• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumi Nr. 314 "Administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas kārtība, kā arī realizētās vai iznīcinātās mantas atlīdzināšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.05.2005., Nr. 76 https://www.vestnesis.lv/ta/id/108031

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.315

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos Nr.847 "Valsts aģentūras "Materiālās rezerves" nolikums"

Vēl šajā numurā

13.05.2005., Nr. 76

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 314

Pieņemts: 10.05.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.314

Rīgā 2005.gada 10.maijā (prot. Nr.28 4.§)

Administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas kārtība, kā arī realizētās vai iznīcinātās mantas atlīdzināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.panta pirmo daļu un 274.1 panta otro daļu

 

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1.institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības administratīvo pārkāpumu lietās izņemt mantu un dokumentus (turpmāk - atbildīgā institūcija (amatpersona)), nodod glabāšanā izņemto mantu un dokumentus;

1.2.atbildīgā institūcija (amatpersona) pieņem lēmumu par tādas izņemtās mantas nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai, kura ātri bojājas un kuru nevar nodot glabāšanā vai kuras ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij;

1.3.tiek realizēta vai iznīcināta izņemtā manta;

1.4.institūcija, kura izņemto mantu realizējusi vai iznīcinājusi, atlīdzina mantas īpašniekam, atdodot tādas pašas sugas un kvalitātes mantu vai arī samaksājot vērtību, kāda realizētajai vai iznīcinātajai mantai būtu bijusi atlīdzināšanas brīdī.

2.Izņemtos dokumentus un mantu, ko nav iespējams glabāt kopā ar administratīvā pārkāpuma lietu, kā arī izņemto mantu, kura ātri bojājas un kuru nevar nodot glabāšanā vai kuras ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij, atbildīgā institūcija (amatpersona) ar pamatotu lēmumu nodod glabāšanai, realizācijai vai iznīcināšanai valsts aģentūrai "Materiālās rezerves" (turpmāk - aģentūra).

3.Šie noteikumi neattiecas uz personu un to tiesisko statusu apliecinošiem dokumentiem.

4.Atbildīgā institūcija (amatpersona) pieņem pamatotu lēmumu par šo noteikumu 2.punktā minētās izņemtās mantas nodošanu iznīcināšanai:

4.1.ja manta atzīta par izplatīšanai nederīgu saskaņā ar pārtikas apriti regulējošiem normatīvajiem aktiem;

4.2.ja paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos ieņē­mumus.

5.Ja atbildīgajai institūcijai (amatpersonai) nepietiek informācijas, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par izņemto mantu realizāciju vai iznīcināšanu, atbildīgā institūcija (amatpersona) var pieaicināt speciālistus vai ekspertus.

6.Atbildīgā institūcija (amatpersona) veic izņemtās mantas un dokumentu uzskaiti un atbild par to saglabāšanu līdz nodošanai aģentūrai.

7.Ja atbildīgā institūcija (amatpersona) pieņēmusi lēmumu par izņemto dokumentu nodošanu glabāšanā, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā:

7.1.par to rakstiski un, ja tehniski iespējams, arī elektroniski paziņo aģentūrai;

7.2.izņemtos dokumentus kopā ar dokumentu, kas apliecina izņemšanu (apliecinātu kopiju), un attiecīgo lēmumu (apliecinātu kopiju) nodod aģentūrai. Aģentūra pieņem un uzskaita izņemtos dokumentus, sastāda izņemto dokumentu pieņemšanas un nodošanas aktu (1.pielikums) divos eksemplāros (viens glabājas kopā ar administratīvā pārkāpuma lietu, bet otrs - aģentūrā) un nekavējoties nodrošina izņemto dokumentu glabāšanu.

8.Ja atbildīgā institūcija (amatpersona) pieņēmusi lēmumu par izņemtās mantas nodošanu glabāšanā, realizāciju vai iznīcināšanu, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā:

8.1.par to rakstiski un, ja tehniski iespējams, arī elektroniski paziņo aģentūrai;

8.2.izņemto mantu kopā ar dokumentu, kas apliecina izņemšanu (apliecinātu kopiju), un attiecīgo lēmumu (apliecinātu kopiju) nodod aģentūrai.

