• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2006. gada 18. maija likums "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.06.2006., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/ta/id/136684

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā

Vēl šajā numurā

06.06.2006., Nr. 87

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 18.05.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “likums “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1.panta 18.punktā vārdus “uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)” ar vārdu “kapitālsabiedrības”.

3. Aizstāt 6.panta 2.punktā vārdu “uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “kapitālsabiedrības”.

4. 7.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu pēc vārda “dzīvoklis” ar vārdiem “(kopējā dzīvokļa domājamā daļa)”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “Ja viendzīvokļa māja, tās domājamā daļa” ar vārdiem “Ja viendzīvokļa māja”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “trešajā daļā” ar vārdiem “trešajā, piektajā un sestajā daļā”;

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, kura pilnībā vai daļēji atrodas pašvaldības domes (padomes) apstiprinātā teritorijas plānojumā iezīmētajās ceļu, ielu vai piebrauktuvju sarkanajās līnijās, privatizācijas objekts ir viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa, daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā mājā esošs dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca kopā ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu. Privatizētā objekta īpašniekam ir valsts vai pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala nomas tiesības uz 99 gadiem.

(6) Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, uz kuras atrodas arī ēkas, kas nav privatizējamas šajā likumā noteiktajā kārtībā, un saskaņā ar pašvaldības domes (padomes) apstiprināto pašvaldības teritorijas attīstības plānojumu nav pieļaujams no valstij vai pašvaldībai piederošā zemes gabala atdalīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, privatizācijas objekts ir viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa, daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā mājā esošs dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca kopā ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu.”

5. Papildināt 8.pantu pēc vārda “dzīvoklis” ar vārdiem “(kopējā dzīvokļa domājamā daļa)”.

6. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kopējo dzīvokli var privatizēt šā panta trešajā vai 3.daļā paredzētajā kārtībā.”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Kopējā dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi var privatizēt kopējā dzīvokļa domājamo daļu atbilstoši viņa īrētajai dzīvokļa platībai, ja:

1) kopējā dzīvokļa īrnieki un viņu ģimenes locekļi ir atteikušies no kopējā dzīvokļa privatizācijas šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā;

2) nav celta prasība tiesā par to īres līgumu izbeigšanu un to īrnieku un viņu ģimenes locekļu izlikšanu, kuri vēlas privatizēt kopējā dzīvokļa domājamo daļu;

3) ir noslēgta vienošanās ar valsts vai pašvaldības pilnvarotu institūciju par kopējā dzīvokļa turpmākās lietošanas kārtību.”

7. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kopējo dzīvokli var privatizēt šā panta trešajā vai 3.1 daļā paredzētajā kārtībā.”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Kopējā dzīvokļa īrnieks un viņa ģimenes locekļi var privatizēt kopējā dzīvokļa domājamo daļu atbilstoši viņa īrētajai dzīvokļa platībai, ja:

1) kopējā dzīvokļa īrnieki un viņu ģimenes locekļi ir atteikušies no kopējā dzīvokļa privatizācijas šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā;

2) nav celta prasība tiesā par to īres līgumu izbeigšanu un to īrnieku un viņu ģimenes locekļu izlikšanu, kuri vēlas privatizēt kopējā dzīvokļa domājamo daļu;

3) ir noslēgta vienošanās ar valsts vai pašvaldības pilnvarotu institūciju par kopējā dzīvokļa turpmākās lietošanas kārtību.”

8. Izteikt 34.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Īrnieka un viņa ģimenes locekļu atteikums privatizēt piedāvāto objektu neliedz viņiem tiesības iesniegt privatizācijas pieteikumu vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.augustam; ja lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemts pēc 2006.gada 28.februāra, — sešu mēnešu laikā pēc tam, kad privatizācijas komisija vai valsts aģentūra “Mājokļu aģentūra” pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu.”

