• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 479 "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanu projektiem EUREKA programmas ietvaros". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.07.2006., Nr. 108 https://www.vestnesis.lv/ta/id/139502

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.496

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība

Vēl šajā numurā

11.07.2006., Nr. 108

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 479

Pieņemts: 13.06.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.479

Rīgā 2006.gada 13.jūnijā (prot. Nr.32 34.§)

Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanu projektiem EUREKA programmas ietvaros

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

 

1. Noteikumi nosaka komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumus projektu finansēšanai EUREKA programmas ietvaros.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. atbalsta pretendents – komercsabiedrība, kā arī valsts zinātniskā institūcija, kura ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā un ir iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par atbalsta saņemšanu projekta īstenošanai;

2.2. EUREKA programma – Eiropas Savienības programma komerc­sabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskas sadarbības veicināšanai, lai sekmētu augsto tehnoloģiju, jaunu, konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu.

3. Atbalstu šo noteikumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulu (EK) Nr.70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un ar Eiropas Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulu (EK) Nr.364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai.

4. Uz finansējumu var pretendēt projekti, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:

4.1. projekta īstenošana nodrošina jaunu, konkurētspējīgu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādi;

4.2. projekta īstenošanā piedalās vismaz pa vienam dalībniekam no divām dažādām EUREKA programmas dalībvalstīm;

4.3. projekta galarezultāts ir tirgū pieprasīts produkts, pakalpojums vai tehnoloģija.

5. No 2006.gada līdz 2011.gadam projektus finansē no Latvijas valsts budžeta programmas “Zinātne” apakšprogrammā “Dalība Eiropas Savienības Ietvara programmā” kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kurus administrē Izglītības un zinātnes ministrija.

6. Atbalstu projektu īstenošanai piešķir mazām un vidējām komercsabiedrībām, kuras atbilst Eiropas Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulas (EK) Nr.364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.panta 10.punktā un pielikumā dotajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai.

7. Finansējumu projektu īstenošanai valsts zinātniskajām institūcijām var sniegt, ievērojot Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumus Nr.314 “Minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugi”.

8. Uz atbalstu nevar pieteikties atbalsta pretendents, kas:

8.1. ar tiesas spriedumu pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju atrodas likvidācijas procesā, vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta;

8.2. nav samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

9. Par atbalsta pretendentu var kļūt jebkura maza vai vidēja komerc­sabiedrība, kas ir juridiska persona un atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. tā ir reģistrēta komercreģistrā;

9.2. tā ir tieši atbildīga par projekta sagatavošanu un vadību un projekta īstenošanā nedarbojas kā starpnieks;

9.3. tai ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, kvalificēts zinātniskais personāls un materiāltehniskais nodrošinājums, lai nodrošinātu komercsabiedrības darbības nepārtrauktību visā projekta ieviešanas laikā.

10. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai projekta īstenošanai, atbalsta pretendents iesniedz:

10.1. iesniegumu par atbalsta saņemšanu;

10.2. attiecīgās atbalsta programmas projekta pieteikumu;

10.3. biznesa plānu;

10.4. projekta izmaksu tāmes kalkulāciju;

10.5. projekta īstenošanā iesaistīto darba izpildītāju sarakstu;

10.6. uzņēmuma gada pārskatu par pēdējo gadu;

10.7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra apliecības kopiju;

10.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka komerc­sabiedrībai nav nodokļu parādu.

11. Ja atbalsta pretendents neiesniedz šo noteikumu 10.8.apakšpunktā minēto izziņu, viņš iesniedz atbalsta pretendenta piekrišanas vēstuli, ar kuru pilnvaro Izglītības un zinātnes ministriju minēto izziņu iegūt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

12. Atbalstu tiešo subsīdiju veidā sniedz rūpnieciskajiem pētījumiem, projektēšanas darbiem, kā arī tehniskās priekšizpētes darbiem, ja tos veic pirms rūpnieciskajiem pētījumiem vai projektēšanas darbiem viena projekta ietvaros.

13. Projekta ietvaros tiek atbalstītas šādas izmaksas:

13.1. projekta izpildītāju (zinātniskie darbinieki un palīgpersonāls, kas piedalās zinātniskā projekta īstenošanā) darba samaksa;

13.2. zinātniskajā projektā izmantotās aparatūras un iekārtu izmaksas. Ja šīs aparatūras un iekārtu izmantošanas termiņš ir ilgāks par zinātniskā projekta īstenošanas ilgumu, par attaisnotajām izmaksām uzskata tikai amortizācijas izmaksas, kas atbilst zinātniskā projekta īstenošanas ilgumam;

13.3. ar zinātniskajā projektā izmantotajām ēkām un zemi saistītās izmaksas. Attiecībā uz ēkām par attaisnotajām izmaksām uzskata tikai amortizācijas izmaksas, kuras atbilst zinātniskā projekta īstenošanas ilgumam. Attiecībā uz zemi par attaisnotajām izmaksām uzskata faktiski veikto kapitālieguldījumu izmaksas;

13.4. citi pamatdarbības izdevumi, ieskaitot materiālu, piederumu un līdzīgu priekšmetu izmaksas, kas tieši saistītas ar zinātniskās pētniecības pasākumu;

13.5. patentu iegūšanas un apstiprināšanas izmaksas. Finansējums šo izmaksu segšanai nedrīkst pārsniegt projekta atbalsta intensitātes līmeni, kas paredzēts tā pētniecības projekta atbalstam, kuru īstenojot ir iegūtas attiecīgās rūpnieciskā īpašuma tiesības. Tiek atzītas šādas attaisnotās izmaksas:

13.5.1. visas izmaksas pirms intelektuālā īpašuma tiesību pirmreizējās prasības iesniegšanas, ieskaitot izmaksas, kas saistītas ar prasības sagatavošanu, iesniegšanu un izskatīšanu, kā arī prasības atkārtotas iesniegšanas izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā;

13.5.2. tulkošanas un citas izmaksas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesību piešķiršanu vai apstiprināšanu citās instancēs.

