• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumi Nr. 910 "Administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.12.2005., Nr. 193 https://www.vestnesis.lv/ta/id/122679

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.911

Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.241 "Noteikumi par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem"

Vēl šajā numurā

02.12.2005., Nr. 193

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 910

Pieņemts: 29.11.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.910

Rīgā 2005.gada 29.novembrī (prot. Nr.70 44.§)

Administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 13.1 panta trešo daļu un 32.2 panta otrās daļas 1. un 3.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka administratora kvalifikācijas prasības, administratora apmācības programmas un kārtību, kādā tiek organizēta pārbaudījuma kārtošana administratora kvalifikācijas saņemšanai, kā arī administratora sertifikāta izsniegšanas, anulēšanas un darbības termiņa pagarināšanas kārtību.

2. Lēmumu par administratora kvalifikācijas piešķiršanu un sertifikāta izsniegšanu pieņem valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk — Maksātnespējas administrācija), pamatojoties uz administratoru sertifikācijas komisijas (turpmāk — komisija) vērtējumu un citiem kritērijiem, kas paredzēti šajos noteikumos.

3. Komisijas sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Maksātnespējas administrācijas, Tieslietu ministrijas un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas. Komisijas personālsastāvu un darba kārtību saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas direktora priekšlikumu apstiprina tieslietu ministrs.

II. Administratora apmācības organizēšana

4. Persona, kura vēlas iegūt administratora kvalifikāciju (turpmāk — pretendents), apgūst mācību priekšmetus (kursus), kas noteikti administratoru apmācības programmā (1.pielikums).

5. Šo noteikumu 4.punktā minētās administratoru apmācības programmas apguve ir obligāts priekšnosacījums, lai kārtotu pārbaudījumu administratora kvalifikācijas iegūšanai (turpmāk — pārbaudījums).

6. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms apmācības uzsākšanas Maksātnespējas administrācija mājas lapā internetā ievieto paziņojumu par pieteikšanos apmācībai, norādot pieteikšanās termiņu.

7. Lai pieteiktos apmācībai, pretendents līdz paziņojumā noteiktajam termiņam iesniedz Maksātnespējas administrācijā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina samaksu par personas apmācību administratora kvalifikācijas iegūšanai.

8. Maksātnespējas administrācija informē pretendentu par apmācības laiku un vietu, nosūtot attiecīgu paziņojumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms apmācības sākuma.

9. Ja pretendents uz apmācību neierodas, samaksa par personas apmācību administratora kvalifikācijas iegūšanai tiek atmaksāta pilnā apmērā. Lai atgūtu samaksāto summu, pretendents mēneša laikā no apmācību sākuma dienas iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu ar lūgumu atmaksāt naudu. Iesniegumā norāda kontu, uz kuru pārskaitāma nauda.

10. Pēc apmācības beigšanas Maksātnespējas administrācija pretendentam izsniedz apliecinājumu (2.pielikums).

11. Apliecinājums pārbaudījuma kārtošanai ir derīgs divus gadus no apmācības pabeigšanas dienas.

III. Pretendenta pārbaudījuma organizēšana

12. Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pārbaudījuma Maksātnespējas administrācija mājas lapā internetā ievieto paziņojumu par pieteikšanos pārbaudījumam, norādot pieteikšanās termiņu, kā arī pārbaudījuma norises laiku un vietu.

13. Lai kārtotu pārbaudījumu, pretendents Maksātnespējas administrācijā iesniedz attiecīgu iesniegumu (3.pielikums), uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (iesniedzot kopijas, uzrāda oriģinālus):

13.1. dokumentu, kas apliecina Latvijā akreditētā augstskolā iegūtu augstāko izglītību, vai dokumentu, kas apliecina triju gadu praktiskā darba pieredzi komercreģistrā reģistrēta komersanta pārraudzības institūcijās un izpildinstitūcijās;

13.2. darba pieredzes aprakstu;

13.3. dokumentu, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja persona pamatizglītību ir ieguvusi citā, nevis latviešu valodā;

13.4. dokumentu, kas apliecina samaksu par pārbaudījuma kārtošanu administratora kvalifikācijas iegūšanai.

