• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par noteikumu "Par grozījumiem ar Vērtspapīru tirgus komisijas 1997.gada 19.decembra rīkojumu nr. 130 apstiprinātajos noteikumos "Noteikumi par juridisko personu licencēšanu starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā"" apstiprināšanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.10.2000., Nr. 344 https://www.vestnesis.lv/ta/id/11336-par-noteikumu-par-grozijumiem-ar-vertspapiru-tirgus-komisijas-1997-gada-19-decembra-rikojumu-nr-130-apstiprinatajos-noteikumos-...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts veterinārais dienesta rīkojums Nr.110

Par veterināro sertifikātu zivju miltu izvešanai uz Lietuvas Republiku

Vēl šajā numurā

03.10.2000., Nr. 344

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Vērtspapīru tirgus komisija

Veids: rīkojums

Numurs: 102

Pieņemts: 28.09.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Vērtspapīru tirgus komisijas rīkojums Nr.102

Rīgā 2000. gada 28. septembrī

Par noteikumu "Par grozījumiem ar Vērtspapīru tirgus komisijas 1997.gada 19.decembra rīkojumu nr. 130 apstiprinātajos noteikumos "Noteikumi par juridisko personu licencēšanu starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā"" apstiprināšanu

Pamatojoties uz 1995. gada 24. augusta likuma "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" 7. pantu, Ministru kabineta 1997. gada 6. maija noteikumu Nr. 173 "Vērtspapīru tirgus komisijas nolikums" 14. punktu un Vērtspapīru tirgus komisijas Padomes 2000.gada 15.septembra sēdes protokola nr. 8/2000 2.punktu:

1. Apstiprināt noteikumus "Par grozījumiem ar Vērtspapīru tirgus komisijas 1997. gada 19. decembra rīkojumu nr.130 apstiprinātajos noteikumos "Noteikumi par juridisko personu licencēšanu starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā"".

2. Noteikt, ka noteikumi "Par grozījumiem ar Vērtspapīru tirgus komisijas 1997. gada 19. decembra rīkojumu nr. 130 apstiprinātajos noteikumos "Noteikumi par juridisko personu licencēšanu starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā"" stājas spēkā 2000.gada 7.oktobrī.

Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētājs V. Gustsons

Noteikumi "Par grozījumiem ar Vērtspapīru tirgus komisijas 1997.gada 19.decembra rīkojumu nr. 130 apstiprinātajos noteikumos
"Noteikumi par juridisko personu licencēšanu starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā""

Izdarīt ar Vērtspapīru tirgus komisijas 1997. gada 19. decembra rīkojumu nr.130 apstiprinātajos noteikumos "Noteikumi par juridisko personu licencēšanu starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā" šādus grozījumus:

1. 4.punktā:

aizstāt 4.1. apakšpunktā vārdus "par šo personu līdzekļiem" ar vārdiem "uz šo personu rēķina";

izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. vērtspapīru kontu atvēršana, turēšana un apkalpošana (turpmāk – vērtspapīru kontu turēšana);";

aizstāt 4.3. apakšpunktā vārdus "minētās darbības — starpniecības darījumi ar vērtspapīriem un kontu turēšana" ar vārdiem "minēto darbību veikšanai".

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Atļauja ir noteikta parauga dokuments un licences sastāvdaļa, kas ļauj brokeru sabiedrības vai bankas filiālei veikt starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā attiecīgās licences ietvaros un darbības laikā atļaujā norādītajā starpniekdarbības veikšanas vietā. Valsts nodeva par atļauju nav jāmaksā."

3. Izslēgt 8.punktu.

4. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Lēmumus par licences un atļaujas piešķiršanu un to darbības turpmāko kārtību pieņem Vērtspapīru tirgus komisijas Licencēšanas komisija licenču piešķiršanai, apturēšanai, pagarināšanai, anulēšanai un atjaunošanai juridiskām personām starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū (turpmāk — Licencēšanas komisija)."

5. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Licencēšanas komisijas darbību nodrošina Vērtspapīru tirgus komisija."

6. 11.punktā:

izslēgt 11.1.3.apakšpunktu;

aizstāt 11.1.12.apakšpunktā vārdus "vērtspapīru kontu apkalpošanu vai turēšanu" ar vārdiem "un vērtspapīru kontu turēšanu";

aizstāt 11.1.16.2.apakšpunkta pirmās daļas 2."c" apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas likumdošanas" ar vārdu "normatīvajiem";

aizstāt 11.2.4.apakšpunktā vārdus "starpniekdarbība vērtspapīru publiskajā apgrozībā" ar vārdiem "vismaz viena no 4.punktā noteiktajām darbībām";

aizstāt 11.2.10.apakšpunktā vārdus "vērtspapīru kontu apkalpošanu vai" ar vārdiem "un vērtspapīru kontu".

