• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2000. gada 29. decembra likums "Par Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas ieteikumu nr.1/2000 "Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgumā", lēmumu nr.3/2000 "Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma II un IV pielikumā" un lēmumu nr.5/2000 "Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma I, II un III pielikumā"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.01.2001., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/ta/id/1205-par-baltijas-kopejas-tranzita-proceduras-liguma-apvienotas-komitejas-ieteikumu-nr-1-2000-par-labojumiem-baltijas-kopejas-tranzi...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu Nr.1/2000

Vēl šajā numurā

05.01.2001., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 29.12.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas ieteikumu nr.1/2000 "Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgumā", lēmumu nr.3/2000 "Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma II un IV pielikumā" un lēmumu nr.5/2000 "Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma I, II un III pielikumā"
1.pants. Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas 2000.gada 27.septembra ieteikums nr.1/2000 "Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgumā", 2000.gada 27.septembra lēmums nr.3/2000 "Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma II un IV pielikumā" un 2000.gada 7.decembra lēmums nr.5/2000 "Par labojumiem Baltijas kopējās tranzīta procedūras līguma I, II un III pielikumā" (turpmāk — Ieteikums un Lēmumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.
2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Ieteikums un Lēmumi latviešu un angļu valodā.
3.pants. Ieteikums un Lēmumi stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 29.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 5.janvārī
Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas 2000.gada 27.septembra ieteikums Nr.1/2000 par labojumiem 1998.gada 10.jūlija Līgumā par Baltijas kopējā tranzīta procedūru

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Atsaucoties uz 1998.gada 10.jūlija Līgumu par Baltijas Kopējā tranzīta procedūru, un konkrēti - tā 15.panta 2.(a) punktu,

Ņemot vērā to, ka Līguma 10.(3) pants un 15.(3)(b) pants satur noteikumus attiecībā uz ECU;

Ņemot vērā to, ka pēc eiro ieviešanas summas, kas izteiktas ECU, tiek aizstātas ar summām, kas izteiktas Eiropas Monetārās Savienības kopīgajā valūtā (eiro),

AR ŠO IESAKA

Līguma slēdzējām pusēm veikt tajā labojumus, kas stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī, saskaņā ar priekšlikumu, kas pievienots šai rekomendācijai.

Sastādīts Rīgā, 2000.gada 27.septembrī

 

Aivars Krastiņš,

Apvienotās komitejas priekšsēdētājs

 

Pielikums

Piedāvātie labojumi Līgumā par Baltijas kopēja tranzīta procedūru, kas noslēgts starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku

Līgumā par Baltijas kopēja tranzīta procedūru, kas noslēgts starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku, tiek veikti šādi labojumi:

1.pants

10.panta 3.punkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"3. Fiksētas likmes (flat-rate) garantijas nolūkam, saskaņā ar I un II pielikumu, EUR nozīmē Līgumslēdzējas puses valsts valūtas daudzumu, kas aprēķināts, izmantojot Līgumslēdzējas puses Valsts bankas noteikto EUR apmaiņas kursu oktobra pirmajā darbadienā, un tiks izmantots no nākošā gada 1.janvāra.

Ja noteiktai nacionālajai valūtai kurss nav pieejams, piemērojamais kurss ir kurss, kas izsludināts pirmajā dienā pēc oktobra pirmās darbadienas. Ja kurss nav bijis izsludināts pēc oktobra pirmās darbadienas, piemērojamais kurss būs kurss, kas izsludināts pēdējā dienā pirms oktobra pirmās darbadienas."

2.pants

15.panta 3.punkts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"(b) 10. (3) pantā minētās EUR definīcijas labojumus;"

Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas 2000.gada 27.septembra lēmums Nr.3/2000 par labojumiem 1998.gada 10.jūlija līguma par Baltijas kopējā tranzīta procedūru II un IV pielikumos

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Atsaucoties uz 1998.gada 10.jūlija Līgumu par Baltijas kopējā tranzīta procedūru, un konkrēti tā 15.panta 3.punkta (a) apakšpunktu,

Ņemot vērā to, ka minētā Līguma II un IV pielikumi satur noteikumus attiecībā uz ECU;

Ņemot vērā to, ka pēc eiro ieviešanas, summas, kas izteiktas ECU, tiks aizstātas ar summām, kas izteiktas Eiropas Monetārās Savienības kopējā valūtā (eiro);

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU:

1.pants

II pielikuma 34.a panta 1. un 2.punktā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētie punkti tiek noteikti šādi:

"1. Vispārējās garantijas summu nosaka 100% apjomā no nodokļiem un citiem maksājumiem, kas būtu jāmaksā vismaz 7000 EUR lielumā, saskaņā ar 4.punkta nosacījumiem, izņemot 2.punktā minētajos gadījumos.

2. Muitas iestāde var noteikt vispārējās garantijas summu 30% apjomā no nodokļiem un citiem maksājumiem, kas būtu jāmaksā vismaz 7000 EUR lielumā, saskaņā ar 4.punkta nosacījumiem, ja:

— operators pēdējo divu gadu laikā ir regulāri veicis Baltijas Kopējā tranzīta operāciju, izmantojot vispārējās garantijas sistēmu,

— viņš nav pārkāpis savas saistības šajā laika periodā,

— preces neatrodas II pielikuma 8.pielikuma sarakstā."

2.pants

II pielikuma 40.pantā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais punkts tiek izteikts šādi:

"40.pants

Ja tas nav pretrunā ar 41. (2) un (3) panta nosacījumiem, fiksētās likmes summa, kuru galvinieks drīkst garantēt deklarācijā, saskaņā ar I pielikuma 28. (1) pantu līdzinās 7000 EUR."

