• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 570 "Noteikumi par vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policista profesijas standartu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.07.2006., Nr. 111 https://www.vestnesis.lv/ta/id/139853-noteikumi-par-vecaka-komandejosa-vecako-virsnieku-sastava-policista-profesijas-standartu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.571

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.562 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

Vēl šajā numurā

14.07.2006., Nr. 111

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 570

Pieņemts: 11.07.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.570

Rīgā 2006.gada 11.jūlijā (prot. Nr.37 15.§)
Noteikumi par vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policista profesijas standartu
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policista profesijas standartu (turpmāk - standarts).
2. Standarts ir izstrādāts 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim.
3. Standartā noteiktās prasības attiecas uz izglītības programmu izstrādi un īstenošanu vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policista kvalifikācijas iegūšanai.
II. Darbības apraksts
4. Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policists aizsargā:

4.1. personas dzīvību;

4.2. personas veselību;

4.3. personas tiesības un brīvības;

4.4. personas īpašumu;

4.5. sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.
III. Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policista pienākumi un uzdevumi
5. Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policistam ir šādi pienākumi un uzdevumi:

5.1. pienākums plānot, vadīt un koordinēt iestādes (apakšvienības) darbību noziedzības novēršanas, sabiedriskās kārtības un personu drošības nodrošināšanā, noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, noziedznieku un bez vēsts pazudušu personu meklēšanā un veikt šādus uzdevumus:

5.1.1. piedalīties iestādes attīstības stratēģijas veidošanā;

5.1.2. novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju, apkopot un analizēt informāciju;

5.1.3. plānot, vadīt un koordinēt iestādes (struktūrvienības) darbību un atbildēt par uzdoto pienākumu izpildi;

5.1.4. analizēt iestādes (apakšvienības) darbības rezultātus, sniegt pārskatus un priekšlikumus to darbības uzlabošanai;

5.1.5. piedalīties darbības jomas attīstībai nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, sadales (izlietojuma) kontrolē;

5.1.6. atbildēt par finanšu līdzekļu plānošanu un racionālu izlietošanu;

5.1.7. organizēt sabiedriskās kārtības un personu drošības nodrošināšanu;

5.1.8. organizēt likumpārkāpumu novēršanu un atklāšanu;

5.1.9. kontrolēt un organizēt ar indivīda tiesībām saistītu lēmumu pieņemšanu;

5.1.10. kontrolēt tiesību aktu ievērošanu;

5.2. pienākums sagatavot tiesību aktu projektus un metodiskos dokumentus un veikt šādus uzdevumus:

5.2.1. pārzināt tiesību aktus;

5.2.2. izprast tiesību normas, pareizi piemērot likumus un citus normatīvos aktus;

5.2.3. pastāvīgi sekot grozījumiem tiesību aktos, pētīt, analizēt un atlasīt nepieciešamo juridisko un citu informāciju;

5.2.4. prast sagatavot iekšējos normatīvos aktus;

5.2.5. sagatavot vai izdot administratīvos aktus;

5.2.6. analizēt un novērtēt juridiskos dokumentus, izstrādāt normatīvo aktu un metodisko dokumentu projektus un organizēt to saskaņošanu;

5.3. pienākums veikt personāla atlasi, vadības un profesionālo sagatavošanu un veikt šādus uzdevumus:

5.3.1. izvēlēties un apmācīt personālu;

5.3.2. kontrolēt personāla pienākumu izpildi;

5.3.3. izvērtēt personāla darba rezultātus, pieņemt lēmumus par darbinieku stimulēšanu vai sodīšanu;

5.3.4. veidot kolektīvā lietišķu un pozitīvu psiholoģisko atmosfēru;

5.3.5. veicināt personāla dienesta izaugsmi, profesionālo sagatavošanu un stimulēt pienākumu kvalitatīvu veikšanu;

5.3.6. ievērot policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodeksa normas;

5.3.7. nodrošināt darba drošības noteikumu ievērošanu;

5.4. pienākums nodrošināt profesionālo tālākizglītību un veikt šādus uzdevumus:

5.4.1. piedalīties profesionālajā pilnveidē un tālākizglītībā;

5.4.2. pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes;

5.5. pienākums sadarboties ar juridiskajām un fiziskajām personām un veikt šādus uzdevumus:

5.5.1. sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, sabiedrību, plašsaziņas līdzekļiem, kā arī citu valstu policiju un starptautiskajām policijas organizācijām;

5.5.2. sniegt palīdzību personām, iestādēm, komersantiem un organi­zācijām to tiesību aizsardzībā, ar likumu noteikto pienākumu īstenošanā un likumīgajā darbībā;

5.5.3. kopīgi ar juridiskajām un fiziskajām personām īstenot savstarpējās palīdzības pasākumus;

5.5.4. izskatīt un pārbaudīt iesniegumus un sūdzības, kā arī sniegt atbildes.
IV. Darba vidi raksturojošie īpašie faktori
6. Darba vidi raksturo:

6.1. organizatoriskie faktori - darbs pamatā tiek veikts individuāli vai darba grupā;

