Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.08.2005., Nr. 127 https://www.vestnesis.lv/ta/id/114288

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

12.08.2005., Nr. 127

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati

Energobūvmontāžas SIA REMUS,

vienotais reģ.nr.40003052733, adrese: Krustpils 119, Rīga, LV-1057

Dati publicēti saīsinātā formā un pilnībā tie pieejami LR Uzņēmumu reģistrā.

Bilance 31.12.2004. (tūkst. LVL)

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

3227,1

Apgrozāmie līdzekļi

5069,8

Aktīvi kopā

8296,9

Pasīvs

Pamatkapitāls

889,9

Pašu kapitāls kopā

2631,8

Uzkrājumi

26,7

Ilgtermiņa kreditori

287,7

Īstermiņa kreditori

5350,7

Pasīvs kopā

8296,9

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) (tūkst. LVL)

Neto apgrozījums

13823,1

Bruto peļņa

1488,4

Peļņa pirms nodokļiem

413,5

Pārskata gada peļņa

304,2

Valdes priekšsēdētājs G.Seņavskis


REVIDENTA ZIŅOJUMS SIA “REMUS” vadībai un īpašniekiem

Mēs esam veikuši SIA “REMUS”, reģ.nr.40003052733, 2004.gada finanšu pārskata, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2005.gada 31. maija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2004.gada finanšu pārskatu, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā ari mūsu ziņojums par pilna apjoma finanšu pārskatu

A.Deniņš A.Putniņš, zvērināts revidents

AS “BDO Invest Rīga” valdes priekšsēdētājs Sertifikāts nr.123

Komecsabiedrības licence nr.112


Konsolidētā bilance 31.12.2004. (tūkst. LVL)

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

3196,1

Apgrozāmie līdzekļi

7440,5

Aktīvi kopā

10636,6

Pasīvs

Pamatkapitāls

889,9

Pašu kapitāls kopā

2488,3

Uzkrājumi

26,7

Ilgtermiņa kreditori

318,2

Īstermiņa kreditori

7 803,4

Pasīvs kopā

10636,6

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) (tūkst. LVL)

Neto apgrozījums

12262,8

Bruto peļņa

1538,8

Peļņa pirms nodokļiem

262,0

Pārskata gada peļņa

145,4

Valdes priekšsēdētājs G.Seņavskis


REVIDENTA ZIŅOJUMS SIA “REMUS” vadībai un īpašniekiem

Mēs esam veikuši SIA “REMUS”, reģ.nr.40003052733, konsolidētā 2004.gada finanšu pārskata, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2005.gada 10.jūnija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma konsolidēto 2004.gada finanšu pārskatu, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma konsolidētajam finanšu pārskatam, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par koncerna finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojums par pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu.

A.Deniņš A.Putniņš, zvērināts revidents

AS “BDO Invest Rīga” valdes priekšsēdētājs Sertifikāts nr.123

Komecsabiedrības licence nr.112

 

SIA “VOLDEMĀRS” konsolidētās peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2004.gadu

Rādītāja nosaukums

2004.g.

2003.g.

Neto apgrozījums

9415264

7641168

Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas

-6747528

-6099871

Bruto peļņa vai zaudējumi

2667736

1541297

Pārdošanas izmaksas

-2150074

-1383915

Administrācijas izmaksas

-398490

-256051

Pārējas saimnieciskās darbības ieņēmumi

242507

542656

Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas

-64956

-143146

Ieņēmumi no līdzdalīb. koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

0

34172

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

752

496

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-385589

-204536

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

-88114

130973

Ārkārtas ieņēmumi

7588

3115

Ārkārtas izmaksas

-17573

-13551

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

-98099

120537

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

0

0

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

15792

-64410

Pārējie nodokļi

-71576

-14617

Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa

-16333

-1582

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

-170216

39928

SIA “VOLDEMĀRS” saīsinātais konsolidētais 2004.gada pārskats

AKTĪVS

2004.gads

2003.gads

Ilgtermiņa ieguldījumi

1 Nemateriālie ieguldījumi

95351

114056

2. Pamatlīdzekļi

7245601

7136047

3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

104175

254662

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

7445127

7504765

Apgrozāmie līdzekļi

1. Krājumi

1007868

730699

2. Debitori

1149032

1461804

3.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

0

1150

4. Naudas līdzekļi

93893

162365

Apgrozāmie līdzekļi kopā

2250793

2356018

Aktīvu kopsumma

9695920

9860783

PASĪVS

2004.g.

