• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2005. gada 12. maija likums "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.05.2005., Nr. 82 https://www.vestnesis.lv/ta/id/108847

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi Krimināllikumā

Vēl šajā numurā

25.05.2005., Nr. 82

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 12.05.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “abonentlīnijas atsaistīšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atsaistītas piekļuves abonentlīnijām” (attiecīgā locījumā).

2. 1. pantā:

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“51) atrašanās vietas informācijas datu bāze — datu bāze, kas satur informāciju par galiekārtas atrašanās vietu, ģeogrāfiskajām koordinātām vai galiekārtas pieslēguma adresi;”;

izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

piekļuve — citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām iekārtām un pakalpojumiem. Piekļuve ietver piekļuvi elektronisko sakaru tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām ar vadu vai bezvadu savienojumiem, it īpaši piekļuvi abonentlīnijai, kā arī iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā, piekļuvi fiziskai infrastruktūrai (ieskaitot elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai izmantotās ēkas, kabeļu līnijas, kabeļu kanalizāciju un antenu mastus un torņus), piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām (ieskaitot operacionālās atbalstsistēmas), piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem (īpaši viesabonēšanai), piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem un piekļuvi virtuālo tīklu pakalpojumiem;”;

papildināt pantu ar 47.punktu šādā redakcijā:

“471) valsts nozīmes datu pārraides tīkls — valsts privātais elektronisko sakaru tīkls, kas ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju;”.

3. Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Likums neattiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu un tās informācijas saturu, kuru pārraida vai saņem elektronisko sakaru tīklos.”

4. 4.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

Elektronisko sakaru nozari pārvaldošās institūcijas”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Valsts nozīmes datu pārraides tīklu nodrošina Valsts informācijas tīkla aģentūra.”

5. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, pilnvarotajiem Satiksmes ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.”

6. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) izsniedz radioamatieru apliecības.”

7. 7.pantā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām Elektronisko sakaru direkcijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;”.

8. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) nosaka elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū, kurā tiek sniegti nomāto līniju pakalpojumi, lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu;”;

izteikt pirmās daļas 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam, kā arī uzrauga šo prasību izpildi;

9) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tehniskās prasības atsais­tītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai un kārtību, kādā notiek atsaistīta piekļuve abonentlīnijai;”;

izslēgt pirmās daļas 10.punktu.

9. 9.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot nosacījumus, kuri iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumos, kā arī noteikt, kas jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm, lai grozītu vai izslēgtu līguma nosacījumus vai vienotos par līguma nosacījumiem;”;

izslēgt 4.punktā vārdus “efektīvu konkurenci vai ekonomisko efektivitāti, vai”;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumu noslēgšanu. Komisijas noteiktais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Izņēmuma gadījumos Komisijai ir tiesības šo termiņu pagarināt;”;

papildināt daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) noteikt prasības elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējas savietojamības nodrošināšanai;

7) noteikt kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina ar numerācijas izmantošanu saistītos pakalpojumus, kā arī noteikt šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.”

10. 19.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu par saviem līdzekļiem ierīkot, uzturēt, papildināt un pārveidot atbilstoši jaunieviestajām funkcionalitātēm pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma bez atlīdzības jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu un kriminālprocesuālo darbību veikšanai;”;

izteikt pirmās daļas 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“11) nodrošināt noslodzes datu glabāšanu trīs gadus, kā arī Ministru kabineta paredzētajā kārtībā noteikta apjoma noslodzes datu nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ja attiecīgie dienesti to pieprasa;

12) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus, — tehnisko iespēju robežās nodrošināt izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu un šo datu nodošanu Elektronisko sakaru direkcijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”;

izteikt pirmās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

“14) nodrošināt Elektronisko sakaru direkciju ar radiofrekvenču spektra, numerācijas resursu, numura saglabāšanas pakalpojuma un atrašanās vietas informācijas datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju.”;

izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdus “kuri ir godīgi, objektīvi, uz izmaksām vērsti un nediskriminējoši”.

