• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.01.2006., Nr. 11 https://www.vestnesis.lv/ta/id/125963-noteikumi-par-iedzivotaju-gada-ienakumu-deklaraciju-un-tas-aizpildisanas-kartibu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.42

Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju

Vēl šajā numurā

18.01.2006., Nr. 11

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 41

Pieņemts: 10.01.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.41

Rīgā 2006.gada 10.janvārī (prot. Nr.2 13.§)

Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi apstiprina iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas (turpmāk– deklarācija) veidlapas paraugu (pielikums) un nosaka deklarācijas aizpildīšanas kārtību.

2.Deklarācijas veidlapa sastāv no:

2.1.Gada ienākumu deklarācijas D (turpmāk– deklarācija D);

2.2.deklarācijas pielikumiem:

2.2.1.Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi D1 (turpmāk– D1pielikums);

2.2.2.Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi D2 (turpmāk– D2pielikums);

2.2.3.Ienākumi no saimnieciskās darbības D3 (turpmāk– D3pielikums);

2.2.4.Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpoju­miem D4 (turpmāk– D4pielikums).

3.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs (turpmāk– nodokļa maksātājs), kurš ir rezidents, deklarācijā norāda visus taksācijas periodā Latvijas Republikā un ārvalstīs gūtos ienākumus (arī ar nodokli neapliekamos ienāku­mus). Nodokļa maksātājs, kurš ir nerezidents, deklarācijā norāda taksācijas periodā Latvijas Republikā gūtos ienākumus.

4.Nodokļa maksātājs vispirms aizpilda deklarācijas D1, D2, D3 un D4pielikumu.

II. Deklarācijas D1 pielikuma aizpildīšanas kārtība

5.D1pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā ir guvis ienākumu (izņemot ienākumu no saimnieciskās darbības) Latvijas Republikā. Nodokļa maksātājs D1pielikumu aizpilda, pamatojoties uz paziņojumu par algas nodokli, kuru maksātājam izsniedz ienākuma izmaksas vietā (turpmāk paziņojums), ienākumu izmaksas dokumentiem, kā arī citiem dokumentiem, kuri apliecina ienākumu saņemšanu.

6.D1 pielikumu aizpilda šādi:

6.1.1.ailē "Ienākumu gūšanas vieta un veids", ja ienākums gūts no piedalīšanās azartspēlēs vai izlozēs, norāda arī juridiskās personas (izložu vai azartspēļu organizētājas) nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridiskās personas adresi;

6.2.2.ailē "Bruto ieņēmumi" norāda visus taksācijas gadā gūtos ienāku­mus naudā, natūrā un pakalpojumu veidā (arī ienākumus no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas ir bijis personas īpašumā mazāk par 12mēnešiem, ienākumus no personāla akciju atpirkšanas, konkursos un sacensībās saņemtās balvas, autoratlīdzību (honorāru), pensijas, slimības pabalstus, izložu un azart­spēļu laimestus, ienākumu no līgumsabiedrības, personālsabiedrības, sadalītā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma un ienākumus no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību sadalītās peļņas, kā arī neapliekamos ienākumus). Ja deklarācijas aizpildīšanai izmanto paziņojumu, šajā ailē ieraksta paziņojuma 1.rindā norādīto summu;

6.3.3.ailē "Neapliekamie ienākumi" norāda neapliekamos ienākumus (dividendes no komercsabiedrības ienākuma, ienākumu no noguldījumiem un depozītiem kredītiestādēs, apdrošināšanas atlīdzības, ienākumus no valsts un pašvaldību parādzīmēm, normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, kas izmaksāti no budžeta, no mantojuma gūto ienākumu, mācību iestāžu stipendijas, uztur­līdzekļus, no darba devēja saņemto bēru pabalstu, kura vērtība nepārsniedz 150latu, un citus likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk– likums) 9.pantā noteiktos neapliekamo ienākumu veidus). Šajā ailē ieraksta paziņojuma 2.rindā norādīto summu;

6.4.4.a ailē "Attaisnotie izdevumi darba ņēmēja valsts sociālās apdro­šināšanas obligātās iemaksas" norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (paziņojuma 8.rindā norādītā summa);

