• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2005. gada 29. septembra likums "Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.10.2005., Nr. 167 https://www.vestnesis.lv/ta/id/119366

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Sodu reģistra likums

Vēl šajā numurā

20.10.2005., Nr. 167

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 29.09.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību
1.pants. 2004.gada 8.oktobrī Astanā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk — Līgums) un Protokols Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Līgums un Protokols stājas spēkā Līguma 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums un Protokols latviešu un krievu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 29.septembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2005.gada 20.oktobrī
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN KAZAHSTĀNAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANU UN SAVSTARPĒJU AIZSARDZĪBU

Latvijas Republikas valdība un Kazahstānas Republikas valdība (turpmāk tekstā — "Līgumslēdzējas puses");

atzīstot nepieciešamību aizsargāt vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumus otras Līgumslēdzējas puses teritorijā nediskriminējošā veidā;

vēloties sadarboties, paplašinot ekonomisko sadarbību vienas Līgumslēdzējas puses fizisko un juridisko personu ieguldījumu otras Līgumslēdzējas puses teritorijā jomā;

atzīstot, ka vienošanās par režīmu, kas tiek piemērots tādiem ieguldījumiem, stimulēs privātā kapitāla plūsmu un Līgumslēdzēju pušu ekonomisko attīstību;

vienojoties par to, ka stabils pamats ieguldījumiem dos ieguldījumu, maksimāli palielinot efektīvu ekonomisko resursu izmantošanas, un uzlabos dzīves līmeni;

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Definīcijas

Šī Līguma mērķim:

1. Termins "ieguldījums" nozīmē visu veidu aktīvus, ko vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāji iegulda otras Līgumslēdzējas puses teritorijā uzņēmējdarbības veikšanai saskaņā ar pēdējās Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīviem aktiem, kā arī no tā izrietošajām tiesībām un, cita starpā, taču ne tikai, ietver:

(a) kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī ar īpašumu saistītās tiesības, tādas kā nomas tiesības, hipotēkas un ķīlas tiesības;

(b) pajas, akcijas, parādzīmes un cita veida dalību kapitālsabiedrībā;

(c) prasījumus par naudas piedziņu vai jebkuru citu izpildījumu komerciāla līguma ietvaros, kam ir ekonomiska vērtība;

(d) intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot autortiesības, preču zīmes, patentus, dizainparaugus un tehniskus procesus, nepatentētās praktiskās zināšanas ("know-how"), komerciālus noslēpumus, tirdzniecības nosaukumus un uzņēmējsabiedrības prestižu ("good-will");

(e) darījumu priekšrocības, kas piešķirtas saskaņā ar likumu vai komerciālu līgumu, ieskaitot priekšrocības dabas resursu meklēšanai, kultivēšanai, iegūšanai vai izmantošanai.

Izmaiņas ieguldījumu aktīvu formā, ja tās notikušas saskaņā ar tās Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīvajiem aktiem, kuras teritorijā ieguldījums ir veikts, neierobežo šī Līguma noteikumu piemērošanu ieguldītāju interešu un tiesību aizsardzībai.

2. Termins "ieguldītājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas veic ieguldījumus otras Līgumslēdzējas puses teritorijā.

(a) attiecībā uz Latvijas Republiku:

(i) "fiziska persona" nozīmē pilsoni vai nepilsoni saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, un saskaņā ar šī Līguma Protokolā termina "nepilsonis" skaidrojumu;

(ii) "juridiska persona" nozīmē uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai kapitālsabiedrību, sabiedrisku organizāciju, apvienību un nodibinājumu, kas nodibināts vai izveidots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem;

(b) attiecībā uz Kazahstānas Republiku:

(i) "fiziska persona" nozīmē Kazahstānas Republikas pilsoni vai Kazahstānas Republikas teritorijā pastāvīgi dzīvojošu personu, kas saskaņā ar savas valsts likumdošanu ir tiesīga veikt ieguldījumus;

(ii) "juridiska persona" nozīmē juridisku personu vai organizāciju, kurai nav juridiskas personas status, kas ir nodibināta vai reģistrēta saskaņā ar Kazahstānas Republikas likumdošanu.

3. Termins "ienākumi" nozīmē līdzekļus, kas iegūti realizējot ieguldījumus un ietver peļņu, procentu ieņēmumus, ienākumus no kapitāla, dividendes, autoratlīdzību, maksājumus par licencēm un citus maksājumus.

4. Termins "teritorija" nozīmē Līgumslēdzējas puses teritoriju, ieskaitot sauszemes teritoriju, iekšējos un teritoriālos ūdeņus un gaisa telpu virs tām, kā arī piegulošās piejūras teritorijas, ieskaitot jūras gultni, zemaugsni, kur Līgumslēdzējas puses realizē savas suverēnās tiesības vai jurisdikciju šādās teritorijās dabas resursu izpētes un ekspluatēšanas nolūkos, saskaņā ar nacionālo likumdošanu un starptautiskajām tiesībām.

2. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

1. Katra Līgumslēdzēja puse sekmē un rada labvēlīgus nosacījumus otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem ieguldījumu veikšanai tās teritorijā un pieņem šādus ieguldījumus saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem.

2. Katra Līgumslēdzēja puse savā teritorijā piešķir otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem un ienākumiem no ieguldījumiem godīgu un taisnīgu režīmu, kā arī pilnu un pastāvīgu aizsardzību un drošību.

