• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 15. februāra noteikumi Nr. 131 "Noteikumi par prasībām mācību iestādēm un speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, un transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmām". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.02.2005., Nr. 33 https://www.vestnesis.lv/ta/id/102395-noteikumi-par-prasibam-macibu-iestadem-un-specialistiem-kas-sagatavo-transportlidzeklu-vaditajus-un-transportlidzeklu-vaditaju-...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.132

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 20.augusta noteikumos Nr.294 "Noteikumi par īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizācijas rezultātā iegūto kapitāla daļu realizācijas ieņēmumu sadali"

Vēl šajā numurā

25.02.2005., Nr. 33

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 131

Pieņemts: 15.02.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.131

Rīgā 2005.gada 15.februārī (prot. Nr.9 7.§)
Noteikumi par prasībām mācību iestādēm un speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, un transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmām
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22.panta ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka prasības mācību iestādēm un kvalifikācijas prasības speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, kā arī nosaka transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas.
2. Noteikumi neattiecas uz traktortehnikas vadītāju, tramvaju un trolejbusu vadītāju, kā arī mopēdu un velosipēdu vadītāju apmācību.
2. Prasības mācību iestādēm, kas sagatavo personas transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanai
2.1. Licences un mācību kartes izsniegšana
3. Ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību ir tiesības nodarbo­ties šādām mācību iestādēm:

3.1. komersantam, kurš ir saņēmis licenci un mācību karti;

3.2. izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošā dokumentā (piemē­ram, nolikumā, statūtos) ir ietverta norāde par to, ka izglītības iestāde veic attiecīgo apmācību, un kura ir saņēmusi mācību karti.
4. Licence ir dokuments, kas dod tiesības nodarboties ar tajā norādīto kategoriju trans­portlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību.
5. Mācību karte ir dokuments, kas dod tiesības nodarboties ar tajā norādīto kategoriju transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību konkrētās mācību telpās un kas apliecina, ka konkrētās mācību telpas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.
6. Licences un mācību kartes izsniedz, anulē, to darbību aptur uz laiku un atjauno Satiksmes ministrija, ievērojot Satiksmes minis­trijas izveidotās licencēšanas komisijas (turpmāk — licencēšanas komisija) atzinumu.
7. Licenci izsniedz vienlaikus ar mācību karti (kartēm). Licence un mācību karte ir stingrās uzskaites dokumenti, un tām ir noteikts paraugs (1. un 2.pielikums).
8. Par licences un mācību kartes izmantošanu ir atbildīga mācību iestāde. Mācību iestāde nav tiesīga nodot licenci un mācību karti citai personai.
9. Lai saņemtu licenci, šo noteikumu 3.1. apakš­punktā minētā mācību iestāde iesniedz Satiksmes ministrijā šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu (3.pielikums);

9.2. dokumentus, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz mācību telpām;

9.3. šo noteikumu 60.punktā minētā līguma projektu.
10. Lai saņemtu mācību karti, mācību iestāde iesniedz Satiksmes ministrijā šādus dokumentus:

10.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā mācību iestāde — šo noteiku­mu 9.1. un 9.2.apakšpunktā minētos dokumentus;

10.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētā mācību iestāde — tās darbību reglamentējošo dokumentu un šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus.
11. Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk — CSDD) apseko mācību telpas, sastāda attiecīgu aktu (4.pielikums) un iesniedz to Satiksmes ministrijā.
12. Mācību telpām jāatbilst šo noteikumu 5.pielikumā minētajām prasībām.
13. Satiksmes ministrija ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņem­šanas dienas izsniedz licenci un (vai) mācību karti vai rakstisku pamatotu atteikumu to izsniegt. Licenci un (vai) mācību karti atsaka izsniegt, ja:

13.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 9. vai 10.punktā minētajiem dokumentiem;

13.2. mācību telpas neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

13.3. nav izpildītas citas prasības, kas noteiktas šajos noteikumos vai normatīvajos aktos, kas nosaka prasības komersantam vai izglītības iestādei.
14. Licences un mācību kartes pieteicēja pārstāvis iesnieguma izskatīšanas laikā ir tiesīgs piedalīties licencēšanas komisijas sēdē.
15. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, licencēšanas komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to iesnieguma iesniedzēju. Jautājumu izskata pēc tam, kad saņemta nepieciešamā informācija un dokumenti.
16. Mācību iestādēm, kas licenci saņem pirmo reizi, to izsniedz uz gadu, bet citos gadījumos — uz laiku, kas nav mazāks par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus, izvērtējot iepriekš veiktās apmācības kvalitāti un ņemot vērā mācību telpu lietojuma tiesību termiņu.
17. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajām mācību iestādēm mācību karti izsniedz uz mācību telpu lietojuma laiku, kas nav mazāks par gadu (izņe­mot gadījumus, ja licences derīguma termiņš beidzas agrāk), bet nepārsniedz licences darbības laiku.
18. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajām mācību iestādēm mācību karti izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, izvērtējot iepriekš veiktās apmācības kvalitāti un ņemot vērā mācību telpu lietojuma tiesību termiņu.
19. Ja licencei vai mācību kartei beidzies derīguma termiņš vai ja mācību iestādei tiek izsniegta jauna licence vai mācību karte, iepriekš izsniegto licenci vai mācību karti nodod Satiksmes ministrijā.
20. Ja mācību iestādei mainās nosaukums vai juridiskā adrese, tai ir pienākums 15 dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas iesniegt Satiksmes minis­trijā grozījumus apliecinošu dokumentu un saņemt jaunu licenci un (vai) mācību karti.
21. Par licences vai mācību kartes nozaudēšanu un citiem to bojāejas gadījumiem rakstiski paziņo Satiksmes ministrijai. Satiksmes ministrija nozau­dētā vai bojā gājušā dokumenta vietā izsniedz dublikātu.
22. Licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta noteiktā valsts nodeva par licences saņemšanu.
23. Licences un mācību kartes izsniegšanu pamatojošos dokumentus glabā Satiksmes ministrija.
24. Satiksmes ministrija glabā licences un mācību kartes, kuru darbība uz laiku apturēta, un iznīcina anulētās licences un mācību kartes.
2.2. Mācību kartes darbības apturēšana uz laiku un mācību kartes anulēšana
25. Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt šādu lēmumu:

25.1. mācību kartes darbību apturēt uz laiku;

25.2. anulēt mācību karti;

25.3. atjaunot mācību kartes darbību.
26. Par izsniegtās mācību kartes darbības apturēšanu, aizliedzot mācību iestādei attiecīgajās mācību telpās reģistrēt jaunas mācību grupas, licencēšanas komisija lemj, ja:

26.1. pārbaudē konstatēts, ka mācību telpas neatbilst šo noteikumu 5.pielikumā minētajām prasībām;

26.2. saņemta valsts institūcijas informācija par normatīvajos aktos noteikto normu neievērošanu.
27. Par izsniegtās mācību kartes anulēšanu licencēšanas komisija lemj, ja:

27.1. pārbaudē atkārtoti konstatēts, ka mācību telpas neatbilst šo noteiku­mu 5.pielikumā minētajām prasībām;

27.2. saņemts valsts institūcijas pieprasījums par mācību kartes anulēšanu, kas pamatots ar normatīvo aktu neievērošanu;

27.3. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētā mācību iestāde atkārtoti pārkāpj šo noteikumu 60.punktā minētā līguma nosacījumus;

27.4. sešu kalendāra mēnešu laikā trans­portlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu pirmajā reizē nokārto mazāk par 75% šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās mācību iestādes uz teorētisko eksāmenu norīkoto pretendentu.
28. Izsniegto mācību karti anulē, ja:

28.1. mācību iestāde atsakās no mācību kartes izmantošanas;

28.2. ir zudušas mācību telpu lietošanas tiesības.
29. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajām mācību iestādēm izsniegto mācību karti papildus šo noteikumu 28.punktā minētajiem gadījumiem anulē, ja:

29.1. mācību iestāde tiek likvidēta;

