētā sešdesmit (60) dienu termiņa abi ieceltie tiesneši pēc vienošanās apstiprina trešo tiesnesi, kurš nav nevienas Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonis un kurš veic šķīrējtiesas priekšsēdētāja pienākumus, un

b) ja viena Līgumslēdzēja Puse neieceļ savu tiesnesi vai trešais tiesnesis nav apstiprināts saskaņā ar a) apakšpunktu, katra Līgumslēdzēja Puse var lūgt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas prezidentu trīsdesmit (30) dienu laikā iecelt nepieciešamo tiesnesi vai tiesnešus. Ja prezidents ir vienas Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonis, nepieciešamo apstiprināšanu veic vecākais viceprezidents, kuru nevar noraidīt sakarā ar minēto iemeslu.

3. Ja Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par ko citu, šķīrējtiesa saskaņā ar šo Nolīgumu nosaka tās jurisdikcijas robežas un pieņem tās darbības procedūru. Pēc šķīrējtiesas norādījuma vai pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma apspriede par strīdus jautājumu noteikšanu un par šķīrējtiesas procedūru notiek ne vēlāk kā piecpadsmit (15) dienas pēc šķīrējtiesas izveidošanas pabeigšanas.

4. Ja Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās par ko citu vai arī šķīrējtiesa nav noteikusi ko citu, katra Līgumslēdzēja Puse četrdesmit piecu (45) dienu laikā pēc šķīrējtiesas pilnīgas izveidošanas iesniedz memorandu. Atbildes tiek iesniegtas sešdesmit (60) dienu laikā. Pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma vai pēc saviem ieskatiem šķīrējtiesa piecpadsmit (15) dienu laikā pēc atbilžu saņemšanas veic strīdus jautājuma noklausīšanos.

5. Trīsdesmit (30) dienu laikā pēc strīdus jautājuma noklausīšanās pabeigšanas vai, ja noklausīšanās nav notikusi, pēc abu atbilžu iesniegšanas, atkarībā no tā, kas ir noticis ātrāk, šķīrējtiesa cenšas izsniegt rakstisku lēmumu. Šķīrējtiesa lēmumu pieņem ar balsu vairākumu.

6. Piecpadsmit (15) dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas Līgumslēdzējas Puses var iesniegt lūgumu izskaidrot lēmumu, un katrs skaidrojums tiek sniegts piecpadsmit (15) dienu laikā pēc šāda lūguma.

7. Katra Līgumslēdzēja Puse izpilda jebkuru šķīrējtiesas lēmumu.

8. Ja un ciktāl Līgumslēdzēja Puse vai tās nozīmētā aviokompānija nespēj darboties saskaņā ar šā panta 5. punktā noteiktā kārtībā pieņemtu lēmumu, otra Līgumslēdzēja Puse var ierobežot, anulēt vai atcelt jebkuras tiesības vai priekšrocības, kuras tā saskaņā ar šo Nolīgumu piešķīrusi minētajai Līgumslēdzējai Pusei.

9. Šķīrējtiesas izdevumus, tajā skaitā tiesnešu atalgojumu un viņu izdevumus vienādās daļās sedz abas Līgumslēdzējas Puses.

17. pants

KONSULTĀCIJAS

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas par šā Nolīguma iztulkošanu, piemērošanu vai grozīšanu. Šīs konsultācijas sākas sešdesmit (60) dienu laikā pēc dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi pieprasījumu.

18. pants

REĢISTRĒŠANA UN GROZĪŠANA

1. Šo Nolīgumu un visus tā grozījumus reģistrē Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

2. Visi šā Nolīguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tie ir apstiprināti, apmainoties ar notām pa diplomātiskajiem kanāliem.

3. Ja attiecībā uz abām Līgumslēdzējām Pusēm stājas spēkā vispārējs daudzpusējs līgums, kas attiecas uz gaisa transportu, šis Nolīgums tiek grozīts, lai tas atbilstu minētā līguma noteikumiem.

19. pants

LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

Katra Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā var rakstveidā paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei, ka tā vēlas izbeigt šo Nolīgumu. Minēto paziņojumu vienlaikus nosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai. Šis Nolīgums uzskatāms par izbeigtu vienu gadu pēc dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse saņēmusi paziņojumu par tā izbeigšanu, ja šis paziņojums pēc abu Līgumslēdzēju Pušu vienošanās netiek atsaukts līdz minētā termiņa beigām.

Ja otra Līgumslēdzēja Puse neapstiprina paziņojuma saņemšanu, paziņojumu uzskata par saņemtu dienā, kad to saņēmusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija.

20. pants

VIRSRAKSTI

Šā Nolīguma pantu virsraksti paredzēti tikai ērtākai uzziņai un tie nekādā veidā neietekmē pantu iztulkošanu.

21. pants

STĀŠANĀS SPĒKĀ

Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem paziņo viena otrai, ka ir izpildītas visas attiecīgās prasības, lai Nolīgums varētu stāties spēkā. Nolīgums stājas spēkā ar pēdējās notas datumu.

To apliecinot, apakšā parakstījušies, savu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji paraksta šo Nolīgumu.

Parakstīts Singapūrā 1999.gada 6.oktobrī divos oriģināleksemplāros angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Singapūras Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

ANATOLIJS GORBUNOVS JON CHEN

Satiksmes ministrs Informācijas tehnoloģijas

un sakaru ministrs

 

Pielikums

Latvijas Republikas valdības

un Singapūras Republikas valdības

nolīgumam par gaisa satiksmi

Regulāra gaisa satiksme

I SARAKSTS

Maršruti, kuros satiksmi veic Latvijas nozīmētās aviokompānijas:

Sākuma punkti Starppunkti Galapunkti Punkti aiz

Singapūras

Punkti Tiks noteikti Punkti Tiks noteikti

Latvijā vēlāk Singapūrā vēlāk

II SARAKSTS

Maršruti, kuros satiksmi veic Singapūras nozīmētās aviokompānijas:

Sākuma punkti Starppunkti Galapunkti Punkti aiz Latvijas

Punkti Tiks noteikti Punkti Tiks noteikti

Singapūrā vēlāk Latvijā vēlāk

Piezīmes:

i) jebkurš punkts šā Pielikuma I un II sarakstā noteiktajos maršrutos var pēc katras nozīmētās aviokompānijas ieskatiem tikt izlaists jebkurā vai visos lidojumos, ja šie lidojumi sākas aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

ii) katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai ir tiesības pārtraukt veikt satiksmi otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!