• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par grozījumiem Profesiju klasifikatorā. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2000., Nr. 440/441 https://www.vestnesis.lv/ta/id/13359

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ārlietu ministrs - starptautiskā drošības seminārā Romā

Vēl šajā numurā

06.12.2000., Nr. 440/441

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Labklājības ministrija

Veids: rīkojums

Numurs: 328

Pieņemts: 30.11.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Profesiju klasifikators

Apstiprināts

ar Labklājības ministrijas 1998.gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 246

(Labklājības ministrijas 2000.gada 30.novembra rīkojuma Nr.328 redakcijā)

Izstrādāts

saskaņā ar International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988

Labklājības ministrija

Rīkojums Nr. 328 Rīgā 2000.gada 30.novembrī

Par grozījumiem Profesiju klasifikatorā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija

noteikumu Nr.222 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās

informācijas klasifikācijas sistēmu" 9.7.apakšpunktu

Izdarīt grozījumu Labklājības ministrijas 1998.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.246 "Par Profesiju klasifikatora apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 299./304., 308./312.nr.; 1999, 190., 386./387.nr.; 2000, 223./225.nr.) un izteikt ar šo rīkojumu apstiprinātā Profesiju klasifikatora pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa. Tas izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.222 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu". Izstrādāts Latvijas Darba zinātniskās pētniecības institūtā, izskatīts Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūta Terminoloģijas nodaļā.

Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu juridisko personu (neatkarīgi no to īpašuma un uzņēmējdarbības veida) priekšlikumi par klasifikatora aktualizēšanu nosūtāmi Labklājības ministrijai. Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331.

Saturā

1. Ievads "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
2. Pamatmērķi "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
3. Pamatjēdzieni "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
4. Klasifikatora struktūra "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
5. Kodu struktūra "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
6. Klasifikatora lietošana "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
7. Klasifikatora aktualizācija "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
8. Profesiju saraksts alfabēta secībā "LV", 6.12.2000, Nr.440/441
9. Klasifikatora grupu nosaukumi
un to starptautiskie kodi
10. Pirmā pamatgrupa
Likumdevēji, valsts vecākās
amatpersonas, vadītāji
11. Otrā pamatgrupa
Vecākie speciālisti
12. Trešā pamatgrupa
Speciālisti
13. Ceturtā pamatgrupa
Kalpotāji
14. Piektā pamatgrupa
Pakalpojumu un tirdzniecības
darbinieki
15. Sestā pamatgrupa
Kvalificēti lauksaimniecības
un zivsaimniecības darbinieki
16. Septītā pamatgrupa
Kvalificēti strādnieki
un amatnieki
17. Astotā pamatgrupa
Iekārtu un mašīnu operatori
un izstrādājumu montieri
18. Devītā pamatgrupa
Vienkāršās profesijas
19. Profesiju saraksts kodu augošā secībā

Ievads

Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa.

Klasifikators valsts valodā izstrādāts pirmo reizi, jo arī 20. un 30. gados Latvijā nebija visu profesiju aptveroša klasifikatora.

Klasifikators veidots, adaptējot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988). Saglabāta Starptautiskās klasifikācijas struktūra, grupēšanas un klasificēšanas principi, kodu sistēma, papildinot un piemērojot to Latvijas Republikas apstākļiem.

Terminoloģijas jautājumos konsultācijas sniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūta un tautsaimniecības nozaru speciālisti.

Profesiju klasifikatora lietošana ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām un fiziskajām personām (neatkarīgi no to īpašuma un uzņēmējdarbības veida):

- darba devēja un darba ņēmēja savstarpējās attiecībās;

- vispārējās, profesionālās, akadēmiskās izglītības un darbinieku pārkvalificēšanas organizācijā;

- jebkuras oficiālās informācijas apkopošanā, sniegšanā vai apmaiņā;

- jebkuru valsts informācijas sistēmu un reģistru veidošanā;

- ar darbaspēku saistītu zinātnisko pētījumu veikšanā;

- ārējā ekonomiskajā sadarbībā un citur, kur tiek lietoti profesiju nosaukumi.

 

Pamatmērķi

Grupējot profesijas starptautiski atzītā kārtībā, aptvert visas tautsaimniecībā sastopamās darbinieku profesijas un dot to precīzus nosaukumus valsts valodā.

