• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.09.2006., Nr. 141 https://www.vestnesis.lv/ta/id/142860

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

05.09.2006., Nr. 141

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posma sākšanu

Valmieras rajona Valmieras pagasta nekustamajam īpašumam “Kalnieši”

kad.nr.9690 011 0041

Valmieras pagasta padomes sēdē 2006.gada 31.augustā pieņemts lēmums nr.11, 1.§, nodot sabiedriskai apspriešanai izstrādātā detālplānojuma 1.redakciju nekustamajam īpašumam “Kalnieši”. Sabiedriskās apspriešanas 2.posms ilgs 2 nedēļas pēc šī paziņojuma publicēšanas. Minētajā termiņā var iepazīties ar projektu materiāliem Valmieras pagasta būvvaldē “Viesturos”, Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Valmieras rajonā, LV-4219.


Paziņojums par Mārupes pagasta saimniecības “Ezerkrasti” detālplānojuma

2.sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Paziņojam, ka tiek uzsākta Mārupes pagasta saimniecības “Ezerkrasti” detālplānojuma 2.sabiedriskā apspriešana (Mārupes pagasta padomes 24.07.2006. sēdes protokols nr.8, 4.p. 9.paragrāfs). Detālplānojuma materiāli būs aplūkojami Mārupes pagasta padomē Daugavas ielā 29, 1.stāvā, vestibilā, no 2006.gada 12.septembra līdz 2006.gada 26.septembrim.

Visas detālplānojuma izstrādes risinājumos ieinteresētās personas tiek lūgtas iepriekš minētajā laikā iesniegt rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus, kas skar minētā detālplānojuma izstrādi, plānotājam Andrim Lācim, adrese: Kojusalas ielā 19-21, Rīgā, LV-1013, vai Mārupes pagasta padomes Būvvaldei Daugavas ielā 29, Mārupē. Ierosinājumus, kas saņemti pēc norādītā laika, projekta izstrādātāji ir tiesīgi neizskatīt.

Informācija pa tālr. 9822574, plānotājs – Andris Lācis.

Turpmākā informācija par projekta gaitu tiks publicēta laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze”.


Paziņojums par Otaņķu pagasta teritorijas plānojuma

galīgās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Otaņķu pagasta padome 2006.gada 24.augusta padomes sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols nr.9, 4.§) pilnveidot Otaņķu pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot Otaņķu pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

Otaņķu pagasta padome informē, ka ar Otaņķu pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas materiāliem varēs iepazīties no 2006.gada 1.septembra līdz 27.septembrim Otaņķu pagasta padomes telpās, adrese: “Pagastmāja”, Rude, LV-3475, katru darbdienu no pulksten 9 līdz 16.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Otaņķu pagasta padomes sekretariātā, adrese: “Pagastmāja”, Rude, LV-3475, jebkurš interesents varēs atkārtoti iesniegt savus rakstiskos priekšlikumus, norādot savu vārdu, uzvārdu un adresi.

Otaņķu pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija tiks izskatīta Otaņķu pagasta padomes sēdē 2006.gada 28.septembrī pulksten 15, adrese: “Pagastmāja”, Rude, LV-3475.


Paziņojums par detālplānojuma pirmo redakciju – plānojuma otrā posma

sabiedrisko apspriešanu – Ādažu pagasta nekustamajiem īpašumiem “Jaunkārkli”

(kad.nr.8044 004 0319 un 8044 004 0136) un “Kārkli (kad.nr.8044 004 0106), plānojumā ietverot arī nekustamo īpašumu “Ādažu pagasta meži”

(kad.nr.8044 004029)

Sākot no paziņojuma publicēšanas dienas, visas ieinteresētās personas var iesniegt priekšlikumus detālplānojuma izstrādei Ādažu pagasta padomē Gaujas ielā 16, Ādažos, katru darbdienu no pulksten 10 līdz 18; plānojuma apspriešanas termiņš – divas nedēļas.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms SIA “Ekoloģiskais fonds”, adrese; Dzērbenes ielā 27-217, Rīgā, LV 1006, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.