3. Līgumslēdzējas puses savā teritorijā neveic nepamatotus, diskriminējošus vai patvaļīgus pasākumus pret otras Līgumslēdzējas puses veikto ieguldījumu paplašināšanu, pārvaldību, uzturēšanu, izmantošanu, labumu iegūšanu un pārdošanu vai cita veida rīcību.

3. pants

Ieguldījumu režīms

1. Katra Līgumslēdzēja puse savā teritorijā otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem, to ieguldījumiem un ienākumiem no ieguldījumiem piešķir tādu režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, ko tā piešķir saviem ieguldītājiem vai trešo valstu ieguldītājiem un to ieguldījumiem attiecībā uz ieguldījumu paplašināšanu, pārvaldību, uzturēšanu, izmantošanu, labumu iegūšanu un pārdošanu vai cita veida rīcību.

2. Katra Līgumslēdzēja puse otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem to ieguldījumiem un ienākumiem no ieguldījumiem piešķir labvēlīgāko režīmu no tiem, kas minēti šī panta 1. daļā.

4. pants

Atbrīvojumi

Šī Līguma noteikumi nav iztulkojami tā, lai uzliktu Līgumslēdzējai pusei par pienākumu attiecināt uz otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem, to ieguldījumiem un ienākumiem no ieguldījumiem esošās un nākotnes jebkura režīma priekšrocības, atvieglojumus vai privilēģijas, kas izriet no:

(a) dalības brīvās tirdzniecības zonā, muitas ūnijā, monetārajā savienībā, kopējā tirgū un jebkura starptautiskā līguma, kuras dalībnieks ir kāda no Līgumslēdzējām pusēm un ar kuru šādas ūnijas vai līdzīgas apvienības ir izveidotas;

(b) visām starptautiskajām vienošanām, vai Līgumslēdzējas puses nacionālās likumdošanas, kas pilnībā vai lielākoties attiecas uz nodokļu uzlikšanu.

5. pants

Ekspropriācija un atlīdzība

1. Līgumslēdzēja puse neveic otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumu ekspropriāciju vai nacionalizāciju tiešā vai netiešā veidā vai pakļauj jebkādiem pasākumiem ar līdzīgu iedarbību (turpmāk tekstā "ekspropriācija"), izņemot gadījumus, kad tā tiek veikta:

(a) sabiedrības interesēs;

(b) nediskriminējošā veidā;

(c) saskaņā ar likumos noteikto procedūru; un

(d) pret tūlītēju, atbilstošu un efektīvu kompensāciju saskaņā ar šī panta 2. un 3. daļu.

2. Kompensācija:

(a) tiek izmaksāta bez aizkavēšanās. Aizkavēšanās rezultātā radušos zaudējumus, kas ir saistīti ar valūtas kursa maiņu, sedz Līgumslēdzēja puse, kas pieņem ieguldījumus;

(b) ir līdzvērtīga ekspropriētā ieguldījuma taisnīgai tirgus vērtībai tieši pirms ekspropriācijas. Taisnīgo tirgus vērtību neietekmē jebkādas izmaiņas vērtībā, kas ir saistītas ar to, ka ekspropriācija sabiedrībai kļuvusi zināma agrāk;

(c) pilnībā realizējama un brīvi pārvedama;

(d) ietver komerciālo procentu likmi, kas tiek aprēķināta no maksājuma tirgus vērtības valūtā, sākot no ekspropriācijas brīža līdz maksājuma brīdim.

3. Jebkuras Līgumslēdzējas puses ieguldītājam, kas apgalvo, ka ir cietis no otras Līgumslēdzējas puses veiktās ekspropriācijas, ir tiesības uz tūlītēju lietas izskatīšanu, ieskaitot ieguldījuma novērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu saskaņā ar šī panta noteikumiem, pēdējās Līgumslēdzējas puses tiesas iestādē vai citā kompetentā un neatkarīgā iestādē.

6. pants

Atlīdzība par zaudējumiem

1. Līgumslēdzējas puses ieguldītājs, kas ir cietis zaudējumus saistībā ar tā ieguldījumu kara vai cita bruņota konflikta, ārkārtas stāvokļa, revolūcijas, dumpja, pilsoņu nemieru vai citu līdzīgu notikumu dēļ otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, pēdējā Līgumslēdzēja puse piemēro restitūcijas, atlīdzināšanas, kompensācijas vai citu izlīguma režīmu, kas nav nelabvēlīgāks kā pēdējās Līgumslēdzējas puses piemērotais režīms pašu ieguldītājiem vai jebkuras trešās valsts ieguldītājiem, atkarībā no tā, kurš no šiem režīmiem ir labvēlīgāks attiecīgajam ieguldītājam.

2. Līgumslēdzējas puses ieguldītājam, kuram kādā no šī panta 1. daļā minētajiem gadījumiem ir nodarīti zaudējumi, kuru cēlonis ir:

(a) otras Līgumslēdzējas puses bruņoto spēku vai iestāžu veiktā viņa ieguldījumu vai to daļas konfiskācija; vai

(b) otras Līgumslēdzējas puses bruņoto spēku vai iestāžu veiktā viņa ieguldījumu vai to daļas iznīcināšana, kas nav notikusi apstākļu nepieciešamības dēļ,

pēdējā Līgumslēdzēja puse jebkurā gadījumā piešķir restitūciju vai kompensāciju, kas abos gadījumos ir tūlītējā, atbilstoša un efektīva. Kompensācija tiek izmaksāta saskaņā ar 5. panta 2. un 3. daļu.

