• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1972. gada Starptautiskā konvencija par drošiem konteineriem. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.12.2000., Nr. 460/464 https://www.vestnesis.lv/ta/id/13809

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Agreement Between The Ministry Of Defence Of The Slovak Republic And The Ministry Of Defence Of The Republic Of Latvia On Military Co-Operation

Vēl šajā numurā

20.12.2000., Nr. 460/464

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 02.12.1972.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

1972. gada Starptautiskā konvencija par drošiem konteineriem

Piezīme: Šis teksts ietver oriģinālo tekstu, kas pārveidots ar šādiem grozījumiem:

Spēkā stāšanās

datums

— 1981. gada grozījumi (I pielikums),

kurus pieņēmusi MSC (Kuģošanas

drošības komiteja) 01.12. 1981

— 1983. gada grozījumi (I un II

pielikums), kuruspieņēmusi MSC 01.01.1984

— 1991. gada grozījumi (I un II

pielikums), kuri pieņemti ar

MSC rezolūciju 20(59) 01.01. 1993

IEVADS

Dalībvalstis,

atzīstot nepieciešamību saglabāt cilvēka dzīvības drošības augsto pakāpi kraušanas operācijās, iekraušanā un pārvadāšanā,

rūpējoties par nepieciešamību sekmēt starptautisko konteineru pārvadāšanu,

atzīstot, šajā kontekstā, vispārējo starptautisko drošības standartu formalizēšanas priekšrocības,

apsverot, ka šo mērķi vislabāk var īstenot parakstot Konvenciju,

ir nolēmušas formalizēt struktūras prasības, lai nodrošinātu drošību kraušanas operācijās, novietošanā krautnē un pārvadāšanā, un šim nolūkam

ir vienojušās:

I pants. Vispārējie pienākumi

saskaņā ar šo Konvenciju

Dalībvalstis apņemas pildīt Konvencijas un tās Pielikumu nosacījumus, kas ir šīs Konvencijas neatņemama sastāvdaļa.

II pants. Definīcijas

Šajā Konvencijā, ja vien īpaši nav paredzēts citādi:

1. Ar vārdu "konteiners" saprot transportēšanas aprīkojuma priekšmetu, kurš ir:

(a) ilgstoši izmantojams un pietiekami stiprs vairākkārtējai lietošanai;

(b) īpaši konstruēts, lai veicinātu preču transportēšanu, izmantojot vienu vai vairākus transportēšanas veidus, neveicot pārkraušanu starpposmos;

(c) konstruēts, lai būtu droši un ātri apstrādājams, ko nodrošina stūru fitingi;

(d) tāda izmēra, kura aptveramā platība, skaitot no pamatnes četriem ārējiem stūriem ir:

(i) vismaz 14 kvadrātmetri (150 kvadrātpēdas) vai

(ii) vismaz 7 kvadrātmetri (75 kvadrātpēdas), ja tas ir aprīkots ar augšējiem stūru fitingiem;

Termins "konteiners" neietver ne satiksmes līdzekļus, ne iepakojumu, tomēr, ja konteineri tiek pārvadāti uz šasijām, tie terminā tiek ietverti.

2. Ar "stūru fitingu" saprot atveres ietaisi konteinera virspusē un pamatnē, kuras mērķis ir nodrošināt kraušanas operācijas, novietošanu krautnē un/vai nostiprināšanu.

3. Ar terminu "Administrācija" saprot Dalībvalsts valdību, saskaņā ar kuras pilnvarām konteineri tiek apstiprināti.

4. Termins "apstiprināts" nozīmē, ka apstiprinājusi Administrācija.

5. Termins "apstiprināšana" nozīmē Administrācijas lēmumu, ka konteinera konstrukcijas veids ir drošs, ņemot vērā šīs Konvencijas noteikumus.

6. Ar terminu "starptautiskais transports" saprot transportu starp sākuma un beigu punktiem, kuri atrodas divu valstu teritorijās un vismaz uz vienu no tiem ir piemērojama šī Konvencija. Šī Konvencija līdzīgi piemērojama, ja daļa transporta operāciju starp divām valstīm tiek veikta valsts teritorijā, attiecībā uz kuru piemērojama šī Konvencija.

7. Ar terminu "krava" saprot jebkurus preču izstrādājumus, preces un priekšmetus, kādas tiek pārvadātas konteineros.

8. Ar terminu "jauns konteiners" saprot konteineru, kura konstrukcija bija uzsākta dienā, kad stājas spēkā šī Konvencija vai vēlāk.

9. Ar terminu "esošais konteiners" saprot konteineru, kurš nav jauns konteiners.

10. Ar terminu "īpašnieks" saprot īpašnieku, kādu paredz Dalībvalsts nacionālā likumdošana vai nomnieku, vai glabātāju, ja līgums starp pusēm paredz izmantot šādu nomnieku vai glabātāju attiecībā uz īpašnieka atbildību par ekspluatāciju un pārbaudīšanu.

11. Ar terminu "konteinera veids" saprot Administrācijas apstiprinātu konstrukcijas veidu.

12. Ar terminu "sērijveida konteiners" saprot jebkuru konteineru, kas ražots vai jāražo saskaņā ar apstiprināto konstrukcijas veidu.

13. Ar terminu "prototips" saprot konteineru pārstāvi, kuri tiek ražoti vai jāražo sērijveidā.

14. Ar terminu "kravnesība" vai "R" saprot maksimālo pieļaujamo kopējo konteinera un tā kravas svaru.

15. Ar terminu "konteinera svars (tara)" saprot tukša konteinera svaru, ieskaitot pastāvīgi piestiprinātu papildaprīkojumu.

16.Ar terminu "maksimāli pieļaujamā krava" vai "P" saprot starpību starp kravnesību un konteinera svaru.

III pants. Piemērošana

1. Šī Konvencija piemērojama attiecībā uz jauniem un esošiem konteineriem, kas tiek izmantoti starptautiskajā transportā, izņemot konteinerus, kas īpaši konstruēti gaisa transportam.

2. Katrs jauns konteiners tiek apstiprināts saskaņā ar tipveida pārbaudes vai individuālās pārbaudes nosacījumiem, kas ietverti I Pielikumā.

3. Katrs esošais konteiners tiek apstiprināts saskaņā ar attiecīgajiem nosacījumiem par esošo konteineru apstiprināšanu, kas izriet no I Pielikuma, 5 gadu laikā, skaitot no datuma, kad šī Konvencija stājusies spēkā.

IV pants. Testēšana, apskate,

apstiprināšana un ekspluatēšana

1. Attiecībā uz I Pielikuma nosacījumu īstenošanu, katra Administrācija veic iedarbīgu pārbaudes, apskates un apstiprināšanas procedūru, saskaņā ar šajā Konvencijā noteiktajiem kritērijiem, tomēr paredzot, ka Administrācija var uzticēt šādu pārbaudi, apskati un apstiprināšanu tās pienācīgi pilnvarotām organizācijām.

2. Administrācija, kas uztic šādu pārbaudi, apskati un apstiprināšanu citai organizācijai, informē Starptautiskās Jūras organizācijas (turpmāk - Organizācija) Ģenerālsekretāru, lai paziņotu Dalībvalstīm.

3. Iesniegumu par apstiprinājumu saņemšanu var veikt jebkuras Dalībvalsts Administrācija.

4. Katrs konteiners tiek ekspluatēts drošā stāvoklī saskaņā ar I Pielikuma nosacījumiem.

5. Ja apstiprinātais konteiners patiesībā nesaskan ar I un II Pielikuma prasībām, iesaistītā Administrācija veic pasākumus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem, lai konteiners atbilstu šādām prasībām vai anulē apstiprinājumu.

V pants. Atbilstības apstiprināšana

1. Dalībvalsts institūcijas piešķirto atbilstības apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem, akceptē citas Dalībvalstis visu šās Konvencijas mērķu īstenošanā. Otras Dalībvalsts izdotajam apstiprinājumam ir tāds pats likumīgs spēks kā pašas izdotajam.

2. Konteineriem, kas atbilst šīs Konvencijas prasībām, Dalībvalsts neuzspiež nekādas citas uzbūves drošības prasības vai testus, tomēr paredzot, ka nekas šajā Konvencijā nekavē nacionālo noteikumu vai likumdošanas piemērošanu, vai starptautisko līgumu, kas nosaka papildus uzbūves drošības prasības vai testus konteineriem, kuri ir īpaši konstruēti bīstamo preču pārvadāšanai, vai attiecībā uz tādiem unikāliem konteineriem, ar kuriem pārvadā šķidro kravu vai attiecībā uz konteineriem, kas tiek pārvadāti pa gaisu. Terminam "bīstamās preces" ir tāda nozīme, kāda tam noteikta saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

VI pants. Pārbaude

1. Katrs konteiners, kas ir apstiprināts saskaņā ar III pantu, ir pakļauts šīs Dalībvalstis teritorijas pienācīgi pilnvarotas amatpersonas pārbaudei Dalībvalstis teritorijā. Šī pārbaude norobežojas ar to, lai pārbaudītu, ka attiecībā uz konteineru ir derīga Drošības atbilstības plāksnīte, kāda tiek prasīta saskaņā ar šo Konvenciju, ja vien šeit nav vērā ņemami pierādījumi, lai uzskatītu, ka konteinera stāvoklis ir tāds, kas rada nepārprotamu risku drošībai. Šādā gadījumā amatpersona, kura veic pārbaudi, darbojas tik tālu, cik tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka konteiners ir savests kārtībā pirms nodošanas ekspluatācijā.