2003.g.

Pašu kapitals

830638

1069411

Mazākuma intereses (mazākumakcionāru līdzdalības daļa)

19252

2919

Uzkrājumi

117169

124848

Kreditori

1. Ilgtermiņa kreditori

5616337

6525445

2. Īstermiņa kreditori

3112524

2138160

Kreditoru kopsumma

8728861

8663605

Pasīvu kopsumma

9695920

9860783

SIA “VOLDEMĀRS” valdes loceklis Valdemārs Vaļķuns

SIA “Voldemārs” īpašniekiem Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs esam veikuši SIA “Voldemārs” konsolidēta 2004.gada pārskata no 1. līdz 25.lpp. un konsolidētā ziņojuma pārbaudi. Konsolidācijā iekļauti mātes uzņēmuma SIA “Voldemārs”, AS “Latvijas Nacionālais Autopārvadātāju centrs” un SIA “Valdo V” 2004.gada pārskati. Pārbaudītais konsolidētais gada pārskats ietver SIA “Voldemārs” grupas 2004.gada 31.decembra konsolidēto bilanci, 2004.gada konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, konsolidēto naudas plūsmas pārskatu, konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, konsolidētā pārskata pielikumu un konsolidēto vadības ziņojumu. Par konsolidētiem gada pārskatiem atbild mātes uzņēmuma SIA “Voldemārs” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu ko, balstoties uz izdarīto pārbaudi un gada pārskatiem, izsakām par konsolidēto gada pārskatu.
Pārbaude veikta saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka pārbaude jāveic tā, lai gūtu pietiekamu pārliecību, ka konsolidētajā pārskatā nav būtisku kļūdu. Pārbaude ietver konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu darbības atbilstību statūtiem, arī izmantoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo konsolidētā pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Mēs esam arī iepazinušies ar vadības ziņojumu un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp minētajā ziņojumā un finanšu pārskatos sniegto informāciju. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Mūsuprāt, SIA “Voldemārs” 2004.gada konsolidētais pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu līdzekļiem, finansiālo stāvokli, saistībām 2004,gada 31.decembrī, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu par 2004.gadu un ir sagatavots saskaņā ar LR likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”, “Par grāmatvedību” un “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

 Nelli Jermoļicka

Auditoru firma “Finansists”, reģ.nr.40002046180
Valdes priekšsēdētāja zvērināta revidente, sert.nr.102
Pārbaude pabeigta 2005.gada 22.jūlijā Rīgā.

 

SIA “VALDO V” konsolidētās peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2004.gadu

Rādītāja nosaukums

2004.gads

2003.gads

Neto apgrozījums

176340

185317

Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas

-89123

-133910

Bruto peļņa vai zaudējumi

87217

51407

Administrācijas izmaksas

-34197

-12936

Pārējas saimnieciskās darbības ieņēmumi

71

2319

Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas

-183

-29480

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

25

14

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

52933

11324

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

52933

11324

Pārējie nodokļi

-6802

-6031

Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa

-16398

-1719

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

29733

3574

SIA “VALDO V” saīsinātais konsolidētais 2003.gada pārskats

AKTĪVS

2004.gads

2003.gads

Ilgtermiņa ieguldījumi

1. Nemateriālie ieguldījumi

0

0

2. Pamatlīdzekļi

481210

448354

3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

1470

1470

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

482680

449824

Apgrozāmie līdzekļi

1. Krājumi

16900

16891

2. Debitori

92244

83916

3. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

0

1150

4. Naudas līdzekļi

13923

23973

Apgrozāmie līdzekļi kopā

123067

125930

Aktīvu kopsumma

605747

575754

PASĪVS

2004.g.

2003.g.