7. pants

Pārvedumi

1. Katra Līgumslēdzēja puse saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem nodrošina otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem to ieguldījumu pārvedumu un ar ieguldījumiem saistīto maksājumu pārvedumu uz savu teritoriju un no tās. Šādi maksājumi cita starpā, taču ne tikai, ietver:

(a) sākumkapitālu un papildus summas, lai saglabātu vai palielinātu ieguldījumus;

(b) ienākumus;

(c) ieņēmumus no ieguldījuma pilnīgas vai daļējas pārdošanas vai likvidēšanas;

(d) maksājumus saskaņā ar komerciāliem līgumiem, ieskaitot aizdevuma maksājumus;

(e) kompensāciju, kas izmaksājama saskaņā ar 5. un 6. pantu;

(f) maksājumus, kas rodas saistībā ar ieguldījuma strīdu;

(g) algu un cita veida atlīdzību personālam, kas ir iesaistīts no ārzemēm un kas strādā saistībā ar ieguldījumu.

2. Katra Līgumslēdzēja puse nodrošina, ka pārvedumi, kas attiecas uz šī panta 1. daļu tiek veikti brīvi konvertējamā valūtā un saskaņā ar prevalējošo komerciālo apmaiņas kursu pārveduma dienā, kas ir spēkā tajā Līgumslēdzējas pusē, kuras teritorijā tiek pieņemti ieguldījumi.

3. Gadījumā, ja ārzemju valūtas tirgus nepastāv, kurss, kurš tiek piemērots, ir pēdējais apmaiņas kurss, kas ticis piemērots valūtu pārvēršanai, piesaistot tās Speciālo aizņēmumu tiesību (SDR) valūtu grozam.

4. Neskatoties uz šī panta 1., 2. un 3. daļu, Līgumslēdzēja Puse var ierobežot pārvedumu, vienlīdzīgi, nediskriminējoši un labticībā pielietojot tās likumus attiecībā uz:

(a) bankrotu, maksātnespēju vai kreditoru tiesību aizsardzību;

(b) vērtspapīru, nākotnes līgumu (futures), iespēju (options) vai atvasināto finanšu instrumentu (derivatives) izlaišanu, tirdzniecību vai darbību ar tiem;

(c) krimināliem vai sodāmiem pārkāpumiem;

(d) finanšu ziņojumiem vai reģistrācijas kārtošanu par pārvedumiem, kad nepieciešams nodrošināt likumu piemērošanu vai sadarboties ar finanšu regulējošam iestādēm; vai

(e) nodrošināt tiesas vai administratīvos procesos pieņemto lēmumu un spriedumu izpildi.

8. pants

Tiesību pārņemšana

1. Ja kāda Līgumslēdzēja puse vai tās nozīmētā aģentūra veic maksājumu saviem ieguldītājiem saskaņā ar garantijām, ko tā ir piešķīrusi attiecībā uz ieguldījumu otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, pēdējā Līgumslēdzēja puse atzīst:

(a) visu šāda ieguldītāja tiesību vai prasību nodošanu pirmajai Līgumslēdzējai pusei vai tās nozīmētajai aģentūrai saskaņā ar likumu vai juridisku darījumu tajā valstī, kā arī

(b) ka pirmā Līgumslēdzēja puse vai tās nozīmēta aģentūra, pārņemot ieguldītāja tiesības, ir tiesīga realizēt ieguldītāja tiesības un prasības un uzņemties saistības sakarā ar ieguldījumu tajā pašā apjomā kā ieguldītājs.

2. Aizvietotās tiesības un prasības nepārsniedz ieguldītāja sākotnējās tiesības un prasības.

9. pants

Strīdu izšķiršana starp Līgumslēdzēju pusi un otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem

1. Jebkuru strīdu starp Līgumslēdzējas puses ieguldītāju un otru Līgumslēdzēju pusi par šī Līguma iztulkošanu vai piemērošanu, cik vien tas iespējams, izšķir konsultāciju ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

2. Ja strīds nav izšķirts trīs mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegts rakstisks paziņojums par prasību, ieguldītājam pēc izvēles ir tiesības iesniegt lietu:

(a) Līgumslēdzējas puses, kuras teritorijā ieguldījums ir veikts, kompetentā tiesā; vai

(b) Starptautiskā Ieguldījumu strīdu izšķiršanas centra (turpmāk ICSID) šķīrējtiesā, kas izveidots ar Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu fiziskajām un juridiskajām personām, kas atvērta parakstīšanai 1965. gada 18. martā Vašingtonā (turpmāk "Centrs"), ja strīdā iesaistītā Līgumslēdzēja puse un ieguldītāja Līgumslēdzēja puse ir šīs Konvencijas dalībvalstis; vai

(c) ICSID papildus institūcijas šķīrējtiesā, ja vai nu strīdā iesaistītā Līgumslēdzēja puse, vai ieguldītāja Līgumslēdzēja puse ir pievienojusies šai Konvencijai;

(d) jebkurā speciālā šķīrējtiesā, kas, ja abas Līgumslēdzējas puses nav vienojušās savādāk, nodibināta saskaņā ar Apvienotās Nāciju organizācijas starptautisko tirdzniecības likumu komisijas (UNCITRAL) šķīrējtiesas noteikumiem.

3. Neviena Līgumslēdzēja puse, kas ir iesaistīta strīdā, šķīrējtiesas procesa laikā vai pēc šķīrējtiesas sprieduma pasludināšanas nevar izvirzīt iebildumus, kas ir balstīti uz faktu, ka strīdā iesaistītais ieguldītājs ir saņēmis pilnīgu vai daļēju atlīdzību par zaudējumiem saskaņā ar apdrošināšanu.