9.Aģentūra pēc šo noteikumu 8.2.apakšpunktā noteikto dokumentu saņemšanas:

9.1.nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā pieņem un uzskaita izņemto mantu, sastāda izņemtās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu (1.pielikums) un organizē izņemtās mantas glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu;

9.2.izveido izņemtās mantas novērtēšanas (realizācijas, iznīcināšanas) komisiju (turpmāk - komisija).

10.Izņemtās mantas un izņemto dokumentu pieņemšanas un nodošanas akts ir pavaddokuments, ar kuru izņemto mantu nodod aģentūrai glabāšanai, realizācijai vai iznīcināšanai.

11.Aģentūra ar rīkojumu izveido komisiju, kurā iekļauj:

11.1.aģentūras pārstāvjus;

11.2.tās institūcijas pārstāvjus, kuras uzraudzībai pakļautā izņemtā manta tiek realizēta vai iznīcināta;

11.3.komersanta vai institūcijas pārstāvi, kurš izņemto mantu realizē vai iznīcina;

11.4.tās institūcijas (amatpersonas) pārstāvi, kas izņēmis mantu;

11.5.personu, kas ir atbildīga par izņemtās mantas glabāšanu;

11.6.speciālistu (ekspertu), ja komisijas darbā nepieciešama speciālista (eksperta) dalība.

12.Komisija pirms izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas novērtē izņemto mantu, ņemot vērā vidējās tirgus cenas izņemtās mantas novērtēšanas brīdī un izvērtējot vismaz trīs līdzvērtīgus piedāvājumus.

13.Komisijas novērtējumu ieraksta izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma aktā (2.pielikums). Aktu sastāda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā pie administratīvā pārkāpuma lietas, bet otru - aģentūrā. Aktu paraksta komisijas locekļi un apstiprina aģentūras vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Aktu reģistrē uzskaitē pieņemtās izņemtās mantas uzskaites reģistrā (3.pielikums). Katram aktam iekārto atsevišķu lietu, kurā tiek glabāti visi dokumenti, kas attiecas uz šo lietu.

14.Izņemtās mantas uzglabā, realizē vai iznīcina saskaņā ar atbilstošās jomas regulējošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot vides aizsardzības prasības. Darbības ar izņemto mantu, kas pakļauta pārtikas un veterinārajai uzraudzībai, veic Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā.

15.Aģentūra izņemto mantu realizē šādi:

15.1.realizē pati vai slēdz līgumu ar komersantu vai institūciju par izņemtās mantas realizāciju;

15.2.pārdod izņemto mantu izsolēs, kuras organizē saskaņā ar aģentūras vadītāja apstiprinātiem izsoles noteikumiem, vai slēdz līgumu ar komersantu vai institūciju par izņemtās mantas realizāciju izsolēs. Izsoli rīko obligāti, ja izņemtās mantas kopējā vērtība pārsniedz 10000 latu. Šis nosacījums neattiecas uz izņemto mantu, kas ātri bojājas;

15.3.izņemto mantu, kura ātri bojājas, kā arī izņemto mantu, kuru nevar realizēt vai kuras paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos realizācijas ieņēmumus, nodod valsts vai pašvaldības iestādēm izlietošanai. Ja uz izņemto mantu piesakās vairākas iestādes, priekšroka ir tai iestādei, kura pieteikusies pirmā. Valsts un pašvaldības iestādes, kas saņēmušas izņemto mantu, izdara attiecīgus ierakstus grāmatvedības reģistros.

16.Aģentūra vismaz piecas darbdienas, pirms paredzēta izņemtās mantas realizācija vai iznīcināšana, ievieto sludinājumu plašsaziņas līdzekļos (obligāti interneta mājas lapā un vietējā laikrakstā), uzaicinot pieteikties izņemtās mantas īpašnieku vai tā pilnvarotu pārstāvi, kā arī citas ieinteresētās personas.

17.Aģentūra izveido īpašu depozīta kontu to ieņēmumu ieskaitīšanai, kas gūti, realizējot izņemto mantu, un kontrolē, lai ieņēmumi tiktu iemaksāti depozītu kontā. Ieņēmumi, kas gūti, realizējot izņemto mantu, glabājas šajā kontā līdz galīgā lēmuma pieņemšanai administratīvā pārkāpuma lietā.

18.Aģentūra izņemto mantu iznīcina pati vai slēdz līgumu par tās iznīcināšanu ar komersantu vai institūciju.

