Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumi Nr. 401 "Valsts aģentūras "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts" nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.06.2006., Nr. 86 https://www.vestnesis.lv/ta/id/136499

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.402

Valsts aģentūras "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts" nolikums

Vēl šajā numurā

02.06.2006., Nr. 86

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 401

Pieņemts: 16.05.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.401

Rīgā 2006.gada 16.maijā (prot. Nr.27 31.§)

Valsts aģentūras “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra “Valsts Priekuļu lauk­augu selekcijas institūts” (turpmāk — institūts) ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts zinātniskā iestāde. Zemkopības ministrs institūta pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2. Institūta darbības mērķis ir radīt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas augkopības nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

 

II. Institūta funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Institūtam ir šādas funkcijas:

3.1. veikt zinātnisko darbību un izstrādāt ieteikumus par ilgtspējīgām, vidi saudzējošām laukaugu audzēšanas, pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijām;

3.2. nodrošināt kartupeļu, lopbarības augu un labības ģenētisko resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu;

3.3. veidot jaunas Latvijas agrovidei un ražotāju prasībām piemērotas laukaugu šķirnes un veikt šo šķirņu uzturēšanu un sēklu pavairošanu;

3.4. izveidot un uzturēt atveseļota kartupeļu stādāmā materiāla audzēšanas sistēmu Latvijā;

3.5. nodrošināt zinātnisko pamatojumu un neatkarīgu ekspertīzi augkopības nozares attīstības stratēģijas izstrādei, Latvijas interešu un pozīcijas pārstāvēšanai Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, institūts:

4.1. veic zinātniskos pētījumus augkopībā, laukkopībā, selekcijā, sēklaudzēšanā un citos lauksaimniecības zinātņu virzienos, ko apstiprinājusi institūta zinātniskā padome;

4.2. pamatojoties uz ilglaicīgos pētījumos iegūtajām zināšanām:

4.2.1. izstrādā un ievieš vidi saudzējošas, vietējiem agroekoloģiskajiem apstākļiem piemērotas audzēšanas tehnoloģijas;

4.2.2. iegūst un uztur Latvijā izaudzēto kartupeļu šķirņu atveseļotu stādāmo materiālu un ģenētiskos resursus (izmanto audu kultūru metodes);

4.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētisko resursu aizsardzību apzina, izvērtē, raksturo un pēta lauksaimniecībā izmantojamos kartupeļu, lopbarības augu un labības ģenētiskos resursus un veicina to ilgtspējīgu izmantošanu;

4.4. pēc Valsts augu aizsardzības dienesta vai citu institūciju pasūtījuma nodrošina laukaugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu;

4.5. sniedz zinātniski pamatotus priekšlikumus Latvijas lauksaimniecības politikas izstrādei augkopības jautājumos un konsultācijas par ilgtspējīgas, vidi saudzējošas laukaugu audzēšanas, sēklaudzēšanas, glabāšanas un pārstrādes tehnoloģijām;

4.6. organizē zinātniskās konferences, seminārus, lekcijas, izstādes un citus pasākumus, izdod informatīvus un zinātniskus materiālus ar institūta darbību saistītajās jomās;

4.7. piedalās starptautiskos zinātniskos pētījumu projektos un pētniecības programmās;

4.8. uztur institūta vēsturisko materiālu fondu krātuvi;

4.9. apsaimnieko un uztur institūta kustamos un nekustamos īpašumus.

5. Institūts funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidējā termiņa darbības stratēģijai, kārtējā gada darbības plānam un budžetam, ko apstiprina zemkopības ministrs.

6. Institūtam ir šādas tiesības:

6.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām institūta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

6.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par institūta kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.3. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar institūta darbību saistītus uzdevumus;

6.4. veidot vienreizējas vai pastāvīgas darba grupas, lai:

6.4.1. koordinētu institūta darbības mērķu īstenošanu valsts un reģionālā līmenī;

6.4.2. saskaņotu lauksaimniecības nozaru, izglītības, zinātnes iestāžu, sabiedrības un institūta intereses nozares attīstības politikas izstrādē un īstenošanā;

6.4.3. sekmētu ar institūta darbību saistīto un ieinteresēto institūciju sadarbību;

6.5. iekasēt maksu par institūta sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

6.6. īstenot institūta laukaugu šķirņu selekcionāra tiesības;

6.7. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

6.8. sadarboties ar lauksaimniecības un citu nozaru speciālistiem, profesionāļu apvienībām, asociācijām un citām biedrībām un nodibinājumiem, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu institūta darbības jomā;

6.9. veikt saimniecisko darbību atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem.

 

III. Institūta pārvalde

7. Institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija — zinātniskā padome un institūta direktors.

8. Institūta zinātnisko padomi uz pieciem gadiem ievēlē institūta zinātnieku pilnsapulce (turpmāk — pilnsapulce). Pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divas trešdaļas no institūta zinātnieku skaita. Pilnsapulci sasauc ne retāk kā reizi gadā pēc institūta direktora, zinātniskās padomes priekšsēdētāja iniciatīvas vai ja to pieprasa vismaz 10 % no institūta zinātniekiem.

9. Institūta direktoru uz pieciem gadiem ievēlē zinātniskā padome, bet amatā apstiprina zemkopības ministrs. Zemkopības ministrs ar institūta direktoru noslēdz pārvaldes līgumu. Institūta direktoru atbrīvo no amata zemkopības ministrs pēc savas vai institūta zinātniskās padomes iniciatīvas.

10. Institūta direktors vada institūta darbu. Institūta direktors veic Zinātniskās darbības likumā, Publisko aģentūru likumā, Valsts pārvaldes iekārtas likumā, šajos noteikumos un pārvaldes līgumā noteiktos pienākumus un funkcijas.

11. Institūta struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka institūta direktors. Institūta direktoram var būt vietnieki.

 

IV. Institūta finanšu līdzekļi un manta

12. Institūta finanšu līdzekļus veido:

12.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

12.2. pašu ieņēmumi par projektu, programmu un līgumdarbu izpildi;

12.3. pašu ieņēmumi par institūta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un zinātniskajos pētījumos un saimnieciskajā darbībā iegūtās produkcijas realizāciju;

12.4. ārvalstu finansiālā palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi.

13. Institūta darbinieku atalgojumu veido:

13.1. atalgojums, kas darbiniekiem tiek piešķirts un kura apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem;

13.2. atalgojums, kas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu tiek maksāts no institūta noslēgto līgumu īstenošanai iegūtajiem finanšu līdzekļiem un kura apmēru nosaka atbilstoši institūta iekšējai darba samaksas politikai, kā arī pamatojoties uz institūta noslēgtajiem līgumiem.

14. Institūts Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīgs ņemt aizdevumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas pieprasīšanas minētajiem darījumiem institūts sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Zemkopības ministriju.

15. Institūta mantu veido institūta iegādātā un tā valdījumā nodotā manta. Institūts ar to rīkojas Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā.

 

V. Institūta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

16. Institūta amatpersonu izdotos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu institūta direktoram. Institūta direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Institūta direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Institūta direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatus par pārvaldes līguma, institūta funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 3.jūniju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!