4. Šķīrējtiesa, kas nodibināta saskaņā ar šo pantu, pieņem lēmumus saskaņā ar tās Līgumslēdzējas puses nacionālo likumdošanu, kas ir iesaistīta strīdā, šī Līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem starptautisko tiesību noteikumiem.

5. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs un saistošs abām pusēm. Abas Līgumslēdzējas puses uzņemas šķīrējtiesas sprieduma izpildīšanu.

10. pants

Strīdu izšķiršana Līgumslēdzēju pušu starpā

1. Strīdus Līgumslēdzēju pušu starpā par šī Līguma iztulkošanu vai piemērošanu, cik vien tas iespējams, izšķir konsultāciju ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

2. Ja strīdu tādējādi nevar izšķirt trīs (3) mēnešu laikā, pēc kādas Līgumslēdzējas puses lūguma to iesniedz šķīrējtiesā saskaņā ar šī panta noteikumiem.

3. Šķīrējtiesu katram atsevišķam gadījumam izveido sekojošā veidā. Divu mēnešu (2) laikā pēc šķīrējtiesas lūguma saņemšanas, katra Līgumslēdzēja puse ieceļ vienu šķīrējtiesnesi. Tad šie divi šķīrējtiesneši izvēlas kādu trešās valsts pilsoni, kuru pēc Līgumslēdzēju pušu vienošanās ieceļ par šķīrējtiesas priekšsēdētāju (turpmāk "Priekšsēdētājs"). Priekšsēdētāju ieceļ divu (2) mēnešu laikā pēc divu šķīrējtiesnešu iecelšanas.

4. Ja šī panta 3. daļā norādītajos termiņos amatpersonas nav ieceltas, var lūgt Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētāju veikt nepieciešamo amatpersonu iecelšanas. Ja Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētājs ir kādas Līgumslēdzējas puses pilsonis vai cita iemesla dēļ nevar izpildīt minētās funkcijas, priekšsēdētāja vietnieks tiek aicināts veikt nepieciešamo amatpersonu iecelšanu. Ja arī priekšsēdētāja vietnieks ir kādas Līgumslēdzējas puses pilsonis vai cita iemesla dēļ nevar izpildīt minētās funkcijas, tad nākošais augstākā ranga Starptautiskās Justīcijas tiesas loceklis, kurš nav nevienas Līgumslēdzējas puses pilsonis, tiek uzaicināts veikt nepieciešamo amatpersonu iecelšanu.

5. Šķīrējtiesa pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Šāds lēmums ir galīgs un saistošs. Katra Līgumslēdzēja puse sedz sava šķīrējtiesneša izmaksas un izmaksas par tiesisko pārstāvību šķīrējtiesas procedūrās. Priekšsēdētāja pakalpojumu izmaksas un pārējās izmaksas līdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas puses. Šķīrējtiesa, tomēr var lemt, ka vienai no Līgumslēdzējām pusēm izmaksas jāsedz lielākā apjomā un šāds spriedums ir saistošs abām Līgumslēdzējām pusēm. Šķīrējtiesa nosaka savu procedūru.

11. pants

Citu noteikumu un īpašu saistību piemērošana

1. Ja kādu jautājumu vienlaicīgi nosaka šis Līgums un vēl cits starptautisks līgums, kuru ir parakstījušas abas Līgumslēdzējas puses, neviens šī Līguma noteikums nekavē ne Līgumslēdzēju pusi, ne arī kādu tās ieguldītāju, kuram pieder ieguldījumi otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, izmantot tos noteikumus, kuri tam konkrētajā gadījumā ir izdevīgāki.

2. Ja režīms, ko viena Līgumslēdzēja puse piešķir otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem saskaņā ar savas valsts likumiem un normatīvajiem aktiem vai citiem līgumu noteikumiem ir labvēlīgāks nekā šī Līguma piešķirtais, izmanto lielākās labvēlības režīmu.

12. pants

Līguma piemērošana

Šo Līgumu piemēro ieguldījumiem, kurus vienas Līgumslēdzējas puses teritorijā saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem veikuši otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāji pirms vai pēc šī Līguma stāšanās spēkā, taču to nepiemēro strīdiem vai prasībām, kas radušās saistībā ar ieguldījumiem pirms šī Līguma stāšanās spēkā.

13. pants

Vispārējie izņēmumi

1. Nekas šajā Līgumā netiek tulkots tā, lai ierobežotu Līgumslēdzējas puses veikt darbības, kuras nepieciešamas, lai aizsargātu tās drošības intereses kara vai bruņota konflikta laikā.

2. Pieņemot, ka šāda rīcība netiek veikta neattaisnojami vai nelikumīgi, vai nerada slēptus starptautiskās tirdzniecības vai ieguldījumu ierobežojumus, nekas šajā Līgumā netiek tulkots tā, lai ierobežotu Līgumslēdzējas pusi ieviest un veikt pasākumus, ieskaitot vides aizsardzības pasākumus:

(a) nepieciešamus, lai uzturētu sabiedrisko kārtību;

(b) nepieciešamus, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvību vai veselību.

3. Šī panta noteikumi neattiecas uz šī Līguma 5. pantu, 6. pantu vai 7. panta 1.(e) apakšdaļu.

14. pants

Atklātība

1. Katra Līgumslēdzēja puse nekavējoties publicē vai nodrošina publiski pieejamus savus vispārēji piemērojamos likumus, normatīvos aktus, procesuālo un administratīvo praksi un tiesu nolēmumus, kā arī starptautiskos līgumus, kas var ietekmēt otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumus pirmās Līgumslēdzējas puses teritorijā.