2. Ja konteiners šķiet kļuvis nedrošs nepilnības rezultātā, kura varēja pastāvēt laikā, kad konteiners tika apstiprināts, Dalībvalsts, kas atklāj nepilnību informē Administrāciju, kas ir atbildīga par šo apstiprinājumu.

VII pants. Parakstīšana, ratificēšana,

akceptēšana, apstiprināšana un pievienošanās

1. Šī Konvencijas ir atklāta parakstīšanai līdz 1973. gada 15. janvārim Apvienoto Nāciju birojā Ženēvā un pēc tam no 1973. gada 1. februāra līdz 1973. gada 31. decembrim, ieskaitot, Organizācijas vadības mītnē Londonā visām Apvienoto Nāciju Dalībvalstīm vai jebkurai Īpašās Aģentūras Dalībvalstij vai Starptautiskās Atomenerģijas aģentūrai vai Starptautiskās Tiesas statūtu Dalībvalstij, un jebkurai citas valstij, kuru Apvienoto Nāciju Ģenerālā Asambleja ir uzaicinājusi kļūt par šīs Konvencijas Dalībvalsti.

2. Valstīm, kuras ir parakstījušas šo Konvenciju, tā ir jāratificē, jāakceptē vai jāapstiprina.

3. Šī Konvencija paliek atklāta pievienošanās nolūkam attiecībā uz jebkuru valsti, kura ir minēta 1. punktā.

4. Ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentus deponē Organizācijas Ģenerālsekretāram (turpmāk — Ģenerālsrkretārs).

VIII pants. Stāšanās spēkā

1. Šī Konvencija stājas spēkā pēc divpadsmit mēnešiem, skaitot no datuma, kad deponēti desmit ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenti.

2. Attiecībā uz katru valsti, kura ratificējusi, akceptējusi, apstiprinājusi vai pievienojusies šai Konvencijai pēc tam, kad deponēti desmit ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenti, šī Konvencija stājas spēkā pēc divpadsmit mēnešiem, skaitot no datuma, kad šāda valsts deponējusi savu ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu.

3. Jebkura valsts, kas ir kļuvusi par šīs Konvencijas Dalībvalsti pēc tam, kad grozījumi stājušies spēkā, ja valsts nav izteikusi citādu nodomu,

(a) tiek uzskatīta kā grozītās Konvencijas Dalībvalsts; un

(b) tiek uzskatīta kā negrozītās konvencijas Dalībvalsts attiecībā uz jebkuru Konvencijas Dalībvalsti, kurai grozījums nav saistošs.

IX pants. Procedūra par šās Konvencijas

atsevišķas daļas vai daļu grozīšanu

1. Šo Konvenciju var grozīt pēc Dalībvalsts priekšlikuma ar jebkuru no procedūrām, kura noteikta šajā pantā:

2. Grozījums pēc izskatīšanas Organizācijā:

(a) pēc Dalībvalsts pieprasījuma jebkurš tās ierosinātais šīs Konvencijas grozījums tiek izskatīts Organizācijā. Ja grozījums pieņemts ar divu trešdaļu vairākumu Organizācijas Jūras Drošības komitejā klātesošo un balsojošo Dalībvalstu vairākumu, uz kuru visas Dalībvalstis ir uzaicinātas piedalīties un balsot, šādu grozījumu nosūta visiem Organizācijas locekļiem un visām Dalībvalstīm vismaz sešus mēnešus pirms to izskatīšanas Organizācijas Asamblejā.

(b) ja grozījums pieņemts ar divu trešdaļu Asamblejā klātesošo un balsojošo Dalībvalstu vairākumu, un, ja šāds vairākums ietver divas trešdaļas klātesošo un balsojošo Dalībvalstu vairākumu, Ģenerālsekretārs grozījumu nosūta visām Dalībvalstīm tā akceptēšanai.

(c) šāds grozījums stājas spēkā pēc divpadsmit mēnešiem, skaitot no datuma, kad to ir akceptējušas divas trešdaļas Dalībvalstu. Grozījumi stājas spēkā attiecībā uz visām Dalībvalstīm, izņemot tās, kuras pirms grozījumu stāšanās spēkā ir nosūtījušas paziņojumu, ka tās grozījumu neakceptē.

3. Grozījumi, kurus izdara Konference:

Pēc Dalībvalsts, kuru atbalsta vismaz viena trešdaļa Dalībvalstu, pieprasījuma, Ģenerālsekretārs sasauc konferenci, uz kuru tiek uzaicinātas VII panta minētās valstis.

X pants. Īpaša procedūra

Pielikumu grozīšanai

1. Jebkuru Pielikuma grozījumu, kuru ierosina Dalībvalsts, pēc šīs Puses pieprasījuma, izskata Organizācijā.

2. Ja grozījums pieņemts ar Organizācijas Jūras drošības komitejā klātesošo un balsojošo divu trešdaļu Dalībvalstu vairākumu, uz kuru visas Dalībvalstis bija uzaicinātas piedalīties un balsot, un, ja šāds vairākums ietver divas trešdaļas klātesošo un balsojošo Dalībvalstu vairākumu, šādu grozījumu Ģenerālsekretārs nosūta visām Dalībvalstīm, lai to apstiprinātu.

3. Šāds grozījums stājas spēkā datumā, kuru noteikusi Jūras Drošības komiteja tā pieņemšanas laikā, ja vien ar iepriekšējo datumu, kuru vienlaicīgi noteikusi Jūras Drošības komiteja, viena piektdaļa vai piecas Dalībvalstis, skatoties, kurš skaitlis ir mazāks, nepaziņo Ģenerālsekretāram par to iebildumiem pret grozījumu. Jūras Drošības komiteja, datumu, kas minēts šajā pantā nosaka ar to klātesošo un balsojošo divu trešdaļu vairākumu, kuru vairākums ietver divu trešdaļu klātesošo un balsojošo Dalībvalstu vairākumu.

4. Jebkurš grozījums stājoties spēkā, attiecībā uz visām Dalībvalstīm, kuras pret grozījumu nav iebildušas, nomaina un aizstāj iepriekšējos nosacījumus, uz kuriem grozījums attiecas; vienas Dalībvalsts celtais iebildums, nav saistošs citai Dalībvalstij, attiecībā uz kuru piemērojama šī Konvencija, lai apstiprinātu konteinerus.

5. Ģenerālsekretārs informē visas Dalībvalstis un Organizācijas locekļus par katru pieprasījumu un paziņojumu saskaņā ar šo pantu un datumu, kurā katrs grozījums stājas spēkā.

6. Ja ierosinātais Pielikuma grozījums ir apspriests, bet to nav pieņēmusi Jūras Drošības komiteja, jebkura Dalībvalsts var pieprasīt Konferences sasaukšanu, uz kuru tiek uzaicinātas VII pantā minētās valstis. Pēc tam, kad saņemts vienošanās ziņojums no vismaz vienas trešdaļas Dalībvalstu, Ģenerālsekretārs var sasaukt šādu konferenci, lai apspriestu Pielikuma grozījumus.

XI pants. Denonsēšana

1. Jebkura Dalībvalsts var denonsēt šo Konvenciju, deponējot instrumentu Ģenerālsekretāram. Denonsēšana stājas spēkā pēc viena gada, skaitot no datuma, kad tas deponēts Ģenerālsekretāram.

2. Dalībvalsts, kura ir cēlusi iebildumus attiecībā uz Pielikuma grozījumu var denonsēt šo Konvenciju un denonsēšana stājas spēkā datumā, kad stājas spēkā šie grozījumi.

XII pants. Darbības pārtraukšana

Šī Konvencija zaudē spēku, ja Dalībvalstu skaits divpadsmit secīgu mēnešu laikā ir mazāks par pieci.

XIII pants. Strīdu izšķiršana

1. Jebkurš strīds starp divām vai vairākām Dalībvalstīm attiecībā uz šīs Konvencijas skaidrojumu vai piemērošanu, kurš nav atrisināts sarunu ceļā vai citādi vienojoties, pēc vienas no Dalībvalstu pieprasījuma tiek nodots šķīrējtiesai un tā rīkojas šādi: katra strīdus puse ieceļ šķīrējtiesnesi un šie divi šķīrējtiesneši ieceļ trešo šķīrējtiesnesi, kurš ir priekšsēdētājs. Ja trīs mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas viena no pusēm nav noteikusi šķīrējtiesnesi vai šķīrējtiesneši nav izvēlējuši priekšēdētāju, katra no pusēm var pieprasīt Ģenerālsekretāram iecelt šķīrējtiesas tiesnesi vai priekšēdētāju.

2. Šķīrējtiesas lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 1. punkta nosacījumiem ir saistošs strīdus pusēm.

3. Šķīrējtiesa nosaka savus procedūras noteikumus.