3.pants

II pielikuma 41.pantā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais punkts tiek noteikts šādi:

"41.pants

1. Nosūtītāja iestāde nepieprasa garantiju, kas pārsniedz 7000 EUR fiksētās likmes summu katrai T1B tranzīta deklarācijai, neatkarīgi no iespējamo nodokļu un citu maksājumu summas, kura piemērojama konkrētas deklarācijas precēm, izņemot 2. un 3.punktā minētos gadījumus.

2. Ja sakarā ar īpašiem apstākļiem pārvadājuma operācija rada palielinātu risku un 7000 EUR garantija tādēļ nav pietiekama, nosūtītāja iestāde pieprasa garantiju par lielāku summu, kas dalāma ar 7000 EUR, lai garantētu nodokļus un citus maksājumus par nosūtāmo preču kopējo daudzumu.

Par operāciju ar palielinātu krāpšanas risku tiek uzskatīta tāda, kurā iekļautas preces, uz kurām attiecas 34.b panta nosacījumi par vispārējās garantijas izmantošanu.

Bez tam 8.pielikumā minēto preču pārvadāšana izraisa fiksētās likmes garantijas summas palielināšanu, ja pārvadāto preču daudzums pārsniedz daudzumu, kas atbilst fiksētās likmes summai — 7000 EUR. Šādā gadījumā fiksētās likmes summu palielina līdz tai ar 7000 EUR dalāmai summai, kura nepieciešama, lai garantētu nosūtāmo preču daudzumu.

4. Principāls 2. un 3.punktā minētajos gadījumos uzrāda nosūtītāja iestādei fiksētās likmes garantijas talonus, kas atbilst nepieciešamajai ar 7000 EUR dalāmajai summai."

4.pants

II pielikuma 43.panta 3.punktā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais punkts tiek noteikts šādi:

"3. Galvinieks ir atbildīgs par summu līdz 7000 EUR par katru fiksētās likmes garantijas talonu".

5.pants

II pielikuma V sadaļā un 51.pantā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētā sadaļa un minētais pants tiek noteikts šādi:

"V sadaļa

Īpaši noteikumi par EUR maiņas kursu

51.pants

1. Šajā pielikumā minētais EUR izteiktās summas ekvivalents nacionālajā valūtā tiek aprēķināts, izmantojot oktobra pirmās darbadienas nacionālās bankas noteikto valūtas kursu, un to piemēro no nākamā gada 1.janvāra.

Ja kādai nacionālajai valūtai kurss nav pieejams, piemērojamais kurss ir kurss, kas izsludināts pirmajā dienā pēc oktobra pirmās darbadienas. Ja kurss nav bijis izsludināts pēc oktobra pirmās darbadienas, piemērojamais kurss būs kurss, kas izsludināts pēdējā dienā pirms oktobra pirmās darbadienas.

2. Lai piemērotu 1.punktu, izmantojamais EUR maiņas kurss ir tas, kas ir bijis pieejams datumā, kad T1B deklarācija, kas segta ar fiksētās likmes garantijas talonu vai taloniem, tika reģistrēta saskaņā ar 41.pantu."

6.pants

II pielikuma 6.pielikuma I daļas "Galvojuma vēstule" 1. un 2.punktos apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētie punkti tiek noteikti šādi:

"1.Galvinieks1

................................................................................

................................................................................

2............................................................................... ................................................................................

ar šo kopīgi un atsevišķi galvo.................... ..............................garantijas iestādē par labu Igaunijas Republikai, Latvijas Republikai un Lietuvas Republikai jebkuru summu, par kuru principāls var būt atbildīgs minētajām valstīm sakarā ar pārkāpumiem vai neatbilstībām Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma tranzīta operācijas laikā, kuru veic šī persona, arī nodokļus, nodevas un citus maksājumus, izņemot naudas sodus, kas attiecas uz principāla vai papildu saistībām, izdevumiem un papildu izdevumiem, par kuriem apakšā parakstījies ir uzņēmies atbildību, izsniedzot garantijas talonus līdz 7000 EUR maksimumam uz katra garantijas talona.

2. Parakstītājs apņemas maksāt pēc valstu, kuras minētas 1.punktā, kompetentu iestāžu pirmā rakstiskā pieprasījuma un neatliekot maksāšanu vairāk nekā 30 dienas no pieprasījuma datuma, pieprasītās summas līdz 7000 EUR uz garantijas talona, izņemot, ja viņš vai viņa, vai jebkura cita saistīta persona pirms laika perioda beigām pierāda kompetentajām iestādēm, ka tranzīta operācija saskaņā ar Baltijas kopējā tranzīta procedūras līgumu tika veikta bez jebkādiem pārkāpumiem vai neatbilstībām 1.punkta nozīmē.

Kompetentās iestādes var pēc parakstītāja pieprasījuma un jebkāda iemesla dēļ, kas atzīts par pamatotu, atlikt laika periodu, kurā parakstītājam ir obligāti jāsamaksā pieprasītās summas, uz vairāk nekā 30 dienām no samaksas pieprasījuma datuma. Izdevumi, kas radušies no šī papildu laika perioda piešķiršanas, īpaši jebkādi procenti, tiek aprēķināti tādā veidā, ka summa ir līdzvērtīga tai, kura būtu maksājama šim iemeslam attiecīgās valsts naudas vai finansiālajā tirgū".

