• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005. gada 8. jūnija lēmums Nr. 135 "Par Noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.06.2005., Nr. 94 https://www.vestnesis.lv/ta/id/110436

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.138

Par Noteikumiem par abonentu sarakstu nodrošināšanu

Vēl šajā numurā

15.06.2005., Nr. 94

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Veids: lēmums

Numurs: 135

Pieņemts: 08.06.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.135

Rīgā 2005.gada 8.jūnijā (prot. Nr.27(236), 7.p.)

Par Noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 9.punktu, otro daļu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Komisijas 2003.gada 25.jūnija lēmumu Nr.165 apstiprinātie Tehniskie noteikumi piekļuves tīkla atsaistīšanai (Latvijas Vēstnesis, 2003., 104. nr.) un ar Komisijas 2003.gada 25.jūnija lēmumu Nr.164 apstiprinātie noteikumi “Piekļuves tīkla atsaistīšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2003., 104. nr.).

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja I.Šteinbuka

 

Apstiprināti

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 8.jūnija lēmumu Nr.135 (prot. Nr.27(236), p.7.)

Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos ir lietoti šādi termini1:

1.1. abonentlīnijas iekštelpu instalācija — abonentlīnijas daļa no abonentlīnijas ievada līdz publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēguma punktam vai no publiskā fiksētā telefonu tīkla sadales kastītes līdz publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēguma punktam, ja publiskā fiksētā telefonu tīkla sadales kastīte atrodas abonenta telpās;

1.2. abonentlīnijas ievads — abonentlīnijas daļa no publiskā fiksētā telefonu tīkla sadales kastītes līdz abonentlīnijas iekštelpu instalācijai vai publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēguma punktam, ja publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēguma punkts atrodas ārpus abonenta telpām;

1.3. attālā izvietošana2 — iekārtu izvietošanas3 veids, kurā atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai izmanto nomnieka iekārtas, kas neatrodas īpašnieka lietošanā esošajā teritorijā, telpās vai iekārtās un kas ir pieslēgtas šī īpašnieka abonentlīnijai;

1.4. balss frekvenču josla — radiofrekvenču spektra diapazons no 0,3 līdz 3,4 kiloherciem;

1.5. fiziskā izvietošana4 — iekārtu izvietošanas veids, kurā atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai izmanto īpašnieka lietošanā esošo teritoriju, telpas vai iekārtas, izvietojot tajās nomnieka iekārtas;

1.6. īpašnieks — elektronisko sakaru komersants, kuram pieder abonentlīnija;

1.7. maģistrālais tīkls (E-puse) — abonentlīnijas daļa no publiskā fiksētā telefonu tīkla centrāles krosa līdz publiskā fiksētā telefonu tīkla sadales skapim;

1.8. nomnieks — elektronisko sakaru komersants, kurš ir noslēdzis līgumu ar īpašnieku par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai5;

1.9. pieteicējs — elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas saņemt atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai;

1.10. sadales tīkls (D-puse) — abonent­līnijas daļa no publiskā fiksētā telefonu tīkla sadales skapja līdz publiskā fiksētā telefonu tīkla sadales kastītei;

1.11. virtuālā fiziskā izvietošana6 — iekārtu izvietošanas veids, kurā atsaistīta piekļuve abonentlīnijai tiek nodrošināta, izvietojot nomnieka iekārtas īpašnieka telpās, kurās iekārtas apkalpo īpašnieka pilnvaroti darbinieki saskaņā ar noslēgto līgumu par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai.

2. Šie noteikumi nosaka tehniskās prasības atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai un kārtību, kādā notiek atsaistīta piekļuve abonentlīnijai.

3. Šie noteikumi attiecas uz elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū, kuriem noteiktas saistības nodrošināt trešajām personām atsaistītu piekļuvi abonentlīnijām, kā arī uz pieteicējiem un nomniekiem.

4. Elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū, kuriem noteiktas saistības nodrošināt trešajām personām atsaistītu piekļuvi abonentlīnijām, jāno­drošina šajos noteikumos noteikto tehnisko prasību atsaistītai piekļuvei paredzētām abonentlīnijām izpilde.

II. Abonentlīnijas vispārējā struktūra un atsaistītas piekļuves abonentlīnijai veidi

5. Abonentlīnija šo noteikumu izpratnē ir abonentlīnija, kas ir izveidota, izmantojot fizisku metāliska vītā pāra līniju, un tajā ietilpst (1.pielikuma 1.zīmējums):

5.1. maģistrālais tīkls;

5.2. publiskā fiksētā telefonu tīkla sadales skapis (turpmāk — skapis);

5.3. sadales tīkls;

5.4. publiskā fiksētā telefonu tīkla sadales kastīte (turpmāk — kastīte);

5.5. publiskā fiksētā telefonu tīkla abonentlīnijas ievads vai abonentlīnijas iekštelpu instalācija (turpmāk abi kopā — ievads).

6. Ja abonentlīnijā ietilpst divi vai vairāki skapji, tad par maģistrālo tīklu šo noteikumu izpratnē uzskata abonentlīnijas daļu līdz tālākajam skapim no īpašnieka publiskā fiksētā telefonu tīkla centrāles krosa (turpmāk — kross).

7. Atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai ir šādi veidi:

7.1. pilnīga piekļuve abonentlīnijai7, izmantojot fizisko vai virtuālo fizisko izvietošanu (1.pielikuma 2. un 3.zīmējums);

7.2. pilnīga piekļuve abonentlīnijai, izmantojot attālo izvietošanu (1.pielikuma 4. un 5.zīmējums);

7.3. pilnīga piekļuve abonentapakšlīnijai8, izmantojot fizisko vai virtuālo fizisko izvietošanu (1.pielikuma 6.zīmējums);

7.4. pilnīga piekļuve abonentapakšlīnijai, izmantojot attālo izvietošanu (1.pielikuma 7.zīmējums);

7.5. kopēja piekļuve abonentlīnijai9, izmantojot fizisko vai virtuālo fizisko izvietošanu (1.pielikuma 8. un 9.zīmējums);

7.6. kopēja piekļuve abonentlīnijai, izmantojot attālo izvietošanu (1.pielikuma 10. un 11.zīmējums);

7.7. cits piekļuves abonentlīnijai veids, ja par to savstarpēji vienojas pieteicējs un īpašnieks.

III. Pieteikums atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai

8. Pieteicējs īpašniekam iesniedz rakstisku pieteikumu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

8.1. plānotais abonentu vai abonentlīniju skaits un piekļuves atsaistītām abonent­līnijām vietu adreses;

8.2. plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā tehnoloģija vai tehniskais risinājums:

8.2.1. balss frekvenču josla;

8.2.2. asimetriskā ciparu abonentlīnija10 (turpmāk — ADSL);

8.2.3. integrēto pakalpojumu cipartīkla galvenās plūsmas piekļuve11 (turpmāk — ISDN BRA);

8.2.4. integrēto pakalpojumu cipartīkla primārās plūsmas piekļuve12 (turpmāk — ISDN PRA);

8.2.5. ātrdarbīga abonenta ciparlīnija13 (turpmāk — HDSL);

8.2.6. cita tehnoloģija vai tehniskais risinājums, to norādot;

8.3. plānotais atsaistītas piekļuves abonentlīnijai veids atbilstoši šo noteikumu 7.punktam;

8.4. plānotais elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai signālu pārraidē izmantojamais līnijas kods;

8.5. plānotie elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamie radiofrekvenču spektra diapazoni un pārraides līmeņi katrā pārraides virzienā;

8.6. pieteicēja rīcībā esošā aparatūra, komutācijas un pārraides iekārtas.

9. Papildus pieteicēja iesniegtajai informācijai īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt no pieteicēja tikai tādu informāciju, kas nepieciešama atsaistītas piekļuves abonentlīnijai tehnisko iespēju novērtēšanai, līguma slēgšanai vai piekļuves nodrošināšanai.