6.2. psiholoģiskie faktori - darbs saistīts ar lielu psiholoģisko slodzi, prasa lielu uzmanību, precizitāti, atbildību, noturību un savaldību, iespējamas stresa situācijas;

6.3. paaugstinātas bīstamības faktori - darbs ar ieročiem un speciālajiem līdzekļiem;

6.4. tiesiski ētiskie faktori - tiesību un profesionālās ētikas normu ievērošana, valsts interešu pārstāvēšana.
V. Īpašas prasības uzdevumu veikšanai
7. Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policistam ir nepieciešamas:

7.1. vadītāja spējas;

7.2. amatam atbilstošs veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība;

7.3. psiholoģiskā stabilitāte.
VI. Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policistam nepieciešamās prasmes
8. Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policistam ir nepiecie­šamas šādas kopīgās prasmes nozarē:

8.1. taktiski pareiza iestādes darba organizēšana;

8.2. dienestu reglamentējošo un normatīvo dokumentu piemērošana;

8.3. profesionālajai darbībai nozīmīgas informācijas iegūšana, novērtēšana, klasificēšana un izmantošana;

8.4. teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu izmantošana;

8.5. profesionālās terminoloģijas zināšana un tās lietošana;

8.6. neatliekamās palīdzības sniegšana;

8.7. speciālo līdzekļu un šaujamieroču lietošana;

8.8. uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības taktisko paņēmienu lietošana;

8.9. darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēnisko noteikumu ievērošanas nodrošināšana.
9. Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policistam ir nepiecie­šamas šādas specifiskās prasmes profesijā:

9.1. pasākumu plānošana, vadīšana un organizēšana, veicot noziedzīgo nodarījumu novēršanu un atklāšanu, noziedznieku un bez vēsts pazudušu perso­nu meklēšanu, nodrošinot sabiedrisko kārtību un personu drošību;

9.2. likumpārkāpumu dokumentēšana un administratīvo aktu sastādīšana;

9.3. procesuālās darbības un izmeklēšanas veikšana kriminālprocesos;

9.4. iekšējo normatīvo aktu un ārējo normatīvo aktu projektu sagatavo­šana;

9.5. likumpārkāpēju aizturēšana;

9.6. meklēšanas pasākumu organizēšana un veikšana;

9.7. operatīvo situāciju novērtēšana un prognozēšana;

9.8. preventīvo pasākumu plānošana;

9.9. sakaru līdzekļu un tehnisko līdzekļu lietošana;

9.10. informācijas tehnoloģiju lietošana un darbs ar dienesta informācijas sistēmām.
10. Vecākā komandējošā (vecāko virsnieku) sastāva policistam ir nepieciešamas šādas vispārīgās prasmes:

10.1. spēja noteikt darba uzdevumu prioritātes;

10.2. darbu veikšana patstāvīgi, to plānošana un organizēšana;

10.3. prasme strādāt darba grupas sastāvā;

10.4. padoto darbinieku izvēlēšanās un vadīšana;

10.5. komunikācijas prasme;

10.6. spēja loģiski spriest un izvērtēt sarežģītas situācijas;

10.7. spēja veikt analītiskus darbus;

10.8. spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;

10.9. profesionālās ētikas principu ievērošana, nosakot šādu prasību arī padotajiem;

10.10. cilvēka psiholoģijas izpratne;

10.11. spēja pārliecināt citus un prasme argumentēt savu viedokli;

10.12. profesionālās sagatavotības pastāvīga pilnveidošana;

10.13. progresīvās pieredzes un darba metožu izmantošana profesionālajā darbībā.
VII. Apgūstamās zināšanas
11. Vecākā komandējošā (vecāko virs­nieku) sastāva policists priekšstata līmenī apgūst zināšanas socioloģijā.
12. Vecākā komandējošā (vecāko virs­nieku) sastāva policists apgūst šādas zināšanas izpratnes līmenī:

12.1. svešvaloda;

12.2. vispusīgā un profesionālā fiziskā sagatavotība;

12.3. konstitucionālās tiesības;

12.4. civilprocesa tiesības;

12.5. Eiropas tiesības;

12.6. civiltiesības;

12.7. finanšu plānošana;

12.8. sadarbība ar ārvalstu policiju;

12.9. policija un sabiedrība.
13. Vecākā komandējošā (vecāko virs­nieku) sastāva policists apgūst šādas zināšanas lietošanas līmenī:

13.1. sabiedrības vadība;

13.2. pārvalde un administrācija;

13.3. psiholoģija;

13.4. juridiskā tehnika;

13.5. kriminoloģija;

13.6. administratīvās tiesības;

13.7. administratīvā procesa tiesības;

13.8. informācijas sistēmas;

13.9. komunikācija un konfliktu risināšana;

13.10. krimināltiesības;

13.11. kriminālprocesa tiesības;

13.12. kriminālistika;

13.13. kriminālā meklēšana;

13.14. policijas darbības vadība ārkārtējās situācijās;

13.15. personāla atlase un vadība;

13.16. policijas iestādes darba organizācija.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!