• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.07.2005., Nr. 102 https://www.vestnesis.lv/ta/id/111579

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.455

Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība

Vēl šajā numurā

01.07.2005., Nr. 102

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 452

Pieņemts: 28.06.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.452

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 10.§)

Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm

Izdoti saskaņā ar likuma “Par mērījumu vienotību” 6.panta otro daļu un 9.panta ceturto un sesto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtotās verificēšanas kārtību un prasības, apstiprina verificēšanas sertifikāta veidlapas paraugu (1.pielikums) un verificēšanas atzīmes veidus (2.pielikums), kā arī to lietošanas kārtību.

2.Šie noteikumi neattiecas uz mērīšanas līdzekļiem, kuriem nav veikta pirmreizējā verificēšana un tipa apstiprināšana.

3.Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1.apstiprināts tips — mērīšanas līdzekļa tips, kura atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli, apliecina pirms ievietošanas tirgū izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts;

3.2.atkārtotā verificēšana — mērīšanas līdzekļa verificēšana pēc iepriek­šējās verificēšanas periodiski noteiktos laika intervālos, kā arī verificēšana pēc remonta saskaņā ar procedūru, kas noteikta normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli;

3.3.pirmreizējā verificēšana — iepriekš neverificēta mērīšanas līdzekļa verificēšana pirms tā ievietošanas tirgū vai nodošanas lietošanai;

3.4.verificēšanas atzīme — atzīme uz mērīšanas līdzekļa, kas apliecina mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām.

II. Verificēšanas kārtība un prasības

4.Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus verificē sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk — metroloģijas centrs) un institūcijas, kuras ir akreditētas valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVSEN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” prasībām un par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk — verificēšanas laboratorijas).

5.Ekonomikas ministrija sadarbībā ar metroloģijas centru un attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” adaptējamo standartu sarakstu.

6.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” iesniedz publi­cēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro ar konkrēto mērīšanas līdzekli saistītajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei. Metroloģijas centrs iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu sarakstu, kurus piemēro ar konkrēto mērīšanas līdzekli saistītajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

7.Verificētajiem mērīšanas līdzekļiem jāatbilst apstiprinātajam tipam (izņemot gadījumus, ja normatīvie akti par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū to neparedz), jābūt marķētiem normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli noteiktajā kārtībā, jābūt pilnā komplektā, lietošanai derīgā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem un jāatbilst šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajai precizitātei (precizitātes klasei).

8.Verificēšanas laboratorijas, verificējot mērīšanas līdzekļus atbilstoši piemērojamos standartos noteiktajām vai validētajām metodēm:

8.1.pārbauda atbilstību apstiprinātajam tipam;

8.2.pārbauda marķējumus un zīmogojumu;

8.3.pārbauda, vai ir veikta pirmreizējā verificēšana;

8.4.pārbauda iepriekšējās verificēšanas atzīmes un datumu;

8.5.pārbauda, vai ir veiktas visas apkopes (pēc ierakstiem lietošanas dokumentācijā);

8.6.likvidē iepriekš uzlikto verificēšanas atzīmi;

8.7.pārliecinās, vai mērīšanas līdzeklis ir pilnā komplektā;

8.8.pārliecinās, vai mērīšanas līdzeklis ir lietošanai derīgā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem;

8.9.kalibrē mērīšanas līdzekli, lai noskaidrotu tā atbilstību noteiktajai precizitātei (3.pielikums);

8.10.novērtē kalibrēšanas rezultātus atbilstoši noteiktajai precizitātei, ņemot vērā verificēšanas procesa nenoteiktību;

8.11.uzliek mērīšanas līdzeklim redzamā vietā verificēšanas atzīmi un sagatavo verificēšanas sertifikātu vai izsniedz verificēšanas atteikumu un uzliek mērīšanas līdzeklim izbrāķēšanas atzīmi.

9.Mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijai. Ja ražotāja instrukcijas nav, mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši piemērojamiem standar­tiem, kas publicēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū. Personas, kuras uzstāda mērīšanas līdzekli, ir atbildīgas par mērīšanas līdzekļa uzstādīšanas atbilstību ražotāja instrukcijai vai normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū. Personai, kura uzstāda mērīšanas līdzekli, pirms tā uzstādīšanas jāpārliecinās par tipa apstiprinājumu, pirmreizējo verificē­šanu un metroloģisko atzīmju esību uz mērīšanas līdzekļa.

10.Verificēšanas laboratorija ir atbildīga par mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajai precizitātei normatīvajos aktos par verificēšanas intervāliem noteiktajā laika intervālā, ja mērīšanas līdzeklis uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijai, kā arī uzturēts un lietots paredzētajā jomā atbilstoši lietošanas nosacījumiem.

11.Persona, kas verificē mērīšanas līdzekli, ir tiesīga samazināt verificē­šanas periodiskumu, ņemot vērā mērīšanas līdzekļa tehnisko stāvokli. Šajā gadījumā obligāti izsniedz sertifikātu.

III. Verificēšanas sertifikāti un atzīmes

12.Verificēšanas sertifikāts ir mērīšanas līdzekļu verificēšanas rezultātu rakstisks apliecinājums par mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām.

