• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2006. gada 30. augusta informācija Nr. 41/1078-7442 "Par līgumu spēkā stāšanos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.09.2006., Nr. 142 https://www.vestnesis.lv/ta/id/142937

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

1992.gada 18.marta sēdes stenogramma
Rīta sēdē

Vēl šajā numurā

06.09.2006., Nr. 142

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 41/1078-7442

Pieņemts: 30.08.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/1078-7442

Rīgā 2006.gada 30.augustā

Par līgumu spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka:

1) 2006.gada 21.aprīlī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (parakstīts Astanā 2004.gada 8.oktobrī, ratificēts Saeimā 2005.gada 29.septembrī, publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Nr.167 (3325) 2005.gada 20.oktobrī);

2) 2006.gada 29.augustā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā Skola” darbības nodrošināšanu (parakstīts Rīgā 2003.gada 12.martā, ratificēts Saeimā 2006.gada 15.jūnijā, publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 98 (3466) 2006.gada 27.jūnijā).

Ārlietu ministrija atsauc 2006.gada 2.marta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Nr.36 (3404) publicēto dienesta informāciju Nr.41/249-1593 par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības līguma par sadarbību izglītībā, kultūrā un sportā spēkā stāšanos. Ārlietu ministrija informē, ka Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā un sportā tika parakstīts Mehiko 2005.gada 14.aprīlī un stājās spēkā 2006.gada 11.martā (apstiprināts ar 2005.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.260).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule


 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN MEKSIKAS SAVIENOTO VALSTU VALDĪBAS LĪGUMS PAR SADARBĪBU IZGLĪTĪBĀ, KULTŪRĀ UN SPORTĀ

Latvijas Republikas valdība un Meksikas Savienoto Valstu valdība, turpmāk – Puses,

VĒLOTIES izveidot un nostiprināt sadarbību un apmaiņu izglītības, kultūras un sporta jomā starp abām valstīm,

ESOT PĀRLIECINĀTĀM, ka minētā sadarbība ir vērtīgs līdzeklis abu tautu savstarpējās sapratnes stiprināšanā,

ATZĪSTOT, ka ir svarīgi izveidot mehānismus, kas stiprinās sadarbību savstarpēju interešu jomās un veicinās nepieciešamību īstenot īpašas sadarbības un apmaiņas programmas izglītībā, kultūrā un sportā atbilstoši dinamiskajai starptautiskajai situācijai,

vienojas par turpmāko:

1. pants

Līguma mērķis ir paplašināt un veicināt sadarbību starp abu Pušu valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām izglītībā, kultūrā un sportā, atbalstot aktivitātes, kas veicina un padziļina abu valstu sapratni, saskaņā ar starptautiskajām konvencijām, kuras Pusēm ir saistošas, ievērojot tiesības un pienākumus, kas noteikti citos abu valstu starptautiskajos līgumos un nacionālajos tiesību aktos.

2. pants

Puses veicina sadarbību starp abu valstu institūcijām, kas ir atbildīgas par nacionālo izglītības sistēmu, un, veicot ekspertu, publikāciju un materiālu apmaiņu ar mērķi nākotnē radīt kopīgus sadarbības projektus.

3. pants

Puses sadarbojas augstākās izglītības jomā, apmainoties ar informāciju par Pušu izglītības sistēmām, atbalstot tiešu kontaktu veidošanu un uzturēšanu starp universitātēm un citām augstākās izglītības iestādēm, kultūras un pētniecības institūcijām, lai īstenotu izpildprogrammas, sadarbības programmas, piedalītos kopīgos projektos un ekspertu apmaiņā.

4. pants

Puses atbilstoši savas valsts iespējām veicina studentu apmaiņu, izveidojot abpusējas stipendiju programmas pēcdiploma izglītības, specializācijas un pētniecības studijām otras Puses valsts augstākajās izglītības iestādēs. Nosacījumus, apmācību un finansēšanas kārtību Puses paredz izpildprogrammās un atsevišķās programmās.

5. pants

Puses veicina informācijas apmaiņu par savu valstu izglītības sistēmu ar mērķi izpētīt savstarpējas diplomu, pedagoģisko izglītību apliecinošo dokumentu un akadēmisko grādu atzīšanas iespējas.

6. pants

Puses veicina otras Puses valodas, literatūras un kultūras zināšanu apguvi.