Noteikt starptautiskai praksei atbilstošas profesiju kvalifikācijas pamata (minimālās) prasības un atbilstoši tām ievirzīt personāla sagatavošanu.

Radīt zinātniski pamatotu bāzi informācijai par cilvēkresursu stāvokli un prognozi, nodarbinātības analīzei, sociālo garantiju noteikšanai, darba samaksas, pensiju un citiem aprēķiniem. Klasifikatorā dotā terminoloģija lietojama izglītībā, statistikā, darba līgumu ierakstos, algu aprēķinu dokumentos u.c.

Sakarā ar starptautisko darbaspēka sagatavošanu, migrācijas jautājumu risināšanu u.c. nodrošināt valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

 

Pamatjēdzieni

Klasifikatorā lietoti šādi termini:

NODARBOŠANĀS VEIDI - amats, arods, profesija, specialitāte (turpmāk "profesija") ir personas darbība, ko nosaka apmācību, novērojumu un vingrinājumu ceļā iegūts noteikts zināšanu un prasmes kopums.

PRASME - personas spēja realizēt noteiktus darba uzdevumus. Tā ietver spējas apgūt, atjaunot un paplašināt teorētiskās zināšanas un spējas, radoši tās izmantot praksē darba uzdevumu izpildē.

PRASMES LĪMENIS - nepieciešamās izglītības pakāpe, specializācija un praktiskā darba pieredze, kas nodrošina darba uzdevumu sekmīgu veikšanu.

Klasifikatorā prasmes līmeņi raksturoti ar Starptautiskajam vienotajam izglītības klasifikatoram (ISCED*) atbilstošajām izglītības līmeņa prasībām, kur ņemta vērā tikai formālā izglītība un arodprakse.

Klasifikatorā visas profesijas grupētas četros prasmes līmeņos. Profesiju grupās atkarībā no veicamā darba var būt norādīts viens vai divi prasmes līmeņi.

PIRMAIS PRASMES LĪMENIS - sākotnējā izglītība, kuras iegūšana sākas 5-7 gadu vecumā, ilgst apmēram piecus gadus un atbilst ISCED 1. kategorijai.

OTRAIS PRASMES LĪMENIS - pamata vai vidējā izglītība, kuras iegūšana sākas 11-12 gadu vecumā, atbilst ISCED 2. un 3. kategorijai, ietver vidējās izglītības otro un trešo posmu un ilgst 3-6 gadus, kā arī arodizglītība un amatizglītība, kuras apgūšana var notikt paralēli šajā mācību laikā vai ārpus tā.

TREŠAIS PRASMES LĪMENIS - augstākā profesionālā izglītība, kuras iegūšana sākas 17-18 gadu vecumā, ilgst apmēram 4 gadus un atbilst ISCED 5. kategorijai.

CETURTAIS PRASMES LĪMENIS - augstākā akadēmiskā izglītība ar attiecīgu grādu, zinātniskā darbā - ar zinātnisku grādu.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PAMATUZDEVUMI - klasifikācijas grupā ietverto profesiju galveno darba uzdevumu īss apraksts. Aprakstā profesionālās darbības pamatuzdevumi uzrādīti katrai pamatgrupai, apakšgrupai, mazajai un atsevišķajai grupai. Ja mazajā grupā ir tikai viena atsevišķā grupa, tad šīs atsevišķās grupas pamatuzdevumi ir analogi mazās grupas pamatuzdevumiem un netiek atkārtoti.

KVALIFIKĀCIJAS PAMATPRASĪBAS (minimālās) - minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi. Kvalifikācijas pamatprasības uzrādītas profesiju mazajā grupā un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām.

PROFESIJAS NOSAUKUMS - vārds vai vārdu kopa, kas izsaka profesijas būtību un saturu. Nosaukums sastāv no pamatvārda (pamatvārdiem) un atsevišķos gadījumos no tam pievienotiem paskaidrojošiem vārdiem (primārās, sekundārās un terciārās pazīmes), kas raksturo kādu no profesijas īpašībām.

PAMATVĀRDS (vai PAMATVĀRDI) - pamatprofesijas nosaukums, ar kuru var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vai atsevišķos gadījumos - diviem vārdiem. Piemēram, skolotājs vai direktora vietnieks. Pamatvārds (pamatvārdi) doti grafiskā izcēlumā.

