• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2000. gada 29. augusta noteikumi Nr. 298 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.09.2000., Nr. 307/309 https://www.vestnesis.lv/ta/id/10231

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.299

Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas"

Vēl šajā numurā

01.09.2000., Nr. 307/309

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 298

Pieņemts: 29.08.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.298

Rīgā 2000.gada 29.augustā (prot. Nr.40, 2.§)

Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"
1.panta otrās daļas 4.punktu, 2.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu
un likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas
ierobežošanu" 5.panta pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama uzņēmējdarbība ar tabakas izstrādājumiem, izsniedzamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) (turpmāk — licence) un izziņas, kā arī kontrolējama noteiktās kārtības ievērošana, lai nodrošinātu valsts ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību.

2. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk — uzņēmumi), kuri saņēmuši šo noteikumu 4.punktā noteiktās licences, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par tabakas izstrādājumu apriti iepriekšējā mēnesī. Pārskata formu un iesniegšanas veidu nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

II. Licence uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem

3. Licenci uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta izveidota licencēšanas komisija (turpmāk — licencēšanas komisija).

4. Licence ir nepieciešama šādiem uzņēmējdarbības veidiem:

4.1. tabakas izstrādājumu ražošana un realizācija;

4.2. tabakas izstrādājumu ievešana izlaišanai brīvam apgrozījumam;

4.3. tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība.

5. Šo noteikumu 4.punktā minēto licenci uzņēmumam izsniedz uz pieciem gadiem.

6. Licences veidlapas paraugu un tās aizsargelementus nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

7. Licences veidlapā norāda šādu informāciju:

7.1. uzņēmējdarbības veids;

7.2. licences sērija un numurs;

7.3. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un reģistrācijas datums;

7.4. tabakas izstrādājumu izgatavošanas, vairumtirdzniecības, uzglabāšanas un pārstrādes vietas adrese;

7.5. licences derīguma termiņš;

7.6. licencēšanas komisijas amatpersonas paraksts un tā atšifrējums, licences izsniegšanas datums un spiedogs.

8. Lai saņemtu licenci uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem, iesniedzams pieteikums uz licencēšanas komisijas apstiprinātas veidlapas, kā arī šādi dokumenti:

8.1. kredītiestādes izsniegta izziņa par norēķinu kontiem, kuri tiks izmantoti norēķiniem par darījumiem ar tabakas izstrādājumiem;

8.2. pašvaldības atzinums par attiecīgo darbības veidu pieteikumā norādītajās darbības vietās;

8.3. telpu lietošanas vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija vai noraksts;

8.4. telpu plāna kopija, kurā norādītas ieejas (izejas) un saistība ar citām ēkas daļām.

9. Iesniedzot dokumentu norakstus vai kopijas, uzrādāmi to oriģināli.

10. Licencēšanas komisija izsniedz vai pārreģistrē licenci uzņēmējdarbības veikšanai ar tabakas izstrādājumiem, vai arī motivēti atsaka (rakstiski) tās izsniegšanu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

11. Ja licences saņemšanai iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām vai tajos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, vai rodas šaubas par to derīgumu, licencēšanas komisija ir tiesīga atlikt lietas izskatīšanu uz laiku līdz 30 darbdienām, informējot par to pieteikuma iesniedzēju. Ja pieteikuma iesniedzējs minētajā termiņā neizpilda licencēšanas komisijas prasības, pieteikums licences saņemšanai iesniedzams no jauna.

12. Licencēšanas komisija neizsniedz uzņēmumam licenci, ja:

12.1. licences pieteikuma iesniedzējam kalendāra gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir anulēta licence par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

12.2. uzņēmums veicis uzņēmējdarbību ar tabakas izstrādājumiem bez attiecīgās licences;

12.3. uzņēmuma dibinātājs, direktors, valdes loceklis, grāmatvedis vai cita amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

12.4. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

12.5. tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem paredzēta vietās, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem tirdzniecība ir aizliegta.

13. Licenci ir tiesīgs izmantot tikai tas uzņēmums, kuram tā ir izsniegta. Licences saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.

