• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. 221 "Par Latvijas Republikas valdības un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas saprašanās memorandu un tā pielikumu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.04.2005., Nr. 54 https://www.vestnesis.lv/ta/id/105210

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknē

Vēl šajā numurā

06.04.2005., Nr. 54

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 221

Pieņemts: 05.04.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.221

Rīgā 2005.gada 5.aprīlī (prot. Nr.17 39.§)
Par Latvijas Republikas valdības un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas saprašanās memorandu un tā pielikumu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
1. Latvijas Republikas valdības un Pasaules intelektuālā īpašuma orga­nizācijas saprašanās memoranda (turpmāk — memorands) un tā pielikuma pro­jekts ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.
2. Memorandā un tā pielikumā paredzēto saistību izpildi koordinē Paten­tu valde.
3. Memorands un tā pielikums stājas spēkā memoranda 4.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
Projekts pieņemts un apstiprināts
ar Ministru kabineta
2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.221
Latvijas Republikas valdības un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas saprašanās memorands

Latvijas Republikas valdība un Pasau­les intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO), turpmāk saukti — “Dalībnieki”,

Ievērojot, ka Latvijas Republika ir WIPO dalībvalsts un dalībvalsts vairākos WIPO pārvaldītos starptautiskos līgumos,

Ņemot vērā Latvijas Republikas vēlēšanos arī turpmāk attīstīt tiesisko un tehnisko infrastruktūru intelektuālā īpašuma jomā, lai sekmētu labāku valsts iekļaušanos globālajā ekonomiskajā sabiedrībā,

Ņemot vērā WIPO gatavību sniegt Latvijas Republikas valdībai palīdzību, lai sasniegtu mērķus WIPO programmas un budžeta ietvaros,

Vienojas atbilstoši Konvencijas par Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas dibināšanu 4.pantu parakstīt sekojošu Memorandu.

1. Mērķis

Saprašanās memoranda mērķis, turpmāk saukts „Memorands” ir Latvijas Republikas un WIPO kopīgu darbību koordinācija, kas vērsta uz:

— Latvijas Republikas intelektuālā īpašuma jomas normatīvo aktu modernizēšanu, pienācīgi ievērojot citu valstu pieredzi un starptautiskās saskaņošanas virzienus,

— tehniskās bāzes nostiprināšanu un cilvēkresursu attīstīšanu Latvijas Republikas Patentu valdē (rūpnieciskā īpašuma pārvaldei) un Latvijas Republikas Kultūras ministrijā (autortiesību pārvaldei);

— pilnveidot normatīvos aktos tiesību īstenošanas piespiedu mehānismiem Latvijas Republikā, lai novērstu, konstatētu un apkarotu pārkāpumus intelektuālā īpašuma jomā;

— intelektuālā īpašuma lomas nostiprināšanu tajās zinātniskās, tehnoloģiskās un ekonomiskās jomās, kurās Latvijas Republikas teritorijā darbojas dažādi uzņēmumi.

2. Iestāžu dalība

Katrā atsevišķā gadījumā Latvijas Republikas valdība noteiks atbilstošās Latvijas Republikas iestādes, institūcijas vai personas, kuras tiks iesaistītas darbībās šī Memoranda ietvaros.

Latvijas Republikas Patentu valde darbojas kā koordinators, pārstāvot Latvijas Republiku.

Katrā atsevišķā gadījumā WIPO Ģenerāldirektors noteiks atbilstošās WIPO Starptautiskā biroja struktūrvienības vai personālu, kuras tiks iesaistītas darbībās šī Memoranda ietvaros.

3. Grozījumi

Pēc abu Dalībnieku savstarpējas rakstiskas piekrišanas šo Memorandu jebkurā laikā var grozīt.

4. Darbības ilgums un izbeigšana

Šis Memorands stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un paliek spēkā nenoteiktu laika periodu, līdz kāds no Dalībniekiem divus mēnešus iepriekš pirms nodoma izstāties rakstiski paziņo otram. Ja kāds no Dalībniekiem nolemj izbeigt šo Memorandu, saistības, kas stājušās spēkā un izriet no projektiem vai pasākumiem un tiek īstenotas šī Memoranda ietvaros netiek ietekmētas, ja vien nav nolemts savādāk.

Pagaidu saraksts pasākumu jomai ir noteikts šī Memoranda pielikumā. Jebkāds konkrēts sadarbības projekts tiks uzsākts ar iesaistīto Dalībnieku abpusēju piekrišanu un izpildīts, pienācīgi izvērtējot tos budžeta un personāla ierobežojumus, kādi ir pusēm.

Parakstīts ……………………, 2005.gada ………………. divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu un angļu valodā, kuru visi teksti ir uzskatāmi par vienlīdz autentiskiem. Atšķirīgu interpretāciju gadījumā par noteicošo uzskatāms teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas

Pasaules intelektuālā īpašuma

valdības vārdā

organizācijas vārdā

Latvijas Republikas valdības un
Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas
Saprašanās memoranda
pielikums
Pagaidu saraksts pasākumu jomai
1. Intelektuālā īpašuma jomas normatīvo aktu modernizēšana.

1.1. WIPO ekspertu viedokļi par normatīvo aktu projektiem, konsultācijas WIPO galvenajā mītnē.

2. Tiesību īstenošanas piespiedu mehānisma pilnveidošana Latvijas Republikā.

2.1. Konsultācijas saistībā ar Līgumu par intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem saistībā ar tirdzniecību.

