• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2000. gada 15. februāra noteikumi Nr. 60 "Nekustamā īpašuma vērtētāja licences (profesionālās kvalifikācijas sertifikāta) saņemšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.02.2000., Nr. 55/57 https://www.vestnesis.lv/ta/id/1413

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.61

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 25.jūnija noteikumos Nr.226 "Valsts noslēpuma objektu saraksts"

Vēl šajā numurā

18.02.2000., Nr. 55/57

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 60

Pieņemts: 15.02.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 60

Rīgā 2000.gada 15.februārī (prot. Nr. 8, 17.§)

Nekustamā īpašuma vērtētāja licences (profesionālās kvalifikācijas sertifikāta) saņemšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Hipotekāro ķīlu zīmju likuma 15.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma vērtētāja licences (profesionālās kvalifikācijas sertifikāta) (turpmāk — sertifikāts) saņemšanas kārtību.

2. Sertifikātu, kas apliecina personas kvalifikāciju profesionāli noteikt nekustamā īpašuma tirgus vērtību, izsniedz Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija (turpmāk — asociācija) pēc sertifikācijas komisijas ieteikuma.

3. Asociācija uzskaita saskaņā ar šiem noteikumiem sertificētos vērtētājus.

II. Prasības pretendentiem un sertifikāta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

4. Persona var iegūt sertifikātu, ja tā atbilst šādām prasībām:

4.1. persona ir ieguvusi augstāko izglītību un beigusi profesionālās sagatavošanas kursus nekustamā īpašuma vērtēšanā vai ieguvusi profesionālās izglītības atestātu augstākajā mācību iestādē nekustamā īpašuma vērtēšanas specialitātē;

4.2. persona vērtē nekustamo īpašumu atbilstoši starptautiskajiem īpašuma vērtēšanas standartiem (publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis");

4.3. personai ir vismaz trīs gadu darba pieredze nekustamā īpašuma vērtēšanā.

5. Persona, kura ir ieguvusi nepieciešamo izglītību, bet kurai nav trīs gadu darba pieredzes nekustamā īpašuma vērtēšanā, tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma vērtētāja asistentu (turpmāk — asistents). Minētā persona reģistrējas asociācijā, kas apstiprina viņai prakses vadītāju. Pēc nepieciešamās pieredzes iegūšanas asistents var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu.

6. Sertifikātu nevar iegūt persona, kas ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.

7. Persona, kas vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk — pretendents), iesniedz sertifikācijas komisijā šādus dokumentus:

7.1. pieteikumu;

7.2. pases kopiju (uzrādot oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju);

7.3. izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju);

7.4. profesionālās darbības aprakstu;

7.5. pēdējā gada laikā veikto nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu (turpmāk — vērtēšanas darbs) sarakstu;

7.6. divu sertificētu vērtētāju ieteikumus;

7.7. personas apliecinājumu, ka tā nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, tai sodāmība ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.

III. Sertifikācijas komisija

8. Sertifikācijas komisijas darbības principus nosaka un sastāvu apstiprina asociācijas padome. Sertifikācijas komisijas sastāvā ir septiņi locekļi — trīs attiecīgi kvalificēti nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālisti, trīs valsts institūciju pārstāvji (pa vienam pārstāvim no Valsts zemes dienesta, Finansu ministrijas un Ekonomikas ministrijas) un asociācijas pārstāvis. Sertifikācijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri komisijas locekļi.

9. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumus par sertifikātu piešķiršanu, anulēšanu, derīguma termiņa pagarināšanu un sertifikātu darbības apturēšanu.

10. Pēc pretendenta iesniegto dokumentu izvērtēšanas sertifikācijas komisija no vērtēšanas darbu saraksta izvēlas pārbaudei četrus darbus, kas iesniedzami sertifikācijas komisijai 10 dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas dienas. Sertifikācijas komisija norīko recenzentu komisijas izvēlēto vērtēšanas darbu kvalitātes pārbaudei.

11. Pēc tam, kad saņemts recenzenta atzinums par vērtēšanas darbu kvalitāti, sertifikācijas komisija nosaka, kurš no četriem iesniegtajiem vērtēšanas darbiem pretendentam jāaizstāv, un paziņo par to pretendentam.

12. Ja vērtēšanas darbs ir aizstāvēts sekmīgi, pretendents kārto rakstisku eksāmenu nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudei.