6.5.4.b ailē "Attaisnotie izdevumi iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas" norāda darba devēja veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas likumā noteikto normu ietvaros (paziņojuma 9.rindā norādītā summa);

6.6.4.c ailē "Attaisnotie izdevumi autoru izdevumi" norāda autoru izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu (paziņojuma 10.rindā norādītā summa);

6.7.5.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu" norāda ar maksā­jumu dokumentiem apliecinātos izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu, nepārsniedzot 2.ailē norādīto summu. Ja ienākums gūts, pārdodot metāllūžņus, kokmateriālus vai augošu mežu, un izdevumiem no šo ienākumu gūšanas piemēro likumā noteikto normu, šajā ailē ieraksta paziņojuma 10.rindā norādīto summu. Ja ienākums gūts no izložu un azartspēļu laimestiem, šajā ailē norāda arī ar maksājuma dokumentiem apliecinātos izdevumus par piedalīšanos azartspēlē vai izlozē;

6.8.7.ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norāda avansā samaksātās vai ieturētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas par konkrēto ienākuma veidu (paziņojuma 12.rindā norādītā summa).

7. D1 pielikuma rindā "Kopā" norāda visu ienākumu kopsummu.

8.Konkursos un sacensībās saņemto balvu kopsummu norāda D1pielikuma 2.ailē "Bruto ieņēmumi", bet šo balvu neapliekamo daļu norāda 3.ailē "Neapliekamie ienākumi". Apliekamo ienākumu no gūtajām balvām norāda 6.ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas".

9.Ieņēmumus no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas ir bijis personas īpašumā mazāk par 12mēnešiem, norāda D1pielikuma 2.ailē "Bruto ieņēmumi". Izdevumus, kas saistīti ar šī nekustamā īpašuma iegādi, norāda 5.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu", ievērojot normatīvajos aktos par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu noteikto attiecībā uz izdevumiem. Apliekamo ienākumu (starpību starp ieņēmumiem no konkrētā nekustamā īpašuma pārdošanas un šī nekustamā īpašuma iegādes izdevumiem) no nekustamā īpašuma pārdošanas norāda 6.ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas".

10.Fiziskā persona, kas taksācijas gadā guvusi ienākumus no nekustamā īpašuma pārdošanas, deklarācijai pievieno to dokumentu kopijas, kuros norādīta nekustamā īpašuma pārdošanas diena un cena, kā arī iegādes diena un vērtība.

11.Ieņēmumus no personāla akciju atpirkšanas norāda D1pielikuma 2.ailē "Bruto ieņēmumi", bet šo akciju iegādes izdevumus, ja minētās akcijas iegūtas pret atlīdzību, – 5.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu". Apliekamo ienākumu (ieņēmumu un izdevumu starpību) no personāla akciju pārdošanas norāda 6.ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas".

III. Deklarācijas D2 pielikuma aizpildīšanas kārtība

12.D2 pielikumu aizpilda fiziskā persona, kura taksācijas gadā guvusi ienākumus ārvalstīs.

13.Fiziskā persona, kura ienākumus ir guvusi vienā vai vairākās ārvalstīs, par katru citā valstī gūto ienākuma veidu aizpilda atsevišķu D2 pielikuma rindu.

14.Ārvalstīs gūto ienākumu un samaksāto nodokli ārvalstu valūtā pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa attiecīgi ienākuma saņemšanas un nodokļa samaksāšanas dienā.

IV. Deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanas kārtība

15.D3 pielikumu aizpilda fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbī­bu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības uzskaites datiem.

16.D3 pielikuma 01.08.rindā norāda fiziskās personas datus, kas attiecas uz tās lauksaimniecisko ražošanu:

16.1.01.rindā "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas" norāda taksā­cijas gada lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumus, neskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

16.2.02.rindā "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu" norāda izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu. Ja fiziskā persona veic arī citu saimniecisko darbību un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu, to nosaka proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumiem. Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu;

16.3.03.rindā "Ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas" ieraksta 01. un 02.rindā norādīto skaitļu starpību. Zaudējumus norāda, pirms skaitļa liekot mīnus zīmi;

16.4.04.rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas 3000 latu apmērā gadā" norāda neapliekamos ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas. Tos norāda tikai tad, ja fiziskā persona taksācijas gadā ir guvusi ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas;