7. Aizstāt 12.punktā vārdus "pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti" ar vārdiem "pretendents nodrošina, ka attiecīgajā filiālē klientu apkalpošanu nodrošina vismaz viens profesionālais speciālists, kuram ir licence darbībai vērtspapīru tirgū, un iesniedz šādus dokumentus".

8. Izslēgt 13.punktu.

9. 14.punktā:

izslēgt 14.1.2.apakšpunktu;

izslēgt 14.1.3.apakšpunktā vārdus "papildus pielikumā norādot likumā "Par vērtspapīriem" 57.panta 1.daļas 3.punktā noteiktā rezerves kapitāla apjomu un ieguldījuma veidu";

izslēgt 14.1.4.apakšpunktu;

papildināt punktu ar jaunu 14.1.6., 14.1.7. un 14.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1.6. izmaiņas akcionāru sarakstā, kuriem pieder vairāk nekā 5 procenti brokeru sabiedrības akciju,

14.1.7. izmaiņas informācijā par brokeru sabiedrībā nodarbinātajiem profesionālajiem speciālistiem, kuriem ir licence darbībai vērtspapīru tirgū,

14.1.8. cita Vērtspapīru tirgus komisijas normatīvajos aktos noteiktā informācija.";

izslēgt 14.2.2.apakšpunktu;

papildināt punktu ar jaunu 14.2.5., 14.2.6. un 14.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2.5. izmaiņas akcionāru sarakstā, kuriem pieder vairāk nekā 10 procenti bankas akciju,

14.2.6. izmaiņas informācijā par bankā nodarbinātajiem profesionālajiem speciālistiem, kuriem ir licence darbībai vērtspapīru tirgū,

14.2.7. cita Vērtspapīru tirgus komisijas normatīvajos aktos noteiktā informācija.".

10. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Visus 11., 12. un 14.punktā minētos dokumentus un informāciju iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijā."

11. Aizstāt 17.punktā vārdus "arī statūtos noteiktās personas ar paraksta tiesībām" ar vārdiem "tā pilnvarota amatpersona".

12. Izslēgt 19.punktā vārdus "un to noraksti".

13. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Pieteikumus licences vai atļaujas piešķiršanai izskata 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas brīža."

14. Aizstāt 22.punktā vārdu "Pārvalde" ar vārdiem "Vērtspapīru tirgus komisija".

15. Izslēgt 24.punktu.

16. Izslēgt 29.punkta ceturto teikumu.

17. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Licencēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda Licencēšanas komisijas sēdes norises laiku un vietu, klātesošo locekļu, sekretāra un uzaicināto personu vārdu un uzvārdu, sēdes darba kārtību, ziņojumus, debates un pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu "par" un "pret" nodoto balsu skaitu. Ja kāds no Licencēšanas komisijas locekļiem nepiekrīt Licencēšanas komisijas lēmumam, viņa atsevišķās domas tiek ierakstītas protokolā.

Protokolu paraksta Licencēšanas komisijas sēdes vadītājs, locekļi, kas piedalījās licencēšanas komisijas sēdē, un sekretārs.

Licencēšanas komisijas locekļi, kuri ir attiecīgās brokeru sabiedrības vai bankas amatpersonas, padomes locekļi, kapitāla daļu īpašnieki (10% vai vairāk no attiecīgās brokeru sabiedrības vai bankas akciju kapitāla) vai darbinieki, nevar piedalīties balsošanā par šīs brokeru sabiedrības vai bankas jautājuma izskatīšanu, un viņu pienākums ir paziņot Licencēšanas komisijai par saistību attiecīgā uzņēmuma darbībā.

Licencēšanas komisijas sekretāra prombūtnes laikā viņa funkcijas var pildīt viens no Licencēšanas komisijas locekļiem vai pēc Vērtspapīru tirgus komisijas lēmuma nozīmēts Vērtspapīru tirgus komisijas darbinieks."