14. Mainoties nosacījumiem, kas norādīti licencē (uzglabāšanas, vairumtirdzniecības (realizācijas), izgatavošanas vietu uzskaitījums un citas ziņas), kā arī pieteikumam pievienotajos dokumentos, piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedzams pārreģistrācijas pieteikums uz Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātas veidlapas.

15. Pārreģistrācijas pieteikumam pievieno licences oriģinālu un dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina attiecīgās izmaiņas licencē vai pieteikumam pievienotajos dokumentos.

16. Ja licences darbības laikā licencē noteiktās vietas valdījuma tiesības iegūst cits uzņēmums, līdzšinējais vietas valdītājs licenci nodod Valsts ieņēmumu dienestam anulēšanai vai pārreģistrēšanai, ja licencē norādītas arī citas vairumtirdzniecības vietas.

17. Licencēšanas komisija ir tiesīga anulēt uzņēmumam licenci, ja:

17.1. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

17.2. uzņēmums laikus neiesniedz šo noteikumu 2.punktā minētos pārskatus vai iesniegtajos pārskatos deklarējis nepatiesas ziņas;

17.3. tiek traucētas valsts institūciju amatpersonas, pildot viņu pienākumus tabakas izstrādājumu aprites uzraudzības jomā;

17.4. uzņēmumā ir konstatēti tabakas izstrādājumi, kuri nav marķēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

17.5. uzņēmums gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsācis uzņēmējdarbību ar tabakas izstrādājumiem vai gadu nav veicis uzņēmējdarbību ar tabakas izstrādājumiem;

17.6. uzņēmums nenodrošina akcīzes nodokļa maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, bet ģenerāldirektora lēmumu — tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

19. Ja licence tiek anulēta, par to samaksāto valsts nodevu uzņēmumam neatmaksā.

20. Licence vai tās notariāli vai Valsts ieņēmumu dienesta apliecināta kopija ir uzrādāma pēc kontrolējošo institūciju, kā arī tabakas izstrādājumu apritē iesaistīto juridisko personu pieprasījuma.

21. Tabakas izstrādājumi uzglabājami un realizējami tikai licencē norādītajās vietās, kurās ir nodrošināta tabakas izstrādājumiem noteiktā preču uzskaite.

22. Uzņēmumiem aizliegts iegādāties vai pieņemt realizācijai tabakas izstrādājumus no fiziskajām personām.

23. Tabakas izstrādājumu uzglabāšana, realizācija, iznīcināšana un pārvietošana no licencē noteiktās uzglabāšanas vietas pēc attiecīgās licences darbības beigām ir pieļaujama tikai ar rakstisku Valsts ieņēmumu dienesta atļauju, kura tiek izsniegta uz iesnieguma pamata. Pirms atļaujas saņemšanas attiecīgais uzņēmums par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, kurā uzņēmums reģistrējies kā nodokļu maksātājs.

III. Tabakas izstrādājumu marķēšanas un nemarķēto tabakas izstrādājumu legalitātes apliecināšanas nosacījumi

24. Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts realizēt tikai ar akcīzes nodokļa markām marķētas cigaretes, izņemot gadījumus, kas noteikti normatīvajos aktos. Lai realizētu nemarķējamos tabakas izstrādājumus, piecu darbdienu laikā no nemarķējamo tabakas izstrādājumu ievešanas brīža Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam saņemama Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nemarķējamo tabakas izstrādājumu realizāciju.

25. Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markas pasūta un saņem Finansu ministrija. Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markas izsniedz un uzskaita Valsts ieņēmumu dienests.

26. Akcīzes nodokļa markas izsniedz tikai tiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai vai tabakas izstrādājumu ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam.

27. Akcīzes nodokļa marku katrai cigarešu paciņai, kas paredzēta realizācijai Latvijas Republikas muitas teritorijā, izgatavošanas procesā piestiprina šādi:

27.1. cietā iepakojuma cigarešu paciņām zem slēgtā caurspīdīgā iepakojuma — uz aizmugurējās virsmas, horizontāli pāri locījuma vietai, vai uz aizmugurējās virsmas un sānu virsmas, liektā veidā, horizontāli pāri aizmugurējās virsmas locījuma vietai;

27.2. mīkstā iepakojuma cigarešu paciņām zem slēgtā caurspīdīgā iepakojuma — perpendikulāri pāri augšējās malas virsmai (atvēruma vietai);

27.3. cigarešu paciņām bez slēgtā caurspīdīgā iepakojuma — pāri paciņas atvēruma vietai.