10. Īpašnieks var vienoties ar pieteicēju par kopīgas darba grupas izveidi atsaistītai piekļuvei paredzētas abonentlīnijas un atsaistītas piekļuves abonentlīnijai tehnisko iespēju novērtēšanai.

11. Īpašnieks vai izveidotā darba grupa pārbauda abonentlīnijas un atsaistītas piekļuves abonentlīnijai tehniskās iespējas un sastāda pārbaudes protokolu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

11.1. abonentlīnijas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

11.2. esošo krosa vai skapju kapacitāti;

11.3. esošo telpu platību, kas nepieciešama izvietošanai;

11.4. esošo kabeļu kapacitāti;

11.5. prognozējamo atsaistītas piekļuves abonentlīnijai nodrošināšanas sākuma datumu.

12. Īpašnieks sniedz pieteicējam atbildi par atsaistītas piekļuves iespējām abonentlīnijai, pievienojot pārbaudes protokolu, ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas no pieteicēja, ja vien īpašnieks ar pieteicēju nevienojas savādāk. Ja atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai nav iespējams tehniski īstenot, īpašnieks sniedz pieteicējam motivētu atteikumu.

13. Īpašnieks pieteicējam sniedz piedāvājumu piekļuvei un piedāvā atsaistītu piekļuvi šajos noteikumos noteiktajām tehniskajām prasībām atbilstošai abonentlīnijai.

IV. Līgums par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai un tajā iekļaujamā minimālā informācija

14. Lai elektronisko sakaru komersants saņemtu atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, ir jānoslēdz rakstveida līgums starp īpašnieku un nomnieku.

15. Līgumā par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai (turpmāk — līgums), papildus īpašnieka un nomnieka atbildībai, tiesībām un pienākumiem norāda vismaz šādu informāciju:

15.1. atsaistītas piekļuves abonentlīnijai veidu atbilstoši šo noteikumu 7.punktam;

15.2. atsaistītas piekļuves abonentlīnijai fizisko atrašanās vietu jeb adresi;

15.3. radiofrekvenču spektra diapazonus elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamajai tehnoloģijai;

15.4. lietošanas ierobežojumus izmantojamai tehnoloģijai;

15.5. atsaistītas piekļuves abonentlīnijai nosacījumus, tajā skaitā termiņu, kas minēts šo noteikumu 18.punktā, lai nodrošinātu atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai;

15.6. bojājumu pieteikšanas un novēršanas nosacījumus.

16. Līgumam kā pielikumu pievieno pārbaudes protokolu.

17. Ja atsaistītas piekļuves abonentlīnijai nodrošināšanai nepieciešama izvietošana, līgumā papildus norāda:

17.1. izvietošanas nosacījumus;

17.2. izvietoto iekārtu raksturojumu un lietošanas ierobežojumus, ja tādi ir;

17.3. īpašnieka un nomnieka tiesības un pienākumus izvietoto iekārtu vai telpu bojājumu gadījumos;

17.4. nosacījumus nomnieka personāla piekļūšanai telpām vai izvietotajām iekārtām.

18. Īpašnieks nodrošina nomniekam atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, ja vien īpašnieks ar nomnieku nevienojas savādāk.

V. Tehniskās prasības

19. Atsaistītai piekļuvei paredzēta abonentlīnija, ja tā tiks izmantota balss telefonijas pakalpojuma sniegšanai balss frekvenču joslā, atbilst šādām tehniskām prasībām (1.pielikuma 12.zīmējums):

19.1. cilpas pretestība Rc ≤ 1,2kΩ,

kur Rc = Rac + Rbc;

19.2. izolācijas pretestība Rab, Raz, Rbz ≥ 10MΩ, mērot pie 500V līdzsprieguma 1 minūti;

19.3. kapacitātes asimetrija Caz/Cbz= 1 ± 10 %;

19.4. cilpas omiskā asimetrija netiek normēta;

19.5. svešs līdzspriegums |U=ab|, |U=az|, |U=bz| nedrīkst pārsniegt 0,75V, mērot ar mēr­instrumentu, kura iekšējā pretestība ir no 500kΩ līdz 1MΩ:

19.6. svešs efektīvais maiņspriegums U~ab., U~az, U~bz nedrīkst pārsniegt 0,75V, mērot ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ir no 500kΩ līdz 1MΩ.

