Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 250 "Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.04.2006., Nr. 57 https://www.vestnesis.lv/ta/id/132344-kartiba-kada-izsniedzami-pasazieru-un-kravas-autoparvadajumu-profesionalas-kompetences-sertifikati

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.251

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumos Nr.118 "Kārtība, kādā izmaksājama izdienas pensija Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

Vēl šajā numurā

07.04.2006., Nr. 57

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 250

Pieņemts: 04.04.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.250

Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 29.§)

Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 6.panta ceturto daļu un 30.panta piekto daļu un likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 18.panta astoto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personai izsniedz pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikātu, kā arī minimālās prasības autopārvadājumu vadītāja profesionālai darbībai.

2. Noteikumi attiecas uz šādiem autopārvadājumu veidiem:

2.1. starptautiskie pasažieru autopārvadājumi;

2.2. starptautiskie kravas autopārvadājumi;

2.3. iekšzemes pasažieru autopārvadājumi;

2.4. iekšzemes kravas autopārvadājumi.

II. Profesionālās kompetences sertifikāts

3. Profesionālās kompetences sertifikāts (turpmāk — sertifikāts) (1.pielikums) apliecina tā īpašnieka profesionālās kompetences atbilstību sertifikātā minētajā pārvadājumu veidā.

4. Satiksmes ministrija izsniedz sertifikātu personai, kura saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenu.

5. Sertifikātā atļauts norādīt vairākus šo noteikumu 2.punktā minētos autopārvadājumu veidus.

6. Sertifikātā ir iekļauta šāda informācija:

6.1. sertifikāta sērijas numurs;

6.2. sertifikāta īpašnieka vārds, uzvārds;

6.3. sertifikāta īpašnieka dzimšanas vie­ta un datums;

6.4. eksāmena nokārtošanas datums;

6.5. pārvadājuma veids;

6.6. Ministru kabineta noteikumi un numurs, saskaņā ar kuriem izsniedz profesionālās kompetences sertifikātu;

6.7. sertifikāta izdošanas vieta un datums;

6.8. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora vai viņa vietnieka paraksts;

6.9. eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka paraksts.

7. Sertifikāts ir A4 formātā uz stingra dzeltenbrūna papīra. Šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. un 6.7.apakšpunktā minētos datus sertifikātā iedrukā ar datordrukas iekārtu.

III. Profesionālās zināšanas un prasmes

8. Lai iegūtu sertifikātu, personai ir nepieciešamas zināšanas un prasmes šādās jomās:

8.1. autopārvadājumu nozari regulējošie Latvijas Republikas normatīvie akti, starptautiskās konvencijas un līgumi, Eiropas Savienības tiesību akti;

8.2. komercdarbības vadība un autopārvadājumu organizācija (loģistika);

8.3. komercdarbības finanšu un ekonomikas vadība;

8.4. komersanta saistības, pienākumi un atbildība.

9. Minimālās profesionālās zināšanas un prasmes attiecībā uz katru šo noteikumu 2.punktā minēto autopārvadājumu veidu norādītas šo noteikumu 2.pielikumā. Zināšanu un prasmju līmenis nedrīkst būt zemāks par līmeni, kāds sasniegts, apgūstot vidusskolas izglītību vai arī obligāto izglītību un arodapmācību, papildu tehnisko apmācību vai tehniski izglītojošo apmācību.

IV. Mācību kursi

10. Mācību kursus organizē atbilstoši programmām, kuras izstrādātas saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā un 2.pielikumā minētajām prasībām.

11. Mācību kursu programmas ilgums attiecībā uz starptautiskajiem pasažieru un kravas pārvadājumiem ir vismaz 80 mācību stundu, bet attiecībā uz iekšzemes pasažieru un kravas pārvadājumiem — vismaz 50 mācību stundu.

12. Pēc mācību kursu sekmīgas beigšanas personai izsniedz dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

12.1. institūcija, kas organizē mācību kursus (turpmāk — mācību iestāde);

12.2. dokumenta numurs;

12.3. dokumenta īpašnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta;

12.4. laikposms, kurā notika kursi;

12.5. apgūtā programma (autopārvadājumu veids);

12.6. izsniegšanas datums un vieta;

12.7. mācību iestādes vadītāja amats, vārds, uzvārds un paraksts.