11. Papildināt 25.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināts un lietots valsts nozīmes datu pārraides tīkls.”

12. Papildināt 29.panta otro daļu pēc vārdiem “stāvoklī tirgū, Komisija” ar vārdiem “pēc iespējas”.

13. Izteikt 39.panta otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir noteikts vienlīdzīgas attieksmes pienākums, tad Komisija var prasīt, lai tas publicē piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumus, kuros iekļautā informācija būtu detalizēti atdalīta, un nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersantiem — pakalpojumu saņēmējiem nav jāmaksā par iekārtām vai aprīkojumu, kas pieprasītajam pakalpojumam nav nepieciešams.

(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū izstrādā piekļuves vai starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumu Komisijas noteiktajā kārtībā un nodrošina tā publisku pieejamību.

(4) Komisijai ir tiesības:

1) noteikt un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” prasības attiecībā uz piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni;

2) noteikt piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanas veidu;

3) noteikt grozījumus publicētajā piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izman­tošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja tā nosacījumi neatbilst Komisijas prasībām.”

14. 42.pantā:

izslēgt otro daļu;

papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem “kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants” ar vārdiem “kā arī tarifus salīdzināmos konkrētos tirgos”.

15. Izteikt 43.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Komisija nosaka operatora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus un šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.”

16. Papildināt 44.panta otro daļu pēc vārda “starpsavienojumu” ar vārdiem “iekārtu kopīgas izmantošanas”.

17. Izteikt 45.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums informēt Komisiju par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanu ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanas.

(4) Komisija savā interneta mājas lapā uztur un regulāri atjauno informāciju par noslēgtajiem piekļuves, starpsavienojuma, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsais­tītas piekļuves abonentlīnijām līgumiem.”

18. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, izplatīšana un lietošana”.

19. 46.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, kā arī izplatīšana un lietošana

(1) Gan galiekārtām, gan radioiekārtām piemēro būtiskās prasības, novērtē un apliecina atbilstību šīm prasībām likumā “Par atbilstības novērtēšanu” noteiktajā kārtībā.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja radioiekārtu paredzēts lietot kādā no radiofrekvenču joslām, kura nav saskaņota (harmonizēta) Eiropas Savienībā, un ja tās laišanai apgrozībā, izplatīšanai vai lietošanai dalībvalstīs var būt ierobežojumi vai aizliegumi, kurus var piemērot, lai iekārta atbilstu sabiedrības veselības aizsardzības prasībām vai neradītu kaitīgus radiotraucējumus, to skaitā traucējumus nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, šīs iekārtas izgatavotājam, tā pilnvarotam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par radioiekārtas izplatīšanu Latvijas tirgū, vismaz četras nedēļas pirms radioiekārtas izplatīšanas sākuma par to jāpaziņo Elektronisko sakaru direkcijai.”

20. 47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Radiofrekvenču spektra un numerācijas izmantošanai komercdarbībai Komisija piešķir radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības. Komisija nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas, pagarinātas un anulētas radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam. Komisija nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersantiem, kuriem beidzas piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības šajās joslās, var pagarināt piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu.”;

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

“(51) Komercdarbība bez Komisijas piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanas atļauta, ja to veic radiofrekvenču spektra joslās vai radiofrekvenču kanālos, kuri noteikti koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujā.”

21. 48.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Elektronisko sakaru direkcija veido un uztur radiofrekvenču spektra, numerācijas resursu, numura saglabāšanas pakalpojuma un atrašanās vietas informācijas datu bāzes.

(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Elektronisko sakaru direkcija nodrošina no elektronisko sakaru komersantiem saņemto datu par izsaucēja atrašanās vietu apstrādi, uzturēšanu un tālāku nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Elektronisko sakaru direkcija nodrošina operatoram piekļuvi numura saglabāšanas pakalpojuma datu bāzei, kad operators sniedz abonentam numura saglabāšanas pakalpojumu.”

