• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 514 "Noteikumi par muitas iestādes struktūrvienības vadītāja profesijas standartu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.06.2006., Nr. 101 https://www.vestnesis.lv/ta/id/138773-noteikumi-par-muitas-iestades-strukturvienibas-vaditaja-profesijas-standartu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.515

Noteikumi par muitas eksperta profesijas standartu

Vēl šajā numurā

30.06.2006., Nr. 101

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 514

Pieņemts: 27.06.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.514

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 19.§)
Noteikumi par muitas iestādes struktūrvienības vadītāja profesijas standartu
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka muitas iestādes struktūrvienības vadītāja profesijas standartu.
2. Standarts ir izstrādāts 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim.
3. Muitas iestādes struktūrvienības vadītāja profesijas standartā noteiktās prasības attiecas uz izglītības programmu izstrādi un īstenošanu muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.
II. Darbības apraksts
4. Muitas iestādes struktūrvienības vadītāja pamatpienākums ir plānot, vadīt un koordinēt padotībā esošās struktūrvienības darbu:

4.1. paredzēto mērķu sasniegšanai un muitas funkciju izpildei;

4.2. muitas politikas un muitas attīstības stratēģijas īstenošanai.
III. Muitas iestādes struktūrvienības vadītāja pienākumi un uzdevumi
5. Muitas iestādes struktūrvienības vadītājam ir šādi pienākumi un uzdevumi:

5.1. pienākums noteikt un formulēt struktūrvienības stratēģiju un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē un veikt šādus uzdevumus:

5.1.1. analizēt un novērtēt starptautisko ekonomisko vidi un attīstības perspektīvas;

5.1.2. definēt struktūrvienības darbības mērķus un pamatuzdevumus atbilstoši organizācijas stratēģijai un politikai;

5.2. pienākums plānot un prognozēt struktūrvienības resursus un veikt šādus uzdevumus:

5.2.1. plānot un prognozēt organizācijas (struktūrvienības) ekonomiskās darbības rādītājus;

5.2.2. identificēt ekonomiskās vides situācijas izmaiņas;

5.2.3. sastādīt struktūrvienības īstermiņa un ilgtermiņa darbības un attīstības plānus;

5.2.4. plānot struktūrvienības budžetu un nepieciešamos resursus;

5.3. pienākums organizēt un vadīt struktūrvienības darbu un veikt šādus uzdevumus:

5.3.1. noteikt struktūrvienības uzdevumus, darbinieku kompetenci un pienākumu sadali;

5.3.2. vadīt struktūrvienības ikdienas darbu;

5.3.3. nodrošināt personāla atlases un karjeras veidošanas procesu;

5.3.4. vadīt personāla motivēšanas un novērtēšanas procesu;

5.3.5. kontrolēt darba aizsardzības normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi;

5.3.6. atbilstoši kompetencei pieņemt lēmumus un izdot rīkojumus;

5.3.7. pārskatīt un, ja nepieciešams, atcelt padoto darbinieku pieņemtos lēmumus;

5.3.8. risināt konfliktsituācijas struktūrvienībā, kā arī konfliktsituācijas starp padoto darbiniekiem un klientiem;

5.4. pienākums sadarboties stratēģisko mērķu sasniegšanai un veikt šādus uzdevumus:

5.4.1. nodrošināt informācijas apmaiņu ar vadību un citām organizācijas struktūrvienībām;

5.4.2. atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un organizācijām;

5.4.3. sadarboties ar citu valstu muitas dienestiem un starptautiskajām organizācijām struktūrvienības kompetencē esošajos jautājumos;

5.5. pienākums analizēt, novērtēt un pilnveidot struktūrvienības vadības sistēmu un veikt šādus uzdevumus:

5.5.1. analizēt struktūrvienības darbības statistikas datus, rezultatīvos un kvalitatīvos rādītājus;

5.5.2. izvērtēt vadības sistēmas efektivitāti;

5.5.3. izstrādāt un īstenot struktūrvienības vadības sistēmas optimizācijas plānus;

5.6. pienākums sekot ar muitas jomu saistītajos un citos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanai un veikt šādus uzdevumus:

5.6.1. sekot izmaiņām ar muitas jomu saistītajos un citos normatīvajos aktos un informēt par tām padotos;

5.6.2. kontrolēt muitas jomu regulējošajos un citos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu;

5.6.3. atbilstoši kompetencei sniegt skaidrojumu personām un pakļautībā esošiem darbiniekiem par muitas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību piemērošanu.
IV. Darba vidi raksturojošie īpašie faktori
6. Darba vidi raksturo:

6.1. organizatoriskie faktori - darbs tiek veikts individuāli vai grupā, citu darbinieku vadīšana;

6.2. fizikālie faktori - darbs saistīts ar paaugstinātu elektromagnētiskā lauka ietekmi;

6.3. psiholoģiskie faktori - stresa situācijas;

6.4. paaugstinātas bīstamības faktori - darbs var būt saistīts ar ieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu;

