• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 21 "Apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.01.2006., Nr. 14 https://www.vestnesis.lv/ta/id/126342

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.21

Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību

Vēl šajā numurā

24.01.2006., Nr. 14

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: noteikumi

Numurs: 21

Pieņemts: 13.01.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.21

Rīgā 2006. gada 13. janvārī (prot. Nr.4 2.p.)

Apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktu un 17. panta 2. punktu, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 49. panta pirmo, otro un trešo daļu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija regulas (EK) Nr. 1606/2002 “Par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu” 5. punktu

I. Vispārējie jautājumi

1. “Apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi“ (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošināšanas akciju sabiedrībām, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā – apdrošinātājs), sagatavojot gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu un kārtojot grāmatvedību.

2. Apdrošinātājs par katru darbības gadu sagatavo gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu. Gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) kā vienots kopums sastāv no:

2.1. finanšu pārskatiem (konsolidētajiem finanšu pārskatiem);

2.2. apdrošinātāja vadības (akciju sabiedrībās – padomes un valdes, savstarpējās kooperatīvajās biedrībās – izpildinstitūcijas) ziņojuma (grupas mātes sabiedrības vadības ziņojuma);

2.3. paziņojuma par apdrošinātāja vadības (grupas vadības) atbildību.

3. Finanšu pārskatiem (konsolidētajiem finanšu pārskatiem) jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par apdrošinātāja finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus) sagatavo, pamatojoties uz Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras ir publicētas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” (tālāk tekstā – Starptautiskie finanšu pārskatu standarti). Informācija par Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pieejama interneta mājaslapā www.europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/ias_en.htm, kā arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas interneta mājas lapā www.fm.gov.lv. Sagatavojot finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus), var izmantot arī tādus Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kuri publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” pēc bilances datuma, bet līdz gada pārskata apstiprināšanai. Informācija par Starptautisko finanšu pārskatu standartu apstiprināšanas gaitu Eiropas Komisijā un paredzamo publicēšanu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” pieejama interneta mājas lapā www.efrag.org.

4. Finanšu pārskati (konsolidētie finanšu pārskati) ietver:

4.1. bilanci (konsolidēto bilanci);

4.2. peļņas vai zaudējumu aprēķinu (konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu);

4.3. naudas plūsmas pārskatu (konsolidēto naudas plūsmas pārskatu);

4.4. kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu (konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu);

4.5. pielikumu.

5. Gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) norāda skaitļu precizitātes pakāpi.

6. Pielikumā iekļauj paskaidrojošu informāciju par bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata (konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata) posteņu saturu, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt apdrošinātāja finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu novērtēšanu.

7. Paraugs bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata posteņu izkārtojumam norādīts šo noteikumu 18., 62. un 93. punktā, bet kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata paraugs – 2. pielikumā. Apdrošinātājs var neuzrādīt atsevišķus posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatu posteņus pārskatāmākus, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

8. Apdrošinātāja gada pārskatu paraksta:

8.1. akciju sabiedrībām – valdes priekšsēdētājs un padomes priekšsēdētājs;

8.2. savstarpējām kooperatīvajām biedrībām – izpildinstitūcijas vadītājs;

8.3. nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm – filiāles vadītājs.

9. Konsolidēto gada pārskatu paraksta apdrošinātāja grupas mātes sabiedrības vadība:

9.1. akciju sabiedrībās – valdes priekšsēdētājs un padomes priekšsēdētājs;

9.2. savstarpējās kooperatīvajās biedrībās – izpildinstitūcijas vadītājs.

10. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums sniegts 1. pielikumā.

II. Gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) iesniegšana un publicēšana

11. Apdrošinātājs iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu) kopā ar zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu sabiedrības (tālāk tekstā – zvērināts revidents) ziņojumu un aktuāra novērtējumu Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā. Vienlaicīgi ar gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu) apdrošinātājs Komisijai iesniedz apdrošinātāja akcionāru sapulces vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) protokola izrakstu par gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) apstiprināšanu, apdrošinātāja vadībai adresētā zvērināta revidenta ziņojuma kopiju un Koncernu likumā paredzētajos gadījumos sagatavoto atkarības pārskatu.

12. Apdrošinātājs gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu) un attiecīgo zvērināta revidenta ziņojumu ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) apstiprināšanas akcionāru sapulcē vai savstarpējās kooperatīvās biedrības biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) publicē vismaz vienā dienas laikrakstā, kas tiek izplatīts visā Latvijas Republikas teritorijā, un ievieto apdrošinātāja interneta mājas lapā, ja tāda ir izveidota. Ja apdrošinātāja gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu) publicē pilnībā, tam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Šo gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu) publicē kopā ar pilnu zvērināta revidenta ziņojumu par finanšu pārskatiem (konsolidētajiem finanšu pārskatiem).

13. Ja apdrošinātāja gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) netiek publicēts pilnībā, skaidri norāda, ka tiek publicēts saīsināts gada pārskats (konsolidētais gada pārskats), bet pilns gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) brīvi pieejams apdrošinātāja sēdeklī par samaksu, kas nepārsniedz tā pavairošanas izdevumus. Publicējot saīsinātu gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu), tam pievieno zvērināta revidenta ziņojumu par saīsināto gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu).

14. Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai gada pārskatu un nodrošina jebkurai ieinteresētai personai brīvu pieeju tam saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteikto.

III. Ziņojumi

15. Apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) ziņojumā par gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu) norāda:

15.1. apdrošinātāja (grupas) attīstības un finanšu stāvokļa raksturojumu pārskata gadā;

15.2. apdrošinātāja (grupas) attīstības prognozi vismaz vienam gadam, paskaidrojot ikvienu būtisku apstākli un risku;

15.3. pašu akciju/paju iegādes gadījumus;

15.4. ziņas par svarīgākajiem notikumiem, ja tādi bijuši pēc pārskata gada beigām;

15.5. ja finanšu instrumentu pielietojums ir būtiski ietekmējis aktīvus, saistības, kapitālu un rezerves un darbības rezultātu, norāda:

15.5.1. aprakstu par riska pārvaldes mērķiem un politiku, ietverot norādi par plānotajiem darījumu veidiem, kuriem ir paredzēts lietot riska ierobežošanas uzskaiti,

15.5.2. informāciju par apdrošinātāja cenas, kredīta, likviditātes un naudas plūsmas riska pārvaldīšanu;

15.6. priekšlikumus par peļņas sadali, dividenžu lielumu vai zaudējumu segšanu.

16. Paziņojumā, kas apliecina apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) atbildību, norāda:

16.1. ka vadībai ir pienākums saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavot finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus), kas skaidri un patiesi atspoguļo apdrošinātāja (grupas) finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī tā pārskata gada darbības rezultātus un naudas plūsmu;

16.2. ka vadība (grupas mātes sabiedrības vadība) atbild par atbilstošas grāmatvedības kārtošanu, par apdrošinātāja līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas darbības novēršanu;

16.3. vai finanšu pārskati (konsolidētie finanšu pārskati) sagatavoti saskaņā ar konsekventi lietotajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

16.4. vai apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) lēmumi un pieņēmumi par finanšu pārskatu (konsolidēto finanšu pārskatu) sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi.

17. Ja kāds valdes vai padomes loceklis uzskata, ka gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) nav apstiprināms, vai arī izvirza iebildumus, kurus viņš grib paziņot akcionāru sapulcei vai biedru kopsapulcei, to īpaši norāda paziņojumā par apdrošinātāja vadības (grupas mātes sabiedrības vadības) atbildību.