16.5.05.rindā "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas" ieraksta 03. un 04.rindā norādīto skaitļu starpību. Ja starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā raksta "0";

16.6.06.rindā "Iepriekšējo gadu zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas, kurus sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauk­saimnie­ciskās ražošanas" ieraksta Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības (turpmāk – zaudējumu pārskats) I daļas "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas" 3.ailes summu. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par 05.rindā norādīto skaitli;

16.7.07.rindā "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas" ieraksta 05. un 06.rindā norādīto skaitļu starpību;

16.8.08.rindā "Neapliekamie ienākumi (subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai)" norāda subsīdijas, ko nodokļa maksātājs saņēmis kā valsts atbalstu lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

17.D3 pielikuma 09.14.rindā norāda datus par fiziskās personas saim­niecisko darbību, izņemot lauksaimniecisko ražošanu:

17.1.09.rindā "Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības (izņemot lauksaimniecisko ražošanu);

17.2.10.rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda izdevumus, kas saistīti ar 09.rindā uzrādīto ieņēmumu gūšanu. Ja fiziskā persona nodarbojas arī ar lauksaimniecisko ražošanu un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz citiem saim­nieciskās darbības veidiem, to nosaka proporcionāli šiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu;

17.3.11.rindā "Ienākumi vai zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta 09. un 10.rindā norādīto skaitļu starpību. Zaudējumus norāda, pirms skaitļa liekot mīnus zīmi;

17.4.12.rindā "Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta 11.rindā aprēķināto starpību, ja tā ir pozitīvs skaitlis. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā raksta "0".

17.5.13.rindā "Iepriekšējo gadu zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saim­nieciskās darbības veidiem" ieraksta zaudējumu pārskata II daļas "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" 3.ailes summu. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par 12.rindā norādīto skaitli;

17.6.14.rindā "Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudējumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta 12. un 13.rindā norādīto skaitļu starpību;

17.7.14.a rindā "To skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" atsevišķi norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu, atbilstoši ceturkšņa ziņojumam par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

18.Ja fiziskā persona, kas veic lauksaimniecisko ražošanu, nodarbojas arī ar citiem saimnieciskās darbības veidiem un taksācijas gadā izvēlas atbilstoši likuma 19.panta astotajai daļai segt lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumus no pārējās saimnieciskās darbības ienākuma, tā neaizpilda D3pielikuma 01.–07.rindu, bet lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumus un izdevumus ietver citas saimnieciskās darbības aprēķinā 09.–14.rindā. Šajā gadījumā 13.rindā ietver arī pirmstaksācijas gada zaudējumu pārskata I daļas "Zaudējumi no lauksaim­nieciskās ražošanas" 3.ailes summu, ievērojot, ka 13.rindā norādītais skaitlis nedrīkst pārsniegt 12.rindā norādīto skaitli.

19.D3 pielikuma 15.16.rindu aizpilda visas fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību:

19.1.15.rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības" ieraksta 07. un 14.rindā norādīto skaitļu summu;

19.2.16.rindā "Avansā samaksātais nodoklis vai patentmaksa" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības avansa apmēru, ko fiziskā persona samaksājusi taksācijas gada laikā, vai patentmaksu, kuru saimnieciskās darbības veicējs ir iemaksājis pašvaldības budžetā.

20.Par saimnieciskās darbības veidiem, kuriem iegādāts patents, aizpilda atsevišķu deklarācijas D3pielikumu.

21.Ja taksācijas gadā samaksātā patentmaksa ir lielāka par aprēķināto nodokli no saimnieciskās darbības, kuras veikšanai ir iegādāts patents (ja skaitlis 16.rindā ir lielāks nekā viena ceturtdaļa no skaitļa 15.rindā), minētā pielikuma 15. un 16.rindā norādīto skaitli neiekļauj attiecīgi deklarācijas D 01. un 19.rindā.

22.Nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības zaudējumus uzskaita zau­dējumu pārskata atsevišķās daļās, tos norādot atsevišķi pa pirmstaksācijas gadiem (ne vairāk par trim pirmstaksācijas gadiem vai, ja nodokļa maksātājs ir atzīts par atbilstošu valsts atbalsta izmantošanas nosacījumiem īpaši atbalstā­majā teritorijā, par sešiem gadiem):

22.1. zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas− I daļā "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas";

22.2. zaudējumus no citas saimnieciskās darbības− II daļā "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem".

