• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006. gada 18. janvāra lēmums Nr. 17 "Par Metodikas maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.01.2006., Nr. 16 https://www.vestnesis.lv/ta/id/126564

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.23

Par akciju sabiedrības "Latvenergo" elektroenerģijas realizācijas gala (diferencētajiem) tarifiem

Vēl šajā numurā

26.01.2006., Nr. 16

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Veids: lēmums

Numurs: 17

Pieņemts: 18.01.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.17

Rīgā 2006.gada 18.janvārī (prot. Nr.4(269), 3.p.)

Par Metodikas maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem apstiprināšanu

Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu un Dzelzceļa likuma 12.panta pirmo daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Metodiku maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātā metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

Apstiprināta ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2006.gada 18.janvāra lēmumu Nr.17 (prot. Nr.4(269), 3.p.)

Metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem

Izdota saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta pirmo daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Metodika nosaka kārtību, kādā aprēķina maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem (turpmāk tekstā — infrastruktūras maksa), kā arī nosaka izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas principus, lai nodrošinātu izmaksām tuvinātu maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk tekstā — dzelzceļa infrastruktūra) izmantošanu pārvadājumiem.

2. Metodikā lietoti šādi termini:

2.1. aktivitāte — viena no vairākām darbībām vai vienīgā darbība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu noteikta dzelzceļa infrastruktūras jaudas pārdošanas pakalpojuma sniegšanu;

2.2. dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs — persona, kura saskaņā ar Dzelzceļa likumu nosaka infrastruktūras maksu;

2.3. dzelzceļa infrastruktūras nekustamā īpašuma objekts — ēku un būvju komplekss (stacijas ēkas, paviljoni, nojumes, saimniecības ēkas un inženierkomunikācijas, kas nodrošina stacijas kompleksa darbību, būves — pasažieru platformas un izmantojamās kravas platformas, laukumi, rampas, peronu sanitārie mezgli, pārmijas posteņi, elektriskās centralizācijas, dispečeru centralizācijas, maršrutu releju centralizācijas posteņi, remonta tehniskais iecirknis, kā arī citas ēkas un būves, kas ir nepieciešamas pārvaldītāja darbības nodrošināšanai), kuram ir viena adrese;

2.4. dzelzceļa posms — attālums starp staciju ieejas luksoforiem;

2.5. izmaksu virzītājs — faktors, kas sais­ta izmaksu elementus ar pakalpojumiem, pamatojoties uz cēloņsakarību (sniegto pakalpojumu skaits vai resursu patēriņš u.c.);

2.6. primārās uzskaites sistēma — dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja grāmatvedības sistēma un ar to saistītās vadības grāmatvedības sistēmas;

2.7. regulējamo aktīvu bāze — dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja īpašumā esošie un nomātie uz dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu attiecināmie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, kā arī krājumi. Regulējamo aktīvu bāzes vērtībā neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, kā arī naudas līdzekļi;

2.8. vilcienu kategorija — dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktais vilcienu iedalījums atkarībā no pārvadājumu objekta, vilces veida un vilces līdzekļa veida.

3. Metodika ir saistoša dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam (turpmāk tekstā — pārvaldītājs) un dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējam.

4. Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs, nosakot infrastruktūras maksu, ņem vērā šādus kritērijus:

4.1. transporta pakalpojumu tirgus apstākļi, dzelzceļa infrastruktūras optimālās izmantošanas prasības, dzelzceļa posma caurlaides spēja, dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, konkurences veicināšana starp transporta pakalpojumu veidiem;

4.2. pārvadājumu pakalpojumu raksturs, laiks, biežums un ātrums;

4.3. attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras tehniskās un fiziskās īpatnības;

4.4. ritošā sastāva tehniskie rādītāji, arī ātrums, kopējā masa un slodze uz vienu asi;

4.5. vilces līdzekļu lietotās enerģijas veids;

4.6. vilciena kategorija, svars, garums;

4.7. dzelzceļa infrastruktūras nolietojuma pakāpe;

4.8. operāciju apjoms stacijās;

4.9. pārvaldītāja sniegtie pakalpojumi un izmaksas;

4.10. papildizmaksas, kas saistītas ar pārvaldītāja darbību un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldi;

4.11. dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības izdevumi;

4.12. vilcienu kustības organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi;

4.13. dzelzceļa infrastruktūras objektu apsargāšanas izdevumi;

4.14. vides aizsardzības prasības dzelzceļa infrastruktūrai un ritošajam sastāvam, ko izmanto pārvadātājs.

5. Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs infrastruktūras maksu nosaka atsevišķi katrai vilcienu kategorijai. Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs infrastruktūras maksu nosaka par vienu vilcienu kilometru. Pārvadātājs maksā par faktiski nobraukto vilcienu kilometru skaitu, kuru nosaka pēc attāluma starp staciju ass līnijām.

6. Infrastruktūras maksas apmēru un norēķinu kārtību nosaka līgumā par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem, kas noslēgts starp pārvaldītāju un pārvadātāju.

7. Metodika attiecas tikai uz infrastruktūras maksas noteikšanu, bet neattiecas uz citiem pārvaldītāja sniegtajiem pakalpojumiem. Pārvaldītājs nodrošina, ka citiem tā sniegtajiem pakalpojumiem ir norādīta tiem atbilstošā aktivitāte vai noteikts cits princips, kas dod iespēju nodalīt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem pakalpojuma sniegšanas izmaksas no citu pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

8. Par metodikā noteikto prasību pārkāpšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā — Regulators) pārvaldītāju sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

9. Infrastruktūras maksas atlaižu noteikšanas kārtību, kā arī piešķiramo ekonomiski pamatoto atlaižu apmēru un to piemērošanas termiņu, pēc saskaņošanas ar dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicēju, nosaka pārvaldītājs.

10. Ja pārvaldītājs no infrastruktūras maksas izdala maksu par dzelzceļa infrastruktūras rezervēšanu, Regulators var noteikt papildnosacījumus infrastruktūras maksas noteikšanai.

11. Ja konkrētā maršruta jaudas sadali nosaka, rīkojot izsoli, maksu par šī maršruta dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs nosaka saskaņā ar izsoles rezultātiem. Lai saskaņā ar izsoles rezultātiem konkrētā maršrutā noteiktu maksu par šī maršruta dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem, pārvaldītājs iesniedz dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējam dokumentus, kas apliecina izsoles rezultātus.

2. Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem pakalpojuma raksturojums

12. Nosakot infrastruktūras maksu, dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem pakalpojumā ietver šādas darbības:

12.1. dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšana:

12.1.1. dzelzceļa virsbūves (galveno, stacijas sliežu ceļu un pārvaldītāja pievedceļu, pārmiju pārvedu, gulšņu un brusu, balasta, pārbrauktuvju, pāreju), zemes klātņu, inženiertehnisko būvju, dzelzceļa zemes nodalījuma joslas, robežzīmju, aizsargstādījumu, vilcienu kustības vadības automātisko sistēmu, dzelzceļa telekomunikāciju, elektroapgādes tīklu un ierīču, ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas ierīču un kontakttīkla sistemātiska visu elementu tehniskā stāvokļa apsekošana, kontrolmērījumu veikšana, bojājumu novēršana, regulēšana, materiālu un detaļu nomaiņa vai to izmantošanas termiņa pagarināšana ar profilaktiskiem paņēmieniem, kārtējo remontu veikšana;

12.1.2. dzelzceļa infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu pastāvīga apsaimniekošana, tehniskā apkope, sanitārā apkope, kārtējais remonts;

12.2. dzelzceļa infrastruktūras objektu attīstība (renovācija, rekonstrukcija un jauna būvniecība);

12.3. vilcienu kustības organizēšana:

12.3.1. dzelzceļa infrastruktūras jaudas efektīva izmantošana pārvaldītāja dzelzceļa infrastruktūras robežās;

