Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2005., Nr. 210 https://www.vestnesis.lv/ta/id/124798-udens-objektu-ekspluatacijas-apsaimniekosanas-noteikumu-izstradasanas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1015

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem"

Vēl šajā numurā

30.12.2005., Nr. 210

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1014

Pieņemts: 27.12.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1014

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 33.§)

Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 5.panta desmitās daļas 5.punktu

 

1.Noteikumi nosaka ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu (turpmāk – ekspluatācijas noteikumi) izstrādāšanas kārtību.

2.Ekspluatācijas noteikumus konkrētam virszemes ūdens objektam izstrādā gadījumos, kuri noteikti normatīvajos aktos par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību, ūdens resursu lietošanas atļauju, ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, kā arī vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos. Ekspluatācijas noteikumu izstrādi un ievērošanu nodrošina persona, kura veic vai plāno uzsākt saimniecisko darbību ūdens objektā (turpmāk – saimnieciskās darbības veicējs).

3.Ekspluatācijas noteikumus ir tiesīga izstrādāt jebkura persona, kuras darbība saistīta ar pētniecisko darbību ūdens objektos, izņemot šo noteikumu 4. un 5.punktā noteiktos gadījumus.

4. Ja saimnieciskā darbība ūdens objektā ir saistīta ar hidroloģiskā režīma regulēšanu, izmantojot hidrotehniskās būves, ekspluatācijas noteikumus izstrādā viena no šādām personām:

4.1.fiziskā persona, kura ir saņēmusi būvprakses sertifikātu attiecīgi meliorācijas sistēmu, jūras hidrotehnisko būvju vai upju hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

4.2.komersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir speciālists ar būvprakses sertifikātu meliorācijas sistēmu, jūras hidrotehnisko būvju vai upju hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

5. Ja ūdens objektu paredzēts izmantot zivsaimniecībā, ekspluatācijas noteikumus izstrādā valsts aģentūra “Latvijas Zivju resursu aģentūra” vai cita juridiska persona, kura veic zinātniskās pētniecības darbus. Minētās juridiskās personas izstrādātie ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumi saskaņojami ar valsts aģentūru “Latvijas Zivju resursu aģentūra”.

6.Nepieciešamos grozījumus ekspluatācijas noteikumos var ierosināt saimnieciskās darbības veicējs vai jebkura institūcija, kas saskaņojusi ekspluatācijas noteikumus.

7.Ekspluatācijas noteikumus izstrādā atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajām prasībām, izņemot gadījumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību tiek izstrādāti ekspluatācijas noteikumi ūdens objektu izmantošanai zivsaimnieciskiem mērķiem. Ja ūdens objektā paredzētā saimnieciskā darbība nav saistīta ar hidrotehnisko būvju vai hidroelektrostaciju ekspluatāciju, šo noteikumu pielikuma 2.4., 3.1. un 5.2.apakšpunktā noteiktās prasības neņem vērā.

8. Izstrādātos ekspluatācijas noteikumus saimnieciskās darbības veicējs saskaņo:

8.1.ar vietējām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas ūdens objekts vai kuru teritoriju var ietekmēt veicamā saimnieciskā darbība ūdens objektā (atbilstoši šo noteikumu pielikuma 5.5.apakšpunktam);

8.2.ar ūdens objekta kopīpašniekiem, ja ūdens objekts ir vairāku īpašnieku kopīpašumā (atbilstoši šo noteikumu pielikuma 5.6.apakšpunktam);

8.3. ar Valsts zivsaimniecības pārvaldi;

8.4.ar Lauku atbalsta dienesta attiecīgo reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, ja saimnieciskā darbība saistīta ar hidrotehnisko būvju vai hidroelek­trostaciju ekspluatāciju;

8.5. ar reģionālo vides pārvaldi. Reģionālā vides pārvalde saskaņo ekspluatācijas noteikumus pēc visu šajā punktā minēto saskaņojumu saņemšanas.

9.Ja kāda no šo noteikumu 8.1., 8.3., 8.4. vai 8.5.apakšpunktā minētajām institūcijām ekspluatācijas noteikumus nesaskaņo, saimnieciskās darbības veicējs institūcijas lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Ja saimniecisko darbību paredzēts veikt ūdens objektā, kuram jau izstrādāti ekspluatācijas noteikumi, jauno ekspluatācijas noteikumu izstrādātājs ņem vērā esošo ekspluatācijas noteikumu prasības attiecībā uz ūdens objekta hidroloģisko režīmu.