28. Lai saņemtu izziņu par nemarķējamo tabakas izstrādājumu realizāciju, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzami šādi dokumenti:

28.1. muitas deklarācija par katra ievestā tabakas izstrādājuma daudzumu;

28.2. dokuments, kas apliecina, ka minētais uzņēmums ir samaksājis akcīzes nodokli;

28.3. informācija par attiecīgo nemarķējamo tabakas izstrādājumu sortimentu, skaitu un iepakojumu.

29. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz izziņu par nemarķējamo tabakas izstrādājumu realizāciju uzņēmumam, kuram ir licence uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem. Izziņā par nemarķējamo tabakas izstrādājumu realizāciju norāda šādas ziņas:

29.1. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un reģistrācijas datums;

29.2. dokumenti, uz kuru pamata tiek izsniegta izziņa;

29.3. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas paraksts un tā atšifrējums, izsniegšanas datums un spiedogs.

30. Izziņa vai tās notariāli vai Valsts ieņēmumu dienesta apliecināta kopija atrodas tirdzniecības vietā un uzrādāma pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma.

31. Realizācijai beznodokļu tirdzniecības veikalos un eksportam paredzētie tabakas izstrādājumi marķējami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Eksports

32. Tabakas izstrādājumus no Latvijas Republikas muitas teritorijas var eksportēt uzņēmumi, kas saņēmuši licenci uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem.

33. Eksportam paredzētos tabakas izstrādājumus uzglabā nodalīti no pārējiem tabakas izstrādājumiem un uzskaita atsevišķi.

34. Tabakas izstrādājumus ir atļauts eksportēt no Latvijas Republikas muitas teritorijas tikai caur muitas punktiem, kuri noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

V. Ievešana izlaišanai brīvam apgrozījumam

35. Tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā ir tiesīgi ievest uzņēmumi, kas saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam.

36. Uzņēmumi, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt vairumā un nodot realizācijai tikai attiecīgā uzņēmuma ievestos tabakas izstrādājumus.

37. Izejvielas tabakas izstrādājumu izgatavošanai ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā ir tiesīgi uzņēmumi, kas saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu ražošanai un realizācijai. Tabaku medicīnas un lauksaimniecības vajadzībām vai tādu izstrādājumu ražošanai, kuri nav tabakas izstrādājumi, atļauts ievest ar Valsts ieņēmumu dienesta rakstisku atļauju.

38. Licencē tabakas izstrādājumu ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam norādītajās vietās (izņemot muitas noliktavas, tirdzniecībai muitas kontrolē un akcīzes preču noliktavas) atļauts uzglabāt un realizēt tikai tās cigaretes, kurām ir atbilstības sertifikāts un kuras ir marķētas ar akcīzes nodokļa markām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai nemarķējamos tabakas izstrādājumus, ja ir saņemta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nemarķējamo tabakas izstrādājumu realizāciju.

39. Tabakas izstrādājumus un izejvielas tabakas izstrādājumu izgatavošanai ir atļauts ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā tikai caur muitas punktiem, kuri noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

VI. Vietējie un tranzīta pārvadājumi

40. Uzņēmumi, veicot tabakas izstrādājumu vietējos pārvadājumus (pārvietojumus), kā arī piegādājot tabakas izstrādājumus attiecīgajām uzņēmuma struktūrvienībām, noformē un pievieno katrai tabakas izstrādājumu partijai stingrās uzskaites preču pavadzīmi–rēķinu atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, papildus norādot tabakas izstrādājumu iekraušanas un izkraušanas vietas adresi, licenču vai izziņu sēriju, numuru un izsniegšanas datumu, kā arī atbilstības sertifikāta numuru un derīguma termiņu.

