• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2006. gada 18. maija Obligāto eksemplāru likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.06.2006., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/ta/id/136682-obligato-eksemplaru-likums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par valsts kompensāciju cietušajiem

Vēl šajā numurā

06.06.2006., Nr. 87

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 18.05.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Obligāto eksemplāru likums
1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) elektronisks izdevums — skaņu ieraksts, videoieraksts vai datorieraksts, kas tiražēts kasetēs, disketēs, diskos, kompaktdiskos un tamlīdzīgā veidā un paredzēts publiskai izmantošanai;

2) ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikācija — tiešsaistes publikācija, kuras piekļuvei nepieciešama lietotāja autorizācija;

3) iespieddarbs — jebkurš izdevums, kas satur tekstuālu vai vizuālu informāciju, kura pavairota uz papīra vai cita materiāla un paredzēta publiskai izmantošanai;

4) izdevējs — persona, kas veic izdevējdarbību, publicē iespieddarbus, elektroniskus izdevumus, tiešsaistes publikācijas, kā arī nekonvencionālo jeb "pelēko literatūru";

5) izdošana — tiražējamā izdevuma sagatavošana un publiskošana;

6) nekonvencionālā jeb "pelēkā literatūra" — literatūra, kas satur vispārpieejamu informāciju un netiek izplatīta tirdzniecības tīklā (analītisks apskats, pārskats par tehnisku vai zinātnisku pētījumu, deponēts zinātnisks darbs, konferences vai kongresa programma, materiāli u.tml.);

7) obligātais eksemplārs — publiskai izmantošanai paredzēts iespieddarba, elektroniska izdevuma vai nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras" eksemplārs, kuru šajā likumā noteiktajā kārtībā saņem Latvijas Nacionālā bibliotēka, vai tiešsaistes publikācija, kuru tā vāc un arhivē (rasmo);

8) tiešsaistes publicēšana — tekstuāla, vizuāla vai audiovizuāla darba pieejamības nodrošināšana internetā;

9) tiešsaistes publikācija — jebkurš Latvijā radīts un internetā pieejams darbs, kas satur vispārpieejamu tekstuālu, vizuālu vai audiovizuālu informāciju;

10) tiražētājs — persona, kas nodarbojas ar iespieddarbu, skaņu ierakstu, videoierakstu vai datorierakstu pavairošanu pēc izdevēja pasūtījuma.
2.pants. (1) Likuma mērķis ir nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma — visu Latvijas iespieddarbu, nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras", elektronisku izdevumu un tiešsaistes publikāciju — pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un publisku izmantošanu.

(2) Likums nosaka kārtību, kādā publiskai izmantošanai paredzētie obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kārtību, kādā obligātie eksemplāri tiek sadalīti šā likuma 7.pantā minētajām bibliotēkām, kā arī kārtību, kādā Latvijas Nacionālā bibliotēka vāc un arhivē (rasmo) tiešsaistes publikācijas un veic obligāto eksemplāru piegādes kontroli.
3.pants. (1) Obligāto eksemplāru pie­gādātājs ir izdevējs, kurš izdevis iespieddarbu, elektronisku izdevumu vai nekonvencionālo jeb "pelēko literatūru". Obligāto eksemplāru piegādātājs var būt arī izdevuma tiražētājs, ja izdevējs ir rakstveidā vienojies ar tiražētāju par obligāto eksemplāru piegādi Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

(2) Elektronisku izdevumu obligāto eksemplāru piegādātājam, piegādājot eksemplāru, vienlaikus jāuzrāda sistēmas prasības un pieejas nosacījumi izdevuma satura identificēšanai.
4.pants. (1) Visi obligātie eksemplāri, izņemot tiešsaistes publikācijas, piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kas daļu no saņemtajiem obligātajiem eksemplāriem nodod citām bibliotēkām šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Obligātos eksemplārus bibliotēkas saņem bez maksas.

(3) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības un pienākums saglabāt Latvijā radītas tiešsaistes publikācijas vienu kopiju.
5.pants. (1) Šā likuma prasība par obligāto eksemplāru piegādi attiecas uz katru iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kas izdots Latvijas Republikā vai pēc autora vai Latvijas Republikā reģistrēta izdevēja pasūtījuma tiražēts ārpus Latvijas Republikas, un uz nekonvencionālo jeb "pelēko literatūru".