IV. Bilances posteņi

18. Bilances posteņu izkārtojuma paraugs

18.1. Aktīvi

18.1.1. Materiālie aktīvi

18.1.2. Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās

18.1.2.1. Pašu darbības nodrošināšanai

18.1.2.2. Ieguldījumu īpašums

18.1.3. Nemateriālie aktīvi

18.1.3.1. Nemateriālā vērtība

18.1.3.2. Pārējie

18.1.4. Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

18.1.5. Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā

18.1.6. Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

18.1.6.1. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

18.1.6.2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

18.1.6.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

18.1.7. Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

18.1.7.1. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

18.1.7.2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

18.1.8. Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

18.1.8.1. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

18.1.8.2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

18.1.9. Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

18.1.9.1. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

18.1.9.2. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

18.1.10. Aizdevumi un debitoru parādi

18.1.10.1. Aizdevumi

18.1.10.1.1. Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

18.1.10.1.2. Citi aizdevumi

18.1.10.2. Debitoru parādi

18.1.10.2.1. Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām

18.1.10.2.1.1. Apdrošinājuma ņēmēji

18.1.10.2.1.2. Starpnieki

18.1.10.2.2. Debitori no pārapdrošināšanas operācijām

18.1.10.2.3. Noguldījumi pie cedenta

18.1.10.2.4. Pārējie debitori

18.1.11. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

18.1.11.1. Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi

18.1.11.2. Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

18.1.12. Nodokļu aktīvi

18.1.13. Pārapdrošināšanas līgumi

18.1.13.1. Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs

18.1.13.2. Pārapdrošinātāja daļa dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs

18.1.13.3. Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs

18.1.14. Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

18.1.14.1. Nauda kasē

18.1.14.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

18.1.15. Kopā aktīvi

18.2. Kapitāls un rezerves

18.2.1. Apmaksātais pamatkapitāls

18.2.2. Akciju emisijas uzcenojums

18.2.3. Pašu akcijas/pajas (–)

18.2.4. Pārvērtēšanas rezerves

18.2.5. Izlīdzināšanas rezerve

18.2.6. Rezerve aplēses dalībai peļņā

18.2.7. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

18.2.8. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi

18.2.9. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

18.2.10. Kopā kapitāls un rezerves

18.3. Saistības

18.3.1. Apdrošināšanas saistības

18.3.1.1. Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves

18.3.1.2. Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

18.3.1.3. Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves

18.3.1.4. Gratifikāciju tehniskās rezerves

18.3.1.5. Citas tehniskās rezerves

18.3.1.6. Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji

18.3.2. Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības

18.3.2.1. Kapitāla instrumenti

18.3.2.2. Parāda instrumenti

18.3.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

18.3.3. Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

18.3.3.1. Ieguldījumu līgumu, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji, finanšu saistības

18.3.3.2. Pārējās ieguldījumu līgumu finanšu saistības

18.3.4. Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

18.3.4.1. Ieguldījumu līgumu finanšu saistības

18.3.4.2. Noguldījumi no pārapdrošinātājiem

18.3.4.3. Pakārtotās saistības

18.3.4.4. Aizņēmumi

18.3.4.5. Kreditori

18.3.4.5.1. Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām

18.3.4.5.1.1. Apdrošinājuma ņēmēji

18.3.4.5.1.2. Starpnieki

18.3.4.5.2. Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām

18.3.4.5.3. Pārējie kreditori

18.3.5. Uzkrājumi

18.3.5.1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

18.3.5.2. Pārējie uzkrājumi

18.3.6. Nodokļu saistības

18.3.7. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

18.3.8. Kopā saistības

18.4. Kopā kapitāls un rezerves un saistības

V. Paskaidrojumi par bilances posteņiem

19. Postenī “Materiālie aktīvi” atspoguļo apdrošinātājam piederošos, finanšu līzinga darījumu rezultātā iegūtos materiālos aktīvus, kurus tas izmanto pakalpojumu sniegšanai, administratīvos nolūkos, citu materiālo aktīvu saglabāšanas vai remonta vajadzībām, iznomā un paredz lietot ilgāk par vienu gadu. Šeit norāda arī programmnodrošinājumu, kas ir attiecīgo elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, kā arī apdrošinātājam piederošo un bez izpirkuma tiesībām iznomāto materiālo aktīvu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras ir uzlabojušas attiecīgo materiālo aktīvu ekonomiskos rādītājus, ja nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šajā postenī atspoguļo nepabeigtās būvniecības izmaksas un avansa maksājumus par zemes gabaliem, ēkām un materiālajiem aktīviem. Pielikumā norāda pašu lietošanā esošos materiālos aktīvus.

20. Postenī “Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās” atspoguļo ieguldījumus zemes gabalos un ēkās, t.sk. bez izpirkuma tiesībām iznomātajos un finanšu līzinga darījumu rezultātā iegūtajos. Šeit atspoguļo arī tiesības uz nekustamo īpašumu, kā arī apdrošinātājam piederošo un bez izpirkuma tiesībām nomāto ēku rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras ir uzlabojušas attiecīgo objektu ekonomiskos rādītājus, ja nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija.

21. Postenī “Nemateriālie aktīvi” atspoguļo identificējamus aktīvus, kuriem nav materiālās formas, kas tiek turēti pakalpojumu sniegšanai vai citiem mērķiem, ja ir sagaidāms, ka apdrošinātājs nākotnē saņems ekonomiskos labumus, kas attiecināmi uz šiem aktīviem, piemēram, par samaksu iegūtās tiesības, t.sk. koncesijas, patentus, licences, nomas tiesības, pro­grammnodrošinājumu, kas nav elektronisko iekārtu neatņemama sastāvdaļa, iegādāto sabiedrību pozitīvo nemateriālo vērtību, apdrošināšanas portfeļa pārņemšanas rezultātā iegūtos apdrošināšanas līgumu nemateriālos aktīvus un citus pēc būtības līdzīgus pret atlīdzību iegūtus aktīvus.

22. Postenī “Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā” atspoguļo ieguldījumus (akcijas, daļas) radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā. Radniecīga sabiedrība ir apdrošinātāja meitas sabiedrība un meitas sabiedrības meitas sabiedrība, kā arī apdrošinātāja mātes sabiedrība un mātes sabiedrības citas meitas sabiedrības.

23. Postenī “Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā” atspoguļo ieguldījumus (akcijas, daļas) asociēto sabiedrību pamatkapitālā.

24. Postenī “Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu” atspoguļo ieguldījumus sabiedrību pamatkapitālā, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās un tām pielīdzināmos vērtspapīros un ieguldījumus citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu. Šeit uzrāda tikai tādu līdzdalību sabiedrību pamatkapitālā, kura saskaņā ar 22. un 23. punkta prasībām nav jāatspoguļo attiecīgajos bilances aktīvu posteņos. Pielikumā atsevišķi norāda to aktīvu vērtību, kuri attiecas uz tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

25. Postenī “Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu” atspoguļo pārvedamos parāda vērtspapīrus, hipotekārās ķīlu zīmes un citus pārvedamos vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu, t.sk. centrālo un vietējo valdību emitētos vērtspapīrus, kredītiestāžu un citu sabiedrību emitētos vērtspapīrus. Vērtspapīri, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, piemēram, procentu likme starpbanku tirgū, ir uzskatāmi par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Pielikumā atsevišķi norāda to aktīvu vērtību, kuri attiecas uz tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

26. Postenī “Atvasinātie finanšu instrumenti” atspoguļo finanšu aktīvus, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsummu.

27. Postenī “Termiņnoguldījumi kredīt­iestādēs” atspoguļo noguldījumus kredīt­iestādēs, kurus var izņemt tikai pēc noteikta termiņa. Noguldījumus, kuriem nav šāda termiņa ierobežojuma vai tas nepārsniedz 24 stundas vai vienu darba dienu, pat ja tie nes procentu ienākumus, atspoguļo bilances aktīva 18.1.14.2. postenī. Kredītiestāde šo noteikumu izpratnē atbilst Kredītiestāžu likuma 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

28. Postenī “Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi” atspoguļo aizdevumus pret hipotēku. Pielikumā atšifrē ar hipotēku nodrošināto aizdevumu summas ar un bez apdrošināšanas polises papildu nodrošinājuma.

29. Postenī “Citi aizdevumi” atspoguļo aizdevumus, kuri saskaņā ar 28. punkta prasībām nav jāatspoguļo bilances aktīva 18.1.10.1.1. postenī. Šajā postenī atspoguļo arī vekseļus, kas saņemti, aizvietojot debitoru parādus vai aizdevumus. Šeit atspoguļo arī aizdevumus apdrošinājuma ņēmējiem, izņemot tos gadījumus dzīvības apdrošināšanā, kad, pamatojoties uz noslēgto apdrošināšanas līgumu ar juridiskām personām, tiek izsniegts aizdevums vai nu apdrošinājuma ņēmējam (juridiskai personai), vai apdrošinātajai personai, paredzot, ka par izsniegtā aizdevuma summu tiek samazināta apdrošinātāja uzņemtā riska daļa. Šādus aizdevumus atspoguļo bilances aktīva 18.1.10.2.4. postenī. Pielikumā atšifrē aizdevumu summas ar un bez apdrošināšanas polises papildu nodrošinājuma. Ja bez apdrošināšanas polišu nodrošinājuma izsniegto aizdevumu summa ir būtiska, šādus aizdevumus atšifrē pielikumā.

30. Postenī “Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām – apdrošinājuma ņēmēji” atspoguļo prasības saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem pret apdrošinājuma ņēmējiem arī tad, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, izmantojot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus. Ja apdrošinājuma ņēmējs ir veicis norēķinu, izmantojot apdrošināšanas starpniecību, tad apdrošināšanas starpnieka neveiktais norēķins ar apdrošinātāju par šādiem maksājumiem ir jāatzīst kā prasība pret apdrošināšanas starpnieku, kura saskaņā ar 31. punkta nosacījumiem jāatspoguļo bilances aktīva 18.1.10.2.1.2. postenī.

31. Postenī “Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām – starpnieki” atspoguļo prasības saskaņā ar starpniecības līguma nosacījumiem pret apdrošināšanas starpniekiem, citām apdrošināšanas sabiedrībām un vadošajiem apdrošinātājiem kopapdrošināšanas gadījumā.

32. Postenī “Debitori no pārapdrošināšanas operācijām” atspoguļo apdrošinātāja prasības pret pārapdrošinātājiem, kuriem tiek nodoti riski pārapdrošināšanā, un apdrošinātāja, kurš pieņem riskus pārapdrošināšanā, prasības pret cedentiem, kā arī prasības pret pārapdrošināšanas starpniekiem, ja tādas ir izvirzītas saskaņā ar pārapdrošināšanas vai starpniecības līguma nosacījumiem. Ja apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs vienlaicīgi darbojas gan kā cedents, gan kā pārapdrošinātājs, pielikumā attiecīgās debitoru prasības norāda atsevišķi.

33. Postenī “Noguldījumi pie cedenta” apdrošinātājs, kurš pieņem pārapdrošināšanā riskus, atspoguļo garantijas iemaksas kā noguldījumus, kuri noguldīti pie cedenta vai pie trešajām pusēm, ja pārapdrošināšanas līgums paredz šādu kārtību. Šeit atspoguļotās summas nedrīkst apvienot ar citiem cedenta parādiem apdrošinātājam vai samazināt par apdrošinātāja parādiem cedentam, kā arī veikt šādu parādu savstarpējo ieskaitu. Vērtspapīrus, kuri noguldīti pie cedenta vai trešās puses, bet kuri paliek apdrošinātāja īpašumā, atspoguļo kā ieguldījumus attiecīgajā bilances aktīva postenī, un šādu faktu atklāj pielikumā.

34. Postenī “Pārējie debitori” atspoguļo prasības, kuras saskaņā ar 30.–33. punkta prasībām neatspoguļo bilances aktīva 18.1.10.2.1.–18.1.10.2.3. postenī, kā arī 29. punktā minētos aizdevumus apdrošinājuma ņēmējiem, kurus neatspoguļo bilances aktīva 18.1.10.1.2. postenī. Šajā postenī atspoguļo arī parakstītā pamatkapitāla daļu, kura nav apmaksāta bilances datumā.