Paziņojums par Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas

un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Ģibuļu pagasta padome paziņo, ka 30.08.2006. padomes sēdē (protokols nr.9, 1.§) pieņemts lēmums par Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Izstrādātājs – Ģibuļu pagasta padome. Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums – 12 gadi.

Dokumentu projektu sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2006.gada 1.septembra līdz 2006.gada 10.oktobrim.

Iepazīties ar Ģibuļu pagasta padomes teritorijas plānojuma materiāliem var katru darbdienu no pulksten 9 līdz 12 un no 13 līdz 16 Ģibuļu pagasta padomē 11.kabinetā, Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu rajonā, LV-3251; tālr. 3221627, 29141558.

Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un Vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2006.gada 27.septembrī pulksten 16 Ģibuļu pagasta padomē 2.stāvā mazajā zālē, Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu rajonā, LV-3251.

Ar Vides pārskata projektu un plānošanas dokumenta galīgo redakciju var iepazīties Ģibuļu pagasta mājas lapā www.gibuli.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt vai sūtīt pa pastu līdz 2006.gada 10.oktobrim Ģibuļu pagasta padomes teritorijas plānotājai Lolitai Pļaviņai Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu rajonā, LV-3251.


Paziņojums par Sesavas pagasta teritorijas plānojuma

1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

1. Sesavas pagasta padome 2006.gada 15.augusta sēdē ( protokols nr.9, 4.§ ) ir pieņēmusi lēmumu par teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

2. Sabiedriskās apspriešanas termiņš – no 2006.gada 5.septembra līdz 2006.gada 5.oktobrim.

3. Plānojuma projekta dokumenti apskatāmi Sesavas pagasta padomes telpās katru darbdienu no pulksten 9 līdz 16.

4. Sabiedriskā apspriešana notiks 2006.gada 29.septembrī pulksten 13 Sesavas tautas nama zālē.

5. Priekšlikumus par teritorijas plānojuma 1.redakciju lūdzam iesniegt Sesavas pagasta padomē katru darbdienu no pulksten 9 līdz 16.


Paziņojums

Ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 23.08.2006. lēmumu, protokols nr.16, 7.§, ir apstiprināts detālais plānojums un izdoti saistošie noteikumi nr.7 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Ernesti” detālplānojums”.

Detālais plānojums stājas spēkā dienā, kad minētais lēmums publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar detālā plānojuma pilnu dokumentāciju iespējams iepazīties Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domē “Pārupēs”, Baldonē.


Paziņojums par Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma

galīgās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju dome informē, ka ar 24.08.2006. lēmumu (protokols nr.13., 2.§) tiek uzsākta Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma galīgās redakcijas atkārtotā sabiedriskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas atkārtotā sabiedriskā apspriešana – atzinumu un atsauksmju pieņemšana – notiks trīs nedēļas no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Iepazīties ar Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma galīgo redakciju, kā arī iesniegt savus atzinumus un atsauksmes, var Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju domē Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, darbdienās no pulksten 9 līdz 17. Tālr. 5133655.

Aicinām iedzīvotājus un institūcijas aktīvi iesaistīties teritorijas plānojuma galīgās redakcijas atkārtotajā sabiedriskajā apspriešanā.


Paziņojums par Beļavas pagasta teritorijas plānojuma

galīgās redakcijas izskatīšanas sēdi

Pamatojoties uz Beļavas pagasta padomes 2006.gada 15.augusta sēdes lēmumu “Par Beļavas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas pārskata apstiprināšanu” (protokols nr.10, 2,§), Beļavas pagasta padome ir sagatavojusi Beļavas pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju, kas tiks izskatīta Beļavas pagasta padomes sēdē 2006.gada 26.septembrī pulksten 14 Avotu ielā 2, Beļavā.


Paziņojums par Rumbas pagasta teritorijas plānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Rumbas pagasta padome saskaņā ar MKN nr.883 (19.10.2004.) “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, MKN nr.157 (23.03.2004.) “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Rumbas pagasta 2006.gada 24.augusta lēmumu nr.1 (prot.nr.8) nodod sabiedriskai apspriešanai pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju un SIVN vides pārskatu.