23.Nodokļa maksātājs, kas izvēlas segt taksācijas gada lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumus no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, visus saimnieciskās darbības zaudējumus (ieskaitot lauksaimniecisko ražošanu) norāda zaudējumu pārskata II daļā "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem". Šajā gadījumā nodokļa maksātājam nav tiesību piemērot likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu.

24.Nodokļa maksātajam, kurš, aprēķinot taksācijas gada saimnieciskās darbības ienākumu vai zaudējumu, no ieņēmumiem ir atskaitījis summas, kas saņemtas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk – subsīdijas), nav tiesību piemērot likuma 11.panta devīto un desmito daļu.

25.Zaudējumu pārskata abas daļas aizpilda šādi:

25.1.1.ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies zaudējumi;

25.2.2.ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi" ieraksta pirmstaksācijas gada (kurā ir radušies zaudējumi) D3pielikuma 3.rindā norādītos zaudējumus, kas samazināti par saņemto subsīdiju apmēru, vai 11.rindā norādītos zaudējumus. Ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā izvēlas segt lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumus no pārējās saimnieciskās darbības ienākuma, 11.rindā norādītos zaudējumus samazina par saņemto subsīdiju apmēru. Attiecībā uz nākamajiem pirmstaksācijas gadiem norāda pirmstaksācijas gada (gada pirms šī taksācijas gada) pārskata 4.ailē norādītos zaudējumus;

25.3.3.ailē "Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru tiek sastādīta deklarācija, norāda segtos iepriekšējo gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas vai citas saimnieciskās darbības zaudējumus. Zaudējumu summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus attiecīgi no lauksaimnieciskās ražošanas vai citas saimnieciskās darbības, kas norādīti D3pielikuma 05. vai 12.rindā;

25.4.4.ailē "Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada 2. un 3.ailē norādīto skaitļu starpību.

V. Deklarācijas D4 pielikuma aizpildīšanas kārtība

26.D4pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un kuri vēlas iekļaut šos izdevumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā. Fiziskā persona šī pielikuma aizpildīšanai izmanto attaisnojuma dokumentus, kuri apliecina izglītības un ārstniecisko izdevumu samaksu (piemēram, kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, kredītiestādes rēķinu izraksti). Par saviem un katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem aizpilda atsevišķu D4pielikumu.

27.D4pielikumā tabulā "Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnie­ciskajiem pakalpojumiem" aizpilda rindu "Taksācijas gads", ja taksācijas gadā ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Ja pirmstaksācijas gada deklarācijā tika aizpildīta D4pielikuma 7.aile "Uz nāka­majiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (4.–6.aile)", rindā "Pirmstaksācijas gads, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār Ministru kabineta noteikto normu" aizpilda 4. un 6.aili.

28.Rindu "Taksācijas gads" aizpilda šādi:

28.1.2.ailē "Attaisnotie izdevumi, uz kuriem attiecas Ministru kabineta noteiktā norma par izglītību" norāda ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātus taksācijas gadā radušos izdevumus par izglītību, uz kuriem attiecas normatīvajos aktos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību noteiktā norma;

28.2.3.ailē "Attaisnotie izdevumi, uz kuriem atteicas Ministru kabineta noteiktā norma par ārstnieciskajiem pakalpojumiem" norāda ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātus taksācijas gadā radušos izdevumus par ārstniecību, uz kuriem attiecas normatīvajos aktos par attaisnotajiem izdevumiem par ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma;

28.3.4.ailē "Kopā" ieraksta 2. un 3.ailē norādīto skaitļu summu;

28.4.5.ailē "Izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus atbil­stoši Ministru kabineta noteikumiem ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" norāda ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātus taksācijas gadā radušos izdevumus par plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpoju­miem;

28.5.6.ailē "Taksācijas vai pirmstaksācijas gadā attaisnotajos izdevumos ietvertie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 5.aili (kopā ≤150lati)" norāda taksācijas gada attaisnoto izdevumu summu, par ko normatīvajos aktos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu ietvaros samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā (t.i., 4.ailē norādītos izdevumus taksācijas gadā, bet ne vairāk par 150latiem);

28.6.7.ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (4.–6.aile)" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmo attaisnoto izdevumu summu (4. un 6.ailē norādīto skaitļu starpība).