PASKAIDROJOŠAIS VĀRDS (VĀRDI):

PRIMĀRAJAI PAZĪMEI - parasti viens vārds, kas paskaidro pamatvārdu (pamatvārdus) un raksturo profesijas darbības jomu. Primārās pazīmes apzīmējums dots tieši pirms pamatvārda (pamatvārdiem). Piemēram, Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS; sakaru INŽENIERIS.

SEKUNDĀRAJAI PAZĪMEI - vārds, kas sniedz papildu informāciju primārās pazīmes nozīmei. Sekundārā pazīme nosaukumā ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpo jeb daļsvītru. Piemēram, starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS.

TERCIĀRAJAI PAZĪMEI - vārds, kas sniedz papildu informāciju pamatvārda nozīmei. Terciāro pazīmi liek iekavās. Piemēram, betona /klāšanas OPERATORS (celtniecībā).

 

Klasifikatora struktūra

Klasifikatorā profesijas sagrupētas 10 pamatgrupās, galvenokārt profesiju prasmes līmeņa dilstošā secībā.

Desmitajā pamatgrupā (kas kodēta ar "0") apkopotas armijas profesijas (klasifikatorā tās nav iekļautas).

Pamatgrupās iekļautās profesijas tiek klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi. Mazo grupu ietvaros profesijas tiek dalītas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu, nozaru atbilstošās profesijas.

Pēc katras atsevišķās grupas profesionālās darbības pamatuzdevumu uzskaitījuma norādītas šajā grupā ietilpstošās profesijas.

Profesiju saraksts alfabēta secībā dots 8. nodaļā.

Profesiju saraksts kodu augošā secībā dots 19.nodaļā.

Klasifikators aptver vairāk nekā 3400 profesiju.

Profesiju klasifikācijas grupu hierarhija un to skaits norādīts 1.tabulā.

1. tabula

PROFESIJU KLASIFIKĀCIJAS GRUPU

HIERARHIJA UN SKAITS

Pamatgrupas Apakš- Mazās Atse- Pamat-
grupa grupas višķās grupu
grupas profesiju
prasmes
līmenis
1. Likumdevēji, valsts vecākās
amatpersonas un vadītāji 3 9 35 -
2. Vecākie speciālisti 4 20 63 4
3. Speciālisti 4 21 75 3
4. Kalpotāji 2 7 23 2
5. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 2 9 24 2
6. Kvalificēti lauksaimniecības
un zivsaimniecības speciālisti 2 6 17 2
7. Kvalificēti strādnieki un amatnieki 4 17 73 2
8. Iekārtu un mašīnu operatori
un izstrādājumu montieri 3 20 70 2
9. Vienkāršās profesijas 3 10 24 1
0. Armijas profesijas * - - - -
KOPĀ 27 119 404

* Šajā klasifikatorā armijas profesijas nav ietvertas.

 

Kodu struktūra

Profesiju kodā pirmās četras zīmes atbilst starptautiskajai profesiju klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju klasifikatora grupās. Pārējās papildzīmes apzīmē konkrētu profesiju atsevišķajā grupā.

Pirmais cipars (no 0 līdz 9) norāda pamatgrupas kārtas numuru. Klasifikatorā paredzētas desmit iepriekš aprakstītās pamatgrupas.

Otrais cipars kopā ar pirmo norāda apakšgrupas koda numuru. Katrā pamatgrupā var būt desmit apakšgrupas.

Trešais cipars kopā ar pirmajiem diviem norāda mazās grupas koda numuru. Katrā apakšgrupā var būt desmit mazās grupas, bet mazo grupu skaits pamatgrupā var būt 99.

Ceturtais cipars kopā ar pirmajiem trim norāda atsevišķās grupas koda numuru, t.i., sīkāko dalījumu klasifikatorā. Tādā veidā vienā pamatgrupā var būt līdz 999 atsevišķo profesiju grupu. Šis skaits ir viens no klasifikatora kodēšanas ierobežojumiem.

Lai varētu kodēt konkrētu profesiju atsevišķajā grupā, tiek izmantotas papildzīmes augošā secībā.

 

Klasifikatora lietošana

Lietotājam vispirms jāiepazīstas ar klasifikatora aprakstošo daļu, sevišķi ar grupu nosaukumiem, to struktūru un šajā nodaļā sniegtajiem paskaidrojumiem.

Jāņem vērā, ka klasifikators izstrādāts, ievērojot noteiktus principus.

Pirmajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kuru pamatuzdevumi saistīti ar valsts politikas noteikšanu un formulēšanu, likumu un noteikumu izstrādāšanu, valdības politikas un tās realizācijas pasākumu izpildes organizēšanu iestādēs, organizācijās un uzņēmumos.

Otrajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kuru darba izpildei vajadzīgs augsts teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Pamatuzdevums ir esošo zināšanu plaša lietošana, to papildināšana un prasme risināt teorētiskās problēmas, sistemātiska pieredzes apgūšana.

Trešajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās tehnikas, dabas, sociālo vai humanitāro zinātņu nozarēs. Pamatuzdevums ir veikt tehniska rakstura darbus, īstenojot konceptuālas nostādnes, lietot dažādas darba metodes atbilstoši minētajām nozarēm.

Ceturtajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas un prasme iegūt un lietot informāciju. Pamatuzdevums ir veikt sekretāra pienākumus, lietvedības un kancelejas darbus, prast strādāt ar kancelejas mašīnām, rakstāmmašīnām un skaitļotājiem, izpildot naudas izmaksas un pieņemšanas operācijas.

Piektajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas un pieredze iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanā, preču pārdošanā tirgū un veikalos. Pamatuzdevums ir sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar mājturību, pārtikas produktu piegādi, preču pārdošanu, ceļojumiem, personisko automobiļu apkopi, personu un īpašuma aizsardzību un apdrošināšanu.

Sestajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas un pieredze darbam lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai zivkopībā. Pamatuzdevums ir audzēt labību, mājdzīvniekus, zivis, medīt, saglabāt un izmantot mežu, atsevišķos gadījumos veikt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārdošanu.

Septītajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas, pieredze un amata prasme, kā arī spēja orientēties darba procesā izmantojamos materiālos, darba rīkos un tehnoloģijā. Pamatuzdevums ir prast izvēlēties izejvielas, materiālus, konstruēt izstrādājumus, ražot produkciju, kā arī amatniecības (roku darba) preces.

Astotajā pamatgrupā iekļautas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas un pieredze augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanā. Pamatuzdevums ir saistīts ar darbu izpildi mašīnbūvē un iekārtu ražošanā, automatizētu rūpnīcu iekārtu vadīšanu un apkalpošanu, iekārtu un citas produkcijas montāžu.

Devītajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršus atkārtojošos darbus ar rokas instrumentiem un dažos gadījumos arī ar ievērojamu fizisku piepūli, kur nav vajadzīga iniciatīva vai darba izpildes variantu izvēle un apspriešana. Pamatuzdevums ir veikt nekvalificētus darbus karjeros, celtniecībā, lauksaimniecībā, mežniecībā, zvejniecībā, rūpniecībā un citur.

Nepieciešamās profesijas nosaukums vispirms jāmeklē profesiju alfabētiskajā sarakstā, kas veidots pēc profesijas pamatvārdu alfabēta. Gadījumos, kad meklējamā profesija tur sastopama vairākās klasifikācijas grupās, jāiepazīstas ar visās šajās grupās dotajiem profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem, kā arī ar kvalifikācijas pamatprasībām.

Nepieciešamās profesijas meklēšanas atvieglošanai minēsim dažus piemērus:

Vadītāju profesijas galvenokārt klasificētas pirmajā pamatgrupā. Tomēr vadītāji, kuri vada darbus tehniskos objektos, iekļauti otrajā pamatgrupā.

Piemēram, 2151 04 - Kuģa KAPTEINIS, 2152 01- Lidmašīnas KAPTEINIS.

Vadītāji, kuri vada darbus mākslas jomā, iekļauti otrajā un trešajā pamatgrupā.

Piemēram, 2453 01 DIRIĢENTS, 3473 02 Orķestra DIRIĢENTS, 3473 13 Kora VADĪTĀJS.

Profesija "sekretārs" sastopama kā pirmajā, tā arī trešajā un ceturtajā pamatgrupā. Piemēram, Saeimas SEKRETĀRS ietverts 1110 grupā, pagasta SEKRETĀRS - 3439 grupā, bet uzņēmuma vadītāja SEKRETĀRS - 4115 grupā.

Skolotāja, medicīnas māsas u.c. profesijas klasifikatorā sastopamas vairākās pamatgrupās. To galvenās atšķirības izpaužas prasmes līmenī.