________________-

1 Uzņēmuma nosaukums

2 Pilna adrese

7.pants

II pielikuma 9.pielikumā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais pielikums tiek izteikts šādi:

L218PI~1.GIF (71674 BYTES)

8.pants

IV pielikuma 7.panta 2.(c) apakšpunktā apzīmējums "ECU" tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR", un minētais apakšpunkts tiek noteikts šāds:

"(c) prasība pārsniedz 1500 EUR. EUR summai līdzvērtīga summa nacionālajās valūtās tiek aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 51.panta noteikumiem."

9.pants

Lēmums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

Sastādīts Rīgā, 2000.gada 27.septembrī.

Aivars Krastiņš,

Apvienotās komitejas priekšsēdētājs

Baltijas kopējā tranzīta procedūras līguma Apvienotās komitejas 2000.gada 7.decembra lēmums Nr.5/2000 par labojumiem 1998.gada 10.jūlija līguma par Baltijas kopējā tranzīta procedūru I, II un III pielikumos

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Atsaucoties uz 1998.gada 10.jūlija Līgumu par Baltijas Kopējā tranzīta procedūru, un konkrēti tā 15.panta 3.punkta (a) apakšpunktu,

Ievērojot to, ka Līguma I pielikums sevī ietver Baltijas kopējā tranzīta procedūras regulējošos noteikumus;

Ievērojot to, ka Līguma II pielikums sevī ietver nosacījumus vispārējo garantiju summas aprēķināšanai, kā arī noteikumus vispārējo garantiju piemērošanai T1B operācijās;

Ievērojot to, ka Līguma II pielikuma 7.pielikums sevī ietver preču sarakstu, kuru pārvadāšana rada fiksētās likmes garantiju palielināšanos;

Ievērojot to, ka krāpšanās mazināšanas nolūkos savlaicīgi tiek veikti pasākumi un pieņemti īpaši noteikumi, kuriem jādara ekonomiskos operatorus un muitas administrāciju ievērojami modrākus attiecībā uz risku;

Ievērojot to, ka līgumslēdzēju pušu pieredze ir pierādījusi pasaules tirgus ievērojamo ietekmi uz Līguma II pielikuma 8.pielikumā uzskaitīto atsevišķu preču vērtību;

Ievērojot to, ka Līguma III pielikums sevī ietver noteikumus par VAD dokumentu veidlapām un paskaidrojumus par T1B deklarāciju sastādīšanu;

Ievērojot to, ka T1B deklarāciju aiļu aizpildīšanas priekšrakstiem jāatbilst Konvencijas par kopējo tranzīta procedūru noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU:

1.pants

I pielikuma 22.panta 5. punktā vārdi "LV Atšķirības: iestāde, kurā preces tiek uzrādītas,...(nosaukums, kods un valsts)" aizvietojami ar tekstu "LV: Atšķirības: saņēmēja muitas iestāde...(nosaukums, kods un valsts)" un šis punkts tiek izklāstīts šādi:

Ja 3.punktā minētajā saņēmējas iestādes maiņas gadījumā jaunā saņēmēja iestāde pieder līgumslēdzējai pusei, kurai nav jurisdikcija pār T1B dokumentā norādīto iestādi, tad jaunā saņēmēja iestāde, papildus parastajai atzīmei, kura obligāti ir jāieraksta, ieraksta atpakaļ nosūtāmā T1B dokumenta "saņēmējas iestādes kontrole" ailē vienu no šādām atzīmēm:

LV: Atšķirības: saņēmēja muitas iestāde ................(nosaukums, kods, valsts);

EE: Erinevused: tollipunkt, kus kaubad esitati .......................(nimi, kood ja riik);

LT: Skirtumai: (staiga, kuriai pateiktos prekes .........(pavadinimas, kodas ir valstybņ).

2.pants

II pielikuma 18.panta 1.punkts tiek izklāstīts šādi:

"1. Ja preces tiek pārvietotas atbilstoši T1B procedūrai, principāls uzrāda simbolu "T1B" izmantotās veidlapas 1.ailes labajā iedaļā.

3.pants

II pielikuma 34.a pantam tiek pievienots šāds punkts:

"6. Pēc nosūtītājas iestādes pirmā pieprasījuma principālam jāsniedz muitas iestādei ziņas par parāda summu attiecībā uz apspriežamo sūtījumu, kuru nodrošina ar vispārējo garantiju, aprēķinus balstot uz importa nodevām un nodokļiem valstī, kurā atrodas nosūtītāja iestāde."

4.pants

II pielikuma 41.pants tiek aizstāts ar šādu tekstu:

"41.pants

1. (Šajā pantā nav iekļauts 1.punkts).

2. Izņemot 3.punktā minētos gadījumus, principāls iesniedz nosūtītāja iestādei fiksētas likmes (flat-rate) garantijas talonu skaitu, kas atbilst ar 7000 EUR dalāmai summai, lai segtu kopējo parāda summu. Šos talonus patur nosūtītāja iestāde.

3. Turklāt 8.pielikumā uzskaitīto preču pārvadāšanas gadījumā, fiksētās likmes garantijas talonu skaitu palielina, ja pārvadājamo preču daudzums pārsniedz daudzumu, kas atbilst fiksētās likmes summai - 7000 EUR.

Šādā gadījumā fiksētās likmes summu palielina līdz tādai, kura nepieciešama, lai garantētu nosūtāmo preču daudzumu.

4. 3.punktā minētajos gadījumos principāls iesniedz nosūtītājā iestādē fiksētās likmes garantijas talonus, kas atbilst nepieciešamajai ar 7000 EUR dalāmajai summai.