12.3.2. visu kategoriju vilcienu kustības organizēšana saskaņā ar vilcienu kustības grafiku (vilcienu pieņemšana, nosūtīšana un caurlaide stacijās un dzelzceļa iecirkņos) pārvaldītāja dzelzceļa infrastruktūras robežās;

12.4. dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana:

saimniecisko un finanšu darbību pārvalde, dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanas, visu veidu remontu un būvniecības plānošanas tehniskā un ekonomiskā vadība (nepieciešamo materiālu iegādes organizēšana, personāla sagatavošana, apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana, normatīvo dokumentu izstrāde, sadarbība ar kredīt­iestādēm), pārstāvniecības funkciju izpilde, ekonomiska un tehniska satura dokumentācijas izstrāde un saimnieciskās darbības līgumu slēgšana un noslēgto līgumu izpildes kontrole, darba drošības, dzelzceļa satiksmes drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības organizatorisko pasākumu koordinēšana un citas ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu saistītās darbības.

13. Nosakot infrastruktūras maksu, dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem pakalpojumā neietver šādas darbības:

vilcienu formēšana, vilcienu izformēšana, manevru darbi, kravas pieņemšana, izsniegšana, iekraušana, izkraušana, šķirošana un glabāšana, pārvadāšanas dokumentu noformēšana un apstrāde, vagonu tehniskā apkope un remonts, vagonu svēršana, vilcienu un vagonu komercapskate un atklāto bojājumu novēršana, ritošā sastāva tīrīšana, mazgāšana, ritošā sastāva ekipēšana un apgāde un citas metodikas 12.punktā neminētās darbības.

3. Infrastruktūras maksas noteikšanas kārtība

14. Pārvaldītājs informāciju infrastruktūras maksas vilcienu kustības grafika nākamajam periodam noteikšanai iesniedz dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējam katru gadu līdz 15.februārim.

15. Vienlaikus ar informāciju infrastruktūras maksas noteikšanai pārvaldītājs iesniedz dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējam zvērināta revidenta ziņojumu par izmaksu pamatotību un to attiecināšanu atbilstoši metodikai.

16. Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs infrastruktūras maksu nosaka reizi gadā līdz 15.aprīlim. Infrastruktūras maksu pārvaldītājs piemēro vilcienu kustības grafika nākamajā periodā.

17. Infrastruktūras maksu dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs aprēķina konkrētai vilcienu kategorijai pēc šādas formulas:

Ck =Ik / Vk, kur

Ck — infrastruktūras maksa konkrētai vilcienu kategorijai;

Ik — gadā uz konkrēto vilcienu kategoriju attiecinātās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem;

Vk — konkrētai vilcienu kategorijai plānotie vilcienu kilometri;

k — vilcienu kategorija.

4. Dzelzceļa infrastruktūras izmaksu struktūra

18. Ja vilcienu kustības grafika periodā pārvaldītāja kopējās izmaksas ir mainījušās vairāk nekā par 5% vai vilcienu kilometru apjoms mainījies vairāk par 10%, pārvaldītājs ir tiesīgs iesniegt dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējam informāciju jaunas infrastruktūras maksas noteikšanai. Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs mēneša laikā pēc minētās informācijas saņemšanas lemj par jaunas infrastruktūras maksas noteikšanu.

19. Ja dzelzceļa posms visa iepriekšējā kalendārā gada periodā nav izmantots pārvadājumiem, pārvaldītājs ar šo dzelzceļa posmu saistītās izmaksas neiekļauj kopējās dzelzceļa infrastruktūras izmaksās.