4. Šķīrējtiesas lēmumus, abus, gan par tās procedūru un tikšanās vietu, gan par jebkuru agrāko strīdus jautājumu, pieņem ar balsu vairākumu.

5. Jebkuru diskusiju, kura var izcelties starp strīdus pusēm attiecībā uz izskaidrojumu un lēmumu pieņemšanu, katra puse var iesniegt izvērtēšanai šķīrējtiesā, kura pieņem lēmumu.

XIV pants. Atrunas

1. Atrunas attiecībā uz šo Konvenciju, izslēdzot tās, kuras attiecināmas uz I-VI pantu, XIII pantu, uz šo pantu un Pielikumiem, ir pieļaujamas, ar noteikumu, ka šādas atrunas tiek iesniegtas rakstveidā un, ja tās paziņotas pirms instrumenta ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās, tās jāietver šajā instrumentā. Ģenerālsekretārs paziņo par šādām atrunām visām valstīm, kādas minētas VII pantā.

2. Katra atruna, kas veikta saskaņā ar 1. punktu:

(a) attiecībā uz Dalībvalsti, kura ir izdarījusi atrunu, atrunas apjomā pārveido šīs Konvencijas nosacījumus, uz kuriem atruna attiecas; un

(b) un tāda pašā apjomā pārveido nosacījumus attiecībā uz citu Dalībvalsti, kura atrunas reģistrējusi.

3. Jebkuras Dalībvalsts, kura ir formulējusi atrunu saskaņā ar 1. punktu, var atsaukt to jebkurā laikā, nosūtot ziņojumu Ģenerālsekretāram.

XV pants. Paziņošana

Papildus IX, X un XIV pantā noteiktajiem paziņojumiem, Ģenerālsekretārs informē visas valstis, kuras minētas VII pantā, par:

a) parakstīšanu, ratificēšanu, akceptēšanu, apstiprināšanu un pievienošanos saskaņā ar VII pantu;

b) datumu, kurā šī Konvencijas stājas spēkā, saskaņā ar VIII pantu;

c) datumu, kurā stājas spēkā šīs Konvencijas grozījumi, saskaņā ar XI un X pantu;

d) denonsēšanu saskaņā ar XI pantu;

e) šīs Konvencijas darbības pārtraukšanu saskaņā ar XII pantu.

XVI pants. Autentiski teksti

Šīs Konvencijas oriģinālu, kura ir angļu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu teksti ir vienlīdz autentiski, deponē Ģenerālsekretāram, kurš tā apstiprinātās kopijas nosūta visām VII pantā minētajām valstīm.

To apliecinot, apakšā parakstījusies, šim nolūkam pienācīgi pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šo Konvenciju.

Parakstīta Ženēvā tūkstoš deviņi simti septiņdesmit otrā gada otrajā decembrī.

 

I pielikums

Konteineru pārbaudes,

apskates novērtēšanas

un ekspluatēšanas noteikumi

I nodaļa. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

VISĀM ATBILSTĪBAS

NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMĀM

1. noteikums. Drošības atbilstības plāksnīte

1. (a) Drošības atbilstības plāksnīti, saskaņā ar šā Pielikuma papildinājumā izklāstīto instrukciju, pastāvīgi piestiprina katram novērtētajam konteineram labi redzamā vietā līdzās jebkurai citai, oficiālam mērķim paredzētai atbilstības plāksnītei, kas paredzēta oficiāliem nolūkiem, kur tā nav viegli sabojājama.

(b) Uz katra konteinera visi uz konteinera izdarītie kravnesības marķējumi, ir saskaņā ar informāciju par kravnesību uz Drošības atbilstības plāksnītes.

(c) Konteinera īpašnieks Drošības atbilstības plāksnīti no konteinera noņem gadījumos, ja:

— konteiners tiek pārveidots, savā ziņā atceļot oriģinālo novērtējumu, un informāciju, kas ir atrodama uz Drošības atbilstības plāksnītes, vai

— konteiners tiek izņemts no apgrozības un nav ekspluatējams saskaņā ar Konvenciju, vai

— ja novērtējumu ir atsaukusi Administrācija.

2. (a) Plāksnīte ietver šādu informāciju ne mazāk kā divās valodās - angļu un franču:

" CSC DROŠĪBAS ATBILSTĪBA"

Valsts, kura veikusi novērtēšanu un novērtēšanas atsauce

Izgatavošanas datums (mēnesis un gads)

Izgatavotāja piešķirtais konteinera reģistrācijas numurs vai gadījumā, ja konteiners jau eksistē, bet kuram nav šāda numura, numurs, kādu piešķir Administrācija

Kravnesība ( kilogramos un mārciņās)

Pieļaujamais novietošanas augstums pie 1,9 g (kilogramos un mārciņās)

Konteinera izturības pārbaude atkarībā no kravas izvietojuma (kilogramos un mārciņās)

(b) Uz plāksnītes tiek rezervēta brīva vieta, lai ierakstītu gala sienas vai sānu sienas izturības pakāpi (faktoru) saskaņā ar šo noteikumu 3. pantu un II Pielikumu, 6. un 7. pārbaudi. Brīva vieta uz plāksnītes līdzīgi tiek rezervēta, lai atspoguļotu pirmo un sekojošos ekspluatācijas pārbaudes datumus (mēnesi un gadu).

3. Ja Administrācija uzskata, ka jaunais konteinera drošība atbilst šīs Konvencijas prasībām un, ja šādam konteineram gala sienas un/ vai sānu sienas izturības pakāpe (faktors) ir lielāka vai mazāka par to, kāda noteikta II Pielikumā, šāda izturības pakāpe jānorāda Drošības atbilstības plāksnītē.

4. Šādas plāksnītes klātbūtne neatceļ nepieciešamību atspoguļot šajā plāksnītē ietverto vai citu informāciju, ja to prasa citi spēkā esošie noteikumi.

2. noteikums. Ekspluatācija un pārbaude

1. Konteinera īpašnieks ir atbildīgs par konteinera drošu ekspluatāciju.

2. (a) Apstiprinātā konteinera īpašnieks konteineru pārbauda vai ir to pārbaudījis saskaņā ar procedūru, kādu noteikusi vai apstiprinājusi iesaistītā Dalībvalsts, ekspluatācijai atbilstošos laika posmos.

(b) Datumu (mēnesis un gads), kurā konteiners ir izturējis savu pirmo pārbaudi, atzīmē Drošības atbilstības plāksnītē.

(c) Datumu (mēnesis un gads), kurā konteineru atkārtoti pārbauda, skaidri atzīmē uz konteinera vai pēc iespējas tuvāk Drošības atbilstības plāksnītei un ar metodēm, kādas pieņemamas tai Dalībvalstij, kura parakstījusi vai apstiprinājusi īpašo ekspluatācijas procedūru.

(d) Laika posms no izgatavošanas datuma līdz pirmajam pārbaudes datumam nepārsniedz piecus gadus.

3. (a) Kā alternatīvu attiecībā uz 2. punktu, iesaistītā Dalībvalsts var apstiprināt pastāvīgu konteineru drošības pārbaudes programmu, balstoties uz īpašnieka iesniegtajām liecībām, jā šāda programma nodrošina ne zemāku drošības standartu, kāds noteikts 2. punktā.

(b) Lai norādītu, ka konteiners tiek ekspluatēts saskaņā ar pastāvīgu konteineru drošības pārbaudes programmu, burtu atzīme "ACEP" un Dalībvalsts pazīšanās zīmes, kura ir piešķīrusi apstiprinājumu programmai, tiek atspoguļotas uz konteinera vai pēc iespējas tuvāk Drošības atbilstības plāksnītei.

(c) Visas pārbaudes, kas veicamas saskaņā ar šādu programmu, nosaka vai konteineram ir vai nav trūkumi, kas varētu radīt draudus kādai no personām. Tās ir veicamas saistībā ar nozīmīgu remontu, atjaunošanu vai kuģu izīrēšanas gadījumā tos saņemot un atgriežot un nekādā gadījumā ne mazāk, kā reizi 30 mēnešos.

4. Šajos noteikumos ar "iesaistīto Dalībvalsti" saprot Dalībvalsts teritoriju, kurā atrodas īpašnieka pastāvīgā dzīvesvieta vai birojs. Tomēr gadījumā, ja īpašnieka pastāvīgā dzīvesvieta vai birojs atrodas valstī, kuras valdība vēl nav vienojusies par pārbaudes plāna parakstīšanu vai apstiprināšanu un līdz laikam, kamēr šāda vienošanās tiek panākta, īpašnieks var pielietot procedūru, kuru parakstījusi vai apstiprinājusi Dalībvalsts Administrācija, kura ir gatava darbojas kā "iesaistītā Dalībvalsts". Īpašniekam jāpiekrīt šādas procedūras pielietošanai nosacījumiem, ko šajā jautājumā noteikusi Administrācija.

II nodaļa. NOTEIKUMI PAR

JAUNAS KONSTRUKCIJAS KONTEINERU APSTIPRINĀŠANU

3. noteikums. Jaunu konteineru apstiprināšana

Lai saņemtu Drošības atbilstības apstiprinājumu saskaņā ar šo Konvenciju, visiem jaunajiem konteineriem jāatbilst II Pielikumā noteiktajām prasībām.