14. Iesniegtos dokumentus pretendentam atpakaļ neizsniedz, izņemot šo noteikumu 18.punktā minēto gadījumu.

15. Maksātnespējas administrācija izskata iesniegumu un dokumentus un ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc to saņemšanas rakstiski paziņo pretendentam par atļauju vai atteikumu kārtot pārbaudījumu. Izskatot pretendenta iesniegumu un dokumentus, Maksātnespējas administrācija pārbauda, vai pretendentam ir Maksātnespējas administrācijas izsniegts derīgs apliecinājums.

16. Maksātnespējas administrācija neizskata iesniegtos dokumentus, ja ir saņēmusi pretendenta iesniegumu ar lūgumu neizskatīt iesniegumu un dokumentus.

17. Maksātnespējas administrācija pretendentam atsaka pārbaudījuma kārtošanu, ja:

17.1. pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 13.punktā minētos dokumentus;

17.2. pretendentam nav šajos noteikumos noteiktā kārtībā izsniegta derīga apliecinājuma;

17.3. pretendents ar tiesas nolēmumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

17.4. pretendents ir notiesāts par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, valsts institūciju dienestā, par noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai pret pārvaldes kārtību;

17.5. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

18. Ja pretendents uz pārbaudījumu neierodas vai šo noteikumu 16.punktā noteiktajā kārtībā lūdz neizskatīt viņa iesniegtos dokumentus, Maksātnespējas administrācija pretendentam atdod šo noteikumu 13.punktā minētos iesniegtos dokumentus. Šādā gadījumā samaksa par publisko pakalpojumu pretendentam tiek atmaksāta pilnā apmērā. Lai atgūtu samaksāto summu, pretendents mēneša laikā no pārbaudījuma dienas iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu ar lūgumu atmaksāt naudu. Iesniegumā norāda kontu, uz kuru pārskaitāma nauda.

19. Pārbaudījuma jautājumus, kas atbilst administratoru apmācības programmai, sagatavo komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās nozares speciālistus. Pārbaudījuma jautājumus komisija saskaņo ar Maksātnespējas administrācijas direktoru.

20. Maksātnespējas administrācijas darbinieks (turpmāk — darbinieks) pirms pārbaudījuma identificē pretendentu, pārbaudot personu apliecinošu dokumentu, kā arī reģistrē pretendenta vārdu, uzvārdu un personas kodu maksātnespējas administratoru pretendentu kvalifikācijas pārbaudījuma reģistrācijas žurnālā (4.pielikums) (turpmāk — reģistrācijas žurnāls). Reģistrācijas žurnālā darbinieks izdara atzīmi arī par to pretendentu, kas uz pārbaudījumu nav ieradies.

21. Pēc reģistrācijas pretendents ieņem vietu telpā atbilstoši darbinieka norādei. Pēc vietas ieņemšanas darbinieks pretendentam izsniedz pārbaudījuma darba izpildes lapas (5.pielikums).

22. Pirms pārbaudījuma kārtošanas Maksātnespējas administrācijas direktors vai viņa norīkots darbinieks iepazīstina pretendentus ar pārbaudījuma norises kārtību.

IV. Pārbaudījuma norise, vērtēšanas kārtība un sertifikāta izsniegšana

23. Pretendents pārbaudījumu kārto rakstiski šim nolūkam atbilstošās telpās, kuras nodrošina Maksātnespējas administrācija.

24. Pārbaudījuma sākumā pēc darbinieka uzaicinājuma pretendents izvelk pārbaudījuma biļeti.

25. Pretendents pārbaudījuma laikā atbild uz 10 jautājumiem. Atbilžu sagatavošanas laiks uz biļetē norādītajiem pārbaudījuma jautājumiem ir 120 minūtes.

26. Beidzoties pārbaudījuma laikam vai pabeidzot atbilžu sagatavošanu pirms noteiktā laika, pretendents nodod darbiniekam pārbaudījuma biļeti un pārbaudījuma darba izpildes lapas.

27. Darbinieks pārbaudījuma darba izpildes pirmajai lapai uzlīmē pretendenta identifikācijas numuru (pretendentu darbi ir anonīmi) un atzīmē to reģistrācijas žurnālā. Pārbaudījuma darba izpildes lapas un biļeti darbinieks ieliek aploksnē, aploksni aizlīmē un parakstās uz tās.

28. Pretendents pēc pārbaudījuma biļetes un pārbaudījuma darba izpildes lapas nodošanas atstāj telpas, kur noticis pārbaudījums.