V. Eksāmens un rezultātu vērtēšana

13. Persona savas profesionālās zināšanas un prasmes apliecina, kārtojot eksāmenu. Eksāmenu pieņem satiksmes ministra izveidota eksaminācijas komisija. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Satiksmes ministrijas, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” (turpmāk — direkcija) un nevalstisko organizāciju pārstāvji pasažieru un kravu pārvadājumu jomā.

14. Lai varētu kārtot eksāmenu, persona eksaminācijas komisijai iesniedz šādus dokumentus:

14.1. aizpildītu iesniegumu (3.pielikums);

14.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

14.3. sertifikāta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tāds iegūts iepriekš kādā no šo noteikumu 2.punktā minētajiem autopārvadājumu veidiem;

14.4. ja persona ir beigusi šo noteikumu IV nodaļā minētos mācību kursus, — šo noteikumu 12.punktā minēto dokumentu;

14.5. ja persona uz darba tiesisko attiecību pamata vismaz piecus gadus ir organizējusi komercpārvadājumus attiecīgajā autopārvadājumu veidā, — šo darbību apliecinošu dokumentu.

15. Persona eksāmenu kārto rakstiski. Eksāmenam ir divas daļas:

15.1. pirmā daļa — atbilžu izvēles tests. Tajā tiek iekļauti vismaz 30 jautājumi ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem viens ir pareizs. Eksāmena pirmā daļa ilgst divas akadēmiskās stundas (90 minūtes);

15.2. otrā daļa — situācijas analīze. Tajā tiek doti uzdevumi vai aprakstītas situācijas un paredzēts, ka jāsniedz atbildes vismaz uz pieciem jautājumiem. Eksāmena otrā daļa ilgst divas akadēmiskās stundas (90 minūtes).

16. Lai iegūtu pozitīvu vērtējumu, katrā eksāmena daļā nepieciešams saņemt ne mazāk kā 60 % no maksimāli iespējamā punktu skaita.

17. Personu atbrīvo no eksāmena otrās daļas kārtošanas, ja tā eksaminā­cijas komisijai ir iesniegusi šo noteikumu 15.5.apakš­punktā minēto dokumentu.

18. Ja persona ir saņēmusi negatīvu vērtējumu vienā vai abās eksāmena daļās vai, iesniedzot šo noteikumu 15.1. un 15.5.apakšpunktā minētos dokumentus, sniegusi nepatiesu informāciju, eksaminācijas komisija 10 darbdienu laikā pēc eksā­mena pieņemšanas rakstiski paziņo personai par atteikumu izsniegt sertifikātu un par iespējām atkārtoti kārtot eksāmenu.

19. Ja persona ir beigusi šo noteikumu IV nodaļā minētos mācību kursus, bet vienā vai abās eksāmena daļās ir saņēmusi negatīvu vērtējumu, personai ir atļauts sešu mēnešu laikā vēlreiz kārtot attiecīgo eksāmena daļu.

20. Ja persona nav beigusi šo noteikumu IV nodaļā minētos mācību kursus un vienā no eksāmena daļām ir saņēmusi negatīvu vērtējumu, personai ir atļauts sešu mēnešu laikā vēlreiz (vienu reizi) kārtot attiecīgo eksā­mena daļu. Pārējos gadījumos nav atļauts vēlreiz kārtot eksāmenu, kamēr persona nav beigusi attiecīgos mācību kursus.

21. Eksaminācijas komisijas lēmumu par negatīvu vērtējumu vienā vai abās eksāmena daļās persona var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

VI. Sertifikātu uzskaite

22. Direkcija veido to personu datu bāzi, kuras saņēmušas sertifikātu.

23. Ja sertifikāts ir nozaudēts, direkcija septiņu dienu laikā pēc personas rakstiska iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu. Šajā laikā autopārvadājumu vadītājs ir tiesīgs veikt pārvadājumu operācijas.

VII. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumus Nr.226 “Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 55.nr.).

25. Satiksmes ministrijas profesionālās kompetences sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai, ir spēkā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/26/EK par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē;

2) Padomes 1998.gada 1.oktobra Direktīvas 98/76/EK, ar kuru izdarīti grozījumi Direktīvā 96/26/EK par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasa­žieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 8.aprīli.

 

Pielikumi 1-3

ZIP 26 kb

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!