• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas 1999. gada 17. novembra lēmums Nr. 65/6 "Par Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.12.1999., Nr. 397/398 https://www.vestnesis.lv/ta/id/14222-par-latvijas-bankas-lombarda-kreditu-izsniegsanas-noteikumiem

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saeimas 1999.gada 2.decembra sēdes darba kārtība

Vēl šajā numurā

01.12.1999., Nr. 397/398

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Latvijas Banka

Veids: lēmums

Numurs: 65/6

Pieņemts: 17.11.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Bankas padome

Lēmums Nr. 65/6 Rīgā 1999. gada 17. novembrī

Par Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumiem

Latvijas Bankas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumus" jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 1999. gada 1. decembri.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumi

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Banka — Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle).

1.2. Lombarda kredīts — bankai pret tās īpašumā esošu un neapgrūtinātu Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru (tālāk tekstā — vērtspapīri) ķīlu izsniegts Latvijas Bankas īstermiņa kredīts.

1.3. Automātiskais lombarda kredīts — uz diennakti bankai, kā arī ārvalstu kredītiestādei (automātiskā lombarda kredīta aspektā tālāk tekstā — banka) izsniegts lombarda kredīts, kurš paredzēts, lai likvidētu starpbanku norēķinu rezultātā radušos korespondentkonta Latvijas Bankā debeta atlikumu.

1.4. Pieprasījuma lombarda kredīts — pēc bankas pieprasījuma uz noteiktu termiņu, kas nepārsniedz 30 dienas pēc kārtas, izsniegts lombarda kredīts.

1.5. Vērtspapīru konts — Latvijas Bankā atvērts konts, kurā grāmato bankas īpašumā esošos viena laidiena vērtspapīrus.

1.6. Laidiena numurs — Finansu ministrijas piešķirts vērtspapīru reģistrācijas kārtas numurs pa laidiena veidiem.

1.7. Kredīta termiņš — dienu skaits, uz kādu Latvijas Bankas izsniegtais lombarda kredīts ir bankas rīcībā.

1.8. Kredīta samaksas diena — nākamā darbadiena pēc lombarda kredīta termiņa (tālāk tekstā — arī lombarda kredīta samaksas datums).

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Latvijas Banka izsniedz automātiskos un pieprasījuma lombarda kredītus.

2.2. Lai saņemtu lombarda kredītus, banka ar Latvijas Banku slēdz līgumu par automātiskajiem lombarda kredītiem (1. pielikums) un pieprasījuma lombarda kredītu (2. pielikums). Līgumi un lombarda kredīta pieprasījumi jāiesniedz Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Tirgus operāciju daļai (tālāk tekstā — Tirgus operāciju daļa).

2.3. Latvijas Banka ņem ķīlā vērtspapīru kontā grāmatotus vērtspapīrus, kuru dzēšanas termiņš vismaz par divām darbadienām pārsniedz kredīta samaksas termiņu. Latvijas Banka ķīlai izvēlas vērtspapīrus ar vistuvākajiem dzēšanas termiņiem.

2.4. Latvijas Banka izsniedz bankai lombarda kredītu apjomā, kas nepārsniedz 80% no ieķīlāto vērtspapīru nominālvērtību kopsummas, par šo kopsummu bloķējot bankas vērtspapīru kontus. Ķīlas apjoms ir pilnos tūkstošos latu, minimālā ķīlas vērtība — 1 000 latu.

2.5. Par šajos noteikumos veiktajiem grozījumiem Latvijas Banka rakstiski paziņo bankām ne vēlāk kā piecas dienas pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.

 

3. Lombarda kredītu izsniegšana

3.1. Ja norēķinu dienas laikā bankai izveidojies korespondentkonta debeta atlikums, Latvijas Banka rezervē bankas vērtspapīru kontā esošos vērtspapīrus, ja debeta atlikums nav likvidēts līdz norēķinu dienas beigām, Latvijas Banka pēc plkst. 16.00 (piektdienās un pirmssvētku dienās — pēc plkst. 15.00) bez speciāla bankas pieprasījuma izsniedz automātisko lombarda kredītu, ieskaitot to bankas korespondentkontā Latvijas Bankā.

3.2. Lai saņemtu pieprasījuma lombarda kredītu, banka ne vēlāk kā vēlamajā kredīta saņemšanas dienā līdz plkst. 14.00 iesniedz Tirgus operāciju daļai lombarda kredīta pieprasījumu (3. pielikums):

3.2.1. elektroniskā veidā — saskaņā ar līgumu "Par datu pārraides tīkla izmantošanu naudas un vērtspapīru elektroniskajos norēķinos" vai

3.2.2. papīra dokumenta veidā — vienā eksemplārā aizzīmogotā aploksnē.