35. Postenī “Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi” atspoguļo to klientu piesaistīšanas izdevumu daļu, kuru veido ar apdrošināšanas līgumu noslēgšanu saistītie tiešie klientu piesaistīšanas izdevumi, piemēram, apdrošināšanas starpniekiem maksājamā komisijas nauda un izdevumi par dokumentu noformēšanu, kas attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem un kurus var attiecināt uz konkrētu apdrošināšanas līgumu. Nedzīvības apdrošināšanā, aprēķinot, kāda daļa ar katru līgumu saistīto tiešo klientu piesaistīšanas izdevumu attiecas uz atliktajiem klientu piesaistīšanas izdevumiem, ievēro tādu proporciju, kādu veido nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervju attiecība pret bruto parakstītajām prēmijām katram apdrošināšanas līgumam. Ja dzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervju aprēķinā ir iekļauti klientu piesaistīšanas izdevumi, tos noraksta izdevumos saskaņā ar Cilmerizācijas metodi vai proporcionāli līguma darbības termiņam, bet ne ilgāk kā piecu gadu laikā, atlikto daļu atspoguļojot šajā postenī. Šā aprēķina vajadzībām dzīvības apdrošināšanas matemātiski aprēķināto tehnisko rezervju summu nevar samazināt par atsevišķu apdrošināšanas līgumu negatīvajām matemātiskajām rezervēm. Apdrošinātājs, kurš pieņem pārapdrošināšanā riskus, šajā postenī atspoguļo to pieņemtās pārapdrošināšanas komisijas naudas daļu, kas attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem, ievērojot šajā punktā minēto aprēķināšanas kārtību.

36. Postenī “Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi” atspoguļo ienākumus, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet kuru saņemšanas termiņš vēl nav iestājies, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgā finanšu aktīva patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā, kā arī izdevumus, kuri radušies līdz pārskata gada beigām, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. Šīs summas paskaidro pielikumā.

37. Postenī “Nodokļu aktīvi” atspoguļo atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvus, kā arī tekošos uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvus saskaņā ar 12. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto.

38. Postenī “Pārapdrošināšanas līgumi” atspoguļo saskaņā ar apdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību aprēķināto pārapdrošinātāja daļu apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas saistībās, ievērojot pārapdrošināšanas līgumu nosacījumus.

39. Postenī “Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm” atspoguļo prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (prasības pret kredītiestādēm, kuras var tikt apmierinātas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darba diena).

40. Postenī “Apmaksātais pamatkapitāls” atspoguļo apmaksāto akciju (paju) nominālvērtību kopsummu.

41. Postenī “Akciju emisijas uzcenojums” atspoguļo starpību starp apdrošinātāja akciju pārdošanas cenu un to nominālvērtību, izņemot papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai.

42. Postenī “Pašu akcijas/pajas (–)” atspoguļo apdrošinātāja atgūtās pašu akcijas vai pajas, norādot tās iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā iekļauj ar akciju vai paju iegādi saistītos papildu izdevumus. Pielikumā norāda pašu akciju vai paju skaitu un nominālvērtību.

43. Postenī “Pārvērtēšanas rezerves” atspoguļo ieguldījumu zemes gabalos un ēkās, kas tiek izmantoti apdrošinātāja darbības nodrošināšanai, vērtības pārvērtēšanu un pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņas saskaņā ar apdrošinātāja grāmatvedības politikā noteiktajiem posteņu vērtēšanas nosacījumiem, kā arī attiecīgās ārvalstu valūtas kursa starpību saskaņā ar 21. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto. Šeit atspoguļo arī materiālo aktīvu vērtības pārvērtēšanas rezultātu un zaudējumus no vērtības samazināšanās, ja iepriekšējos periodos bijis atzīts vērtības pieaugums, saskaņā ar 16. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto. Šajā postenī uzrāda arī nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezervi saskaņā ar 38. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto.

44. Postenī “Izlīdzināšanas rezerve” atspoguļo saskaņā ar apdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību apdrošināšanas līgumiem aprēķinātās izlīdzināšanas rezerves, ievērojot Komisijas apstiprināto noteikumu par tehnisko rezervju izveidošanas un aprēķināšanas kārtību prasības.

45. Postenī “Rezerve aplēses dalībai peļņā” atspoguļo rezerves, kurām apdrošinātājs, nosakot grāmatvedības politiku ieguldījumu līgumiem ar garantēto ienesīgumu un aplēses dalību peļņā, ir paredzējis uzskaitē atzīt atsevišķi aplēses dalības peļņā daļu un to klasificējis kā kapitāla un rezervju posteni.

46. Postenī “Rezerves kapitāls un pārējās rezerves” atspoguļo rezerves kapitālu, kas izveidots no pārskata gada un iepriekšējo gadu peļņas un papildiemaksām uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai jauna akciju laidiena gadījumā, kā arī pārējās rezerves, kas izveidotas statūtos vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Savstarpējās kooperatīvās biedrības šajā postenī atspoguļo iestāšanās maksu, ja tā paredzēta savstarpējās kooperatīvās biedrības statūtos, ziedojumus un citus neparedzētus ienākumus, kā arī savstarpējās kooperatīvās biedrības statūtos noteiktajā kārtībā izveidotās citas rezerves.

47. Postenī “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi” atspoguļo iepriekšējo pārskata gadu nesadalīto peļņu, kas palikusi apdrošinātāja rīcībā pēc rezerves kapitāla un pārējo rezervju papildināšanas un dividenžu sadales, vai zaudējumus.

48. Postenī “Pārskata gada peļņa/zaudējumi” atspoguļo pārskata gada peļņu pirms tās sadales vai zaudējumus.

49. Postenī “Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves”, “Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves”, “Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves”, “Gratifikāciju tehniskās rezerves” un “Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji” atspoguļo saskaņā ar apdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību apdrošināšanas līgumiem aprēķinātās nenopelnīto prēmiju, neparedzēto risku, dzīvības apdrošināšanas, atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību, gratifikāciju un tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehniskās rezerves, ievērojot Komisijas apstiprināto noteikumu par tehnisko rezervju izveidošanas un aprēķināšanas kārtību prasības.

50. Postenī “Citas tehniskās rezerves” atspoguļo saskaņā ar apdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību aprēķinātās tehniskās rezerves.

51. Postenī “Ieguldījumu līgumu finanšu saistības” atspoguļo saistības, kuras izriet no ieguldījumu līgumiem ar garantēto ienesīgumu, ieguldījumu līgumiem ar garantēto ienesīgumu un aplēses dalību peļņā, ieguldījumu līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji, un citiem ieguldījumu līgumiem, kuri pēc savas juridiskās formas atbilst apdrošināšanas līgumiem. Nosakot grāmatvedības politiku, apdrošinātājs norāda, vai ieguldījumu līgumiem ar garantēto ienesīgumu un aplēses dalību peļņā garantētā ienesīguma daļu uzskaitē atzīst atsevišķi no aplēses dalības peļņā daļas un attiecīgi atspoguļo garantētā ienesīguma daļu kā finanšu saistības un aplēses dalības peļņā daļu kā finanšu saistības vai postenī “Rezerve aplēses dalībai peļņā”. Aprēķinot aplēses dalības peļņā daļu, piemēro tos Komisijas apstiprināto noteikumu par tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanas kārtību punktus, kas attiecas uz gratifikāciju tehnisko rezervju aprēķināšanu.

52. Postenī “Atvasinātie finanšu instrumenti” atspoguļo finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsummu.

53. Postenī “Noguldījumi no pārapdrošinātājiem” apdrošinātājs atspoguļo pārapdrošināšanas līguma ietvaros saņemtos noguldījumus vai ieturētās summas no pārapdrošinātājiem. Ja apdrošinātājs kā noguldījumu ir saņēmis vērtspapīrus, kuri nodoti tā īpašumā, šajā postenī atspoguļo apdrošinātāja saistības par šo noguldījumu līgumā noteiktajā apmērā.

54. Postenī “Pakārtotās saistības” atspoguļo saistības, kuras radušās no apdrošinātāja aizņēmumiem, ja aizņēmuma līgums paredz, ka aizdevējs var prasīt atmaksāt aizdevumu pirms termiņa vienīgi apdrošinātāja likvidācijas gadījumā un viņa prasība tiek apmierināta pēc visu citu kreditoru prasībām, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas. Minēto nosacījumu skaidri nosaka līgumā. Pielikumā atšifrē saistības pa atlikušajiem termiņiem.

55. Postenī “Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām – apdrošinājuma ņēmēji” atspoguļo apdrošinājuma ņēmēju veiktās apdrošināšanas prēmiju priekšapmaksas. Postenī neatspoguļo izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības.

56. Postenī “Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām – starpnieki” atspoguļo saistības saskaņā ar starpniecības līguma nosacījumiem pret apdrošināšanas starpniekiem, citām apdrošināšanas sabiedrībām un vadošajiem apdrošinātājiem kopapdrošināšanas gadījumā. Ja saskaņā ar starpniecības līguma nosacījumiem apdrošinātājs veic apdrošināšanas līgumā noteiktos maksājumus apdrošinājuma ņēmējam, izmantojot apdrošināšanas starpniecību, tad šādas saistības arī atspoguļo šajā postenī. Postenī neatspoguļo izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības.

57. Postenī “Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām” atspoguļo apdrošinātāja saistības pret pārapdrošinātājiem, apdrošinātāja saistības pret cedentiem, kā arī pret pārapdrošināšanas starpniekiem, ja tādas veidojas saskaņā ar pārapdrošināšanas vai starpniecības līguma nosacījumiem. Ja ar vienu pārapdrošinātāju (cedentu) ir noslēgti vairāki pārapdrošināšanas līgumi, nav pieļaujama savstarpējo pārapdrošināšanas darījumu konta slēguma atlikuma (saldo) aprēķināšana, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts pārapdrošināšanas līgumā. Ja apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs vienlaicīgi darbojas gan kā cedents, gan kā pārapdrošinātājs, saistību sadalījumu atspoguļo pielikumā.

58. Postenī “Pārējie kreditori” atspoguļo saistības pret radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām, citas saistības, ja uz tām neattiecas 55.–57. punkta nosacījumi un tās nav jāatspoguļo attiecīgajos bilances saistību posteņos. Pielikumā sniedz informāciju par posteņa saturu.

59. Postenī “Uzkrājumi” atspoguļo uzkrājumus saistībām, kuras attiecināmas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem, ja ir zināms, ka šo saistību izpildei būs nepieciešami līdzekļi, kuru apmēru ir iespējams pietiekami ticami novērtēt, un kuras atbilst 37. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteiktajam. Uzkrājumus atspoguļo sadalījumā pa uzkrājumiem pensijām un tamlīdzīgām saistībām un pārējiem uzkrājumiem, piemēram, atvaļinājumu saistībām, pielikumā atšifrējot katru uzkrājumu veidu.