4. noteikums. Atbilstība konstrukcijas veidam

Konteineram, attiecībā uz kuru ir iesniegts pieprasījums atbilstības apstiprinājumam, Administrācija pārbauda prototipa konteineru konstrukciju, lai pārliecinātos, ka konteineri atbilst II Pielikumā noteiktajām prasībām. Ja atbilst, Administrācija paziņo pretendentam rakstiskā veidā, ka konteiners atbilst šīs Konvencijas prasībām un šis paziņojums dod tiesības izgatavotājam piestiprināt Drošības atbilstības plāksnīti katram šādas sērijas konteineram.

5. noteikums. Konstrukcijas veida

apstiprināšanas noteikumi

1. Ja konteineri tiek izgatavoti sērijveidā, Administrācijai iesniedzamais pieprasījums par konstrukcijas veida apstiprināšanu jāiesniedz kopā ar zīmējumiem, konteineru veida konstrukcijas īpatnībām, kādas ir apstiprināmas un cita veida informāciju, kāda var būt nepieciešama Administrācijai.

2. Pretendents paziņo pazīšanās apzīmējumus, kurus izgatavotājs piešķīris konteinera veidam, uz kuru attiecas atbilstības apstiprinājuma pieprasījums.

3. Papildus pieprasījumam jābūt arī izgatavotāja dotai garantijai, ka tas:

(a) uzrādīs Administrācijai sērijas tos konteinerus, kurus Administrācija vēlas pārbaudīt;

(b) paziņos Administrācijai par jebkurām konstrukcijas izmaiņām vai īpatnībām un sagaidīs apstiprinājumu pirms Drošības atbilstības plāksnītes piestiprināšanas;

(c) piestiprinās Drošības atbilstības plāksnīti katram šādas sērijas konteineram un ne citiem;

(d) glabās oficiālu dokumentu par konteineriem, kas izgatavoti saskaņā ar apstiprināto konstrukcijas veidu. Šim oficiālajam dokumentam

jāietver izgatavotāja piešķirtie reģistrācijas numuri, piegādāšanas datumi un pircēju, kuriem konteineri ir piegādāti, vārdi un adreses.

4. Administrācija var piešķirt apstiprinājumu konteineriem, kas izgatavoti, pārveidojot apstiprināto konstrukcijas veidu, ja Administrācija ir pārliecināta, ka modifikācijas neietekmē pārbaudes pamatotību, kas veikta, lai apstiprinātu konstrukcijas veidu.

5. Administrācija nepiešķir izgatavotājiestādei tiesības piestiprināt Drošības atbilstības plāksnīti, pamatojoties uz apstiprināto konstrukcijas veidu, ja vien tā nav pārliecināta, ka izgatavotājs ir veicis konteineru ražošanas procesa iekšējo kontroli, lai nodrošinātu, ka izgatavotie konteineri atbilst apstiprinātajam prototipam.

6. noteikums. Pārbaude izgatavošanas laikā

Lai nodrošinātu, ka tās pašas sērijas konteineri ir izgatavoti saskaņā ar apstiprināto konstrukciju, Administrācija var apskatīt un pārbaudīt tik vienību, cik tā uzskata par nepieciešamu jebkurā attiecīgās sērijas veida izgatavošanas posmā.

7. noteikums. Ziņojums Administrācijai

Izgatavotājs, pirms uzsāk ražot produkciju, paziņo Administrācijai par katru jaunu konteineru sēriju, kas ražojama saskaņā ar apstiprināto konstrukcijas veidu.

III nodaļa. NOTEIKUMI PAR

JAUNU KONTEINERU APSTIPRINĀŠANU, BALSTOTIES UZ INDIVIDUĀLU

APSTIPRINĀŠANU

8. noteikums. Individuālu konteineru

apstiprināšana

Apstiprinājumu individuāliem konteineriem var piešķirt, ja Administrācija pēc pārbaudes un testēšanas ir pārliecināta, ka konteiners atbilst šīs konvencijas prasībām, ja tā ir pārliecināta, tā rakstveidā paziņo pretendentam par apstiprinājumu un šis paziņojums dod tiesības tam piestiprināt Drošības atbilstības plāksnīti.

IV nodaļa. NOTEIKUMI ESOŠO UN JAUNU KONTEINERU APSTIPRINĀŠANAI,

KURI NAV SAŅĒMUŠI APSTIPRINĀJUMU IZGATAVOŠANAS LAIKĀ

9. noteikums. Esošo konteineru apstiprināšana

1. Ja 5 gadu laikā, skaitot no datuma, kad šī Konvencija stājusies spēkā, konteinera īpašnieks Administrācijai iesniedz informāciju par:

a) izgatavošanas datumu un vietu;

b) izgatavotāja piešķirto konteinera reģistrācijas numuru, ja iespējams;

c) kravnesību;

d) (i) pierādījumus, ka šāda veida konteineru izmantošana bijusi droša jūras vai iekšzemes transportā laika posmā, kas nav mazāks par diviem gadiem, vai

(ii) pierādījumus, kas pārliecina Administrāciju, ka konteiners izgatavots saskaņā ar pārbaudīto konstrukcijas veidu un ir saskaņā ar II Pielikumā izklāstītajiem tehniskajiem nosacījumiem, izslēdzot tos tehniskos nosacījumus, kas attiecas uz gala sienas un sānu sienas izturības pārbaudēm, vai

(iii) pierādījumi, ka konteiners konstruēts saskaņā ar standartiem, kuri pēc Administrācijas uzskatiem, bija ekvivalenti II Pielikumā izklāstītajiem tehniskajiem nosacījumiem, izslēdzot tos tehniskos nosacījumus, kas attiecas uz gala sienas un sānu sienas pretestības pārbaudēm;

(e) pieļaujamo novietošanas augstumu, pie 1,8 g (kilogramos un mārciņās); un

(f) citiem datiem, kas nepieciešami Drošības atbilstības plāksnītei;

Administrācija, pēc iepazīšanās, īpašniekam rakstveidā paziņo par to, vai apstiprinājums ir vai nav piešķirts, un ja ir, šis paziņojums īpašniekam dod tiesības piestiprināt Drošības atbilstības plāksnīti pēc attiecīgās konteinera pārbaudes, kas veikta saskaņā ar 2. Noteikumu. Attiecīgā konteinera pārbaude jāveic un Drošības atbilstības plāksnīte jāpiestiprina ne vēlāk kā līdz 1985. gada 1. janvārim.

2. Esošajiem konteineriem, kuriem apstiprinājumu nenosaka saskaņā ar šo Noteikumu 1. pantu, apstiprinājumu var saņemt saskaņā ar šā Pielikuma II vai III nodaļas nosacījumiem. Šādiem konteineriem II Pielikuma prasības attiecībā uz gala sienas un sānu sienas izturības pārbaudēm nepiemēro. Administrācija var, ja tas apmierina, attiecībā uz minētajiem konteineriem, kas tiek izmantoti, attiekties no prasībām par zīmējumu iesniegšanu un testēšanu, bet tas nav attiecināms uz pacelšanu un grīdas izturības pārbaudēm, ja tas ir pieņemams.

10. noteikums. Jaunu konteineru

apstiprināšana, kas nav apstiprināti

izgatavošanas laikā

Ja, 1982. gada 6. septembrī vai pirms tam, jaunā konteinera, kas netika apstiprināts izgatavošanas laikā, īpašnieks iesniedz Administrācijai informāciju par:

(a) izgatavošanas datumu un vietu;

(b) konteinera izgatavotāja piešķirto reģistrācijas numuru, ja spējams;

(c) kravnesību;

(d) Administrācijai nepieciešamos pierādījumus, ka konteiners ražots atbilstoši konstrukcijas veidam, kurš ir pārbaudīts un atbilst II Pielikumā izklāstītajiem tehniskajiem nosacījumiem;

(e) pieļaujamo novietošanas augstumu pie 1,8 g (kilogramos un mārciņās); un

(f) citus datus, kas nepieciešami Drošības apstiprinājuma plāksnītei;

Administrācija, pēc iepazīšanās, var apstiprināt konteineru, neņemot vērā II nodaļas nosacījumus. Ja apstiprinājums ir piešķirts, par to rakstveidā paziņo īpašniekam, un šāds paziņojums īpašniekam dod tiesības piestiprināt Drošības atbilstības plāksnīti pēc attiecīgās konteinera pārbaudes, kas tiek veikta saskaņā ar 2. noteikumu. Attiecīgā konteinera pārbaude jāveic un Drošības atbilstības plāksnīte jāpiestiprina ne vēlāk kā līdz 1985. gada 1. janvārim.

V nodaļa. PĀRVEIDOTO KONTEINERU

APSTIPRINĀŠANAS NOTEIKUMI

11. noteikums. Pārveidoto konteineru

apstiprināšana

Pārveidoto konteineru, kuru pārveidošanas rezultātā ir izmaiņas uzbūvē, īpašnieks, šīs izmaiņas paziņo Administrācijai vai institūcijai, kura ir devusi apstiprinājumu un ir pienācīgi pilnvarota tam. Administrācija vai pilnvarotā institūcija, atbilstoši, var pieprasīt pārveidoto konteineru atkārtotu pārbaudi pirms atkārtotas sertificēšanas.

