Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 9 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.01.2006., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/ta/id/125289

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.10

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.425 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums"

Vēl šajā numurā

06.01.2006., Nr. 4

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 9

Pieņemts: 03.01.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.9

Rīgā 2006.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 16.§)

Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 11.punktu un Vispārējās izglītības likuma 4.panta 1.punktu

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā licencējamas vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas (turpmāk – izglītības programma).

2. Lai saņemtu licenci izglītības programmas īstenošanai, izglītības iestāde iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu.

3.  Iesniegumā norāda:

3.1. izglītības iestādes nosaukumu;

3.2. izglītības iestādes dibinātāju un izglītības iestādes juridisko statusu;

3.3. izglītības iestādes juridisko adresi un tālruņa numuru;

3.4. izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numuru;

3.5. izglītības programmas kodu atbilstoši Latvijas izglītības klasifi­kācijai;

3.6. izglītības programmas nosaukumu;

3.7. izglītības programmas īstenošanas vietas adresi;

3.8. izglītības iestādes vadītāja vārdu un uzvārdu;

3.9. tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kuru izglītības iestāde pilnvarojusi kārtot ar licencēšanu saistītās darbības.

4. Lai saņemtu licenci profesionālās izglītības programmas īstenošanai, papildus šo noteikumu 3.punktā minētajai informācijai iesniegumā norāda:

4.1. izglītības programmas veidu;

4.2. iegūstamo kvalifikāciju atbilstoši Profesiju klasifikatoram vai izglītības apakšprogrammas nosaukumu;

4.3. izglītības programmas īstenošanas ilgumu vai apjomu.

5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. izglītības programmu, kas izstrādāta atbilstoši Izglītības likumā noteiktajām prasībām;

5.2. izglītības iestādes izsniegtu izziņu par attiecīgās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu;

5.3. profesionālās apvienības atzinumu par izglītības programmas atbilstību darba tirgus prasībām – profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmām, ja attiecīgā profesija nav iekļauta Profesiju klasifikatorā.

6. Profesionālās izglītības programmām nepieciešams saskaņojums:

6.1. mūzikas, mākslas un kultūras jomā – ar Kultūras ministriju;

6.2. veselības aprūpes jomā – ar Veselības ministriju;

6.3. izglītības programmām, pēc kuru apguves un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas tiek izsniegts Apsardzes darbības likumā noteiktais apsardzes sertifikāts, – ar Valsts policiju;

6.4. profesionālās izglītības programmai ugunsdrošībā, ugunsdzēsībā un civilajā aizsardzībā – ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

6.5. profesionālās izglītības programmām valsts robežas drošības jomā – ar Valsts robežsardzi;

6.6. profesionālās izglītības programmām jūrniecībā – ar Latvijas Jūrnieku reģistru;

6.7. profesionālās izglītības programmām lauksaimniecības, mežsaimnie­cības, zivsaimniecības un pārtikas ražošanas jomās – ar Zemkopības ministriju.

7. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieņem Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisija vai Profesionālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk– komisija).

8. Komisiju izveido ar izglītības un zinātnes ministra rīkojumu, un tajā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvjus. Profesionālās izglītības programmu licencēšanai komisijā iekļauj arī Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvjus. Atbilstoši attiecīgās izglītības programmas veidam komisijai ir tiesības par ekspertiem pieaicināt pašvaldību un profesionālo organizāciju pārstāvjus.

9. Komisijas darbu vada izglītības un zinātnes ministra iecelts komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs ir Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersona. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse tās locekļu. Komisijas sēdes ir atklātas. Lēmumu sēdē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

10. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai izlemtu jautājumu, komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju. Piecu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes tā izglītības iestādei nosūta paziņojumu, kurā pieprasīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Izglītības iestāde 10darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniedz papildu informāciju vai dokumentus.

11. Pēc komisijas pieprasījuma Izglītības valsts inspekcija 10darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz atzinumu par izglītības iestādē konstatētajiem izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

12. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu komisija pieņem mēneša laikā pēc izglītības iestādes iesnieguma un šo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas. Ja jautājuma izskatīšanai nepieciešama šo noteikumu 10.punktā minētā papildu informācija vai šo noteikumu 11.punktā minētais Izglītības valsts inspekcijas atzinums, komisija lēmumu pieņem divu mēnešu laikā.

13. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu paraksta komisijas priekšsēdētājs. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

14. Licenci izsniedz uz šādu termiņu:

14.1. profesionālās pilnveides programmām – uz sešiem gadiem vai uz trim gadiem –, ja izglītības iestāde nav akreditēta;

14.2. pirmsskolas izglītības iestādēs īstenotajām izglītības programmām – uz 10gadiem;

14.3. pārējām šo noteikumu 1.punktā minētajām programmām – uz 10gadiem vai uz pieciem gadiem –, ja izglītības iestāde nav akreditēta.

15. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām izglītības iestāde iesniedz komisijā iesniegumu un šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus licences derīguma termiņa pagarināšanai (izglītības programmas licencēšanai).

16. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci šādos gadījumos:

16.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

16.2. izglītības iestādes telpas neatbilst un materiāltehniskais nodroši­nājums nav pietiekams izglītības programmas īstenošanas nosacījumiem;

16.3. sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas ziņas;

16.4.izglītības iestādes darbībā iepriekšējā gadā konstatēti izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, un tā neveic paredzētos pasākumus pārkāpumu novēršanai.

17. Ja ir pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt licenci, izglītības iestāde iesniegumu par licences izsniegšanu attiecīgās izglītības programmas īstenošanai atkārtoti drīkst iesniegt ne agrāk kā trīs mēnešus pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

18. Komisija saskaņā ar lēmumu sagatavo un izsniedz komisijas priekšsēdētāja parakstītu profesionālās izglītības programmas licenci (1.pielikums) vai vispārējās izglītības programmas licenci (2.pielikums).

19. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, izglītības iestādei ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums rakstiski par to paziņot komisijai. Komisija pēc grozījumu izvērtēšanas, ja nepieciešams, izsniedz jaunu licenci. Saņemot jaunu licenci šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, izglītības iestāde iesniedz komisijā iepriekš izsniegto licenci (oriģinālu).

20. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu šādos gadījumos:

20.1. sniegtas nepatiesas vai maldinošas ziņas;

20.2. izglītības iestāde gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākusi licencētās izglītības programmas īstenošanu;

20.3. izglītības programma vai izglītības iestāde netiek akreditēta (ja akreditācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem);

20.4. izglītības iestādes darbībā vai licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas norādīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra", Valsts darba inspekcijas vai Izglītības valsts inspekcijas aktos pēc minēto kompetento institūciju veiktajām pārbaudēm izglītības iestādē.

21. Ar licencēšanu saistītos izdevumus sedz no Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

22. Šo noteikumu 12.punktā minēto komisijas lēmumu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumus Nr.757 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 140.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 7.janvāri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.9

05.JPG (62556 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.9

06.JPG (48482 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!