29.2. mācību iestāde gada laikā no mācību kartes izsniegšanas dienas nav reģistrējusi nevienu mācību grupu;

29.3. tiek konstatēts, ka mācību kartes saņemšanai izmantoti viltoti dokumenti vai iesniegtas nepatiesas ziņas.
30. Jautājumu par mācību kartes anulēšanu, tās darbības apturēšanu uz laiku vai atjaunošanu izskata licencēšanas komisijas sēdē. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē administratīvo procesu, uz licencēšanas komisijas sēdi uzaicina mācību iestādi, kuru iepriekš informē par jautājuma izskatīšanas iemeslu. Mācību iestādes pārstāvja neierašanās uz licencēšanas komisijas sēdi nevar būt par pamatu jautājuma izskatīšanas atlikšanai.
2.3. Licences darbības apturēšana uz laiku un licences anulēšana
31. Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt šādu lēmumu:

31.1. izteikt mācību iestādei brīdinājumu, nosakot laikposmu, kurā tai jānovērš normatīvo aktu pārkāpumi vai jāuzlabo tās apmācīto personu sekmība transport­līdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētiskajos eksāmenos;

31.2. uz laiku apturēt izsniegtās licences darbību;

31.3. anulēt licenci;

31.4. atjaunot uz laiku apturētās licences darbību.
32. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi uz laiku tiek apturēta visu mācību karšu darbība vai tās tiek anulētas.
33. Par izsniegtās licences darbības apturēšanu uz laiku, aizliedzot mācību iestādei jaunu mācību grupu reģistrāciju, licencēšanas komisija lemj, ja:

33.1. pārkāptas šo noteikumu prasības;

33.2. pārkāpti šo noteikumu 60.punktā minētā līguma nosacījumi;

33.3. saņemts valsts institūcijas pieprasījums vai personas sūdzība, kas pamatota ar normatīvo aktu neievērošanu.
34. Par izsniegtās licences anulēšanu licencēšanas komisija lemj, ja:

34.1. atkārtoti tiek pārkāptas šo noteikumu prasības;

34.2. atkārtoti tiek pārkāpti šo noteikumu 60.punktā minētā līguma nosacījumi;

34.3. sešu kalendāra mēnešu laikā trans­portlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu pirmajā reizē nokārto mazāk par 75% uz teorētisko eksā­menu norīkoto pretendentu;

34.4. saņemts valsts institūcijas pieprasījums par licences anulēšanu, kas pamatots ar normatīvo aktu neievērošanu.
35. Izsniegto licenci anulē, ja:

35.1. mācību iestāde tiek likvidēta;

35.2. mācību iestāde pati atsakās no licences izmantošanas;

35.3. mācību iestāde gada laikā no licences izsniegšanas dienas nav reģistrējusi nevienu mācību grupu;

35.4. mācību iestādei ir atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību;

35.5. konstatēts, ka licences vai mācību kartes saņemšanai izmantoti viltoti dokumenti vai iesniegtas nepatiesas ziņas;

35.6. mācību iestādei anulēta vienīgā tai izsniegtā mācību karte.
36. Jautājumu par licences anulēšanu, tās darbības apturēšanu uz laiku vai atjaunošanu izskata licencēšanas komisijas sēdē. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē administratīvo procesu, uz licencēšanas komisijas sēdi uzaicina mācību iestādi, kuru iepriekš informē par jautājuma izskatīšanas iemeslu. Mācību iestādes pārstāvja neierašanās uz licencēšanas komisijas sēdi nevar būt par pamatu jautājuma izskatīšanas atlikšanai.
37. Ja licences darbību aptur uz laiku vai anulē, licenci un mācību karti (kartes) mēneša laikā mācību iestāde nodod Satiksmes ministrijā, bet visas apmācības karšu veidlapas nodod CSDD.
38. Ja licenci anulē, jaunu licenci var saņemt ne agrāk kā 12mēnešus pēc licences anulēšanas dienas, izņemot gadījumu, ja licence anulēta saskaņā ar šo noteikumu 35.2. un 35.3.apakšpunktu.
3. Kvalifikācijas prasības speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus
39. Mācīt transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmu priekšme­tus ir tiesības transportlīdzekļu vadītāju teorētiskās apmācības pasniedzējam (turpmāk — pasniedzējs), bet mācīt braukšanu ir tiesības instruktoram, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un kura attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz trīs gadi.
40. Lai iegūtu pasniedzēja vai instruktora kvalifikāciju, persona beidz apmācības kursu (6.pielikums) un nokārto šo noteikumu 44., 45. vai 46.punktā minētos eksāmenus, kā arī personas izglītībai un kvalifikācijai jāatbilst šādām prasībām:

40.1. programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība” pasniedzējam — augstākā izglītība un B kategorijas transport­līdzekļu vadītāja stāžs vismaz trīs gadi;

40.2. programmas “Tehniskā informācija un autopārvadājumi” pasnie­dzējam — augstākā izglītība un B un C kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

40.3. bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzējam — programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība” pasniedzēja kvalifikācija un B un Ckategorijas trans­portlīdzekļu vadīšanas tiesības;

40.4. instruktoram — vismaz vidējā izglītība un B kategorijas transport­līdzekļu vadītāja stāžs vismaz trīs gadi.
41. Pasniedzēju un instruktoru apmācību organizē un nodrošina CSDD.
42. Pasniedzēju un instruktoru apmācībai veido mācību grupas. Apmācāmo personu skaits mācību grupā nedrīkst pārsniegt 15.
43. Persona, kas vēlas iegūt programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība” pasniedzēja vai instruktora kvalifi­kāciju, ne agrāk kā mēnesi pirms mācību uzsākšanas CSDD sekmīgi nokārto Bkategorijas trans­portlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu.
44. Lai iegūtu programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība” vai programmas “Tehniskā informācija un autopārvadājumi” pasniedzēja kvalifikāciju, persona kārto teorētisko eksāmenu, kas ietver jautājumus par attiecīgo programmu un tās pasniegšanas metodiku un jautājumus praktiskajā pedagoģijā.
45. Lai iegūtu bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzēja kvalifikāciju, persona kārto teorētisko eksāmenu, kas ietver jautājumus par bīstamu kravu pārvadāšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
46. Lai iegūtu instruktora kvalifikāciju, persona kārto:

46.1. teorētisko eksāmenu, kas ietver jautājumus par programmu “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība” un jautājumus praktiskajā pedagoģijā;

46.2. eksāmenu braukšanas apmācībā.
47. Eksāmens braukšanas apmācībā notiek divos posmos:

47.1. persona demonstrē savas zināšanas un prasmi kāda braukšanas elementa (piemēram, sagatavošanās braukšanai, figūru izpilde, braukšanas uzsākšana, trans­portlīdzekļa apturēšana) apmācībā;

47.2. persona demonstrē savas zināšanas un prasmi braukt kopā ar apmā­cāmo personu dažādos ceļu satiksmes apstākļos, analizēt un vērtēt apmācāmās personas pieļautās kļūdas.
48. Kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu un eksāmenu braukša­nas apmācībā pieņem CSDD komisija. CSDD komisijas sastāvā ir vismaz trīs personas.
49. Persona šo noteikumu 48.punktā minētajai komisijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļu vadītāja apliecību.
50. Pēc sekmīgas šo noteikumu 44., 45. vai 46.punktā minēto eksāmenu nokārtošanas CSDD izsniedz personai attiecīgu pasniedzēja vai instruktora apliecību (7.pielikums).
51. Personai var būt tikai viena derīga pasniedzēja apliecība un viena instruktora apliecība. Par spēkā esošu tiek uzskatīta tā apliecība, kura personai izsniegta pēdējā.
52. Pasniedzēja vai instruktora apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi, izņemot šo noteikumu 55.punktā minētos gadījumus.
53. Lai apmainītu apliecību, kurai nav beidzies derīguma termiņš, programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība” un “Tehniskā informācija un autopārvadājumi” pasniedzēji un instruk­tori beidz papildapmācības kursus, kuros apgūst zināšanas par grozījumiem ceļu satiksmi un vadītāju apmācību reglamentējošos normatīvajos aktos un jaunākajām mācīšanas metodēm. Programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība” pasniedzēji un instruktori CSDD papildus kārto B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu.
54. Ja pasniedzēja vai instruktora apliecībai beidzies derīguma termiņš, persona atkārtoti nokārto šo noteikumu 44., 45. vai 46.punktā minētos eksāmenus, kā arī izpilda šo noteikumu 53.punktā minētās prasības.
55. Persona, kuras pasniedzēja vai instruktora apliecībai nav beidzies derīguma termiņš, bez apmācības kursu beigšanas un eksāmenu kārtošanas var saņemt pasniedzēja vai instruktora apliecību, kuras derīguma termiņš atbilst iepriekš izsniegtās apliecības derīguma termiņam.
56. CSDD lemj par pasniedzēja vai instruktora apliecības anulēšanu, ja:

