• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 425 "Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo un iesniedz mēneša pārskatus par budžeta izpildi, finansēšanu, aizņēmumu un galvojumu apjomu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.06.2005., Nr. 99 https://www.vestnesis.lv/ta/id/111181

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.426

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"

Vēl šajā numurā

28.06.2005., Nr. 99

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 425

Pieņemts: 21.06.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.425

Rīgā 2005.gada 21.jūnijā (prot. Nr.36 17.§)

Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo un iesniedz mēneša pārskatus par budžeta izpildi, finansēšanu, aizņēmumu un galvojumu apjomu

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta sesto daļu un 43.panta otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības sagatavo un iesniedz mēneša pārskatus par budžeta izpildi, finansēšanu, aizņēmumu un galvojumu apjomu (turpmāk – pārskati), kā arī pārskatu saturu.

2.Vispārīgie pārskatu veidošanas principi:

2.1.pārskatus veido pēc naudas plūsmas principa;

2.2.ja pašvaldības saimnieciskā gada laikā apvienojas, tad, sagatavojot jaunizveidotās pašvaldības mēneša pārskatu, tajā iekļauj informāciju par apvienoto pašvaldību budžetu izpildi no gada sākuma.

3.Pārskatus sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem. Minētos datus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par klasifikācijām.

II. Pārskatu saturs, iesniegšanas kārtība un termiņi

4.Pārskatus noformē uz šādām veidlapām:

4.1.mēneša pārskats par pašvaldības pamatbudžeta izpildi (1.pielikums);

4.2.mēneša pārskats par pašvaldības speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) izpildi (2.pielikums);

4.3.mēneša pārskats par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu ieņēmu­miem un izdevumiem (3.pielikums);

4.4.pašvaldības aizņēmumi (4.pielikums);

4.5.pašvaldības galvojumi (5.pielikums).

5.Rajonu un pagastu padomes mēneša pārskatus iesniedz Valsts kasē pārskata periodam sekojošā mēneša astotajā datumā līdz pulksten 14.00.

6.Pilsētu, novadu domes (izņemot Rīgas pilsētas domi) mēneša pārskatus iesniedz Valsts kasē pārskata periodam sekojošā mēneša desmitajā datumā līdz pulksten 12.00.

7.Rīgas dome mēneša pārskatus iesniedz Valsts kasē pārskata periodam sekojošā mēneša vienpadsmitajā datumā līdz pulksten 12.00.

8.Ja iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā.

9.Rajona padomes līdz pārskata periodam sekojošā mēneša trešajam datumam iesniedz Valsts kasē informāciju par saņemto valsts budžeta mērķdotāciju sadali rajona pašvaldībām (no gada sākuma; pieaugošās summās).

10.Pārskatus iesniedz parakstītus papīra formā vai elektroniski.

III. Pārskatu apraksts

11.Budžeta izpildes veidlapu apraksts:

11.1.1.ailes “Klasifikācijas kods” rindās norāda ieņēmumu vai izdevumu klasifikācijas kodus saskaņā ar attiecīgajām klasifikācijām;

11.2.2.ailes “Rādītāju nosaukums” rindās norāda klasifikācijas kodu nosaukumus saskaņā ar attiecīgajām klasifikācijām;

11.3.4.ailes “Gada plāns” rindās norāda pašvaldības apstiprināto (precizēto) budžetu kārtējam saimnieciskajam gadam. Plāna precizēšana pēc ieņēmumu un izdevumu kategorijām divās zīmēs pieļaujama divu mēnešu laikā pēc budžeta (precizētā budžeta) apstiprināšanas;

11.4.5.ailes “Izpilde no gada sākuma” rindās norāda pašvaldības pamat­budžeta izpildi saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites dokumentiem;

11.5.6.ailē “Izpilde procentos (%) pret gada plānu” norāda budžeta izpildes rādītāju procentuālo izteiksmi attiecībā pret plānoto budžetu gadam. 6.ailes datus aprēķina kā 5.ailes “Izpilde no gada sākuma” un 4.ailes “Gada plāns” dalījumu, izteiktu procentos;

11.6.7.ailē “Pārskata mēneša izpilde” norāda pārskata perioda izpildi. Datus aprēķina kā 5.ailes “Izpilde no gada sākuma” pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda 5.ailes “Izpilde no gada sākuma” datu starpību.