7. pants

Puses, pamatojoties uz abpusējības principu, apņemas veicināt kultūras centru izveidošanu abu valstu galvaspilsētās, šai nolūkā Puses slēdz īpašas vienošanās šo centru tiesiskā statusa un darbības nosacījumu noteikšanai.

8. pants

Puses sadarbojas mākslas jomās, veicot mākslinieku grupu apmaiņu un piedaloties kultūras pasākumos un starptautiskos vizuālās mākslas, skatuves un mūzikas festivālos.

9. pants

Atzīstot valsts vēsturiskā un kultūras mantojuma nozīmīgumu, Puses veicina sadarbību minētā mantojuma restaurēšanā, saglabāšanā un aizsargāšanā.

10. pants

Puses apņemas, atbilstoši pušu nacionālajiem tiesību aktiem un ievērojot attiecīgās starptautiskās konvencijas, kurām Puses pievienojušās, noteikt savā teritorijā kārtību, kas aizliedz tādu priekšmetu pretlikumīgu ievešanu, izvešanu un nodošanu, kas ir to vēstures un kultūras mantojums.

Atbilstoši šī panta pirmajā daļā minētajam, Puses veic nepieciešamās darbības šādu pretlikumīgi ievestu vai izvestu priekšmetu atdošanai otrai pusei.

11. pants

Puses stiprina nacionālo arhīvu, bibliotēku un muzeju abpusēju sadarbību un veicina savstarpēju apmaiņu kultūras mantojuma popularizēšanā un saglabāšanā, kā arī dokumentu un informācijas pieejamības nodrošināšanā, saskaņā ar abu valstu nacionālajiem tiesību aktiem.

12. pants

Puses popularizē pasākumus literatūras produkcijas pilnveidošanas jomā, atbalstot rakstnieku apmaiņu, piedalīšanos grāmatu gadatirgos, semināros, kopīgos tulkošanas un grāmatu izdošanas projektos. Puses apņemas stiprināt izdevniecību sadarbību ar mērķi bagātināt izdotās literatūras klāstu.

13. pants

Puses atbalsta informācijas apmaiņu autortiesību, blakustiesību un intelektuālā īpašuma jomā, lai atzītu attiecīgās valsts nacionālās sistēmas šajās jomās.

Puses sniedz atbilstošo aizsardzību un paredz visus nepieciešamos līdzekļus un procedūras, lai nodrošinātu autortiesību, blakustiesību un intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, saskaņā ar Pušu nacionālajiem tiesību aktiem un ievērojot attiecīgās starptautiskās konvencijas, kurām Puses ir pievienojušās.

14. pants

Puses veicina sadarbību starp attiecīgām kompetentām radio un televīzijas, kā arī jauno informācijas tehnoloģiju pārraides institūcijām, lai iepazīstinātu ar jaunāko produkciju un atbalstītu abu valstu kultūras raidījumus.

15. pants

Puses veicina sadarbību kinematogrāfijā, rīkojot filmu apmaiņas un organizējot kinorežisoru, speciālistu un tehnisko darbinieku tikšanos, kā arī abpusēji piedaloties abu valstu filmu festivālos.

16. pants

Puses veicina informācijas apmaiņu un kopīgu projektu īstenošanu dažādās kultūras industriju nozarēs.

17. pants

Puses veicina tādu kompetentu institūciju sadarbību izglītības, kultūras un sporta pasākumu īstenošanā, kas vērsti uz sabiedrības visneaizsargātāko sektoru, īpašu uzmanību veltot sievietēm, bērniem, invalīdiem un gados vecākiem cilvēkiem.

18. pants

Puses atbalsta informācijas apmaiņu bērnu aizsardzības un jaunatnes politikas jomā, kā arī veicina sadarbību starp bērnu aizsardzības jomā strādājošām institūcijām un šīs jomas speciālistu apmaiņu.

19. pants

Puses veicina to institūciju sadarbību, kuras ir atbildīgas par jaunatnes, atpūtas, fiziskās kultūras un sporta jomām.

Puses atbalsta to abu valstu institūciju kontaktu veidošanos, kuras ir atbildīgas par izglītības, kultūras, atpūtas un rekreācijas pakalpojumu nodrošināšanu gados vecākiem cilvēkiem.

20. pants

Līguma mērķu sasniegšanai Puses kopīgi izstrādā ikgadējās programmas atbilstoši abu valstu attiecīgajos plānos un stratēģijās iekļautajām prioritātēm izglītības, kultūras un sociālās attīstības jomā, kas tiek automātiski atjaunotas uz nākamo periodu, ja vien kāda no Pusēm nepaziņo otrai par to pārtraukšanu.