29. Pārbaudījuma laikā nav atļauts:

29.1. palīdzēt citiem vai sarunāties ar citiem;

29.2. lietot sakaru līdzekļus, portatīvos un piezīmju datorus (tiem jābūt izslēgtiem);

29.3. izmantot palīgmateriālus, literatūru.

30. Izņēmuma gadījumā darbinieks var atļaut pārbaudījuma norises laikā iziet no telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam pretendentam. Šajā gadījumā pretendents savu darba izpildes lapu un biļeti nodod darbiniekam, un darbinieks uz pretendenta darba izpildes lapas atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Pretendentam atbilžu sagatavošanas laiks netiek pagarināts.

31. Ja pretendents neievēro šo noteikumu 29.punktā minētos nosacījumus, darbinieks viņu brīdina un pārbaudījuma darba izpildes pirmajā lapā (ailē “piezīmes”) un reģistrācijas žurnālā izdara atzīmi par izteikto brīdinājumu. Ja pretendents pēc brīdinājuma saņemšanas pārkāpumu izdara atkārtoti, darbinieks pārbaudījuma darba izpildes pirmajā lapā (ailē “piezīmes”) un reģistrācijas žurnālā izdara ierakstu par to, ka pārbaudījums nav nokārtots, un attiecīgo pretendentu izraida no telpas, kurā notiek pārbaudījums.

32. Ja darbinieks konstatē, ka pretendents pārbaudījuma darba izpildes lapā norādījis savu vārdu vai uzvārdu, viņš pārbaudījuma izpildes lapā (ailē “piezīmes”) un reģistrācijas žurnālā izdara ierakstu par to, ka pārbaudījums nav nokārtots.

33. Pēc pārbaudījuma norises darbinieks reģistrācijas žurnālu, aploksnes ar pretendentu pārbaudījuma darbu izpildes lapām un biļetēm nodod Maksātnespējas administrācijas direktoram. Reģistrācijas žurnāls līdz pārbaudījuma darbu izvērtēšanai atrodas pie Maksātnespējas administrācijas direktora un nav pieejams citām personām.

34. Maksātnespējas administrācijas direktors aploksnes ar pārbaudījuma darba izpildes lapām un biļetēm nodod komisijai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pārbaudījuma norises.

35. Pēc komisijas priekšsēdētāja ieteikuma Maksātnespējas administrācija pārbaudījumu vērtēšanā kā ekspertus var pieaicināt personas, kurām ir praktiskā darba pieredze ar maksātnespējas procesiem saistītā jomā vai arī pedagoģiskā vai zinātniskā darba pieredze.

36. Katrs komisijas loceklis, kas vērtē konkrēto pārbaudījuma darbu, izdarot vērtējumu, parakstās pārbaudījuma darba vērtēšanas lapā.

37. Komisija pārbaudījuma darbu nevērtē un pārbaudījuma darba vērtēšanas lapā izdara ierakstu, ka pārbaudījums nav nokārtots, ja:

37.1. konstatē, ka pārbaudījuma darba izpildes lapā pretendents ir norādījis savu vārdu vai uzvārdu vai darbinieks izdarījis atzīmi par to, ka pārbaudījums nav nokārtots;

37.2. pretendenta rokraksts ir nesalasāms.

38. Katru atbildi uz pārbaudījuma jautājumiem vērtē pēc 10 punktu sistēmas.

39. Minimālā punktu summa, kas pārbaudījuma darba vērtēšanas laikā jāsaņem pretendentam, lai pārbaudījums būtu nokārtots, ir 60 punktu.

40. Ja pretendents kaut uz vienu atbildi saņem vērtējumu, kas mazāks par četriem punktiem, pārbaudījums nav nokārtots.

41. Katra pārbaudījuma darba vērtēšanas rezultātus ieraksta pārbaudījuma darba vērtēšanas lapā. Minēto lapu komisija pievieno pārbaudījuma darbam.

42. Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu pretendenta pārbaudījuma darba izpildes lapas, pārbaudījuma darba vērtēšanā izteiktie komisijas locekļu viedokļi un pārbaudījuma darba vērtēšanas lapas ir ierobežotas pieejamības informācija.

43. Ja saņemts pamatots pretendenta iesniegums, pretendentam var izsniegt konkrētā pārbaudījuma darba vērtēšanas lapas atzīmju daļas izrakstu, nenorādot vērtētāju.