PAPILDINĀJUMS

Drošības atbilstības plāksnīte, kas atbilst zemāk atspoguļotajam modelim, ir pastāvīga, nerūsējoša, ugunsizturīga taisnstūra plāksnīte, kuras izmēri nav mazāki par 200 mm uz 100 mm. Vārdi "CSC Drošības atbilstība", kurā minimālais burtu augstums ir 8 mm un visu pārējo vārdu un ciparu minimālais augstums ir 5 mm, tiek iespiesti, iekalti vai uzrādīti uz plāksnītes virsmas jebkurā citā pastāvīgā un salasāmā veidā.

CSC DROŠĪBAS ATBILSTĪBA

1. .......... (GB - L/749/2/7/75)

2. .......... IZGATAVOŠANAS DATUMS ...............

3. .......... REĢISTRĀCIJAS NUMURS ..................

4. .......... KRAVNESĪBA ......kg ..... mārciņās

5. .......... PIEĻAUJAMAIS NOVIETOŠANAS

AUGSTUMS >100 mm

pie 1,8 g ......kg.........mārciņās

6. .......... KONTEINERA IZTURĪBAS PĀRBAUDE

ATKARĪBĀ NO KRAVAS IZVIETOJUMA

....kg........ mārciņās

7. ..........

8. ..........

9. .......... 200 mm.

--------------------------------------------------------

1. Valsts, kas devusi apstiprinājumu un apstiprinājuma atsauce, kā dots piemēra pirmajā rindā. ( Valsts, kura devusi apstiprinājumu jāapzīmē ar atšķirības zīmēm, kādas izmanto, apzīmējot satiksmes līdzekļu reģistrācijas valsti starptautiskajos auto pārvadājumos.)

2. Izgatavošanas datums (mēnesis un gads).

3. Izgatavotāja piešķirtais konteinera reģistrācijas numurs vai gadījumā, ja konteiners jau ir, bet tam nav zināms numurs, Administrācijas piešķirtais numurs.

4. Kravnesība ( kilogramos un mārciņās).

5. Pieļaujamais novietošanas augstums pie 1,8 g ( kilogramos un mārciņās).

6. Konteinera izturības pārbaude atkarībā no kravas izvietojuma (kilogramos un mārciņās).

7. Gala sienas izturība uz plāksnītes tiek norādīta tikai tad, ja gala siena ir konstruēta, lai izturētu slodzi, kas ir 0,4 reizes mazāka vai lielāka par maksimāli pieļaujamo kravu, t.i. 0,4 P.

8. Sānu sienas izturība uz plāksnītes tiek norādīta tikai tad, ja sānu siena ir konstruēta, lai izturētu slodzi, kas ir 0,6 reizes mazāka vai lielāka par maksimāli pieļaujamo kravu, t.i. 0,6 P.

9. Jauniem konteineriem pirmais ekspluatācijas pārbaudes datums (mēnesis un gads) un sekojošais ekspluatācijas pārbaudes datums (mēnesis un gads), ja plāksnīte tiek izmantota šādam mērķim.

 

II pielikums

Konstrukcijas drošības prasības

un to pārbaudes

PRIEKŠVĀRDS

Pildot šā Pielikuma prasības, ir nešaubīgi, ka visos konteinera operāciju līmeņos, spēki, kas izriet no kustības, izvietošanas, novietošanas krautnē un piekrauta konteinera svars un ārējie spēki nepārsniegs konteinera konstrukcijas izturību. Ir izdarīti šādi pieņēmumi:

(a) līdz ar to konteiners tiks tā nodrošināts, ka tas netiks pakļauts spēkiem, kas pārsniedz konstrukcijā paredzētos;

(b) konteinera krava tiks izvietota saskaņā ar ieteicamo tirdzniecības praksi, tā lai konteinera kravu nepakļautu spēkiem, kas pārsniedz konstrukcijā paredzētos.

UZBŪVE

1. Konteiners, kas izgatavots no jebkura piemērota materiāla, kas apmierinoši iztur pārbaudes bez deformācijas vai novirzēm, kas varētu padarīt to nederīgu izmantošanai tam paredzētajiem mērķiem, tiek uzskatīts par drošu.

2. Stūru fitingu izmērus, izvietojumu un pieļaujamo slodzi pārbauda, ņemot vērā pacelšanas un nostiprinājuma sistēmas, kuros tie darbosies.

KRAVNESĪBAS PĀRBAUDES UN PĀRBAUDES PROCEDŪRAS

Ja tas atbilst konteinera uzbūvei, visiem konteineru veidiem tiek piemērotas šādas kravnesības pārbaudes un pārbaudes procedūras:

1. Pacelšana

Konteiners, kuram ir noteikts KRAVAS IZVIETOJUMS KONTEINERĀ, tiek pacelts, nepielietojot būtisku paātrinājuma spēku. Pēc pacelšanas, konteiners jānotur piecas minūtes un pēc tam jānolaiž zemē.

 

(A) Pacelšana no stūru fitingiem

Kravnesības pārbaudes Pārbaudes procedūras

un iedarbības spēki

Kravas izvietojums (i) Pacelšana no stūru

konteinerā: fitingiem:

Attiecībā uz tanka Konteineriem, kas garumā

konteineriem, ja kon- pārsniedz 3,000 mm

teinera kravas svara un (10 pēdas) (nomināls) ir

tanka svara pārbaudes piemērojami pacelšanas

svars ir mazāks par 2R, spēki vertikāli no visiem

konteineram ir jāuzliek četriem augšējiem stūru

papildu svars, kas ir fitingiem.

sadalīts pa tanka garumu. Konteineriem, kuru

Vienmērīgi izvietota garums ir 3,000 mm

krava tādā veidā, ka (10 pēdas) (nomināls) vai

kopējais konteinera mazāks, piemērojami

taras un pārbaudes pacelšanas spēki no visiem

kravas svars ir vienāds četriem augšējiem stūru

ar 2R. fitingiem, tādā veidā, ka

leņķis starp katru

Ārējās iedarbības spēki: pacelšanas ierīci un

Tādi, lai paceltu 2R vertikāli ir 30 grādi.

kopējā svara noteiktajā

veidā (saskaņā ar virs-

rakstu PĀRBAUDES

PROCEDŪRAS).

(ii)Pacelšana no

apakšējiem stūru fitingiem:

Konteineriem pacelšanas

spēki piemērojami tādā

veidā, ka pacelšanas

iekārtas attiecināmas tikai

uz apakšējiem stūru

fitingiem. Pacelšanas

spēki uzliekami pie

stūriem horizontāli no:

30 grādi attiecībā uz

konteineriem, kuru garums

ir 12,000 mm (40 pēdas)

(nomināls) vai lielāki,

37 grādi attiecībā uz

konteineriem, kuru garums

ir 9,000 mm (30 pēdas)

(nomināls) un līdz 12,000

mm (40 pēdas) (nomināls),

bet to neieskaitot

45 grādi attiecībā uz

konteineriem, kuru garums

ir 6,000 mm (20) pēdas

(nomināls) un līdz 9,000

mm (30 pēdas) (nomināls),

bet to neieskaitot

60 grādi attiecībā uz

konteineriem, kas ir

mazāki par 6,000 mm

(20 pēdas) (nomināls).

 

(B) Pacelšana, izmantojot jebkādas citas papildus metodes

Kravnesības pārbaudes Pārbaudes procedūras

un iedarbības spēki

Kravas izvietojums (i) Pacelšana no dakšu

konteinerā: kabatām:

Attiecībā uz tanka kon- Konteiners tiek novietots

teineriem, ja konteinera uz stieņiem, kas atrodas

kravas svara un tanka vienā horizontālā plāksnē,

svara pārbaudes svars viens stienis centrēts katrā

ir mazāks par 1.25R, dakšas kabatā, kas tiek

konteineram ir uzliekams izmantots piekrauta

papildu svars, kas konteinera pacelšanai.

sadalīts pa tanka garumu. Stieņi ir vienādā platumā

Vienmērīgi izvietota ar dakšām, kuras plānots

krava, tādā veidā, ka izmantot kraušanas

konteinera taras un operācijās un ir paredzēti

pārbaudes kravas 75% no dakšas kabatas

kopējais svars ir garuma.

vienāds ar 1,25R.

Ārējās iedarbības spēki:

Tādi, lai paceltu 1,25R

kopējā svara noteiktajā

veidā (saskaņā ar virs-

rakstu PĀRBAUDES

PROCEDŪRAS).

(ii) Pacelšana no

Kravas izvietojums konvenciālā krāna:

konteinerā: Konteiners tiek novietots

Vienmērīgi izvietota uz paliktņiem vienā

krava tādā veidā, lai horizontālā plāksnē, viens

kopējais konteinera zem katra konvenciālā

taras un pārbaudes krāna. Šie paliktņi ir

kravas svars ir vienāds vienādā izmērā ar

ar 1,25R. konvenciālo krānu

pacelšanas laukumu,

Ārējās iedarbības spēki: kurus paredzēts izmantot.