60. Postenī “Nodokļu saistības” atspoguļo uzkrājumus atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistībām, kā arī tekošās uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības saskaņā ar 12. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto.

61. Postenī “Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi” atspoguļo ienākumus, kurus apdrošinātājs ir saņēmis līdz pārskata gada beigām, bet kuri attiecas uz nākamo pārskata gadu, kā arī izdevumus, kuri attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet to samaksas termiņš bilances datumā vēl nav iestājies, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgo finanšu saistību patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā. Šajā postenī atspoguļo, piemēram, uzkrātos īres izdevumus un nenopelnīto pārapdrošināšanas komisijas naudu. Nenopelnīto pārapdrošināšanas komisijas naudu noraksta ienākumos proporcionāli pārapdrošināšanas līguma darbības termiņam.

VI. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

62. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojuma paraugs

62.1. Nopelnītās prēmijas

62.1.1. Bruto prēmijas

62.1.1.1. Bruto parakstītās prēmijas

62.1.1.2. OCTAA obligātie atskaitījumi (–)

62.1.2. Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās (–)

62.1.3.Izmaiņas nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

62.1.4. Izmaiņas pārapdrošinātāja da­ļā nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (+/–)

62.2. Citi tehniskie ienākumi, neto

62.3. Piekritušās atlīdzību prasības, neto

62.3.1. Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto

62.3.1.1. Bruto atlīdzību summa

62.3.1.1.1. Izmaksātās atlīdzības

62.3.1.1.2. Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

62.3.1.1.3. Izmaksātās atpirkuma summas

62.3.1.1.4. Atgūto zaudējumu summas (–)

62.3.1.2. Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās apdrošināšanas atlīdzībās (–)

62.3.2. Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (+/–)

62.3.3. Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (–)

62.4. Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs (+/–)

62.5. Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs (–)

62.6. Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (+/–)

62.7. Gratifikācijas, neto

62.8. Neto darbības izdevumi

62.8.1. Klientu piesaistīšanas izdevumi

62.8.2. Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

62.8.3. Administratīvie izdevumi

62.8.4. Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā (–)

62.9. Citi tehniskie izdevumi, neto

62.10. Izmaiņas izlīdzināšanas rezer­vē (+/–)

62.11. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas naudas maksājumi

62.12. Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi

62.13. Neto realizētā peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas netiek vērtētas patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu

62.14. Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām

62.15. Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

62.16. Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts

62.17. Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi

62.18. Nolietojums

62.19. Vērtības samazināšanās zaudējumi

62.19.1. Finanšu aktīvu, kas netiek vērtēti patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu, vērtības samazināšanās zaudējumi

62.19.2. Pārapdrošināšanas līgumu vērtības samazināšanās zaudējumi

62.19.3. Materiālo aktīvu, ieguldījumu zemes gabalos un ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma, nemateriālās vērtības un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi

62.20. Negatīvā nemateriālā vērtība

62.21. Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

62.22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

62.23. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

62.24. Pārskata gada peļņas sadale

62.24.1. Akcionāriem dividendēs

62.24.2. Rezervei aplēses dalībai peļņā

62.24.3. Izlīdzināšanas rezervei

62.25. Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju

VII. Paskaidrojumi par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

63. Postenī “Bruto parakstītās prēmijas” atspoguļo visas pārskata gadā parakstītās apdrošināšanas prēmijas par apdrošināšanas līgumiem, kuri ir stājušies spēkā pārskata gadā, neatkarīgi no tā, vai šīs prēmijas ir vai nav saņemtas.

Šajā postenī neatspoguļo apdrošinājuma ņēmēju veiktās apdrošināšanas prēmiju priekšapmaksas un saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem faktiski piešķirto prēmijas samazinājumu (gūto labumu) apdrošinājuma ņēmējam. Apdrošinājuma ņēmēju veiktās apdrošināšanas prēmiju priekšapmaksas atspoguļo bilances saistību 18.3.4.5.1.1. postenī. Parakstītajās prēmijās ietver:

63.1. īstermiņa (līdz trim gadiem) apdrošināšanas līgumiem nedzīvības un dzīvības apdrošināšanā:

63.1.1. vienreizējo apdrošināšanas prēmiju, kas tiek samaksāta apdrošināšanas līguma darbības sākumā un attiecas uz visu līguma darbības termiņu,

63.1.2. prēmijas par visu apdrošināšanas periodu, ja apdrošināšanas līguma darbības termiņš ir īsāks par gadu,

63.1.3. apdrošināšanas prēmijas, kas attiecas uz apdrošināšanas gadu, kurš sākas pārskata gadā, ja apdrošināšanas prēmijas paredzēts maksāt reizi vai vairākas reizes apdrošināšanas gada laikā. Ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts uz vairākiem apdrošināšanas gadiem, katra apdrošināšanas gada sākumā atspoguļo attiecīgā apdrošināšanas gada prēmiju,

63.1.4. apdrošināšanas prēmijas, kas saņemtas apdrošināšanas gadā līdz gada pārskata sagatavošanas dienai, dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu veidošanu, ja apdrošināšanas līgumā paredzēts brīvs prēmiju maksāšanas grafiks, vai nedzīvības apdrošināšanā, ja apdrošināšanas līgumā noteikts, ka apdrošināšanas prēmiju galīgo summu nosaka attiecīgā apdrošināšanas gada beigās;

63.2. ilgtermiņa apdrošināšanas līgumiem bez izvēles iespējām līguma nosacījumu izmaiņām vai līguma pārveidošanai dzīvības apdrošināšanā – prēmijas apmēru, kuru saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums samaksāt attiecīgajā pārskata gadā;

63.3. ilgtermiņa apdrošināšanas līgumiem dzīvības apdrošināšanā ar izvēles iespējām līguma nosacījumu izmaiņām vai līguma pārveidošanai un ar garantēto ienesīgumu, ilgtermiņa apdrošināšanas līgumiem dzīvības apdrošināšanā ar izvēles iespējām līguma nosacījumu izmaiņām vai līguma pārveidošanai un ar garantēto ienesīgumu un aplēses dalību peļņā, kā arī ieguldījumu līgumiem dzīvības apdrošināšanā ar garantēto ienesīgumu – ja šādiem līgumiem saskaņā ar 4. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto pastāv iespēja atdalīt noguldījuma komponenti no apdrošināšanas komponentes, tad noguldījuma komponentes prēmiju ienākumus atzīst kā finanšu saistības, bet apdrošināšanas komponentes prēmiju ienākumus atzīst kā parakstītās prēmijas un atspoguļo šajā postenī;

63.4. kopapdrošināšanas gadījumā ? apdrošinātāja daļu kopējās parakstītās prēmijas apmērā, ievērojot 63.1.1.–63.1.4. punkta nosacījumus;

63.5. prēmijas par pieņemto pārapdrošināšanu, ievērojot 63.1.–63.4. punkta nosacījumus;

63.6. samazinājumu par:

63.6.1. atskaitījumiem cedentiem pēc līguma termiņa beigām,

63.6.2. anulētajām un pārtrauktajām summām.

64. Postenī “OCTAA obligātie atskaitījumi” apdrošinātāji, kuri ir tiesīgi nodarboties ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, atspoguļo Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktos obligātos maksājumus tādā apmērā, kāds ir izveidojies pēc grāmatvedības datiem pārskata gada pēdējā datumā.

65. Postenī “Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās” atspoguļo pārapdrošināšanas prēmijas saskaņā ar pārskata gadā noslēgtajiem pārapdrošināšanas līgumiem, kurus apdrošinātājs noslēdzis kā cedents. Ja saskaņā ar pārapdrošināšanas līguma nosacījumiem pārapdrošināšanas prēmija ir maksājama avansā (depozīta un minimālā prēmija), tad pārapdrošināšanas prēmiju sadala proporcionāli pārapdrošināšanas līguma darbības termiņam. Šādas pārapdrošināšanas prēmijas apmērs nedrīkst būt mazāks par pārapdrošināšanas līgumā noteikto koriģējamo pārapdrošināšanas prēmijas apmēru, kas būtu maksājams, ņemot vērā parakstītās apdrošināšanas prēmijas apmēru. Pārapdrošināšanas prēmijas daļu, kura pārskata gadā netiek attiecināta uz šo posteni, atspoguļo bilances aktīva 18.1.11.2. postenī. Pārapdrošinātāja daļu parakstītajās prēmijās samazina par prēmijas daļu, kuru, beidzoties pārapdrošināšanas līguma termiņam, pārapdrošinātājs atmaksā cedentam, kā arī par pirms līguma termiņa beigām pārtrauktās pārapdrošināšanas prēmijas apmēru.

66. Postenī “Izmaiņas nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskajās rezervēs” atspoguļo izmaiņas bilances saistību 18.3.1.1. postenī pārskata gada laikā.

67. Postenī “Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs” atspoguļo izmaiņas bilances aktīva 18.1.13.1. postenī pārskata gada laikā.

68. Postenī “Citi tehniskie ienākumi, neto” atspoguļo tos ar apdrošināšanas darbību saistītos ienākumus, kuri nav atspoguļoti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos, piemēram, ienākumus no citu apdrošinātāju apdrošināšanas produktu izplatīšanas, procentu ienākumus no dalītajiem prēmiju maksājumiem. Šeit uzrāda arī ienākumus no tiešās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operāciju debitoru parādiem izveidoto uzkrājumu samazināšanās.

69. Postenī “Piekritušās atlīdzību prasības, neto” atspoguļo:

69.1. izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, kurās ietilpst:

69.1.1. pārskata gadā izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības,

69.1.2. izmaksātās atpirkuma summas dzīvības apdrošināšanā,

69.1.3. pieteikto apdrošināšanas atlīdzību noregulēšanas izdevumi nedzīvības apdrošināšanā, kas tieši attiecas uz atlīdzību kārtošanu un ir veidojušies vai nu apdrošinātājam (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kas noregulē atlīdzību prasības), vai trešajām pusēm (maksājumi advokātiem, ekspertiem, kas tiek pieaicināti atlīdzību noregulēšanā),

69.1.4. samazinājuma summas par jau atgūtajiem zaudējumiem ar cesijas vai derīgo atlieku realizācijas palīdzību, kā arī jau atgūtajām regresa prasību summām. Ja samazinājuma summa ir būtiska, pielikumā atšifrē posteņa saturu;

69.2. pārapdrošinātāja daļu izmaksātajās apdrošināšanas atlīdzībās;

69.3. izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, kas atspoguļo izmaiņas bilances saistību 18.3.1.3. postenī pārskata gada laikā;

69.4. izmaiņas pārapdrošinātāja daļā atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, kas atspoguļo izmaiņas bilances aktīva 18.1.13.3. postenī pārskata gada laikā.