9. Izteikt 54.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja zemes gabala īpašnieks pārdod zemes gabalu, uz kura atrodas privatizācijas objekts, pirmpirkuma tiesības uz to ir privatizētā objekta īpašniekam (īpašniekiem).”

10. Aizstāt 59.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām” ar vārdu “kapitālsabiedrībām”.

11. Izteikt 72.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) strīdi, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu, izpildi, grozīšanu vai atcelšanu;”.

12. 74.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu “uzņēmējsabiedrību” ar vārdu “kapitālsabiedrību”;

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Privatizācijai netiek nodotas valsts dzīvojamās mājas un dzīvojamo māju domājamās daļas, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par to neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā vai pārdošanu izsolē saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu. Ja dzīvojamā mājā esošs dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa ir nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, šāda dzīvojamā māja nododama privatizācijai šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Privatizācijai netiek nodotas neizīrētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un neizīrētie dzīvokļi, par kuru neprivatizēšanu un saglabāšanu pašvaldības īpašumā, kas nepieciešams likumos noteikto pašvaldības funkciju realizēšanai, ir pieņemts attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmums.”;

aizstāt sestajā daļā vārdus “izvietoti valsts un pašvaldību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)” ar vārdiem “izvietotas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības”, vārdus “izvietoti valsts uzņēmumi” — ar vārdiem “izvietotas valsts kapitālsabiedrības”, vārdus “valsts
uzņēmējsabiedrības” — ar vārdiem “valsts kapitālsabiedrības” un vārdus “šo uzņēmējsabiedrību” — ar vārdiem “šo kapitālsabiedrību”.

13. Izslēgt 77.pantu.

14. Aizstāt 79.panta 2.punktā vārdu “uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “kapitālsabiedrības”.

15. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“2.1 Šā likuma 7.panta sestajā daļā paredzētajā gadījumā rīcību ar attiecīgo valsts vai pašvaldības zemes gabalu reglamentē Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums.”;

aizstāt 3.punktā skaitļus un vārdus “9. un 77.pantā” ar skaitļiem un vārdiem “9.pantā un 74.panta ceturtajā daļā”;

20.punktā:

aizstāt 1.apakšpunktā vārdus “valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk — Nekustamā īpašuma aģentūra)” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi””;

aizstāt 3. un 4.apakšpunktā vārdus “Nekustamā īpašuma aģentūra” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi””;

izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

“30. No 2006.gada 1.septembra valsts vai pašvaldības dzīvojamās mājas, to domājamās daļas, ja dzīvojamā māja ir valsts vai pašvaldības un kādas citas personas kopīpašumā, kā arī dzīvojamās mājās esoši dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas tiek atsavinātas saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, izņemot šā likuma pārejas noteikumu 30.1 punktā paredzētos gadījumus.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 30.1 un 30.2 punktu šādā redakcijā:

“30.1 Pēc 2006.gada 1.septembra šajā likumā noteiktajā kārtībā privatizē:

1) dzīvojamās mājas un tajās esošos privatizācijas objektus, ja lēmumi par šo dzīvojamo māju privatizācijas uzsākšanu valsts aģentūrai “Mājokļu aģentūra” vai pašvaldības domei (padomei) jāpieņem ne vēlāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim;

2) dzīvojamo māju domājamās daļas, ja māja ir valsts vai pašvaldības un kādas citas personas kopīpašumā un ja lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu valsts aģentūrai “Mājokļu aģentūra” vai pašvaldības domei (padomei) jāpieņem ne vēlāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim. Šis noteikums attiecas uz tām valsts vai pašvaldības un kādas citas personas kopīpašumā esošajām daudzdzīvokļu mājām, kurās kopīpašums ir izveidojies laikā līdz 2006.gada 31.augustam;

3) privatizācijas objektus šā likuma 83.pantā paredzētajos gadījumos.

30.2 Valsts aģentūra “Mājokļu aģentūra” vai pašvaldības dome (padome) lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņem ne vēlāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim.”

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 18.maijā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2006.gada 6.jūnijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!