Tādi, lai paceltu 1,25R

kopējā svara, noteiktajā

veidā (saskaņā ar virs-

rakstu PĀRBAUDES

PROCEDŪRAS).

(iii) Citas metodes

 

Ja konteineri ir konstruēti, lai tos piekrautā stāvoklī paceltu ar jebkurām citām metodēm, kuras nav minētas (A) vai (B) (i) un (ii) tie arī jāpārbauda izmantojot KRAVAS IZVIETOJUMU KONTEINERĀ UN ĀRĒJĀS IEDARBĪBAS SPĒKUS, kas raksturo paātrinājuma nosacījumus atbilstoši šai metodei.

2. Novietošana krautnē

1. Starptautiskā transporta nosacījumos, kur maksimālais vertikālais paātrinājuma spēks būtiski variē no 1,8 g un, ja konteiners ir droši un efektīvi pielāgots šādiem transportēšanas nosacījumiem, pieļaujamais novietošanas augstums var mainīties proporcionāli paātrinājuma spēkiem.

2. Pēc veiksmīgas pārbaudes pabeigšanas konteineru var uzskatīt par atbilstošu maksimāli pieļaujamajam statiskās iekraušanas svaram, kurš norādāms uz Drošības atbilstības plāksnītes pret virsrakstu "Pieļaujamais novietošanas augstums pie 1,8 g (kilogramos un mārciņās)".

Kravnesības pārbaudes Pārbaudes procedūras

un iedarbības spēki

Kravas izvietojums Konteiners, kuram ir

konteinerā: noteikts kravas izvietojums

Vienmērīgi izvietota tiek novietots uz četriem

krava tādā veidā, ka līmeņa paliktņiem, kuri

konteinera taras un balstās uz cietas horizon-

pārbaudes kravas tālas virsmas, viens zem

kopējais svars ir 1,8R. katra pamatnes stūra

Tanka konteinerus var fitinga vai līdzīgas stūra

pārbaudīt taras stāvolī. konstrukcijas. Paliktņi ir

centrēti zem fitingiem un

ir tāda paša izmērā kā

fitingi.

Ārējās iedarbības spēki:

Tādi, lai pakļautu katru Katrs ĀRĒJĀS IEDAR-

no četriem virsmas stūru BĪBAS SPĒKS tiek

fitingiem vertikālam pielietots katrai stūra

lejupvērstam spēkam, konstrukcijai caur attiecīgo

kas ir vienāds viena pārbaudes stūru fitingu

ceturtdaļa X 1,8 X vai caur tāda paša izmēra

pieļaujamais statiskais paliktni. Pārbaudes stūra

iekraušanas svars. fitings vai paliktnis ir

izvirzīts attiecībā uz kon-

teinera augšējo stūru

fitingu par 25 mm (1 unce)

sāniski un 38 mm (1,5

unces) gareniski.

3. Kompaktās kravas

Kravnesības pārbaudes Pārbaudes procedūras

un iedarbības spēki

(a) griestiem

Kravas izvietojums

konteinerā:

Nekāds.

Ārējās iedarbības spēki:

300 kg (600 mārciņas) ĀRĒJĀS IEDARBĪBAS

kompaktās kravas SPĒKI tiek uzlikti

vienmērīgi izvietota vertikāli uz leju kontei-

pa 600 mm X 300 mm nera jumta ārējās virsmas

(24 unces X 12 unces) vājākajam laukumam.

lielu laukumu.

(b) grīdai

Kravas izvietojums

konteinerā:

Divas kompaktās kravas, Pārbaude jāizdara kontei-

katra 2,730 kg (6,000 neram, kas balstās uz

mārciņas) un katra četriem vienādiem

jāpielieto konteinera atbalstiem zem tā četrām

grīdai caur 142 cm2 stūru konstrukcijām tādā

(22 kvadrātunces) veidā, ka konteinera

kontaktsfēru. pamata uzbūve ir brīva,

lai novirzītos.

Pārbaudes mehānisms,

kura svars ir 5,460 kg

(12,000 mārciņas) tas ir,

2,730 kg (6,000 mārciņas)

uz katru no divām virsmām,

kad piekrauts, kopējais

kontaktlaukums 284 cm2

(44 kvadrātunces) uz

katras virsmas, virsmas

platums 180 mm (7 unces),

kas izkārtots 760 mm (30

unces) sāņus, centrs pret

centru, manevrē pāri visai

konteinera grīdas

laukumam.

Ārējās iedarbības spēki:

Nekādi.

4. Konteinera izturības pārbaude atkarībā no kravas izvietojuma

Kravnesības pārbaudes Pārbaudes procedūras

un iedarbības spēki

Kravas izvietojums

konteinerā:

Nekāds. Tukšs konteiners tiek

novietots uz četriem

vienādiem atbalstiem,

viens zem katra pamatnes

stūra un ar speciālām

stiprinājuma ierīcēm tiek

nodrošināts pret sānu un

vertikālām kustībām tā

piemērojot, ka sānu

nodrošinājums ir paredzēts

tikai uz apakšējiem stūriem

diagonāli pretēji tiem,

kuriem tiek piemēroti spēki.

Ārējās iedarbības spēki:

ĀRĒJĀS IEDARBĪBAS

Tādi, lai sāniski SPĒKI piemērojami

sasniegtu konteinera atsevišķi vai vienlaicīgi

galu struktūras. Spēki katram augšējā stūra

ir vienādi ar tiem, fitingam vienā konteinera

kādiem konteiners bija pusē līnijās, paralēli kon-

paredzēts. teinera pamatnei un galu

plaknēm. Spēki piemēro-

jami vispirms virzienā uz

pēc tam no virsējiem stūru

fitingiem. Gadījumā, ja

konteineram katrs gals ir

simetrisks tā vertikālajai

centra līnijai, jāpārbauda

tika viena puse, bet kon-

teineram ar asimetriskiem

galiem, jāpārbauda abas puses.

 

5. Kravas izvietojums gareniski (statiskais tests)

Projektējot un konstruējot konteinerus, jāpatur prātā, ka konteineri, kurus pārvadā ar iekšējiem ūdensceļiem paredzētajiem transporta līdzekļiem, var izturēt 2 g paātrinājumu, kas pielietots horizontāli gareniskā virzienā.

Kravnesības pārbaudes Pārbaudes procedūras

un iedarbības spēki

Kravas izvietojums Konteineri ar noteiktu

konteinerā: KRAVAS IZVIETO-

Vienmērīgi izvietota JUMU jānodrošina gare-

krava, tādā veidā lai niski, nostiprinot divus

konteinera taras un apakšējos stūru fitingus

pārbaudes kravas vai ekvivalentas stūru

kopējais svars ir konstrukcijas vienā galā

vienāds ar kravnesību R. stiprinājuma iekārtas

attiecībā uz tanka izdevīgos punktos.

konteineriem, ja kon-

teinera kravas un taras

svars ir mazāks par

kravnesību R, kontei-

neram ir uzliekama

papildus krava.

Ārējās iedarbības spēki:

Tādi, lai pakļautu katru ĀRĒJĀS IEDARBĪBAS

konteinera malu krav- SPĒKI vispirms pielieto-

nesības R gareniskiem jami virzienā uz un pēc

spiešanas un stiepšanas tam no speciālas stipri-

spēkiem, tas ir nājuma ierīces punktiem.

kompaktais spēks no Jāpārbauda katra

2R uz konteinera, kā konteinera mala.

vienota kopuma bāzes.

 

6. Gala sienas

Gala sienām ir jāiztur slodze, kas nav mazāka par 0,4 reizēm maksimāli pieļaujamās kravas. Ja tomēr gala sienas ir konstruētas, lai izturētu slodzi, kas ir mazāka vai lielāka par 0,4 reizēm maksimāli pieļaujamās kravas, šāda izturības pakāpe (faktors) jānorāda uz Drošības atbilstības plāksnītes saskaņā ar 1. noteikuma 1. Pielikumu.

Kravnesības pārbaudes Pārbaudes procedūras

un iedarbības spēki

Kravas izvietojums

konteinerā:

Tāds, lai pakļautu gala Noteiktais KRAVAS

sienas iekšpusi 0,4P IZVIETOJUMS

vienmērīgi izvietotai piemērojams šādi:

kravai vai citai kravai, Jāpārbauda abi konteinera

kurai konteiners var gali, izņemot gadījumus,

būt paredzēts. ja abi gali ir identiski.

Tad jāpārbauda tikai

viens no tiem. Konteinera

gala sienas, kuras ir ar

sānu sienām vai sānu

durvīm var pārbaudīt

atsevišķi vai vienlaicīgi.

Konteinera gala sienas,

kurām nav sānu sienas

vai sānu durvis jāpārbauda

atsevišķi. Ja gali tiek

pārbaudīti atsevišķi,

reakcijas uz iedarbības

Ārējās iedarbības spēki: spēkiem uz gala sienu

Nekādi. jāierobežo uz konteinera

bāzisko struktūru.

 

7. Sānu sienas

Sānu sienām jāiztur slodze, kas nav mazāka par 0,6 reizēm maksimāli pieļaujamās kravas. Ja tomēr sānu sienas ir konstruētas, lai izturētu slodzi, kas ir mazāka vai lielāka par 0,6 reizēm maksimāli pieļaujamās kravas, šāda izturības pakāpe (faktors) jānorāda uz Drošības atbilstības plāksnītes saskaņā ar 1. noteikuma 1. Pielikumu.