14. Atbalsta pretendentam viena projekta ietvaros maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no atbalstāmajām izmaksām ir 91000 latu.

15. Projekta maksimālā atbalsta intensitāte no izpētes izmaksām ir:

15.1. rūpnieciskajiem pētījumiem – 75 %;

15.2. projektēšanas darbiem – 50 %;

15.3. tehniskās priekšizpētes darbiem – 75 %.

16. Ja projekts ietver dažādas pētniecības un attīstības stadijas, pieļaujamo atbalsta intensitāti nosaka atbilstoši attiecīgo pieļaujamo atbalsta intensitāšu vidējai svērtajai vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

17. Ja paredzēts kopprojekts, katra atbalsta saņēmēja maksimālā atbalsta summa nedrīkst pārsniegt atļauto projekta atbalsta intensitāti, kuru aprēķina, ņemot vērā konkrētā atbalsta saņēmēja veikto atbalstāmo izmaksu kopējo apmēru.

18. Maksimāli pieļaujamo projekta atbalsta intensitāti attiecina uz kopējo atbalsta summu, ja saņēmējam atbalstu vienlaikus sniedz no nacionālajiem un Eiropas Savienības līdzekļiem.

19. Saņemto atbalstu nedrīkst kombinēt ar citas pētījumu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu. Citas pētījumu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros finansētās izmaksas nedrīkst atbalstīt šīs pētījumu atbalsta programmas ietvaros.

20. Lai izvērtētu projektu pieteikumus, ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu tiek izveidota komisija, kas izskata projektu iesniegumus (1.pielikums) un grozījumus līgumos, kurus jau uzsākts īstenot. Komisija darbojas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu nolikumu. Komisijas sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvji. Komisijas sēdēs piedalīties ar padomdevēja tiesībām var Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

21. Katram projektam tiek nodrošināta zinātniskā un tautsaimnieciskā ekspertīze, piesaistot katrai projekta izvērtēšanai divus zinātnes un tautsaimniecības ekspertus. Komisija projektus izvērtē atbilstoši noteiktajiem projekta vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) un mēneša laikā pēc to saņemšanas pieņem lēmumu par projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu. Projekta iesniegumu atbalsta, ja tas atbilst visiem kritērijiem (kurus vērtē ar “Jā/Nē”) vai ir ieguvis vismaz 75 punktus no 100 maksimāli iespējamajiem punktiem (kritērijos, kurus vērtē, piešķirot punktus).

22. Projekts tiek finansēts pēc tā apstiprināšanas EUREKA programmas Nacionālajā projektu koordinatoru sanāksmē. Nacionālais projektu koordinators ir EUREKA dalībvalstī nominēta persona, kas koordinē projektu izvērtēšanu, tiekas ar pārējo dalībvalstu Nacionālo projektu koordinatoriem, lai pieņemtu lēmumus par atbalstāmajiem projektiem, nodrošina projekta partneru sadarbību un uzrauga projektu īstenošanu. Pēc projekta apstiprināšanas EUREKA programmas Nacionālajā projektu koordinatoru sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrija slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu par projekta īstenošanu.

23. Izglītības un zinātnes ministrijas un atbalsta pretendenta līgumā par projekta īstenošanu nosaka darbu saturu, izpildes termiņus, projekta izmaksas, pārskatu sniegšanas kārtību, projekta veikšanai nepieciešamo izpildes posmu skaitu, katrā izpildes posmā veicamos pienākumus un izmaksu summu, kā arī abu pušu tiesības un pienākumus (3.pielikums).

24. Projektu uzsākot, tiek izmaksāts avanss, kas nepārsniedz 40 % no projekta kopējām izmaksām.

25. Atbalstu sniedz visu nozaru projektiem, izņemot projektus:

25.1. militārajā jomā;

25.2. kas saistīti ar konkrētās komercsabiedrības eksporta apjomiem, preču izplatīšanas tīklu izveidošanu un darbību vai komercsabiedrības kārtējām izmaksām eksporta operācijām;

25.3. kas priekšroku dod vietējo preču izmantošanai, ierobežojot importēto preču izmantošanu;

25.4. ogļrūpniecības nozarē, uz kuru attiecas Eiropas Padomes 2002.gada 23.jūlija Regula (EK) Nr.1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai.

26. Pirms finansējuma piešķiršanas projekts jāpiesaka Eiropas Komisijā, ja tā apmērs pārsniedz šādus noteiktos limitus:

26.1. EUREKA projekta kopējās attaisnotās izmaksas, kas radušās visām projektā iesaistītajām komercsabiedrībām, ir vismaz 40000000 eiro ekvivalents latos;

26.2. vienai vai vairākām atsevišķām uzņēmējsabiedrībām paredzētais bruto subsīdijas ekvivalents ir vismaz 10000000 eiro ekvivalents latos.

27. Šo noteikumu 26.punktā minētos projektus pieļaujams īstenot tikai pēc tam, kad ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums par to, ka individuālā atbalsta projekts atbilst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma nosacījumiem un nekropļo tirdzniecības nosacījumus pretēji kopējām interesēm.

28. 2006.gadā paredzētais projektu atbalsta finansējums ir 400000 latu.

29. Noteikumi ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 12.jūliju.

Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikumi 1-3

ZIP 35 kb

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!