56.1. sešu kalendāra mēnešu laikā atkārtoti tiek pārkāptas transport­līdzekļu vadītāju apmācību reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

56.2. sešu kalendāra mēnešu laikā vadīšanas eksāmenu transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai pirmajā reizē nokārto mazāk par 55% attiecīgā instruktora uz eksāmeniem norīkoto pretendentu.
57. CSDD anulē pasniedzēja vai instruktora apliecību, ja:

57.1. tās iegūšanai ir izmantoti viltoti dokumenti vai sniegtas nepatiesas ziņas;

57.2. pasniedzējam vai instruktoram atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības vai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros piemērots transport­līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.
58. Persona, kurai anulēta pasniedzēja vai instruktora apliecība, atkārtoti to ir tiesīga iegūt ne agrāk kā trīs gadus pēc anulēšanas dienas.
4. Prasības mācību iestādēm, veicot personu apmācību transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai
4.1. Mācību procesa organizācijas vispārīgās prasības
59. Pirms mācību uzsākšanas mācību iestāde iepazīstina apmācāmo personu ar šajos noteikumos ietverto apmācības kārtību un kārtību, kas noteikta attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.
60. Apmācību veic, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kurš noslēgts starp apmācāmo personu un mācību iestādi un kurā tiek atspoguļoti būtiskākie apmācības nosacījumi (piemēram, mācību iestādes un apmācāmās personas tiesības un pienākumi, samaksas kārtība, reģistrācijas kārtība mācību grupā, nodarbību biežums, teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācības kārtība, apmācāmās personas atskaitīšanas kārtība no mācību grupas).
61. Nepieciešamo teorētisko priekšmetu stundu skaitu, ņemot vērā apmācāmās personas zināšanas un sekmību, nosaka mācību iestāde, bet to apjoms un mācību ilgums nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 8.pielikumā noteikto ilgumu un to saturam jāatbilst šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajām prasībām.
62. Nepieciešamo braukšanas mācību stundu skaitu, ņemot vērā apmācā­mās personas sākotnējās zināšanas, prasmes, iemaņas un sekmību, nosaka instruktors, bet to apjoms un mācību ilgums nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 8.pielikumā noteikto ilgumu un to saturam jāatbilst šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajām prasībām.
63. Persona, kas vēlas iegūt A, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DEkategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, beidz pirmās palīdzības mācību kursus, ja tai nav derīgas pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecības. No pirmās palīdzības mācību kursiem ir atbrīvotas personas, kurām ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai kuras mācās attiecīgās izglītības iestādēs.
4.2. Mācību grupu reģistrācija
64. Mācību grupas ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc mācību uzsākša­nas reģistrē CSDD, pamatojoties uz mācību iestādes iesniegumu (10.pielikums).
65. Mācību grupā nereģistrē personu:

65.1. kurai piemērots administratīvais sods — aizliegums noteiktu laiku iegūt trans­portlīdzekļu vadīšanas tiesības vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

65.2. kurai ir transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

65.3. kura nav sasniegusi attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai atļauto vecumu;

65.4. kurai konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai.
66. Pēc mācību grupas reģistrācijas tajā neiekļauj jaunas apmācāmās personas.
67. Ja mācību grupā reģistrētā persona neapmeklē teorētisko priekšmetu nodarbības, mācību iestāde to saskaņā ar šo noteikumu 60.punktā minēto līgumu atskaita no mācību grupas. Atskaitītās personas mācību iestāde svītro no mācību grupas žurnālu grupu sarakstiem un par tām rakstiski informē CSDD.
68. Ja tiek mainīts teorētisko priekšmetu nodarbību grafiks vai pasnie­dzēji, mācību iestāde par to iepriekš rakstiski informē CSDD.
4.3. Apmācību laikā sniedzamās zināšanas, iemaņas un prasmes
69. Apmācību laikā personai tiek sniegtas šādas zināšanas, iemaņas un prasmes:

69.1. pārzināt ceļu satiksmi reglamentējošos un ar ceļu satiksmi saistītos normatīvos aktus, ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības un iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā;

69.2. vadīt savu transportlīdzekli tā, lai neradītu ceļu satiksmei bīstamas situācijas, bet, ja tādas izveidojas citu satiksmes dalībnieku rīcības dēļ, darīt visu iespējamo, lai tās novērstu;

69.3. cienīt citus ceļu satiksmes dalībniekus un nodrošināt visu ceļu satiksmes dalībnieku (īpaši — mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku (piemēram, gājēju, velosipēdu vadītāju)) drošību;

69.4. pārzināt visus faktorus, kas ietekmē transportlīdzekļa vadītāja rīcību (piemēram, alkoholisko dzērienu, medikamentu lietošana, nogurums, veselības stāvoklis), un rīkoties tā, lai pilnībā saglabātu drošai braukšanai nepieciešamās spējas;

69.5. paredzēt ceļu satiksmei bīstamu situāciju veidošanos un novērtēt to bīstamības pakāpi;

69.6. noteikt jebkurus nopietnus trans­portlīdzekļa tehniskos defektus (īpaši tos, kas apdraud satiksmes drošību (piemēram, stūres iekārtas, bremžu sistēmas defektus)) un veikt pasākumus to novēršanai.
70. Apmācot personas, kuras papildus esošajai mehānisko transportlīdzek­ļu vadītāja kvalifikācijai vēlas iegūt citas kategorijas mehānisko transport­līdzekļu vadītāja kvalifikāciju:

70.1. teorētisko priekšmetu apmācības laikā saīsinātā veidā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī sniedz papildu zināšanas atbilstoši attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas prasī­bām;

70.2. braukšanas apmācības laikā saīsinātā veidā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās braukšanas iemaņas un prasmes, kā arī sniedz papildu brauk­šanas iemaņas un prasmes atbilstoši attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācības programmas prasībām.
71. Pabeidzot attiecīgās teorētiskās programmas vai braukšanas apmācības tēmas apguvi, pasniedzējs, instruktors un apmācāmā persona apmācības kartē (11.pielikums) to apliecina ar savu parakstu. Apmācības karšu veidlapas izgatavo un mācību iestādēm izsniedz CSDD.
72. Pēc teorētiskās un braukšanas apmācības beigšanas mācību iestāde, izdarot apmācības kartē attiecīgu atzīmi, atļauj personai CSDD kārtot transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus, kā arī izsniedz mācību beigšanas apliecinājumu, kurā norāda mācību iestādes nosaukumu, licences numuru, mācību grupas numuru, apmācības veidu un apmācītās personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu).
73. Apmācības karte transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanai CSDD ir derīga trīs gadus.
4.4. Teorētisko priekšmetu apmācība
74. Teorētiskos priekšmetus (piemēram, Ceļu satiksmes noteikumus, satiksmes drošību) māca pasniedzēji, kuriem ir attiecīgo priekšmetu pasniedzēja apliecība, mācību telpā, uz kuru ir izsniegta mācību karte un kura ir norādīta mācību grupas reģistrācijas iesniegumā.
75. Teorētisko priekšmetu mācīšanai veido mācību grupas. Apmācāmo personu skaits mācību grupā nedrīkst pārsniegt 30.
76. Vienas teorētisko priekšmetu mācību stundas ilgums ir 45 minūtes.
77. Maksimālais teorētisko priekšmetu mācību stundu skaits mācību grupās, kurām nodarbības notiek laikā no plkst.8.00 līdz 18.00 (dienas mācību grupas), nedrīkst pārsniegt sešas mācību stundas dienā, bet mācību grupās, kurām nodarbības notiek laikā no plkst.17.00 līdz 23.00 (vakara mācību grupas),— četras mācību stundas dienā.
78. Vienlaikus attiecīgos teorētiskos priekšmetus atļauts mācīt šādās mācību grupās (pirms šķērssvītras tiek norādīta mācību grupā apmācāmo personu iepriekš iegūtās mehānisko transportlīdzekļu kategorijas vadītāja kvalifikācija (ja tiek apmācītas personas, kam nav mehānisko transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas, — 0), bet pēc šķērssvītras — mehānisko transportlīdzekļu kategorija, kuras vadītāja kvalifikācijas iegūšanai personas tiek apmācītas):