Piemēram, vidējās izglītības SKOLOTĀJS klasificēts 2320 grupā, jo tajā nepieciešams 4. prasmes līmenis, bet arod(amat)mācības SKOLOTĀJS - 3340 grupā, jo tajā prasīts 3. prasmes līmenis. Galvenā MEDICĪNAS MĀSA sastopama 2230 grupā, jo šajā profesijā prasīts 4.prasmes līmenis, bet MEDICĪNAS MĀSA ietverta 3231 grupā, kur prasīts 3.prasmes līmenis. Savukārt, slimnīcas jaunākā MEDICĪNAS MĀSA klasificēta 5132 grupā, jo te nepieciešams 2. prasmes līmenis.

Sestās pamatgrupas profesijas, kurām pārsvarā ir pārvaldes funkcijas, jāmeklē 1210, 1221 vai 1311 grupā, bet profesijas, kuru pamatuzdevums ir lauksaimniecības vai mežu izstrādes mašīnu vadīšana - 833 grupā. Turpretī profesijas, kurās darba uzdevumus veic, lietojot rokas instrumentus un fizisko spēku, klasificētas 921 grupā.

Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem:

- ja profesionālās darbības pamatuzdevumi saistīti ar roku vai roku un mašīnu darbu un prasa no izpildītāja prasmi izvēlēties lietojamos darba instrumentus, materiālus, darba tehnoloģiju un noteikt gala produkta raksturu un uzdevumu, dažkārt to pat projektēt, tad profesija ietverta 7.pamatgrupā;

- ja profesionālās darbības pamatuzdevumi nav saistīti ar materiālu un instrumentu izvēli, bet to veikšanai labi jāpārzina lietojamā darbmašīna, jābūt pieredzei tās apkalpošanā un normāla darba režīma nodrošināšanā, tad profesija ietverta 8. pamatgrupā;

- ja profesionālās darbības pamatuzdevumu izpilde neprasa pieredzi un tie veicami ar rokas instrumentiem un lietojot fizisku spēku, kā arī ja izpildāms nekvalificēts darbs, tad profesija ietverta 9. pamatgrupā.

Klasifikatora lietotājam atļauts tuvāk paskaidrot klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar paskaidrojošiem vārdiem, kā arī piešķirt tai savu papildu kodu. Piemēram, 8171 01 10 automatizētās /montāžas līnijas OPERATORS (mehāniskās montāžas cehā), kur: 8171 - starptautiskais kods; 01 - Latvijas kods; 10 - lietotāja kods.

Klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie profesiju nosaukumi: vietnieks, vecākais, vadošais, galvenais, pirmais, otrais utt., kā arī: maiņas, iecirkņa, ceha u.c. Nav norādītas arī profesiju kvalifikācijas kategorijas, klases. Lietotājs var brīvi izvēlēties atvasinātos profesiju nosaukumus un tos lietot pēc vajadzības, saglabājot pamatnosaukuma kodus:

- vietnieka nosaukumu attiecīgajām vadītāju profesijām; - vecākā, vadošā, galvenā nosaukumus attiecīgiem 2.klasifikācijas pamatgrupas profesiju nosaukumiem; - pirmais, otrais utt., maiņas, iecirkņa, ceha u.c. attiecīgiem 3.klasifikācijas pamatgrupas profesiju nosaukumiem.

Profesiju un amatu nosaukumi klasifikatorā doti galvenokārt vīriešu dzimtē. Gadījumos, kad profesiju pārstāv vai amatu izpilda sieviete, klasifikatora lietotājiem pamatvārdā jālieto sieviešu dzimtes galotne.

 

Klasifikatora aktualizācija

Lai sekmētu valsts ekonomikas attīstību un stabilizāciju, ir nepieciešams klasifikatoru sistemātiski aktualizēt. To panāk, papildinot klasifikatoru ar jaunām profesijām un svītrojot novecojušās.

Jaunu profesiju iekļaušana klasifikatorā notiek šādi:

valsts un pašvaldību institūcija, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai cita juridiska persona (neatkarīgi no to īpašuma un uzņēmējdarbības veida), kurā ieviesta jauna, klasifikatorā neiekļauta profesija, iesniedz Labklājības ministrijai:

- profesijas nosaukumu, nepieciešamības gadījumos ierosina tam arī paskaidrojošus vārdus;

- projektējamo profesijas vietu klasifikācijas pamatgrupā;

- profesionālās darbības pamatuzdevumu aprakstu;

- kvalifikācijas pamatprasību aprakstu.

