• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumi Nr. 822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.11.2005., Nr. 176 https://www.vestnesis.lv/ta/id/120648-noteikumi-par-obligatajam-prasibam-izglitojamo-uznemsanai-un-parcelsanai-nakamaja-klase-visparejas-izglitibas-iestades-iznemot-...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.823

Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.565 "Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtība"

Vēl šajā numurā

04.11.2005., Nr. 176

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 822

Pieņemts: 01.11.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.822

Rīgā 2005.gada 1.novembrī (prot. Nr.63 16.§)

Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 18.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka obligātās prasības:

1.1. izglītojamo uzņemšanai vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes), kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;

1.2. izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2. Katru gadu līdz 1.martam republikas pilsētu un rajonu izglītības pārvaldes, ievērojot klašu piepildījumu, paredzēto finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, plāno un paziņo izglītības iestādei uzņemamo izglītojamo skaitu:

2.1.  1. un 10.klasē — vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;

2.2. 7.klasē — ģimnāzijās.

3. Privātās izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, informāciju par uzņemamo izglītojamo skaitu paziņo attiecīgajai republikas pilsētas vai rajona izglītības pārvaldei.

4. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņem vispārējās izglītības iestādē, ja tā īsteno attiecīgu licencētu speciālās izglītības programmu.

II. Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo izglītības iestādē

5. Izglītības iestādes vadītājs (turpmāk — direktors), pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā izglītības iestādē, nodrošina izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk — vecāki) un izglītojamam iespēju iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:

5.1. reģistrācijas apliecību;

5.2. akreditācijas lapu;

5.3. nolikumu;

5.4. iekšējās kārtības noteikumiem;

5.5. licencētajām izglītības programmām;

5.6. izglītības programmu akreditācijas lapām.

6. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas:

6.1. izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;

6.2. izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā;

6.3. izvēlētā izglītības programma.

7. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

7.2. bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);

7.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā;

7.4. izglītojamā fotogrāfiju, ja izglītības iestāde šādu prasību ir noteikusi.

8. Direktors reģistrē iesniegumu, iesniedzēja klātbūtnē salīdzina iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar oriģinālu un apliecina kopiju pareizību ar parakstu un zīmogu.

9. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu.

10. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē izglītojamam iekārto personas lietu (ja izglītojamais pāriet mācīties no vienas izglītības iestādes uz citu, personas lieta tiek turpināta).

11. Izglītības iestādes administrācija izdara atbilstošu ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un norāda:

11.1. izglītojamā kārtas numuru (tas ir tāds pats kā viņa personas lietas numurs);

11.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

11.3. klasi, kurā izglītojamais uzņemts (rīkojuma datums, numurs);

11.4. izglītojamā dzīvesvietas adresi.

12. Izglītības iestādes administrācija divu nedēļu laikā pēc izglītojamā uzņemšanas izdara ierakstu par izglītojamo elektroniskajā datu bāzē.

13. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē izglītojamam noformē skolēna apliecību. Skolēna apliecību direktors apstiprina ar parakstu un zīmogu. Tās derīguma termiņš ir ne ilgāks par katra nākamā mācību gada 15.septembri.

14. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē, pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu un saskaņojumu ar pašvaldību, direktors ar rīkojumu var noteikt, ka 1.–4.klases izglītības programmas daļā paredzētā mācību satura apguve īstenojama ģimenē vecāku atbildībā, ja:

14.1. vecāki argumentēti pamato, ka:

14.1.1. izglītojamā mācībām nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;

14.1.2. izglītojamam ir vāja veselība (II, III vai IV veselības grupa, ko apliecina izziņa, kuru izsniedz ģimenes ārsts);

14.1.3. izglītojamais psiholoģiski nav gatavs mācībām kolektīvā, neraugoties uz izglītības iestādes psihologa vai sociālā pedagoga darbu ar izglītojamo;

14.2. mājās ir radīti izglītojamā mācībām nepieciešamie apstākļi;

14.3. vecāki un izglītības iestādes administrācija ir saskaņojuši kārtību, kādā konsultē vecākus, un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus gadā.

