• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 24. augusta rīkojums Nr. 628 "Par atteikumu nodot privatizācijai ēku Jūrmalā, Dubultu prospektā 71". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.08.2006., Nr. 138 https://www.vestnesis.lv/ta/id/142530

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.630

Par valsts nekustamo īpašumu Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Vēl šajā numurā

30.08.2006., Nr. 138

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 628

Pieņemts: 24.08.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.628

Rīgā 2006.gada 24.augustā (prot. Nr.43 1.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai ēku Jūrmalā, Dubultu prospektā 71

 

1.Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1050) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NEMO MĀJAS” 2005.gada 20.jūnijā iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privati­zācijas ierosinājumu reģistrā 2005.gada 1.septembrī ar Nr.1.33/2375-6182).

2.Privatizācijas ierosinātājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEMO MĀJAS” (reģistrēta komercreģistrā ar vienoto Nr.40003550065) – ierosina privatizēt valstij piederošo ēku (kadastra apzīmējums 13000111102001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 71 (pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumu Nr.112, mainīta īpašuma adrese – no Jūrmala, Dubultu prospekts 69/73, uz Jūrmala, Dubultu prospekts 71).

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1.nekustamais īpašums – ēka Jūrmalā, Dubultu prospektā 71 (kadastra apzīmējums 13000111102001) (turpmāk – objekts) –, ir nodots Labklājības ministrijas valdījumā. Objekts 2005.gada 25.novembrī ir reģistrēts zemes­grāmatā uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā;

3.2.īpašuma tiesības uz zemesgabalu (kadastra Nr.13000111102) Jūrmalā, Dubultu prospektā 71 (pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumu Nr.112, mainīta īpašuma adrese – no Jūrmala, Dubultu prospekts 69/73, uz Jūrmala, Dubultu prospekts 71), ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2171 Elizabetei Ritai Balodis (uz 3469/10000 domājamām daļām) un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NEMO MĀJAS” (uz 3600/10000 domājamām daļām).

Latvijas valstij piederošās 2931/10000 domājamās daļas 2005.gada 21.decembrī ir reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā;

3.3.saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 17.panta pirmās daļas 1.punktu valsts īpašuma objekta pirm­pirkuma tiesības ir personai, kuras īpašumā ir zemesgabals, uz kura atrodas valsts īpašuma objekts;

3.4.objektu funkciju nodrošināšanai izmanto Labklājības ministrijas padotības iestāde valsts aģentūra “Sociālās integrācijas centrs”;

3.5. saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.570 “Valsts aģentūras “Sociālās integrācijas centrs” nolikums” (turpmāk – nolikums) 2.punktu valsts aģentūra “Sociālās integrācijas centrs” ir institūcija, kas no­drošina invalīdu un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju;

3.6.atbilstoši nolikuma 3.punktam valsts aģentūrai “Sociālās integrācijas centrs” ir šādas funkcijas:

3.6.1.sniegt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus;

3.6.2.sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

3.6.3.sniegt medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus;

3.6.4.īstenot profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglī­tības un pirmā līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības, kā arī profesionālās pārkvalifikācijas, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas;

3.7.saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1067 “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem” objektā tiek nodrošināta sociālā reha­bilitācija. 2006.gadā objektā kopumā tiks nodrošināts 21dienas sociālās reha­bilitācijas pakalpojumu kurss aptuveni 1800 personām (2007.gadā plānots – 2800 personām). Šo pakalpojumu tiesīgas saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem – reizi divos gados; politiski represētās personas – reizi trijos gados; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki – reizi gadā.

Sociālās rehabilitācijas kursa laikā klients saņem fizioterapijas, ergoterapijas, masāžas, fizikālās medicīnas un balneoloģijas procedūras, iespējams piedalīties arī atpūtas un sporta pasākumos. Objektā pakalpojuma saņēmējam tiek nodrošinātas telpas – vienvietīgas un divvietīgas istabiņas, kas ir pielāgotas personām ar īpašām vajadzībām;

3.8. lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, pārņemtu un ieviestu ārvalstu labāko pieredzi un sakārtotu citām Eiropas valstīm līdzvērtīgu infrastruktūru, valsts aģentūra “Sociālās integrācijas centrs” īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektus (kopskaitā – 20), piemēram:

3.8.1.Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektu “Invalīdu nodarbi­nātības veicināšana” (līgums ar Labklājības ministriju 20.01.2005.);

3.8.2. Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) trīs projektus. Tos īstenojot, tiks izveidota invalīdiem piemērota vide, kas paredzēta patstāvīgu dzīves iemaņu veicināšanai;

3.8.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) grantu shēmas projektu “Sociālās infrastruktūras attīstība invalīdu darbaspēju un profesionālo iemaņu attīstībai”.

4.Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), lemjot par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības šī valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu jānorāda, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu valsts aģentūra “Sociālās integrācijas centrs”, pildot valsts pārvaldes funkciju – invalīdu un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālā integrācija –, īsteno sabiedrības intereses.

Ja objekts tiktu nodots privatizācijai, iespējams, ka tas turpmāk netiktu izmantots valsts aģentūras “Sociālās integrācijas centrs” sociālās rehabilitācijas funkciju nodrošināšanai, savukārt valsts aģentūrai “Sociālās integrācijas centrs” funkciju nodrošināšanai būtu jāmeklē citas telpas, lai gan esošās telpas ir pielāgotas aģentūras specifiskajām vajadzībām. Ja objekts tiktu nodots privatizācijai, pasliktinātos invalīdu sociālais stāvoklis Latvijā.

6. No minētajiem apsvērumiem secināms, ka objekta no­došana privatizācijai nav pamatota.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piekto daļu, Ministru kabinets nolemj noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NEMO MĀJAS” privatizācijas ierosinājumu par objekta privatizāciju, jo objekts nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai, ko īsteno valsts aģentūra “Sociālās integrācijas centrs”.

8.Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!