2. Šis Līgums neuzliek par pienākumu Līgumslēdzējai pusei sniegt vai nodrošināt pieeju jebkādai konfidenciālai informācijai vai ar īpašuma tiesībām saistītai informācijai, ieskaitot informāciju, kas attiecas uz atsevišķiem ieguldītājiem un to ieguldījumiem, kuras atklāšana var kavēt likuma izpildi vai kas ir pretrunā ar likumiem, kas aizsargā konfidencialitāti vai var kaitēt likumīgām konkrētā ieguldītāja komercinteresēm.

15. pants

Konsultācijas

Līgumslēdzējas puses pēc kādas no Līgumslēdzējas puses pieprasījuma, rīko konsultācijas, lai pārskatītu šī Līguma piemērošanu un analizētu jebkurus jautājumus, kas var rasties no šī Līguma. Šādas konsultācijas rīko starp Līgumslēdzēju pušu kompetentām iestādēm attiecīgajos kanālos saskaņotā vietā un laikā.

16. pants

Stāšanās spēkā, darbības ilgums un izbeigšana

1. Pēc abpusējas Līgumslēdzēju pušu vienošanās šajā Līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi, kas tiek noformēti kā atsevišķi protokoli, kas veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2. Šis Līgums, kā arī izmaiņas un papildinājumi, kas veikti saskaņā ar šī panta 1. daļu, stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojuma par Līgumslēdzēju pušu izpildīto iekšējo procedūru, kas nepieciešama, lai Līgums stātos spēkā.

3. Šis Līgums tiek noslēgts uz desmit gadiem un pēc tam tā darbība pagarinās uz turpmākiem tādiem pašiem termiņiem, ja vien kāda no Līgumslēdzējām pusēm divpadsmit mēnešus pirms tam rakstiski nepaziņo otrai Līgumslēdzējai pusei par nodomu izbeigt šo Līgumu.

4. Uz ieguldījumiem, kas veikti pirms šī Līguma izbeigšanās, turpina attiekties šī Līguma 1. līdz 15. panta noteikumi desmit gadus no šī Līguma izbeigšanās dienas.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie valdību pārstāvji, ir parakstījuši šo Līgumu.

Parakstīts divos eksemplāros Astanā 2004. gada 8. oktobrī latviešu, kazahu un krievu valodā, un teksti ir vienlīdz autentiski.

Ja pastāv atšķirības interpretācijā, noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
MĀRIS RIEKSTIŅŠ
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

Kazahstānas Republikas valdības vārdā
ADILBEKS DŽAKSIBEKOVS
Kazahstānas Republikas rūpniecības un tirdzniecības ministrs

PROTOKOLS

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN KAZAHSTĀNAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMAM PAR IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANU UN SAVSTARPĒJU AIZSARDZĪBU

Parakstot Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, zemāk parakstījušies pušu pārstāvji ir vienojušies par sekojošiem nosacījumiem, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu:

Norādot uz 1. pantu

Kazahstānas Republika valdība ņem vērā Latvijas Republikas valdības paziņojumu, ka termins "nepilsonis" 1. panta 2. daļas (a) (i) punktā apzīmē personu, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi.

Latvijas Republikas valdības vārdā
MĀRIS RIEKSTIŅŠ
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

Kazahstānas Republikas valdības vārdā
ADILBEKS DŽAKSIBEKOVS
Kazahstānas Republikas rūpniecības un tirdzniecības ministrs

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Правительство Латвийской Республики и Правительство Республики Казахстан в дальнейшем именуемые "Стороны",

признавая необходимость защищать инвестиции инвесторов одной Стороны на территории другой Стороны на недискриминационной основе;

желая содействовать расширению экономического сотрудничества в сфере инвестиций физических и юридических лиц одной Стороны на территории другой Стороны;

признавая то, что договоренность о режиме, предоставляемом таким инвестициям, будет стимулировать поток частного капитала и экономическое развитие государств Сторон;

соглашаясь с тем, что стабильная основа для инвестиций внесет вклад в максимальное увеличение эффективного использования экономических ресурсов и улучшит жизненный уровень;

согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1

Определения


В целях настоящего Соглашения,

1. Термин "инвестиция" означает любой вид активов, вкладываемый или вложенный инвесторами одной Стороны в предпринимательских целях в соответствии с национальным законодательством государства другой Стороны на территории последней, а также вытекающие отсюда права, и в частности, но не исключительно, может включать:

(а) движимое и недвижимое имущество и имеющие отношение имущественные права, такие как аренда, ипотека, права удержания имущества и заклады;

(б) доли, акции, долговые обязательства и любая другая форма участия в компании;

(в) денежные требования или любое исполнение согласно контракту, имеющее экономическую ценность;

(г) права интеллектуальной собственности, включая авторские права, торговые марки, патенты, промышленные образцы и технические процессы, ноу-хау, коммерческие секреты, торговые названия и гуд-вилл;

(д) деловые концессии, которые предоставляются в соответствии с законом или согласно договору, включая концессии для поиска, разработки, извлечения или использования природных ресурсов.

Изменение в форме вложенных инвестиций, произошедшие в соответствии с законодательством государства, принимающего на своей территории инвестиции, не препятствует применению положений настоящего Соглашения в целях защиты интересов инвесторов в отношении приобретаемых в этой связи ими прав.

2. Термин "инвестор" означает любое физическое или юридическое лицо, которое осуществляет инвестиции на территории другой Стороны.

(а) в отношении Латвийской Республики:

(i) "физическое лицо" - гражданина и не-гражданина в соответствии с законами и положениями Латвийской Республики, и согласно Протоколу к настоящему Соглашению в отношении определения понятия "не-гражданин".