11.Ja saimnieciskās darbības dēļ plānots mainīt ūdens objekta hidroloģisko režīmu vai ekspluatācijas nosacījumus, izstrādā jaunus ekspluatācijas noteikumus vai groza esošos ekspluatācijas noteikumus, saskaņojot tos ar visām ieinteresētajām pusēm atbilstoši šo noteikumu 8.punkta prasībām.

12.Ekspluatācijas noteikumus izstrādā divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā saimnieciskās darbības veicējs, otru – reģionālā vides pārvalde. Pēc ekspluatācijas noteikumu saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi saimnieciskās darbības veicējs nodrošina saskaņoto ekspluatācijas noteikumu kopiju nosūtīšanu pārējiem saskaņotājiem.

13.Ekspluatācijas noteikumi, kuri izstrādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet neatbilst šo noteikumu prasībām, pārstrādājami līdz 2007.gada 1.janvārim.

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1014

Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

1.Vispārīgie dati:

1.1. ūdens objekta nosaukums;

1.2. atrašanās vieta:

1.2.1. rajons;

1.2.2. pilsēta, novads;

1.2.3. pagasts;

1.3. ģeogrāfiskās koordinātas;

1.4.ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods/ūdenstilpes kods (saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras klasifikatoru);

1.5. upes baseins, kurā atrodas ūdens objekts:

1.5.1. upe, kur atrodas ūdens objekts;

1.5.2. attālums no ietekas citā upē, jūrā (km);

1.6. ūdens objekta veids:

1.6.1. dabīga ūdenstilpe (ezers, upe);

1.6.2.dabīga ūdenstilpe ar mākslīgi mainītiem ūdens līmeņiem kopš ____.gada;

1.6.3. mākslīgs uzpludinājums (dīķis, ūdenskrātuve) kopš _____.gada;

1.6.4. jaunveidots uzpludinājums (ūdenskrātuve, dīķis, kanāls);

1.7. ūdens objekta saimnieciskās izmantošanas veids.

2. Ūdens objekta raksturojums:

2.1. morfometriskais un hidroloģiskais raksturojums:

2.1.1. ūdens objekta sateces baseins (km2);

2.1.2. baseina relatīvā mežainība (%);

2.1.3. baseina relatīvā purvainība (%);

2.1.4. pavasara plūdu maksimālais caurplūdums

Q 1 % (m3/s)

Q 5 % (m3/s)

2.1.5. minimālais caurplūdums

Q min 30d. 95 % (m3/s)

Q ekol. (m3/s)

2.1.6.normālais ūdens līmenis (NŪL) (m) Baltijas augstumu sistēmā (BS);

2.1.7. zemākais ūdens līmenis (ZŪL) (m) Baltijas augstumu sistēmā;

2.1.8. augstākais (plūdu) 1 % ūdens līmenis (AŪL) (m) Baltijas augstumu sistēmā;

2.1.9. kopējais ūdens objekta tilpums normālam ūdens līmenim (tūkst. m3);

2.1.10. lietderīgais tilpums (tūkst. m3);

2.1.11. virsmas laukums normālam ūdens līmenim (ha);

2.1.12. ūdens objekta garums (km);

2.1.13. ūdens objekta lielākais platums (km);

2.1.14. ūdens objekta vidējais dziļums (m);

2.1.15. ūdens objekta maksimālais dziļums (m);

2.1.16. krasta līnijas garums (km);

2.1.17. seklūdens zonas (dziļums mazāks par 0,5 m) platība (ha);

2.1.18. ilggadīgā vidējā notece gadā ūdens objektā (milj. m3);

2.1.19. ietekmēto zemju platība normālam ūdens līmenim (ha);

2.2. ūdens objekta ekoloģiskā stāvokļa raksturojums:

2.2.1.prioritārie ūdeņi (ūdens objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti);

2.2.2. ūdens objekta hidroloģiskā režīma ietekme uz piegulošo platību grunts­ūdens līmeņiem;

2.2.3.hidrobiocenožu raksturojums, tajā skaitā dati par kopējo un virsūdens aizaugumu (%);

2.2.4. ihtiofaunas raksturojums;

2.2.5. ekoloģiskā stāvokļa vērtējums un to ietekmējošie faktori;

2.3. ūdens objekta un tā piekrastes joslas saistība ar aizsargājamām teritorijām un aizsargājamiem dabas objektiem;

2.4. ūdens līmeņa regulēšanas būvju raksturojums:

2.4.1. aizsprosta virsas augstuma atzīme (m) Baltijas augstumu sistēmā;