78.1. 0/A1, 0/A, 0/B1, 0/B, 0/B un C1;

78.2. B/C1 un B/D1;

78.3. C1/C, C1/D, D1/C, D1/D un C/D;

78.4. B/E un D1/E;

78.5. C1/E, C/E un D/E.
79. Teorētisko priekšmetu mācību stundas atzīmē mācību grupas žurnālā. Mācību stundu laiku aizliegts izmantot tematisko uzdevumu risināšanai.
4.5. Braukšanas apmācība
80. Personām, kuras apguvušas Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināša­nas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, trans­portlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos), atļauts sākt mācību braukšanu, un mācību iestāde tām izsniedz apmācības karti. Apmācības karte glabājas pie apmācāmās personas.
81. Mācību iestādes pienākums ir informēt apmācāmo personu par instruktoriem, kuriem ir tiesības veikt attiecīgās kategorijas transport­līdzekļu vadītāju apmācību. Apmācāmajai personai ir tiesības brīvi izvēlēties instruktoru, pie kura notiks braukšanas apmācība.
82. Braukšanu māca instruktori, kuriem ir instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kas atbilst šo noteikumu 5.pielikumā minētajām prasībām.
83. Ja instruktors veic apmācību kā individuālais komersants, starp viņu un apmācāmo personu tiek noslēgts līgums, kurā tiek atspoguļoti būtiskākie braukšanas apmācības nosacījumi (piemēram, instruktora un apmācāmās per­sonas tiesības un pienākumi, samaksas kārtība, nodarbību biežums, braukšanas apmācības kārtība).
84. Mācību iestādei ir pienākums pārliecināties, ka tās apmācāmo personu sagatavošanā iesaistītie instruktori izpilda šo noteikumu prasības. Mācību iestādei ir tiesības pieprasīt, lai apmācāmā persona informētu mācību iestādi par braukšanas mācību instruktora izvēli un maiņu.
85. Vienas braukšanas mācību stundas ilgums ir 60 minūtes.
86. Braukšanas apmācības ilgums apmācāmajai personai dienā nedrīkst pārsniegt divas stundas.
87. Sākotnējā braukšanas apmācība notiek norobežotā laukumā (autodro­mā). Pēc sākotnējās apmācības pabeigšanas instruktors laukumā pārbauda, vai apmācāmā persona ir pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas. Mācību braucienus pa ceļiem drīkst veikt tikai tad, kad apmācāmā persona ir pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas.
88. Braukšanas apmācību atļauts veikt tikai ārpus teorētisko priekšmetu apmācību laika.
89. Instruktors veic braukšanas apmācības nodarbību uzskaiti, atzīmējot tās apmācības kartē un nodarbību uzskaites žurnālā (12.pielikums), kas glabājas pie instruktora. Pabeidzot attiecīgās tēmas apguvi, to, norādot kopējo braukšanas mācību stundu skaitu, atzīmē apmācības kartē un nodarbību uzskaites žurnālā. Ja apmācības karte nozaudēta, kā arī citos nepieciešamajos gadījumos ierakstus apmācības kartē atjauno, pamatojoties uz uzskaites žurnāla informāciju.
90. Pēc personas braukšanas apmācības pabeigšanas braukšanas mācību instruktors par to informē mācību iestādi.
4.6. Transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesa kontrole
91. CSDD kontrolē, kā mācību iestāde un instruktori savā darbībā ievēro šo noteikumu prasības.
92. CSDD amatpersonām ir tiesības netraucēti ieiet mācību telpās, pieprasīt un saņemt pārbaudei no mācību iestādes vai instruktora visus ar transportlīdzekļu vadītāju apmācību saistītos dokumentus.
93. Ja konstatēti pārkāpumi, CSDD vai citas tādas institūcijas amatper­sona, kura ir tiesīga kontrolēt mācību iestādes vai instruktoru darbību, par šo faktu sastāda aktu un nosūta to izskatīšanai Satiksmes ministrijai.
5. Noslēguma jautājumi
94. Šie noteikumi nav piemērojami attiecībā uz mācību grupām (tajās apmācāmajām personām), kuras CSDD ir reģistrētas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
95. Pasniedzēja vai instruktora apliecības, kas izdotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam, bet apliecības, kurās nav norādīts derīguma termiņš, ir derīgas līdz 2007.gada 1.janvārim.
96. Programmas “Tehniskā informācija un autopārvadājumi” pasniedzēji līdz 2006.gada 1.jūnijam beidz šo noteikumu 6.pielikumā minētos apmācības kursus, nokārto šo noteikumu 44.punktā minēto eksāmenu un saņem apliecību.
97. Licences un mācību kartes, kas izdotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas teorētiskās apmācības veikšanai līdz tajās norādītajam termiņam.
98. Transportlīdzekļus, kas neatbilst šo noteikumu 5.pielikuma 2.punktā minētajām prasībām, atļauts izmantot mācību braukšanai līdz 2007.gada 1.janvārim.
99. Mācību iestāžu beigšanas apliecības, kas izsniegtas atbilstoši kārtībai, kāda bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanai CSDD ir derīgas trīs gadus.
100. Šo noteikumu 5.pielikuma 1.5.apakš­punktā minētā prasība par to, ka braukšanas apmācībai izmanto transportlīdzekli, kura reģistrētais īpašnieks vai turētājs ir attiecīgā mācību iestāde vai instruktors, stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.
101. Šo noteikumu 5.pielikuma 1.6.apakš­punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūniju.
102. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 2.maiju.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

Satiksmes ministrs A.Šlesers
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Prasības mācību transportlīdzekļiem, mācību telpām un mācību uzskates līdzekļiem

I. Prasības mācību transportlīdzekļiem

1. Braukšanas apmācībai izmanto trans­portlīdzekli, kas atbilst šādām prasībām:

1.1. tam ir veikta sauszemes transport­līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē;

1.2. tas atbilst prasībām, kas mācību transportlīdzekļiem noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu;

1.3. tas ir aprīkots ar atbilstošu pazīšanas zīmi;

1.4. transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir reģistrēta transport­līdzekļa pārbūve par mācību transportlīdzekli (tikai B, C1, C, D1 un D katego­rijas transportlīdzeklis);

1.5. tā reģistrētais īpašnieks vai turētājs ir attiecīgā mācību iestāde vai braukšanas mācību instruktors. A1, A un B1 kategoriju transportlīdzekļu vadītāju, kā arī vadītāju invalīdu apmācībai atļauts izmantot trans­portlīdzekli, kura īpašnieks vai turētājs ir apmācāmā persona;

1.6. tas nav vecāks par 12 gadiem (tikai A1, A, B1 un B kategorijas transportlīdzeklis).

