• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Nolīgums par grozījumiem Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas protokolā par privilēģijām un imunitātēm. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.11.2000., Nr. 406/408 https://www.vestnesis.lv/ta/id/12747

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Papildprotokols Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumam par valsts robežas atjaunošanu

Vēl šajā numurā

15.11.2000., Nr. 406/408

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 25.09.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Nolīgums par grozījumiem Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas protokolā par privilēģijām un imunitātēm

Šī nolīguma puses,

BŪDAMAS grozītās Konvencijas par Starptautisko mobilo satelītsakaru organizāciju ("Konvencija") (agrāk Konvencija par Starptautisko jūras satelītsakaru organizāciju (INMARSAT)) puses;

Tāpat BŪDAMAS 1981.gada 1.decembrī Londonā parakstītā Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas (INMARSAT) Protokola par privilēģijām un imunitātēm ("Protokols") puses;

ATZĪMĒJOT, ka Inmarsat Pušu Asambleja savā divpadsmitajā sesijā atbalstīja turpmākos Konvencijas grozījumus nolūkā mainīt Organizācijas struktūru, ieskaitot Konvencijas 26.panta 4.punkta grozījumus, saskaņā ar kuru tika parakstīts Protokols;

UZSKATOT par vēlamu grozīt Protokolu nolūkā saskaņot to ar grozīto Konvenciju;

VIENOJĀS IZDARĪT PROTOKOLĀ ŠĀDUS GROZĪJUMUS:

I pants

Protokola nosaukums tiek aizstāts ar šādu:

STARPTAUTISKĀS MOBILO SATELĪTSAKARU ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTĒM

II pants

Protokola Preambulas punkti tiek aizstāti ar šādu tekstu:

IEVĒROJOT grozīto Konvenciju par Starptautisko mobilo satelītsakaru organizāciju, kas atklāta parakstīšanai Londonā 1976.gada 3.septembrī un, īpaši, grozītās Konvencijas 9.panta 6.punktu,

ATZĪMĒJOT, ka 1999.gada 15.aprīlī tiks parakstīts Organizācijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līgums par Galveno mītni,

UZSKATOT, ka šis Protokols paredzēts, lai veicinātu Organizācijas mērķu sasniegšanu un nodrošinātu efektīvu tās funkciju veikšanu.

III pants

1.pants — Terminu lietošana — tiek aizstāts ar šādu tekstu:

Terminu lietošana

Šī Protokola ietvaros:

a) "Konvencija" nozīmē grozīto Konvenciju par Starptautisko mobilo satelītsakaru organizāciju, ieskaitot tās Pielikumu, kas atklāta parakstīšanai Londonā 1976.gada 3.septembrī;

b) "Konvencijas Puse" nozīmē valsti, attiecībā uz kuru Konvencija ir stājusies spēkā;

c) "Organizācija" nozīmē Starptautisko mobilo satelītsakaru organizāciju;

d) "Galvenās mītnes Puse" nozīmē Konvencijas Pusi, kuras teritorijā Organizācija nodibinājusi savu galveno mītni;

e) "Protokola Puse" nozīmē valsti, attiecībā uz kuru šis Protokols vai šis Protokols ar grozījumiem ir stājies spēkā;

f) "personāla loceklis" nozīmē Direktoru un jebkuru personu, kuru Organizācija pieņēmusi pastāvīgā darbā un uz kuru attiecas personāla noteikumi;

g) "pārstāvji" gadījumā, kad runa ir par Protokola Pusēm un par Galvenās mītnes Pusi, nozīmē pārstāvjus Organizācijā un jebkurā gadījumā nozīmē delegāciju vadītājus, viņu vietniekus un padomniekus;

h) "arhīvi" iekļauj visus manuskriptus, korespondenci, dokumentus, fotogrāfijas, filmas, video un audio ierakstus, datu ierakstus, grafisko informāciju un datorprogrammas, kas pieder Organizācijai vai atrodas tajā;

i) organizācijas "oficiālā darbība" nozīmē darbību, ko veic Organizācija, lai sasniegtu tās mērķus tā, kā tas noteikts Konvencijā, ieskaitot tās administratīvo darbību;

j) "eksperts" nozīmē personu, kas nav personāla loceklis un kas ir nozīmēta, lai veiktu konkrētu uzdevumu Organizācijas labā vai tās vārdā un uz tās rēķina;

k) "īpašums" nozīmē visu, uz ko var attiekties īpašuma tiesības, ieskaitot līgumu tiesības.