3.3. Lombarda kredīta pieprasījumu papīra dokumenta veidā saskaņā ar noslēgto līgumu paraksta ne mazāk kā divas personas. Šo personu notariāli apliecināti parakstu paraugi bankai jāiesniedz Tirgus operāciju daļai.

3.4. Maksimālais pieprasījuma lombarda kredīta termiņš ir 30 dienas pēc kārtas.

3.5. Izsniedzot lombarda kredītu, Latvijas Banka bloķē bankas vērtspapīru kontus par ķīlā pieņemto vērtspapīru apjomu un ieskaita kredīta summu bankas korespondentkontā Latvijas Bankā.

3.6. Par katru izsniegto lombarda kredītu Latvijas Banka darbadienas beigās noformē un izsniedz bankai lombarda kredīta izsniegšanas apstiprinājumu:

3.6.1. elektroniskā veidā — ja pieprasījums iesniegts elektroniskā veidā vai izsniegts automātiskais lombarda kredīts (4.1. pielikums);

3.6.2. papīra dokumenta veidā — ja pieprasījuma lombarda kredīta pieprasījums iesniegts papīra dokumenta veidā (4.2. pielikums).

 

4. Lombarda kredīta un procentu samaksas kārtība

4.1. Kredīta samaksas dienā Latvijas Bankas norēķinu dienas beigās pēc plkst. 16.00 (piektdienās un pirmssvētku dienās — pēc plkst. 15.00) Latvijas Banka noraksta no bankas korespondentkonta lombarda kredīta un procentu kopsummu un atbrīvo bloķētos bankas vērtspapīru kontus par ķīlā pieņemto vērtspapīru apjomu.

4.2. Pieprasījuma lombarda kredītu bankai ir tiesības samaksāt pirms termiņa. Kredīta samaksai pirms termiņa vēlamajā kredīta samaksas dienā līdz plkst. 14.00 bankai jāiesniedz Tirgus operāciju daļai pieteikums elektroniskā vai papīra dokumenta veidā (5. pielikums). Pamatojoties uz bankas pieteikumu, Latvijas Banka vēlamajā kredīta samaksas dienā lombarda kredīta un procentu kopsummu noraksta no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā un darbadienas beigās nosūta bankai lombarda kredīta pirmstermiņa samaksas apstiprinājumu (6. pielikums).

4.3. Ja kredīta samaksas dienā plkst. 16.00 (piektdienās un pirmssvētku dienās — plkst. 15.00) bankas korespondentkonta Latvijas Bankā atlikums nav pietiekams lombarda kredīta un procentu samaksai, Latvijas Banka pārņem valdījumā ieķīlātos vērtspapīrus. Latvijas Bankas prasījums tiek segts ar ieķīlāto vērtspapīru pārdošanas vai dzēšanas ieņēmumiem, starpību ieskaitot bankas korespondentkontā Latvijas Bankā.

1. pielikums

Rīgā .......... gada ......... ............................

 

LĪGUMS Nr.

 

PAR AUTOMĀTISKAJIEM LOMBARDA KREDĪTIEM

 

Latvijas Banka, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", (tālāk tekstā — Latvijas Banka) ......................................................................... personā, no vienas puses, un .....................................................................................................,

(bankas nosaukums)

kas darbojas saskaņā ar Statūtiem (tālāk tekstā — banka), valdes priekšsēdētāja ............................................................................................................. personā, no otras puses (tālāk tekstā — puses), noslēdz šādu līgumu.

1. Lai likvidētu starpbanku norēķinu rezultātā radušos korespondentkonta debeta atlikumu, Latvijas Banka izsniedz bankai automātiskos lombarda kredītus (tālāk tekstā ( lombarda kredīts) uz diennakti bankas korespondentkonta Latvijas Bankā debeta atlikuma apjomā pret Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru (tālāk tekstā — vērtspapīri) ķīlu bez speciāla bankas pieprasījuma.

2. Latvijas Banka pirms lombarda kredīta izsniegšanas, pamatojoties uz šo līgumu, bloķē bankas vērtspapīru kontu par ķīlā pieņemto vērtspapīru apjomu un atbrīvo to pēc lombarda kredīta un procentu kopsummas samaksas.

3. Banka ar šo līgumu apņemas nodrošināt pietiekamu naudas līdzekļu atlikumu korespondentkontā Latvijas Bankā lombarda kredīta un procentu samaksai un pilnvaro Latvijas Banku norakstīt no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā lombarda kredīta un procentu kopsummu kredīta samaksas dienā.