18. Aizstāt 31.punktā vārdu "Pārvaldes" ar vārdiem "Vērtspapīru tirgus komisijas".

19. Aizstāt 33.punktā vārdus "Negatīva lēmuma" ar vārdiem "Atteikuma piešķirt licenci".

20. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Licencēšanas komisija savas kompetences ietvaros attiecībā uz licenci ir tiesīga pieņemt šādus lēmumus:

34.1. par licences piešķiršanu;

34.2. par izsniegtās licences atjaunošanu;

34.3. par atteikumu piešķirt, pagarināt un atjaunot licenci;

34.4. par izsniegtās licences darbības apturēšanu;

34.5. par izsniegtās licences anulēšanu;

34.6. par jautājuma izskatīšanas atlikšanu informācijas vai dokumentu trūkuma vai atspoguļotās informācijas nepilnību dēļ;

34.7. citus lēmumus, kuri ietilpst Licencēšanas komisijas kompetencē."

21. Aizstāt 35.punkta 35.2.apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas likumdošanas" ar vārdu "normatīvo".

22. 37.punktā:

aizstāt 37.2.apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas likumdošanas aktiem" ar vārdiem "normatīvo aktu";

izslēgt 37.5.apakšpunktu.

23. Izslēgt 39.punktu.

24. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Licencēšanas komisija var apturēt brokeru sabiedrībai vai bankai izsniegto licenci saskaņā ar likuma "Par vērtspapīriem" 56.pantu un 66.pantu."

25. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Licencēšanas komisija var anulēt brokeru sabiedrībai vai bankai licenci saskaņā ar likuma "Par vērtspapīriem" 56.pantu un 66.pantu."

26. Izteikt 47.’punktu šādā redakcijā:

"47.’ Ja brokeru sabiedrība vai banka ir pārkāpusi normatīvo aktu prasības, Vērtspapīru tirgus komisijai ar rīkojumu ir tiesības apturēt brokeru sabiedrībai vai bankai licenci vai atļauju līdz pārkāpumu novēršanai, bet ne ilgāk par 3 mēnešiem."

27. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Licencēšanas komisija pēc Vērtspapīru tirgus komisijas atzinuma saņemšanas 20.punktā noteiktajā termiņā pieņem lēmumu."

28. Izslēgt 49., 50. un 51.punktu.

29. Izteikt 52. un 53.punktu šādā redakcijā:

"52. Licencēšanas komisija savas kompetences ietvaros attiecībā uz atļauju ir tiesīga pieņemt šādus lēmumus:

52.1. par atļaujas piešķiršanu;

52.2. par atļaujas apturēšanu;

52.3.par atļaujas atjaunošanu;

52.4. par atļaujas anulēšanu;

52.5. citus lēmumus, kuri ietilpst Licencēšanas komisijas kompetencē.

53. Licencēšanas komisija var apturēt atļauju šādos gadījumos:

53.1. filiāle ir pārkāpusi vai nav pildījusi likumus vai citus normatīvos aktus;

53.2. filiāle ir pārkāpusi vai nav pildījusi likumus vai citus normatīvos aktus un nav izpildījusi Komisijas norādījumus;

53.3. filiālē klienta apkalpošanu nenodrošina profesionāls speciālists, kuram ir licence darbībai vērtspapīru tirgū."

30. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Licencēšanas komisija var anulēt atļauju šādos gadījumos:

55.1. filiāle ir pārkāpusi vai nav pildījusi likumus vai citus normatīvos aktus

55.2. filiāle nav veikusi starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā ilgāk par sešiem mēnešiem;

55.3. filiāle ir rupji pārkāpusi likumus vai citus normatīvos aktus un nav izpildījusi Komisijas norādījumus;

55.4. filiālei ir atkārtoti apturēta atļauja par likumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem 3 gadu laikā;

55.5. Komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi;

55.6. brokeru sabiedrība vai banka ir iesniegusi rakstveida pieteikumu par atļaujas anulēšanu."

31. Papildināt noteikumus ar 56.’punktu šādā redakcijā:

"56.’ Ar lēmuma par atļaujas apturēšanu vai anulēšanu paziņošanas brīdi filiālei starpniekdarbība vērtspapīru publiskajā apgrozībā ir aizliegta. Paziņojuma saņemšanas dienā brokeru sabiedrība vai banka Vērtspapīru tirgus komisijā iesniedz atļaujas oriģinālu."

32. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Vērtspapīru tirgus komisija pēc Licencēšanas komisijas lēmuma piešķirt licenci pieņemšanas 10 dienu laikā izsniedz licenci, norādot, kāda veida starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā tā izsniegta un to vietu adreses, kur atļauts veikt starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā, kā arī derīguma termiņu."