44. Komisija ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc pārbaudījuma darbu izpildes lapu un biļešu saņemšanas iesniedz Maksātnespējas administrācijas direktoram pārbaudījuma darbu vērtējumus. Maksātnespējas administrācijas direktors, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par administratora kvalifikācijas piešķiršanu un sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu piešķirt administratora kvalifikāciju un izsniegt sertifikātu.

45. Šo noteikumu 44.punktā minēto lēmumu paziņo pretendentam piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja ir pieņemts lēmums par administratora kvalifikācijas piešķiršanu un sertifikāta izsniegšanu, lēmumā norāda sertifikāta saņemšanas laiku un vietu.

46. Sertifikātu (6.pielikums) izsniedz uz diviem gadiem. Izsniegtos sertifikātus Maksātnespējas administrācija reģistrē sertifikātu reģistrā.

47. Maksātnespējas administrācija mājas lapā internetā par administratoru, kuram ir izsniegts sertifikāts, norāda šādu informāciju:

47.1. vārds un uzvārds;

47.2. datums, kad Maksātnespējas administrācija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu;

47.3. sertifikāta reģistrācijas numurs;

47.4. sertifikāta darbības termiņš.

48. Ja Maksātnespējas administrācija sertifikātu atzinusi par nederīgu (sertifikāts ir nozagts vai nozaudēts, vai kļuvis lietošanai nederīgs), administratoram izsniedz sertifikāta dublikātu. Pirms sertifikāta dublikāta saņemšanas administrators uzrāda dokumentu, kas apliecina samaksu par administratora sertifikāta dublikāta izsniegšanu. Sertifikāta dublikāta darbības termiņš ir tāds pats kā par nederīgu atzītajam sertifikātam.

V. Sertifikāta darbības termiņa pagarināšana

49. Lai pagarinātu sertifikāta darbības termiņu, administrators ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu (7.pielikums) ar lūgumu pagarināt sertifikāta darbības termiņu. Iesniegumam pievieno pārskatu par darbību iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa laikā, kā arī dokumentu, kas apliecina samaksu par administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.

50. Lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu pieņem Maksātnespējas administrācija, izvērtējot administratora darbības un kvalifikācijas paaugstināšanas rādītājus iepriekšējā sertifikāta darbības termiņā. Izskatot administratora iesniegumu un pārskatu par darbību iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa laikā, Maksātnespējas administrācija pārbauda, vai administratoram ir Maksātnespējas administrācijas izsniegts derīgs apliecinājums (šo noteikumu 52.3. un 52.4.apakšpunkts).

51. Administratora darbības un kvalifikācijas paaugstināšanas rādītāji iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa periodā tiek vērtēti, summējot šo noteikumu 52.punktā minētos pozitīvos un negatīvos punktus. Lai sertifikāta darbības termiņu pagarinātu, summārais rādītājs ir vismaz 20 punktu.

52. Vērtējot administratora darbības rādītājus, tiek piešķirti punkti:

52.1. par katru administratora lietvedībā uzsākto, bet nepabeigto maksātnespējas procesu — pieci punkti;

52.2. par katru administratora pabeigto maksātnespējas procesu vērtēšanas perioda laikā — 15 punktu;

52.3. par semināra (apmācība, kas notiek vienu dienu un nav ilgāka par sešām stundām) apmeklējumu — pieci punkti. Vismaz viena semināra apmeklējums sertifikāta darbības termiņa laikā ir obligāts;

52.4. par kursa (apmācība, kas notiek vismaz divas dienas un kopējais apmācības ilgums ir vismaz 16 stundas) noklausīšanos — 10 punktu. Vismaz viena kursa noklausīšanās sertifikāta darbības termiņa laikā ir obligāta;

52.5. par atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas konkrētā maksātnespējas procesā, ja tas saistīts ar administratora pārkāpumiem, — mīnus 30 punktu;

52.6. par katru sūdzību, kuru izskatot ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, — mīnus 10 punktu;

52.7. par uzraudzības kārtībā Maksātnespējas administrācijas konstatētajiem pārkāpumiem konkrētā maksātnespējas procesā — mīnus pieci punkti.

53. Kursus un seminārus organizē Maksātnespējas administrācija. Kursu un semināru saturs atbilst administratoru apmācības programmai vai citiem ar administratoru darbību saistītiem jautājumiem.