Kravnesības pārbaudes Pārbaudes procedūras

un iedarbības spēki

Kravas izvietojums

konteinerā:

Tāds, lai pakļautu malas Noteiktais KRAVAS

sienas iekšpusi 0,6P IZVIETOJUMS

vienmērīgi izvietotai piemērojams šādi:

kravai vai citādai kravai, Jāpārbauda abas kontei-

kurai konteiners var nera malas, izņemot tos

būt paredzēts. gadījumus, kad abas malas

ir identiskas. Tad jāpār-

bauda tikai viena mala.

Sienas malas jāpārbauda

atsevišķi un reakcijas uz

kravas izvietojumu jāno-

robežo uz stūru fitingiem

vai ekvivalentām stūru

konstrukcijām. Konteineri

ar brezenta jumta segumu

tiek pārbaudīti tādā stā-

Ārējās iedarbības spēki: voklī, kādā tos ir pare-

Nekādi. dzēts izmantot, piemēram,

ar noņemamu virsmu.

1972. gada Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem 1993. gada grozījumi

Asambleja,

Atsaucoties uz 1972. gada Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem (CSC) IX pantu par jebkuras konvencijas daļas grozīšanas procedūru,

Ņemot vērā 1972. gada Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem (CSC) grozījumus, kas pieņemti Jūras drošības komitejas sešdesmit pirmās sesijas laikā un nosūtītas visām Dalībvalstīm saskaņā ar šīs Konvencijas IX panta 2(a) punktu,

1. Pieņem, saskaņā ar 1972. gada Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem (CSC) IX panta 2(b) punktu, Konvencijas un tās Pielikumu grozījumus, kas izklāstīti šās Rezolūcijas Pielikumā;

2. Atzīmē, ka saskaņā ar Konvencijas IX panta 2(c) punktu iepriekšminētie grozījumi stājas spēkā pēc divpadsmit mēnešiem, skaitot no datuma, kad tos akceptējušas divas trešdaļas Dalībvalstu;

3. Lūdz Ģenerālsekretāru saskaņā ar Konvencijas IX panta 2(b) punktu, nosūtīt iepriekšminētos grozījumus visām Dalībvalstīm to akceptēšanai.

 

Pielikums

1972. gada Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem (CSC) grozījumi

1. II panta (Definīcijas) 14. līdz 16. punkts ir grozīts un izteikts šādi:

"14. Ar terminu ‘kravnesība’ vai ‘jauda’ vai ‘R’ saprot maksimāli pieļaujamo konteinera masas un tā kravas summu. Burts ‘R’ ir izteikts masas vienībās. Ja Pielikumi balstās uz gravitācijas spēkiem, kas iegūti no šā lieluma, tas spēks, kas ir inerces spēks, ir apzīmēts ar ‘Rg’.

15. Ar terminu ‘tara’ saprot tukša konteinera masu, ieskaitot pastāvīgi piestiprinātu palīgaprīkojumu.

16. Ar terminu ‘maksimāli pieļaujamā krava’ vai ‘P’ saprot starpību starp kravnesību vai jaudu un taru. Burts ‘P’ Ir izteikts masas vienībās. Ja Pielikumi balstās uz gravitācijas spēkiem, kas iegūti no šā lieluma, tas spēks, kas ir inerces spēks, ir apzīmēts ar ‘Pg’.

No jauna pievienots 17. līdz 19. punkts šādā redakcijā:

"17. Vārds ‘krava’, ja tas lietots, lai aprakstītu fizikālu lielumu uz

kuru ir attiecināmas vienības, nozīmē masu.

18. Vārds ‘kravas izvietojums’, piemēram, ‘kravas izvietojums konteinerā’ nozīmē spēku.

19. Burts ‘g’ nozīmē gravitācijas standarta paātrinājumu, ‘g’ ir vienāds 9,8 m/s2."

2. I Pielikuma 1. noteikuma 1(b) apakšpunkts ir grozīts un izteikts šādi:

"(b) uz katra konteinera visi izdarītie kravnesības marķējumi ir saskaņā ar informāciju par kravnesību uz Drošības atbilstības plāksnītes."

2(a) apakšpunkts ir grozīts un izteikts šādi:

"(a) Plāksnīte ietver šādu informāciju ne mazāk kā divās valodās — angļu un franču:

‘CSC DROŠĪBAS ATBILSTĪBA’

Valsts, kura veikusi novērtēšanu un novērtēšanas atsauce

Izgatavošanas datums (mēnesis un gads)

Izgatavotāja piešķirtais konteinera reģistrācijas numurs vai gadījumā, ja konteiners jau eksistē, bet tam nav šāda numura, numurs, kādu piešķir Administrācija

Kravnesība (kilogramos un mārciņās)

Pieļaujamais novietošanas augstums pie 1,8 g (kilogramos un mārciņās)

Konteinera izturības pārbaude atkarībā no kravas izvietojuma (Ņūtonos)

No jauna pievienots 5. punkts šādā redakcijā:

"5. Konteineram, kura izgatavošana tika pabeigta pirms .......*, var saglabāt Drošības atbilstības plāksnīti, kā to pieļauj Konvencija, līdz laikam, kamēr šādam konteineram nav izdarītas strukturālas pārmaiņas."

3. I Pielikuma 9. noteikuma 1(c) un 1(e) apakšpunkts ir grozīts un izteikts šādi:

"(c) kravnesības spēja;"

"(e) pieļaujamais novietošanas augstums pie 1,8 g (kilogramos un mārciņās); un"

4. I Pielikuma 10. noteikuma (c) un (e) apakšpunkts ir grozīts un izteikts šādi:

"(c) kravnesības spēja ;"

"(e) pieļaujamais novietošanas augstums pie 1,8 g (kilogramos un mārciņās); un"

5. I Pielikumā Papildinājumā atveidotās Drošības atbilstības plāksnītes modeļa ceturtā, piektā un sestā rinda ir grozīta un izteikta šādi:

"KRAVNESĪBA ........kg ....... mārciņās

PIEĻAUJAMAIS NOVIETOŠANAS AUGSTUMS PIE 1.8 g ..... kg .... mārciņās

KONTEINERA IZTURĪBAS PĀRBAUDE ATKARĪBĀ NO KRAVAS IZVIETOJUMA..... Ņūtonos"

6. I Pielikuma Papildinājuma 4. līdz 8. punkts ir grozīts un izteikts šādi:

"4. Kravnesība (kilogramos un mārciņās).

5. Pieļaujamais novietošanas augstums pie 1,8 g (kilogramos un mārciņās).

6. Konteinera izturības pārbaude atkarībā no kravas izvietojuma (Ņūtonos).

7. Gala sienas izturība uz plāksnītes tiek norādīta tikai tad, ja gala siena ir konstruēta, lai izturētu spēku, kas ir 0,4 reizes mazāks vai 0,4 reizes pārsniedz gravitācijas spēku pie maksimāli pieļaujamās kravas, t.i. 0,4 Pg.

8. Sānu sienas izturība uz plāksnītes tiek norādīta tikai tad, ja sānu siena ir konstruēta, lai izturētu spēku, kas ir 0,6 reizes mazāks vai 0,6 reizes pārsniedz gravitācijas spēku pie maksimāli pieļaujamās kravas, t.i. 0,6 Pg.

7. II Pielikuma (Konstrukcijas drošības prasības un to pārbaudes) priekšvārda pirmais teikums ir grozīts un izteikts šādi:

"Pildot šā Pielikuma prasības, ir nešaubīgi, ka visos konteinera operāciju līmeņos, spēki, kas izriet no kustības, izvietošanas, novietošanas krautnē un piekrauta konteinera gravitācijas ietekme un ārējie spēki nepārsniegs konteinera konstrukcijas izturību."

8. II Pielikuma 1(A) nodaļas — Pacelšana no stūru fitingiem — teksts attiecībā uz kravnesības pārbaudēm un ārējās iedarbības spēkiem ir grozīts un izteikts šādi:

" KONTROLKRAVA UN IEDARBĪBAS SPĒKI

Kravas izvietojums konteinerā:

Vienmērīgi izvietota krava tādā veidā, ka konteinera masas un kontrolkravas summa ir vienāda ar 2R. Attiecībā uz tanka konteineriem, ja konteinera kravas izvietojuma kontrolkarvas un taras svars ir mazāks par 2R, konteineram ir jāuzliek papildu svars, kas ir sadalīts pa tanka garumu.

Ārējās iedarbības spēki:

Tādi, lai paceltu 2R masas summu noteiktajā veidā (saskaņā ar virsrakstu PĀRBAUDES PROCEDŪRAS)."