2. Papildus šī pielikuma 1.punktā minētajām prasībām braukšanas apmā­cībai izmantojamie transportlīdzekļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

2.1. A1 kategorija — motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums ir vismaz 75 cm3;

2.2. Akategorijas motociklu, kuru motora jauda nepārsniedz 25kW (34ZS) vai 0,16kW/kg (0,22ZS/kg), vadītāju apmācībai — motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums ir lielāks par 120 cm3 un maksimālais braukšanas ātrums ir vismaz 100 km/h;

2.3. visu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai — motocikli bez blakusvāģa, kuru motora jauda pārsniedz 35kW;

2.4. B1—trīsriteņu vai četrriteņu B1 kategorijas mehāniskie transport­līdzekļi;

2.5. B — četrriteņu B kategorijas trans­portlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 100km/h;

2.6. BE — iepriekš minētajām prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā un tā maksimālais ātrums ir vismaz 100km/h. Piekabes pilnai masai jābūt vismaz 1000kg, un piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja augstumu un platumu;

2.7. C1 — C1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80km/h, pilna masa — vismaz 4000kg, garums — vismaz 5m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.8. C1E — iepriekš minētajām prasībām atbilstoša C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250kg, bet transportlīdzekļa sastāva garums — vismaz 8m un maksimālais ātrums — vismaz 80km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja kabīnes augstumu un platumu;

2.9. C — transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80km/h, pilna masa — vismaz 12000kg, garums — vismaz 8m, platums — vismaz 2,40m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, pārnesumkārbu ar vismaz astoņiem pārnesumiem braukšanai uz priekšu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.10. CE:

2.10.1. iepriekš minētajām prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums vismaz 7,5m. Transportlīdzekļu sastāva pilnai masai jābūt vismaz 20000kg. Transportlīdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.10.2. C kategorijas vilcēja savienojums ar puspiekabi. Transportlīdzekļu sastāva pilnai masai jābūt vismaz 20000kg, garumam — vismaz 14m, platu­mam— vismaz 2,40m, maksimālajam ātrumam — vismaz 80km/h. Transport­līdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, pārnesumkārbu ar vismaz astoņiem pārnesumiem braukšanai uz priekšu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.11. D1 — D1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80km/h, pilna masa — vismaz 4000kg, garums — vismaz 5 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

2.12. D1E — iepriekš minētajām prasībām atbilstoša D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250kg un maksimālais ātrums — vismaz 80km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2m;

2.13. D — D kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80km/h, garums — vismaz 10m, platums — vismaz 2,40m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

2.14. DE — iepriekš minētajām prasībām atbilstoša D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250kg un maksimālais ātrums — vismaz 80km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2m.

II. Prasības mācību telpām

3. Mācību telpa ir tik liela, lai apmācāmajām personām būtu iespēja brīvi tajā pārvietoties un no jebkuras sēdvietas būtu skaidri saskatāmi mācību uzskates līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi, attēli uz ekrāna).

4. Griestu augstums ir vismaz 2,5 m.

5. Mācību telpai ir dabiskais apgaismojums. Mākslīgais apgaismojums katras apmācāmās personas darba vietā ir vismaz 300 lx, bet uz tāfeles — vismaz 500 lx.

6. Mācību telpās ir nodrošināta gaisa apmaiņa (caur vēdlogiem vai ar gaisa kondicionētāju). Temperatūra mācību telpās mācību laikā ir vismaz 18 °C, bet mācību starplaikos — vismaz 15 °C.

7. Ēkās, kur notiek nodarbības, ir ierīkotas un pieejamas tualetes.

8. Ja mācību iestādei nav atsevišķas garderobes, mācību telpas ir apgā­dātas ar drēbju pakaramajiem atbilstoši vietu skaitam.

9. Mācību telpā ir izlikta licences un attiecīgās mācību kartes kopija, kā arī ir brīvi pieejami Ceļu satiksmes drošības direkcijas informatīvie materiāli par apmācības kārtību autoapmācības iestādēs, transport­līdzekļu vadītāja kvalifikā­cijas eksāmenu pieņemšanas un vērtēšanas kārtību, vadītāja apliecību un tās izsniegšanu.

III. Prasības mācību uzskates līdzekļiem

10. Programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti” un “Ceļu satiksmes drošība” mācību telpā, kurā apmāca attiecīgas kategorijas transport­līdzekļu vadītājus, ir šādi mācību uzskates līdzekļi:

10.1. vertikāli novietojama tāfele, kas izmantojama arī kā magnētiskā tāfele. Tāfeles laukums ir vismaz 1,0 m2;

10.2. stendi, datorprogramma vai demonstrācijas plēve priekšmetiem “Ceļa zīmes” un “Ceļa apzīmējumi”. Ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu simbolika atbilst Ceļu satiksmes noteikumiem. Ceļa zīmju izmērs nav mazāks par valsts standartā LVS 77 “Ceļa zīmes” noteikto ceļa zīmju izmēru mērogā 1:6 (izņemot norādīju­ma zīmes, virzienu rādītājus un informācijas zīmes, kuru izmērs var būt arī mazāks);

10.3. transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofori vai to maketi (darba kārtībā);

10.4. mācību uzskates līdzekļi priekšmetā “Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

10.4.1. transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un aprīkojuma vērtēšana tehniskās apskates laikā (transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols);

10.4.2. mehānisko transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtība (trans­portlīdzekļu vadītāja eksāmenu protokols);

10.4.3. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obli­gātā apdrošināšana (sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise);

10.5. mācību uzskates līdzekļi priekšmetā “Ceļu satiksmes noteikumi”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

10.5.1. noteikumos lietotie termini (apdzīšana, apdzīvota vieta, apsteig­šana, braukšanas josla, ceļš, brauktuve, dzelzceļa pārbrauktuve, galvenais ceļš, krustojums);

10.5.2. vadītāja pienākumi īpašos gadījumos;

10.5.3. braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa (piemēram, uzsākot braukšanu, pārkārtojoties, nogriežoties un apgriežoties braukšanai pretējā virzienā ārpus krustojuma un krustojumā, braucot pa ieskrējiena vai bremzēšanas joslu);

10.5.4. transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves, braucot ārpus apdzīvotām vietām un apdzīvotās vietās;

10.5.5. ceļa situācijas novērtēšana pirms apdzīšanas. Vietas, kur apdzīt aizliegts. Apsteigšana un samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli;

10.5.6. vietas, kur atļauts apstāties un stāvēt, un vietas, kur aizliegts apstāties un stāvēt;

10.5.7. vietas, kur vadītājam jāaptur transportlīdzeklis pirms dzelzceļa pārbrauktuves;

10.5.8. gājēju pāreju šķērsošana un braukšana garām pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturām;

10.5.9. ārējo apgaismes ierīču novietojums un to lietošana, braucot vai apstājoties un stāvot uz ceļa diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos;

10.5.10. gadījumi, kad aizliegts vilkt;

10.5.11. brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšanas kārtība;

10.5.12. priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšanas kārtība;

10.5.13. transportlīdzekļa apturēšanas vietas izvēle, ja uzstādīta ceļa zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”;

10.5.14. aizlieguma ceļa zīmju darbības zona;

10.5.15. vadītāja rīcība (braukšanas virzieni) atbilstoši rīkojuma zīmju prasībām, kas uzstādītas pirms krustojuma vai ceļa posma sākumā;

10.5.16. regulējamu un neregulējamu krustojumu pārbraukšana (maketa galds un vismaz četras plēves ar dažādu veidu krustojumu konfigurācijām);

10.6. papildu mācību uzskates līdzekļi C1, C, D1, D, C1E, D1E, CE un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā “Ceļu satiksmes noteikumi”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

10.6.1. C1, C, C1E un CE kategorijai — ceļa zīmes, kuru darbība attiecas uz trans­portlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t;

10.6.2. D1, D, D1E un DE kategorijai — ceļa zīmes, kuru darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem;

10.7. mācību uzskates līdzekļi priekšmetā “Vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem”:

10.7.1. administratīvā pārkāpuma protokols;

10.7.2. administratīvā pārkāpuma protokols un paziņojums par transport­līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu;

10.8. mācību uzskates līdzekļi priekšmetā “Ceļu satiksmes drošība”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

10.8.1. sagatavošanās braukšanas uzsākšanai (vadītāja stāvoklis pie stūres, atpakaļskata spoguļu regulēšana, roku stāvoklis uz stūres rata un kāju stāvoklis uz pedāļiem, stūres rata griešanas paņēmieni);