III. Uzņemšana 1.klasē

15. Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai izglītības iestādes 1.klasē, sākot ar kārtējā gada 10.martu un līdz mācību gada sākumam vecāki ir tiesīgi saņemt šādu informāciju:

15.1. pašvaldības plānotais izglītojamo skaits tās administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu 1.klasēs nākamajam mācību gadam;

15.2. kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi uzņemšanai izglītības iestādes 1.klasē;

15.3. termiņi (ja pašvaldība tādus ir noteikusi) un kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi uzņemšanai izglītības iestādes 1.klasē.

16. Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šo noteikumu 6. un 7.punktā minētos dokumentus, pievienojot izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to, ka tā tiek apmeklēta. Ja minētā programma ir apgūta ģimenē, vecāki par to rakstiski informē izglītības iestādi.

17. Ja bērns izglītības iestādē netiek uzņemts, direktors sniedz vecākiem argumentētu rakstisku atbildi. Direktors par atteikumu informē pašvaldības izglītības pārvaldi, un pašvaldības izglītības pārvalde sniedz vecākiem informāciju par brīvajām vietām citās attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

IV. Izglītojamā pāriešana no vienas izglītības iestādes uz citu

18. Ja izglītojamais (obligātajā izglītības vecumā), kurš apgūst pamatizglītības programmu valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, pāriet mācīties uz citu izglītības iestādi, vecāki:

18.1. pamatojoties uz iesniegumu, saņem izziņu no tās izglītības iestādes direktora, uz kuru izglītojamais vēlas pāriet mācīties. Izziņa izglītojamam garantē uzņemšanu šajā izglītības iestādē noteiktā datumā;

18.2. šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto izziņu un iesniegumu par izglītojamā izstāšanos iesniedz izglītības iestādes direktoram, kurā tajā brīdī izglītojamais vēl mācās.

19. Direktors, pamatojoties uz šo noteikumu 18.punktā minētajiem dokumentiem, izdod rīkojumu par izglītojamā atskaitīšanu no izglītības iestādes ar izziņā norādīto datumu. Rīkojumā norāda izglītojamā atskaitīšanas iemeslu.

20. Izglītības iestādes administrācija ne vēlāk kā līdz šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajā izziņā noteiktajam datumam nosūta jaunajai izglītības iestādei izglītojamā personas lietu, pievienojot ar izglītības iestādes zīmogu un direktora parakstu apstiprinātu attiecīgā semestra liecību un/vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā), un pavadvēstuli.

21. Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ieraksta, no kuras klases izglītojamais ir izstājies (norādot rīkojuma par atskaitīšanu datumu un numuru), jaunās izglītības iestādes nosaukumu un personas lietas nosūtīšanas datumu.

22. Tās izglītības iestādes direktors, uz kuru izglītojamais pāriet mācīties, ar rīkojumu uzņem izglītojamo izglītības iestādē.

23. Abu izglītības iestāžu administrācijas izdara attiecīgas izmaiņas elektroniskajā datu bāzē.

24. Lai 10., 11. un 12.klases izglītojamais pārietu mācīties no vienas izglītības iestādes uz citu, viņš izstājas no izglītības iestādes, kurā mācās, un šo noteikumu 6. un 7.punktā noteiktajā kārtībā iesniedz dokumentus citā izglītības iestādē.

25. Ja izglītojamais plāno uzsākt mācības citā valstī:

25.1. vecāki iesniedz izglītības iestādē iesniegumu;

25.2. izglītības iestāde vecākiem izsniedz ar izglītības iestādes zīmogu un direktora parakstu apstiprinātu attiecīgā semestra liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais plāno uzsākt mācības citā valstī mācību gada laikā);

25.3. izglītības iestāde, no kuras izglītojamais izstājies vai devies mācīties uz citu valsti, pašvaldības noteiktajā kārtībā informē par to attiecīgo pašvaldību.

26. Izglītojamo, kurš mācās citā valstī ilgāk par gadu, pēc minētā termiņa notecējuma ar direktora rīkojumu atskaita no izglītības iestādes un divu nedēļu laikā izdara attiecīgu ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un elektroniskajā datu bāzē. Izglītības iestāde par izglītojamā atskaitīšanu informē viņa vecākus.

27. Ja izglītojamais ir atgriezies no mācībām citā valstī un vēlas turpināt mācības Latvijas izglītības iestādē, direktors:

27.1. ir tiesīgs pieprasīt no izglītojamā vecākiem vai izglītojamā, kas vecāks par 16 gadiem, dokumentus, kas raksturo un apliecina citā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu;

27.2. izvērtējot iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus (ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgo mācību priekšmetu skolotājus), pieņem lēmumu par izglītojamā uzņemšanu konkrētā klasē un par lēmumu informē izglītojamo un viņa vecākus.