2.2. Latvijas Republikas atbildīgo institūciju nodrošināšana ar WIPO pieejamiem materiāliem saistībā ar likumdošanu vai tiesību īstenošanas praksi.

2.3. Konferenču, semināru vai simpoziju organizēšana sekojošām mērķa grupām:

— muita;

— policija;

— tiesneši;

— prokuratūra;

— pretmonopola institūcijas.

3. Apmācība un mācības intelektuālā īpašuma jomā.

3.1. Profesionālas apmācības organizēšana publiskā un privātā sektora ekspertiem.

3.2. Apmācības organizēšana politikas plānošanā iesaistītām amatpersonām.

3.3. Valdības amatpersonu apmācība WIPO pārvaldītās programmās.

3.4. Konferenču, semināru vai simpoziju organizēšana, lai palielinātu vispārēju izpratni dažādās profesionālās aprindās.

3.5. Apmācības metožu, mācību plānu, programmu, pēcdiploma vai specializētu kursu un tālmācības attīstīšana.

3.6. Intelektuālā īpašuma tiesību pasniedzēju apmācība.

4. WIPO Globālā informācijas tīkla lietošanas attīstīšana.

4.1. Palīdzība aparatūras un programmatūras nodrošināšanā rūpnieciskā īpašuma pārvaldes un autortiesību pārvaldes tīmekļa vietai.

4.2. Ekspertu apmācība, kas iesaistīti Patentu iestādes digitālās bibliotēkas (PODL) attīstīšanā un ekspluatēšanā.

5. Latvijas Republikas autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma sistēmas attīstīšana.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

The Government of the Republic of Latvia and the World Intellectual Property Organization (WIPO), hereinafter referred to as ‘’the Participants”,

Considering that the Republic of Latvia is a member of WIPO and a party to several multilateral treaties administered by WIPO,

Having regard to the intention of the Republic of Latvia to further develop the legal and technical infrastructure in the field of intellectual property in order to ensure a better integration of the country in the global economic society,

Having regard to the readiness of WIPO to render assistance to the Republic of Latvia in achieving its goals within the WIPO Program and Budget,

Have decided, in conformity with Article 4 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, to sign the following Memorandum:

1. Purpose

The purpose of this Memorandum of Understanding, hereinafter referred as to “Memorandum”, is to coordinate the joint activities of the Government of the Republic of Latvia and WIPO aimed at:

— modernizing national legislation of the Republic of Latvia in the field of intellectual property with due account of experience gained by other countries and of international harmonization trends;

— strengthening the technical basis and developing the human resources of the Patent Office of the Republic of Latvia (industrial property administration) and Minis­try of Culture (copyright administration);

— upgrading the intellectual property law on enforcement in the Republic of Latvia in order to prevent, identify and repress infringements in the field of intellectual property;

— strengthening the role of intellectual property in the relevant fields of scientific, technological and economic activities carried out in the territory of the Republic of Latvia by various business entities.

2. Participating Agencies

The Government of the Republic of Latvia will determine in each case the respective Latvian agencies, bodies or persons of the Republic of Latvia to be involved in the activities carried out under this Memorandum.

The Patent Office of the Republic of Latvia will act as coordinator on behalf of the Republic of Latvia.

The Director General of WIPO will determine in each case the respective entities or staff members of the International Bureau of WIPO to be involved in the activities carried out under this Memorandum.

3. Amendments

This Memorandum may be amended at any time by mutual written consent of both Participants.

4. Duration and Termination

This Memorandum shall come into effect on the date of its signing and shall remain in force for unlimited period of time unless either of the Participants give to the other a written notice, two months in advance of its intention to terminate. If one of the Participants decides to terminate this Memorandum, the obligations previously entered into force through projects or activities being implemented under this Memorandum shall not be affected thereby, unless otherwise agreed.

The tentative list of fields of activities is given in the Annex to this Memorandum. Any particular cooperation project will be taken up upon mutual consent of the Participants concerned and executed with due account of budgetary and personnel limitations faced by the Participants.

Signed in …………………., on ……………………., 2005 in two original copies in the Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the

For the World Intellectual

Republic of Latvia

Property Organization

Annex
TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
Tentative List of Fields of Activities
1. Modernization of legislation in the field of intellectual property.

1.1 Comments by WIPO experts on draft laws and regulations, consultations in or at WIPO headquarters.

2. Upgrading of the intellectual property enforcement system in the Republic of Latvia.

2.1 Consultations concerning the Memorandum on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

2.2 Provision to the relevant bodies of the Republic of Latvia of materials avail­able at WIPO related to legislation or law enforcement practices.

2.3 Organization of seminars, workshops or symposia for the following target groups:

— customs

— police

— judiciary

— public prosecutors office

— antimonopoly bodies.

3. Training and teaching in the field of intellectual property.

3.1 Organization of professional training for specialists from both public and private sectors.

3.2 Organization of training for officials involved in policy-making.

3.3 Training of government officials under programs administered by WIPO.

3.4 Organization of seminars, work­shops or symposia intended to increase general awareness among various professional circles.

3.5 Development of teaching methods, curricula, programs, post-graduate or specialized courses and distance learning.

3.6 Training of teachers of intellectual property law.

4. Development of the use of the WIPO Global Information Network.

4.1 Assistance in providing hardware and software support to the Website of the Patent Office of the Republic of Latvia.

4.2 Training of specialists engaged in development and operation of the Patent Office Digital Library (PODL) and in providing access to PODL through the WIPO Global Information Network.

5. Development of the system of collective management of copyright and related rights in the Republic of Latvia.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!