19.Komisija, lemjot par izņemtās mantas iznīcināšanas veidu, izvērtē konkrēto situāciju un paredzamos izdevumus, kas saistīti ar izņemtās mantas transportēšanu un iznīcināšanu, un izvēlas finansiāli izdevīgāko iznīcināšanas veidu. Komisijas lēmumu ieraksta protokolā.

20.Izņemto mantu iznīcina komisijas klātbūtnē. Komisijas locekļi pirms izņemtās mantas iznīcināšanas pārbauda tās atbilstību izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma aktā norādītajām ziņām. Ja tiek konstatēta neatbilstība, komisija nekavējoties aptur izņemtās mantas iznīcināšanu un paziņo Valsts policijai.

21.Par izņemtās mantas iznīcināšanu sastāda izņemtās mantas iznīcināšanas aktu (4.pielikums) divos eksemplāros (vienu glabā aģentūrā, bet otru - kopā ar administratīvā pārkāpuma lietu).

22.Aģentūra triju darbdienu laikā informē atbildīgo institūciju (amatpersonu), ka ir izpildījusi tās lēmumu, un nosūta dokumentu, kas apliecina izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu.

23.Ja atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmumu nav iespējams izpildīt, aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to informē atbildīgo institūciju (amatpersonu), norādot lēmuma neizpildes pamatojumu. Atbildīgā institūcija (amatpersona), ja nepieciešams, pieņem jaunu lēmumu.

24.Aģentūra, kas pieņēmusi mantu vai dokumentus glabāšanā, realizācijai vai iznīcināšanai, ir atbildīga par izņemto dokumentu vai mantas neskartību un saglabātību no to pieņemšanas brīža.

25.Izņemto mantu, ko aģentūra ņēmusi uzskaitē, aizliegts nodot pagaidu lietošanā juridiskajām vai fiziskajām personām, kā arī aizliegts iegādāties aģentūras un citu institūciju darbiniekiem, kuri aizturējuši, izņēmuši un aprakstījuši attiecīgo mantu.

26.Dokumentāri apliecinātos izdevumus, kas saistīti ar izņemto dokumentu glabāšanu vai izņemtās mantas glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu, sedz no aģentūrai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

27.Kad pieņemts galīgais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā par rīcību ar izņemtiem dokumentiem vai mantu, atbildīgā institūcija (amatpersona) nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to informē aģentūru, kā arī izņemto dokumentu vai izņemtās mantas īpašnieku, ja galīgais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paredz izņemto dokumentu atdošanu, izņemtās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu.

28.Ja atbildīgās institūcijas (amatpersonas) galīgais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paredz izņemto dokumentu atdošanu, izņemtās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu, izņemto dokumentu vai izņemtās mantas īpašnieks vēršas aģentūrā ar attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmuma kopiju vai uzrāda atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmumu.

29.Aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā izskata izņemtās mantas īpašnieka iesniegumu un pieņem lēmumu par izņemto dokumentu vai mantas atdošanu īpašniekam vai vērtības atlīdzināšanu, ja tie ir realizēti vai iznīcināti, vai izņemtās mantas atlīdzināšanu ar tās pašas sugas un tādas pašas kvalitātes mantām.

30.Ja izņemtie dokumenti vai izņemtā manta ir nodota glabāšanā, aģentūra to atdod īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai izņemto dokumentu vai izņemtās mantas glabāšanas vietā. Izņemto dokumentu vai izņemtās mantas īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai ir tiesības pārņemt izņemtos dokumentus vai izņemto mantu, nemaksājot par tās glabāšanu, 15 dienu laikā pēc aģentūras lēmuma pieņemšanas.

31.Ja šo noteikumu 30.punktā minētajā termiņā īpašnieks vai viņa pilnvarota persona nepārņem izņemtos dokumentus vai izņemto mantu, īpašnieks sedz izdevumus, kas radušies par izņemto dokumentu vai izņemtās mantas glabāšanu ilgāk par 15 dienām. Par izņemto dokumentu vai izņemtās mantas nodošanu aģentūra sastāda izņemto dokumentu vai izņemtās mantas nodošanas aktu.