(ii) "юридическое лицо" - предприятие (компанию) или общественную организацию, ассоциацию, учреждение, зарегистрированное или учрежденное в соответствии с законами и положениями Латвийской Республики;

(б) в отношении Республики Казахстан:

(i) "физическое лицо" - гражданина Республики Казахстан, или лицо, постоянно проживающее на территории Республики Казахстан, правомочное в соответствии с законодательством ее государства осуществлять инвестиции;

(ii) "юридическое лицо" - юридическое лицо или организация, не обладающую статусом юридического лица, созданное или зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Термин "доходы" означает средства, полученные в результате осуществления инвестиции и, включая прибыль, проценты, доходы с капитала, дивиденды, роялти, лицензионные вознаграждения и других платежи.

4. Термин "территория" означает территорию государства Стороны включая, сухопутную территорию, внутренние и территориальные воды и воздушное пространство над ними, а также морские зоны вне территориального моря, включая морское дно и недра, над которыми государство Стороны осуществляет суверенные права или юрисдикцию в соответствии с национальными законодательством и международным правом, в целях разведки и эксплуатации природных ресурсов таких областей.

СТАТЬЯ 2

Поощрение и защита инвестиций


1. Каждая Сторона поощряет и создает благоприятные условия на своей территории для инвестиций инвесторов другой Стороны и допускает такие инвестиции в соответствии национальным законодательством своего государства.

2. Каждая Сторона на своей территории предоставляет инвестициям и доходам от инвестиций инвесторов другой Стороны справедливое и равноправное обращение, а также полную и постоянную защиту и безопасность.

3. Ни одна Сторона на своей территории не ухудшает необоснованными, дискриминационными или произвольными мерами увеличение, управление, сохранение, использование, владение и продажу или другое распоряжение инвестиций инвесторами другой Стороны.

СТАТЬЯ 3

Правовой режим


1. Каждая Сторона предоставит инвесторам другой Стороны и их инвестициям и доходам от инвестиций, режим не менее благоприятный, чем режим, который она предоставляет национальным инвесторам либо инвесторам третьих стран и их инвестициям в отношении расширения, управления, поддержания, использования, владения и продажи или другого распоряжения инвестицией.

2. Каждая Сторона предоставит инвесторам другой Стороны и их инвестициям и доходам от инвестиций режим, который является наиболее благоприятным из оговоренных в пункте 1 настоящей Статьи.

СТАТЬЯ 4

Освобождение


Положение настоящего Соглашения не должно толковаться, как обязывающее Сторону предоставить инвесторам другой Стороны и их инвестициям и доходам от инвестиций существующую или будущую выгоду любого режима, преференцию или привилегию являющейся результатом

(а) членства в зоне свободной торговли, таможенного союза, валютного союза, общего рынка и любого международного соглашения, участником которого является государство любой Стороны и приводящего к таким союзами или подобным организациям;

(б) любого международного соглашения или национального законодательства государства Стороны, относящегося полностью или главным образом к налогообложению.

СТАТЬЯ 5

Экспроприация и компенсация


1. Любая Сторона не должна экспроприировать или национализировать прямо или косвенно инвестиции инвес­тора другой Стороны или принимать любые подобные меры (далее именуемые - экспроприация) за исключением принимаемых:

(а) в общественных целях;

(б) недискриминационным способом;

(в) в соответствии с надлежащей законной процедурой; и

(г) с выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей Статьи.

2. Компенсация должна:

(а) быть выплачена без задержки. В случае задержки любой убыток, связанный с валютным курсом, являющийся результатом этой задержки будет нести принимающая страна;

(б)равняться справедливой рыночной стоимости экспроприированных инвестиций непосредственно, прежде чем экспроприация произошла. Справедливая рыночная стоимость не должна отражать какое-либо изменение в стоимости, вследствие того, что об экспроприации стало публично известно ранее;

(в) быть полностью реализуемой и свободно переводимой;

(г) включать процент по коммерческой ставке, установленной на рыночной основе для валюты платежа со дня экспроприации до даты фактического платежа.

3. Инвестор любой Стороны, который заявляет о том, что пострадал от экспроприации другой Стороной, должен иметь право на срочный пересмотр его дела, включая оценку его инвестиций и выплату компенсации в соответствии с положениями настоящей Статьи, судебным органом или другим компетентным и независимым органом последней Стороны.

СТАТЬЯ 6

Компенсация убытков


1. Инвестору Стороны, который понёс убытки в связи с его инвестициями на территории другой Стороны вследствие войны или другого вооруженного конфликта, национального чрезвычайного положения, революции, восстания, гражданских беспорядков или любого другого подобного события на территории последней Стороны, должен быть предоставлен последней Стороной, что касается реституции, возмещения, компенсации или любого другого урегулирования, режим не менее благоприятный чем тот, который она предоставляет своим инвесторам или инвесторам любого третьего государства, какой является наиболее благоприятным для инвестора.

2. Любому инвестору Стороны, который в любом из случаев, упомянутых в пункте 1 несет убытки, вследствие:

(а) конфискации его инвестиций или её части силами или властями другой Стороны, или

(б) разрушения инвестиции или её части силами или властями другой Стороны, которое не требовалось необходимостью ситуации, должен быть в любом случае предоставлена последней Стороной реституция или компенсация, которая в любом случае должна быть быстрой, адекватной и эффективной. При этом компенсации, должна быть осуществлена в соответствии с пунктами 2 и 3 Статьи 5.