IV pants

2.pants — INMARSAT jurisdikcijas un izpildu imunitāte — tiek aizstāts ar šādu tekstu:

Organizācijas jurisdikcijas

un izpildu imunitāte

(1) Organizācija, ja tā nav skaidri atteikusies no imunitātes kādā konkrētā gadījumā, tās oficiālās darbības ietvaros bauda jurisdikcijas imunitāti ar šādiem izņēmumiem attiecībā uz:

a) tās komercdarbību;

b) trešās puses izvirzītu civilprasību par zaudējumu atlīdzību, kas radušies tāda nelaimes gadījuma rezultātā, ko izraisījis automobilis vai cits transporta līdzeklis, kas pieder Organizācijai vai tiek izmantots Organizācijas vārdā, vai attiecībā uz ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kurā iesaistīts šāds transporta līdzeklis;

c) aresta uzlikšanu, pildot galīgo tiesas lēmumu, uz personāla loceklim vai bijušajam personāla loceklim no Organizācijas pienākošos darba algu un atlīdzību, ieskaitot pensijas tiesības;

d) pretprasību, kas tieši saistīta ar Organizācijas ierosināto tiesvedību.

(2) Neatkarīgi no 1.punkta noteikumiem Konvencijas Puses vai personas, kas uzstājas to vārdā vai ir saņēmušas no tām prasības tiesības, nevar Protokola Pušu tiesās ierosināt nekādas, pret Organizāciju vērstas prasības attiecībā uz tiesībām un saistībām, kas izriet no Konvencijas.

(3) Organizācijas īpašums un fondi neatkarīgi no tā, kur tie izvietoti un kā valdījumā atrodas, bauda imunitāti pret jebkuru kratīšanu, ierobežošanu, rekvizēšanu, sagrābšanu, konfiskāciju, ekspropriāciju, sekvestru vai tiesas lēmuma izpildi, ko veic izpildvara, administratīvā vara vai tiesu vara, ar šādiem izņēmumiem attiecībā uz:

a) aresta uzlikšanu vai galīgā tiesas sprieduma vai nolēmuma izpildi attiecībā uz jebkuru tiesvedību, kas var tikt ierosināta pret Organizāciju saskaņā ar 1.punktu;

b) jebkuru darbību, kas tiek veikta saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem un kam ir pagaidu raksturs sakarā ar tāda nelaimes gadījuma novēršanu vai izmeklēšanu, kas saistīts ar Organizācijai piederošu vai tās vārdā vadītu automobili vai citu transporta līdzekli;

c) nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskiem mērķiem ar nekavējošu taisnīgas kompensācijas izmaksu ar nosacījumu, ka šāda atsavināšana nekaitē Organizācijas funkcijām un darbībai.

V pants

3.pants — Arhīvu neaizskaramība — tiek grozīts šādi:

Vārds "INMARSAT" tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Organizācijas".

VI pants

4.pants — Atbrīvošana no nodokļiem un maksājumiem — tiek grozīts šādi:

(1) Vārds "INMARSAT" visā tekstā tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Organizācija" atbilstošā locījumā.

(2) 3.punkts un 8.punkts tiek izslēgts.

(3) Atlikušajiem punktiem attiecīgi tiek mainīta numerācija no 1. līdz 6.

VII pants

5.pants — Fondi, valūta un vērtspapīri — tiek grozīts šādi:

Vārds "INMARSAT" tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Organizācija".

VIII pants

6.pants — Oficiālie sakari un publikācijas — tiek grozīts šādi:

Vārds "INMARSAT" visā tekstā tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Organizācija" atbilstošā locījumā.

IX pants

7.pants — Personāla locekļi — tiek grozīts šādi:

(1) 1. un 2.punktā visā tekstā vārds "INMARSAT" tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Organizācija" atbilstošā locījumā.