70. Postenī “Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs” atspoguļo izmaiņas bilances saistību 18.3.1.2. postenī pārskata gada laikā.

71. Postenī “Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs” atspoguļo izmaiņas bilances aktīva 18.1.13.2. postenī pārskata gada laikā.

72. Postenī “Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs” atspoguļo izmaiņas bilances saistību 18.3.1.5. un 18.3.1.6. postenī pārskata gada laikā.

73. Postenī “Gratifikācijas, neto” nedzīvības apdrošināšanā šajā postenī atspoguļo pārskata gadā apdrošinājuma ņēmējiem atmaksātās prēmijas daļas, kuras apdrošinātājs saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem bija apņēmies izmaksāt apdrošināšanas līguma termiņa beigās. Dzīvības apdrošināšanā šajā postenī atspoguļo pārskata gada laikā apdrošināšanas līgumiem piešķirto gratifikāciju apmēru (papildus garantētajam ienesīgumam), kā arī iekļauj summas gratifikāciju tehnisko rezervju palielināšanai un samazina par iepriekšējos pārskata gados gratifikāciju tehniskajās rezervēs novirzītajām summām, kuras vairs nav pieprasītas. Pielikumā atšifrē atmaksāto prēmiju un piešķirto atlaižu apmēru un izmaiņu apmēru gratifikāciju tehniskajās rezervēs.

74. Postenī “Klientu piesaistīšanas izdevumi” atspoguļo izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas līgumu noslēgšanu, ietverot tiešos izdevumus, piemēram, komisijas naudu starpniekiem, apdrošināšanas dokumentu sagatavošanas izmaksas, kā arī netiešos izdevumus, piemēram, reklāmas izdevumus. Ja apdrošinātājs pieņem riskus pārapdrošināšanā, tas šajā postenī atspoguļo pārapdrošināšanas komisijas naudu cedentiem.

75. Postenī “Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos” atspoguļo izmaiņas bilances aktīva 18.1.11.1. postenī pārskata gada laikā.

76. Postenī “Administratīvie izdevumi” atspoguļo vispārējās administratīvās izmaksas, kas veidojas, iekasējot apdrošināšanas prēmijas, veicot apdrošināšanas līgumu pārvaldi, cedēšanu un pārapdrošināšanu, t.sk. personāla atalgojumu, sociālās apdrošināšanas izdevumus, kā arī komandējumu izmaksas, maksājumus revidentiem, konsultantiem, Komisijas uzturēšanai, Apdrošināto aizsardzības fondam un apdrošinātāju asociācijai. Ja izdevumu apmērs ir būtisks, pielikumā sniedz posteņa atšifrējumu.

77. Postenī “Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā” atspoguļo pārapdrošināšanas līgumā paredzēto komisijas naudu, kas pienākas no pārapdrošinātāja. Šeit atspoguļo arī apdrošinātājam pienākošos komisijas naudu par līdzdalību pārapdrošinātāja peļņā. Šeit atspoguļo 18.3.7. postenī atspoguļotās nenopelnītās pārapdrošināšanas komisijas naudas izmaiņas pārskata gada laikā.

78. Postenī “Citi tehniskie izdevumi, neto” atspoguļo tos ar apdrošināšanas darbību saistītos izdevumus, kuri nav atspoguļoti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos, piemēram, procentu maksājumus pārapdrošinātājam par pārapdrošinātāja noguldījumu un samaksu par kopapdrošināšanas līgumu pārvaldīšanu. Šeit uzrāda arī pārskata gada izdevumus debitoru parādu no tiešās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām uzkrājumu izveidošanai.

79. Postenī “Izmaiņas izlīdzināšanas rezervē” atspoguļo izmaiņas bilances kapitāla un rezervju postenī “Izlīdzināšanas rezerve” pārskata gada laikā. Tie apdrošinātāji, kuri ir saņēmuši licenci kredītu apdrošināšanai, saskaņā ar Komisijas apstiprināto “Kredītu apdrošināšanas noteikumu” 5. punkta prasībām pielikumā atšifrē veiktos atskaitījumus izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs, kā arī šā apdrošināšanas veida izlīdzināšanas tehnisko rezervju apmēru pirms šo atskaitījumu veikšanas.

80. Postenī “Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas naudas maksājumi” atspoguļo darba algu, sociālās nodrošināšanas maksājumus apdrošinātāja darbiniekiem, kuri nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldi, kā arī komisijas naudas un citus līdzīgus ienākumus (izdevumus) par sniegtajiem (saņemtajiem) ieguldījumu pārvaldes pakalpojumiem saskaņā ar līguma nosacījumiem.

81. Postenī “Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi” atspoguļo procentu ienākumus (izdevumus) un līdzīgus ienākumus (izdevumus) no ieguldījumiem finanšu aktīvos, amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajām ieguldījumu līgumu finanšu saistībām, kā arī dividenžu ienākumus no ieguldījumiem radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā.

82. Postenī “Neto realizētā peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas netiek vērtētas patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu” atspoguļo:

82.1. peļņu no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu un līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu pārdošanas vai cita veida izslēgšanas no bilances, kā arī amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto ieguldījumu līgumu finanšu saistību un pārējo finanšu saistību realizācijas. Šajā postenī atspoguļo iepriekšējos pārskata periodos bilances postenī “Pārvērtēšanas rezerves” uzrādīto peļņu no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņām, ja šādi pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi tiek izslēgti no bilances;

82.2. zaudējumus no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu un līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu pārdošanas vai cita veida izslēgšanas no bilances, kā arī amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto ieguldījumu līgumu finanšu saistību un pārējo finanšu saistību realizācijas. Šajā postenī atspoguļo iepriekšējos pārskata periodos bilances postenī “Pārvērtēšanas rezerves” uzrādītos zaudējumus no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņām, ja šādi pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi tiek izslēgti no bilances.

83. Postenī “Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām” atspoguļo pārvērtēšanas rezultātā radušos peļņu/zaudējumus un realizēto peļņu/zaudējumus no minētajiem finanšu instrumentiem.

84. Postenī “Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā” atspoguļo patiesās vērtības izmaiņas finanšu aktīviem, ieguldījumu līgumu, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji, un pārējām ieguldījumu līgumu finanšu saistībām, kuras klasificē kā patiesajā vērtībā novērtētas ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Šajā postenī atspoguļo arī realizēto peļņu/zaudējumus no minētajiem finanšu instrumentiem.

85. Postenī “Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts” atspoguļo darījumu ārvalstu valūtās un ārvalstu valūtās denominēto aktīvu un saistību pārvērtēšanas peļņu/zaudējumus.

86. Postenī “Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi” atspoguļo peļņu/zaudējumus no materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas, t.i., aktīvus atsavinot vai gadījumos, kad no attiecīgo aktīvu lietošanas vai atsavināšanas nav sagaidāmi nākotnes saimnieciskie labumi.

87. Postenī “Nolietojums” atspoguļo materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu amortizāciju, izņemot nemateriālo vērtību, kura netiek amortizēta.

88. Postenī “Vērtības samazināšanās zaudējumi” atspoguļo amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu, kā arī citu finanšu aktīvu, kas netiek vērtēti patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu, vērtības samazināšanās zaudējumus un pārapdrošināšanas līgumu vērtības samazināšanās zaudējumus. Šajā postenī uzrāda arī materiālo aktīvu, ieguldījumu zemes gabalos un ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma, nemateriālās vērtības un nemateriālo aktīvu vērtības samazinājumu.

89. Postenī “Negatīvā nemateriālā vērtība” atspoguļo negatīvo nemateriālo vērtību, kuru saskaņā ar 3. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto nekavējoties atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

90. Postenī “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” atspoguļo aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par pārskata gadu, kā arī izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī. Pielikumā norāda aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli un izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī.

91. Postenī “Pārskata gada peļņa/zaudējumi” atspoguļo pārskata gada peļņu pirms tās sadales saskaņā ar akcionāru sapulces vai savstarpējās kooperatīvās biedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu vai zaudējumus.

92. Postenī “Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju” apdrošinātājs, kura akcijas ir publiskajā apgrozībā, uzrāda gan pamata, gan koriģēto peļņu/zaudējumus uz vienu parasto akciju saskaņā ar 33. Starptautiskā grāmatvedības standarta prasībām.

VIII. Naudas plūsmas pārskats

93. Naudas plūsmas pārskata posteņu izkārtojuma paraugs

93.1. Naudas plūsma no apdrošināšanas darbības

93.1.1. Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā

93.1.2. Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības tiešajā apdrošināšanā

93.1.3. Saņemtā nauda par kopapdrošināšanu

93.1.4. (Samaksātā) nauda par kopapdrošināšanu

93.1.5. Saņemtā nauda par nodoto pārapdrošināšanu

93.1.6. (Samaksātā) nauda par nodoto pārapdrošināšanu

93.1.7. Saņemtā nauda par pieņemto pārapdrošināšanu

93.1.8. (Samaksātā) nauda par pieņemto pārapdrošināšanu

93.1.9. (Samaksātais) ienākuma nodoklis

93.1.10. Obligātie (maksājumi)

93.1.11. Pārējā (samaksātā) nauda

93.1.12. Pārējā saņemtā nauda

93.2. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības

93.2.1. Ieguldījumu (iegāde)

93.2.2. Ieguldījumu pārdošana

93.2.3. Ienākumi no ieguldījumiem

93.2.4. Saņemtās dividendes

93.3. Naudas plūsma no finansēšanas darbības

93.3.1. Ienākumi no akciju/paju emi­sijas

93.3.2. Ienākumi no pakārtoto saistību piesaistīšanas

93.3.3. Pakārtoto saistību (atmaksa)

93.3.4. Pašu akciju/paju (atpirkšana)

93.3.5. Pašu akciju/paju pārdošana

93.3.6. (Izmaksātās) dividendes

93.3.7. Ienākumi no citiem finansēšanas avotiem

93.4. Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums

93.5. Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem (+/–)

93.6. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

93.7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

IX. Paskaidrojumi par atsevišķiem naudas plūsmas pārskata posteņiem

94. Naudas plūsmas pārskatā atspoguļo tikai pārskata gadā reāli saņemtās un izmaksātās summas, sadalot tās kā naudas plūsmu no apdrošināšanas darbības, ieguldījumu darbības un finansēšanas darbības.