54. Par Maksātnespējas administrācijas sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem (par semināru un kursu organizēšanu) administrators samaksā Maksātnespējas administrācijas noteiktā termiņā pirms pakalpojuma saņemšanas. Ja administrators uz semināru vai kursu neierodas, samaksa par publisko pakalpojumu tiek atmaksāta pilnā apmērā. Lai atgūtu samaksāto summu, administrators mēneša laikā no publiskā pakalpojuma sniegšanas dienas iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu ar lūgumu atmaksāt naudu. Iesniegumā norāda kontu, uz kuru pārskaitāma nauda.

55. Ja administratora darbības un kvalifikācijas paaugstināšanas rādītāju vērtējums atbilst šo noteikumu 51.punktā minētajiem nosacījumiem, Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un izsniedz jaunu sertifikātu ar iepriekšējā sertifikāta numuru un nosaka tā darbības termiņu uz diviem gadiem, skaitot no iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa beigām.

56. Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumu atteikt sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, ja:

56.1. administratoram sertifikāts anulēts saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 13.1 panta otro daļu;

56.2. summārais rādītājs sertifikāta darbības termiņa pagarināšanai ir mazāks par šo noteikumu 51.punktā minēto rādītāju;

56.3. administrators sniedzis nepatiesas ziņas.

57. Šo noteikumu 55. un 56.punktā minēto lēmumu paziņo administratoram piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

58. Ja pieņemts lēmums atteikt sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, personai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt administratora kvalifikāciju no jauna.

59. Ja administratoram netiek pagarināts sertifikāta darbības termiņš, Maksātnespējas administrācija iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas un maksātnespējas procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesaka tiesai citu administratora kandidātu.

VI. Sertifikāta anulēšana

60. Maksātnespējas administrācija lēmumu par sertifikāta anulēšanu pieņem likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” noteiktajos gadījumos.

61. Ja izskatāms jautājums par sertifikāta anulēšanu, Maksātnespējas administrācija ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms paredzētās sēdes par to informē administratoru un uzaicina viņu ierasties uz sēdi. Administratora neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai. Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt no administratora nepieciešamo informāciju par izskatāmo jautājumu.

62. Ja sertifikāts anulēts, Maksātnespējas administrācija:

62.1. iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas. Pēc administratora atcelšanas Maksātnespējas administrācija maksātnespējas procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesaka tiesai citu administratora kandidātu;

62.2. precizē mājas lapā internetā informāciju par administratoru.

VII. Noslēguma jautājumi

63. Maksātnespējas administrācijas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību mēneša laikā var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

64. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtie sertifikāti ir derīgi līdz tajos noteiktajam termiņam.

65. Administratoriem, kuru sertifikāta darbības termiņš ir noteikts ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.februārim, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanai jāpiesakās ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sertifikāta darbības termiņa beigām.

66. Administratoriem, kuriem sertifikāts izsniegts uz pieciem gadiem, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas procesā tiek vērtēta administratora darbība un kvalifikācijas paaugstināšana pēdējos divos administratora sertifikāta darbības termiņa gados.

67. Atzīt par spēku zaudējušiem:

67.1. Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumus Nr.492 “Maksātnespējas procesa administratoru apmācības un sertificēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 163.nr.; 2004, 156.nr.);

67.2. Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumus Nr.493 “Maksātnespējas procesa administratoru apmācības programmas” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 163.nr.; 2004, 156.nr.).

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 3.decembri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.910

Administratoru apmācības programma

Administratoru apmācības programma nodrošina zināšanu apguvi šādos mācību priekšmetos (kursos):

1. Vispārējā tiesību teorija.

2. Civiltiesības un civilprocess.

3. Administratīvais process.

4. Maksātnespējas process.

5. Grāmatvedība un finanses.

6. Nodokļi un to administrēšana.

7. Ekonomika un komersantu pārvalde.

8. Darba tiesības un darba aizsardzība.

9. Lietvedība un arhīvniecība.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

 

KN-910-P2.JPG (68953 bytes)

 

KN-910-P3.JPG (61592 bytes)

 

KN-910-P4.JPG (27631 bytes)

 

KN-910-P5.JPG (46344 bytes)

 

KN-910-P6.JPG (46683 bytes)

 

KN-910-P7.JPG (60201 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!