5.pants

II pielikuma 8.pielikumā izdara labojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

6.pants

Līguma III pielikuma 2.panta 1.punkta teksts "Tomēr eksemplāros, kuri tiek izmantoti tranzītam (1., 4., 5. un 7.), tiek aizstāts ar tekstu "Tomēr tranzītam izmantojamajos eksemplāros (1, 4 un 5)".

7.pants

III pielikuma 1.pielikumā minēto VAD dokumentu veidlapu paraugu 4.eksemplāra 14.ailē (igauņu valodas teksts) apzīmējums "Nr." aizstājams ar vārdiem "14 Deklarant/Esindaja Nr.".

8.pants

III pielikuma 1.pielikumā minēto VAD dokumentu veidlapu paraugu 5.eksemplāra otrā pusē (angļu valodas teksts) ailes apzīmējums "H" aizstājams ar apzīmējumu "I".

9.pants

III pielikuma 7.pielikuma I sadaļas "Vispārīgas piezīmes" nodaļa A "Vispārīgs apraksts" aizstājama ar šādu tekstu:

"A. Vispārīgs apraksts

Šī pielikuma 1. līdz 4.pielikumā minētās veidlapas izmanto T1B procedūrai pakļautajai preču kustībai starp attiecīgajām līgumslēdzējām pusēm (izņemot preču pārvadāšanu ar noteiktiem transporta veidiem, izmantojot vienkāršotas tranzīta procedūras).

Šī pielikuma 1. un 3.pielikumā minētajām veidlapām izmanto tikai 1., 4. un 5.eksemplāru:

- 1.eksemplāru patur nosūtītājas/eksportētājas (nosūtīšanas un tranzīta formalitātes) līgumslēdzējas puses iestādes;

- 4.eksemplāru patur saņēmēja iestāde (tranzīta formalitātes un līgumslēdzējas puses preču statusa pierādījums);

- 5.eksemplārs ir atpakaļ nosūtāmais eksemplārs tranzīta procedūrai,

Var arī izmantot šī pielikuma 2. un 4.pielikumā minētās veidlapas, īpaši, ja deklarācijas tiek sagatavotas datorsistēmā. Šādos gadījumos izmanto divus komplektus, kuri katrs sastāv vismaz no formulāriem 1/6 un 4/5, tādējādi pirmais komplekts atbilst 1. un 4.formulāram attiecībā uz tajos uzrādīto informāciju un otrais atbilst 5.formulāram.

Šādā gadījumā katrā komplektā izmantoto formulāru numuri ir jānorāda, izsvītrojot labajā pusē numurus, kas attiecas uz neizmantotajiem formulāriem.

Katrs šādi noteikts komplekts ir izstrādāts, lai informācija, kurai jābūt reproducētai dažādās veidlapās, tiktu reproducēta, izmantojot ķīmiski apstrādātu papīru.

Uzņēmēji, ja vēlas, var arī izmantot privāti drukātus komplektus atbilstoši savai izvēlei, ja vien izmantotie formulāri atbilst oficiālajam paraugam.

10.pants

III pielikuma 7.pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 2.ailes otrā apakšpunkta aizpildīšanas priekšraksts tiek aizstāts ar šādu:

"Komplektēto kravu gadījumos (mazi sūtījumi, kuri iekrauti vienā transportlīdzeklī) šajā ailē uzrāda vārdu "dažādi" un katram deklarācijas eksemplāram pievieno nosūtītāju sarakstu, izņemot atpakaļ nosūtāmo 5.eksemplāru; principālam ir jāparaksta nosūtītāju saraksts:

- EE: Erinevad;

- LV: Dažādi;

- LT: Õvairūs".

11.pants

Cipars "0" III pielikuma 7.pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 6.ailes aizpildīšanas priekšrakstā tiek aizstāts ar ciparu "1" un šis priekšraksts izklāstīts šādi:

"6. aile: Iepakojumu skaits

Uzrāda sūtījuma kopējo iepakojumu skaitu (t.i., kastu, maisu u.tml. skaitu). Pārvietojot neiesaiņotu vai beramu kravu, ailē raksta "1" vai atstāj aili tukšu."

12.pants

III pielikuma 7.pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 27.ailes aizpildīšanas priekšraksts tiek aizstāts ar šādu:

"27. aile: Iekraušanas vieta

Līgumslēdzējām pusēm šī aile nav obligāta.

Izmantojot atbilstošu kodu, tam paredzētajā vietā uzrādiet aktīvā transportlīdzekļa iekraušanas vietu, ar kuru tiek šķērsota līgumslēdzējas puses robeža, kuras teritorijā atrodas nosūtītāja iestāde, ja preces tiek pakļautas Baltijas kopējā tranzīta procedūrai."

13.pants

III pielikuma 7.pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 31.ailes aizpildīšanas priekšraksts tiek aizstāts ar šādu:

"31. aile: Preces iepakojums un apraksts - Marķējums un numerācija - konteinera(u) Nr. - Skaits un veids

Uzrāda iepakojuma marķējuma atzīmes, numurus, skaitu un veidu vai, neiepakotu preču gadījumā, ieraksta deklarēto preču skaitu vai vienu no šādiem ierakstiem:

- EE: puisteained;

- LV: berama krava;

- LT: nesupakuotas (birus, skystas ar kt.) krovinys.