10.8.2. spēki, kas darbojas uz automobili (smaguma spēks, kustības pre­testības un centrbēdzes spēks, riteņu saķere ar ceļu un apstākļi, kas to ietekmē);

10.8.3. distance un intervāls;

10.8.4. apstāšanās un bremzēšanas ceļš un apstākļi, kas ietekmē minētā ceļa garumu, bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības princips;

10.8.5. apdzīšanas principiālā shēma, apstākļi, kas ietekmē apdzīšanas ceļa garumu un laiku, vadītāju tipiskākās kļūdas apdzenot;

10.8.6. slīdes rašanās iemesli un to novēršanas paņēmieni automobiļiem ar priekšējo un pakaļējo piedziņu;

10.8.7. tuvās gaismas lukturu pārbaude ikdienas apstākļos, apžilbināšanas fizikālā būtība;

10.8.8. raksturīgākie ceļu satiksmes negadījumi, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi;

10.8.9. alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu un medikamentu lietošanas ietekme uz satiksmes drošību;

10.8.10. automobiļa pasīvā drošība (piemēram, drošības jostas, gaisa spilveni);

10.8.11. bērnu sēdeklīši, to iedalījums grupās;

10.8.12. bīstamas situācijas ceļu satiksmē.

11. Programmas “Tehniskā informācija un autopārvadājumi” mācību telpā, kurā apmāca attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītājus, ir šādi mācību uzskates līdzekļi:

11.1. mācību uzskates līdzekļi B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā “Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

11.1.1. vieglā automobiļa vispārīgā uzbūve (virsbūve, motors, transmisija, gaitas iekārta, vadības iekārtas un to izvietojums);

11.1.2. vieglā automobiļa stūres iekārtas, bremžu sistēmas, sajūga uzdevums, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.1.3. vieglā automobiļa vadības ierīču, kontrolierīču un pārslēdzēju uzdevums un izvietojums;

11.1.4. vieglā automobiļa raksturīgākie bojājumi, kas ietekmē satiksmes drošību (piemēram, bojājumi darba bremžu sistēmā, stūres iekārtā, ārējās apgaismes ierīcēs, riepās);

11.1.5. vieglā automobiļa ikdienas pārbaude un tehniskā apkope;

11.1.6. riteņa maiņa un drošības pasākumi, veicot šo darbu;

11.2. mācību uzskates līdzekļi C1 un D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā “Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

11.2.1. karburatormotoru un dīzeļmotoru vispārējā uzbūve;

11.2.2. motoru raksturojošie pamatjēdzieni (piemēram, kompresijas pakāpe, darba tilpums);

11.2.3. četrtaktu karburatormotoru un dīzeļmotoru darbības cikls;

11.2.4. kloķa-klaņa mehānisma galvenās sastāvdaļas;

11.2.5. gāzu sadales mehānisma galvenās sastāvdaļas;

11.2.6. dzesēšanas sistēmas principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.2.7. eļļošanas sistēmas principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.2.8. eļļas attīrīšanas ierīču uzbūve un darbības princips;

11.2.9. karburatormotoru barošanas sistēmas principiālā shēma;

11.2.10. dīzeļmotoru barošanas sistēmas principiālā shēma;

11.2.11. karburatormotora un dīzeļmotora gaisa un degvielas filtru uzbūve;

11.2.12. akumulatoru baterijas, ģeneratora, startera, ārējo apgaismes ierīču un drošinātāju uzbūve un marķēšana;

11.2.13. transmisijas principiālā shēma (sajūgs, pārnesumkārba, kardān­pārvads, galvenais pārvads, diferenciālis, pusasis);

11.2.14. viendiska sajūga galvenās sastāvdaļas;

11.2.15. mehāniskā un hidrauliskā sajūga pievada galvenās sastāvdaļas;

11.2.16. pārnesumkārbas galvenās sastāvdaļas un darbības princips, sinhronizatora darbības princips;

11.2.17. kardānpārvada (krusteņa un ložu kardāna) galvenās sastāvdaļas;

11.2.18. vienpakāpes galvenā pārvada veidi un to sastāvdaļas;

11.2.19. diferenciāļa un diferenciāļa ar piespiedu bloķētāju galvenās sastāvdaļas;

11.2.20. rāmis un elastīgā balstiekārta (spirālatsperes, slokšņu atsperes, vērpstieņi (torsioni), amortizatori);

11.2.21. riteņu loku veidi;

11.2.22. riepas uzbūve un apzīmējumi;

11.2.23. riepu bojājumi un to cēloņi, riepu stāvokļa kontrole;

11.2.24. riteņu demontāža un montāža;

11.2.25. stūres iekārtas ar gliemežmehānismu un zobstieni galvenās sastāvdaļas;

11.2.26. loku un disku bremžu mehānismu uzbūve un darbības princips;

11.2.27. bremžu sistēmas ar hidropievadu un pastiprinātāju principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.2.28. stāvbremzes galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.2.29. bremžu sistēmas ar pneimopievadu principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.2.30. bremžu sistēmas ar hidropneimopievadu principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3. papildu mācību uzskates līdzekļi C un D kategorijas transportlīdzek­ļu vadītāju apmācībai priekšmetā “Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

11.3.1. ventilatora piedziņas hidrodinamiskā un viskozā sajūga galvenās sastāvdaļas;

11.3.2. dīzeļmotora degvielas iesmidzināšanas veidi;

11.3.3. auksta dīzeļmotora pirmsiedarbināšanas (uzsildīšanas) ierīču galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.4. auksta dīzeļmotora iedarbināšanas ierīču galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.5. turbokompresora un gaisa dzesētāja galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.6. sajūga pievada ar hidropneimatisko pastiprinātāju galvenās sastāv­daļas un darbības princips;

11.3.7. divdisku sajūga galvenās sastāvdaļas;

11.3.8. saliktās pārnesumkārbas (ar dalītāju vai divpakāpju reduktoru pirms vai aiz pārnesumkārbas) galvenās sastāvdaļas;

11.3.9. saliktās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanas pamatprincipi;

11.3.10. starpasu diferenciāļa galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.11. balstiekārtas ar pneimatiskajiem baloniem un regulējamu gaisa spiedienu galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.12. paceļamā tilta pacelšanas mehānisma galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.13. stūres pastiprinātāju veidi, uzbūve un darbības princips;

11.3.14. stūres mehānisma ar pastiprinātāju galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.15. daudzkontūru bremžu sistēmas ar pneimopievadu principiālā shēma;

11.3.16. priekšējā, pakaļējā un vidējā tilta bremžu pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.17. stāvbremzes un avārijas bremžu pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.18. palīgbremžu (motora bremžu) pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.19. hidrodinamiskā un elektromagnētiskā palēninātāja (retardera) galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.3.20. daudzkontūru bremžu pneimopievada galvenās sastāvdaļas grie­zumā (kompresors, spiediena regulators, kondensāta atdalītājs, drošības vārsti, bremžu krāns, paātrinātājvārsts, stāvbremžu vadības vārsts, bremzētājspēka regulators, bremžu kamera ar energoakumulatoru);

11.3.21. bremžu pretbloķēšanas sistēmas un pretizbuksēšanas sistēmas darbības princips;

11.4. papildu mācību uzskates līdzekļi BE un D1E kategorijas transport­līdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā “Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

11.4.1. piekabes sakabes elementu galvenās sastāvdaļas;

11.4.2. piekabes stāvbremzes un inerces bremžu pievada galvenās sastāv­daļas un darbības princips;

11.5. papildu mācību uzskates līdzekļi C1E, CE un DE kategorijas transport­līdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā “Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

11.5.1. piekabes (puspiekabes) balstiekārtas galvenās sastāvdaļas;

11.5.2. piekabes (puspiekabes) divvadu bremžu pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

11.5.3. piekabes (puspiekabes) daudzkontūru bremžu pneimopievada galvenās sastāvdaļas griezumā (divvadu bremžu pārvada vadības vārsti, dažādu tipu savienotājgalvas, gaisa dalītājs, elektromagnētiskais vārsts, krāni);