20. Uz konkrētām vilcienu kategorijām attiecināto izmaksu summa atbilst kopējām izmaksām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem:

I = Σ1n Ik

21. Kopējās dzelzceļa infrastruktūras izmaksas aprēķina pēc šādas formulas:

I = Iuzt +Ikap + In, kur

I — kopējās dzelzceļa infrastruktūras izmaksas;

Iuzt — dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar vilcienu kustības organizēšanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu;

Ikap — dzelzceļa infrastruktūras izmaksas, kas saistītas ar kapitālieguldījumiem un tiek segtas no pārvaldītāja prognozētiem ieņēmumiem no dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem;

In — nodevas un nodokļi, kurus pārvaldītājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

22. Dzelzceļa infrastruktūras izmaksas, kas saistītas ar kapitālieguldījumiem, aprēķina pēc šādas formulas:

Ikap = Inol + P, kur

Ikap — dzelzceļa infrastruktūras izmaksas, kas saistītas ar kapitālieguldījumiem un tiek segtas no pārvaldītāja prognozētiem ieņēmumiem no dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem;

Inol — pārvaldītāja pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums;

P — pārvaldītāja peļņa.

23. Pārvaldītāja peļņu aprēķina kā kapitāla atdevi, kas nodrošina pārvaldītāja ienākumus no veiktajiem ieguldījumiem un kredītu procentu maksājumus, pēc šādas formulas:

P = RAB * wacc, kur

P — pārvaldītāja peļņa;

RAB — regulējamo aktīvu bāzes vērtība kalendārā gada sākumā;

wacc — vidējā svērtā kapitāla atdeves likme procentos.

24. Pārvaldītāja dzelzceļa infrastruktūras regulējamo aktīvu bāzes vērtību nosaka pārvaldītājs, uz to attiecinot tikai dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem pakalpojuma sniegšanai efektīvi izmantojamos aktīvus vai to daļu, aprēķinos iekļaujot iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo bilances vērtību gada beigās.

25. Lai noteiktu, vai regulējamo aktīvu bāzes sastāvā iekļautie aktīvi nepieciešami dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem pakalpojuma sniegšanai efektīvā veidā, dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējam ir tiesības veikt vai uzdot veikt regulējamo aktīvu bāzes sastāvā iekļauto aktīvu tehniskā stāvokļa, kalpošanas ilguma un izmantošanas efektivitātes novērtējumu. Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs apstiprina novērtējuma darba uzdevumu, kā arī pieņem tā izpildi.

26. Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējam ir tiesības, ja tas nepieciešams, kapitāla atdeves un nolietojuma noteikšanai pārvērtēt vai uzdot pārvērtēt regulējamo aktīvu bāzi. Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs sastāda vai apstiprina regulējamo aktīvu bāzes pārvērtēšanas darba uzdevumu, kā arī pieņem šī darba uzdevuma izpildi.

27. Regulējamo aktīvu bāzes pārvērtēšanu veic, izmantojot vienu no šādām metodēm:

27.1. aktīvu iegādes vērtība mīnus nolietojums (finanšu pārskatu vērtība);

27.2. aktīvu iegādes vērtība, indeksēta ar inflācijas rādītāju, mīnus nolietojums;

27.3. nosakot atlikušo aktīvu aizvietošanas vērtību (aizvietošanas vērtība, ņemot vērā pašreizējās cenas un iespējamās aktīvu kvalitātes izmaiņas, mīnus eksperta noteikts faktiskais nolietojums);

27.4. ņemot vērā aktīvu tirgus vērtību;

27.5. nosakot aktīvu atgūstamo vērtību, kas ir augstākā no aktīva tīrās pārdošanas vērtības vai aktīvu izmantošanas vērtības (diskontētās naudas plūsmas no aktīvu izmantošanas).

28. Vidējo svērto kapitāla atdeves likmi aprēķina pēc šādas formulas:

wacc = re * E/(E +D) + rd * D/(E+D), kur

wacc — vidējo svērto kapitāla atdeves likme;

re — pašu kapitāla atdeves likme;

E/(E +D) — pašu kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu;

rd — aizņemtā kapitāla atdeves likme;

D/(E+D) — aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu.

29. Pašu kapitāla atdeves likmi aprēķina pēc šādas formulas:

re = rf + rc

re — pašu kapitāla atdeves likme;

rf — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) grupas valstu vidējā valsts ilgtermiņa (bezriska) vērtspapīru procentu likme;

rc — riska prēmija, kas ietver valsts un nozares riska novērtējumu.

30. Aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka, pamatojoties uz vienu no šādiem principiem:

30.1. kā vidējo ilgtermiņa kredītu likmi iekšzemes komersantiem, to samazinot par iespējamo apjoma atlaidi;

30.2. kā ilgtermiņa valsts parāda vērts­papīru likmes un nozares riska piemaksas summu.

31. Kapitālieguldījumus dzelzceļa infrastruktūras attīstībā nosaka pārvaldītājs, izstrādājot komercdarbības attīstības plānu (turpmāk — biznesa plāns) piecu gadu laika periodam. Biznesa plāns sniedz skaidru priekšstatu par pārvaldītāja plānotajām investīcijām un finanšu rādītājiem, un tas ir brīvi pieejams pārvadātājiem. Pārvaldītājs nākamā gada budžetu plāno, pamatojoties uz biznesa plānu.

32. Infrastruktūras maksā iekļauj tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem pakalpojuma efektīvai sniegšanai un noteiktas metodikas 12.punktā.

5. Dzelzceļa infrastruktūras izmaksu attiecināšanas principi

33. Izmaksu noteikšanai izmanto pārvaldītāja iepriekšējā gada finanšu un vadības uzskaites datus, kas sagatavoti saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

34. Izmaksas iedala šādās kategorijās:

34.1. tiešās izmaksas, kuras var tieši un nepārprotami attiecināt uz konkrētu vilcienu kategoriju;

34.2. netiešās izmaksas, kuras ietver vairāku aktivitāšu kopējās izmaksas un kuras var attiecināt uz konkrētu vilcienu kategoriju ar izmaksu virzītāja palīdzību;

34.3. vispārējās izmaksas, kuras nevar attiecināt uz konkrētu vilcienu kategoriju, balstoties uz cēloņsakarības principiem.

35. Netiešo un vispārējo izmaksu pozīcijas nosaka pārvaldītājs, saskaņojot ar dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicēju.

36. Pārvaldītājs izmaksas attiecina atbilstoši to kategorijām, ievērojot šādus izmaksu attiecināšanas principus:

36.1. attiecināšanas principi tiešajām izmaksām:

36.1.1. izmaksu sistēmā saglabā ģeogrāfiskā dalījuma pazīmi;

36.1.2. primārā uzskaites sistēmā visas tiešās izmaksas attiecina uz konkrētu dzelzceļa posmu vai konkrētu staciju. Tiešajām izmaksām, kuras nav iespējams attiecināt uz konkrētu dzelzceļa posmu vai konkrētu staciju, norāda tām atbilstošo aktivitāti;

36.1.3. tiešās izmaksas, izmantojot izmaksu virzītājus, attiecina uz darbībām, kas ietilpst dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem pakalpojumā, un darbībām, kas neietilpst dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem pakalpojumā;

36.1.4. tiešās izmaksas, izmantojot izmaksu virzītājus, attiecina uz konkrētu vilcienu kategoriju;

36.1.5. tiešās izmaksas, kas saistītas tikai ar konkrētas vilcienu kategorijas pārvadājumiem, attiecina uz šīs kategorijas vilcieniem;

36.2. attiecināšanas principi netiešajām izmaksām:

36.2.1. primārā uzskaites sistēmā, uzskaitot netiešās izmaksas, norāda tām atbilstošo izmaksu grupu;

36.2.2. netiešās izmaksas, izmantojot izmaksu virzītājus, sadala pa vilcienu kategorijām;

36.3. attiecināšanas principi vispārējām izmaksām:

36.3.1. primārā uzskaites sistēmā nav jānorāda aktivitāte vai izmaksu grupa;

36.3.2. vispārējās izmaksas, izmantojot izmaksu virzītāju, sadala pa vilcienu kategorijām.

37. Izmaksu virzītājus izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām pārvaldītājs atspoguļo ikgadējā dzelzceļa infrastruktūras pārskatā (tīkla pārskatā).