Visos gadījumos uzrāda parasto preču komerciālo aprakstu. Aprakstā ietver visas preču identificēšanai nepieciešamās ziņas. Preču aprakstam jābūt pietiekoši precīzam, lai tās varētu klasificēt. Šajā ailē arī uzrāda ziņas, kas nepieciešamas īpašos gadījumos (piemēram, akcīzes nodokļi). Ja tiek izmantoti konteineri, šajā ailē uzrāda arī konteinera identifikācijas zīmes."

14.pants

III pielikuma 7.pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 33.ailes aizpildīšanas priekšraksta otrā rindkopa tiek aizstāta ar šādu:

"Ja tiek izmantoti kravu saraksti, uzrāda vismaz četru ciparu harmonizētās sistēmas preču kodus no 98. vai 99.nodaļas."

15.pants

III pielikuma 7.pielikuma II sadaļas "Dažādās ailēs aizpildāmā informācija" 51.ailes aizpildīšanas priekšraksts tiek aizstāts ar šādu:

"51. aile: Paredzamās robežu šķērsošanas iestādes (un valstis)

Uzrāda kompetentās iebraukšanas iestādes nosaukumu un kodu katrā līgumslēdzējā valstī, kuras teritoriju ir paredzēts šķērsot pārvadāšanas laikā. Tranzīta iestādes ir uzskaitītas "Pilnvaroto tranzīta muitas iestāžu, kam atļauts veikt Baltijas kopējā tranzīta procedūras, sarakstā". Pēc iestādes nosaukuma un koda uzrāda attiecīgajai līgumslēdzējai valstij atbilstošo divu burtu kodu no Internacionālā Standarta ISO 3166 (Valstu nosaukumiem atbilstošie kodi)".

16.pants

1. Šis lēmums stājas spēkā dienā pēc tam, kad ir saņemts pēdējais paziņojums, ar ko puses paziņo Depozitārijam par iekšējo juridisko prasību izpildi, kas nepieciešama, lai lēmums stātos spēkā.

2. Ja šis lēmums, saskaņā ar šī panta 1.punktu, nestājas spēkā līdz 2001.gada 1.janvārim, tad no minētā datuma tas izmantojams pagaidu variantā.

Sastādīts Rīgā, 2000.gada 7.decembrī.

Aivars Krastiņš,

Apvienotās komitejas priekšsēdētājs

Pielikums lēmumam No 5/2000

8.pielikums

Preču saraksts, kuras pārvadājot rada fiksētās likmes garantijas palielinājumu

Harmonizētās sistēmas Nr.

Apraksts

Daudzums, kas atbilst standarta summai 7000 EUR

2203 Iesala alus 50 hl
2204 Dabiskie vīnogu vīni, ieskaitot spirtotos; vīnogu misa, izņemot 2009. preču pozīcijā minēto
15 hl
2205 Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu
20 hl
2206 Pārējie raudzētie dzērieni (piemēram, ābolu sidrs (cider), bumbieru vīns (perry), medus dzēriens (mead), raudzēto dzērienu maisījums un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti
25 hl
2207.10 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpuma koncentrāciju 80% un vairāk 3 hl
2208 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpuma koncentrāciju mazāk nekā 80%, stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni
5 hl
no 2402 Cigāri 15000 gabali
no 2402 Cigarillas 30000 gabali
no 2402 Cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem 35000 gabali
no 2403 Pārējā rūpnieciski apstrādātā tabaka un rūpnieciskie tabakas aizstājēji; homogenizēta vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences
300 kg
no 2710 Motorbenzīns (izņemot aviācijas benzīnu) 200 hl
no 2710 Aviācijas benzīns 10000 kg
no 2710 Aviācijas petroleja 15000 kg
no 2710 Dīzeļdegviela 10000 kg
no 27.10 Motoreļļa 10000 kg
Recomendation No.1/2000 of the Joint Committee on the Baltic Common Transit of 27 September 2000 Replacement of the Sign of the Monetary Unit "ECU" by "EUR" in the Text of the Agreement of 10 July 1998 on the Baltic Common Transit Procedure

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Agreement of 10 July 1998 on the Baltic Common Transit Procedure and in particular Article 15 (2) (a) thereof,

Whereas Article 10 (3) and Article 15 (3) b of the Agreement contain provisions regarding ECU;

Whereas after introduction of euro the amounts expressed in ECU shall be replaced in the common currency of European Monetary Union (euro),

HEREBY RECOMMENDS:

that the Contracting Parties to the Agreement amend it, with effect from 1 January 2001, along the lines set out in the proposal annexed to this recommendation.

Done at Riga, on 27 September 2000

Aivars Krastiņš

Chairman of the Joint Committee

Annex

Proposed amendments to the Agreement on the Baltic Common Transit Procedure among the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania

The Agreement on the Baltic Common Transit Procedure among the Republic of Estonia, The Republic of Latvia, The Republic of Lithuania is hereby amended as follows:

Article 1

Article 10 (3) shall be replaced by the following text:

"3. For the purposes of the flat-rate guarantee as provided for in Appendices I and II, the ECU means the amount of national currency of the Contracting Party in question calculated by using exchange rate of the EUR established by the National Bank of that Contracting Party on the first working day of the month of October, and shall be applied from 1 January of the following year.

If a rate is not available for a particular national currency, the rate to be applied shall be that of the first day for which a rate has been established after the first working day of October, the rate to be applied shall be that of the last day prior to that date for which a rate has been established."

Article 2

Article 15 (3) (b) shall be replaced by the following text:

"(b) amendments to the definition of EUR as set out in Article 10 (3);".