95. Naudas plūsmas pārskatā neatspoguļo līdzekļu kustību no viena naudas un tās ekvivalentu posteņa uz citu.

96. Par naudas ekvivalentiem uzskatāmi augsti likvīdi īstermiņa ieguldījumi, kurus īsā laika periodā var pārvērst naudā un iespēja, ka to vērtība mainīsies, ir minimāla. Parasti ieguldījumu uzskata par naudas ekvivalentu tikai tad, ja, skaitot no iegādes datuma, līdz dzēšanai (atpirkšanai) tā atlikušais termiņš ir īss, piemēram, trīs mēneši vai mazāk.

97. Valūtas kursu svārstību ietekmi uz naudu un tās ekvivalentiem neatspoguļo naudas plūsmā no apdrošināšanas darbības, ieguldījumu darbības un finansēšanas darbības. To atspoguļo 93.5. postenī.

98. Postenī “Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā” atspoguļo saņemtās apdrošināšanas prēmijas par tiešās apdrošināšanas līgumiem, kuras ir samazinātas par atmaksāto prēmijas daļu.

99. Postenī “Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības tiešajā apdrošināšanā” atspoguļo izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, samaksātos atlīdzību noregulēšanas izdevumus un samaksātās atpirkuma summas. Šo posteni samazina par atgūto zaudējumu summām ar cesijas vai derīgo atlieku realizācijas palīdzību, kā arī par regresa prasību rezultātā atgūtajām summām.

100. Postenī “Saņemtā nauda par kopapdrošināšanu” atspoguļo saņemtās kopapdrošināšanas prēmijas, apdrošināšanas atlīdzības, ja apdrošinātājs ir vadošais apdrošinātājs, un citus saņemtos līdzekļus saskaņā ar kopapdrošināšanas līguma nosacījumiem.

101. Postenī “(Samaksātā) nauda par kopapdrošināšanu” atspoguļo vadošā apdrošinātāja samaksātās kopapdrošināšanas prēmijas citiem kopapdrošināšanas līguma dalībniekiem un citus maksājumus saskaņā ar kopapdrošināšanas līguma nosacījumiem.

102. Postenī “Saņemtā nauda par nodoto pārapdrošināšanu” atspoguļo naudas līdzekļus, kuri ir saņemti, apdrošinātājam veicot pārapdrošināšanu, t.sk. apdrošināšanas atlīdzības un komisijas naudas.

103. Postenī “(Samaksātā) nauda par nodoto pārapdrošināšanu” atspoguļo samaksātās summas, apdrošinātājam veicot pārapdrošināšanu, t.sk. prēmiju maksājumus.

104. Postenī “Saņemtā nauda par pieņemto pārapdrošināšanu” atspoguļo naudas līdzekļus, kuri ir saņemti, apdrošinātājam pieņemot pārapdrošināšanā citu apdrošinātāju riskus, t.sk. saņemtos prēmiju maksājumus.

105. Postenī “(Samaksātā) nauda par pieņemto pārapdrošināšanu” atspoguļo naudas līdzekļus, kuri samaksāti, apdrošinātājam pieņemot pārapdrošināšanā citu apdrošinātāju riskus, t.sk. apdrošināšanas atlīdzības un komisijas naudas.

106. Postenī “Obligātie (maksājumi)” atspoguļo Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktos obligātos maksājumus, maksājumus Komisijas uzturēšanai un maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā. Pielikumā atšifrē katru maksājuma veidu.

107. Posteņos “Pārējā (samaksātā) nauda” un “Pārējā saņemtā nauda” atspoguļo saņemto un samaksāto naudu, kas attiecas uz apdrošinātāja pamatdarbību, bet kuru neatspoguļo 93.1.1.–93.1.10. postenī.

108. Postenī “Ieguldījumu (iegāde)” atspoguļo attiecīgo ieguldījumu iegādei izlietotos naudas līdzekļus sadalījumā pa ieguldījumu veidiem.

109. Postenī “Ieguldījumu pārdošana” atspoguļo saņemto naudu no ieguldījumu realizācijas sadalījumā pa ieguldījumu veidiem.

110. Postenī “Ienākumi no ieguldījumiem” atspoguļo saņemtos ienākumus procentu maksājumos, īres maksā un citu veidu ienākumus no attiecīgajiem ieguldījumu veidiem.

111. Postenī “(Izmaksātās) dividendes” atspoguļo akcionāriem izmaksātās dividendes, t.i., dividendes, kas izmaksātas saskaņā ar iepriekšējo pārskata gadu rezultātiem.

X. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

112. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā uzrāda:

112.1. apdrošinātāja pārskata gada peļņu/zaudējumus;

112.2. peļņu/zaudējumus, kas tieši iekļauti bilances postenī “Pārvērtēšanas rezerves”, un to kopsummu;

112.3. aprēķināto pieaugumu vai samazinājumu bilances postenī “Izlīdzināšanas rezerve” un to apmēru gada beigās;

112.4. aplēses dalības peļņā apmēra izmaiņas apdrošināšanas līgumiem, kuriem saskaņā ar izstrādāto grāmatvedības politiku tās tiek norādītas atsevišķā kapitāla un rezervju postenī;

112.5. grāmatvedības politikas izmaiņu kumulatīvo ietekmi un kļūdu labojumus;

112.6. darījumus ar akcionāriem, kas saistīti ar akciju emisiju un dzēšanu, pašu akciju atpirkšanu un pārdošanu, kā arī dividenžu izmaksām, bet savstarpējās kooperatīvās biedrības – pamatkapitāla palielinājumu vai samazinājumu, paju atsavināšanu, kā arī dividenžu izmaksu;

112.7. iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu/zaudējumus pārskata gada sākumā un beigās un šo rādītāju izmaiņas pārskata gadā;

112.8. katra apmaksāto pamatkapitālu veidojošo akciju veida uzskaites vērtību, akciju emisijas uzcenojumu, rezerves kapitālu un pārējās rezerves pārskata gada sākumā un beigās, skaidrojot pielikumā katru izmaiņu, bet savstarpējās kooperatīvās biedrības – katras savstarpējās kooperatīvās biedrības pamatkapitālu veidojošās pajas nominālvērtību, rezerves kapitālu un pārējās rezerves pārskata gada sākumā un beigās, skaidrojot pielikumā katru izmaiņu.

113. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata paraugs, kurā norādīta pārskatā iekļaujamā informācija, sniegts 2. pielikumā.

XI. Novērtēšanas noteikumi

114. Finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar šādiem vispārējiem principiem:

114.1. darbības turpināšanas princips, pieņemot, ka apdrošinātājs darbosies arī turpmāk un vadībai nav nodoma vai nepieciešamības izbeigt apdrošinātāja darbību vai būtiski samazināt darbības apjomu;

114.2. uzkrāšanas princips, atspoguļojot ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no to saņemšanas vai maksāšanas datuma;

114.3. konsekvences princips, nemainīgi pielietojot vienas un tās pašas uzskaites un novērtēšanas metodes no perioda periodā;

114.4. būtiskuma princips, atspoguļojot visus posteņus, kuri ir pietiekami nozīmīgi, lai ietekmētu gada pārskata novērtējumu vai gada pārskata lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu;

114.5. formas pakļaušana saturam, atspoguļojot darījumus un notikumus atbilstoši to ekonomiskajam saturam un būtībai, nevis tikai to juridiskai formai;

114.6. piesardzības princips, veicot novērtēšanu visos gadījumos ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

114.6.1. iekļauj tikai pārskata gadā gūto peļņu, t.i., ienākumus/izdevumus uzrāda, ņemot vērā apstākļus, kuri pastāvējuši bilances datumā,

114.6.2. ņem vērā visas saistības, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu;

114.7. katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. Pārskata gada sākuma bilance var atšķirties no akcionāru sapulcē vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru kopsapulcē apstiprinātās iepriekšējā gada bilances, ja saskaņā ar Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteikto tiek veiktas korekcijas iepriekšējos pārskata periodos;

114.8. aktīvu, saistību un kapitāla un rezervju posteņus un to sastāvdaļas novērtē atsevišķi.

115. Ja starp šo noteikumu 114. punktā minētajiem principiem rodas pretruna, novērtējot darījumu vai notikumu un veicot uzskaiti, priekšroku dod piesardzības un būtiskuma principam.

116. Apdrošinātājs var atkāpties no šo noteikumu 114. punktā minētajiem principiem tikai pamatotu iemeslu dēļ, paskaidrojot pielikumā katras šādas atkāpšanās ietekmi uz finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu novērtējumu.

117. Aktīvus un saistības uzrāda vērtībā, kuru nedrīkst samazināt, atskaitot no aktīvu vērtības saistību vērtību vai atskaitot no saistību vērtības aktīvu vērtību, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie finanšu pārskatu standarti.

118. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ienākumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji ieskaitīt, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie finanšu pārskatu standarti.

119. Finanšu pārskatos aktīvus, ja tiem ir izveidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem, uzrāda, atskaitot šo uzkrājumu vērtību.

120. Bilances aktīvu un saistību posteņus ārvalstu valūtās novērtē Latvijas Republikas naudas vienībā pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas Latvijas Republikas naudas vienībā atspoguļo peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī “Pārvērtēšanas rezerves” saskaņā ar 21. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto.

121. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir bijuši notikumi, kuri sniedz pierādījumus par apstākļiem, kuri pastāvējuši bilances datumā, tad šādus notikumus ņem vērā, veicot attiecīgo finanšu pārskatu posteņu novērtēšanu.

122. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir bijuši notikumi, kuri norāda uz apstākļiem, kas radušies pēc bilances datuma, un tie ir tik nozīmīgi, ka, nesniedzot informāciju par tiem, tiktu ietekmēta finanšu pārskatu lietotāju spēja novērtēt šos pārskatus un pieņemt lēmumus, tad pielikumā sniedz informāciju par katra šāda notikuma raksturu un finansiālo seku aplēsi vai arī paziņojumu, ka šādu aplēsi nav iespējams veikt.

123. Nosakot grāmatvedības politiku, apdrošinātājs norāda katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē šādi:

123.1. patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi vai finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā:

123.1.1. tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi vai finanšu saistības,

123.1.2. klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi vai finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

123.2. pārdošanai pieejami finanšu aktīvi;

123.3. aizdevumi un debitoru parādi;

123.4. līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi.

124. Visu finanšu pārskatu posteņu, izņemot tehnisko rezervju un izlīdzināšanas rezervju, vērtēšanu veic, pamatojoties uz Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, ciktāl tas nav pretrunā ar šo noteikumu 3. punkta nosacījumiem.

125. Pieņemot vienu no tehnisko rezervju un izlīdzināšanas rezervju aprēķina metodēm, to nemainīgi lieto arī turpmākajos gados, ja vien apstākļi neattaisno metodes maiņu. Pielikumā skaidro aprēķina metodi un, ja tā tiek mainīta, norāda maiņas iemeslus, kā arī to, kā aprēķina metodes maiņa ietekmē aktīvus un saistības, peļņu vai zaudējumus.

126. Nosakot grāmatvedības politiku, apdrošinātājs norāda līgumu, kas juridiskajā izpratnē ir apdrošināšanas līgumi, klasificēšanas principus uzskaites vajadzībām, norādot, kā tiek klasificēts katrs apdrošinātāja portfelī esošais apdrošināšanas līgumu veids, un norādot, kādos gadījumos apdrošināšanas līgums var tikt pārklasificēts.

XII. Pielikuma saturs

127. Pielikumā iekļauj šādu, kā arī citos šo noteikumu punktos par pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos pieprasīto informāciju:

127.1. finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotās grāmatvedības politikas skaidrojumu, norādot:

127.1.1. kritērijus un pieņēmumus, kas piemēroti bilances posteņu atzīšanai bilancē vai izslēgšanai no tās, atsevišķi skaidrojot posteņus, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem,

127.1.2. bilances un pielikuma posteņu novērtēšanas principus, aktīvu un saistību apgrūtinājumus,

127.1.3. ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politiku, atsevišķi skaidrojot posteņus, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem,

127.1.4. kritērijus, saskaņā ar kuriem notiek finanšu instrumentu klasifikācija 123. punktā minētajās kategorijās, kā arī kritērijus un ierobežojumus to pārklasifikācijai,

127.1.5. metodes un nozīmīgākos pieņēmumus, kas lietoti finanšu aktīvu patiesās vērtības noteikšanai,

127.1.6. būtisku kļūdu, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata gadiem, labojumu kārtību,

127.1.7. grāmatvedības politikas izmaiņu atspoguļošanas principus,

127.1.8. posteņiem, kuri izteikti ārvalstu valūtā, pārrēķināšanai lietoto Latvijas Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu,

127.1.9. aktīvu, kuriem ir izveidoti uzkrājumi, iegādes vērtību, uzkrājumu apmēru un uzskaites vērtību gan pārskata gada sākumā, gan beigās,

127.1.10. apdrošināšanas līgumu nosacījumus, kuriem ir būtiska ietekme uz nākotnes naudas plūsmu summām, laika periodiem un nenoteiktību,

127.1.11. apdrošināšanas riska ierobežošanai lietotās riska pārvaldes politikas, informāciju par apdrošināšanas riska koncentrāciju un informāciju par procentu un kredīta risku, kas izriet no pārapdrošināšanas līgumiem;

127.2. radniecīgo un asociēto sabiedrību nosaukumus un juridiskās adreses, norādot īpatsvaru pamatkapitāla daļās, iepriekšējā pārskata gada un pārskata gada peļņu vai zaudējumus;

127.3. darbinieku skaitu pārskata gada beigās sadalījumā pa apdrošinātāja darbiniekiem un apdrošinātāja aģentiem, kā arī sadalījumā pa apdrošinātāja struktūrvienībām (apdrošinātāja sēdeklis, filiāles, pārstāvniecības un aģentūras);

127.4. pārskata gadā valdes un padomes locekļiem piešķirto atalgojumu un kredītu apmēru, kā arī jebkura veida izsniegtās garantijas;

127.5. ziņas par akciju sabiedrības akcionāru vai savstarpējās kooperatīvās biedrības biedru būtisku līdzdalību pamatkapitālā par stāvokli pārskata gada beigās, norādot akciju vai paju nominālvērtību un balsu skaitu;

127.6. ziņas par reģistrētā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu, uzrādot akciju veidus un nominālvērtību;

127.7. padomes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja, izpildinstitūcijas (savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības) vadītāja, kā arī padomes locekļu, valdes locekļu un izpildinstitūcijas locekļu sarakstu ar šo amatpersonu vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā atstājušas minētos amatus.

128. Pielikumā sniedz informāciju par bilancē atspoguļoto finanšu aktīvu un finanšu saistību apmēru, kas attiecas uz radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām.

129. Pielikumā sniedz informāciju par tiem bilances posteņa “Kreditori” apakš­posteņiem un tajos iekļauto saistību apmēru, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir pieci vai vairāk gadi. Ja saistību izpildei ticis pieprasīts jebkāda veida nodrošinājums, pielikumā sniedz informāciju par nodrošinājuma veidu un apmēru.

130. Pielikumā atspoguļo apdrošinātāja izsniegtos galvojumus u.tml. iespējamās saistības, kuras nav saistītas ar apdrošināšanas līgumiem. Šāda veida saistības pret radniecīgajām sabiedrībām atspoguļo atsevišķi. Iespējamās saistības ir:

130.1. varbūtējās saistības, kuras radušās pagātnes notikumu rezultātā un kuru pastāvēšana ir atkarīga no tādu nākotnes notikumu izpildes, kurus apdrošinātājs pilnībā nevar kontrolēt;

130.2. pašreizējās saistības, kuras radušās pagātnes notikumu rezultātā, bet kuras nav atzītas bilancē, jo saistību apmēru nevar ticami novērtēt vai nav paredzams, ka būs nepieciešami naudas līdzekļi šādu saistību izpildei.

131. Pielikumā norāda:

131.1. šādus peļņas vai zaudējumu aprēķina rādītājus nedzīvības apdrošināšanā, kas sadalīti starp tiešo apdrošināšanu un pieņemto pārapdrošināšanu (ja pieņemtā pārapdrošināšana veido 10 vai vairāk procentus no parakstītajām bruto prēmijām):

131.1.1. bruto parakstītās prēmijas,

131.1.2. bruto nopelnītās prēmijas,

131.1.3. bruto izmaksātās atlīdzības,

131.1.4. bruto administratīvos izdevumus;

131.2. šādus peļņas vai zaudējumu aprēķina rādītājus dzīvības apdrošināšanā, kas sadalīti starp tiešo apdrošināšanu un pieņemto pārapdrošināšanu (ja pieņemtā pārapdrošināšana veido 10 vai vairāk procentus no parakstītajām bruto prēmijām):

131.2.1. individuālo līgumu prēmijas un grupu līgumu prēmijas:

131.2.1.1. individuālo līgumu prēmijas,

131.2.1.2. grupu līgumu prēmijas,

131.2.2. vienreizējās un periodiskās prēmijas:

131.2.2.1. vienreizējās prēmijas,

131.2.2.2. periodiskās prēmijas,

131.2.3. prēmijas par līgumiem ar aplēses dalību peļņā, prēmijas par līgumiem bez aplēses dalības peļņā un prēmijas par tirgum piesaistītajiem līgumiem:

131.2.3.1. prēmijas par līgumiem ar aplēses dalību peļņā,

131.2.3.2. prēmijas par līgumiem bez aplēses dalības peļņā,

131.2.3.3. prēmijas par tirgum piesaistītajiem līgumiem;

131.3. peļņas vai zaudējumu aprēķina rezultātu pārapdrošināšanā.

132. Pielikumā peļņas vai zaudējumu rādītājus nedzīvības apdrošināšanā sadalījumā starp tiešo apdrošināšanu un pieņemto pārapdrošināšanu, ņemot vērā 131.1. punkta nosacījumus, atspoguļo šādā sadalījumā:

132.1. nelaimes gadījumu apdrošinā­šana;

132.2. veselības apdrošināšana;

132.3. sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa) apdrošināšana;

132.4. dzelzceļa transporta apdrošināšana;

132.5. gaisakuģu apdrošināšana;

132.6. kuģu apdrošināšana;

132.7. kravu apdrošināšana;

132.8. īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem;

132.9. īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem;

132.10. sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;

132.11. sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

132.12. gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;

132.13. kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;

132.14. vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;

132.15. kredītu apdrošināšana;

132.16. galvojumu apdrošināšana;

132.17. dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana;

132.18. juridisko izdevumu apdrošināšana;

132.19. palīdzības apdrošināšana.

133. Šo noteikumu 132. punktā norādīto sadalījumu neveic, ja tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju apmērs attiecīgajā veidā nepārsniedz 10 miljonu eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts Latvijas Republikas naudas vienībā pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa. Taču katra nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība atspoguļo pēc īpatsvara triju lielāko apdrošināšanas veidu peļņas vai zaudējumu aprēķina rādītāju, kas atspoguļo apdrošināšanas darbību, sadalījumu.

134. Pielikumā sniedz informāciju par komisijas naudas apmēru tiešajā apdrošināšanā sadalījumā pa komisijas naudas veidiem, t.sk. par klientu piesaistīšanu, līgumu atjaunošanu, līgumu pārvaldi un apdrošināšanas prēmiju iekasēšanu.

135. Pielikumā norāda iegādi, atsavināšanu, pārvērtēšanu un citas izmaiņas pārskata gadā, kā arī pārvērtēšanas rezerves pieaugumu (samazinājumu) pārskata gadā, kas ir saistīts ar šādu aktīvu vērtības izmaiņām:

135.1. ieguldījumu zemes gabalos un ēkās, kas tiek izmantotas apdrošinātāja darbības nodrošināšanai;

135.2. ieguldījumu radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā.