12.Aizņēmumu pārskata apraksts:

12.1.aizņēmumu pārskatā norāda saņemtos aizņēmumus un līzingus;

12.2.datus pārskatā norāda par pārskata periodu – mēnesi;

12.3.2.ailē “Aizdevējs” norāda kredīt­iestādes (kredīta devēja) nosau­kumu. Ja aizņēmuma finansējuma avots ir starptautiska institūcija un aiz­devējs ir Valsts kase, 2.ailē norāda gan aizdevēja nosaukumu, gan finansējuma avotu;

12.4.3.ailē “Mērķis” norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

12.5.4.ailē “Parakstīšanas datums” norāda datumu, kurā parakstīts aizņēmuma līgums;

12.6.5.ailē “Atmaksas termiņš” norāda datumu, kurš minēts līgumā un līdz kuram tiks nokārtotas visas parādsaistības;

12.7.6.ailē “Valūtas apzīmējums” norāda vispārpieņemto valūtas apzīmējumu;

12.8.7.ailē “Aizņēmuma summa” norāda noslēgtajā aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma (līguma) summu;

12.9.8.ailē “Parāds uz pārskata perioda sākumu” norāda saņemtās aizņē­muma pamatsummas un atmaksātās pamatsummas starpību uz pārskata perioda sākumu (oriģinālajā valūtā un latos). 8.ailes atlikums ir iepriekšējā pārskata perioda 14.ailē “Parāds uz pārskata perioda beigām” norādītie dati;

12.10.9.ailē “Pārskata periodā: aizņēmuma izmaksātā daļa” un 10.ailē “Pārskata periodā: aizņēmuma atmaksātā daļa” norāda pārskata periodā (mēnesī) saņemto un atmaksāto aizņēmuma daļu. Datus latos norāda atbilstoši pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa darījuma dienā un saskaņā ar aizņēmuma līguma nosacījumiem;

12.11.11.ailē “Pārskata periodā: cits parāda samazinājums/palielinājums” norāda parāda samazinājumu vai palielinājumu, kas nav naudas plūsma (piemēram, reinvestīcijas, līguma valūtas izmaiņas dēļ radušos līguma summas palielinājumu vai samazinājumu);

12.12.12.ailē “Pārskata periodā: valūtas kursa izmaiņas (+,–)” norāda valūtas kursa svārstību dēļ radušos zaudējumus vai ieņēmumus. Šīs ailes rindu “LVL” aizpilda tikai oriģinālās valūtas aizņēmumiem;

12.13.13.ailē “Pārskata periodā: aizņēmuma apkalpošanas izdevumi” norāda pārskata periodā samaksātos aizņēmuma apkalpošanas izdevumus (piemēram, procentu maksājumus, saistību maksas);

12.14.14.ailes “Parāds uz pārskata perioda beigām (8.+9.+10.+11.+12.)” datus aprēķina kā 8.ailes “Parāds uz pārskata perioda sākumu”, 9.ailes “Pārskata periodā: aizņēmuma izmaksātā daļa”, 10.ailes “Pārskata periodā: aizņēmuma atmaksātā daļa”, 11.ailes “Pārskata periodā: cits parāda samazinājums/palielinā­jums” un 12.ailes “Pārskata periodā: valūtas kursa izmaiņas (+,–)” datu summu;

12.15.15.ailē “Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata perioda beigās” norāda nesaņemto aizņēmuma apjomu;

12.16.16.ailē “Nākamajā periodā: aizņēmuma atmaksājamā daļa” un 17.ailē “Nākamajā periodā: aizņēmuma apkalpošanas izdevumi” norāda nākamajā periodā (mēnesī) paredzēto aizņēmuma pamatsummas un apkalpošanas izdevumu samaksu. Ja aizņēmums saņemts oriģinālajā valūtā, datus pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

12.17.ja aizņēmums saņemts ārvalstu valūtā, 7.aili “Aizņēmuma summa”, 8.aili “Parāds uz pārskata perioda sākumu”, 9.aili “Pārskata periodā: aizņēmuma izmaksātā daļa”, 10.aili “Pārskata periodā: aizņēmuma atmaksātā daļa”, 13.aili “Pārskata periodā: aizņēmuma apkalpošanas izdevumi”, 14.aili “Parāds uz pārskata perioda beigām”, 15.aili “Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata perioda beigās”, 16.aili “Nākamajā periodā: aizņēmuma atmaksājamā daļa” un 17.aili “Nākamajā periodā: aizņēmuma apkalpošanas izdevumi” aizpilda gan valūtā, gan latos;

12.18.7.ailes “Aizņēmuma summa” datu un 14.ailes “Parāds uz pārskata perioda beigām” datu pārrēķinu latos veic pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

12.19.izziņā norāda atvasinātos finanšu instrumentus, kurus izmanto finanšu risku ierobežošanai parāda portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem, un pārējos atvasinātos finanšu instrumentus;