СТАТЬЯ 7

Переводы


1. Каждая Сторона, в соответствии с национальным законодательством своего государства, обеспечит инвесторам другой Стороны перевод на свою территорию и с неё, их инвестиций и переводимых платежей, относящихся к инвес­тициям. Такие платежи должны включать в частности, но не исключительно:

(а) первоначальный капитал и дополнительные суммы, для поддержания или увеличения вклада;

(б) доходы;

(в) выручку, полученную от полной или частичной продажи или ликвидации инвестиций;

(г) платежи, осуществляемые соглас­но контракту, включая в оплату ссуды;

(д) компенсацию, выплачиваемую в соответствии со Статьями 5 и 6;

(е) платежи, вытекающие из спора;

(ж) зарплату и другие вознаграждения персоналу, нанятому за границей и работающего в связи с инвестициями.

2. Каждая Сторона обеспечит осуществление перевода, упомянутого в пункте 1 настоящей Статьи, в свободно конвертируемой валюте по действующему на день перевода рыночному валютному курсу той Стороны, на территории которой осуществлены инвестиции.

3. При отсутствии рынка обмена для иностранной валюты, курс, который будет применяться должен быть самый последний валютный курс для перевода валюты в Специальные Права Заимствования.

4. Без ущерба для пунктов 1, 2 и 3 настоящей Статьи, любая Сторона может ограничить перевод путем справедливого, недискриминационного и добросовестного применения законодательства своего государства относящегося к:

(а) банкротству, неплатежеспособности, или защите прав кредиторов;

(б) выпуску, торговли, или операциям с ценными бумагами, фьючерсам, опционам, или производным;

(в) правонарушениям;

(г) финансовой отчетности или ведению учета переводов когда, необходимо содействие осуществлению закона или финансовым контрольным органам; или

(д) обеспечению исполнения приказов или судебных решений в судебных или административных процессах.

СТАТЬЯ 8

Суброгация


1. Если Сторона или назначенный орган производит платеж своим инвесторам согласно гарантии предоставленной в отношении инвестиций на территории другой Стороны, последняя Сторона должна признать:

(а) переуступку, согласно закону или в соответствии с юридической сделкой в этом государстве, любого права или требования инвестора к предыдущей Стороне или назначенному ей органу, также как и то,

(б) что предыдущая Сторона или назначенный ею орган имеет право в силу суброгации осуществлять права и заявлять требования такого инвестора и должна принять обязательства в отношении инвестиций.

2. Права или требования, перешедшие в силу суброгации не должны превышать первичные права или требования инвестора.

СТАТЬЯ 9

Споры между инвестором и Стороной


1. Любые споры между инвестором и Стороной относительно толкования или применения настоящего Соглашения должны быть, по возможности, разрешены путем консультаций через дипломатические каналы.

2. В случае если спор не был разрешен в течение трех (3) месяцев со дня, когда он был заявлен в письменной форме, спор может быть, по выбору инвестора, представлен:

(а) в компетентный суд Стороны на территории, которой инвестиции были осуществлены; или

(б) в арбитраж при Международном Центре по Урегулированию Инвестиционных Споров (далее - МЦУИС), созданный в соответствии с Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств, открытой для подписания в Вашингтоне 18 марта 1965 (далее именуемый "Центр"), при условии, что и спорящая Сторона и Сторона инвестора являются сторонами этой Конвенции; или

(в) в арбитраж Дополнительного органа МЦУИС, при условии, что спорящая Сторона или Сторона инвестора являются стороной этой Конвенции; или

(г) в любой специально созданный арбитражный суд, который, если иначе не согласовано сторонами, должен быть создан согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

3. Ни одна из Сторон, которая является стороной спора, не может выдвигать возражение, на любой стадии арбитражного процесса или выполнения арбитражного решения, в силу того факта, что инвестор, который является стороной спора, получил возмещение, покрывающее часть или все его убытки на основании страхования.

4. Арбитражный суд, созданный согласно настоящей Статье должен принимать решения на основе нацио­нального законодательства государства Стороны, которая является Стороной спора, положений настоящего Согла­шения, а также применимых норм международного права.

5. Арбитражное решение должно быть окончательным и обязательным для обеих сторон спора. Обе Стороны должны обеспечить принудительное исполнение решения.

СТАТЬЯ 10

Разрешение споров между Сторонами


1. Споры между Сторонами относительно толкования или применения настоящего Соглашения, по возможности, разрешаются путем переговоров и консультаций.

2. Если спор не может быть разрешен таким образом в пределах трех (3) месяцев, он по требованию любой из Сторон, будет представлен в Арбитражный Суд в соответствии с положениями настоящей Статьи.

3. Арбитражный Суд должен учреждаться по каждому отдельному делу следующим образом. В течение двух (2) месяцев после получения просьбы об арбитраже, каждая Сторона должна назначит одного члена суда. Эти два члена должны выбрать гражданина третьего Государства, который по одобрению двух Сторон должен быть назначен Председателем Суда (далее именуемый "Председателем"). Председатель должен быть назначен в течение двух (2) месяцев со дня назначения других двух членов.

4. Если в течение периодов, указанных в пункте 3 настоящей Статьи необходимые назначения не были сделаны, просьба произвести назначения может быть направлена Президенту Международного Суда. Если окажется, что он является гражданином одной из Сторон, или же если иное препятствует в выполнении указанной функции, должен быть приглашен Вице-президент, чтобы произвести назначения. Если Вицепрезидент также окажется гражданином одной из Сторон или иное препятствует в выполнении указанной функции, то следующий по старшинству член Международного Суда, который не является гражданином одной из Сторон, будет приглашен, чтобы произвести назначение.

