• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.06.2005., Nr. 101 https://www.vestnesis.lv/ta/id/111469

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.454

Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā

Vēl šajā numurā

30.06.2005., Nr. 101

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 453

Pieņemts: 28.06.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.453

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 12.§)

Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta piekto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantu reģistrē būvkomersantu reģistrā (turpmāk – reģistrs), pārreģistrē un svītro no reģistra, kā arī reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību.

2.Reģistrā reģistrē komersantu, kas nodarbina vismaz vienu personu, kurai ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu (turpmāk – speciālists).

3.Komersants veic komercdarbību būvniecības jomās, kurās komersan­tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgas prakses tiesībām, ja komersants reģistrēts reģistrā un sniedzis ziņas par attiecīgajiem speciālistiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.Reģistru uztur Ekonomikas ministrija (turpmāk – reģistra iestāde).

II. Komersanta reģistrācijai iesniedzamās ziņas un dokumenti

5.Lai reģistrētu komersantu reģistrā, komersants iesniedz reģistra iestādē iesniegumu un komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (pirmreizējai reģistrācijai). Iesniegumu paraksta komersants vai viņa pilnvarots pārstāvis.

6.Iesniegumā norāda:

6.1.vispārīgas ziņas par komersantu:

6.1.1.komersanta nosaukums (firma);

6.1.2.komersanta veids;

6.1.3.komersanta reģistrācijas numurs un datums (komercreģistrā reģistrētiem komersantiem un ārvalstu komersantu filiālēm);

6.1.4.ārvalstu komersanta atrašanās vieta;

6.1.5.reģistrs, kurā ārvalsts komersants ir ierakstīts, un reģistrācijas numurs, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

6.1.6.komersanta juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālrunis, fakss, elektroniskā pasta adrese, mājas lapa, komersanta faktiskā vai korespondences adrese);

6.1.7.komersanta darbības termiņš, ja komersants dibināts uz laiku;

6.1.8.iesniedzēja vārds un uzvārds;

6.2.ziņas par nodarbināto skaitu:

6.2.1.kopējais nodarbināto skaits;

6.2.2.būvniecībā nodarbināto skaits;

6.3.ziņas par personām, kas ir atbildīgas par būvniecību un kurām ir patstāvīgas prakses tiesības Būvniecības likuma 8.panta pirmajā daļā minētajās būvniecības jomās, kā arī ziņas par līgumu, ko minētās personas ir noslēgušas ar komersantu:

6.3.1.personas vārds un uzvārds, personas kods;

6.3.2.līguma datums un numurs;

6.3.3.līguma darbības termiņš, ja līgums noslēgts uz laiku;

6.4.ziņas par personām, kuras ir atbildīgas par darba aizsardzību, un dokumentiem, kas apliecina attiecīgo personu kompetenci:

6.4.1.personas vārds un uzvārds, personas kods;

6.4.2.līguma datums un numurs;

6.4.3.līguma darbības termiņš, ja līgums noslēgts uz laiku;

6.4.4.zināšanas darba aizsardzībā (pamatlīmenis, augstākais līmenis), apmācību apliecinoša dokumenta veids (apliecība, diploms), tā izdevējs, izdošanas vieta un datums, numurs, derīguma termiņš (ja ir);

6.4.5.darba aizsardzības apliecības izdevējs un izdošanas vieta;

6.5.ziņas, kas raksturo komercdarbību būvniecībā iepriekšējos trijos kalendāra gados:

6.5.1.komersanta izpildīto būvdarbu apjoms (šo noteikumu 6.5.3. un 6.5.4.apakš­punktā norādīto apjomu summa);

6.5.2.saskaņā ar līgumiem kopā ar apakš­uzņēmējiem veiktā būvniecība (neskaitot ieguldījumu pamatlīdzekļos);

6.5.3.saskaņā ar līgumiem bez apakš­uzņēmējiem veiktā būvniecība (neskaitot ieguldījumu pamatlīdzekļos);

6.5.4.komersanta paša vajadzībām izpildīto būvdarbu apjoms– ieguldījums pamatlīdzekļos;

6.5.5.komersanta samaksātā sociālā nodokļa summa;

6.6.ziņas par komersanta publiskās darbības vai citas darbības aizliegu­mu, darbības izbeigšanu, turpināšanu, komersanta reorganizāciju, maksātnespēju vai likvidāciju.