11.5.4. jūgierīces galvenās sastāvdaļas, parastā (rokas) un automātiskā sakabe;

11.5.5. vilcēja seglierīces galvenās sastāvdaļas;

11.5.6. puspiekabes stāvbalsta galvenās sastāvdaļas;

11.5.7. vilcēja ar piekabi (puspiekabi) bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības princips;

11.6. mācību uzskates līdzekļi C1, C, C1E un CE kategorijas transport­līdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā “Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

11.6.1. spēki, kas darbojas uz automobili un kravu;

11.6.2. dažādu materiālu pāru berzes koeficienti;

11.6.3. kravu izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni;

11.6.4. specifisku kravu izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni;

11.6.5. starptautiskās preču pavadzīmes (CMR);

11.6.6. TIR karnetes lapu aizpildīšanas vispārējā kārtība;

11.7. mācību uzskates līdzekļi C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kate­gorijas trans­portlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā “Vadītāju darba un atpūtas laiks”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

11.7.1. tahogrāfu veidi;

11.7.2. tahogrāfa ripa — transportlīdzekļa vadītāja darba uzskaites dokuments;

11.8. mācību uzskates līdzekļi D1, D, D1E un DE kategorijas transport­līdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā “Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos”, ko izmanto, lai izskaidrotu šādas tēmas:

11.8.1. papildu dokumenti, kas nepieciešami maršruta autobusa vadītā­jam;

11.8.2. to personu apliecību paraugi, kurām ir braukšanas maksas atvieg­lojumi maršrutu autobusos.

12. Šī pielikuma 11.1.apakšpunktā minētos mācību uzskates līdzekļus atļauts izvietot arī izglītības programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti” un “Ceļu satiksmes drošība” mācību telpā.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Pasniedzēja un instruktora apmācības kurss

I. Programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība” pasniedzēju apmācības programma

Nr. p.k.

Priekšmeta nosaukums

Nodarbību skaits

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma

12

2.

Ceļu satiksmes noteikumi un to mācīšanas metodika

66

3.

Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

8

4.

Transportlīdzekļu drošas vadīšanas pamati un šī priekšmeta mācīšanas metodika (spēki, kas darbojas uz automobili, automobiļa dinamika, bremzēšana, automobiļa vadāmība un stabilitāte, degvielas ekonomija, automobiļa pasīvā un aktīvā drošība, vadītāja stāvoklis pie stūres, vadības ierīču pareiza lietošana, transportlīdzekļa vadīšana dažādās satiksmes situācijās un dažādos ceļa apstākļos un laikapstākļos)

22

5.

Vadīšanas psihofizioloģiskie pamati (informācijas uztvere, vadītāja uzmanība, vadītāja redze, vadītāja reakcija, vadītāja darbspējas, vadītāja psihiskais stāvoklis, vadītāja komforts, dažādu ceļu satiksmes dalībnieku (īpaši – mazāk aizsargāto dalībnieku) uzvedība dažādās situācijās, ceļu satiksmei bīstamu situāciju paredzēšana un to bīstamības novērtēšana)

4

6.

Praktiskā pedagoģija (sajūtas un uztvere, atmiņa un uzmanība, personība, tās izpausmes un spējas, personības emocionālā dzīve, personības raksturs un temperaments, saskarsmes kultūra un saskarsmes stils, praktiskie paņēmieni saskarsmes organizēšanā)

16

7.

Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

4

Kopā

132

II. Programmas “Tehniskā informācija un autopārvadājumi” pasniedzēju apmācības programma

Nr.
p.k.

Priekšmeta nosaukums

Nodarbību skaits

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma

4

2.

Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati

78

3.

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiks

6

4.

Pasažieru pārvadāšana autobusos

4

5.

Kravas iekraušana, izvietošana un nostiprināšana

6

6.

Praktiskā pedagoģija (sajūtas un uztvere, atmiņa un uzmanība, personība, tās izpausmes un spējas, personības emocionālā dzīve, personības raksturs un temperaments, saskarsmes kultūra un saskarsmes stils, praktiskie paņēmieni saskarsmes organizēšanā)

12

Kopā

110

III. Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzēju apmācības programma

Nr.
p.k.

Priekšmeta nosaukums

Nodarbību skaits

1.

Normatīvie akti, Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un citi normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus ar autotransportu Eiropā un Latvijas Republikā

5

2.

Bīstamo vielu klasifikācija, iepakojums un bīstamo kravu autopārvadājumu veidi. Transportlīdzekļu un konteineru apzīmēšana

24

3.

Prasības transportlīdzekļiem, to papildu aprīkojums. Vispārīgie un speciālie transportlīdzekļu apkalpošanas noteikumi

18

4.

Dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot bīstamas kravas

6

5.

Autovadītāju papildapmācības kurss. Bīstamo kravu transportēšana cisternās

20

6.

Autovadītāju papildapmācības kurss. 1. un 7.klases bīstamo kravu pārvadāšana

22

7.

Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzētā transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma. Transportlīdzekļa vadītāja atbildība

6

8.

Bīstamo kravu autopārvadājumu kontrole. Praktiskās nodarbības

11

Kopā

112

IV. Braukšanas mācību instruktoru apmācības programma

Nr.
p.k.

Priekšmeta nosaukums

Nodarbību skaits

teorētiskā apmācība

braukšanas apmācība

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma

6

2.

Ceļu satiksmes noteikumi

56

3.

Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

4

4.

Transportlīdzekļu drošas vadīšanas pamati (spēki, kas darbojas uz automobili, automobiļa dinamika, bremzēšana, automobiļa vadāmība un stabilitāte, degvielas ekonomija, automobiļa pasīvā un aktīvā drošība, vadītāja stāvoklis pie stūres, vadības ierīču pareiza lietošana, ceļa līkumu izbraukšanas teorija, automobiļa bremzēšanas teorija un praktiskie paņēmieni, automobiļa sānslīde, praktiskie treniņi un to nozīme, transportlīdzekļa vadīšana dažādās satiksmes situācijās un dažādos ceļa apstākļos un laikapstākļos)

20

5.

Braukšanas mācīšanas metodika

14

26

6.

Praktiskā pedagoģija (sajūtas un uztvere, atmiņa un uzmanība, personība, tās izpausmes un spējas, personības emocionālā dzīve, personības raksturs un temperaments, saskarsmes kultūra un saskarsmes stils, praktiskie paņēmieni saskarsmes organizēšanā)

16

7.

Vadīšanas psihofizioloģiskie pamati (informācijas uztvere, vadītāja uzmanība, vadītāja redze, vadītāja reakcija, vadītāja darbspējas, vadītāja psihiskais stāvoklis, vadītāja komforts, dažādu ceļu satiksmes dalībnieku (īpaši – mazāk aizsargāto dalībnieku) uzvedība dažādās situācijās, ceļu satiksmei bīstamu situāciju paredzēšana un to bīstamības novērtēšana)

4

8.

Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

6

Kopā

126

26

Satiksmes ministrs A.Šlesers
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

Satiksmes ministrs A.Šlesers
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība

Nr.
p.k.

Priekšmeta nosaukums

Apmācības veids

0/A1, 0/A, 0/B1

A1/A, B1/A

B/A, C1/A, C/A, D1/A, D/A

0/B

0/B un C1

B/C1

B/D1

B/C

C1/D1

C1/C

C1/D

D1/C

D1/D

C/D

B/E

D1/E

C1/E, C/E

D/E

1. Teorētiskās apmācības stundu skaits

1.1. Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.

Ceļu satiksmes noteikumi

38

15

38

43

18

14

18

14

14

14

18

14

14

6

6

9

9

3.

Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4.

Ceļu satiksmes drošība

6

6

11

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

1.2. Tehniskā informācija un autopārvadājumi

5.

Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

2

18

18

18

33

14

14

14

14

3

2

2

7

7

6.

Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana

2

2

2

1

2

1

7.

Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiks

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8.

Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos

2

2

2

1

2

1

1

Kopā

48

25

55

78

48

44

63

25

38

39

43

38

28

17

19

27

27

2. Braukšanas apmācības stundu skaits

9.