Grozījumus Profesiju klasifikatorā apstiprina Labklājības ministrija.

Pēc grozījumu un papildinājumu saņemšanas lietotājiem jānomaina klasifikatora vecās lapas ar jaunajām. Iespējama lappušu numerācija ar burtu indeksiem, piemēram, 188A; 188B utt. Ieteicams klasifikatora lietotājiem reģistrēt saņemtos grozījumus un papildinājumus un veikt nomainīto lapu uzskaiti.

 

Profesiju saraksts alfabēta secībā

A

7432 01 ADĪTĀJS
5121 01 ADMINISTRATORS
3411 26 Aizdevumu ADMINISTRATORS
2131 10 Datortīkla ADMINISTRATORS
3121 12 Datortīkla ADMINISTRATORS
3121 11 Elektroniskā pasta ADMINISTRATORS
3121 17 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS
3121 16 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS
3433 07 Kontu ADMINISTRATORS
3411 27 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS
3411 19 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS
3122 06 S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS
5121 11 Teātra /galvenais ADMINISTRATORS
5121 17 Tiesas ADMINISTRATORS
5121 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS
2421 01 ADVOKĀTS
2111 01 AERODINAMIĶIS
2112 06 AEROLOGS
2213 02 AGRONOMS
3212 12 AGRONOMS
2213 01 Sēklkopības AGRONOMS
3412 01 Apdrošināšanas AĢENTS
4221 01 Ceļojumu AĢENTS
3413 05 Dzīvokļu AĢENTS
3422 01 Ekspedīcijas AĢENTS
3429 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS
3416 02 Iepirkuma AĢENTS
3413 01 Īpašuma AĢENTS
5220 08 Mazumtirdzniecības AĢENTS
3429 09 Monētu tirdzniecības AĢENTS
3429 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS
3413 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS
3423 01 Nodarbinātības AĢENTS
2419 02 Patentu AĢENTS
3422 02 Realizācijas AĢENTS
2419 03 Reklāmas AĢENTS
3429 08 Reklāmas AĢENTS
3416 01 Sagādes AĢENTS
3429 03 Sporta AĢENTS
3429 04 Teātra AĢENTS
3415 02 Tirdzniecības AĢENTS
9113 01 Tirdzniecības AĢENTS
3416 10 Vairumtirdzniecības AĢENTS
6121 10 AITKOPIS
7214 07 AIZZĪMĒTĀJS
6141 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS
2470 06 AKADĒMIĶIS MANTZINIS
2470 05 AKADĒMIĶIS SEKRETĀRS
7113 01 AKMEŅKALIS
7331 05 AKMEŅKALIS
7113 04 DekorētājAKMEŅKALIS
7113 03 Mūrniecības AKMEŅKALIS
7113 05 Smilšstrūklošanas AKMEŅKALIS
7113 02 Uzstādes AKMEŅKALIS
3474 01 AKROBĀTS
2455 01 AKTIERIS
8282 04 AKUMULATORISTS
2114 08 HidroAKUSTIĶIS
7414 06 ALDARIS
2221 25 ALERGOLOGS
7212 04 ALVOTĀJS
8223 11 ALVOTĀJS
7331 01 AMATNIEKS
7332 04 Apģērbu AMATNIEKS
7332 03 Ādas AMATNIEKS
3411 15 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS
2113 04 ANALĪTIĶIS
2147 05 ANALĪTIĶIS
2412 04 Darba satura ANALĪTIĶIS
2121 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS
2441 13 Finanšu ANALĪTIĶIS
2441 12 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS
2149 01 Komunikāciju /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS
3411 16 Kredītu ANALĪTIĶIS
2441 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS
2441 14 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS
3411 25 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS
2412 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS
2225 04 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS
2149 02 Sistēmu /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
3121 06 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS
2131 02 Skaitļotāju /datu bāzes ANALĪTIĶIS
2131 01 Skaitļotāju /komunikāciju ANALĪTIĶIS
2131 03 Skaitļotāju /sistēmu ANALĪTIĶIS
2419 01 Tirgus izpētes ANALĪTIĶIS
3429 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS
4133 16 Transporta grafika ANALĪTIĶIS
2225 07 Vides veselības ANALĪTIĶIS
2212 01 ANATOMS
2221 24 ANESTEZIOLOGS
8223 01 ANODĒTĀJS
2442 01 ANTROPOLOGS
7211 04 Metāllējumu APCIRTĒJS
7345 05 Grāmatu APDARINĀTĀJS
7322 03 Stikla APDARINĀTĀJS
3412 02 APDROŠINĀTĀJS
9312 07 APGAITNIEKS
7324 01 APGLEZNOTĀJS
2452 24 Porcelāna APGLEZNOTĀJS
7345 03 APGRIEZĒJS
6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS
8152 14 Apdedzināšanas krāsns APKALPOTĀJS
5220 01 Autoapkopes stacijas APKALPOTĀJS
5220 02 Benzīna uzpildes stacijas APKALPOTĀJS
9311 05 Bunkura APKALPOTĀJS
8333 12 Iekraušanas iekārtas APKALPOTĀJS
8131 26 Kausēšanas krāsns APKALPOTĀJS
8212 13 Minerālmiltu iekārtas APKALPOTĀJS
8212 17 Pneimatisko kamersūkņu APKALPOTĀJS
8212 08 Pneimatisko sūkņu APKALPOTĀJS
8290 15 Saiņošanas iekārtas APKALPOTĀJS
8163 22 Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS
8333 10 Transportiera APKALPOTĀJS
8131 25 Žāvēšanas iekārtu APKALPOTĀJS
9132 02 APKOPĒJS
7129 01 APMETĒJS
7133 01 APMETĒJS
7133 03 Ārdarbu APMETĒJS
7133 02 Dekoratīvo elementu APMETĒJS
5133 03 APRŪPĒTĀJS
3460 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS
3227 01 APSĒKLOTĀJS
8312 08 Vagonu APSKATĪTĀJS
6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS
7421 04 Koksnes APSTRĀDĀTĀJS
4212 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS
7322 07 Optikas stikla APSTRĀDĀTĀJS
6152 01 Saldūdens /zivju APSTRĀDĀTĀJS
6153 01 Zivju APSTRĀDĀTĀJS
7324 04 Stikla APSUDRABOTĀJS
7436 04 Izstrādājumu APVĒRSĒJS
7233 22 Sietu cilindru APVILCĒJS
2442 02 ARHEOLOGS
2461 01 ARHIBĪSKAPS
2141 02 Ainavu ARHITEKTS
2141 01 ARHITEKTS
2145 01 Kuģu ARHITEKTS
2141 03 Restaurācijas ARHITEKTS
4141 04 ARHIVĀRS
2431 01 ARHĪVISTS
9312 05 ASFALTĒTĀJS
7224 03 Instrumentu ASINĀTĀJS
2310 01 ASISTENTS
2470 04 ASISTENTS
3228 01 Farmaceita ASISTENTS
3226 11 Fizioterapeita ASISTENTS
3131 01 Kinooperatora ASISTENTS
2455 10 Režisora ASISTENTS
3227 02 Veterinārārsta ASISTENTS
3225 01 Zobārsta ASISTENTS
5151 01 ASTROLOGS
2111 02 ASTRONOMS
2111 03 RadioASTRONOMS
1123 13 ATAŠEJS
3435 44 Specializētais ATAŠEJS (ministrijās, izņemot Ārlietu ministriju)
3436 23 Specializētais ATAŠEJS (ministrijās, izņemot Ārlietu ministriju)
7441 05 Ādu ATGAĻOTĀJS
3475 01 ATLĒTS
7441 03 Ādu ATMATOTĀJS
7222 01 ATSLĒDZNIEKS
7233 23 ATSLĒDZNIEKS
7231 05 AutoATSLĒDZNIEKS
7233 14 Celtniecības un ceļu būves mašīnu ATSLĒDZNIEKS
7241 03 ElektroATSLĒDZNIEKS
7222 04 Ieroču ATSLĒDZNIEKS
7222 03 Instrumentu ATSLĒDZNIEKS
7241 09 Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS
7214 03 Kuģu remontATSLĒDZNIEKS
7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS
7214 01 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS
8281 11 Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS
7214 06 Pārmiju ATSLĒDZNIEKS
