• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumi Nr. 397 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.11.2000., Nr. 413/417 https://www.vestnesis.lv/ta/id/12822

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.398

Noteikumi par medību saimniecībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas apjomiem

Vēl šajā numurā

17.11.2000., Nr. 413/417

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 397

Pieņemts: 14.11.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.397

Rīgā 2000.gada 14.novembrī (prot. Nr.54, 10.§)

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

13.panta pirmo, otro un ceturto daļu un 23.panta pirmo un otro daļu

un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. tiek reģistrēti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk — obligātās iemaksas) veicēji — darba devēji, darba ņēmēji, pašnodarbinātie, kā arī personas, kuras Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (turpmāk — iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka), un personas, kuras nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un tās uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (turpmāk — ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka);

1.2. tiek iesniegts ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli pārskata mēnesī (turpmāk — darba devēja ziņojums), kā arī ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

II. Obligāto iemaksu veicēju reģistrācija

2. Darba devēji, pašnodarbinātie, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nodokļu maksātāju reģistrāciju, ciktāl šie noteikumi nenosaka citu kārtību.

3. Darba devējs — fiziskā persona reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas 10 dienu laikā no tās dienas, kad viņš noslēdzis ar darba ņēmēju līgumu par darba veikšanu par atlīdzību, uzrādot pasi un iesniedzot līguma kopiju (uzrādot līguma oriģinālu).

4. Darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc darba devēja reģistrācijas vietas līdz tā mēneša piektajam datumam, kurš seko mēnesim, kurā persona ir ieguvusi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums), pamatojoties uz šo noteikumu 11.punktā minēto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartīti.

5. Darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņas par darba ņēmējiem, iesniedz tā darba ņēmēja dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads), kuram nav Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde šādam darba ņēmējam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam turpmākai izmantošanai šajos noteikumos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju.

6. Pašnodarbinātais reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas 10 dienu laikā pēc attiecīgā turpmāk minētā dokumenta saņemšanas, uzrādot pasi un iesniedzot attiecīgā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu):

6.1. persona, kas veic individuālo darbu, — reģistrācijas apliecību vai patentu;

6.2. persona, kas saņem autoratlīdzību, — dokumentu, kas apliecina autoratlīdzības saņemšanu;

6.3. zvērināts notārs — tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta notāra iecelšanu;

6.4. zvērināts advokāts — Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izsniegtu apliecību;

6.5. zvērināts revidents — Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegtu zvērināta revidenta sertifikātu;

6.6. prakses ārsts — ārsta sertifikātu un ārsta prakses reģistrācijas apliecību, kuru izsniegusi Latvijas Ārstu biedrība;

6.7. cita fiziskā persona, kura reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, — īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošu dokumentu, Valsts zemes dienesta izsniegtu licenci un citus dokumentus, kas apliecina, ka persona ir saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

6.8. zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), — Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību;

6.9. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finansu institūciju aizdevuma līdzekļiem, — līgumu un dokumentu, kurā ir norāde par atlīdzības izmaksas avotiem, ja tas nav norādīts līgumā.

7. Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas 10 dienu laikā pēc līguma par darba veikšanu par atlīdzību noslēgšanas (neatkarīgi no tā, vai līgums noslēgts saskaņā ar Latvijas vai citas valsts tiesību aktiem), uzrādot pasi un iesniedzot līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

8. Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas Latvijas Republikā 10 dienu laikā no 184.dienas kopš ierašanās Latvijā, uzrādot pasi vai citu Latvijas Republikā atzītu ceļošanas dokumentu, kā arī dokumentus, kuros norādīts:

8.1. nosūtītājvalsts darba devēja nosaukums un juridiskā adrese;

8.2. laikposms, uz kādu persona nosūtīta veikt konkrētu darbu Latvijā (attiecīgā laikposma sākuma un beigu datums, mēnesis un gads);

8.3. pakļautība attiecīgās valsts sociālās apdrošināšanas likumiem.

9. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, reģistrējot darba devēju, pašnodarbināto, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka, izsniedz paziņojumu (2.pielikums), kura otrs eksemplārs paliek Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

III. Darba devēja ziņojuma iesniegšana

10. Darba devējs līdz ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas noteiktajam termiņam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē darba devēja ziņojumu (3.pielikums).