Mācību braukšana

15

6

8

14

18

9

9

15

15

15

9

15

9

6

6

11

11

3. Apmācības ilgums (nedēļas)

Dienas mācību grupās

3

2

1

5

6

3

3

5

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

Vakara mācību grupās

5

2

1

7

8

4

4

7

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

Satiksmes ministrs A.Šlesers
9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas

I. Programmas “Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība” priekšmetu programmas

1. Priekšmeta “Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma” programma

1. Ceļu satiksmes likums. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Ceļu satiksmes tiesiskais pamats. Transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē. Transport­līdzekļu reģistrācijas pamatnosacījumi. Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate. Ceļu satiksmes dalībnieki, to vispārīgie pienākumi un tiesības. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas pamatprincipi. Vadītāja kvalifikācijas iegūšanas pamatnosacījumi, teorētiskā eksāmena un vadīšanas eksāmena pieņemšanas kārtība.

2. Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva, tās maksātāji, atvieglojumi.

3. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Apdrošināšanas gadījums, zaudējumu novērtēšana un apdroši­nāšanas atlīdzība. Vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma saistībā ar transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

4. Ceļu satiksmes pārvaldē iesaistītās institūcijas, to kompetence.

2. Priekšmeta “Ceļu satiksmes noteikumi” programma

Nr. p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B, 0/A1, 0/B1

0/B un C1

C1/D1, C1/C, C1/D, B/D1, D1/D, C/D

B/C1, B/C, D1/C

B/E, D1/E

C1/E, C/E, D/E

A1/A, B1/A

1.

Vispārīgie jautājumi. Gājēju un pasažieru pienākumi. Vadītāju pienākumi. Vadītāju pienākumi īpašos gadījumos

3

3

1

1

1

1

1

2.

Ceļa zīmes un apzīmējumi

12

14

4

6

2

3

6

3.

Transportlīdzekļu braukšanas, manevrēšanas, apstāšanās un stāvēšanas kārtība

6

7

2

3

1

1

3

4.

Ceļu satiksmes regulēšana

2

2

1

1

1

5.

Krustojumu pārbraukšana

3

3

1

1

1

6.

Ceļu satiksme dzīvojamās zonās. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana. Gājēju pārejas un sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas. Ārējās apgaismes ierīču lietošana. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana. Transportlīdzekļu vilkšana

7

7

2

2

1

1

2

7.

Pasažieru un kravas pārvadāšana

1

3

1

2

1

8.

Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un iekārtojums

2

2

1

1

1

1

1

9.

Transportlīdzekļu reģistrācija, numura zīmes un pazīšanas zīmes

2

2

1

1

1

Kopā

38

43

14

18

6

9

15

3. Priekšmeta “Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem” programma

1. Ceļu satiksmes likums. Transportlīdzekļa īpašnieka atbildība.

2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā pārkāpuma protokols. Lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā. Lēmuma pārsūdzēšana administratīvā pārkāpuma lietā.

3. Civillikums. Paaugstinātas bīstamības avota nodarīto zaudējumu atlīdzināšana.

4. Krimināllikums. Noziedzīgie nodarījumi ceļu satiksmē.

5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana un uzskaite.

II. Priekšmeta “Ceļu satiksmes drošība” programma

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B, 0/B un C1

B/C1, B/C, C1/C, D1/C

B/D1, C1/D1, C1/D, D1/D, C/D

B/E, D1/E, C1/E, C/E, D/E

0/A1, 0/B1, A1/A, B1/A

1.

Transportlīdzekļa vadītāja sagatavošanās braukšanas uzsākšanai

1

2.

Distance un intervāls. Apstāšanās un bremzēšanas ceļš. Akvaplanēšana. Apdzīšana

2

2

3.

Spēki, kas darbojas uz automobili. Slīdes

1

4.

Transportlīdzekļu vadīšana diennakts tumšajā laikā. Transportlīdzekļu vadīšana dažādos ceļa apstākļos un dažādās satiksmes situācijās. Transportlīdzekļu ekonomiska vadīšana

2

1

5.

Alkoholisko dzērienu, psihotropo vielu un medikamentu lietošanas ietekme uz satiksmes drošību

1

1

1

1

1

6.

Transportlīdzekļa vadītāja personīgo īpašību, uztveres, uzmanības, redzamības, noguruma un citu faktoru ietekme uz satiksmes drošību. Psihofizioloģijas pamati, mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības īpatnības, dusmas, agresija un stress kā ceļu satiksmes problēma

4

2

2

2

2

7.

Kravas automobiļu, autobusu un to sastāvu vadīšanas īpatnības

1

1

2

Kopā

11

4

4

5

6

III. Programmas “Tehniskā informācija un autopārvadājumi” priekšmetu programmas

1. Priekšmeta “Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati” programma

Nr. p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B

B/C

0/B un C1, B/C1, B/D1

C1/C, D1/C, C1/D, D1/D

C/D

B/E, D1/E

C1/E, C/E, D/E

1.

Vieglo automobiļu vispārīgā uzbūve

1

2.

Vieglo automobiļu tehniskā apkope

1

3.

Motora uzbūve, darbības princips un apkope

3

2

1

4.

Dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, to apkope

3

2

1

5.

Barošanas sistēmas, to apkope

3

2

1

6.

Elektroiekārta, tās apkope

3

2

1

7.

Transmisija, tās apkope

5

3

2

1

8.

Gaitas iekārta, tās apkope

3

1

1

1

1

9.

Stūres iekārta, tās apkope

4

2

2

10.

Bremžu sistēma, tās apkope

8

3

4

1

5

11.

Virsbūve, papildiekārtas, to apkope

1

1

1

1

12.

Sakabes, vilkšanas ierīces, to apkope

1

1

Kopā

2

33

18

14

3

2

7

2. Priekšmeta “Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana” programma

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B un C1, B/C1, B/C, D1/C

C1/C, C1/E, C/E

1.

Kravas iekraušanas, izvietošanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas vispārīgie noteikumi

1

0,5

2.

Specifisku kravu izvietošanas un nostiprināšanas noteikumi

1

0,5

Kopā

2

1

3. Priekšmeta “Transportlīdzekļa vadītāju darba un atpūtas laiks” programma

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B un C1, B/C1, B/D1, B/C

C1/D1, C1/C, C1/D, D1/C, D1/D, C/D, D1/E, C1/E, C/E, D/E

1.

Prasības attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāju darba un atpūtas laika ievērošanu Latvijā un starptautiskajos autopārvadājumos

1

1

2.

Transportlīdzekļa vadītāju darba uzskaites un transportlīdzekļu izmantošanas analīze autopārvadājumos

1

Kopā

2

1

4. Priekšmeta “Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos” programma

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

B/D1, C1/D1, C1/D, C/D

D1/D, D1/E, D/E

1.

Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos

1

0,5

2.

Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem maršruta autobusos

1

0,5

Kopā

2

1

IV. Mācību braukšanas programma

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B

0/B un C1

B/C, C1/D

C1/C, D1/D

B/C1, B/D1, C/D, D1/C

C1/E, C/E, D/E

B/E, D1/E

0/A1, 0/A, 0/B1

A1/A, B1/A

B/A, C1/A, C/A, D1/A, D/A

1.

Transportlīdzekļa pārbaude, sagatavošanās braukšanas uzsākšanai, braukšanas sākšana, braukšanas virziena un ātruma maiņa

2

4

4

4

2

2

1

3

1

2

2.

Braukšana apdzīvotās vietās ar nelielu satiksmes intensitāti

3

4

4

4

2

3

1

3

1

1

3.

Braukšana apdzīvotās vietās ar vidēju un intensīvu satiksmi

4

4

4

4

2

2

1

4

1

2

4.

Braukšana ārpus apdzīvotām vietām

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

5.

Braukšana diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos

2

3

1

1

1

1

1

2

1

1

6.

Braukšana nelabvēlīgos ceļa apstākļos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kopā

14

18

15

15

9

11

6

15

6

8

Satiksmes ministrs A.Šlesers
10.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Satiksmes ministrs A.Šlesers
11.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!