Katrā šādā programmā tiek iekļauti uzdevumi, sadarbības formas, finanšu un tehniskie resursi, darba grafiki un īstenojamo projektu jomas. Tajās jānosaka arī katras Puses saistības, to skaitā finansiālās.

Katru programmu periodiski novērtē pēc šī Līguma 22.pantā minēto koordinējošo institūciju pieprasījuma.

21. pants

Līguma mērķu sasniegšanai Pušu sadarbība izglītībā un kultūrā var izpausties šādos veidos:

a) kopīga un koordinēta izpētes programmu izpilde;

b) tiešas sadarbības līgumu īstenošana starp visu līmeņu izglītības institūcijām;

c) cilvēkresursu apmācības un prakses kursu organizēšana;

d) kongresu, semināru, konferenču un citu akadēmisku aktivitāšu organizēšana ar abu valstu ekspertu dalību;

e) profesora vai cita mācībspēka vietu izveidošana abu valstu skolās, universitātēs un valsts izglītības un kultūras iestādēs;

f) ekspertu, profesoru, pētnieku un mācībspēku apmaiņa;

g) abu valstu iespēju robežās un saskaņā ar to nacionālajiem tiesību aktiem – stipendiju un tiesību piešķiršana attiecīgās valsts pilsoņiem, sniedzot iespēju veikt pēcdiploma, specializācijas studijas vai izpēti valsts augstākās izglītības iestādēs jomās, par kurām Pusēm ir noslēgta savstarpēja vienošanās;

h) pēcdiploma studiju vai pētniecības studentu nosūtīšana un/vai uzņemšana;

i) rakstnieku, mūziķu, mākslinieku, solistu un māksliniecisku grupu, kā arī mākslas un kultūras speciālistu nosūtīšana un/vai uzņemšana pieredzes apmaiņai mākslas izglītībā;

j) līdzdalība kultūras pasākumos un starp­tautiskos festivālos, kā arī grāmatu gadatirgos un literāros pasākumos, kas tiek rīkoti abās valstīs;

k) katras valsts mākslas un kultūras izstāžu organizēšana un prezentācija otras Puses valstī;

l) abu valstu literāro darbu tulkošana un kopīga izdošana;

m) specifisku projektu izpildei nepieciešamu izglītojošu materiālu nosūtīšana un/vai saņemšana;

n) audiovizuālo materiālu, kā arī radio un televīzijas programmu izglītības un kultūras jomā nosūtīšana un/vai saņemšana;

o) filmu un līdzīgu materiālu nosūtīšana un/vai saņemšana, lai piedalītos kādas no valstīm organizētos filmu festivālos;

p) izglītojošu sporta materiālu nosūtīšana un/vai saņemšana;

q) informatīvu, bibliogrāfisku un dokumentālu materiālu nosūtīšana un/vai saņemšana izglītības, mākslas un kultūras jomā;

r) kopīgu izglītības un kultūras sadarbības pasākumu veidošana trešās valstīs;

s) jebkurā citā veidā, par kuru Puses vienojas.

22. pants

Lai nodrošinātu Līgumā paredzētās sadarbības uzraudzību un koordinēšanu, tiek izveidota jauktā izglītības, kultūras un sporta sadarbības komisija. Šīs komisijas sastāvā tiek iekļauti abu valstu pārstāvji. Komisija tiekas pārmaiņus Latvijas Republikā un Meksikas Savienotajās Valstīs, Pusēm ar diplomātisko kanālu starpniecību vienojoties par tikšanos laiku. Jauktajai izglītības, kultūras un sporta sadarbības komisijai tiek noteiktas šādas funkcijas:

a) izvērtēt un noteikt prioritārās jomas, kurās ir iespējams izstrādāt specifiskus sadarbības projektus izglītībā, mākslā, kultūrā, jaunatnes aktivitātēs un sportā, kā arī noteikt to izpildei nepieciešamos resursus;

b) analizēt, pārskatīt, apstiprināt, uzraudzīt un izvērtēt izglītības, kultūras, mākslas un sporta sadarbības programmas;

c) uzraudzīt šī Līguma pienācīgu izpildi un kopīgo projektu īstenošanu, nodrošinot iespēju to noslēgšanai noteiktajos termiņos;

d) izstrādāt risinājumus administratīva vai finansiāla rakstura problēmām, kas varētu rasties šī Līguma ietvaros veikto pasākumu izpildē;

e) nepieciešamības gadījumā sniegt Pusēm rekomendācijas.