136. Ja bruto parakstītās prēmijas (pamatojoties uz apdrošinātā riska ģeogrāfisko atrašanās vietu) par noslēgtajiem tiešās apdrošināšanas līgumiem pārsniedz 5 procentus, pielikumā tās norāda šādā valstu sadalījumā:

136.1. Latvija;

136.2. Eiropas Ekonomikas zonas valstis;

136.3. pārējās valstis.

137. Ja ieguldījumi gada pārskatā ir atspoguļoti iegādes vērtībā, šo ieguldījumu patieso vērtību norāda pielikumā. Ja ieguldījumi gada pārskatā ir atspoguļoti patiesajā vērtībā, šo ieguldījumu iegādes vērtību norāda pielikumā.

138. Sagatavo apdrošināšanas līgumos iekļauto saistību atbilstības testu, novērtējot, vai pārskata gadā atzītās apdrošināšanas saistības par spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem ir pietiekamas, ņemot vērā nākotnes naudas plūsmas novērtējumu. Ja novērtējums parāda, ka apdrošināšanas saistību uzskaites vērtība ir nepietiekama, ņemot vērā nākotnes naudas plūsmas novērtējumu, trūkstošo starpību atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

139. Pielikumā skaidri norāda faktu, ka finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Komisija, kā arī atklāj informāciju, ja veidojas būtiskas atšķirības starp šādi sagatavotajiem finanšu pārskatiem un finanšu pārskatiem, kuri pilnībā sagatavoti saskaņā ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām. Būtisku atšķirību gadījumā sniedz katras šādas atšķirības aprakstu un finansiālo atšķirību aplēsi.

XIII. Papildu prasības konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtībai

140. Konsolidēto naudas plūsmas pārskatu un konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu VIII un X nodaļas prasībām. Konsolidēto bilanci un konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu var sagatavot, pamatojoties uz šo noteikumu 18. un 62. punktā doto paraugu. Mazākuma akcionāru līdzdalības daļu atspoguļo kapitāla un rezervju sastāvā atsevišķi no mātes sabiedrības kapitāla un rezervēm. Apdrošinātājs var neuzrādīt atsevišķus posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara konsolidētās bilances un konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus pārskatāmākus, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

141. Pamatojoties uz Komisijas normatīvajiem noteikumiem, apdrošinātājs, kas sagatavo konsolidētos finanšu pārskatus, izstrādā un apstiprina konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību, kā arī izveido iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošina patiesas informācijas savlaicīgu saņemšanu par grupas sabiedrībām.

142. Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, ievēro lietoto konsolidācijas metožu saskaņotības principus, un tos lieto konsekventi no gada gadā. Atkāpties no šā principa drīkst tikai izņēmuma gadījumos. Ikvienu šādu gadījumu, kā arī konsolidācijas metodes maiņas iemeslu un šīs maiņas ietekmi uz konsolidēto finanšu pārskatu posteņiem skaidro konsolidētā gada pārskata pielikumā.

143. Ja meitas sabiedrību neiekļauj konsolidācijā 27. Starptautiskajā grāmatvedības standartā paredzētajos gadījumos, tad pielikumā paskaidro šīs sabiedrības neiekļaušanas pamatojumu, kā arī raksturo neiekļaušanas ietekmi uz grupas finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Par konsolidācijā neiesaistīto sabiedrību pielikumā norāda šādu informāciju:

143.1. bruto parakstītās prēmijas;

143.2. pārskata gada peļņu vai zaudējumus;

143.3. kapitālu un rezerves;

143.4. vidējo darbinieku skaitu.

XIV. Pielikuma saturs

144. Pielikumā iekļauj šādu, kā arī citos šo noteikumu punktos par pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos pieprasīto infor­māciju:

144.1. konsolidēto finanšu pārskatu posteņu vērtēšanas un pārvērtēšanas metodes;

144.2. grupas sabiedrību nosaukumus un to reģistrācijas adreses, katras meitas sabiedrības darbības veidu, kā arī katras meitas sabiedrības pamatkapitāla daļu, kuru ieguvušas grupas sabiedrības un personas, kuras darbojas savā vārdā, bet grupas sabiedrību uzdevumā vai labā;

144.3. metodes aprakstu, kas lietota katras meitas sabiedrības finanšu pārskatu rādītāju iekļaušanai konsolidētajos finanšu pārskatos;

144.4. asociēto sabiedrību nosaukumus un to reģistrācijas adreses, kā arī šo sabiedrību pamatkapitāla daļu skaitu, kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet grupas sabiedrību uzdevumā vai labā;

144.5. kopīgi pārvaldīto sabiedrību nosaukumus un to reģistrācijas adreses, kā arī šo sabiedrību pamatkapitāla daļas, kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet grupas sabiedrību uzdevumā vai labā;

144.6. jebkuru konsolidētajā bilancē neatspoguļoto saistību kopsummu, ja šāda informācija ir svarīga grupas finansiālā stāvokļa novērtēšanai;

144.7. pozitīvās vai negatīvās nemateriālās vērtības sadalījumu pa konkrētām sabiedrībām, kā arī šīs nemateriālās vērtības apmēru pārskata gada sākumā, tās amortizāciju un atlikušo vērtību pārskata gada beigās;

144.8. mātes sabiedrības akcijas vai daļas, kas ir šīs mātes sabiedrības pašas īpašumā vai pieder tās meitas sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet grupas sabiedrību uzdevumā vai labā, norādot šo akciju skaitu un nominālvērtību;

144.9. informāciju par konsolidācijā iesaistīto sabiedrību atšķirīgajiem darbības veidiem, ja tāda pastāv.

XV. Noslēguma jautājumi

145. Noteikumi piemērojami, apdrošinātājam sagatavojot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, sākot ar 2006. gadu.

146. Ieteikt apdrošinātājiem piemērot noteikumus, sagatavojot 2005. gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.

147. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Komisijas padomes 2002. gada 27. decembra lēmumu Nr. 357 apstiprinātie “Apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi”.

Finanšu un kapitāla tirgus

komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

1. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

13.01.2006. noteikumiem Nr. 21

Noteikumos lietotie termini

1. Uzskaites vērtība (carrying amount) – 36. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

2. Patiesā vērtība (fair value) – 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

3. Amortizētā iegādes vērtība (amortised cost) – 39. Starptautiskā grāmatvedības standarta 9. punkta izpratnē.

4. Finanšu instruments (financial instrument) – 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

5. Finanšu aktīvs (financial asset) – 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

6. Finanšu saistības (financial liability) – 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

7. Kapitāla instruments (equity instrument) – 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

8. Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi vai finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset or financial liability at fair value through profit or loss) – 39. Starptautiskā grāmatvedības standarta 9. punkta izpratnē. Tie ietver:

8.1. tirdzniecības nolūkā turētos finanšu aktīvus vai finanšu saistības (financial assets or financial liability held for trading);

8.2. pēc sākotnējās atzīšanas klasificētus kā patiesajā vērtībā novērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (tālāk tekstā – klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā).

9. Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi (held-to-maturity investment) – 39. Starptautiskā grāmatvedības standarta 9. punkta izpratnē.

10. Aizdevumi un debitoru parādi (loans and receivables) – 39. Starptautiskā grāmatvedības standarta 9. punkta izpratnē.

11. Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi (available-for-sale financial assets) – 39. Starptautiskā grāmatvedības standarta 9. punkta izpratnē.

12. Atvasinātie finanšu instrumenti (derivative) – 39. Starptautiskā grāmatvedības standarta 9. punkta izpratnē.

13. Vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) – 16. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

14. Faktiskā procentu likme (effective interest rate) – 39. Starptautiskā grāmatvedības standarta 9. punkta izpratnē.

15. Riska ierobežošana (hedging) – 39. Starptautiskā grāmatvedības standarta 71. punkta izpratnē.

16. Apdrošināšanas līgums (insurance contract) – 4. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma izpratnē.

17. Ieguldījumu līgums – līgums, kas juridiskajā izpratnē ir apdrošināšanas līgums, taču, pamatojoties uz 4. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteiktajiem kritērijiem, neatbilst apdrošināšanas līguma definīcijai.

18. Apdrošināšanas risks (insurance risk) – 4. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma izpratnē.

19. Finanšu risks (financial risk) – 4. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma izpratnē.

20. Aplēses dalība peļņā (discretionary participation feature) – 4. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma izpratnē.

21. Garantētie ieguvumi (guaranteed benefits) – 4. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma izpratnē.

22. Meitas sabiedrība (subsidiary entity) – 28. Starptautiskā grāmatvedības standarta 2. punkta izpratnē.

23. Asociētā sabiedrība (associate entity) – 28. Starptautiskā grāmatvedības standarta 2. punkta izpratnē.

24. Nemateriālā vērtība (goodwill) – 28. Starptautiskā grāmatvedības standarta 23. punkta izpratnē.

25. Ieguldījumu īpašums (investment property) – 40. Starptautiskā grāmatvedības standarta 5. punkta izpratnē.

2. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

13.01.2006. noteikumiem Nr. 21

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

Pozīcijas nosaukums

Parakstītais pamatkapitāls

Akciju emisijas uzcenojums

Pašu akcijas/ pajas

Rezerves kapitāls

Pārvērtēšanas rezerves

Izlīdzināšanas rezerve

Rezerve aplēses dalībai peļņā

Uzkrātā peļņa/ zaudējumi

Kopā

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā

                 

Grāmatvedības politiku izmaiņas

                 

Pārrēķinātais atlikums

                 

Akciju emisija/dzēšana

                 

Pašu akciju atpirkšana/pārdošana

                 

Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums

                 

Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums

                 

Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums

                 

Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi

                 

Dividendes

                 

Atlikums pārskata gada sākumā

                 

Akciju emisija/dzēšana

                 

Pašu akciju atpirkšana/pārdošana

                 

Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums

                 

Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums

                 

Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums

                 

Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi

                 

Dividendes

                 

Atlikums pārskata gada beigās

                 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!