4. Ja banka korespondentkontā Latvijas Bankā nav nodrošinājusi lombarda kredīta un procentu samaksai pietiekamu naudas līdzekļu atlikumu, Latvijas Bankas prasījums tiek segts ar ieķīlāto vērtspapīru pārdošanas vai dzēšanas ieņēmumiem.

5. Īstenojot šo līgumu, puses darbojas saskaņā ar "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumiem".

6. Jebkuri līguma nosacījumu grozījumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tie veikti rakstiski un tos ar parakstu apstiprinājušas abas puses.

7. Visus strīdus puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.

8. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas puses. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai arī:

8.1. septiņas dienas pēc Latvijas Bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas;

8.2. pēc bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas, ja banka nokārtojusi visas saistības, kas radušās pret Latvijas Banku šā līguma darbības rezultātā.

9. Līgums noslēgts uz divām lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei.

10. Pušu juridiskās adreses

10.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV—1050

Tālr. 702 2300, fakss 702 2420

10.2. Banka: .........................................................................................................

.........................................................................................................

Pušu paraksti:

Latvijas Banka Banka

......................................... .........................................

(paraksts) (paraksts)

......................................... ............................................

(vārds, uzvārds) (vārds, uzvārds)

......................................... ............................................

(amats) (amats)

Z.v. Z.v.

......................................... .................................................

(datums) (datums)

2. pielikums

Rīgā .......... gada ......... .............................

 

LĪGUMS Nr.

Par pieprasījuma lombarda kredītu

Latvijas Banka, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", (tālāk tekstā — Latvijas Banka) ........................................................................ personā, no vienas puses, un ............................................................................................................,

(bankas nosaukums)

kas darbojas saskaņā ar Statūtiem (tālāk tekstā — banka), valdes priekšsēdētāja ............................................................................................................ personā, no otras puses (tālāk tekstā — puses), noslēdz šādu līgumu.

1. Latvijas Banka, pamatojoties uz šo līgumu un bankas lombarda kredīta pieprasījumu, pret Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru (tālāk tekstā — vērtspapīri) ķīlu izsniedz bankai pieprasījuma lombarda kredītu (tālāk tekstā — lombarda kredīts) uz termiņu, kas nepārsniedz 30 dienu pēc kārtas.

2. Latvijas Banka pirms lombarda kredīta izsniegšanas, pamatojoties uz šo līgumu, bloķē bankas vērtspapīru kontu par ķīlā pieņemto vērtspapīru apjomu un atbrīvo to pēc lombarda kredīta un procentu kopsummas samaksas.

3. Banka ar šo līgumu apņemas nodrošināt pietiekamu naudas līdzekļu atlikumu korespondentkontā Latvijas Bankā lombarda kredīta un procentu samaksai un pilnvaro Latvijas Banku norakstīt no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā lombarda kredīta un procentu kopsummu kredīta samaksas dienā.

4. Bankai ir tiesības samaksāt lombarda kredītu un procentus pirms termiņa.

5. Ja banka korespondentkontā Latvijas Bankā nav nodrošinājusi lombarda kredīta un procentu samaksai pietiekamu naudas līdzekļu atlikumu, Latvijas Bankas prasījums tiek segts ar ieķīlāto vērtspapīru pārdošanas vai dzēšanas ieņēmumiem.

6. Īstenojot šo līgumu, puses darbojas saskaņā ar "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumiem".

7. Jebkuri līguma nosacījumu grozījumi iegūst juridisku spēku tikai tad, ja tie veikti rakstiski un tos ar parakstu apstiprinājušas abas puses.

8. Visus strīdus puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.

9. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas puses. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un var tikt izbeigts, pusēm par to rakstiski vienojoties vai arī:

9.1. septiņas dienas pēc Latvijas Bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas;

9.2. pēc bankas rakstiska paziņojuma saņemšanas, ja banka nokārtojusi visas saistības, kas radušās pret Latvijas Banku šā līguma darbības rezultātā.

10. Līgums noslēgts uz divām lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei.

11. Pušu juridiskās adreses

11.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV—1050

Tālr. 702 2300, fakss 702 2420

11.2. Banka: ............................................................................................................

........................................................................................................

Pušu paraksti:

Latvijas Banka Banka

......................................... .........................................

(paraksts) (paraksts)

......................................... ............................................

(vārds, uzvārds) (vārds, uzvārds)

......................................... ............................................

(amats) (amats)

Z.v. Z.v.

......................................... .................................................

(datums) (datums)

PIEL31.GIF (103986 BYTES)

PIEL32.GIF (30399 BYTES)

PIEL41.GIF (99081 BYTES)

PIEL42.GIF (55656 BYTES)

PIEL51.GIF (97850 BYTES)

PIEL52.GIF (33628 BYTES)

PIEL6.GIF (103375 BYTES)

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!