Neietekmējot šī panta pirmajā daļā minētos noteikumus, jebkura no Pusēm var jebkurā laikā iesniegt otrai Pusei specifiskus izglītības, kultūras, mākslas un sporta sadarbības projektus izskatīšanai un apstiprināšanai jauktajā komisijā.

23. pants

Nepieciešamības gadījumā, Puses Līguma ietvaros paredzētu programmu un projektu izpildei var lūgt finansiālu atbalstu no ārējiem avotiem, piemēram, starptautiskām organizācijām un trešajām valstīm.

24. pants

Katra Puse veic nepieciešamās darbības, lai atvieglotu šī Līguma ietvaros izstrādātajos sadarbības projektos oficiāli iesaistīto dalībnieku iebraukšanu un uzturēšanos valstī un izbraukšanu no tās. Uz šiem dalībniekiem attiecas uzņēmējas valsts imigrācijas, nodokļu, muitas, sanitārās un valsts drošības likumi un viņi bez iepriekšējas attiecīgo kompetento iestāžu atļaujas nav tiesīgi iesaistīties jebkādās darbībās, kas neietilpst viņu funkcijās. Dalībnieki iebrauc un izbrauc no uzņēmējas valsts saskaņā ar tās likumiem un noteikumiem.

25. pants

Puses nodrošina visus administratīvos, nodokļu un muitas atvieglojumus, kas nepieciešami projektu izpildei vajadzīgās aparatūras un materiālu īslaicīgai ievešanai savā teritorijā un izvešanai no tās, saskaņā ar savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

26. pants

Jebkuras domstarpības attiecībā uz šī Līguma piemērošanu un/vai interpretāciju Puses risina savstarpējas vienošanās ceļā ar diplomātisko kanālu starpniecību.

27. pants

Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc dienas, kurā pa diplomātiskiem kanāliem saņemts pēdējais paziņojums par iekšējo juridisko prasību izpildi, lai šis Līgums stātos spēkā.

Līgums ir spēkā piecus (5) gadus un tiek automātiski atjaunots ik uz nākamajiem pieciem gadiem, ja vien kāda no Pusēm sešus (6) mēnešus pirms Līguma termiņa beigām ar diplomātisko kanālu starpniecību rakstiski nepaziņo par savu nolūku to denonsēt.

Pēc pušu abpusējas vienošanās Līgumā var tikt veikti labojumi, kas stājas spēkā saskaņā ar šī panta pirmajā daļā noteikto kārtību. Ja vien abas Puses nenosaka citādi, Līguma denonsēšana neietekmē tā darbības laikā sākto programmu vai projektu pabeigšanu.

Parakstīts Mehiko 2005.gada 14.aprīlī divos oriģināleksemplāros latviešu, spāņu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā par šī Līguma interpretāciju noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Meksikas Savienoto Valstu valdības vārdā

Ina Druviete

Reyes Silvestre Tamez Guerra

Izglītības un zinātnes ministre

Valsts Izglītības ministrs


 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON CO- OPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION, CULTURE AND SPORT

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the United Mexican States, hereinafter referred to as “the Parties”,

PROMPTED by the desire to establish and to consolidate co-operation and exchange in the field of education, culture and sport between the two countries,

CONVINCED that said co-operation is a valuable instrument for strengthening mutual understanding between the peoples of the two countries,

RECOGNIZING the importance of establishing mechanisms which contribute to strengthen co-operation in areas of mutual interest, and the need to carry out specific programs of collaboration and exchange in the field of education, culture and sport in accordance to the dynamisms of the new international scenery,

Have agreed as follows:

Article 1

The objective of this Agreement is to increase and encourage co-operation between governmental and non-governmental organizations of both Parties in the field of education, culture and sport through the execution of activities which contribute to broadening knowledge between the two countries, with due consideration to the international conventions to which they are Parties through the observance of the rights and obligations established in other international agreements and in the national legislation of both countries.

Article 2

The Parties shall promote co-operation among the institutions of both countries responsible for the national educational system through the exchange of experts, publications and materials, so as to establish in the future joint projects of collaboration.