38. Pārvaldītājs kopējās dzelzceļa infrastruktūras izmaksas sadala šādās izmaksu grupās, kas saistītas ar dažādu funkciju izpildi:

38.1. Sliežu ceļu saimniecības uzturēšanas izmaksas:

38.1.1. Tiešās izmaksas:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Galveno sliežu ceļu un pastāvīgo ierīču uzturēšana un kārtējais remonts

tonnu kilometri bruto

2.

Staciju sliežu ceļu un pastāvīgo ierīču uzturēšana un kārtējais remonts

kravu stacijas – kravu vilcieniem;

pasažieru stacijas – pasažieru vilcieniem.

Par izmaksu virzītāju izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām jāizmanto vilcienu kilometri

3.

Dzelzceļa infrastruktūras pievedceļu un pastāvīgo ierīču uzturēšana un kārtējais remonts

tikai kravu vilcieniem

4.

Pārbrauktuvju uzturēšana, kārtējais remonts un apsargāšana

tonnu kilometri bruto

5.

Inženiertehnisko būvju uzturēšana, kārtējais remonts un apsargāšana

tonnu kilometri bruto

6.

Aizsargstādījumu (dzelzceļa zemes nodalījuma joslas) uzturēšana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

38.1.2. Netiešās izmaksas:

Nr.

Izmaksu grupas nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Izmaksas, kas saistītas ar visām tiešajām aktivitātēm sliežu ceļu saimniecības uzturēšanai un kārtējam remontam, kā arī palīdzības un ugunsdzēsības vilcienu uzturēšanai un kārtējam remontam

tonnu kilometri bruto

38.1.3. Vispārējās izmaksas:

Nr.

Izmaksu nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Sliežu ceļu saimniecības vispārējās izmaksas

tonnu kilometru bruto

38.2. Elektrotehniskās saimniecības uzturēšanas izmaksas:

38.2.1. Elektroapgādes ierīču tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts:

38.2.1.1. Tiešās izmaksas:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Elektroapgādes līniju tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts elektropārvaldes rajoniem

vilcienu kilometri

2.

Kontakttīklu un ar tiem saistīto elektroapgādes līniju tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts kontakttīklu rajoniem

vilcieniem, kas izmanto elektrovilci

3.

Vilces apakšstaciju, paralēlo savienojuma punktu un sekcionēšanas posteņu tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

vilcieniem, kas izmanto elektrovilci

4.

Ārējās apgaismošanas iekārtu tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

kravu un šķirošanas stacijas – kravu vilcieniem;

pasažieru stacijas un pieturas punkti– pasažieru vilcieniem.

Par izmaksu virzītāju izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām jāizmanto vilcienu kilometri

38.2.1.2. Netiešās izmaksas:

Nr.

Izmaksu grupas nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Izmaksas, kas saistītas ar visām tiešajām aktivitātēm elektroapgādes ierīču tehniskajai apkalpošanai un kārtējam remontam

vilcienu kilometri

38.2.1.3. Vispārējās izmaksas:

Nr.

Izmaksu nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Vispārējas izmaksas, kas saistītas ar elektroapgādes ierīču tehnisko apkalpošanu un kārtējo remontu

vilcienu kilometri

38.2.2. Vilcienu kustības vadības automātiskās sistēmas tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts:

38.2.2.1. Tiešās izmaksas:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Automātiskās bloķēšanas sistēmas ierīču tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

2.

Dispečeru centralizācijas ierīču tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

3.

Pārmiju elektriskās centralizācijas tehniskā apkalpošana

vilcienu kilometri

4.

Mehanizēto un automatizēto uzkalnu ierīču tehniskā apkalpošana

kravu vilcieniem

5.

Kontrolmērītāju aparātu uzturēšana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

38.2.2.2. Netiešās izmaksas:

Nr.

Izmaksu grupas nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Izmaksas, kas saistītas ar visām tiešajām aktivitātēm vilcienu kustības vadības automātiskās sistēmas tehniskajai apkalpošanai un kārtējam remontam

vilcienu kilometri

38.2.2.3. Vispārējās izmaksas:

Nr.