13. Lēmumu par sertifikāta piešķiršanu sertifikācijas komisija pieņem slēgtā sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu pēc pretendenta teorētisko zināšanu pārbaudes. Ja sertifikācijas komisijas locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

IV. Atteikums piešķirt sertifikātu

14.  Asociācija var atteikt piešķirt sertifikātu, ja pretendents:

14.1. neatbilst šo noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām;

14.2. atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz sertifikācijas komisijas sēdi.

15. Ja pretendents saņēmis atteikumu, atkārtotu pieteikumu sertifikāta saņemšanai viņš var iesniegt pēc sešiem mēnešiem, bet ne biežāk kā trīs reizes divu gadu laikā.

V. Sertifikātā norādāmā informācija un sertifikāta derīguma termiņš

16. Sertifikātā norāda:

16.1. sertificēšanas institūcijas pilnu nosaukumu;

16.2. sertificētās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

16.3. sertificēto darbību;

16.4. sertifikāta piešķiršanas datumu;

16.5. sertifikāta derīguma termiņu;

16.6. sertifikāta reģistra numuru.

17. Sertifikātu piešķir uz trim gadiem.

VI. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana, apturēšana, anulēšana un atzīšana par spēkā neesošu

18. Ja sertifikācijas komisija pieņēmusi attiecīgu lēmumu, asociācija ir tiesīga sertifikāta derīguma termiņu pagarināt uz trim gadiem pēc sertificētās personas pārbaudes atbilstoši šiem noteikumiem.

19.  Pamatojoties uz sertifikācijas komisijas lēmumu, asociācija ir tiesīga anulēt sertifikātu, apturēt sertifikāta darbību uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem vai atteikt sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, ja sertificētā persona ilgāk par gadu neveic nekustamā īpašuma vērtētāja darbu, neievēro starptautiskos īpašuma vērtēšanas standartus vai ir pārkāpusi attiecīgo normatīvo aktu prasības.

20. Par sertifikāta anulēšanu, darbības apturēšanu vai atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu sertifikācijas komisija sertificēto personu informē rakstiski ne vēlāk kā desmit dienas pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Pēc paziņojuma saņemšanas par sertifikāta anulēšanu sertifikāts piecpadsmit dienu laikā nododams sertifikācijas komisijā.

21. Apturēto sertifikāta darbību atjauno pēc tam, kad sertificētā persona ir novērsusi apturēšanas iemeslus.

22. Sertifikātu anulē šādos gadījumos:

22.1. ja sertifikāta darbība bijusi apturēta un sertificētā persona noteiktajā termiņā nav novērsusi sertifikāta darbības apturēšanas iemeslus vai nav informējusi asociāciju par to, ka sertifikāta darbības apturēšanas iemesli ir novērsti;

22.2. ja ir saņemts sertificētās personas pieprasījums anulēt sertifikātu.

23. Ja sertifikāts nozaudēts, asociācija atzīst to par spēkā neesošu. Pamatojoties uz sertificētās personas rakstisku iesniegumu par sertifikāta nozaudēšanu, asociācija izsniedz jaunu sertifikātu, kura derīguma termiņš ir tāds pats kā nozaudētajam sertifikātam.

24. Informāciju par piešķirtajiem, anulētajiem, spēkā neesošajiem sertifikātiem un sertifikātu darbības apturēšanu asociācija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

25. Sertifikācijas komisijas lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu, sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu vai atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

26. Maksu par sertifikācijas pakalpojumiem pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju nosaka asociācija, izmaksu kalkulācijā iekļauj sertifikāta izgatavošanas izmaksas un sertifikācijas komisijas locekļu darba samaksu.

27. Sertifikāta saņēmējs triju mēnešu laikā pēc sertifikāta saņemšanas apdrošina savu civiltiesisko atbildību par iespējamajiem zaudējumiem, ko tas kā nekustamā īpašuma vērtētājs ar savu profesionālo darbību varētu nodarīt ieinteresētajām personām.

28. Personas, kuras saņēmušas sertifikātu līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz asociācijā rakstisku iesniegumu sertifikāta pārreģistrēšanai. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu.

29. Noteiktajā termiņā nepārreģistrētie sertifikāti atzīstami par spēkā neesošiem.  

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!