2.4.2. aizsprosta virsas platums (m);

2.4.3. aizsprosta virsas garums pa asi (m);

2.4.4. aizsprosta nogāžu slīpums augšas bjefā un lejas bjefā;

2.4.5. aizsprosta nogāžu nostiprinājuma materiāls augšas bjefā un lejas bjefā;

2.4.6. ūdens novadbūves tips;

2.4.7. ūdens novadbūves pārgāzes augstuma atzīme (m) Baltijas augstumu sistēmā;

2.4.8. ūdens novadbūves dibena augstuma atzīme (m) Baltijas augstumu sistēmā;

2.4.9. hidroelektrostacijas vai dzirnavu raksturojums:

2.4.9.1. aprēķina spiediens (m);

2.4.9.2. aprēķina caurplūdums (m3/s);

2.4.9.3. turbīnu tips;

2.4.9.4. turbīnu skaits;

2.4.9.5. turbīnu jauda (kW);

2.4.9.6. pievadkanāla garums (m);

2.4.9.7. atvadkanāla garums (m);

2.4.9.8. upes posma garums starp pievadkanālu un atvadkanālu (m).

3. Ūdens objekta ekspluatācijas nosacījumi:

3.1. hidrotehnisko būvju ekspluatācijas nosacījumi:

3.1.1. noteces regulēšanas pasākumi;

3.1.2. hidromezgla darbība ārkārtējos (plūdu) apstākļos;

3.1.3. minimālā vai ekoloģiskā caurplūduma tehniskais nodrošinājums;

3.1.4. ūdens resursu izmantošana maz­ūdens periodā;

3.1.5. darbības ierobežojumi zivju nārsta periodā;

3.2. saimnieciskās darbības nosacījumi:

3.2.1. ūdens objekta izmantošana ekspluatācijas noteikumos paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai;

3.2.2. piekrastes platību izmantošana ūdens objekta aizsargjoslā;

3.2.3. ūdens objekta izmantošana citām saimnieciskām darbībām;

3.2.4. prasības zivju aizsardzības un pārvades ierīcēm;

3.2.5. zivju nārsta nodrošinājums un citas dabas aizsardzības prasības;

3.2.6. īpaši nosacījumi makšķerēšanai;

3.2.7. peldošo līdzekļu izmantošanas kārtība;

3.2.8. pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi, kas nosaka ūdens objekta izmantošanu;

3.3. saimnieciskās darbības veicēja pienākumi un tiesības;

3.4. saimnieciskās darbības veicēja darbība ārkārtējos dabas apstākļos.

4.Institūcijas, kas kontrolē ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

5. Papildmateriāli:

5.1. pārskata plāns (M 1:1000 vai M 1:2000, vai M 1:10000) ar iekrāsotu ūdens objektu (normālam ūdens līmenim) un ūdens­teces posmu starp pievadkanālu un atvadkanālu (ja tāds ir), ar norādītu ūdenstilpes vai ūdensteces aizsargjoslu, hidrotehnisko būvju izvietojumu un drošības aizsargjoslām ap aizsprostiem akvatorijā un krastos;

5.2.shematisks hidromezgla plāns ar hidrobūvju un ūdens līmeņa augstuma atzīmēm (m) Baltijas augstumu sistēmā;

5.3. sertificēta mērnieka akts par ūdens līmeņu mērlatas piesaisti Baltijas augstumu sistēmai (ja saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešams regulēt ūdens objekta ūdens līmeni);

5.4. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums par saimnieciskās darbības dēļ zivju resursiem nodarīto zaudējumu;

5.5.ūdens objekta saimnieciskās darbības ietekmēto pašvaldību uzskaitījums;

5.6. ūdens objekta kopīpašnieku saraksts.

Ūdens objekta ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus izstrādāja inženieris hidrotehniķis ____________________________________________

(vārds, uzvārds)

Sertifikāts/licence Nr._____, izdots ______________________________

Juridiskā persona _____________________________________________

(firma, reģistrācijas numurs)

Saskaņojums ar:

1. Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi

2. vietējo pašvaldību (pašvaldībām)

3. Valsts zivsaimniecības pārvaldi

4. Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi

5. ūdens objekta kopīpašniekiem (pēc saraksta)

Par ūdens objekta ekspluatācijas noteikumu izpildi atbildīgā persona (saimnieciskās darbības veicējs):

(juridiskās personas firma un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā)

(atbildīgās personas vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

(paraksts)

Zemkopības ministrs M.Roze

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!