12.20.pārskata perioda beigās pārvērtē atvasinātos finanšu instrumentus, ņemot vērā tirgus cenas perioda beigu dienā. Peļņu vai zaudējumus, kas rodas no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas, uzskaita attiecīgi kā peļņu vai zaudējumus no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas un īstermiņa aktīvus vai saistības. Parāda portfelī iekļauto atvasināto finanšu instrumentu valūtas efektu specifiski attiecina uz parāda portfeli, bet procentu maksājumiem paredzētos atvasinātos finanšu instrumentus attiecina uz parāda apkalpošanas izdevumiem;

12.21.atvasināto finanšu instrumentu tirgus vērtību aprēķina, pamato­joties uz ietekmējošo faktoru tirgus cenām un pašvaldības vai pašvaldības budžeta iestādes izstrādāto atvasināto finanšu instrumentu vērtības noteikšanas procedūru.

13.Pašvaldības galvojumu pārskata apraksts:

13.1.datus pārskatā norāda par pārskata periodu – mēnesi;

13.2.pārskatā iekļauj arī studentiem galvoto kredītu summas;

13.3.2.ailē “Aizdevējs” norāda galvotā aizņēmuma izsniedzēja (kredīt­iestādes) nosaukumu;

13.4.3.ailē “Mērķis” norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

13.5.4.ailē “Aizņēmējs” norāda aizņēmuma saņēmēja nosaukumu;

13.6.5.ailē “Parakstīšanas datums” norāda galvojuma līguma parakstīša­nas datumu;

13.7.6.ailē “Atmaksas termiņš” norāda galvotā aizņēmuma atmaksas termiņu saskaņā ar galvojuma līgumu;

13.8.7.ailē “Valūtas apzīmējums” norāda vispārpieņemto valūtas apzīmējumu;

13.9.8.ailē “Galvojuma summa” norāda galvoto summu oriģinālajā valūtā. Ja pašvaldība negalvo par visu aizņēmuma apjomu, 8.ailē norāda tikai summu, par kuru ir noslēgts galvojuma līgums. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

13.10.9.ailē “Galvotā aizņēmuma apjoms” norāda aizņēmuma apjomu saskaņā ar galvojuma līgumu;

13.11.10.ailē “Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda sākumu)” norāda galvotā aizņēmuma summu pārskata perioda sākumā. Datus norāda neto summā, t.i., no izmaksātā aizņē­muma pamatsummas atskaitot aizņēmuma pamatsummas atmaksas pārskata perioda sākumā. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa iepriekšējā pārskata perioda beigās. 10.ailes dati ir vienādi ar iepriekšējā pārskata perioda 14.ailes “Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām) (10.+11.+12.+13.)” datiem;

13.12.11.ailē “Pārskata periodā: galvojuma izmaksātā daļa” norāda galvotā aizņēmuma izmaksāto summu pārskata periodā (mēnesī). Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda atbilstoši aizņēmuma ņēmēja datiem;

13.13.12.ailē “Pārskata periodā: galvojuma atmaksātā daļa” norāda galvotā aizņēmuma atmaksāto summu pārskata periodā (mēnesī). Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos uzrāda atbilstoši aizņēmuma ņēmēja datiem;

13.14.13.ailē “Pārskata periodā: valūtas maiņas starpība (+,–)” norāda valūtas kursa svārstību dēļ radušos zaudējumus vai ieņēmumus. Šo aili aizpilda tikai oriģinālās valūtas aizņēmumiem;

13.15.14.ailē “Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām) (10.+11.+12.+13.)” norāda galvotā aizņēmuma summu pārskata perioda beigās, un to aprēķina kā 10.ailes “Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda sākumu)”, 11.ailes “Pārskata periodā: galvojuma izmaksātā daļa”, 12.ailes “Pārskata periodā: galvojuma atmaksātā daļa” un 13.ailes “Pārskata periodā: valūtas maiņas starpība (+,–)” datu summu;

13.16.15.ailē “Nākamajā periodā atmaksājamā galvojuma daļa” norāda nākamajā pārskata periodā (mēnesī) plānoto galvotā aizņēmuma atmaksājamo daļu. Ja galvojums izsniegts oriģinālajā valūtā, datus pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

13.17.ja galvotais aizņēmums saņemts ārvalstu valūtā, 8.aili “Galvojuma summa”, 9.aili “Galvotā aizņēmuma summa”, 10.aili “Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda sākumu)”, 11.aili “Pārskata periodā: galvojuma izmaksātā daļa”, 12.aili “Pārskata periodā: galvojuma atmaksātā daļa”, 13.aili “Pārskata periodā: valūtas maiņas starpība (+,–)”, 14.aili “Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām)” un 15.aili “Nākamajā periodā atmaksājamā galvojuma daļa” aizpilda gan valūtā, gan latos.