Article 3

The Parties shall collaborate in the field of higher education through the exchange of information of each other’s educational systems, they shall encourage the establishment and maintenance of direct relations between their universities and other institutions of higher education, cultural and research institutes to implement executive agreements, co-operation programmes, and participation in joint projects and exchange of experts.

Article 4

The Parties shall, as far as their possibilities allow, foster student exchange through the establishment of reciprocal programmes of scholarships to pursue postgraduate, specialization or research studies in institutions of higher education of the counterpart country. The conditions, tuitions and financial arrangements shall be provided through executive agreements and separate programmes.

Article 5

The Parties shall promote the exchange of information on their respective educational system aimed at studying the possibility of acknowledging diplomas, teaching certificates and academic degrees of both countries.

Article 6

The Parties shall encourage the learning of each other’s language, literature and culture in general.

Article 7

On a reciprocity basis, the Parties agree to contribute to the foundation of cultural centres in their respective Capitals, to that effect, the Parties shall celebrate special agreements to determine the legal status and operating conditions for said centres.

Article 8

The Parties shall promote their respective artistic manifestations through the exchange of artistic groups and participation in cultural activities and international festivals of personalities in the plastic, performing and musical arts.

Article 9

Recognizing the importance of their respective historical and cultural heritage, the Parties shall promote the establishment of links of co-operation as regards the restoration, safekeeping and conservation of the said heritage.

Article 10

The Parties commit themselves to establish in their territory the measures to prohibit and to prevent the illicit import, export and the transference of the goods that integrate their respective historical and cultural heritages, in accordance with their national legislation and in the enforcement of the related international conventions to which they are parties.

In accordance with the first paragraph of this article, the Parties shall take the necessary actions to return those illegally imported or exported goods.

Article 11

The Parties shall strengthen the co-operation links between their ordered institution of their national archives, libraries and museums, and shall encourage exchanges in the diffusion and conservation of their cultural heritage, and ensure the accessibility to documents and information, in accordance with their respective national legislation.

Article 12

The Parties shall promote activities leading to improve literary production through the exchange of writers, participation in book fairs, meetings, realization of translation and co-edition projects. The Parties shall also endeavour to strengthen the links among their respective publishing houses in order to enrich literary production.

Article 13

The Parties shall exchange copyrights, neighbouring rights and intellectual property information, in order to acknowledge their respective national systems in such areas.

The Parties shall give proper protection and shall provide all the necessary means and procedures for due observance of copyrights, neighbouring rights and intellectual property, in accordance with their national legislation and in the observance of the related international conventions to which they are parties.

Article 14

The Parties shall encourage co-operation among their respective competent radio and television and new information technologies broadcasting institutions, with a view to learn about their most recent productions and to support the broadcast of cultural programmes of both countries.

Article 15

The Parties shall facilitate co-operation in the field of cinematography through the exchange of films and the organization of gatherings among filmmakers, experts and technicians involved in this field, as well as reciprocal participation in film festivals in both countries.

Article 16

The Parties shall encourage the exchange of information on cultural industries and the implementation of joint projects in this matter.

Article 17

The Parties shall encourage co-operation between their competent institutions in the realization of educational, cultural and sports activities in regard of the most vulnerable sectors of the population, paying special attention to women, children, handicapped and elderly people.

Article 18

The Parties shall endeavour the exchange of information on the policies that pursue to protect children and youth. At the same time, shall promote co-operation among institutions devoted to protect children as well as the exchange of specialists related to this area.

Article 19

The Parties shall encourage co-operation among their competent institutions on youth, re­creation, physical-education and sports issues.

The Parties shall provide support for establishing of links of co-operation among the institutions of both countries responsible for providing educational, cultural, leisure and recreational services to their elderly people.

Article 20

For the achievement of the objectives of this Agreement, the Parties shall jointly elaborate annual programmes, automatically renewed for similar subsequent periods, unless either of the Parties notifies the other of its intention to terminate it, according to the priorities of both countries in the sphere of their respective plans and strategies for educational, cultural and social development.

Each programme must specify objectives, co-operation forms, financial and technical resources, work timetables and the areas in which the projects shall be executed. The Parties shall also specify the obligations, including those of a financial nature.

Each programme shall be evaluated periodically by requests from the co-ordinating entities designated in Article 22 of the present Agreement.

