Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 630 "Valsts aģentūras "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.08.2006., Nr. 123 https://www.vestnesis.lv/ta/id/141194

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.638

Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" vadlīnijām

Vēl šajā numurā

04.08.2006., Nr. 123

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 630

Pieņemts: 01.08.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.630

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 31.§)

Valsts aģentūras “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Valsts aģentūra “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” (turpmāk– institūts) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts zinātniskā iestāde. Zemkopības ministrs pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2.Institūta darbības mērķis ir veikt zinātnisko pētniecību ekonomikas, socioloģijas, vides un vadībzinātņu nozarē un, pamatojoties uz zinātniskās pētniecības darbā gūto objektīvo informāciju par lauku un lauksaimniecības, kā arī pārtikas ražošanas nozares attīstības procesiem Latvijā, veicināt Latvijas lauku ekonomisko un sociālo izaugsmi, lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus attīstību.

II. Institūta funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Institūtam ir šādas funkcijas:

3.1.veikt zinātnisko darbību ekonomikas, socioloģijas, vides un vadībzinātņu nozarē;

3.2. vākt, uzkrāt, sistematizēt un analizēt informāciju šādās jomās:

3.2.1. lauksaimniecības un pārtikas ražošanas ekonomika;

3.2.2. saimniecību un uzņēmumu ekonomika;

3.2.3. lauku teritorijas attīstības ekonomika;

3.2.4. vides ekonomika;

3.2.5. pārtikas ražošanas kvalitātes vadība un ekonomika;

3.3.izskaidrot faktus par ekonomiskās attīstības procesiem lauku sociālekonomiskajā attīstībā, lauksaimnieciskajā ražošanā, lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgū;

3.4. analizēt Latvijas un Eiropas Savienības lauksaimniecības, pārtikas un lauku attīstības politiku;

3.5. izstrādāt zinātniskus pamatojumus, priekšlikumus un ieteikumus, veikt neatkarīgu ekspertīzi un sniegt konsultācijas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām:

3.5.1. lauksaimniecības un pārtikas nozares un lauku attīstības politikas izstrādei un īstenošanai;

3.5.2. Latvijas interešu pārstāvēšanai Eiropas Savienībā un starptau­tiskajās organizācijās lauksaimniecības un pārtikas nozarē;

3.6. veicināt lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus attīstību;

3.7. vairot sabiedrības zināšanas par ekonomikas procesiem un attīstības iespējām.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, institūts veic šādus uzdevumus:

4.1. atbilstoši kompetencei veic zinātnisko darbību saskaņā ar institūta darbības mērķi un funkcijām, piedalās starptautiskos zinātnisko pētījumu projektos un pētniecības programmās;

4.2.saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem vāc, apkopo un sniedz Zemkopības ministrijai, Centrālajai statistikas pārvaldei un Eiropas Komisijai Eiropas Savienības koptirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai nepieciešamo informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem un lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, kā arī pārbauda informācijas atbilstību uzņēmumos;

4.3.saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijā, Centrālajā statistikas pārvaldē un Eiropas Savienības Statistikas birojā (Eurostat) lauksaimniecības ekonomisko kopaprēķinu;

4.4. saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem uztur un nodrošina lauku saimniecību uzskaites datu tīkla darbību un iesniedz attiecīgos datus Eiropas Komisijā;

4.5. atbilstoši kompetencei sniedz maksas pakalpojumus – veic apmācību, piedalās kvalifikācijas pilnveidošanas un izglītības procesā, sniedz konsultācijas valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām;

4.6.īsteno lauksaimniecības un pārtikas preču noieta veicināšanas pasākumus;

4.7. veicina institūta darbinieku zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu ekonomikas, socioloģijas, vides un vadībzinātņu nozarē;

4.8.publicē pētījumu rezultātus, organizē konferences, seminārus, izstādes, lekcijas, izdod lauku politikas biļetenu “AgroPols”, informatīvus un zinātniskus materiālus, kā arī veic citus sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus.

5. Institūts funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidējā termiņa darbības stratēģijai, ko apstiprina zemkopības ministrs.

6. Institūtam ir šādas tiesības:

6.1. saskaņā ar institūta darbības mērķi un funkcijām patstāvīgi izvēlēties darbības virzienus un metodes, bez īpaša pilnvarojuma pieņemt ar to īstenošanu saistītos lēmumus un uzņemties atbildību par darbības rezultātiem;

6.2. pieprasīt un saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām institūta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

6.3.pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar institūta darbību saistītus uzdevumus;

6.4.sadarboties ar universitātēm, citām augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, profesionāļu apvienībām un asociācijām, citu nozaru speciālistiem, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu institūta darbības un kompetences jomās;

6.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iekasēt maksu par institūta sniegtajiem pakalpojumiem un zinātniskajiem produktiem;

6.6.saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību, piedalīties valsts un privātpersonu finansēto zinātnisko pētījumu projektu un programmu konkursos;

6.7.veikt saimniecisko darbību atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem.