33. Papildināt noteikumus ar 57.’punktu šādā redakcijā:

"57.’ Vērtspapīru tirgus komisija pēc Licencēšanas komisijas lēmuma piešķirt atļauju 10 dienu laikā izsniedz atļauju, norādot, kāda veida starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā tā izsniegta un vietas adresi, kur atļauts veikt starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā, kā arī derīguma termiņu. Atļaujas numura pirmo daļu veido attiecīgās brokeru sabiedrības vai bankas licences numurs, bet otro daļu — filiālei piešķirtais numurs."

34. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Licenci un atļauju paraksta Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētājs un uz tās tiek uzlikts Vērtspapīru tirgus komisijas zīmoga nospiedums.

58.1. Licenci glabā attiecīgās brokeru sabiedrības vai bankas centrālajā birojā, un to uzrāda pēc klienta pieprasījuma.

58.2. Atļauju glabā attiecīgās brokeru sabiedrības vai bankas filiālē, un to uzrāda pēc klienta pieprasījuma."

35. Izslēgt 59.punkta 59.2.apakšpunktu.

36. Izslēgt 60., 61. un 62.punktu.

37. Izslēgt 64. un 65.punktu.

38. Izteikt 66. un 67.punktu šādā redakcijā:

"66. Ja licenci vai atļauju sabojā, tad, pamatojoties uz licencētās brokeru sabiedrības vai bankas iesniegumu, kurā norādīti licences vai atļaujas sabojāšanas apstākļi, pēc Licencēšanas komisijas lēmuma tiek izsniegts licences vai atļaujas dublikāts. Brokeru sabiedrība vai banka pirms licences dublikāta saņemšanas veic attiecīgās valsts nodevas samaksu.

Ja licenci vai atļauju nozaudē, tad, pamatojoties uz licencētās brokeru sabiedrības vai bankas iesniegumu, kurā norādīti licences vai atļaujas nozaudēšanas apstākļi, pēc Licencēšanas komisijas lēmuma tiek izsniegta jauna licence vai atļauja ar jaunu numuru. Brokeru sabiedrība vai banka pirms licences ar jaunu numuru saņemšanas veic attiecīgās valsts nodevas samaksu.

67. Visi šajos noteikumos noteiktie pieteikumi iesniedzami izdruku veidā, kas ir apstiprināti ar attiecīgās brokeru sabiedrības vai bankas vadītāja vai tā pilnvarotas amatpersonas parakstu."

39. Papildināt noteikumus ar 71., 72. un 73.punktu šādā redakcijā:

"71. Licence starpniekdarbības veikšanai, kas izsniegta bankai vai brokeru sabiedrībai līdz 2000.gada 1.jūlijam, ir derīga līdz licencē norādītajam derīguma termiņam. Šī punkta pirmajā teikumā noteiktajām bankām un brokeru sabiedrībām licenci uz nenoteiktu laiku izsniedz saskaņā ar šo noteikumu 72.punktu.

Pieteikumus licences izsniegšanai uz nenoteiktu laiku izskata 30 dienu laikā pēc visu 72.punktā noteikto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas dienas.

72. Lai izsniegtu licenci uz nenoteiktu laiku, ne vēlāk kā 30 dienas pirms licences derīguma termiņa beigām Vērtspapīru tirgus komisijā iesniedz:

72.1. brokeru sabiedrības:

72.1.1. pieteikumu par licences pagarināšanu (5.pielikums),

72.1.2. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izziņa par norēķināšanos ar budžetu izziņas izsniegšanas brīdī (ne vecāka par 10 dienām),

72.2. bankas:

72.2.1. pieteikumu par licences pagarināšanu (6.pielikums),

72.2.2. finansu pārskats par iepriekšējo mēnesi, kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāja aprēķini par iepriekšējo mēnesi saskaņā ar Latvijas Bankas prasībām.

73. Licencēšanas komisija var atlikt jautājuma par licences pagarināšanu izskatīšanu, ja:

73.1. brokeru sabiedrības vai bankas iesniegtie dokumenti vai informācija ir nepilnīga vai nepatiesa;

73.2. veicot pārbaudi brokeru sabiedrībā vai bankā, atklājas būtiski apstākļi, kas ietekmē tālāku jautājuma izskatīšanu;

73.3. nav dzēsta vai minēta amatpersonu sodāmība;

73.4. nav izpildīta likuma "Par vērtspapīriem" prasība par pamatkapitāla lielumu;

73.5. banka vai brokeru sabiedrība nav iesniegusi nepieciešamos dokumentus 72.punktā minētajā laikā."

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!