IV. Savstarpējā datu atbilstība pārskatos

14.Pārskatā par pamatbudžeta izpildi ir šādas sakarības:

14.1. XII sadaļas “Finansēšana (XIII+XIV)” dati ir vienādi ar rindas “Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (–) (I–VI)” datiem ar pretēju zīmi;

14.2.VI sadaļas “Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām un norēķini (VII+VIII)” dati ir vienādi ar XI sadaļas “Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi (IX+X)” datiem;

14.3.VIII sadaļas “Norēķini (238.+240.+248.)” rindas “14.320 Norēķini ar pašvaldību budžetiem (242.+244.+246.)” dati ir vienādi ar IX sadaļas “Kopā izdevumi (1.+2.)” 3800.rindas “Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanās izde­vumiem”, 4800.rindas “Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem” un 7800.rindas “Pašvaldību budžeta transferti investīcijām” datu summas un 3860.rindas “no tiem pašvaldību budžetu transferti uzturēšanas izdevumiem no pašvaldību pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu”, 4860.rindas “no tiem pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldību pamatbu­džeta uz valsts pamatbudžetu” un 7860.rindas “no tiem pašvaldību budžetu transferti investīcijām no pašvaldību pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu” datu starpību;

14.4. VIII sadaļas “Norēķini (238.+240.+248.)” 14.340.rindas “Maksā­jumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam” dati ir vienādi ar IX sadaļas “Kopā izdevumi (1.+2.)” 3300.rindas “Dotācijas pašvaldību budžetiem” datiem;

14.5.VIIsadaļas “Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (204.–234.)” 14.180.rindas “Pašvaldību parādu procentu nomaksa” dati ir vienādi ar IXsadaļas “Kopā izdevumi (1.+2.)” 2000.rindas “Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem” datiem.

15.Pārskatā par speciālā budžeta izpildi ir šādas sakarības:

15.1.IIIsadaļas “Izdevumi pa speciālo budžetu veidiem (92.+98.+104.+110.+116.” dati ir vienādi ar:

15.1.1.IVsadaļas “Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām un norēķini (124.–158.)” datiem;

15.1.2. VII sadaļas “Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi (V+VI)” datiem;

15.2.IVsadaļas “Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām un norēķini (92.+98.+104.+110.+116.)” 14.320.rindas “Norē­ķini ar pašvaldību budžetiem” dati ir vienādi ar 3800.rindas “Pašvaldību budžeta transferti uzturē­šanās izdevumiem”, 4800.rindas “t.sk. pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem” un 7800.rindas “t.sk. pašvaldību budžeta transferti investīcijām” datu summu un 3860.rindas “no tiem pašvaldību budžetu transferti uzturēšanas izdevumiem no pašvaldību pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu”, 4860.rindas “no tiem pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem no pašvaldību pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu” un 7860.rindas “no tiem pašvaldību budžetu transferti investīcijām no pašvaldību pamatbudžeta uz valsts pamat­budžetu” datu starpību;

15.3.IVsadaļas “Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām un norēķini (92.+98.+104.+110.+116.)” 14.310.rindas “Pašvaldību norēķini ar valsts pamatbudžetu” un 14.320.rindas “Norēķini ar pašvaldību budžetiem” datu summa ir vienāda ar III sadaļas “Izdevumi pa speciālo budžetu veidiem” rindu “Pašvaldību budžetu transferti” datu summu;

15.4.VIIIsadaļas “Finansēšana (1.+2.+3.+4.)” dati ir vienādi ar rindas “Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (–) (I–VI)” datiem ar pretēju zīmi;

15.5.I sadaļas “Ieņēmumi kopā” dati ir vienādi ar II sadaļas “Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem” datiem.

16.Pārskatā par ziedojumiem un dāvinājumiem ir šādas sakarības:

16.1.IIsadaļas “Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām un norēķini (22.–52.)” dati ir vienādi ar Vsadaļas “Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi (III+IV)” datiem;

16.2.IIsadaļas “Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām un norēķini (22.–52.)” 14.320.rindas “Norēķini ar pašvaldību budžetiem” dati ir vienādi ar 3800.rindas “Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem”, 4800.rindas “t.sk. pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem” un 7800.rindas “t.sk. pašvaldību budžeta transferti investīcijām” datu summu;

16.3.VIsadaļas “Finansēšana (1.+2.+3.+4.)” dati ir vienādi ar rindas “Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (–) (I–VII)” datiem ar pretēju zīmi.

V. Noslēguma jautājumi

17.Pārskatus elektroniski iesniedz ar 2006.gada 1.janvāri.

18.Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Pielikumi 1-5

DOC 832 kb

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!