28. Ja citas valsts izglītojamais, kurš līdz šim Latvijā nav dzīvojis, tiek pieteikts uzņemšanai izglītības iestādē, direktors:

28.1. pieaicinot mācību priekšmetu skolotājus, izvērtē izglītojamā apgūtās izglītības atbilstību Latvijas vispārējās izglītības programmu prasībām, valodu prasmes un iepriekšējās izglītības dokumentus un pieņem lēmumu par uzņemšanu. Par lēmumu direktors informē izglītojamo un viņa vecākus;

28.2. pēc vienošanās ar izglītojamā vecākiem nosaka papildu pasākumus, kas veicami izglītojamā sekmīgas izglītības turpināšanai Latvijā (piemēram, individuālas konsultācijas latviešu valodā, individuāls mācību plāns noteiktam laikposmam), un termiņus to izpildei.

29. Ja izglītojamais, kurš apguvis speciālās izglītības programmu, pēc rehabilitācijas ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu tiek uzņemts vispārējās izglītības iestādē, direktors:

29.1. pieaicinot mācību priekšmetu skolotājus, izvērtē izglītojamā mācību sasniegumus un pēc vienošanās ar izglītojamā vecākiem pieņem lēmumu par izglītojamā apgūtās izglītības atbilstību vispārējās izglītības programmas konkrētās klases zināšanu un prasmju līmenim;

29.2. pēc vienošanās ar izglītojamā vecākiem nosaka papildu pasākumus, kas veicami izglītojamā sekmīgai izglītības turpināšanai (piemēram, iekļaušana pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā, individuālas konsultācijas, individuāls mācību plāns noteiktam laikposmam), un to izpildes termiņus.

V. Uzņemšana 10., 11. un 12.klasē

30. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir:

30.1. apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts);

30.2. citi šo noteikumu 6. un 7.punktā minētie dokumenti;

30.3. 11. un 12.klasē — liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);

30.4. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, — izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

31. Pēc saskaņošanas ar dibinātāju izglītības iestāde var noteikt papildu prasības uzņemšanai konkrētā vispārējās vidējās izglītības programmā 10., 11.vai 12.klasē, ievērojot iepriekš iegūtās izglītības vērtējumu, kā arī rīkojot iestājpārbaudījumus.

32. Ja izglītības iestāde uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā rīko iestājpārbaudījumus:

32.1. tos nosaka ne vairāk kā divos mācību priekšmetos (ja iestājpārbaudījumus rīko uzņemšanai 10.klasē, tos nenosaka mācību priekšmetos, kuros iegūts pamatizglītības sertifikāts);

32.2. ar direktora rīkojumu izsludina pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un izziņo to norises un vērtēšanas kārtību;

32.3. ar direktora rīkojumu izveido katra iestājpārbaudījuma komisiju, kura sagatavo tā saturu un nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;

32.4. iestājpārbaudījuma rezultātus ieraksta protokolā. Protokolu paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi.

33. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu pieņem piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījumiem. Par lēmumu izglītojamo informē rakstiski ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.

34. Izglītojamam, kurš pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas nav uzņemts izglītības iestādē, pēc viņa pieprasījuma izsniedz iestājpārbaudījumu protokola izrakstu.

35. Ja10., 11. un 12.klases izglītojamais plāno mācīties vai mācās ārzemēs, vai ir atgriezies no mācībām ārzemēs, viņš visus ar izglītību saistītos jautājumus risina attiecīgi šo noteikumu 25., 26., 27. un 28.punktā noteiktajā kārtībā.

VI. Izglītojamā pārcelšana nākamajā klasē (izņemot 9. un 12.klasi)

36. Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis gada vērtējumu visos attiecīgās izglītības programmas konkrētajā klasē noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) un ne vairāk kā trijos (pamatizglītībā) vai divos (vidējā izglītībā) no tiem ir saņēmis vērtējumu, kas atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai ir zemāks par četrām ballēm.