7.Komersants iesniegumā papildus var norādīt ziņas par komersantam piešķirtajām akreditācijas apliecībām, sertifikātiem, balvām, līdzdalību organi­zācijās, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar komercdarbību būvniecībā, norādot attiecīgā dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas vietu, datumu, termiņu un aprakstu.

III. Reģistra informācija

8.Reģistrā ieraksta komersanta iesniegumā norādītās ziņas.

9.Reģistrējot komersantu, reģistra iestāde piešķir tam reģistrācijas numu­ru un nosaka ikgadējo reģistra informācijas atjaunošanas datumu.

10.Papildus šo noteikumu 6. un 9.punktā minētajām ziņām reģistrā iekļauj:

10.1.reģistrācijas datumu un pēdējo informācijas atjaunošanas datumu;

10.2.ziņas par pārkāpumiem būvniecībā;

10.3.citas ziņas, ja tās attiecas uz komersanta darbību būvniecībā un reģistra iestāde ir pieņēmusi lēmumu par šo ziņu iekļaušanu reģistrā;

10.4.ziņas par šo noteikumu pārkāpumiem.

IV. Lēmuma pieņemšana un ieraksta izdarīšana reģistrā

11.Ierakstu reģistrā izdara, pamatojoties uz reģistra iestādes amatpersonas lēmumu.

12.Lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra iestādes amatpersona pieņem septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

13.Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra iestādes amatpersona pieņem, ja nav ievērotas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības publiskās pārvaldes jomā.

14.Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai.

15.Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu reģistra iestādes amatpersona pieņem, ja lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norādītajā termiņā nav novērsti tajā minētie trūkumi.

16.Iesnieguma iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt reģistra iestādes amatpersonas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Reģistrācijas apliecība

17.Pēc ieraksta izdarīšanas reģistrā komersantam izsniedz reģistrācijas apliecību.

18.Reģistrācijas apliecību paraksta un ar zīmogu apliecina reģistra iestādes amatpersona.

19.Reģistrācijas apliecībā norāda šo noteikumu 9.punktā, 6.1. un 10.1.apakšpunktā minētās ziņas, ārvalstu komersantiem – arī šo noteikumu 6.1.4. un 6.1.5.apakšpunktā minētās ziņas.

20.Reģistrācijas apliecības paraugu apstiprina reģistra iestāde.

VI. Pārreģistrācija un reģistra informācijas atjaunošana

21.Komersantu pārreģistrē, ja ir mainīta komersanta firma vai veids.

22.Komersants noteiktajā datumā reizi gadā (atbilstoši šo noteikumu 9.punktam) iesniedz reģistra iestādē šo noteikumu 6.2. un 6.5.apakšpunktā minētās ziņas par iepriekšējo gadu.

23.Informāciju par izmaiņām šo noteikumu 6.1., 6.3. un 6.4.apakšpunktā minētajās ziņās komersants iesniedz reģistra iestādē 14dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas.

24.Ja reģistra iestādes rīcībā nonākusi informācija, kas neatbilst reģistrā norādītajām ziņām, reģistra iestāde pārbauda attiecīgās ziņas un, ja nepiecie­šams, pieprasa komersantam sniegt precizētu informāciju.

VII. Komersanta svītrošana no reģistra

25.Komersantu svītro no reģistra:

25.1.ja komersants ir likvidēts;

25.2.ja komersants pēc reorganizācijas ir svītrots no komercreģistra;

25.3.ja komersants noteiktajā termiņā nav sniedzis reģistra iestādei ziņas saskaņā ar šo noteikumu 22. vai 23.punktu;

25.4.ja saņemts komersanta iesniegums par svītrošanu no reģistra.

26.Reģistra iestāde lēmumu par komersanta svītrošanu no reģistra pieņem 14darbdienu laikā, par to rakstiski paziņojot komersantam.

27.Komersantu svītro no reģistra, pamatojoties uz reģistra iestādes amatpersonas lēmumu.

VIII. Reģistra datu izmantošanas kārtība un reģistrā ierakstīto ziņu kontrole

28.Reģistra iestāde nodrošina reģistra publisku pieejamību, ievērojot informācijas atklātības un datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

29.Valsts un pašvaldību institūcijas:

29.1.izmanto reģistra datus, lai nodrošinātu būvniecības kontroli;

29.2.pēc reģistra iestādes pieprasījuma sniedz ziņas, kas nepieciešamas reģistra datu kontrolei.

IX. Noslēguma jautājumi

30.Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumus Nr.97 “Pagaidu kārtība, kādā izsniedzamas licences uzņēmēj­darbībai (komercdarbībai) būvniecībā” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 21.nr.).

31.Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!