11. Lai nodrošinātu darba devēja ziņojuma iesniegšanu, darba devējs katram darba ņēmējam iekārto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartīti (turpmāk — darba ņēmēja kartīte) (4.pielikums), kas glabājas pie darba devēja un kurā norāda:

11.1. pirmajā daļā "Ziņas par darba ņēmējiem":

11.1.1. datumu, kad iegūts vai zaudēts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktais darba ņēmēja statuss, mainījies darba ņēmēja apdrošināšanas statuss (darba ņēmējs, kurš ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, vai darba ņēmējs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām), darba ņēmējam piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums (līdz bērna trīs gadu vecuma sasniegšanai), darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz trim gadiem, sācis strādāt nepilnu vai pilnu darba laiku, mainījies darba ņēmēja vārds vai uzvārds;

11.1.2. dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 11.1.1.apakšpunktā minētās ziņas, kā arī ziņu atšifrējumu un kodu (ziņu koda atšifrējums norādīts 1.pielikumā);

11.1.3. ja darba ņēmējs atbilst vairākiem šo noteikumu 11.1.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piemēro attiecīgos ziņu kodus un to atšifrējumus;

11.2. otrajā daļā "Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķins":

11.2.1. darba ņēmēja obligātās iemaksas (septītā aile), ko iegūst, reizinot darba ienākumus (otrā aile) ar darba ņēmēja obligāto iemaksu likmi (ceturtā aile);

11.2.2. darba devēja obligātās iemaksas (astotā aile), ko iegūst, reizinot darba ienākumus (otrā aile) ar darba devēja obligāto iemaksu likmi (piektā aile);

11.2.3. kopējās aprēķinātās obligātās iemaksas (sestā aile), ko iegūst, summējot darba ņēmēja obligātās iemaksas (septītā aile) un darba devēja obligātās iemaksas (astotā aile).

12. Darba ņēmējam aprēķinātā atvaļinājuma samaksa un no tās aprēķinātās obligātās iemaksas sadalāmas pa tiem pārskata mēnešiem (mēnesis, par kuru darba devējam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas, un mēnesis, kurā ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis), par kuriem atvaļinājuma samaksa aprēķināta.

13. Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

14. Darba devēja ziņojums iesniedzams atsevišķi:

14.1. par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

14.2. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

14.3. par personām, no kuru darba ienākumiem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībām.

15. Darba devēja ziņojums aizpildāms par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:

15.1. darba ienākumus (ceturtā aile) atbilstoši darba ņēmēja kartītes otrās ailes ierakstam;

15.2. aprēķinātās obligātās iemaksas (piektā aile) atbilstoši darba ņēmēja kartītes sestās ailes ierakstam;

15.3. pārskata mēnesī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (astotā aile) no darba ņēmējam izmaksātajiem darba ienākumiem pārskata mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem) (astotajai ailei nav aritmētiskas sakarības ar ceturto un piekto aili).

16. Darba devēja ziņojumā iekļaujami arī šādi darba ņēmēji:

16.1. par kuriem obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav veikts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, saskaņā ar noslēgto uzņēmuma līgumu atlīdzība noteikta pēc pasūtījuma izpildes, piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums līdz bērna trīs gadu vecuma sasniegšanai, piešķirts maternitātes vai slimības pabalsts, piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas). Ceturtajā, piektajā, astotajā ailē ieraksta nulli;

16.2. kuru darba ienākumi ir sasnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru. Ceturtajā ailē norāda visus darba ienākumus, piektajā ailē ieraksta nulli (ja obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs jau sasniegts iepriekšējā pārskata mēnesī) vai aprēķinātās obligātās iemaksas (no darba ienākumiem, kas nepārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru), bet astotajā ailē — ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

16.3. kuriem ir nokavēta darba ienākumu izmaksa. Ceturtajā ailē norāda aprēķinātos darba ienākumus, piektajā ailē — aprēķinātās obligātās iemaksas, bet astotajā ailē ieraksta nulli.

17. Darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas:

17.1. par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša (arī par tām personām, kuras pārskata mēnesī nav darba ņēmēja statusā). Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumu (sestā aile) un obligāto iemaksu (septītā aile) palielinājumu vai samazinājumu;

17.2. par iepriekšējiem mēnešiem pirms šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētā mēneša, izņemot 18.2. un 18.3.apakšpunktā minētos gadījumus. Darba devēja ziņojumā attiecīgi palielināmi vai samazināmi darba ienākumi (ceturtā aile) un obligātās iemaksas (piektā aile).

18. Darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē:

18.1. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē (auditā) aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām (sociālo nodokli), ja pēc pārbaudes (audita) darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas (sociālais nodoklis);

18.2. darba devējs, ja saskaņā ar tiesas spriedumu darba ņēmējs ir atjaunots darbā un viņam izmaksāti neizmaksātie darba ienākumi par darba piespiedu kavējumu, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas obligātās iemaksas. Aizpilda pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto aili;

18.3. darba devējs, ja saskaņā ar tiesas spriedumu darba ņēmējam izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi, iesniedzot darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas obligātās iemaksas. Aizpilda pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto aili.