Decision No 3/2000 of the Joint Committee on the Baltic Common Transit of 27 September 2000 for the Amendment of the Appendices II and IV of Agreement of 10 July 1998 on the Baltic Common Transit Procedure

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Agreement of 10 July 1998 on the Baltic Common Transit Procedure and in particular Article 15 (3) (a) thereof;

Whereas Appendices II and IV of the Agreement contain provisions regarding ECU;

Whereas after introduction of euro the amounts expressed in ECU shall be replaced with amounts expressed m the common currency of European Monetary Union (euro);

HAS DECIDED AS FOLLOWS

Article 1

In paragraphs 1 and 2 of Article 34 A of Appendix II the word "ECU" is replaced by the word "EUR" and those paragraphs are laid down as follows:

"1. The amount of the comprehensive guarantee is fixed at 100 % of the duties and other charges payable, with a minimum of EUR 7 000, under the provisions of paragraph 4, except in the cases referred to in paragraph 2.

2. The customs authority may fix the amount of the comprehensive guarantee at 30 % at least of the duties and other charges payable, with a minimum of EUR 7 000, under the provisions of paragraph 4, as long as:

— the operator has during the period of 2 years regularly carried out Baltic Common Transit operations under the comprehensive guarantee system,

— he has not committed breaches of his obligations during that period,

— the goods are not listed m Annex VIII of Appendix II

Article 2

In Article 40 of Appendix n the word "ECU" is replaced by the word "EUR" and this Article is laid down as follows:

"Article 40

Without prejudice to the provisions in Article 41 (2) and (3), the flat-rate amount which the guarantor may be permitted to guarantee by means of a declaration; in accordance with Article.28 (1) of Appendix I shall be equal to EUR 7 000"

Article 3

In Article 41 of Appendix n the word "ECU" is replaced by the word "EUR" and this Article is laid down as follows:

"Article 41

1. Except in the cases referred to in paragraphs 2 and 3, the office of departure shall not require a guarantee in excess of the flat-rate amount of EUR 7000 for each T1B transit declaration, irrespective of the amount of duties and other charges to which the goods covered by a particular declaration may be liable.

2. Where, owing to circumstances peculiar to it, a transport operation involves increased risks and the guarantee of EUR 7000 is therefore insufficient, the office of departure shall ask for a guarantee of a greater amount in multiples of EUR 7000 in order to guarantee the duties and other charges relating to the total quantity of goods to be dispatched.

In particular a transport operation is considered to present an increased risk of fraud when it includes goods to which with respect to the use of the comprehensive guarantee the provisions of Article 34 B apply.

3. Additionally, the carriage of goods listed in Annex VIII shall give rise to an increase in the amount of the flat-rate guarantee where the quantity of goods carried exceeds the quantity corresponding to the flat-rate amount of BUR 7000.

In that case, the flat-rate amount shall be increased to the multiple of EUR 7000 necessary to guarantee the quantity of goods to be dispatched.

4. The principal shall, in the cases referred to in paragraphs 2 and 3, deliver to the office of departure flat-rate guarantee vouchers corresponding to the required multiple of EUR 7000".

Article 4

In paragraph 3 of Article 43 of Appendix II the word "ECU is replaced by the word "EUR" and this paragraph is laid down as follows:

"3. The guarantor shall be liable up to an amount of EUR. 7000 in respect of each flat-rate guarantee voucher".

Article 5

In Title V and Article 51 of Appendix II the word "ECU" is replaced by the word "EUR" and this Title and Article are laid down as follows:

"Title V

Special provision concerning the excange value of the EUR

Article 51

1. The equivalent in national currencies of the amounts expressed in EUR referred to in this Appendix shall be calculated by using the exchange rate established by the National Bank of a Contracting Party on the first working day of the month of October, and shall be applied from 1 January of the following year.

If a rate is not available for a particular national currency, the rate to be applied shall be that of the first day for which a rate has been established after the first working day of the month of October. If a rate has not been established after the first working day of October, the rate to be applied shall be that of the last day prior to that date for which a rate has been established.

2. The exchange value of the EUR to be used in applying the first subparagraph shall be that which was applicable on the date on which the T1B declaration covered by the flat-rate guarantee voucher or vouchers was registered in accordance with Article 41".

Article 6

In paragraphs 1 and 2 under title "I. Undertaking by the Guarantor" of Annex VI of Appendix II the word "ECU" is replaced by the word "EUR" and those paragraphs are laid down as follows:

1. The undersigned1

................................................................................

................................................................................

resident at 2

................................................................................

................................................................................

hereby jointly and severally guarantees, at the office of guarantee of ..................... in favour of the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, and the Republic of Lithuania, any amount for which a principal may become liable to the above mentioned States by reason of infringements or irregularities committed in the course of a transit operation under the Agreement on Common Baltic Transit procedure carried out by that person, including duties, taxes and other charges — with the exception of pecuniary penalties — as regards principal or further liabilities, expenses and incidentals charges with regard to which the undersigned has agreed to be responsible by the issue of guarantee vouchers up to a maximum of EUR 7000 per guarantee voucher.

2. The undersigned undertakes to pay upon the first application in writing by the competent authorities of the States referred to in paragraph 1 and without being able to defer payment beyond a period of 30 days from the date of application the sums requested up to EUR 7000 per guarantee voucher, unless he or she or any other person concerned establishes before the expiry of that period, to the satisfaction of the competent authorities, that the transit operation under the Agreement on Common Baltic Transit procedure was conducted without any infringement or irregularity within the meaning of paragraph 1.