(2) 3.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar šādu tekstu:

(3) Paredzot, ka uz personāla locekļiem attiecas Organizācijas sociālās nodrošināšanas sistēma, Organizācija un tās personāla locekļi tiek atbrīvoti no visām obligātajām iemaksām nacionālajā sociālās nodrošināšanas sistēmā. Šis atbrīvojums nevar būt par šķērsli brīvprātīgai līdzdalībai nacionālajā sociālās nodrošināšanas sistēmā saskaņā ar attiecīgās Protokola Puses likumiem; tas tāpat neuzliek Protokola Pusei pienākumu izmaksāt personāla locekļiem, uz kuriem attiecināmi atbrīvojumi saskaņā ar šo punktu, pabalstus saskaņā ar sociālās nodrošināšanas sistēmām.

X pants

8.pants — Ģenerāldirektors — tiek grozīts šādi:

Visā tekstā vārds "Ģenerāldirektors" tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Direktors" atbilstošā locījumā.

XI pants

10.pants — Parakstītāju pārstāvji — tiek izslēgts.

XII pants

11.-23.pantam tiek mainīta numerācija attiecīgi no 10. līdz 22.

XIII pants

Jaunās numerācijas 10.pants — Eksperti — tiek grozīts šādi:

Vārds "INMARSAT" tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Organizācijā".

XIV pants

Jaunās numerācijas 11.pants — Paziņojumi par personāla locekļiem un ekspertiem — tiek grozīts šādi:

Vārdi "INMARSAT Ģenerāldirektors" tiek izslēgti un aizstāti ar vārdiem "Organizācijas Direktors".

XV pants

Jaunās numerācijas 12.pants — Atteikums — tiek aizstāts ar šādu tekstu:

(1) Šajā Protokolā paredzētās privilēģijas, atbrīvojumi un imunitātes tiek nodrošinātas ne atsevišķu cilvēku personīga labuma dēļ, bet gan, lai tie varētu efektīvi veikt savas oficiālās funkcijas.

(2) Ja kāda no zemāk uzskaitītajām institūcijām uzskata, ka privilēģijas un imunitātes var aizkavēt taisnīgas tiesas norisi, kā arī visos gadījumos, kad atteikšanās no tām nekaitē mērķiem, kuru dēļ tās tika piešķirtas, šīs institūcijas var atteikties un tām ir jāatsakās no šādām privilēģijām un imunitātēm:

a) Protokola Puses attiecībā uz saviem pārstāvjiem;

b) Asambleja, kas sakarā ar nepieciešamību sasaukta uz ārkārtas sesiju, — attiecībā uz Organizāciju vai Organizācijas Direktoru;

c) Organizācijas Direktors attiecībā uz personāla locekļiem un ekspertiem.

XVI pants

Jaunās numerācijas 14.pants — Likumu un noteikumu ievērošana — tiek grozīts šādi:

Vārds "INMARSAT" tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Organizācija".

XVII pants

Jaunās numerācijas 16.pants — Strīdu izšķiršana — tiek grozīts šādi:

Vārds "INMARSAT" tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Organizāciju".

XVIII pants

Jaunās numerācijas 17.pants — Papildus vienošanās — tiek grozīts šādi:

Vārds "INMARSAT" visā tekstā tiek izslēgts un aizstāts ar vārdu "Organizācija" atbilstošā locījumā.

XIX pants

Jaunās numerācijas 19.pants — Protokola stāšanās spēkā un darbības ilgums — tiek grozīts šādi:

1.punktā vārdi "19.panta" tiek izslēgti un aizstāti ar vārdiem "18.panta".

XX pants

Jaunās numerācijas 20.pants — Stāšanās spēkā un darbības ilgums attiecībā uz valsti — tiek grozīts šādi:

1.punktā vārdi "19.panta" tiek izslēgti un aizstāti ar vārdiem "18.panta".

XXI pants

Jaunās numerācijas 21.pants — Depozitārijs — tiek grozīts šādi:

1.punktā vārdi "INMARSAT Ģenerāldirektors" tiek izslēgti un aizstāti ar vārdiem "Organizācijas Direktors".