32.Ja izņemtā manta ir realizēta, aģentūra no šo noteikumu 17.punktā minētajiem ieņēmumiem atlīdzina īpašniekam realizētās mantas vērtību, kāda tā būtu bijusi atlīdzināšanas brīdī, vai atdod tādas pašas sugas un kvalitātes mantu, ņemot vērā izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma aktā norādīto vērtību. Izdevumus, kas saistīti ar izņemtās mantas glabāšanu un realizāciju, no atlīdzības neatskaita.

33.Ja izņemtā manta ir iznīcināta, aģentūra no šim mērķim piešķirtiem valsts budžeta līdzekļiem atlīdzina īpašniekam zaudējumus izņemtās mantas novērtējuma summas apmērā, kāda tā būtu bijusi atlīdzināšanas brīdī, vai atdod tādas pašas sugas un kvalitātes mantu, ņemot vērā izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma aktā norādīto vērtību. Izdevumus, kas saistīti ar izņemtās mantas glabāšanu un realizāciju, no atlīdzības neatskaita.

34.Par atlīdzināšanas brīdi uzskata dienu, kad atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmums par izņemtās mantas vērtības atlīdzināšanu īpašniekam ir stājies likumīgā spēkā.

35.Ja izņemtās mantas īpašnieks triju mēnešu laikā no brīža, kad stājies spēkā atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmums par izņemtās mantas atdošanu īpašniekam vai tās vērtības atlīdzināšanu, nepārņem izņemto mantu vai nevēršas aģentūrā ar iesniegumu atlīdzināt izņemtās mantas vērtību:

35.1.aģentūra divas nedēļas pirms triju mēnešu termiņa beigām informē izņemtās mantas īpašnieku par izņemtās mantas nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai;

35.2.ja īpašnieks mēneša laikā pēc triju mēnešu termiņa beigām nepārņem tam atdodamo izņemto mantu, aģentūra to realizē vai iznīcina;

35.3.šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētajā gadījumā īpašniekam gada laikā ir tiesības vērsties aģentūrā, lai saņemtu atlīdzību par realizēto vai iznīcināto izņemto mantu, ievērojot šo noteikumu 31.punkta nosacījumus.

36.Ja izņemto dokumentu īpašnieks nepārņem tam atdodamos dokumentus triju mēnešu laikā no brīža, kad stājies spēkā atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmums par izņemto dokumentu atdošanu īpašniekam, aģentūra pieņem lēmumu par izņemto dokumentu nodošanu atbildīgajai institūcijai (amatpersonai) un informē par to izņemto dokumentu īpašnieku.

37.Šo noteikumu 35.punktā noteiktajā gadījumā ienākumus, kas gūti, realizējot izņemto mantu, vai ienākumus, kas ieskaitīti šo noteikumu 17.punktā minētajā depozīta kontā, aģentūra ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

38.Ja atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmums paredz izņemto dokumentu vai izņemtās mantas konfiskāciju, aģentūra izņemtos dokumentus vai izņemto mantu, vai naudu, ja izņemtā manta ir realizēta, kopā ar izņemto dokumentu aprakstes aktu vai izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma aktu un atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmuma kopiju nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā nodod Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.

39.Ja izņemtā manta kļūst piekritīga valstij, kad aģentūra jau ir uzsākusi mantas realizācijas vai iznīcināšanas procesu, aģentūra minēto procesu pabeidz un tad veic šo noteikumu 38.punktā noteiktās darbības.

40.Izņemtās mantas un izņemto dokumentu pieņemšanas un nodošanas akts, izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma akts un izņemtās mantas iznīcināšanas akts ir stingrās uzskaites veidlapas, un aģentūra tās uzskaita un uzglabā atbilstoši stingrās uzskaites dokumentu uzskaites un uzglabāšanas prasībām.

41.Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministra vietā - aizsardzības ministrs E.Repše

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 10.maija noteikumiem Nr.314

01.PNG (47706 bytes)

Tieslietu ministra vietā - aizsardzības ministrs E.Repše

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 10.maija noteikumiem Nr.314

02.PNG (54656 bytes)

03.PNG (26256 bytes)

04.PNG (19103 bytes)

Tieslietu ministra vietā - aizsardzības ministrs E.Repše

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 10.maija noteikumiem Nr.314

05.PNG (43577 bytes)

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 10.maija noteikumiem Nr.314

06.PNG (62372 bytes)

07.PNG (39640 bytes)

Tieslietu ministra vietā - aizsardzības ministrs E.Repše

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!