• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2000. gada 23. novembra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2000., Nr. 440/441 https://www.vestnesis.lv/ta/id/13331-grozijumi-likuma-par-pasvaldibu-budzetiem-

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu"

Vēl šajā numurā

06.12.2000., Nr. 440/441

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 23.11.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību budžetiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1996, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "garantijas un galvojumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "galvojumi" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 1.pantu pēc vārda "pagastu" ar vārdu "novadu".

3. Izslēgt 3., 4. un 5.pantu.

4. Izteikt 6. un 7.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Pašvaldību budžetu izstrādāšanas un izlietošanas process ir atklāts. Pašvaldības budžeta projektam, budžetam un saimnieciskā gada pārskatam par pašvaldības budžeta izpildi atbilstoši šā likuma 16., 17. un 34.pantam jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

7.pants. Pašvaldības savus budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot "Likumu par budžetu un finansu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un izpildē, ja tas nav paredzēts likumā."

5. Aizstāt 13.panta otrajā teikumā vārdu "Saskaņošanas" ar vārdiem "Valsts budžeta izstrādāšanas un saskaņošanas".

6. Izslēgt 14.pantu.

7. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs ir atbildīgs par to, lai pašvaldības budžets tiktu izstrādāts un apstiprināts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās."

8. Izteikt 16.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem;".

9. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Pagasta, novada, pilsētas un rajona budžetam pievienojams paskaidrojuma raksts, kas ietver:

1) domes (padomes) priekšsēdētāja ziņojumu, kurā sniegta informācija par pagasta, novada, pilsētas vai rajona ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem nākamajā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados;

2) informāciju par to, kāds līdzekļu apjoms paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā, un informāciju par katra finansējuma mērķi;

3) ja budžetā paredzēta tāda uzdevuma finansēšana, kura izpilde pārsniedz saimnieciskā gada ietvarus, — turpmākajos gados paredzētos budžeta izdevumus līdz uzdevuma pabeigšanai, kā arī ikgadējos ekspluatācijas izdevumus;

4) kopsavilkumu pa budžeta klasifikācijas kategorijām budžeta ieņēmumu daļā un izdevumu daļā;

5) parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāstu kārtējā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados."

10. Papildināt 20.pantu pēc vārda "pagastu" ar vārdu "novadu".

11. 22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldības, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pašvaldību aizņēmumu kopējais pieļaujamais palielinājums saimnieciskajā gadā tiek noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Aizņēmumu līdzekļi ir pašvaldības budžeta līdzekļi, kas tiek izlietoti tikai apropriācijas kārtībā, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "garantēt" ar vārdu "galvot".

12. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Budžeta un finansu vadības nolūkā, lai segtu īslaicīgu pašvaldības finansu līdzekļu deficītu, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta īstermiņa aizņēmumus, kas jāatmaksā līdz tā saimnieciskā gada beigām, kurā tie ņemti."

13. Izteikt 25. un 26.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. (1) Pašvaldības nedrīkst ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus, ja tās nav:

1) iesniegušas Valsts kases noteiktos pārskatus;

2) samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā kārtībā.

(2) Pašvaldības drīkst ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai ar finansu ministra atļauju, ja tās nav izpildījušas:

1) agrāk noslēgtā aizņēmuma līguma nosacījumus;

2) vērtspapīru izlaišanas noteikumus.

(3) Pašvaldības nedrīkst sniegt galvojumus tādiem pašvaldību uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kuras nav samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā kārtībā, kurām ir iestājusies faktiskā maksātnespēja un kuras atrodas maksātnespējas procesā vai ir pasludinātas par maksātnespējīgām.

26.pants. (1) Galvojumus pašvaldības var sniegt šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Pašvaldību sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma apjomu.

(2) Galvojumus pašvaldības var sniegt tikai tām pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus, vai arī vairāku pašvaldību veidotām iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kurās pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65 procentus.

(3) Tikai pašvaldības dome (padome), pieņemot par to lēmumu, var sniegt galvojumus, kas uzliek saistības pašvaldības finansu līdzekļiem, ja:

1) dome (padome) ir saņēmusi un izskatījusi nepieciešamo pamatojumu un saistības sakarā ar ierosinātajiem vai jau sniegtajiem galvojumiem;

2) pašvaldības budžeta izdevumi, kas saistīti ar galvojumu saistību izpildi, budžetā ir attiecināmi uz pašvaldības parādu;

3) galvojumi netiek nodrošināti ar pašvaldības īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei;

4) vairāku pašvaldību veidotām iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām sniegtā galvojuma apmērs procentuāli atbilst pašvaldības kapitāla daļu skaitam attiecīgajā pamatkapitālā."

14. Izteikt 27.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Visiem pašvaldības noslēgtajiem aizņēmuma un galvojuma līgumiem ir jābūt publiski pieejamiem katrā attiecīgajā pašvaldībā."

15. Papildināt likumu ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X nodaļa. Pašvaldību budžeti, pašvaldībām apvienojoties administratīvi teritoriālās reformas ietvaros

37.pants. Ja pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas ietvaros saimnieciskā gada laikā apvienojas, tās apvieno savus saimnieciskā gada budžetus, pieņemot jaunu saimnieciskā gada budžetu.

38.pants. Jaunizveidotās pašvaldības budžets tiek apstiprināts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par pašvaldību apvienošanos.

39.pants. Jaunizveidotajai pašvaldībai līdzekļi no valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros), dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, ko veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā summa no apvienotajām pašvaldībām apstiprinātajiem līdzekļiem.

40.pants. Jaunizveidotā pašvaldība pārņem visu tās sastāvā iekļauto pašvaldību budžetu saistības."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma X nodaļa ir spēkā vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas laikā līdz 2004.gada 30.novembrim."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 23.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 6.decembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!