20. Atsaistītai piekļuvei paredzēta abonent­līnija, ja tā tiks izmantota elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, izmantojot ADSL, atbilst šādām papildu tehniskām prasībām:

20.1. abonentlīnijas darba vājinājums αd ≤ 43dB datu plūsmas ātrumam 256 kBit/s un αd ≤ 38 dB datu plūsmas ātrumam 2048 kBit/s, mērot pie frekvences f = 300kHz ar mērinstrumentiem, kuru salāgotā pretestība 100Ω (1.pielikuma 13.zīmējums);

20.2. pārejas vājinājums tuvajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī αNEXT ≥ 45dB, mērot pie frekvences f = 1MHz ar mērinstrumentiem, kuru salāgotā pretestība 100Ω (1.pielikuma 13.zīmējums);

20.3. pārejas vājinājums tālajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī αFEXT ≥ 45dB, mērot pie frekvences f = 1MHz ar mērinstrumentiem, kuru salāgotā pretestība 100Ω (1.pielikuma 13.zīmējums);

20.4. trokšņa signāla līmenis abonentlīnijā LN ≤ -43dBm, mērot uz slodzes 100Ω frekvenču diapazonā no 1kHz līdz 1,5MHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ≥ 12kΩ.

21. Atsaistītai piekļuvei paredzēta abonentlīnija, ja tā tiks izmantota elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, izmantojot ISDN BRA, atbilst šādām papildu tehniskām prasībām:

21.1. abonentlīnijas darba vājinājums αd ≤ 36dB, mērot pie frekvences f = 40kHz ar mērinstrumentiem, kuru salāgotā pretestība 135Ω (1.pielikuma 13.zīmējums);

21.2. pārejas vājinājums tuvajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī αNEXT ≥ 45dB, frekvenču diapazonā no 50Hz līdz 500kHz, mērot ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135Ω (1.pielikuma 13.zīmējums);

21.3. pārejas vājinājums tālajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī netiek normēts;

21.4. trokšņa signāla līmenis abonentlīnijā LN ≤ -45dBm, mērot uz slodzes 135Ω frekvenču diapazonā no 50Hz līdz 500kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ≥ 12kΩ.

22. Atsaistītai piekļuvei paredzēta abonentlīnija, ja tā tiks izmantota elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, izmantojot ISDN PRA, atbilst šādām papildu tehniskām prasībām:

22.1. izmantojot E1 saskarni atbilstoši Starptautiskās telekomunikāciju savienības (ITU) Rekomendācijai G.703:

22.1.1. abonentlīnijas darba vājinājums αd ≤ 30dB, mērot pie frekvences f = 260kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135Ω (1.pielikuma 13.zīmējums);

22.1.2. pārejas vājinājums tuvajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī αNEXT ≥ 45dB, mērot pie frekvences f = 260kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135Ω (1.pielikuma 13.zīmējums);

22.1.3. pārejas vājinājums tālajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī netiek normēts;

22.1.4. trokšņa signāla līmenis abonent­līnijā LN ≤ -45dBm, mērot uz slodzes 135Ω frekvenču diapazonā no 50Hz līdz 500kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ≥ 12kΩ;

22.2. izmantojot HDSL:

22.2.1. abonenta līnijas darba vājinājums αd ≤ 22dB 1-pāru risinājumam, αd ≤ 27dB 2-pāru risinājumam, αd ≤ 31dB 3-pāru risinājumam, mērot pie frekvences f = 150kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135Ω;

22.2.2. pārejas vājinājums tuvajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī αNEXT ≥ 40dB, mērot pie frekvences f = 150kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135Ω (1.pielikuma 13.zīmējums);

22.2.3. pārejas vājinājums tālajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī netiek normēts;

22.2.4. trokšņa signāla līmenis abonent­līnijā LN ≤ -45dBm, mērot uz slodzes 135Ω frekvenču diapazonā no 50Hz līdz 500kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ≥ 12kΩ.