6.5. tiesiskie un ētiskie faktori - valsts ekonomisko interešu aizsardzība, paaugstināts korupcijas risks;

6.6. reprezentatīvie faktori - valsts suverenitātes un ekonomisko interešu pārstāvēšana.
V. Īpašas prasības uzdevumu veikšanai
7. Muitas iestādes struktūrvienības vadītājam jābūt psiholoģiski līdzsva­rotam, apveltītam ar komunikācijas spēju un prasmi darboties paaugstināta stresa apstākļos, kā arī jāzina svešvalodas.
VI. Muitas iestādes struktūrvienības vadītājam nepieciešamās prasmes
8. Muitas iestādes struktūrvienības vadītājam nepieciešamas šādas kopī­gās prasmes nozarē:

8.1. izpratne par starptautisko ekonomisko sakaru, tirdzniecības un loģistikas attīstības likumsakarībām un pamatprincipiem;

8.2. izpratne par iekšējā tirgus darbību un tā aizsardzības mehānismiem;

8.3. prasme lietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas struktūrvienības efektīvai vadīšanai;

8.4. prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;

8.5. prasme lēmumu pieņemšanā izmantot analītisko informācijas apstrādes metodi;

8.6. prasme pieņemt lēmumus un izvērtēt padoto pieņemtos lēmumus.
9. Muitas iestādes struktūrvienības vadītājam ir nepieciešamas šādas specifiskās prasmes profesijā:

9.1. izpratne par struktūrvienības darbības kopsakarību;

9.2. prasme analizēt struktūrvienības darbību, identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus;

9.3. struktūrvienības vadības mērķu, uzdevumu formulēšana un attīstības plānu sastādīšana;

9.4. prasme izstrādāt un organizēt darbinieku motivācijas paaugstināšanas pasākumus;

9.5. prasme organizēt un vadīt struktūrvienības darbu;

9.6. jaunāko darba organizācijas formu un informācijas tehnoloģiju efektīva lietošana;

9.7. pārskatu sagatavošana, kā arī prasme analizēt padoto iesniegtos pārskatus par veikto darbu;

9.8. orientēšanās muitas jomu reglamentējošos starptautiskajos un nacionālajos normatīvajos dokumentos.
10. Muitas iestādes struktūrvienības vadītājam ir nepieciešamas šādas vispārīgās prasmes:

10.1. komunikācijas prasme;

10.2. darbs grupā, pienākumu izpildes deleģēšana un koordinēšana, darbinieku motivēšana, darba grupas vadīšana;

10.3. prasme būt līderim, spēt risināt problēmsituācijas;

10.4. struktūrvienības izpildāmo uzdevumu plānošana un to prioritātes noteikšana;

10.5. citu pārliecināšana un argumentēta sava viedokļa izteikšana;

10.6. iegūtās informācijas analizēšana, sistematizēšana, sintezēšana un integrēšana;

10.7. profesionālās ētikas ievērošana;

10.8. sazināšanās svešvalodās;

10.9. savu un padoto darbinieku darba efektīva plānošana un organizē­šana;

10.10. prezentāciju sagatavošana un sniegšana;

10.11. saziņas līdzekļu lietošana;

10.12. datorprasme.
VII. Apgūstamās zināšanas
11. Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs apgūst šādas zināšanas priekšstata līmenī:

11.1. komerctiesības;

11.2. uzņēmējdarbības loģistika;

11.3. globālā loģistika un transports.
12. Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs apgūst šādas zināšanas izpratnes līmenī:

12.1. makroekonomika;

12.2. mikroekonomika;

12.3. kvantitatīvās metodes ekonomikā;

12.4. starptautiskā ekonomika;

12.5. uzņēmējdarbības ekonomika;

12.6. tirgzinība;

12.7. vadības socioloģija;

12.8. Latvijas politiskā sistēma;

12.9. starptautiskie ekonomiskie sakari;

12.10. krimināltiesības un kriminālprocess;

12.11. datormācība ekonomistiem;

12.12. mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana.
13. Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs apgūst šādas zināšanas lietošanas līmenī:

13.1. Latvijas un citu valstu tiesību akti muitas jautājumos;

13.2. saskarsmes psiholoģija;

13.3. lietišķā etiķete;

13.4. statistika;

13.5. vadīšanas teorija;

13.6. vadīšanas lēmumu pieņemšana;

13.7. vadīšanas informatīvās sistēmas;

13.8. lietvedība un korespondence;

13.9. finanses un nodokļi;

13.10. grāmatvedība;

13.11. finanšu grāmatvedība;

13.12. nodokļu grāmatvedība;

13.13. administratīvās tiesības;

13.14. datormācība;

13.15. starptautiskās tirdzniecības tiesības;

13.16. muitas darbības organizēšana un kontrole;

13.17. muitas informatīvās sistēmas;

13.18. harmonizētā preču sistēma;

13.19. personāla vadīšana;

13.20. riska analīze;

13.21. svešvaloda;

13.22. darba drošība un aizsardzība.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!