Pašu kapitals

417180

387448

Mazākuma intereses (mazākumakcionāru līdzdalības daļa)

18264

1866

Kreditori

1. Ilgtermiņa kreditori

42045

41045

2. Īstermiņa kreditori

128258

145395

Kreditoru kopsumma

170303

186440

Pasīvu kopsumma

605747

575754

SIA “VALDO V” valdes loceklis Valdemārs Vaļķuns

 

SIA “Valdo V» īpašniekiem Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs esam veikuši SIA “Valdo V” konsolidēta 2004.gada pārskata no 1. līdz 16.lpp. un konsolidētā ziņojuma pārbaudi. Konsolidācijā iekļauti mātes uzņēmuma SIA “Valdo V” un AS “Latvijas Nacionālais Autopārvadātāju centrs” 2004.gada pārskati. Pārbaudītais konsolidētais gada pārskats ietver SIA “Valdo V” grupas 2004.gada 31.decembra konsolidēto bilanci, 2004.gada konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, konsolidēto naudas plūsmas pārskatu, konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, konsolidētā pārskata pielikumu un konsolidēto vadības ziņojumu. Par konsolidētiem gada pārskatiem atbild mātes uzņēmuma SIA “Valdo V” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu ko, balstoties uz izdarīto pārbaudi un gada pārskatiem, izsakām par konsolidēto gada pārskatu. Pārbaude veikta saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem, Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka pārbaude jāveic tā, lai gūtu pietiekamu pārliecību, ka konsolidētajā pārskatā nav būtisku kļūdu. Pārbaude ietver konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu darbības atbilstību statūtiem, arī izmantoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu, kā ari kopējo konsolidētā pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Mēs esam arī iepazinušies ar vadības ziņojumu un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp minētajā ziņojumā un finanšu pārskatos sniegto informāciju. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Mūsuprāt, SIA “Valdo V” 2004.gada konsolidētais pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu līdzekļiem,
finansiālo stāvokli, saistībām 2004.gada 31.decembrī, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu par 2004.gadu un ir sagatavots saskaņā ar LR likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”, “Par grāmatvedību” un “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

 

Nelli Jermoļicka,

Auditoru firma “Finansists”, reģ.nr.40002046180
Valdes priekšsēdētāja, zvērināta revidente, sert.nr.102

Pārbaude pabeigta 2005.gada 22.jūlijā Rīgā

Akciju sabiedrība “Preiļu siers”,
Preiļi, Daugavpils iela 75, LV-5301, reģistrācijas NR UR 000302643

BILANCE

Aktīvs

2004.gada
beigās

2004.gada
sākumā

Ilgtermiņa ieguldījumi

4439924

2624450

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

579606

561707

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

473024

379333

Debitori

561879

408642

Naudas līdzekļi (kopā)

73781

11844

BILANCE

6128214

3985976

Pasīvs

l. Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls

1 346544

1 346544

Rezerves

684002

649866

Pārskata gada nesadalītā peļņa

502730

143243

2. Uzkrājumi

176630

109303

3. Kreditori

Ilgtermiņa parādi

2287742

298698

īstermiņa parādi

1130566

1438322

BILANCE

6128214

3985976

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums

2004.gada

2003. gadā

Neto apgrozījums

13597888

7640347

Pārdotās prod. raž. izmaksas

(12478981)

(7369891)

Bruto peļņa vai zaudējumi

1118907

270456

Pārdošanas izmaksas

(91826)

(100490)

Administrācijas izmaksas

(162844)

(147727)

Pārējie uzņ. saimn. darb. ieņem.

8975

303669

Pārējās uzņēmuma saim. darb. izm.

(109449)

(4578)

Ieņēmumi no līdzdal. meitas un saist uzņem. kāp.

(l 8076)

(32 1 66)

Pārējie procentu ieņēmumi un tāmi. ieņem.

3230

91460

Ilgterm. fin. ieguld. un īst. vērtstpap. vērt. nor.

952

Procentu maksājumi un tāmi. izmaksas

(l 8 1743)

(20701 2)

Peļņa vai zaud. pirms nodokļiem

602374

173612

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārsk. per.