41. Visas vienas dienas laikā izsniegtās un saņemtās preču pavadzīmes–rēķinus tabakas izstrādājumu izsniegšanas un saņemšanas vietās līdz attiecīgo tabakas izstrādājumu realizācijas (vai citu darbību pēc tās) uzsākšanai reģistrē datorā vai caurauklotā un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc nodokļu maksātāja reģistrācijas vietas) apzīmogotā preču pavadzīmju–rēķinu reģistrācijas žurnālā, norādot šādas ziņas:

41.1. ieraksta kārtas numurs;

41.2. preču pavadzīmes–rēķina reģistrācijas (žurnālā vai datorā) datums;

41.3. preču pavadzīmes–rēķina stingrās uzskaites numurs;

41.4. preču pavadzīmes–rēķina izrakstīšanas datums;

41.5. preču pavadzīmes–rēķina saņēmēja (izsniedzēja) nosaukums;

41.6. tabakas izstrādājumu vērtība;

41.7. akcīzes nodokļa summa, ja preces realizētājs ir akcīzes nodokļa maksātājs;

41.8. pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa;

41.9. preču pavadzīmes–rēķina galīgā vērtības summa;

41.10. preču pavadzīmes–rēķina reģistrētāja paraksts un tā atšifrējums.

42. Nemarķētu cigarešu pārvadājumi Latvijas Republikas muitas teritorijā ir aizliegti, izņemot šādus gadījumus:

42.1. ja tie tiek veikti saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

42.2. ja attiecīgās valsts institūcijas uzraudzībā notiek no brīvas apgrozības izņemto, bet ne valstij piekritīgo tabakas izstrādājumu (cigarešu) nogādāšana uz muitas noliktavām;

42.3. ja tiek veikti valstij piekritīgo tabakas izstrādājumu (cigarešu) pārvadājumi.

43. Tabakas izstrādājumu tranzīta procedūru piemēro atbilstoši Muitas likumam pa šo noteikumu 2.pielikumā norādītajiem maršrutiem.

VII. Ražošana un realizācija

44. Ar tabakas izstrādājumu ražošanu un realizāciju ir tiesīgi nodarboties uzņēmumi, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu ražošanai un realizācijai.

45. Uzņēmumi, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu ražošanai un realizācijai, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt vairumā, nodot realizācijai vai eksportēt tikai attiecīgajā uzņēmumā izgatavotos tabakas izstrādājumus.

46. Uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu ražošanai un realizācijai, ir aizliegts tabakas izstrādājumus realizēt fiziskajām personām.

VIII. Vairumtirdzniecība

47. Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība atļauta uzņēmumiem, kuri saņēmuši vismaz vienu no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām licencēm (turpmāk — tabakas izstrādājumu vairumtirgotāji).

48. Tabakas izstrādājumu vairumtirgotāji ir tiesīgi realizēt tabakas izstrādājumus tikai tiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

49. Tabakas izstrādājumu vairumtirgotājiem aizliegts realizēt tabakas izstrādājumus fiziskajām personām.

IX. Mazumtirdzniecība

50. Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība atļauta uzņēmumiem, kuri Valsts ieņēmumu dienestā saņēmuši izziņu tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai (turpmāk — tabakas izstrādājumu mazumtirgotāji). Izziņa ir spēkā vienu gadu.

51. Lai saņemtu izziņu tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, uzņēmums iesniedz pieteikumu uz Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātas veidlapas un tam pievieno kredītiestādes izziņu par norēķinu kontu.

52. Iesniedzot dokumentu norakstus vai kopijas, uzrādāmi to oriģināli.

53. Izziņas veidlapas paraugu un aizsargelementus nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

54. Izziņas veidlapā norāda šādu informāciju:

54.1. uzņēmējdarbības veids;

54.2. izziņas sērija un numurs;

54.3. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese;

54.4. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

54.5. nodokļu maksātāja reģistrācijas datums;

54.6. tirdzniecības (realizācijas) vietas adrese;

54.7. uzglabāšanas vietas adrese, ja uzglabāšanas vieta nav ar tirdzniecības (realizācijas) vietu saistīta telpa;

54.8. izziņas derīguma termiņš;

54.9. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas paraksts un tā atšifrējums, izziņas izsniegšanas datums un spiedogs.

55. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz vai pārreģistrē izziņu vai arī motivēti atsaka (rakstiski) tās izsniegšanu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

56. Uzņēmums ir tiesīgs uzsākt mazumtirdzniecību ar tabakas izstrādājumiem tikai pēc Valsts ieņēmumu dienesta izziņas saņemšanas.

57. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt uzņēmumam izziņu, ja:

57.1. izziņas pieteikuma iesniedzējam kalendāra gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir anulēta izziņa par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem vai pieteikuma iesniedzējs ir pārkāpis likumu "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu";

57.2. uzņēmums veicis uzņēmējdarbību ar tabakas izstrādājumiem bez izziņas;

57.3. uzņēmuma dibinātājs, direktors, valdes loceklis, grāmatvedis vai cita amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

57.4. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

57.5. tabakas izstrādājumu realizācija paredzēta vietās, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem tabakas izstrādājumu realizācija ir aizliegta.

58. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt uzņēmumam izziņu, ja:

58.1. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

58.2. tiek traucētas valsts institūciju amatpersonas, pildot viņu pienākumus tabakas izstrādājumu aprites uzraudzības jomā;

58.3. uzņēmumā ir konstatēti tabakas izstrādājumi, kuri nav marķēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

58.4. uzņēmums veicis uzņēmējdarbību ar tabakas izstrādājumiem bez izziņas.

59. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas lēmumu par atteikumu izsniegt izziņu vai par izziņas anulēšanu var pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, bet ģenerāldirektora lēmumu — tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

60. Mainoties nosacījumiem, kas norādīti izziņā, pieteikumā izziņas saņemšanai vai pieteikumam pievienotajos dokumentos, piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedzams pārreģistrācijas pieteikums uz Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātas veidlapas.

61. Pārreģistrācijas pieteikumam pievieno izziņas oriģinālu un dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina attiecīgās izmaiņas izziņā, pieteikumā izziņas saņemšanai vai pieteikumam pievienotajos dokumentos.

62. Izziņa vai tās notariāli vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes apliecināta kopija ir novietojama tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā.

63. Tabakas izstrādājumu mazumtirgotāji ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt tikai no tiem uzņēmumiem saņemtos tabakas izstrādājumus, kuriem ir vismaz viena no šo noteikumu 4.punktā minētajām licencēm.

64. Tabakas izstrādājumu mazumtirgotāji ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētajās mazumtirdzniecības vietās, ar tām saistītajās telpās, kā arī glabāt Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētajās uzglabāšanas vietās tikai tos tabakas izstrādājumus, kuriem ir pavaddokumenti.

65. Katrā tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības vietā (ieskaitot pārvietojamās mazumtirdzniecības vietas — autoveikalus) jāatrodas stingrās uzskaites preču pavadzīmēm–rēķiniem par saņemtajiem un nosūtītajiem tabakas izstrādājumiem.

66. Pārvietojamās mazumtirdzniecības vietās (autoveikalos) ir atļauta tabakas izstrādājumu realizācija bez elektroniskā kases aparāta, ja tabakas izstrādājumu apgrozījums mēnesī nepārsniedz 25 % no realizējamo preču apjoma katrā tirdzniecības vietā.

X. Norēķini

67. Uzņēmumi un citas juridiskās personas savstarpējos norēķinus par tabakas izstrādājumiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot uzņēmuma deklarētos norēķinu kontus darījumiem ar tabakas izstrādājumiem. Par skaidras naudas norēķinu ir uzskatāma arī skaidras naudas iemaksa tabakas izstrādājumu piegādātāja norēķinu kontā. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību.

68. Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar muitas kontrolē esošu kuģu, lidmašīnu un beznodokļu veikalu, kā arī ārvalstu vēstniecību Latvijas Republikas muitas teritorijā apgādi, ir tiesīgi veikt norēķinus par tabakas izstrādājumiem skaidrā naudā tikai ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju.