XXII pants

Autentiskie teksti

Vārdi "INMARSAT Ģenerāldirektors" tiek izslēgti un aizstāti ar vārdiem "Organizācijas Direktors".

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

XXIII pants

Parakstīšana, ratifikācija un pievienošanās Nolīgumam par grozījumiem

(1) Šis Nolīgums par grozījumiem atklāts parakstīšanai Organizācijas Galvenajā mītnē no 1999.gada 15.aprīļa līdz 1999.gada 31.decembrim.

(2) Visas Konvencijas Puses, izņemot Galvenās mītnes pusi, var kļūt par šī Nolīguma par grozījumiem Pusi:

a) parakstot bez atrunas par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu; vai

b) parakstot ar atrunu par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu ar tam sekojošu ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu; vai

c) pievienojoties.

(3) Ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana notiek, deponējot Depozitārijam attiecīgo dokumentu.

(4) Valstij, kura ir šī Nolīguma par grozījumiem Puse, bet nav Protokola Puse, ir saistoši Protokola noteikumi ar grozījumiem, kas izdarīti ar šo Nolīgumu par grozījumiem attiecībā uz citām tā Pusēm, bet Protokola noteikumi attiecībā uz valstīm, kuras ir tikai Protokola Puses, nav saistoši.

(5) Atrunas attiecībā uz šo Nolīgumu par grozījumiem var tikt izdarītas saskaņā ar starptautisko tiesību normām.

XXIV pants

Nolīguma par grozījumiem stāšanās spēkā

Šis Nolīgums par grozījumiem stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc datuma, kurā divas Konvencijas Puses ir izpildījušas XXIII panta 2.punkta prasības.

XXV pants

Stāšanās spēkā attiecībā uz valsti

(1) Attiecībā uz valsti, kura XXIII panta 2.punkta prasības ir izpildījusi pēc datuma, kad ši Nolīgums par grozījumiem stājies spēkā, šis Nolīgums par grozījumiem stājas spēkā trīsdesmitajā dienā attiecīgi pēc parakstīšanas datuma vai šāda dokumenta deponēšanas Depozitārijam.

(2) Valsts, kura kļūst par Protokola Pusi pēc tam, kad šis Nolīgums par grozījumiem stājies spēkā saskaņā ar XXIV pantu, ja vien tā nepaziņo par citu nodomu:

a) tiek uzskatīta par Protokola ar grozījumiem Pusi;

b) tiek uzskatīta par Protokola bez grozījumiem Pusi attiecībā uz jebkuru Protokola Pusi, kurai nav saistošs šis Nolīgums par grozījumiem.

XXVI pants

Depozitārijs

(1) Šī Nolīguma Depozitārijs ir Organizācijas Direktors.

(2) Depozitārijs nekavējoties īpaši paziņo visām Konvencijas Pusēm:

a) par katru Nolīguma par grozījumiem parakstīšanas faktu;

b) par jebkura ratifikācijas raksta vai pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanu;

c) par šī Nolīguma par grozījumiem stāšanos spēkā;

d) par visiem citiem paziņojumiem, kas skar šo Nolīgumu par grozījumiem.

(3) Pēc šī Nolīguma par grozījumiem stāšanās spēkā Depozitārijs nodod oriģināla apstiprinātu kopiju Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam reģistrācijai un publicēšanai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 102.pantu.

XXVII pants

Autentiskie teksti

Šis Nolīgums par grozījumiem sastādīts vienā oriģināleksemplārā angļu, franču, krievu un spāņu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski un jānodod glabāšanā Organizācijas Direktoram, kurš nosūta apstiprinātu kopiju katrai Konvencijas Pusei.

APSTIPRINOT TO, apakšā parakstījušies, savu valdību šajā nolūkā pienācīgi pilnvaroti pārstāvji parakstīja šo Nolīgumu par grozījumiem.

PARAKSTĪTS LONDONĀ, šajā tūkstoš deviņsimt deviņdesmit astotā gada divdesmit piektajā septembrī.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!