22. Izteikt 51.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņi radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana paredzēta starptautiskajos līgumos vai normatīvajos aktos, tiek norādīti nacionālajā radiofrekvenču plānā ne vēlāk kā divus gadus pirms paredzētās radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas. Elektronisko sakaru komersanta vai privātā elektronisko sakaru tīkla īpašnieka izdevumi vai zaudējumi, kas saistīti ar radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanu, netiek segti.”

23. Papildināt 52.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja radioiekārtas lietošana var radīt kaitīgus radiotraucējumus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, kā arī apdraudējumu kuģošanas un gaisa satiksmes drošībai, piekļuve radioiekārtai un tās lietošanas pārtraukšana nodrošināma nekavējoties. Valsts vai Militārajai policijai vai valsts drošības iestādei ir pienākums šajā panta daļā noteiktajos gadījumos pēc Elektronisko sakaru direkcijas pieprasījuma sniegt tai nepieciešamo tiesisko palīdzību.”

24. Izteikt 53.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtību.”

25. 55.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “ievērojot vienlīdzīgus, caurredzamus un objektīvus nosacījumus”;

papildināt pirmo daļu pēc vārda “piešķir” ar vārdu “pagarina”;

papildināt otro daļu pēc vārda “rezervē” ar vārdu “pagarina”;

izslēgt ceturto un piekto daļu.

26. 57.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Komisija nosaka numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus un šā pakalpojuma ieviešanas termiņus.”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Elektronisko sakaru direkcija sniedz operatoram, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, numura saglabāšanas pakalpojumu, izveidojot un uzturot numuru saglabāšanas pakalpojuma datu bāzi.”

27. Izteikt 70.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Noslodzes dati ir izdzēšami vai padarāmi anonīmi, tiklīdz to apstrāde vairs nav nepieciešama sakaru pārraidei, maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, maksājumu piedziņai vai starpsavienojumu nodrošināšanai, ievērojot šā likuma 19.panta pirmās daļas 11.punktā noteikto termiņu un šajā pantā paredzētos gadījumus.”

28. Izteikt 71.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez lietotāja vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam, kā arī Elektronisko sakaru direkcijai tās pienākumu veikšanai un šo datu nodošanai šajā panta daļā minētajiem dienestiem.”

29. Papildināt 72.panta astoto daļu pēc vārdiem “Valsts policija” ar vārdiem “valsts drošības iestādes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs”.

30. Izteikt 74.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pirms datu iekļaušanas publiski pieejamā abonentu sarakstā elektronisko sakaru komersants abonentu bez maksas informē par publiski pieejamā abonentu saraksta izveidošanas mērķi un tā izmantošanas veidiem.”

31. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus “2005.gada 1.janvārī” ar skaitļiem un vārdiem “2005.gada 1.decembrī”;

izteikt 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šajā likumā (izņemot tā 55.panta trešajā daļā un 66.panta otrajā daļā) paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šādi saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:”;

aizstāt 4.punktā vārdus “sešu mēnešu” ar vārdiem “viena gada”;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Komisija viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izveido elektronisko sakaru komersantu sarakstu un reģistrē elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir spēkā esošas individuālās licences vai reģistrētas vispārējās atļaujas vai kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus. Izsniegtās individuālās licences un reģistrētās vispārējās atļaujas ir spēkā līdz elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas brīdim.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

“5.1 Ierobežoto resursu lietošanas tiesības paliek spēkā līdz noteiktā termiņa beigām.”;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz analogās televīzijas un radio apraides tīklu izslēgšanai televīzijas un radio apraidei nepieciešamās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir saskaņā ar Radio un televīzijas likumu.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9.1 Izsniegtās radioamatieru apliecības ir spēkā līdz tajās noteiktā termiņa beigām.”;

aizstāt 10.punktā vārdu “likumos” ar vārdiem “tiesību aktos”;

papildināt pārejas noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

“10.1 Saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” elektronisko sakaru komersantam noteiktās saistības (speciālās prasības) ir saistošas, un tam ir pienākums tās pildīt līdz brīdim, kad Komisija ir noteikusi elektronisko sakaru komersanta saistības (speciālās prasības) šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 12.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 25.maijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!