The competent authorities may, upon request of the undersigned and for any reasons recognized to be valid defer the period within which the undersigned should pay the requested sums beyond a period of 30 days from the date of application for payment. The expenses incurred, from granting this additional period, and in particular any interest, must be calculated in such a way that the amount is equivalent to that which would be charged to that end on the money market or financial market in the State concerned".

Article 7

In Annex IX of Appendix III the word "ECU" is replaced by the word "EUR" and this Annex is laid down as follows:

L218AN9.GIF (71063 BYTES)

Article 8

In sub-paragraph 2 (c) of Article 7 of Appendix IV the word "ECU" is replaced by word "EUR" and this sub-paragraph is laid down as follows:

"(c) the claim exceeds 1.500 EUR. The equivalent in national currencies of the amount expressed in EUR shall be calculated in accordance with the provisions of Article 51 of Appendix II".

Article 9

This Decision shall enter into force on the 1 January 2001.

Done at Riga, on 27 September 2000

Aivars Krastiņš

Chairman of the Joint Committee

Decision No 5/2000 of the Joint Committee on the Baltic Common Transit of 7 December 2000 on Amendment of Appendices I, II and III of the Agreement of 10 July 1998 on the Baltic Common Transit Procedure

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Agreement of 10 July 1998 on the Baltic Common Transit Procedure and in particular Article 15 (3) (a) thereof,

Whereas Appendix I of the Agreement contains the rules governing the application of the Baltic Common Transit procedure;

Whereas Appendix II of the Agreement contains the conditions for calculation of amount of the comprehensive guarantee and conditions for applying the comprehensive guarantees for T1B operations;

Whereas Annex VIII of Appendix II of the Agreement contains the list of goods which, when transported, give rise to an increase in the flat-rate guarantee;

Whereas the purpose of minimizing the fraud leeds to the early adoption of measures and special rules that will have to make economic operators and customs administrations considerably more alert to the risk;

Whereas the practice of the Contracting Parties has shown that the world market has had a great influence on the value of certain goods listed in Annex VIII to Appendix II of the Agreement;

Whereas Appendix III of the Agreement contains the specimens of the forms of SAD documents and explanatory notes on their use for making out T1B declarations;

Whereas it is necessary to keep the prescriptions for filling in the boxes of T1B declarations in line with the provisions of the Convention on a Common Transit Procedure,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

In paragraph 5 of Article 22 of Appendix I the words "LV Atšķirības iestāde, kurā preces tiek uzrādītas, ....(nosaukums, kods un valsts)" are replaced by the text "LV: Atšķirības: saņēmēja muitas iestāde ....(nosaukums, kods un valsts)" and this paragraph is laid down as follows:

"5. If, in the case of change of office of destination, as referred to in paragraph 3, the new office of destination belongs to a Contracting Party other than that having jurisdiction over the office entered in the T1B document, then the new office of destination shall enter in the "Control by office of destination" box of the return copy of the T1B document, in addition to the usual statement which it is obliged to enter, one of the following statements (Differences: office where goods were presented ............ (name, code and country)):

EE: Erinevused: tollipunkt, kus kaubad esitati............ (nimi, kood ja riik),

LV: Atšķirības: saņēmēja muitas iestāde ...............(nosaukums, kods un valsts),

LT: Skirtumai: ķstaiga, kuriai pateiktos prekņs - ............ (pavadinimas, kodas ir valstybņ).

Article 2

Paragraph 1 of Article 18 of Appendix II is laid down as follows:

"1. Where goods have to move under the T1B procedure, the principal shall enter the symbol "T1B" in the right-hand subdivision of box 1 of the forms used."

Article 3

The following paragraph 6 is added to Article 34 A of Appendix II:

"6. At the first request of the office of departure the principal shall provide the customs authorities with the information concerning the amount of the debt related to the consignment in question which shall to be covered by the comprehensive guarantee assessed on the basis of rates of import duties and taxes applied in the country where the office of departure is located.

Article 4

Article 41 of Appendix II is replaced by the following text:

"Article 41

1. (This Article does not contain paragraph 1).

2. Except in cases referred to in paragraph 3, the principal shall deliver to the office of departure the number of flat-rate guarantee vouchers corresponding to the multiple of EUR 7000 necessary to cover the total amount of debt which may be incurred. Those vouchers shall be retained by the office of departure.

3. Additionally, the carriage of goods listed in Annex VIII shall give rise to an increase in the amount of the flat-rate guarantee where the quantity of goods carried exceeds the quantity corresponding to the flat-rate amount of EUR 7000.

In that case, the flat-rate amount shall be increased to the multiple of EUR 7000 necessary to guarantee the quantity of goods to be dispatched.

4. The principal shall, in the cases referred to in paragraph 3, deliver to the office of departure flat-rate guarantee vouchers corresponding to the required multiple of EUR 7000."

Article 5

Annex VIII of Appendix II is amended according of the Annex of this Decision.

Article 6

Replace the text in the Paragraph 1 of the Article 2 of Appendix III to the Agreement: "However on the copies used for transit (1,4,5 and 7)" by the text: "However on the copies used for transit (1,4 and 5)".

Article 7

In box 14 of copy 4 (Estonian version) of the specimen of the form of SAD document shown in Annex I to Appendix III the word "Nr." is replaced by the words "14 Deklarant / Esindaja Nr.".

Article 8

The symbol of box "H" on the back side of copy 5 (English version) of the specimen of the form of SAD document shown in Annex I to Appendix III is replaced by the symbol "I".