69. Uzņēmumi, kuri saņem licenci uzņēmējdarbībai ar tabakas izstrādājumiem, norēķiniem par darījumiem ar tabakas izstrādājumiem izmanto tikai Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos norēķinu kontus.

XI. Kvalitātes nodrošināšana

70. Latvijas Republikas muitas teritorijā ir aizliegts realizēt tabakas izstrādājumus, kuri neatbilst šo noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

71. Tabakas izstrādājums tiek uzskatīts par obligātajām drošuma prasībām neatbilstošu, ja ir konstatēta vismaz viena no šādām pazīmēm:

71.1. cigaretēs nikotīna vai tabakas darvas daudzums pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

71.2. uz tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības nav sniegta normatīvajos aktos paredzētā informācija, tā ir nepatiesa vai maldinoša;

71.3. tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējums neatbilst likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" noteiktajām prasībām.

72. Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts realizēt cigaretes, kurās nikotīna daudzums vienā cigaretē pārsniedz 1,2 miligramus.

73. Latvijas Republikas muitas teritorijā var realizēt cigaretes, kurām nikotīna un darvas daudzums apliecināts ar kvalitātes atbilstības sertifikātu, ko izsniedz Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas, vai ar noteiktā kārtībā atzītu kvalitātes apliecinājumu.

74. Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas, saņemot Valsts ieņēmumu dienesta atļauju, ir tiesīgas ievest (importēt) tabakas izstrādājumu paraugus atbilstības novērtēšanai.

75. Kvalitātes atbilstības sertifikātā norāda atbilstības novērtēšanai izmantoto cigarešu paciņu akcīzes nodokļa marku sēriju un daudzumu.

76. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību tabakas izstrādājumu aprites jomā, ir atbildīgi par tabakas izstrādājumu atbilstību obligātajām drošuma prasībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

77. Tabakas izstrādājumi, kuriem nav kvalitātes atbilstības sertifikāta vai kuri nav marķēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiek atzīti par veselībai un dzīvībai sevišķi bīstamiem un ir konfiscējami.

XII. Uzraudzība un kontrole

78. Šo noteikumu izpildes uzraudzību un valsts kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.

79. Valsts institūcijas, kuras savas kompetences ietvaros nodarbojas ar tabakas izstrādājumu aprites kontroli, reizi mēnesī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām. Cita informācija, kura nepieciešama šo noteikumu un citu normatīvo aktu uzraudzības un valsts kontroles nodrošināšanai, iesniedzama pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma.

80. Uzņēmumi valsts institūciju veiktajās pārbaudēs izņemto tabakas izstrādājumu atbilstības novērtēšanas izdevumus sedz piecu darbdienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ja tabakas izstrādājumi neatbilst šo noteikumu XI nodaļā noteiktajām prasībām.

81. Valsts institūcijas, kuras veic šo noteikumu un citu ar tabakas izstrādājumu apriti saistīto normatīvo aktu uzraudzību un kontroli:

81.1. nosūta (nogādā) izņemtos tabakas izstrādājumus tikai uz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētajām vietām;

81.2. pēc lēmuma pieņemšanas par tabakas izstrādājumu piekritību valstij (piemēram, konfiskācija, atzīšana par bezīpašnieka mantu) nodod tos Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajām iestādēm, lai veiktu tabakas izstrādājumu uzskaiti un organizētu glabāšanu un iznīcināšanu.

82. Uzņēmumi, kuros ir konstatēti šo noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumi, triju darbdienu laikā no pārkāpuma konstatēšanas dienas vai attiecīgā dokumenta (pārbaudes akta, protokola) sastādīšanas saskaņā ar attiecīgās valsts institūcijas rīkojumu nodrošina:

82.1. izņemto vai konfiscēto tabakas izstrādājumu nogādi minētās institūcijas norādītajā vietā, kā arī sedz izdevumus, kas saistīti ar izņemto tabakas izstrādājumu nogādi;

82.2. izņemto vai konfiscēto tabakas izstrādājumu atbilstošu uzglabāšanu pārkāpuma vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vietā līdz kontrolējošās institūcijas turpmākā rīkojuma saņemšanai.