9. II Pielikuma 1(B) nodaļa — Pacelšana, izmantojot jebkādas citas papildus metodes ir grozīta un izteikta šādi:

KONTROLKRAVA un PĀRBAUDES

IEDARBĪBAS SPĒKI PROCEDŪRAS

Kravas izvietojums

konteinerā:

(i) Pacelšana no dakšu

kabatām:

Vienmērīgi izvietota Konteiners tiek novietots

krava tādā veidā, ka uz stieņiem, kas atrodas

konteinera masas un vienā horizontālā plāksnē,

kontrolkravas summa ir viens stienis centrēts katrā

vienāda ar 1.25 R dakšās kabatā, kas tiek

izmantots piekrauta kon-

Ārējās iedarbības spēki: teinera pacelšanai. Stieņi

Tādi, lai paceltu 1.25R ir vienādā platumā ar

masas summu noteik- dakšām, kuras plānots

tajā veidā (saskaņā ar izmantot kraušanas ope-

virsrakstu PĀRBAUDES rācijās un ir paredzēti

PROCEDŪRAS). 75% no dakšas kabatas

garuma.

Kravas izvietojums

konteinerā:

(ii) Pacelšana no

konvenciālā krāna:

Vienmērīgi izvietota Konteiners tiek novietots

krava tādā veidā, ka uz paliktņiem vienā

konteinera masas un horizontālā plāksnē, viens

kontrolkravas summa ir zem katra konvenciālā

1.25R. Attiecībā uz krāna. Šie paliktņi ir

tanka konteineriem, ja vienādā izmērā ar

kravas izvietojuma konvenciālo krānu pacel-

kontrolkrava un tara ir šanas laukumu, kurus

mazāka par 1.25R, paredzēts izmantot.

konteineram ir uzliekams

papildu smagums, kas

ir sadalīts pa tanka garumu.

Ārējās iedarbības spēki:

Tādi, lai paceltu 1.25R

masas summu noteik-

tajā veidā (saskaņā ar

virsrakstu PĀRBAUDES (iii) Citas metodes:

PROCEDŪRAS). Ja konteineri ir konstruēti,

lai tos piekrautā stāvoklī

paceltu ar jebkurām citām

metodēm, kuras nav

minētas (A) vai (B)(i) un

(ii) tie arī jāpārbauda

piemērojot kravas izvie-

tojumu un ārējās iedar-

bības spēkus, kas raksturo

paātrinājuma nosacījumus

atbilstoši šai metodei."

 

10. II Pielikuma 2. nodaļas — NOVIETOŠANA KRAUTNĒ — 1. un 2. punkts ir grozīts un izteikts šādi:

"1. Starptautiskā transporta nosacījumos, kur maksimālais vertikālais paātrinājuma spēks būtiski variē no 1,8 g un, ja konteiners ir droši un efektīvi pielāgots šādiem transportēšanas nosacījumiem, konteineru novietošanas augstums var mainīties proporcionāli paātrinājuma spēkiem.

2. Pēc veiksmīgi pabeigtas pārbaudes konteineru var uzskatīt par

atbilstošu maksimāli pieļaujamajam statiskās iekraušanas svaram, kurš norādāms uz Drošības atbilstības plāksnītes pret virsrakstu "PIEĻAUJAMAIS NOVIETOŠANAS AUGSTUMS pie 1,8 g (kilogramos un mārciņās)".

11. II Pielikuma 2. nodaļas — NOVIETOŠANA KRAUTNĒ — teksts attiecībā uz kravnesības pārbaudēm un iedarbības spēkiem ir grozīts un izteikts šādi:

" KONTROLKRAVAS UN IEDARBĪBAS SPĒKI

Kravas izvietojums konteinerā:

Vienmērīgi izvietota krava tādā veidā, ka konteinera masas un kontrolkravas summa ir vienāda ar 1.8R. Tanka konteinerus var pārbaudīt taras stāvoklī.

Ārējās iedarbības spēki:

Tādi, lai pakļautu katru no četriem augšējiem stūru fitingiem vertikāli lejupvērstam spēkam, kas ir vienāds viena ceturtdaļa X 1.8 X pieļaujamais statiskais iekraušanas svara gravitācijas spēks.

12. II Pielikuma 3. nodaļa — KOMPAKTĀS KRAVAS ir grozīta un izteikta šādi:

"KONTROLKRAVA un PĀRBAUDES

IEDARBĪBAS SPĒKI PROCEDŪRAS

(a) jumtam

Kravas izvietojums

konteinerā:

Nekāds.

Ārējās iedarbības spēki:

Kompaktais gravitācijas Arējās iedarbības spēki

spēks no 300 kg (600 tiek uzlikti vertikāli uz

mārciņas) vienmērīgi leju konteinera jumta

izvietota pa 600 mm X vājākā laukuma ārējai

300 mm (24 unces X 12 virsmai.

unces) lielu laukumu.

(b) grīdai

Kravas izvietojums Pārbaude jāizdara kontei-

konteinerā: neram, kas balstās uz

Divas kompaktās četriem vienādiem

kravas, katra no tām atbalstiem zem tā četriem

2,730 kg (6,000 apakšējiem stūriem tādā

mārciņas) un katra veidā, ka konteinera

jāpielieto konteinera pamata uzbūve ir brīva,

grīdai caur 142 cm2 lai novirzītos.

(22 kvadrātunces)

kontaktsfēru.

Pārbaudes mehānisms,

kura masa ir 5,460 kg

(12,000 mārciņas) tas ir,

2,730 kg (6,000 mārciņas)

uz katru no divām virsmām,

kad piekrauts, kopējais

kontaktlaukums 284 cm2

(44 kvadrātunces) tas ir

142 cm2 (22 kvadrātunces)

uz katras virsmas, virsmas

platums 180 mm (7 unces),

kas izkārtots 760 mm (30

unces) sāņus, centrs pret

centru, manevrē pāri

visam konteinera grīdas

laukumam.

Ārējās iedarbības spēki:

Nekādi."

 

13. II Pielikuma 4. nodaļas virsraksts un apakšvirsraksts ir grozīts un izteikts šādi:

" KONTROLKRAVA UN IEDARBĪBAS SPĒKI " un "Kravas izvietojums konteinerā:".

14. II Pielikuma 5. nodaļas — Kravas izvietojums gareniski (statiskais tests) — teksts attiecībā uz kravnesības pārbaudēm un iedarbības spēkiem ir grozīts un izteikts šādi:

" KONTROLKRAVA UN IEDARBĪBAS SPĒKI

Kravas izvietojums konteinerā:

Vienmērīgi izvietota krava, tādā veidā, ka konteinera masas un kontrolkravas summa ir vienāda ar jaudu R. Attiecībā uz tanka konteineriem, ja kravas izvietojuma un taras masa ir mazāka par kravnesību vai jaudu R, konteineram ir uzliekama papildus krava.

Ārējās iedarbības spēki:

Tādi, lai pakļautu katru konteinera malu Rg gareniskiem spiešanas un stiepšanas spēkiem, tas ir kompaktais spēks no 2R uz konteinera, kā vienota kopuma bāzes."

15. II Pielikuma 6. nodaļas — GALA SIENAS — pirmais punkts ir grozīts un izteikts šādi:

"Gala sienām ir jāiztur spēks, kas nav 0,4 reizes mazāks par gravitācijas spēku pie maksimāli pieļaujamās kravas. Ja tomēr gala sienas ir konstruētas, lai izturētu spēku, kas ir 0,4 reizes mazāks vai 0,4 reizes pārsniedz gravitācijas spēku pie maksimāli pieļaujamās kravas, šāda izturības pakāpe (faktors) jānorāda uz Drošības atbilstības plāksnītes saskaņā ar 1. noteikuma 1. Pielikumu.

16. II Pielikuma 6. nodaļas — GALA SIENAS — teksts attiecībā uz kravnesības pārbaudēm un iedarbības spēkiem ir grozīts un izteikts šādi:

" KONTROLKRAVAS UN IEDARBĪBAS SPĒKI

Kravas izvietojums konteinerā:

Tāds, lai pakļautu gala sienas iekšpusi 0,4Pg vienmērīgi izvietotam spēkam vai citādam spēkam, kuram konteiners var būt paredzēts.

Ārējās iedarbības spēki:

Nekādi."

17. II Pielikuma 7. nodaļas — SĀNU SIENAS — 1. pants ir grozīts un izteikts šādi:

Sānu sienām jāiztur spēks, kas nav 0,6 reizes mazāks par gravitācijas spēku pie maksimāli pieļaujamās kravas. Ja tomēr malas sienas ir konstruētas, lai izturētu spēku, kas ir 0,6 reizes mazāks vai 0,6 reizes pārsniedz gravitācijas spēku pie maksimāli pieļaujamās kravas, šāda izturības pakāpe (faktors) jānorāda uz Drošības atbilstības plāksnītes saskaņā ar 1. noteikuma 1. Pielikumu.

18. II Pielikuma 7. nodaļas — SĀNU SIENAS — teksts attiecībā uz kravnesības pārbaudēm un iedarbības spēkiem ir grozīts un izteikts šādi:

" KONTROLKRAVAS UN IEDARBĪBAS SPĒKI

Kravas izvietojums konteinerā:

Tāds, lai pakļautu sānu sienas iekšpusi 0,6Pg vienmērīgi izvietotam spēkam vai citādam spēkam, kuram konteiners var būt paredzēts.

Ārējās iedarbības spēki:

Nekādi."

*Datums, kurā grozījumi stājas spēkā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!