37. Ar izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu direktoram ir tiesības noteikt ne vairāk kā divus mācību gada noslēguma pārbaudes darbus 5., 7. un 8.klasē, kā arī 10. un 11.klasē:

37.1. direktors ar rīkojumu ne vēlāk kā līdz pirmā semestra beigām nosaka tos mācību priekšmetus, kuros organizējami mācību gada noslēguma pārbaudes darbi, un apstiprina pārbaudes darbu programmu;

37.2. mācību gada noslēguma pārbaudes darbu saturā ietverami pamatjautājumi, kas atbilst mācību gadā apgūtajam mācību priekšmeta saturam.

38. Pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) izglītojamam var noteikt mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums:

38.1. 1.–4.klasē neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”;

38.2. 5.–8., 10. un 11.klasē gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”.

39. Izglītojamā pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) organizē šādā kārtībā:

39.1. pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) nosaka ar direktora rīkojumu pēc izglītības iestādes pedagoģiskās padomes vai direktora noteiktas padomes daļas (padomes sēdē obligāti piedalās attiecīgās klašu grupas pedagogi) ieteikuma;

39.2. izglītības iestāde par pēcpārbaudījumiem un papildu mācību pasākumiem (konsultācijām) informē izglītojamo un izglītojamā vecākus un izdara attiecīgu ierakstu liecībā;

39.3. papildu mācību pasākumu (konsultāciju) ilgums nepārsniedz divas nedēļas;

39.4. pēcpārbaudījumi notiek izglītības iestādes noteiktajos termiņos, to norisei paredzot ne vairāk kā četras dienas. Pēcpārbaudījuma vērtējumu noformē eksāmena protokola veidā.

40. Pēcpārbaudījuma vērtējumu ieraksta klases žurnālā un mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā.

41. Gada vērtējumu mācību priekšmetā izliek:

41.1. visās klasēs (izņemot 3. un 6.klasi), ņemot vērā 1. un 2.semestra vērtējumu, kā arī mācību gada noslēguma pārbaudes darba vērtējumu un pēcpārbaudījuma vērtējumu (ja tādi ir noteikti);

41.2.  3. un 6.klasē, papildus ņemot vērā valsts pārbaudes darba vērtējumu.

42. Ja par izglītojamā gada vērtējumu mācību priekšmetā rodas nesaskaņas, kuras neizdodas atrisināt pārrunās starp vecākiem un attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, saskaņā ar vecāku rakstisku pieprasījumu divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma mācību priekšmetā rakstiskas paziņošanas:

42.1. direktors izveido izglītojamā mācību sasniegumu noteikšanas komisiju (pieaicinot mācību priekšmeta metodiskās komisijas pārstāvjus un citus skolotājus);

42.2. šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minētā komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standartu, mācību priekšmeta programmā noteiktajām prasībām un iegūtajiem mācību sasniegumu vērtējumiem mācību gadā, sniedz rakstisku atzinumu direktoram;

42.3. direktors pieņem lēmumu par izglītojamā gada vērtējuma attiecīgajā mācību priekšmetā apstiprināšanu vai pārskatīšanas kārtību un informē par to vecākus.

43. Lēmumu par izglītojamā pārcelšanu vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē noformē ar direktora rīkojumu un mācību gada beigās rakstiski paziņo vecākiem un izglītojamam, kā arī izdara attiecīgu ierakstu liecībā.

44. Īpašos gadījumos, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, sociālā un psiholoģiski emocionālā gatavība, izglītības iestādes pedagoģiskā padome lemj par iespēju izglītojamam konkrētā izglītības programmā vienā gadā atzīt par apgūtu divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu saturu. Jautājumu izglītības iestādes pedagoģiskā padome izskata, ja:

44.1. vecāki ne vēlāk kā mēnesi pirms mācību gada beigām iesnieguši direktoram pamatotu iesniegumu ar lūgumu atļaut izglītojamam vienā gadā apgūt divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu saturu;

44.2. direktors pēc konsultēšanās ar izglītojamā pedagogiem, kā arī pēc vecāku iesnieguma izvērtēšanas ar rīkojumu noteicis nepieciešamo ieskaišu norises laiku;

44.3. izglītojamais līdz noteiktajam laikam ir nokārtojis ieskaites konkrētā izglītības programmā par turpmāk paredzēto mācību priekšmetu (kursu) programmu saturu un noteiktos valsts pārbaudes darbus (rezultāti noformēti protokola veidā).

VII. Noslēguma jautājums

45. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!