23. Atsaistītai piekļuvei paredzēta abonentlīnija, ja tā tiks izmantota elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, izmantojot HDSL, atbilst šādām papildu tehniskām prasībām:

23.1. abonenta līnijas darba vājinājums αd < 22dB 1-pāru risinājumam, αd ≤ 27dB 2-pāru risinājumam, αd ≤ 31dB 3-pāru risinājumam, mērot pie frekvences f = 150kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135Ω;

23.2. pārejas vājinājums tuvajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī αNEXT ≥ 40dB, mērot pie frekvences f = 150kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība 135Ω (1.pielikuma 13.zīmējums);

23.3. pārejas vājinājums tālajā galā starp paralēlām abonentlīnijām vienā kabelī netiek normēts;

23.4. trokšņa signāla līmenis abonentlīnijā LN ≤ -45dBm, mērot uz slodzes 135Ω frekvenču diapazonā no 50Hz līdz 500kHz ar mērinstrumentu, kura iekšējā pretestība ≥ 12kΩ.

24. Maksimālais pāru skaits vienā kabelī, kas paredzēti elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, izmantojot ADSL, ISDN BRA, ISDN PRA, HDSL, ir 10% no kopējā pāru skaita. Īpašnieks var noteikt maksimālo pāru skaitu līdz 20% no kopējā pāru skaita, kas paredzēti elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, izmantojot ADSL, ISDN BRA, ISDN PRA, HDSL.

25. Maksimālo kabeļa dzīslu pāru (turpmāk — pāru) skaitu, kas paredzēti ekspluatācijas rezervei vienā kabelī bojāto pāru aizvietošanai un kuru izmantošana nav pieļaujama atsais­tītai piekļuvei abonentlīnijai, nosaka pēc pievienotā parauga (2.pielikums). Īpašnieks var noteikt mazāku rezerves pāru skaitu.

26. Šajos noteikumos noteikto tehnisko prasību atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai izpildi nodrošina īpašnieks atbilstoši izmantojamai tehnoloģijai.

27. Attālās izvietošanas gadījumā nomnieka kabeļa parametri atbilst vismaz šo noteikumu 19.–23.punktā noteiktajiem parametriem atbilstoši atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai izmantojamai tehnoloģijai.

28. Ja atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai paredzēts izmantot tehnoloģiju vai tehnisku risinājumu, kas nav minēts šajos noteikumos, īpašnieks un nomnieks savstarpēji vienojas par tehniskajām prasībām abonentlīnijai, kā arī par izmantojamiem radiofrekvenču spektra diapazoniem, pārraides līmeņiem un pārraidē izmantojamiem līnijas kodiem, ņemot vērā ražotāju noteiktās prasības izmantojamām iekārtām.

29. Nomnieks atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai drīkst pieslēgt tikai tādas iekārtas, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām.

30. Īpašnieks nosaka izmantojamo pretzibens un pārsprieguma aizsardzības aprīkojumu un tā ierīkošanas kārtību, lai nodrošinātu vismaz:

30.1. pārsprieguma aizsardzību krosā līnijas pusē;

30.2. pretzibens aizsardzību sadales kastītē, ja sadales tīkls ir izveidots ar kabeļiem, kas piestiprināti pie stabiem;

30.3. pretzibens aizsardzību abonenta telpās vai teritorijā pirms pieslēguma punkta, ja ievads izveidots ar kabeli, kas piestiprināts pie stabiem.