(2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami:

1) pieci eksemplāri no katra iespieddarba veida (izņemot grāmatas, brošūras un izdevumus neredzīgajiem);

2) septiņi eksemplāri no katra grāmatas un brošūras izdevuma;

3) viens eksemplārs no katra izdevuma neredzīgajiem;

4) trīs eksemplāri no katra elektroniskā izdevuma, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus;

5) divi eksemplāri no katras nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras".

(3) Ja elektronisks izdevums ir iespieddarba pielikuma vai mācību komplekta sastāvdaļa, tas piegādājams kopā ar iespieddarbu atbilstoši attiecīgā iespieddarba eksemplāru skaitam.

(4) Iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kā arī nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras" veidi, kuru obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, ir noteikti šā likuma pielikumā.

(5) Internetā brīvi pieejamās tiešsaistes publikācijas automatizēti vāc un arhivē (rasmo) Latvijas Nacionālā bibliotēka.

(6) Ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikāciju izdevēji nodrošina Latvijas Nacionālās bibliotēkas piekļuvi tiešsaistes publikācijas kopijas iegūšanai.
6.pants. (1) Periodisko izdevumu obligātie eksemplāri Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami pirms to realizācijas uzsākšanas; pārējo iespieddarbu, kā arī elektronisku izdevumu obligātie eksemplāri Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami 14 dienu laikā pēc to izdošanas; nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras" obligātie eksemplāri piegādājami 30 dienu laikā pēc to izziņošanas.

(2) Ja kāda no šā likuma 7.pantā minētajām bibliotēkām saņēmusi nekvalitatīvu obligāto eksemplāru (tajā ietvertā informācija nav pilnvērtīgi uztverama mehānisku bojājumu, tipogrāfisku kļūdu, bojātu elektronisko datu nesēju vai citu iemeslu dēļ), bibliotēka 10 dienu laikā no saņemšanas brīža par to paziņo Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieprasījuma nekvalitatīvais eksemplārs apmaināms divu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

(3) Obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai kopā ar preču pavadzīmi-rēķinu.

(4) Izdevējs reizi sešos mēnešos iesniedz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai pārskatu par iepriekšējos sešos mēnešos izdotajiem izdevumiem.

(5) Latvijas Nacionālā bibliotēka kārtējā gada beigās apkopo datus par piegādāto obligāto eksemplāru vērtību un iesniedz tos Kultūras ministrijai.
7.pants. No piegādātāja saņemtos obligātos eksemplārus Latvijas Nacionālā bibliotēka sadala šādi:

1) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai:

a) divi eksemplāri no katra iespieddarba veida,

b) viens eksemplārs no katra elektroniskā izdevuma,

c) viena kopija no katras tiešsaistes publikācijas,

d) viens eksemplārs no katras nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras";

2) Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai:

a) divi eksemplāri no katra iespieddarba veida,

b) viens eksemplārs no katra elektroniskā izdevuma,

c) viens eksemplārs no katras nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras";

3) Latvijas Universitātes bibliotēkai — viens eksemplārs no katra iespieddarba veida un katra elektroniskā izdevuma sabiedriskajās un sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs, matemātikā un dabaszinātnēs, informācijas tehnoloģijās un medicīnas zinātnē;

4) Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajai bibliotēkai — viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma tehniskajās zinātnēs un arhitektūrā;

5) Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajai bibliotēkai — viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma lauksaimniecības, agrotiesību, lauku attīstības un socioloģijas, ūdenssaimnie­cības, videssaimniecības, veterinārmedicīnas, mežsaimniecības, kokapstrādes, pārtikas tehnoloģijas, uzturmācības, mājturības un zivsaimniecības jautājumos;

6) Latvijas Patentu tehniskajai bibliotēkai — viens eksemplārs no katra patenta, normatīvtehniskā iespieddarba un elektroniskā izdevuma;

7) Latvijas Medicīnas zinātniskajai bibliotēkai — viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma veselības un vides aizsardzības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jautājumos;

8) Latvijas Neredzīgo bibliotēkai — viens eksemplārs no katra izdevuma neredzīgajiem;

9) Latgales Centrālajai bibliotēkai — viens eksemplārs no katras grāmatas un brošūras;