(41510)

(l 6229)

Pārējie nodokļi

(12634)

(14139)

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

(45500)

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

502730

143244

Valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

Aktīvs

2004.gada
beigās

2004.gada
sākumā

l. Ilgtermiņa ieguldījumi

5673111

3503110

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

11980

16474

2. Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

680041

560922

Debitori

376112

448120

Naudas līdzekļi (kopā)

133215

80596

BILANCE

6874609

4609222

Pasīvs

l. Pašu kapitāls

Akciju vai dalu kapitāls

1346544

1346544

Rezerves

678229

661369

Pārskata gada nesadalītā peļņa

502550

135512

2. Uzkrājumi

176630

109303

3. Kreditori

Ilgtermiņa parādi

2586567

494936

īstermiņa parādi

1574709

1849191

BILANCE

6874609

4609222

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums

2004.gadā

2003.gadā

Neto apgrozījums

16080619

8838547

Pārdotās prod. raž. izmaksas

(14448668)

(8326043)

Bruto peļņa vai zaudējumi

1631951

512504

Pārdošanas izmaksas

(409138)

(243333)

Administrācijas izmaksas

(311907)

(27227 8)

Pārējie uzņ. saimn. darb. ieņem.

95176

358238

Pārējās uzņēmuma saimn. darb. izm.

(184665)

(45967)

Pārējie procentu ieņēmumi un taml. ieņem.

3292

91525

Procentu maksājumi un tāmi. izmaksas

(213224)

(225834)

Pelņa vai zaud. pirms nodokļiem

611485

174855

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārsk. per.

(41510)

(16229)

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

(45500)

Pārējie nodokļi

(20707)

(21037)

Mazākuma daļa

(1218)

(2077)

Konsolidētā pelņa

502550

135512

Valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šnepsts

Pārskati sniegti saīsinātā formā un pilnībā pieejami Uzņēmumu reģistrā.
Zvērināts revidents gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu apstiprinājis bez iebildumiem.


Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MONALD”, vienotais reģ.nr.40003620517,
Rīgā, Katlakalna ielā 1, LV-1073, saīsinātā bilance (Ls) 2004.gada 31.decembrī

Aktīvi

Pasīvi

Nemateriālie ieguldījumi

323

Pašu kapitāls

700 000

Pamatlīdzekļi

854

Rezerve

85 475

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

3 350 536

Iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa

195 901

Krājumi

180

Pārskata gada nesadalīta peļņa

914 506

Debitori

223 343

Ilgtermiņa kreditori

1 531 999

Naudas līdzekļi

28 492

Īstermiņa kreditori

175 847

Aktīvu kopsumma

3 603 728

Pasīvu kopsumma

3 603 728

Saīsinātais peļņas un zaudējumu aprēķins (Ls) par 2004.gadu

Neto apgrozījums

29 535

Pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas

(15 884)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

1804

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(3968)

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālos

976 941

Citi ieņēmumi

2351

Citi izdevumi un nodokļi

(76 273)

Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem

914 506

Ar pilnu 2004.gada pārskatu un ar zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

Valdes priekšsēdētājs A.Plotkins

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MONALD”, vienotais reģ.nr.40003620517,
Rīgā, Katlakalna ielā 1, LV-1073,
saīsinātā konsolidētā bilance (Ls) 2004.gada 31.decembrī

Aktīvi

Pasīvi

Nemateriālie ieguldījumi

210 756

Pašu kapitāls

2 074 469

Pamatlīdzekļi

1 889 506

Mazākuma daļa

1 052 503

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

1 216 806

Negatīvā konsolidācijas starpība

52 584

Krājumi

3 210 477

Uzkrājumi

42 674

Debitori

2 527 922

Ilgtermiņa kreditori

1 998 237

Naudas līdzekļi

172 559

Īstermiņa kreditori

4 007 559

Aktīvu kopsumma

9 228 026

Pasīvu kopsumma

9 228 026

Saīsinātais konsolidētais peļņas aprēķins (Ls) par 2004.gadu

Neto apgrozījums

13 617 610

Pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas

(12 052 264)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

174 800

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(125 123)

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālos

195 731

Citi ieņēmumi

24 313

Citi izdevumi un nodokļi

(581 619)

Mazākuma daļa

(293 142)

Konsolidācijas starpības norakstīšana

(29 725)

Pārskata gada peļņa

930 581

Ar pilnu 2004.gada pārskatu un ar zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

Valdes priekšsēdētājs A.Plotkins

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!