19. Ja darba devēja ziņojumu iesniedz par darba ņēmējiem, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāti neizmaksātie darba ienākumi par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kuriem veiktas obligātās iemaksas, norāda arī darba ņēmēja apdrošināšanas statusu.

20. Darba devēja ziņojumu un ziņas par darba ņēmējiem saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta metodiskajiem norādījumiem var iesniegt, izmantojot tehnisko informācijas nesēju.

IV. Pašnodarbinātā ziņojuma iesniegšana

21. Pašnodarbinātais līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums).

22. Pašnodarbinātais obligātās iemaksas veic par to pārskata ceturksni (gada ceturksnis, par kuru pašnodarbinātajam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas), kurā vismaz vienu mēnesi ienākumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kā arī iesniedz ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums).

23. No tā mēneša, kad pašnodarbinātā ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, obligātās iemaksas tiek veiktas līdz kalendāra gada beigām vai līdz pašnodarbinātā statusa zaudēšanai.

24. Ja mainās pašnodarbinātā apdrošināšanas statuss (pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai, vai pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai), atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

25. Ja pārskata ceturksnī mainās pašnodarbinātā apdrošināšanas statuss, pašnodarbinātais ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai par ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī norāda abus apdrošināšanas statusus.

V. Iekšzemes darba ņēmēja

pie darba devēja — ārvalstnieka

un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka ziņojuma iesniegšana

26. Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, deklarē obligāto iemaksu objektu. Ja deklarētais iemaksu objekts mainās, iesniedzams precizēts aprēķins.

27. Ja iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka obligāto iemaksu objekts noteikts gadam vai citam laikposmam, mēneša obligāto iemaksu objekts nosakāms, obligāto iemaksu objektu dalot ar mēnešu skaitu attiecīgajā laikposmā.

28. Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums).

29. Ja mainās iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka apdrošināšanas statuss (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai, vai iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai), atbilstošā obligāto iemaksu likme ir piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

30. Ja pārskata ceturksnī mainās iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī norāda abus apdrošināšanas statusus.

VI. Valsts ieņēmumu dienesta

teritoriālo iestāžu darbinieku tiesības

31. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu darbiniekiem ir tiesības atkārtoti pieprasīt darba devēja ziņojumu, ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ziņas par darba ņēmējiem, ja ziņas ir nepilnīgas vai kļūdainas.

32. Šo noteikumu 31.punktā minētās ziņas iesniedzamas desmit darbdienu laikā.

VII. Noslēguma jautājumi

33. Darba devējam, maksājot sociālā nodokļa parādu par laikposmu no 1996.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim un obligāto iemaksu parādu par laikposmu no 1998.gada 1.janvāra līdz 1998.gada 31.decembrim, darba devēja ziņojumā par attiecīgo pārskata mēnesi, par kuru tiek veikti maksājumi, iekļaujami visi tie darba ņēmēji, par kuriem sociālais nodoklis vai obligātās iemaksas nav veiktas, aizpildot pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto aili.

34. Darba devējs Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu iesniedz to darba ņēmēju dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads), kuriem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nebija Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda.

35. Šo noteikumu 10.punktā noteiktā darba devēja ziņojuma astotā aile, tā iesniegšanas termiņš un šo noteikumu III nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz ziņām par iedzīvotāju ienākuma nodokli piemērojamas par pārskata periodu no 2001.gada 1.janvāra. Par pārskata periodu līdz 2000.gada 31.decembrim darba devējs Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē iesniedz darba devēja ziņojumu līdz tā mēneša pēdējai darbdienai, kas seko pārskata mēnesim, un veidlapu aizpilda saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.

36. Šo noteikumu 21. un 28.punktā minētā ziņojuma par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī iesniegšanas termiņš piemērojams par pārskata periodu no 2001.gada 1.janvāra. Par pārskata periodu līdz 2000.gada 31.decembrim ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja — ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša pēdējai darbdienai, un veidlapu aizpilda saskaņā ar šo noteikumu IV un V nodaļu.

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 12.janvāra noteikumus Nr.12 "Kārtība, kādā veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 10.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

skat. šo noteikumu Noslēguma jautājumus

11397.GIF (174864 BYTES)

12397.GIF (63406 BYTES)

2397.GIF (89081 BYTES)

31397.GIF (83178 BYTES)

32397.GIF (39597 BYTES)

41397.GIF (37429 BYTES)

42397.GIF (67248 BYTES)

5397.GIF (180693 BYTES)

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!