13.Ir šādi mērīšanas līdzekļu verificēšanas atzīmju veidi:

13.1.uzlīme;

13.2.metāla zīmoga reljefa nospiedums uz mērīšanas līdzekļa:

13.2.1.nospieduma diametrs — 6 mm;

13.2.2.nospieduma diametrs — 3,6 mm;

13.3.svina plomba ar reljefa nospiedumu (nospieduma diametrs — 8 mm);

13.4.plastmasas plomba ar fiksējošo mehānismu.

14.Uzlīmē ietver šādu informāciju:

14.1.verificēšanas laboratorijas akreditācijas numurs vai metroloģijas centra identifikācijas zīme;

14.2.uzlīmes kārtas numurs;

14.3.verificēšanas laiks (mēnesis un gada pēdējie divi cipari).

15.Ja metāla zīmoga reljefa nospieduma diametrs ir 6 mm, tajā ietver šādu informāciju:

15.1.verificēšanas laboratorijas akreditācijas numurs vai metroloģijas centra identifikācijas zīme;

15.2.individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīša­nas līdzekli;

15.3.verificēšanas laiks (gada pēdējie divi cipari).

16.Ja metāla zīmoga reljefa nospieduma diametrs ir 3,6 mm, tajā ietver šādu informāciju:

16.1.verificēšanas laboratorijas akreditācijas numurs vai metroloģijas centra identifikācijas zīme;

16.2.verificēšanas laiks (gada pēdējie divi cipari).

17.Svina plombā ar reljefa nospiedumu un plastmasas plombā ar fiksējošo mehānismu ietver šādu informāciju:

17.1.verificēšanas laboratorijas akreditācijas numurs vai metroloģijas centra identifikācijas zīme;

17.2.individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli;

17.3.verificēšanas laiks (mēnesis un gada pēdējie divi cipari).

18.Mērīšanas līdzekļu verificēšanas sertifikāta un verificēšanas atzīmes lietošanas kārtība:

18.1.verificēšanas atzīmi vai verificēšanas sertifikātu lieto, lai apstipri­nātu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

18.2.izvēlas tādu verificēšanas atzīmes veidu, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, kā arī ņem vērā mērīšanas līdzekļa ģeometriskos izmērus un ekspluatācijas nosacījumus;

18.3.ja mērīšanas līdzeklim tehniski nav iespējams uzlikt verificēšanas atzīmi, izsniedz verificēšanas sertifikātu.

19.Verificētie mērīšanas līdzekļi, kuriem bojāta verificēšanas atzīme vai kuriem nozaudēts izsniegtais verificēšanas sertifikāts, uzskatāmi par neverificē­tiem (izņemot mērīšanas līdzekļus, kuru atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina sertifikāts, bet mērīšanas līdzeklim uzliktā uzlīme lietošanas laikā ir bojāta).

20.Ja verificēšanas laboratorija pieņem lēmumu neizsniegt verificēšanas sertifikātu vai neuzlikt verificēšanas atzīmi, tā izsniedz rakstisku paziņojumu par mērīšanas līdzekļa nederīgumu, norādot neatbilstības, un uzskatāmi uzliek mērīšanas līdzeklim izbrāķēšanas atzīmi. Izbrāķēšanas atzīme ir sarkanā krāsā ar tekstu melnā krāsā un ietver šādu informāciju (2.pielikums):

20.1.uzraksts “NEDERĪGS”;

20.2.verificēšanas laboratorijas akreditācijas numurs vai metroloģijas centra identifikācijas zīme.

21.Verificēšanas laboratorijas lēmumu var apstrīdēt atbilstoši likuma “Par atbilstības novērtēšanu” VI nodaļas 15.pantam.

22.Verificēšanas laboratorijas līdz attiecīgā gada beigām Valsts metroloģiskajā inspekcijā iesniedz apstiprinātos verificēšanas sertifikātu un verificēšanas atzīmju paraugus, kuri tiks izsniegti nākamajā gadā.

23.Lai nodrošinātu metroloģisko uzraudzību, verificēšanas laboratorijas reizi ceturksnī iesniedz Valsts metroloģiskajā inspekcijā pārskatu par verificē­tajiem mērīšanas līdzekļiem.

IV. Noslēguma jautājumi

24.Laboratorijas, kuras savu kompetenci ir pierādījušas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2001 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ir tiesīgas verificēt mērīšanas līdzekļus līdz 2006.gada 1.jūnijam. Verificēšanas atzīmēs norāda esošo institūcijas akreditācijas numuru.

25.Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

26.Šo noteikumu 23.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

27.Mērīšanas līdzekļi, kuri verificēti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, uzskatāmi par verificētiem līdz verificēšanas derīguma termiņa beigām. Atkārtoto verificēšanu pēc derīguma termiņa beigām veic atbilstoši šo noteikumu prasībām.

28.Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 31.augusta noteikumus Nr.335 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 252.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1)Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

2)Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, kas groza direktīvu 98/34/EK, kura nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 2.jūliju.

Pielikumi 1-3

DOC 978kb

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!