7231 07 Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS
7233 21 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS
7222 02 Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS
7221 07 ATSPEROTĀJS
6142 01 ATSVEĶOTĀJS
7344 02 ATTĪSTĪTĀJS
7344 03 Filmu ATTĪSTĪTĀJS
6141 02 Koku ATZAROTĀJS
7432 02 AUDĒJS
8262 07 AUDĒJS
7332 01 Paklāju AUDĒJS
2221 26 Bērnu AUDIOLOGS
2411 04 AUDITORS
2411 05 Informācijas sistēmu AUDITORS
2411 07 Uzraudzības AUDITORS
6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS
6113 08 Puķu AUDZĒTĀJS
6113 11 Rožu AUDZĒTĀJS
6129 03 Savvaļas /putnu AUDZĒTĀJS
6113 09 Sēņu AUDZĒTĀJS
6113 10 Stādu AUDZĒTĀJS
6121 15 Suņu AUDZĒTĀJS
5131 06 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS
5131 05 Pirmsskolas AUDZINĀTĀJA (skolotāja) PALĪGS
4214 01 AUGĻOTĀJS
7341 08 AUGSTSPIEDĒJS
5131 01 AUKLIS
5133 01 Slimu bērnu AUKLIS
2451 01 AUTORS
Ā
7441 12 ĀDMINIS
2221 02 ĀRSTA PALĪGS
2221 04 Akupunktūras ĀRSTS
2221 05 Arodslimību ĀRSTS
2221 06 Arodveselības ĀRSTS
2221 01 ĀRSTS
2221 03 ĀRSTS STAŽIERIS
2221 07 Dzemdību ĀRSTS
2221 08 Ekspertīzes ĀRSTS
2221 09 Fizikālās medicīnas ĀRSTS
2221 10 Fiziskās rehabilitācijas ĀRSTS
2221 11 Ģimenes ĀRSTS
2221 12 Higiēnas ĀRSTS
2221 13 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS
2221 14 Iekšķīgo slimību ĀRSTS
2221 15 Intensīvās terapijas ĀRSTS
2221 16 Kara medicīnas ĀRSTS
2221 17 Katastrofu medicīnas ĀRSTS
2221 18 Laboratorijas ĀRSTS
2221 19 Mikrobioloģijas ĀRSTS
2221 20 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS
2221 21 Rehabilitācijas ĀRSTS
2221 22 Sporta ĀRSTS
2221 23 Veselības aprūpes ĀRSTS
2223 03 VeterinārĀRSTS
B
2211 09 Augsnes BAKTERIOLOGS
2211 01 BAKTERIOLOGS
2211 08 Farmācijas BAKTERIOLOGS
2211 02 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS
2211 07 Medicīnas BAKTERIOLOGS
2211 05 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS
2211 03 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS
2211 06 Rūpniecības BAKTERIOLOGS
2211 10 Veterinārijas BAKTERIOLOGS
2211 04 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS
2320 04 BALETMEISTARS
2454 06 BALETMEISTARS
2111 05 BALLISTIĶIS
7129 04 BALSINĀTĀJS
5143 01 BALZAMĒTĀJS
5141 01 BĀRDDZINIS
5123 01 BĀRMENIS
7123 01 BETONĒTĀJS
2432 01 BIBLIOGRĀFS
2432 02 BIBLIOTEKĀRS
4141 01 BIBLIOTEKĀRS
2212 03 BIOFIZIĶIS
2451 02 BIOGRĀFS
2212 02 BIOĶĪMIĶIS
2211 11 BIOLOGS
2211 35 HidroBIOLOGS
2211 13 Jūras BIOLOGS
2211 38 MikroBIOLOGS
2211 14 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS
2211 12 Saldūdens BIOLOGS
2122 01 BIOMETRISTS
6123 01 BIŠKOPIS
2461 02 BĪSKAPS
8340 01 BOCMANIS
2461 03 BONZA
2211 19 Augsnes BOTĀNIĶIS
2211 15 BOTĀNIĶIS
2211 16 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS
2211 17 Histoloģijas BOTĀNIĶIS
2211 18 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS
3475 02 Sacīkšu BRAUCĒJS
7129 08 BRIGADIERIS
3411 17 BROKERS
3421 04 BROKERS
7345 07 BROŠĒTĀJS
7122 06 BRUĢĒTĀJS
5123 02 BUFETNIEKS
4213 01 BUKMEIKERS
4213 03 Totalizatora BUKMEIKERS
7341 01 BURTLICIS
7341 06 FotoBURTLICIS
7137 03 BŪVELEKTRIĶIS
7124 02 BŪVGALDNIEKS
7111 05 Karjera BŪVGALDNIEKS

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!