Dokumenta nosaukums: Rumbas pagasta teritorijas plānojums.

Izstrādātājs: Rumbas pagasta padome, Atvasītes, Rumbas pagasts, Kuldīgas rajons, LV 3301; e-pasta adrese: rumbas.pag@kuldiga.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas plānošana.

Dokumenta izstrādes termiņš - 2006.gada 26.oktobris.

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums - 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana - Rumbas pagasts.

Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un SIVN vides pārskata projekta izstādīšanas vieta un laiks – Rumbas pagasta bibliotēkā no 2006.gada 11.septembra līdz 2006.gada 23.oktobrim pirmdienās no pulksten 10 līdz 19, otrdienās, trešdienās piektdienās no pulksten 10 līdz 16.

Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un SIVN Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vieta un laiks: Rumbas pagastā, ATVASĪTĒS, pagasta padomes zālē 2006.gada 12.oktobrī pulksten 11.

Rakstisku priekšlikumu un atsauksmju iesniegšana Rumbas pagasta padomē darbdienās no pulksten 9 līdz 15, termiņš – līdz 2006.gada 23.oktobrim.


Paziņojums par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu

nekustamajam īpašumam “Vīlipi”, Ikšķiles novadā, Ogres rajonā

Pamatojoties uz Ikšķiles novada domes 2006.gada 19.aprīļa sēdes protokola izrakstu nr.4, 17.p., tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemesgabalam “Vīlipi”, Ikšķiles novadā (kadastra Nr.7494 007 0129). Detālplānojuma izstrādes vadītāja – arhitekte Maira Liepa. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš noteikts no 2006.gada 11.septembra līdz 2006.gada 29.septembrim. Ar detālplānojuma projekta izstrādes materiāliem var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Ikšķiles novada domes būvvaldē Strēlnieku ielā 10 vai SIA “FBS GRUPA” Ogrē, Ceriņu ielā 14, LV-5001, tālr. 5044008, e-pasts: info@fbs.lv. Projekta apspriešanas pasākums notiks 2006.gada 21.septembrī pulksten 14 SIA “FBS GRUPA” biroja telpās Ceriņu ielā 14, Ogrē.


Paziņojums par teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu

Smiltenes pagasta padome ar 2006.gada 17.augusta lēmumu (sēdes protokols nr.10, 1.§) uzsāk Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas II posmu, nododot sabiedriskajai apspriešanai sagatavoto Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju.

Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš – no 2006.gada 1.septembra līdz 15.oktobrim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas materiāli tiks izstādīti Smiltenes pagasta padomes telpās katru darbdienu no pulksten 8 līdz 17.

Sabiedriskās apspriešanas laikā 3.oktobrī pulksten 17 Smiltenes tehnikuma aktu zālē (Smiltenes pagasts, Kalnamuiža) tiks organizēta iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu sapulce, lai apspriestu Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Smiltenes pagasta padomē (Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts) jebkurš interesents var iesniegt savus rakstiskos priekšlikumus, norādot savu vārdu, uzvārdu un adresi.

Sabiedriskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņems Smiltenes pagasta padomē katru pirmdienu un ceturtdienu no pulksten 8 līdz 17.


Paziņojums par detālprojekta sabiedriskās apspriešanas otro posmu

Ādažu novada dome no š.g. 12.septembra līdz 10.oktobrim izsludina nekustamā īpašuma “BIRZLEJAS” (kad.nr.8044-004-0305) detālprojekta sabiedriskās apspriešanas otro posmu.

Projekta materiāli šajā laikā būs pieejami Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 16, otrajā stāvā, 10. kabinetā, pirmdienās no pulksten 10 līdz 18, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17. Pusdienas pārtraukums – no pulksten 13 līdz 14.

Priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam iesniegt Būvvaldes kancelejā rakstiski, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi.

Būvvaldes zālē 2.oktobrī pulksten 14 notiks detālā plānojuma publiskā apspriešana.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!