Izmaksu nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Vispārējas izmaksas, kas saistītas ar vilcienu kustības vadības automātiskās sistēmas tehnisko apkalpošanu un kārtējo remontu.

vilcienu kilometri

38.2.3. Telekomunikāciju tīklu un ierīču tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts dzelzceļa vajadzībām:

38.2.3.1. Tiešās izmaksas:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Radiostaciju, radiomezglu un pastiprinātāju tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

2.

Radioreleju sakaru aparatūras, ierīču un būvju tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

3.

Gaisa sakaru un kabeļu līniju tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

4.

Automātisko garāmejošo vilcienu sakarsušo bukšu atklāšanas ierīču uzturēšana

vilcienu kilometri

5.

Pārraižu sistēmu un operatīvi-tehnoloģisko sakaru rīkojumu staciju aparatūras tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

6.

Telegrāfa staciju tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

7.

Telefonu staciju tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts

vilcienu kilometri

8.

Informatīvā tīkla iekārtu uzturēšana

vilcienu kilometri

38.2.3.2. Netiešās izmaksas:

Nr.

Izmaksu grupas nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Izmaksas, kas saistītas ar visām tiešajām aktivitātēm telekomunikāciju tīklu un ierīču tehniskajai apkalpošanai un kārtējam remontam

vilcienu kilometri

38.2.3.3. Vispārējās izmaksas:

Nr.

Izmaksu nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Vispārējas izmaksas, kas saistītas ar dzelzceļa telekomunikāciju tīklu un ierīču tehnisko apkalpošanu un kārtējo remontu

vilcienu kilometri

38.2.4. Vispārējās izmaksas, kas ir kopējas visai elektrotehniskās saimniecības darbībai:

Nr.

Izmaksu nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Elektrotehniskās saimniecības vispārīgās izmaksas

vilcienu kilometri

38.2.5. Vispārējās izmaksas, kas ir kopējas ceļu un elektrotehniskās saimniecības darbībai:

Nr.

Izmaksu nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Ceļu un elektrotehniskās saimniecības vispārējās izmaksas

vilcienu kilometri

38.3. Nekustamā īpašuma saimniecības izmaksas:

38.3.1. Visas izmaksas:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Dzelzceļa infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu platības apsaimniekošana, tehniskā uzturēšana, kārtējais remonts un sanitāri tehniskā apkalpošana pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai

pasažieru vilcieniem.

Par izmaksu sadales rādītāju starp pasažieru vilcienu kategorijām jāizmanto vilcienu kilometri

2.

Dzelzceļa infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu platības apsaimniekošana, tehniskā uzturēšana, kārtējais remonts un sanitāri tehniskā apkalpošana kravu pārvadājumu nodrošināšanai

kravu vilcieniem

3.

Dzelzceļa infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu platības apsaimniekošana, tehniskā uzturēšana, kārtējais remonts un sanitāri tehniskā apkalpošana dzelzceļa infrastruktūras darbības nodrošināšanai

vilcienu kilometri

38.4. Vilcienu kustības organizēšanas izmaksas:

38.4.1. Tiešās izmaksas:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Visu vilcienu kategoriju un vilces līdzekļu kustības organizēšana un koordinācijas procesa nodrošināšana

vilcienu kilometri

38.4.2. Netiešās un vispārējās izmaksas:

Nr.

Izmaksu grupas nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Netiešās un vispārējas izmaksas, kas saistītas ar visu vilcienu kategoriju un vilces līdzekļu kustības organizēšanu un koordinācijas procesa nodrošināšanu

vilcienu kilometri

38.5. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas izmaksas:

38.5.1. Vispārējās izmaksas:

Nr.

Izmaksu nosaukums

Izmaksu virzītājs izmaksu sadalei pa vilcienu kategorijām

1.

Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu

vilcienu kilometri

2.

Pārvaldītāja pārvaldīšanas, administratīvās un vadības izmaksas

vilcienu kilometri

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V. Andrējeva

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!