29.Rindu "Pirmstaksācijas gads, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār Ministru kabineta noteikto normu" aizpilda šādi:

29.1.1.ailē norāda pirmstaksācijas gadu, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār normatīvajos aktos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu;

29.2.4.ailē "Kopā", aizpildot konkrētā taksācijas gada deklarāciju, ierak­sta iepriekšējā gada deklarācijas D4pielikuma 7.ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (4.–6.aile)" norādīto skaitli;

29.3.6.ailē "Taksācijas vai pirmstaksācijas gadā attaisnotajos izdevumos ietvertie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 5.aili (kopā ≤150lati)" ieraksta šīs rindas 4.ailē "Kopā" norādīto summu, ņemot vērā, ka 6.ailes visu rindu kopsumma nedrīkst pārsniegt 150latus;

29.4.7.ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (4.–6.aile)" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmo attaisnoto izdevumu summu (4. un 6.ailē norādīto skaitļu starpība).

30.Deklarācijas pielikuma D4sadaļu "Maksātāja ģimenes locekļa dati" aizpilda, ja nodokļa maksātājs apliekamā ienākuma samazināšanai deklarē ģimenes locekļa attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpo­jumiem.

VI. Deklarācijas D aizpildīšanas kārtība

31.Deklarāciju D aizpilda, pamatojoties uz D1, D2, D3 un D4pielikumu.

32.Deklarāciju D aizpilda šādi:

32.1.01.rindā "Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

32.1.1.D1pielikuma 6.ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas" norādīto kopsummu;

32.1.2.D3pielikuma 15.rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības" un 14.a rindā "To skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto summu;

32.2.02.rindā "Ārvalstīs gūtie ienākumi" ieraksta D2pielikuma 5.ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – summa latos" norādītās summas (pārrēķinot latos), kuras saska­ņā ar Konvenciju par dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksā­šanas novēršanu (turpmāk nodokļu konvencija) nav atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas Latvijas Republikā, kā arī summas, kas gūtas valstī, ar kuru Latvijai nav noslēgta nodokļu konvencija vai nodokļu konvencijas noteikumi nav piemēroti;

32.3.04.rindā "Neapliekamie ienākumi" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

32.3.1.D1pielikuma 3.ailē "Neapliekamie ienākumi" norādīto kopsummu;

32.3.2.D2pielikuma 5.ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – summa latos" norādītās summas, kuras saskaņā ar nodokļu konvenciju, piemērojot atbrīvojuma metodi, ir atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas Latvijas Republikā;

32.3.3.D3pielikuma 04.rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnie­ciskās ražošanas 3000 latu apmērā gadā" un 08.rindā "Neapliekamie ienākumi" norādīto skaitļu summu;

32.4.05.rindā "Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

32.4.1.D1 pielikuma 4.a ailē "Attaisnotie izdevumi darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto kopsummu;

32.4.2.D3 pielikuma 14.a rindā "To skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto summu;

32.5.06.rindā "Izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaug­stināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" iekļauj D4pielikuma 6.ailē "Taksācijas vai pirmstaksācijas gadā attaisnotajos izdevumos ietvertie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 5.aili" norādīto kopsummu, bet, ja maksātājs samazina apliekamo ienākumu arī par ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, – visu aizpildīto deklarācijas D4pielikumu 6.aiļu kopsummu;

32.6.07.rindā "Ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabi­neta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" iekļauj D4pielikuma 5.ailē "Izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" norādīto kopsummu, bet, ja maksātājs samazina apliekamo ienākumu arī par ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, – visu aizpildīto deklarācijas D4 pielikumu 5.aiļu kopsummu;

32.7.08.rindā "Ziedojumi un dāvinājumi" norāda ar dokumentiem apliecinātas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm. Deklarācijas 08.rindā norādāmā summa nedrīkst pārsniegt 20procentus no deklarācijas 03.rindā "Apliekamie ienākumi – kopā" norādītās summas;