VI. Abonentlīnijas ekspluatācija

31. Īpašnieks atbild par atsaistītai piekļuvei izmantotas abonentlīnijas ekspluatāciju, ja īpašnieks un nomnieks līgumā nevienojas savādāk.

32. Atsaistītai piekļuvei izmantotas abonent­līnijas bojājumu novēršanas laiks nedrīkst būt ilgāks par īpašnieka elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumos noteikto, ja īpašnieks un nomnieks līgumā nevienojas savādāk.

1 Šajos noteikumos termini (1.–9.atsauce) lietoti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regulas Nr.2887/2000 par neierobežotu piekļuvi vietējai sakaru līnijai (OJL 336, 30.12.2000.) izpratnē.

2 angl. Distant collocation.

3 angl. Collocation.

4 angl. Physical collocation.

5 angl. Unbundled access to the local loop.

6 angl. Virtual collocation.

7 angl. Full unbundled access to the local loop.

8 angl. Local sub loop.

9 angl. Shared access to the local loop, line sharing, shared access.

10 angl. Asymmetric Digital Subscriber Line.

11 angl. Integrated Services Digital Network Basic Rate Access.

12 angl. Integrated Services Digital Network Primary Rate Access.

13 angl. High bit-rate Digital Subscriber Line.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja I.Šteinbuka

 

1.pielikums

Noteikumiem par piekļuves kārtību un tehniskajām prasībām atsaistītai abonentlīnijai, kas apstiprināti ar

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 8.jūnija lēmumu Nr.135

1.zīmējums. Abonentlīnijas vispārējā struktūra

2.zīmējums. Pilnīga piekļuve abonentlīnijai, izmantojot fizisko vai virtuālo fizisko izvietošanu

3.zīmējums. Pilnīga piekļuve abonentlīnijai, izmantojot fizisko vai virtuālo fizisko izvietošanu

4.zīmējums. Pilnīga piekļuve abonentlīnijai, izmantojot attālo izvietošanu

5.zīmējums. Pilnīga piekļuve abonentlīnijai, izmantojot attālo izvietošanu

6.zīmējums. Pilnīga piekļuve abonentapakšlīnijai, izmantojot fizisko vai virtuālo fizisko izvietošanu

7.zīmējums. Pilnīga piekļuve abonentapakšlīnijai, izmantojot attālo izvietošanu

8.zīmējums. Kopēja piekļuve abonentlīnijai, izmantojot fizisko vai virtuālo fizisko izvietošanu

9.zīmējums. Kopēja piekļuve abonentlīnijai, izmantojot fizisko vai virtuālo fizisko izvietošanu

10.zīmējums. Kopēja piekļuve abonentlīnijai, izmantojot attālo izvietošanu

11.zīmējums. Kopēja piekļuve abonentlīnijai, izmantojot attālo izvietošanu

12.zīmējums. Abonentlīnijas elektriskais ekvivalents

13.zīmējums. Darba vājinājuma un pārejas vājinājumu starp paralēlām abonentlīnijām mērīšanas shēma

2.pielikums

Noteikumiem par piekļuves kārtību un tehniskajām prasībām atsaistītai abonentlīnijai, kas apstiprināti ar

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 8.jūnija lēmumu Nr.135

Maksimālais ekspluatācijas rezerves pāru skaits vienā kabelī

1. Kabeļiem bez želejas pildījuma maģistrālajam tīklam (E-puse)

kopējais pāru skaits

rezerves pāru skaits, %

50 līdz 200

10

201 līdz 800

8

801 līdz 1200

5

2. Kabeļiem bez želejas pildījuma sadales tīklam (D-puse)

kopējais pāru skaits

rezerves pāru skaits, %

10 līdz 100

10

3. Kabeļiem ar želejas pildījumu maģistrālajam tīklam (E-puse)

kopējais pāru skaits

rezerves pāru skaits, %

100 līdz 800

5

801 līdz 1200

3

4. Kabeļiem ar želejas pildījumu sadales tīklam (D-puse)

kopējais pāru skaits

rezerves pāru skaits, %

10

10

11 līdz 100

7

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!