5. Арбитражный Суд должен принять решение большинством голосов. Такое решение является обязательным. Каждая Сторона должна нести расходы по оплате услуг своего арбитра и его представительства на арбитражных слушаниях. Оплата услуг Председателя и остальные расходы должны нестись в равных частях обеими Сторонами. Арбитражный Суд может, однако, решить что большую часть затрат понесет одна из двух Сторон, и это решение является обязательным для обеих Сторон. Арбитражный Суд должен определить собственную процедуру.

СТАТЬЯ 11

Применение других правил и специальных обязательств


1. Когда вопрос регулируется одновременно настоящим Соглашением и другим международным соглашением, участниками которого являются государства Сторон, ничто в настоящем Соглашении не должно препятствовать любой Стороне или любому из инвесторов, который владеет инвестициями на территории другой Стороны, в использовании преимуществ положений, являющихся наиболее благоприятными в его случае.

2. Если режим, предоставляемый одной Стороной инвестициям инвесторов другой Стороны в соответствии с национальным за­ко­но­дательством ее государства или условиями, определенными в других Договорах, является более благоприятным чем режим, предоставляемый согласно настоящему Соглашению, то будет предоставлен более благоприятный режим.

СТАТЬЯ 12

Применимость настоящего соглашения


Настоящее Соглашение должно применяться к инвестициям, осуществленным на территории одной из Сторон в соответствии с национальным законодательством ее государства инвесторами другой Стороны до, а также после вступления в силу настоящего Соглашения, но не должно применяться к любому спору, возникшему относительно инвестиций или любому требованию, которое было разрешено до вступления в силу настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ 13

Общие исключения


1. Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как ограничение Стороны от принятия любых мер, необходимых для защиты интересов безопасности ее государства во время войны или вооруженного конфликта.

2. При условии, что такие меры не применяются произвольным или незаконным способом, или не составляют скрытое ограничение на международную торговлю или инвестиций, ничто в настоящем Соглашении не должно истолковываться как ограничивающее Сторону от принятия или поддержания мер, включая мер по охране окружающей среды:

(а) необходимые для поддержания общественного порядка;

(б) необходимые для защиты жизни или здоровья людей, животных или растений.

3. Положения настоящей Статьи не должны применяться к Статье 5, Статье 6 или пункту 1. (д) Статьи 7 настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ 14

Транспарентность


1. Каждая Сторона без задержки издает, или иным образом делает публично доступными, свои законы, положения, процессуальные нормы и административные решения, судебные решения общего применения, а также международные соглашения, которые могут повлиять на инвестиции инвесторов другой Стороны на территории предыдущей Стороны.

2. Ничто в настоящем Соглашении не должно требовать от Стороны предоставлять или разрешать доступ к любой конфиденциальной или составляющей собственность информации, включая информацию относительно отдельных инвесторов или инвестиций, раскрытие которой препятствовало бы соблюдению законов или противоречило бы ее законам, охраняющим конфиденциальность, или наносит ущерб законным коммерческим интересам отдельных инвесторов.

СТАТЬЯ 15

Консультации


Стороны должны, по требованию любой из Сторон, проводить консультации по рассмотрению выполнения настоящего Соглашения и изучения любого вопроса, который может исходить из настоящего Соглашения. Такие консультации должны проводиться между компетентными органами Сторон в месте и во время согласованное через соответствующие каналы.

СТАТЬЯ 16

Вступление в силу и прекращение действия


По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение, а также изменения и дополнения, внесенные в соответствии с пунктам 1 настоящей Статьи, вступают в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Настоящее Соглашение заключается сроком на десять лет и после этого его действие продлевается на такие же сроки до тех пор пока одна из Сторон не получит письменное уведомление другой Стороны о её намерении прекратить действие Соглашения через 12 месяцев.

В отношении инвестиций, осуществленных до прекращения действия Соглашения, положения статей 1-15 настоящего Соглашения будут применяться в течение десяти лет после даты прекращения действия Соглашения

Совершено в г. Астане "_8__" __октября__2004_г____ в двух экземплярах каждый на казахском, латышском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае различного толкования положений настоящего Соглашения за основу принимается текст на русском языке.За Правительство Латвийской Республики
МАРИС РИЕКСТИНЬШ
Государственный секретарь министерства иностранных дел Латвийской Республики
За Правительство Республики Казахстан
АДИЛЬБЕК ДЖАКСЫБЕКОВ
Министр индустрии и торговли Республики КазахстанПРОТОКОЛ

к Соглашению между Правительством Латвийской Республики и Правительством Республики Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций


При подписании Соглашения между Правительством Латвийской Республики и Правительством Республики Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций нижеподписавшиеся представители Сторон согласились о следующих положениях, которые составляют неотъемлемую часть Соглашения:

Правительство Республики Казахстан принимает к сведению заявление Правительства Латвийской Республики, что понятие "не-гражданин" относительно к подпункту (i) подпункту (а) пункта 1 статьи 1 означает лиц, которые в соответствии с законом Латвийской Республики "О бывших гражданах СССР" не имеют гражданства Латвии или любого другого государства и не являются лицами без гражданства (апатридом), но имеют право на паспорт не-гражданина, выдаваемого Латвийской Республикой.За Правительство Латвийской Республики
МАРИС РИЕКСТИНЬШ
Государственный секретарь министерства иностранных дел Латвийской Республики
За Правительство Республики Казахстан
АДИЛЬБЕК ДЖАКСЫБЕКОВ
Министр индустрии и торговли Республики Казахстан

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!