XIII. Noslēguma jautājumi

83. Šo noteikumu 72.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

84. Līdz 2000.gada 31.decembrim Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts realizēt cigaretes, kurās nikotīna daudzums vienā cigaretē nepārsniedz 1,5 miligramus.

85. No 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts realizēt cigaretes, kurās nikotīna daudzums vienā cigaretē nepārsniedz 1,4 miligramus.

86. Atzīt par spēku zaudējušiem:

86.1. Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumus Nr.351 "Tabakas un tabakas izstrādājumu aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 260./262.nr.; 1998, 265./266.nr.; 1999, 48./49., 98./99.nr.);

86.2. Ministru kabineta 1998.gada 8.septembra noteikumus Nr.344 "Grozījumi "Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumos Nr.351 "Tabakas un tabakas izstrādājumu aprites noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 265./266.nr.);

86.3. Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumus Nr.112 "Grozījumi "Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumos Nr.351 "Tabakas un tabakas izstrādājumu aprites noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 98./99.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 29.augusta
noteikumiem Nr.298

Muitas punkti, caur kuriem atļauts ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas tabakas izstrādājumus  

Tabakas izstrādājumus ir atļauts ievest Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas caur šādiem muitas punktiem:

1. Uz valsts galvenajiem autoceļiem:

1.1. Grenctāle;

1.2. Terehova;

1.3. Pāternieki;

1.4. Ainaži.

2. Uz dzelzceļiem:

2.1. Rīga "Šķirotava";

2.2. Jelgava;

2.3. Rēzekne-2;

2.4. Daugavpils.

3. Ostās:

3.1. Rīgas osta;

3.2. Ventspils osta;

3.3. Liepājas osta.

4. Lidostā "Rīga".

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 29.augusta
noteikumiem Nr.298

Tranzīta koridori, pa kuriem Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauti tabakas izstrādājumu starptautiskie autopārvadājumi  

Tabakas izstrādājumu starptautiskie autopārvadājumi Latvijas Republikas muitas teritorijā ir atļauti pa šādiem tranzīta koridoriem:

1. Igaunijas Republika–Lietuvas Republika: muitas punkts "Ainaži"–A1–A4–A5–A7–muitas punkts "Grenctāle".

2. Igaunijas Republika–Baltkrievijas Republika: muitas punkts "Ainaži"–A1–A4–A6–muitas punkts "Pāternieki".

3. Lietuvas Republika–Krievijas Federācija: muitas punkts "Grenctāle"–A7–A5–A6–A12–muitas punkts "Terehova".

4. Trešā valsts–Lietuvas Republika:

4.1. muitas punkts Rīgā–A7–muitas punkts "Grenctāle";

4.2. muitas punkts Liepājas ostā–A9–A5–A7–muitas punkts "Grenctāle";

4.3. muitas punkts Ventspils ostā–A10–A5–A7–muitas punkts "Grenctāle".

5. Trešā valsts–Krievijas Federācija:

5.1. muitas punkts Rīgā–A6–A12–muitas punkts "Terehova";

5.2. muitas punkts Liepājas ostā–A9–A5–A6–A12–muitas punkts "Terehova";

5.3. muitas punkts Ventspils ostā–A10–A5–A6–A12–muitas punkts "Terehova".

6. Trešā valsts–Baltkrievijas Republika:

6.1. muitas punkts Rīgā–A6–muitas punkts "Pāternieki";

6.2. muitas punkts Liepājas ostā–A9–A5–A6–muitas punkts "Pāternieki";

6.3. muitas punkts Ventspils ostā–A10–A5–A6–muitas punkts "Pāternieki".

7. Trešā valsts–Igaunijas Republika:

7.1. muitas punkts Rīgā–A2–A1–muitas punkts "Ainaži";

7.2. muitas punkts Liepājas ostā–A9–A5–A6–A4–A1–muitas punkts "Ainaži";

7.3. muitas punkts Ventspils ostā–A10–A5–A6–A4–A1–muitas punkts "Ainaži".

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!