Article 9

The subtitle A "General Description" of Title I "General Remarks" of Annex VII to Appendix III is replaced by the following text:

"A. General description

The forms referred to in Annexes I to IV to this Appendix are to be used for the movement of goods under the T1B procedure between the Contracting Parties concerned (except under the simplified transit procedure for the carriage of goods by certain modes of transport).

In the case of the forms referred to in Annexes I and III to this Appendix, only copies 1, 4 and 5 are to be used:

- copy 1 which is to be retained by the authorities of the Contracting Party of dispatch/export (dispatch and transit formalities),

- copy 4 which is to be kept by the office of destination (transit formalities and evidence of status of the goods of a Contracting Party),

- copy 5 which is the return copy for the transit procedure.

The forms referred to in Annexes II and IV to this Appendix may also be used, particularly where declarations are processed by a computerized system. Two sets, each comprising at least copies 1/6 and 4/5, should be used in such instances, the first set would then correspond, as regards the particulars to be given therein, to copies 1 and 4 above, and the second to copy 5.

In this case, in each set, the number of the each copy being used must be shown by deleting the number, in the margin of the form, referring to the copy not be used.

Each set thus defined is designed so that the information which has to be reproduced on the various copies will be reproduced by means of a chemical treatment of the paper.

Traders may also, if they wish, use privately printed sets of kind corresponding to their choice as long as the form used conforms to the official specimen."

Article 10

The second sub-paragraph in the prescription for filling in box 2 of the Title II "Particulars to be entered in the different boxes" of Annex VII to Appendix III is replaced by the following text:

"Where consignments are grouped (small consignments loaded on one means of transport), enter one of the following entries ("various") in this box and attach the list of consignors singned by the principal to the each copy of the declaration with exception of return copy 5:

- EE: Erinevad;

- LV: Dažādi;

- LT: Õvairūs".

Article 11

The figure "0" in the prescription for filling in box 6 of the Title II "Particulars to be entered in the different boxes" Annex VII to Appendix III is replaced by the figure "1" and this prescription is laid down as follows:

"Box 6: Total packages

Enter the total number of packages (i.e. number of boxes, sacks, etc.) making up the consignment in question. Enter '1' or leave this box blank for unpacked or bulk goods.

Article 12

The prescription for filling in box 27 of Title II "Particulars to be entered in the different boxes" of Annex VII to Appendix III is replaced by the following text:

"Box 27: Place of loading

This box is optional for the Contracting Parties. Enter, if applicable in code form, where provided for, the place of loading of the onto the active means of transport on which they are to cross the border of the Contracting Party in whose territory the office of departure is located, as known at the time when the goods are placed under the Baltic Common Transit procedure."

Article 13

The prescription for filling in box 31 of Title II "Particulars to be entered in the different boxes" of Annex VII to Appendix III is replaced by the following text:

"Box 31: Packages and description of goods - Marks and numbers - Container No(s) - Number and kind

Enter the marks, numbers, number and kind of packages or, in the case of unpacked goods, enter the number of such goods covered by the declaration, or one of the following entries ("bulk"):

- EE: puisteained;

- LV: berama krava;

- LT: nesupakuotas (birus, skystas ar kt.) krovinys.

The normal trade description of the goods must be entered in all cases. This description must include all the details needed to allow identification of the goods. The description must be expressed in sufficiently precise terms to allow classification of the goods. This box must also show the particulars required under any specific rules (e.g. on excise duties). If containers are used, the identifying marks of the container should also be entered in this box."

Article 14

The second sub-paragraph of the prescription for filling in box 33 of Title II "Particulars to be entered in the different boxes" of Annex VII to Appendix III is replaced by the following text:

"Use at least four digit commodity code from chapters 98 or 99 of HS when loading lists are used."

Article 15

The prescription for filling in box 51 of Title II "Particulars to be entered in the different boxes" of Annex VII to Appendix III is replaced by the following text:

"Box 51: Intended offices of transit (and countries)

Enter the name and the code of the intended office of entry into each Contracting Party the territory of which it is intended to cross in the course of transportation. The transit offices are listed in the "list of customs offices competent for transit operations". After the name and the code of the office, enter the two letter code relating to the Contracting Party concerned contained in International Standart ISO 3166 (Codes for the representation of names of countries)".

Article 16

1. This Decision shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties inform the Depositary of concluding the internal legal requirements necessary for the entry into force of the Decision.

2. If this Decision does not enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article by January 1, 2001, it shall be applied provisionally from that date.

Done at Riga, on 7th December 2000.

Aivars Krastiņš

Chairman of the Joint Committee

Annex to Decision No5/2000

Annex VIII

List of Goods Which, When Transported, Give Rise to an Increase in the Flate-Rate Guarantee

Harmonized system heading No Description Quantity corresponding to the standard amount of EUR 7000
2203 Beer made from malt 50 hl
2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading No. 2009
15 hl
2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavored with plants or aromatic substances
20 hl
2206 Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included
25 hl
2207.10 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol. or higher
3 hl
2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol.; spirits, liqueurs and other spirituous beverages
5 hl
ex2402 Cigars 15000 cigars
ex2402 Cigarillos 30000 cigarrillos
ex2402 Cigarettes 35000 cigarettes
ex2403 Smoking tobacco; Chewing tobacco; snuff 300 kg
ex2710 Car gasoline (excluding aircraft gasoline) 200 hl
ex2710 Aircraft gasoline10000 kg
ex2710 Aircraft petroleum 15000 kg
ex2710 Diesel 25000 kg
ex2710 Engine oil 10000 kg

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!