Article 21

For the purpose of this Agreement, the educational, cultural and sport co-operation between the Parties may assume the following modalities:

a) Joint and co-ordinated execution of research programmes;

b) Implementation of direct co-operation agreements among teaching institutions at all levels;

c) Organization of teaching and training courses for human resources;

d) Organization of congresses, seminars, conferences and other academic activities in which experts from both countries participate;

e) Creation of professorships or assistantships at schools, universities, and public educational and cultural establishments;

f) Exchange of experts, professors, researchers or lecturers;

g) Awarding scholarships and entitlements to enable their respective nationals to pursue postgraduate, specialization or research studies in their public institutions for higher education, in the areas previously established by mutual agreement of the Parties, within the possibilities of each of the Parties and, in accordance with their national laws;

h) Sending and/or receiving of postgraduate students for specialization and research studies;

i) Sending and/or receiving writers, creators, artists, as well as experts in arts and culture in order to exchange experiences in artistic education;

j) Participation in cultural activities and international artistic festivals, as well as in book fairs and literary gatherings held in their respective countries;

k) Organization and presentation in the country of the other Party of arts and culture representative exhibitions of each country;

l) Translation and co-publishing of literary productions of each country;

m) Sending and/or receiving of educational materials necessary for the execution of specific projects;

n) Sending and/or receiving of audiovisual materials and radio and television programmes designed for educational and cultural purposes;

o) Sending and/or receiving of films and similar material for the purposes of participating in film festivals organized in each country;

p) Sending and/or receiving of sports material for educational purposes;

q) Sending and/or receiving of informative, bibliographic and documentary material on educative, artistic and cultural areas;

r) Development of joint activities of educational and cultural co-operation in third countries;

s) Any other form agreed upon by the Parties.

Article 22

For the purpose of following up and co-ordinating the actions of co-operation provided for this Agreement, a Mixed Commission of Educational, Cultural and Sport Co-operation shall be established. This Commission shall be composed by representatives of both countries and it shall meet alternately in the Republic of Latvia or in the United Mexican States on the date agreed upon by the Parties through diplomatic channels. The Mixed Commission for Co-operation shall have the following functions:

a) Evaluate and define the priority areas in which it is feasible to develop specific projects of co-operation in the field of education, culture, youth activities and sport, as well as the necessary resources for their execution;

b) Analyse, review, approve, monitor and evaluate the Co-operation Programmes in the field of education, culture and sport;

c) Oversee the proper functioning of this Agreement, as well as the execution of the agreed projects, affording the means for their conclusion within the established deadlines;

d) Propose means for resolving administrative and financial problems that arise during the execution of the actions carried out within the framework of this Agreement;

e) Submit to the Parties the recommendations it considers pertinent.

Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this Article, each of the Parties may, at any time, submit to the other specific co-operation projects of education, culture and sport, for their due study and subsequent approval by the Mixed Commission.

Article 23

Whenever deemed necessary, the Parties may request financial support from outside sources such as international organizations and third countries for the execution of programmes and projects executed under the auspices of this Agreement.

Article 24

Each of the Parties shall provide all the necessary facilities for the entry, stay and departure of participants who are officially involved in the co-operation projects derived from the present Agreement. Such participants shall be subject to the immigration, tax, customs, sanitary and national security law of the receiving country and may not partake in any activity other than that pertaining to their functions, without the previous authorization of the competent authorities in this field. The participants shall enter and leave the receiving country in accordance with its laws and dispositions.

Article 25

In accordance with their respective national legislation, the Parties shall provide all the administrative, tax and customs facilities necessary for the temporary entry and exit from their territories of the equipment and materials to be used for the execution of projects.

Article 26

Any divergence that may arise from the application and/or interpretation of this Agreement shall be solved by mutual agreement between the Parties through diplomatic channels.

Article 27

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the final notification, made through diplomatic channels and notifying the compliance of their internal legal requirements for the entry into force of this Agreement.

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for further five (5) years, unless either of the Parties sends to the other Party written notice of its intention to terminate this Agreement through diplomatic channels, within six (6) months in advance.

This Agreement may be modified by mutual consent of the Parties and the agreed modification shall come into force in accordance with the procedures established in the first paragraph of this Article. Unless otherwise convened by both Parties the termination of this Agreement, shall not affect the conclusion of the programmes and projects carried out while it was in force.

Signed at Mexico City, on the day 14th of April of the year two thousand and five, in two originals, each in the Latvian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the
Government of the Republic of Latvia

For the
Government of the United Mexican States

Ina Druviete

Reyes Silvestre Tamez Guerra

Minister of Education and Science

Minister of Public Education

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!