Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumi Nr. 402 "Valsts aģentūras "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts" nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.06.2006., Nr. 86 https://www.vestnesis.lv/ta/id/136500

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.403

Par robežsargu piedalīšanos Eiropas Savienības robežu palīdzības misijā Moldovas Republikā un Ukrainā

Vēl šajā numurā

02.06.2006., Nr. 86

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 402

Pieņemts: 16.05.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.402

Rīgā 2006.gada 16.maijā (prot. Nr.27 32.§)

Valsts aģentūras “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra “Valsts Stendes graud­augu selekcijas institūts” (turpmāk — institūts) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts zinātniskā iestāde. Zemkopības ministrs institūta pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2. Institūta darbības mērķis ir radīt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas graudkopības nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

 

II. Institūta funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Institūtam ir šādas funkcijas:

3.1. veikt zinātnisko darbību un popularizēt zinātnes sasniegumus graudkopībā un citās lauksaimniecības jomās;

3.2. veidot jaunas Latvijas agrovidei un ražotāju prasībām piemērotas graudaugu šķirnes un veikt šo šķirņu uzturēšanu un sēklu pavairošanu;

3.3. nodrošināt graudaugu ģenētisko resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu;

3.4. veikt pētījumus un izstrādāt ieteikumus par ilgtspējīgām, vidi saudzējošām, noteiktam izmantošanas veidam piemērotām laukaugu audzēšanas tehnoloģijām;

3.5. nodrošināt zinātnisko pamatojumu un neatkarīgu ekspertīzi graudkopības un sēklkopības nozares attīstības stratēģijas izstrādei un darbības nodrošināšanai;

3.6. veicināt zinātnes, izglītības un prakses integrētu attīstību graudkopībā, sēklkopībā un citās lauksaimniecības nozarēs.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, institūts:

4.1. veic zinātniskos pētījumus augkopībā, laukkopībā, selekcijā, sēklko­pībā un citos lauksaimniecības zinātņu virzienos, ko apstiprinājusi institūta zinātniskā padome;

4.2. pamatojoties uz ilglaicīgos pētījumos iegūtajām zināšanām:

4.2.1. izstrādā ieteikumus par dažādiem graudaugu un citu laukaugu sugu izmantošanas veidiem;

4.2.2. izstrādā zinātnisko pamatojumu un veic ekspertīzi Latvijas interešu un pozīcijas pārstāvēšanai graudkopības un sēklkopības jomā Eiropas Savienībā un starptautiskajās organizācijās;

4.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētisko resursu aizsardzību apzina, izvērtē, raksturo un pēta kviešu, miežu un auzu ģenētiskos resursus un veicina to ilgtspējīgu izmantošanu;

4.4. organizē zinātniskās konferences, seminārus, izstādes un citus pasākumus, izdod informatīvus un zinātniskus materiālus ar institūta darbību saistītās jomās;

4.5. piedalās starptautiskos zinātniskos pētījumu projektos un pētniecības pro­grammās;

4.6. pēc Valsts augu aizsardzības dienesta vai citu personu pasūtījuma nodrošina laukaugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu;

4.7. sagatavo un realizē augstāko kategoriju laukaugu šķirņu sēklas;

4.8. veic graudu kvalitātes un agroķīmisko rādītāju analīzes institūta struktūrvienībā — Graudu kvalitātes un agroķīmijas laboratorijā;

4.9. uztur un papildina kultūrvēsturiskos un bibliogrāfiskos materiālus par institūtu un tā darbības jomām, nodrošina šo materiālu pieejamību fiziskajām un juridiskajām personām;

4.10. apsaimnieko un uztur institūta kustamos un nekustamos īpašumus.

5. Institūts funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidējā termiņa darbības stratēģijai, kārtējā gada darbības plānam un budžetam, ko apstiprina zemkopības ministrs.

6. Institūtam ir šādas tiesības:

6.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām institūta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

6.2. publicēt un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par institūta kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.3. īstenot institūta laukaugu šķirņu selekcionāra tiesības;

6.4. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar institūta darbību saistītus uzdevumus;

6.5. veidot vienreizējas vai pastāvīgas darba grupas, lai:

6.5.1. koordinētu institūta darbības mērķu īstenošanu valsts un reģionālajā līmenī;

6.5.2. saskaņotu lauksaimniecības nozaru, izglītības, zinātnes iestāžu, sabiedrības un institūta intereses nozares attīstības politikas izstrādē un īstenošanā;

6.5.3. sekmētu ar institūta darbību saistīto un ieinteresēto institūciju sadarbību;

6.6. iekasēt maksu par institūta sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

6.7. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

6.8. sadarboties ar lauksaimniecības un citu nozaru speciālistiem, profesionāļu apvienībām, asociācijām un citām biedrībām un nodibinājumiem, ārvalstu un starptautis­kajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu institūta darbības jomā;

6.9. veikt saimniecisko darbību atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem.

 

III. Institūta pārvalde

7. Institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija — zinātniskā padome un institūta direktors.

8. Institūta zinātnisko padomi uz pieciem gadiem ievēlē institūta zinātnieku pilnsapulce (turpmāk — pilnsapulce). Pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divas trešdaļas no institūta zinātnieku skaita. Pilnsapulci sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā pēc institūta direktora, zinātniskās padomes priekšsēdētāja iniciatīvas vai ja to pieprasa vismaz 10 % no institūta zinātniekiem.

9. Institūta direktoru uz pieciem gadiem ievēlē zinātniskā padome, bet amatā apstiprina zemkopības ministrs. Zemkopības ministrs ar institūta direktoru noslēdz pārvaldes līgumu. Institūta direktoru atbrīvo no amata zemkopības ministrs pēc savas vai institūta zinātniskās padomes iniciatīvas.

10. Institūta direktors vada institūta darbu. Institūta direktors veic Zinātniskās darbības likumā, Publisko aģentūru likumā, Valsts pārvaldes iekārtas likumā, šajos noteikumos un pārvaldes līgumā noteiktos pienākumus un funkcijas.

11. Institūta struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka institūta direktors. Institūta direktoram var būt vietnieki.

 

IV. Institūta finanšu līdzekļi un manta

12. Institūta finanšu līdzekļus veido:

12.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

12.2. pašu ieņēmumi par projektu, programmu un līgumdarbu izpildi;

12.3. pašu ieņēmumi par institūta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un zinātniskajos pētījumos un saimnieciskajā darbībā iegūtās produkcijas realizā­ciju;

12.4. ārvalstu finansiālā palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi.

13. Institūta darbinieku atalgojumu veido:

13.1. atalgojums, kas darbiniekiem tiek piešķirts un kura apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem;

13.2. atalgojums, kas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu tiek maksāts no institūta noslēgto līgumu īstenošanai iegūtajiem finanšu līdzekļiem un kura apmēru nosaka atbilstoši institūta iekšējai darba samaksas politikai, kā arī pamatojoties uz institūta noslēgtajiem līgumiem.

14. Institūts Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīgs ņemt aizdevumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas pieprasīšanas minētajiem darījumiem institūts sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Zemkopības ministriju.

15. Institūta mantu veido institūta iegādātā un tā valdījumā nodotā manta. Institūts ar to rīkojas Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā.

 

V. Institūta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

16. Institūta amatpersonu izdotos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu institūta direktoram. Institūta direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Institūta direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Institūta direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatus par pārvaldes līguma, institūta funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 3.jūniju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!