10) Liepājas pilsētas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai — viens eksemplārs no katras grāmatas un brošūras.
8.pants. Tiešsaistes publikāciju krājuma materiāli, kuru izmantošanai nepieciešama autorizācija, ir pieejami pētniecībai vai mācībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās.
9.pants. Obligāto eksemplāru piegādes kārtību kontrolē Latvijas Nacionālā bibliotēka.
10.pants. Par šā likuma neievērošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Protokolu par obligāto eksemplāru nepiegādāšanu, kā arī par noteiktās obligāto eksemplāru piegādes kārtības pārkāpumiem sastāda Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors vai viņa pilnvarota persona.
Pārejas noteikums
Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.).
Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 18.maijā.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2006.gada 6.jūnijā
Obligāto eksemplāru likuma
pielikums
Iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kā arī nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras" veidi, kuru obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai
I. Iespieddarbi


1. Tekstizdevumi:

1.1. neperiodiskie izdevumi:

1.1.1. grāmatas un brošūras (monoizdevumi, viensējuma un vairāksējumu izdevumi, krājumi, promocijas darbu kopsavilkumi, preprinti, atlanti, prospekti, izstāžu katalogi u.tml.);

1.1.2. lapveida izdevumi;

1.1.3. plakāti;

1.2. turpinājumizdevumi, to pielikumi:

1.2.1. seriālizdevumi;

1.2.2. periodiskie izdevumi (laikraksti; žurnāli; biļeteni; krājumi, gada pārskati; kalendāri);

1.3. tekstizdevumi ar elektronisku izdevumu pielikumiem.

2. Nošizdevumi.

3. Kartogrāfiskie izdevumi:

3.1. karšu atlanti;

3.2. kartes (arī shematiskās);

3.3. kartogrāfiskie bukleti un ceļveži;

3.4. kartogrāfisko izdevumu komplekti.

4. Attēlizdevumi:

4.1. albumi;

4.2. plakāti;

4.3. atklātnes;

4.4. mākslas darbu reprodukcijas;

4.5. mācību uzskates līdzekļi;

4.6. bilžu grāmatas;

4.7. mākslas kalendāri un tabulkalendāri.

5. Patentu dokumenti.

6. Normatīvtehniskie dokumenti:

6.1. Latvijas Republikas valsts standarti;

6.2. Latvijas Republikas teritorijā par valsts standartiem atzītie (adaptētie) ārvalstu un atsevišķu firmu standarti;

6.3. uzņēmumu standarti;

6.4. būvnormatīvi;

6.5. celtniecības normas un noteikumi;

6.6. tehniskie noteikumi;

6.7. tehniskie apraksti (receptūras) un cita dokumentācija, kurā noteiktas apgrozībā laisto preču vai sniegto pakalpojumu drošuma un kvalitātes prasības.

7. Izdevumi neredzīgajiem (Braila rakstā, reljefā iespiedumā).

II. Elektroniski izdevumi


8. Skaņu ieraksti:

8.1. skaņuplates;

8.2. skaņu kasetes;

8.3. skaņu kompaktdiski un minidiski;

8.4. skaņu ieraksti ar tekstizdevumu pielikumiem.

9. Videoieraksti:

9.1. videokasetes;

9.2. videodiski;

9.3. interaktīvie kompaktdiski;

9.4. videoieraksti ar tekstizdevumu pielikumiem.

10. Datorieraksti (disketēs, diskos un kompaktdiskos tiražēti datorieraksti pilnā komplektācijā).

III. Nekonvencionālā jeb "pelēkā literatūra"


11. Valsts pārvaldes institūciju apstiprinātie analītiskie pārskati par darbu vai atsevišķiem darbības virzieniem par gadu un ilgāku laikposmu, kā arī koncepcijas un programmas, kas netiek publicētas.

12. Promocijas darbi, deponētie zinātniskie darbi.

13. Fundamentālo un lietišķo pētījumu un eksperimentālo izstrādņu pārskati.

14. Valsts pārvaldes institūciju, biedrību un nodibinājumu, politisko un reliģisko organizāciju, augstskolu, koledžu un zinātnisko iestāžu, komersantu organizēto konferenču vai kongresu programmas, referātu tēzes, referātu teksti.

15. Biedrību un nodibinājumu, politisko un reliģisko organizāciju statūti, programmas un darbības analītiskie pārskati.

16. Bibliogrāfijas (nepublicētas).

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!