III. Institūta pārvalde

7. Institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – zinātniskā padome un tās ievēlēts institūta direktors.

8. Institūta zinātnisko padomi uz trim gadiem ievēlē institūta zinātnieku pilnsapulce (turpmāk – pilnsapulce). Pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divas trešdaļas institūta zinātnieku. Pilnsapulci sasauc ne retāk kā reizi gadā pēc institūta direktora vai zinātniskās padomes priekšsēdētāja iniciatīvas vai ja to pieprasa vismaz 10 % institūta zinātnieku.

9.Institūta zinātniskās padomes kompetencē ir Zinātniskās darbības likumā noteiktie jautājumi, kā arī institūta zinātniskās darbības struktūrvienību izveidošana un reorganizācija, to vadītāju apstiprināšana un institūta finanšu vadības kārtības apstiprināšana.

10. Institūta direktoru atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem uz pieciem gadiem ievēlē zinātniskā padome, bet amatā apstiprina zemkopības ministrs. Institūta direktoru atbrīvo no amata zemkopības ministrs pēc savas vai institūta zinātniskās padomes iniciatīvas.

11.Institūta direktors vada institūta darbu. Institūta direktors veic Zinātniskās darbības likumā, Publisko aģentūru likumā un šajos noteikumos noteiktos pienākumus. Institūta direktoram var būt vietnieki.

12. Institūta administratīvās struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka institūta direktors.

13.Lai koordinētu institūta zinātnisko un konsultatīvo darbību un plānotu pieejamo resursu racionālāku izmantošanu, institūtā izveido Budžeta, saimniecisko un administratīvo komisiju. Komisija darbojas atbilstoši direktora un zinātniskās padomes abpusēji saskaņotam reglamentam un:

13.1.izskata institūta darbības pārskatus un gada budžeta projektu pirms iesniegšanas zinātniskajā padomē;

13.2. sagatavo institūta finanšu vadības kārtības projektu iesniegšanai zinātniskajā padomē;

13.3. lemj par institūta attīstības pasākumiem (piemēram, par konferenču organizēšanu, piedalīšanos izstādēs, izdodamajiem informatīvajiem materiāliem);

13.4. izskata institūta iekšējo normatīvo aktu projektus;

13.5. izskata un saskaņo institūta infrastruktūras attīstības plānus.

IV. Institūta finanšu līdzekļi un manta

14. Institūta finanšu līdzekļus veido:

14.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

14.2. pašu ieņēmumi par projektu, programmu un līgumdarbu izpildi;

14.3. pašu ieņēmumi par institūta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un zinātniskajos pētījumos un saimnieciskajā darbībā iegūtās produkcijas realizāciju;

14.4. ārvalstu finansiālā palīdzība, ziedojumi, dāvinājumi un citi īpašiem mērķiem paredzēti ieņēmumi;

14.5.ieņēmumi no institūta pamatdarbībā neizmantoto telpu nomāšanas un citi ar īpašuma apsaimniekošanu saistīti ieņēmumi.

15.Institūta finanšu līdzekļus izmanto tā darbības un attīstības nodrošināšanai saskaņā ar institūta zinātniskās padomes un institūta direktora apstiprinātu finanšu vadības kārtību, kura nodrošina institūta finanšu ieņēmumu un izdevumu sabalansētību, Zinātniskās darbības likumā noteiktās institūta zinātnieku tiesības un pienākumus, arī zinātnieku tiesības noteikt projektu izpildē iesaistīto darbinieku darba samaksu atbilstoši institūta finanšu resursiem.

16. Institūta darbinieku atalgojumu veido:

16.1.atalgojums, kas darbiniekam tiek piešķirts un kura apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem;

16.2. atalgojums, kas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu tiek maksāts no institūta noslēgto līgumu īstenošanai iegūtajiem finanšu līdzekļiem un kura apmēru nosaka atbilstoši institūta iekšējai darba samaksas politikai, kā arī pamatojoties uz institūta noslēgtajiem līgumiem.

17. Institūta mantu veido institūta iegādātā un tā valdījumā nodotā manta. Institūts apsaimnieko mantu un rīkojas ar to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Institūts Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīgs ņemt aizdevumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas pieprasīšanas minēto darījumu veikšanai institūts sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Zemkopības ministriju.

V. Institūta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

19.Institūta amatpersonu izdotos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu institūta direktoram. Institūta direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Institūta direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21.Institūta direktors nodrošina institūta pārskatu sagatavošanu, iesniegšanu un publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 5.augustu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!