32.8.09.rindā "Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)" iekļauj D1pielikuma 4.bailē "Attaisnotie izdevumi– iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas" norādīto summu un dokumentiem apliecinātas nodokļa maksātāja iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) summas. Deklarācijas 09.rindā norādāmā summa nedrīkst pārsniegt 10procen­tus no deklarācijas 03.rindā "Apliekamie ienākumi – kopā" norādītās summas;

32.9.11.rindā "Gada neapliekamais minimums" norāda normatīvajos aktos par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai noteikto neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam. Nerezidentiem (izņemot nerezidentus, kuri ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidenti un taksācijas gadā Latvijā guvuši vairāk nekā 75 procentus no kopējiem ienākumiem, un personām, kurām piemēro likuma 13.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā paredzēto neapliekamo minimumu) likuma 12.pantā noteikto neapliekamo minimumu nepiemēro. Maksātājam nepiemēro gada neapliekamo minimumu par to taksācijas gada daļu, kurā viņš ir bijis cita nodokļa maksātāja apgādībā;

32.10.12.rindā "Gada neapliekamais minimums pensionāram" norāda likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā (personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām") vai 3.punktā (personām, kurām pensija piešķirta vai pārrēķināta pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai kurām piešķirta izdienas pensija vai speciālā valsts pensija atbilstoši normatīvajiem aktiem) noteikto neapliekamā minimuma apmēru. Ja pensija ir piešķirta taksācijas gadā, pensionāra neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma 13.pantu piemēro tikai par taksācijas gada daļu, kad persona ir saņēmusi pensiju. Par pārējo taksācijas gada daļu piemēro neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma 12.pantu;

32.11.13.rindā "Atvieglojumi par apgādājamajiem" norāda nodokļa atvieglojumu summu par apgādājamajiem taksācijas gadā. Nodokļa atvieglo­jumu par apgādājamo personu piemēro ar dienu, kurā nodokļa maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu, un pārtrauc piemērot ar nākamo dienu pēc tās dienas, kurā šīs tiesības ir zudušas;

32.12.14.rindā "Atvieglojumi par invaliditāti" norāda saskaņā ar likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru invalīdiem;

32.13.15.rindā "Atvieglojumi politiski represētajām personām" norāda saskaņā ar likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru politiski re­presētām personām;

32.14.16.rindā "Atvieglojumi nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" norāda saskaņā ar likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru politiski represētām personām (arī nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);

32.15.20.rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

32.15.1.D1pielikuma 7.ailē norādīto avansā samaksāto (ieturēto) nodok­li;

32.15.2.mazāko no D2pielikuma 8.ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis summa latos" vai 10.ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Bankas noteiktās likmes) summa latos" norādītajām summām (par katrā ārvalstī gūto ienākumu), ja Latvijai ar attiecīgo valsti nav noslēgta nodokļu konvencija vai nodokļu konvencijas noteikumi nav piemēroti, vai noslēgtā nodokļu konvencija paredz kredīta metodes piemērošanu attiecībā uz ārvalstī gūto ienākumu;

32.15.3.D3 pielikuma 16.rindā "Avansā samaksātais nodoklis vai patent­maksa" norādīto summu;

32.16.aizpildot 22.rindu "Pārmaksa", ņem vērā, ka nav atmaksājama tā pārmaksātā nodokļa daļa, kas samaksāta ārvalstīs.

VII. Noslēguma jautājumi

33.Deklarāciju aizpilda, aprēķinot nodokli rezumējošā kārtībā par 2005.gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.

34.Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumus Nr.460 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 473./476.nr.; 2001, 188.nr.).

Ministru prezidenta vietā – ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 19.janvāri.

 

 

KN-41-P_PAGE_1.JPG (129028 bytes)

KN-41-P_PAGE_2.JPG (94315 bytes)

KN-41-P_PAGE_3.JPG (54425 bytes)

KN-41-P_PAGE_4.JPG (55830 bytes)

KN-41-P_PAGE_5.JPG (132474 bytes)

KN-41-P_PAGE_6.JPG (112137 bytes)

KN-41-P_PAGE_7.JPG (55127 bytes)

KN-41-P_PAGE_8.JPG (37398 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!