• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.06.2005., Nr. 94 https://www.vestnesis.lv/ta/id/110462

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

15.06.2005., Nr. 94

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati

Akciju sabiedrība “Rīgas Raugs”, reģ.nr. 40003040518

Pulkveža Brieža iela 27, Rīga, LV-1045
2004.gada 31 .decembra konsolidētā un mātes uzņēmuma bilance

AKTĪVS

Konsolidētais
2004.g. LVL

Konsolidētais
2003.g. LVL

Mātes uzņēmums
2004.g. LVL

Mātes uzņēmums
2003. g. LVL

Nemateriālie ieguldījumi

46776

57415

46776

57415

Pamatlīdzekļi

616260

632 564

615 18

632 564

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

-

-

19 188

10 123

Krājumi

225 136

186938

221 512

181 733

Debitori

232 620

164348

213870

155619

Naudas līdzekļi

225 235

342 976

216253

332 945

Aktīvu kopsumma

1 346 027

1 384 241

1 333 417

1 370 399

PASĪVS

Pamatkapitāls

773 000

773 000

773 000

773 000

Rezerves

3879

3000

3000

3000

Nesadalītā peļņa:

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

358085

347 647

358085

347 647

pārskata gada nesadalītā peļņa

53523

10438

53 523

10438

Uzkrājumi

35390

25471

32299

23559

Kreditori

122 150

224 685

113 510

212755

Pasīvu kopsumma

1 346 027

1 384 241

1 333 417

1 370 399

Konsolidētais un mātes uzņēmuma peļnas vai zaudējumu aprēķins par 2004. gadu

Konsolidētais

Mātes uzņēmums

2004. LVL

2003. LVL

2004. LVL

2003. LVL

Neto apgrozījums

1354045

1024014

1229165

1024014

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(1037738)

(808813)

(949848)

(808813)

Bruto pelņa

316307

215201

279317

215201

Pārdošanas izmaksas

(118757)

(115796)

(118757)

(115796)

Administrācijas izmaksas

(130885)

(98571)

(104455)

(98571)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās

14 418

10 561

14 351

10 561

darbības ieņēmumi

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(18 990)

(5422)

(18 990)

(5422)

Ieņēmumi no līdzdalības meitas uzņēmuma kapitālā

-

-

9765

-

Uzņēmuma nemateriālās vērtības norakstīšana

(11455)

-

(11455)

-

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi

28 595

13554

28007

13554

ieņēmumi

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(11856)

(3223)

(10406)

(3223)

Pelņa pirms nodokļiem

67377

16304

67377

16304

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par

(13679)

(9313)

(13679)

(9313)

pārskata gadu

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

3 006

6 550

3 006

6 550

Pārējie nodokli

(3181)

(3103)

(3181)

(3103)

Pārskata gada pelņa

53523

10438

53 523

10438

Revidentu ziņojums AS “Rīgas Raugs” akcionāriem

Esam veikuši AS “Rīgas Raugs” nekonsolidētās bilances 2004. gada 31. decembrī, atbilstošā nekonsolidētā pelņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, kā arī pašu kapitāla izmaiņu pārskata (kopā “nekonsolidētie finanšu pārskati”) no 6, līdz 21. lapai revīziju. Esam arī veikuši AS “Rīgas Raugs” un tā meitas uzņēmuma konsolidētas bilances 2004. gada 31. decembri, atbilstošā konsolidētā pelņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, kā arī pašu kapitāla izmainu pārskata (kopā “konsolidētie finanšu pārskati”) no 6. līdz 21. lapai revīziju. Uzņēmuma vadība ir atbildīga par šiem finanšu pārskatiem. Mēs esam atbildīgi par revidentu atzinumu sniegšanu par AS “Rīgas Raugs” nekonsolidētajiem finanšu pārskatiem un AS “Rīgas Raugs” un tā meitas uzņēmuma konsolidētajiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju. Bez tam mūsu atbildība ir pārbaudīt konsolidētajā vadības ziņojumā ietvertās grāmatvedības informācijas atbilstību konsolidētajiem finanšu pārskatiem.
Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu asociācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati nesatur būtiskas kļūdas. Revīzijas laikā izlases veidā tiek veikta finanšu pārskatos uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzija ietver arī pārskata sagatavošanas procesā pieņemto svarīgāko vadības pieņēmumu, grāmatvedības principu un vispārēju finanšu pārskatu satura novērtējumu. Mūsu darbs attiecībā uz vadības ziņojumu tika ierobežots augstāk minētajā apjomā, un mēs neesam pārbaudījuši nekādu citu informāciju kā tikai to, kas ietverta no konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinumu izteikšanai.
Pēc mūsu domam, nekonsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AS “Rīgas Raugs” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembri, kā ari par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzas 2004. gada 31. decembri, saskaņā ar Latvijas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.
Pēc mūsu domām, konsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AS “Rīgas Raugs” un tā meitas uzņēmuma finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembri, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzas 2004. gada 31. decembri, saskaņā ar Latvijas likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”. Vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādītajai informācijai.

Patrick Querubin
SLA KPMG Latvia
Licence nr. 55

Valda Užāne
Zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 4

Rīga, Latvija 2005. gada 7. aprīlis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!